Pytania do REFERENDUM

Trzeba ZMIENIĆ konstytucję i ordynację wyborczą, by umożliwić Narodowi internetowe REFERENDA w WAŻNYCH sprawach jako normalny element sprawnego systemu rządzenia Polską, a do polskiego parlamentu otworzyć REALNĄ możliwość wejścia każdemu obywatelowi popieranemu przez swoją społeczność lokalną, DZIĘKI CAŁKOWITEMU ZNIESIENIU PROGÓW WYBORCZYCH.

Doprowadźmy do REFERENDUM w istotnych dla Polski kwestiach, o których nikt Polaków nie zapytał.

Wersja maksymalnie uproszczona pytań do pierwszego prawdziwego referendum:

1. Czy Polska w obecnej sytuacji ma zamknąć granice dla obcych imigrantów, NIELEGALNYCH oraz ISLAMISTÓW WYDALIĆ i jak najszybciej sprowadzić wszystkich polskich repatriantów chcących wrócić do Ojczyzny i pomagać im w każdy możliwy sposób?

2. Czy jesteś za zmianą obowiązującego prawa polegającą na zniesieniu możliwości odrzucenia przez organy państwa wniosków o referendum (spełniających konstytucyjny wymóg minimalnej ilości podpisów)?

3. Czy mieszkańcy danego rejonu mają mieć prawo wyboru swojego reprezentanta spośród siebie i by to stało się możliwe, czy jesteś za całkowitym usunięciem progów wyborczych dla obywateli Polski?

4. Czy za szkodliwe lub niezgodne z prawem decyzje urzędnicy państwowi (posłowie, funkcjonariusze, sędziowie, prokuratorzy, lekarze, Prezydent RP itd.) mają ponosić odpowiedzialność majątkową, a nawet karną?

5. Czy należy okresowo rozliczać władze z działalności i móc je odwoływać?

6. Czy wprowadzić instytucję referendum internetowego przy pozostawionej, ale zredukowanej ilościowo dotychczasowej możliwości głosowania w lokalach wyborczych?

7. Czy wprowadzić wymóg decydowania poprzez referenda o istotnych dla rejonu lub/i kraju sprawach (w tym również decydowania o treści i ważności ustaw z Konstytucją włącznie)?

każda idea początkowo wydaje się być utopią bez szans powodzenia, z czasem rośnie świadomość ludzi, idea ożywa i zyskuje coraz więcej zwolenników, aż nikt nie jest w stanie jej powstrzymać, wtedy staje się czymś oczywistym i przynosi owoce
w tej chwili chodzi o obudzenie Rodaków i skłonienie do samodzielnego myślenia, to wymaga czasu
gdy te sprawy przestaną być tabu, zyskają poparcie i powstaną warunki do formalnego lub nieformalnego referendum
gdy ta idea zyska poparcie i zostanie przyjęta przez Naród, będzie czas na zajęcie się stroną prawną
wszystko jest możliwe, tylko wymaga zaangażowania i konsekwencji
stać nas, Polaków, na samostanowienie o sobie i mądre zarządzanie Ojczyzną! Islandczycy pokazali całemu światu, że to jak najbardziej jest możliwe

te pytania trzeba zadać każdemu, a nawet dać mu je na kartce, do przemyślenia! rozpowszechnić je w postaci ulotek, wlepek itp. bo w tylko taki sposób można przebić się do świadomości społeczeństwa

bardzo proszę wszystkie patriotyczne blogi o pomoc w tej sprawie dotyczącej nas wszystkich, nas i naszych dzieci…

Pytania szczegółowe do następnych rozstrzygnięć:

1. Czy zgadzasz się na budowę elektrowni atomowej w Polsce?

2. Czy zgadzasz się na składowanie w Polsce odpadów radioaktywnych z elektrowni UE?

3. Czy jesteś za całkowitym zniesieniem progów wyborczych, co umożliwi wybór małych ugrupowań, a nawet pojedynczych kandydatów i tym samym ich bezpośredni udział w decydowaniu o sprawach Polski?

4. Czy zgadzasz się na ograniczanie publicznego dostępu do produktów ziołowych, witamin i suplementów?

5. Czy jesteś za powołaniem niezależnego zespołu badawczego w celu zbadania skutków organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie ludzi i zwierząt (w tym owadów) wraz z bezzwłocznym wprowadzeniem zakazu upraw i obrotu GMO w Polsce do czasu zbadania tej sprawy?

6. Czy jesteś za uznaniem przez Polskę roszczeń pieniężnych wobec obywateli państwa Izrael ponad już wypłacone odszkodowania zbiorowe oraz indywidualne i bez wypłacenia odszkodowań obywatelom polskim i ich zstępnym?

7. Czy zgadzasz się na karanie Polaków za odmowę udziału w spisie powszechnym?

8. Czy jesteś za uzgodnieniami dla respektowania praw mniejszości polskiej w Niemczech na zasadach wzajemnych?

9. Czy popierasz wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi do Niemiec, Rosji, Francji, Anglii i USA za szkody wywołane podczas i po II wojnie światowej?

10. Czy jesteś za powołaniem międzynarodowej komisji d/s zbadania okoliczności katastrofy w Smoleńsku w dniu 10.04.2010 r.?

11. Czy jesteś za odpowiedzialnością karną posłów, senatorów, prokuratorów i sędziów na równi z innymi obywatelami?

12. Czy jesteś za poszanowaniem wolności i praw osób rezygnujących ze szczepienia siebie czy swoich swoich dzieci oraz za skuteczniejszą ochroną szczepionych przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi?

13. Czy jesteś za prawem do łączenia pracy z pobieraniem świadczenia emerytalnego?

14. Czy jesteś za wolnością słowa w Polsce, wolnością do przekazu informacji i przeciw cenzurze internetu?

15. Czy jesteś za wystąpieniem Polski z UE?

16. Czy jesteś za coraz większym stopniem kontrolowania i śledzenia obywateli w Polsce (system INDECT, układy śledzące RFID w dokumentach, kartach płatniczych, ciele ludzkim, podsłuchy, ukryte kamery itp.)?

17. Czy jesteś za odpowiedzialnością majątkową i karną polityków oraz innych osób pełniących władzę (odpowiedzialnością za skutki ich decyzji)?

18. Czy jesteś za wysyłaniem Polskich żołnierzy na akcje wojskowe do innych państw, braniem kredytów, wchodzeniem w koalicje i podejmowaniem przez przedstawicieli państwa podobnie ważnych decyzji bez każdorazowego pytania społeczeństwa o zgodę (w formie referendum)?

19. Czy jesteś za zmianą prawa polegającą na wprowadzeniu wymogu zadeklarowania celu składanego pozwu i wymogu samozobowiązania się pozywającego do poniesienia odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie lub gdy sposób działania wskazuje na realizowanie celu innego niż deklarowany w pozwie?

20. Czy zgadzasz się na dodawanie fluoru do wody pitnej, butelkowanej i środków higieny bez umożliwiania wyboru produktów wolnych od fluoru?

21. Czy zgadzasz się na dodawanie aspartamu (E951) i jego następcy neotame do produktów spożywczych bez widocznego oznakowania?

22. Czy zgadzasz się na rozpylanie nad terytorium Polski środków chemicznych bez zgody mieszkańców (smugi chemiczne chemtrails)?

23. Czy zgadzasz się na używanie nad terytorium Polski technologii wojskowych bez zgody obywateli (H.A.R.P., manipulacje pogodą, rozsiewanie szczepionek, rozsiewanie tzw. inteligentnego pyłu itp.)?

24. Czy jesteś za stworzeniem bazy danych substancji zagrażających zdrowiu i życiu oraz za wprowadzeniem w Polsce obowiązku widocznego oznaczania produktów zawierających w swym składzie takie substancje?

25. Czy jesteś za upublicznieniem w internecie wyników wszystkich pomiarów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (w tym obecności plutonu i strontu w wodzie, powietrzu i produktach spożywczych) i za stworzeniem w Polsce centrum zarządzania ws zagrożeń promieniowaniem?

26. Czy zgadzasz się na stacjonowanie w Polsce wojsk USA na stałe (dywizjon sił lotniczych USA z samolotami bojowymi F16 z flagą USA i ich kilkusetosobową załogą w bazie lotniczej w Łasku)?

27. Czy jesteś za wystąpieniem Polski z NATO i zerwaniem sojuszy militarnych z USA i Izraelem?

28. Czy jesteś za całkowitą (bez wyjątków) ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci?

29. Czy jesteś za zlikwidowaniem przeznaczania z budżetu państwa pieniędzy dla partii politycznych?

30. Czy jesteś za faktyczną suwerennością państwa od kościołów i związków wyznaniowych (w szczególności za likwidacją ukrytych podatków na Kościół Katolicki, uczelnie katolickie, obiekty kultu religijnego, likwidacją ulg podatkowych dla KK, opłacania ZUS oraz płacenia z budżetu państwa pensji i odpraw kapelanom i katechetom, nauczania w państwowych szkołach religii, zmuszania społeczeństwa do poprawności politycznej dyktowanej przez Watykan, Izrael czy jakiekolwiek inne państwo, organizację itp.)?

31. Czy jesteś za zagwarantowaniem przez odpowiedni zapis w konstytucji prawa obywateli do posiadania broni?

32. Czy jesteś za zagwarantowaniem prawa obywateli do organizowania się w wysoko wyszkolone grupy obywatelskie zdolne do obrony wolności i bezpieczeństwa obywateli przed każdą agresją z zewnątrz jak również na wypadek użycia siły przez rząd wobec własnych obywateli?

33. Czy jesteś za całkowitym zakazem dla GMO i Roundup w Polsce?

(proszę wszystkich o zgłaszanie uwag i propozycji następnych pytań)

PYTAJMY KAŻDEGO KANDYDATA na spotkaniach przedwyborczych O JEDNOZNACZNE STANOWISKO W TYCH SPRAWACH!

lista pytań aktualizowana jest tutaj, ZAPRASZAM do zgłaszania następnych spraw, uwag i zachęcam do rozpoczęcia ogólnonarodowej dyskusji w tej sprawie

167 myśli w temacie “Pytania do REFERENDUM

 1. „Zapraszamy do podpisywania listu protestacyjnego dotyczącego poszanowania wolności i praw rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci oraz w sprawie skuteczniejszej ochrony szczepionych dzieci przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.

  Link do petycji: http://www.petycje.pl/7000

  Jest to inicjatywa użytkowników forum http://www.szczepienia.org.pl oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

  ŻĄDAMY:

  1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.
  2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia swoich dzieci.
  3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).
  4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
  (Pełna treść listu na stronie http://www.petycje.pl/7000 )

  Czas na działanie…”

  od mg: protest już nie jest konieczny, Szczepienie dzieci nie jest obowiązkowe! Jest wyrok sądu

  źródło: http://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/06/17/szczepienie-dzieci-nie-jest-obowiazkowe-jest-wyrok-sadu/

  źródło: StopCodex

  UWAGA!!! https://7777777blog.wordpress.com/2012/06/08/zmiana-ustawy-o-przymusowych-szczepieniach-2/

  Polubienie

 2. Wlasnie ukazala sie bardzo wazna praca, ktora wykazuje, ze umieralnosc niemowlat jest wprost proporcjonalna do liczby szczepien. Czyli im wiecej szczepien, tym wieksza umieralnosc niemowlat. Praca jest dostepna bezplatnie w tym linku.

  http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644.full.pdf+html

  źródło: prof. dr hab. Maria Dorota Majewska (biochemik i neurobiolog)

  „From: Maria Majewska
  Date: 2011/5/6
  Subject: w Polsce dzieje sie cos bardzo zlego

  Witam Panstwa,

  Dostaje od polskich rodzicow coraz wiecej informacji o coraz czestszych, ciezkich, tragicznych w skutkach powiklaniach poszczepiennych u niemowlat. Podejrzewam, ze w Polsce nielegalnie i bez zgody rodzicow na wielka skale testuje sie na niemowletach nowe szczepionki z bardzo toksycznymi adjuwantami. Pisalam o nich wczesniej, ze powoduja masywna burze cytokin prozapalnych w organizmie, prowadzac m.in. do ostrego zapalenia mozgu ze wszystkimi tego tragicznimi konsekencjami – autyzmem, padaczka, uposledzeniem umyslowym, udarami i obrzekami mozgu, niedotlenieniem, zgonami. Adjuwanty te moga znajdowac sie w kazdej szczepionce.

  Ponizej dowody, ze w Polsce testuje sie nowe szczepionki dla koncernow farmaceutycznych. Pytanie, czy wszyscy rodzice dzieci, ktore braly udzial w tych testach, wiedzieli o tym i zdawali sobie sprawe z mozliwosci tragicznych powiklan szczepien. Podejrzewam, ze nie. Prawdopodobne, ze wyniki tych tajnych testow wcale nie sa publikowane. Sytuacja moze przypominac zabicie pare lat temu testowymi szczepionkami kilkunastu bezdomnych Polakow w Grudziadzu. Powinien tym sie zajac jakis reporter sledczy.

  Pozdrawiam

  DM
  ———-

  Vaccine. 2010 Nov 16;28(49):7779-86. Epub 2010 Sep 28.

  Randomised, controlled trial of concomitant pneumococcal and meningococcal conjugate vaccines.

  Wysocki J, Tansey S, Brachet E, Baker S, Gruber W, Giardina P, Arora A.

  Source

  Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.

  Abstract

  A randomised, open-label study compared the immunogenicity and safety of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV7) and meningococcal C conjugate vaccine (MnCC vaccine) administered concomitantly and individually. Infants received PCV7+MnCC vaccine (n=265), PCV7 alone (n=268) or MnCC vaccine alone (n=178). PCV7 was administered at 2, 3½, 6 and 12 months, and MnCC vaccine at 2, 6 and 12 months. For the 7 pneumococcal serotypes tested (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F and 23F), proportions of subjects with pneumococcal serotype-specific immunoglobulin G (IgG) antibody concentrations ≥0.35 μg/mL post-infant series were non-inferior for the PCV7+MnCC vaccine (91.5-99.6%) and PCV7 (89.0-99.6%) groups. Proportions of subjects achieving serogroup C meningococcal serum bactericidal assay titres ≥1:8 post-infant series were non-inferior for the PCV7+MnCC vaccine (99.6%) and MnCC vaccine groups (98.8%). Pneumococcal IgG antibody levels were similar in the PCV7+MnCC vaccine and PCV7 groups at each time point. Post-infant and post-toddler meningococcus C serum bactericidal assay titres and IgG levels were similar in the PCV7+MnCC vaccine and MnCC groups, although pre-toddler, the levels were lower in the PCV7+MnCC vaccine group than the MnCC vaccine group. Immune response rates to diphtheria antigen approached 100% for all vaccine groups. Local reactions were mostly similar among the treatment groups. The MnCC vaccine group had lower rates of some systemic events than the PCV7+MnCC vaccine group. Immune responses to PCV7+MnCC vaccine were non-inferior compared with those seen with each vaccine administered alone.

  Med Sci Monit. 2010 Aug 7;16(9):CR433-9.

  Immunization against influenza during the 2005/2006 epidemic season and the humoral response in children with diagnosed inflammatory bowel disease (IBD).

  Romanowska M, Banaszkiewicz A, Nowak I, Radzikowski A, Brydak LB.

  Source

  Department of Influenza Research, National Influenza Center, National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene, Warsaw, Poland. nic@pzh.gov.pl

  Abstract

  BACKGROUND:

  Patients with inflammatory bowel disease (IBD) who are treated long-term with immunosuppressive drugs can experience a decrease in their overall resistance to infections, including influenza. The purpose of this study was to evaluate the humoral response in children with IBD after being vaccinated against influenza.

  MATERIAL/METHODS:

  Children with IBD were vaccinated with split inactivated vaccine. They were divided into 2 groups: children treated with anti-inflammatory medications and children treated with 5-acetylsalicylic acid along with immunomodulatory therapy. Antihemagglutinin (anti-HA) and antineuraminidase (anti-NA) antibodies were assessed before vaccination and 1 and 6 months after vaccination.

  RESULTS:

  Anti-HA and anti-NA antibodies 1 and 6 months after vaccination were higher than before vaccination. In the patients treated with anti-inflammatory medications, the protection rate (PR) attained the highest level for antigens A/H1N1 and B 6 months after vaccination. However, for A/H3N2 the result was 88.9% at 1 and 6 months after vaccination. In the patients who received immunomodulatory medications, the highest PR was noted 6 months after vaccination (47.6-90.5%). The response rate (RR) in patients who were treated with the anti-inflammatory medications alone remained the same 1 and 6 months after vaccination. In patients who received the immunomodulatory regimen, the highest RR was recorded 6 months after vaccination (47.6-76.2%).

  CONCLUSIONS:

  Response to vaccination was satisfactory, although not for all vaccine antigens, especially in patients treated with immunomodulatory medications. The higher levels of RP and RR 6 months after vaccination compared with 1 month after vaccination lends support to the argument that IBD patients should be vaccinated as soon as vaccine is available in a season.”

  „Od: Maria Majewska
  Data: 9 maja 2011 18:36
  Temat: czestosc wystepowania autyzmu

  Witam Panstwa,

  Właśnie ukazały wyniki koreansko-amerykańskiego badania, w którym zbadano (na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez rodziców i nauczycieli) występowanie autyzmu w populacji pond 50 tysięcy dzieci szkolnych w Seulu. Wyniki badania wskazują, że na autyzm cierpi tam 1 dziecko na 38, czyli 2,6%. To pokazuje, ze powszechnie przyjmowane dane o częstości występowania autyzmu – ok. 1% – są zaniżone, bo zazwyczaj liczy sie tylko dzieci formalnie zdiazgnozowane. W Korei zdiazgnozowanych było tylko ok. 20% dzieci autystycznych, z różnych względow. To znaczy, że częstość występowania autyzmu wsród chłopców wynosi tam ok. 4,2% (czyli ok. 1 na 25).

  Prawdopodobnie w USA i w Polsce jest podobnie, gdyż Korea ma zblizony kalendarz szczepień do polskiego czy amerykańskiego ( i tez stosuje bardzo toksyczny Euvax wlasnej produkcji). Jesli dodamy to tego liczby dzieci z ADHD (ok. 13 % chlopców), upośledzonych umysłowo (2,5%) oraz liczby dzieci z innymi chorobami neurologicznymi, to wychodzi, że ok. 20% chłopców (troche mniej dziewczat) jest dzis uszkodzonych neurologicznie. (Ten odsetek stale rosnie). Te szacunki zgadzają się obserwacjami nauczycieli. To znaczy, ze ludzkość w szybkim tempie się degeneruje. Az strach pomyśleć, jak beda wygladać przyszłe społeczenstwa, gdzie wiekszosc ludzi bedzie chorych umyslowo i neurologicznie. To są bez wątpienia rezultaty masowych szczepien coraz bardziej toksycznymi szczepionkami. Podsumowując, ludzkość ulega szybkiej de-ewolucji, czyli biologicznemu regresowi, wskutek działan przemyslu szczepionkowego i medycznego oraz ich urzędowych lobbystów.

  http://www.cnn.com/2011/HEALTH/05/09/autism.study/?hpt=T2

  http://www.medscape.com/viewarticle/704919_13

  Pozdrawiam

  DM”

  Polubienie

 3. pytania dobre, mozna mnozyc w nieskonczonosc – np. Daiiczi i skazenie po Carnobylu kontra atomo-idoci u wladzy = wieczne zagrozenie dla nieswiadomych ryzyka Polakow…
  mysle ze trzeba najpierw przeanalizowac, co jest rakiem na Polin i uderzyc w to pytaniami referendum = od tego sa przywodcy i organizacje pretendujace do przywodztwa, nie bede ich wyreczal z roboty…

  od mg: pytania: 1, 2, 3, 6, 11, 14, 17 i 19 dotyczą ich pośrednio i bezpośrednio

  Polubienie

 4. bez poparcia spolecznego i swiadomosci na wysokim poziomie, zadne referenda, proby zmian systemu niewyjda – aby uzyskac to poparcie, potrzeba edukacji, wolnej od hasbary i wpywow propagandowych w ogole, od religioznych po komercyjne – to dluga droga w spolecenstwach jak Polacy, ujarzmieni podbojami przez stulecia, z naroslami umyslowymi wydaje sie niemozliwymi do usuniecia…

  od mg: już samo postawienie tych pytań jest okazją do przemyślenia i zrewidowania własnych przeświadczeń, punktem wyjścia do poszukiwań odpowiedzi na pytanie: jak powinno być?

  Polubienie

 5. „- W Polsce zmarło mniej osób na grypę H1N1 niż we Francji, mimo że nie było kampanii szczepień. W dodatku we Francji zanotowano ponad 3 tys. przypadków negatywnych efektów ubocznych po szczepieniach. A w Polsce żadnego – powiedziała jedna z eurodeputowanych francuskich.”

  http://fakty.interia.pl/raport/swinska-grypa/news/panika-ah1n1polacy-nie-ulegli-jak-my-i-dobrze,1449782

  źródło: http://tergiwersacja.wordpress.com/pandemia-%e2%80%93-skuteczny-sposob-na-nowy-porzadek-swiata/spisek-istnieje-a-ah1n1-to%e2%80%a6-dobrodziejstwo-z-perspektywy-czasu/

  Polubienie

 6. Rząd skapitulował, poddał nas bez walki

  Posted by Marucha w dniu 2011-05-07 (sobota)

  Tusk milczy, Pawlak siedzi cicho, Sikorski się nie odzywa, a Sawicki tylko włos odgarnął z czoła i podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji.

  Rząd PO-PSL poddał polską wieś bez walki.

  1. Gwoli przypomnienia: Polska wieś jest w Unii Europejskiej dyskryminowana i ma być dyskryminowana także w przyszłości. Wskutek nierówności dopłat rolniczych straciliśmy już około 120 miliardów złotych, a do 2020 roku stracimy kolejne 70 miliardów.

  Skąd to wyliczenie? Polski rolnik ma dostawać o 150 euro rocznie mniej na hektar niż rolnik niemiecki. 150 euro pomnożone przez 16 milionów hektarów, pomnożone przez 7 lat – daje kwotę około 70 miliardów złotych..

  Tak wielkie stracimy pieniądze, jeśli wyrównania dopłat nie będzie.

  Bez wyrównania dopłat polska wieś w nierównej konkurencji zginie. Już zaczyna ginąć.

  Nie do zniesienia jest taka sytuacja, że bogate kraje dostają na rolnictwo więcej pomocy, a biedne mniej. Według fundamentalnych zasad Unii powinno być przecież odwrotnie.

  2. Wraz z innymi europosłami od lat walczymy o to, żeby wyrównać te nieszczęsne dopłaty. Udało się nam przekonać Europarlament, że obecne nierówności są niesprawiedliwe i że w przyszłej polityce rolnej podział środków na rolnictwo musi być sprawiedliwy. I przekonaliśmy. Konieczność sprawiedliwych dopłat znalazła wyraz w oficjalnych dokumentach Parlamentu Europejskiego, w tym zwłaszcza w bardzo ważnym raporcie Lyona, przyjętym w lipcu 2010 roku.

  Tego polski rząd powinien się teraz trzymać – sprawiedliwe dopłaty albo śmierć!

  W interesie rolników, ale przede wszystkim w interesie całej Polski.

  3. Niestety, polski rząd, spracowaną chłopską dłonią ministra Sawickiego, podpisał w Budapeszcie deklarację, w której zgodził się na to, żeby przyszłe dopłaty rolnicze były – uwaga! – bardziej sprawiedliwe!

  4. Opowiem państwu pół anegdoty , druga jej część pomijając, bo jest seksistowska. Otóż – jaka jest różnica między dyplomacją i kobiecością?

  Jeśli dyplomata mówi tak – to znaczy być może.

  Jeśli dyplomata mówi – być może – to znaczy nie

  A jeśli dyplomata mówi – nie – to znaczy, że nie jest dyplomatą.

  Otóż to “bardziej sprawiedliwe” jest niczym innym, jak tylko dyplomatycznym “być może”, czyli – nie!

  Jeśli polski rząd nie żąda dopłat całkowicie sprawiedliwych, a jedynie “bardziej sprawiedliwych” (czy sprawiedliwość w ogóle podlega stopniowaniu?), to znaczy, że zadowoli się byle ochłapem, albo zgoła niczym.

  5. I cały nasz misterny plan…. nie cytuje dalej bohatera filmu “Kiler”, w każdym razie w Europarlamencie już czuć skutki kapitulacji Sawickiego.

  Prowadzimy tu teraz rozległe negocjacje nad projektem raportu Dessa o przyszłości wspólnej polityki rolnej, w ramach których walczymy o sprawiedliwy poziom dopłat, ale Niemcy, Holendrzy i inni już nam machają przed nosem budapesztańskim cyrografem Sawickiego i mówią – przecież wasz polski rząd sprawiedliwych dopłat nie chce!

  Po kapitulacji Sawickiego nasza walka w Europarlamencie staje się beznadziejna. A już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską…

  6. Budapesztańskiego cyrografu nie podpisało siedem krajów, w tym Litwa, Łotwa i Estonia. Nie podpisały go właśnie dlatego, że szlag je trafił na słowo „bardziej sprawiedliwe”. Bałtowie bezbłędnie zwietrzyli w tym słowie podstęp i postawili się twardo.

  Litwinów razem z wileńskimi i solecznickimi Polakami jest trzy i pół miliona. Łotyszy razem z Rosjanami – dwa i pół, Estończyków – półtora miliona. I te małe kraje, te unijne liliputy jednak walczą i nie poddają się.

  A u nas? Tusk milczy Pawlak siedzi cicho, Sikorski nic się nie odzywa, a Sawicki tylko włos odgarnął z czoła i podpisał bezwarunkowa kapitulację.

  7. Niższe dopłaty rolnicze to coraz większe połacie nieuprawianej ziemi i coraz droższa zywność. Za kapitulację rządu zapłacą nie tylko rolnicy.

  Zapłacimy za nią wszyscy – ja, pani, pan…

  Społeczeństwo!

  Janusz Wojciechowski

  http://januszwojciechowski.pl/

  żródło: http://marucha.wordpress.com/2011/05/07/rzad-skapitulowal-poddal-nas-bez-walki/

  Polubienie

 7. Apel do Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  Zdzisław Gromada, sob., 2010-10-30 23:20

  Korzystając z prawa, jakie daje obywatelom art. 63 Konstytucji RP Stowarzyszenie WIĘCEJ DEMOKRACJI zwraca się do naszych szanownych przedstawicieli władnych w naszej ojczyźnie zmienić prawo z wnioskiem o:

  1. Wykreślenie przepisu art. 125 ust. 2 Konstytucji RP:

  Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

  Uzasadnienie:

  Konstytucja to nasz najważniejszy dokument prawny. Swoiste 10 przykazań spisane na kamiennych tablicach. Powinna być zredagowana jednoznacznie i logicznie. Tymczasem w naszej Konstytucji jest istotna sprzeczność pomiędzy unormowaniami zawartymi w art. 1. (Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli) oraz art. 4. (Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.) a art. 125

  Jeśli Konstytucja daje naprawdę obywatelom WŁADZĘ ZWIARZCHNIĄ (art. 1 i 4) to dlaczego w kolejnym zapisie (art. 125 ust. 2) mówi nam bez osłonek:
  Kochani – jeszcze nie dorośliście do samodzielności. Nie możemy pozwolić wam decydować we wszystkich sprawach. Boimy się, że będziecie podejmować nieracjonalne decyzje. My wasi przedstawiciele: Sejm, Senat, Prezydent wiemy lepiej od was samych, co jest dla „was” (czyt. nas) lepsze. Pozwolimy wam podejmować bezpośrednio wyłącznie takie decyzje które nie będą stanowić zagrożenia dla „waszych” (czyt. naszych) interesów.

  Czy możemy sobie wyobrazić sytuację w spółce akcyjnej, gdy akcjonariat chcąc podjąć bezpośrednio jakąkolwiek decyzję dotyczącą ich spółki musi prosić prezesa, wybranego w drodze otwartego konkursu, by łaskawie wyraził na to zgodę?

  Aktualne brzmienie art. 125 ust. 2 należy wykreślić jako sprzeczny z istotą demokracji.

  2. Wykreślenie przepisu art. 125 ust. 3 Konstytucji

  Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący

  Uzasadnienie:

  Uzależnienie ważności referendum od frekwencji jest sprzeczne z podstawowym prawem wolności obywateli.: Masz prawo uczestniczyć w głosowaniu, ale nie jest to twój obowiązek. Autorzy Konstytucji „głosy” nieobecnych interpretują: „Temat referendum jest dla nas za trudny. Prosimy was, naszych przedstawicieli, byście wg własnego uznania podjęli decyzję w tej sprawie”. To jest nadinterpretacja „ustrojodawców” mająca na celu dodatkowe ograniczenie, blokadę „władzy ludu”. Zdecydowana większość nieuczestniczących w referendach to ludzie, których jego temat nie interesuje i jest im obojętne, który wariant wejdzie w życie.

  Wątpliwości celowości wymagania minimalnej 50% frekwencji w referendum dla jego wiążącego charakteru budzą dodatkowo dwie okoliczności:

  • Nie ma i nigdy takiego wymagania nie było przy wyborach przedstawicieli. Wynik głosowania jest zawsze wiążący niezależnie od frekwencji wyborczej.
  • W najważniejszym i obowiązkowym referendum ogólnokrajowym dotyczącym przyjęcia Konstytucji wzięło udział tylko 42,86% obywateli uprawnionych do głosowania, z czego za jej przyjęciem opowiedziało się 52,71% tj. ok. 22,6% obywateli. Pomimo to Sąd Najwyższy uznał je za ważne i wiążące. W tych okolicznościach bez sensu jest stawianie wymagania dla ważności referendów w sprawach drugorzędnych minimalnej frekwencji 50%.

  3. Znowelizowanie przepisów prawa regulujących sprawy referendów w naszej ojczyźnie.

  Uszanowanie praw narodu zapisanego w artykułach 1 i 4 naszej Konstytucji wymaga zasadniczej nowelizacji artykułów 90 i 125 Konstytucji RP oraz ustaw o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. i o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000 r. Zmienione prawo o referendach powinno zawierać:

  3.1. Możliwość konstytucyjnej i ustawodawczej inicjatywy ludowej.
  Grupa obywateli np. 500000 powinna mieć prawo zgłoszenia projektów nowelizacji zapisów Konstytucji, umów międzynarodowych i aktualnie obowiązujących ustaw. Jeżeli inicjatywa naruszałaby jedność formy, jedność materii, bezwzględnie obowiązujące postanowienia prawa międzynarodowego czy prawa mniejszości i ugrupowań religijnych, zgromadzenie narodowe powinno mieć prawo i obowiązek uznać ją za całkowicie lub częściowo nieważną.
  Prawo przyjęcia lub odrzucenia ważnej inicjatywy obywatelskiej powinien mieć wyłącznie naród w referendum ogólnokrajowym. Obywatele powinni mieć do wyboru trzy możliwości odpowiedzi: 1. Jestem za przyjęciem propozycji; 2 Jestem za jej odrzuceniem: oraz 3. Proponuję by w tej sprawie zadecydowało zgromadzenie narodowe.

  3.2. Możliwość weta ustaw uchwalonych przez Sejm RP
  Grupa np. 250000 obywateli niezadowolonych z uchwalonej ustawy powinna mieć możliwość, w przeciągu np. miesiąca od jej uchwalenia, zgłosić swoje weto wobec ustawy. Decyzję o przyjęciu lub odrzucenia weta podejmuje naród w ogólnokrajowym referendum.

  3.3. Jednoznaczne deklaracje, że:
  a) wynik referendum jest wiążący niezależnie od frekwencji,
  b) wybraną przez naród jest alternatywa (wariant) która (-y) uzyskała (-ł) zwykłą większość głosów poparcia.

  4. Nowelizację ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 marca 1990 roku

  Prosimy o uzupełnienie w/w ustawy o nakaz przygotowywania przez rady gmin wszystkich ważnych decyzji wariantowo. Pozostawiając decyzję wyboru który z nich zatwierdzić do realizacji jej mieszkańcom.

  Uzasadnienie

  Tak jak nie należy rozpoczynać nauki pływania na głębokiej wodzie tak nie można rozpoczynać nauki demokracji od organizowania referendów na tematy złożone i wielowątkowe jak np. decyzji w sprawie zatwierdzenia Konstytucji czy ratyfikacji skomplikowanych i złożonych umów międzynarodowych. Jest ryzyko, że elektorat przyzwyczajony do emocjonalnego wyboru przedstawicieli będzie mało odporny na manipulacje. Prawdziwej, bezpośredniej demokracji można skutecznie uczyć się w małych środowiskach w sołectwach, wioskach, gminach. Taką szkołę demokracji bezpośredniej z wynikiem celującym zaliczyli Szwajcarzy.

  Proponujemy, by rady gmin miały obowiązek opracowania co najmniej dwu wariantów rozwiązań dla wszystkich istotnych decyzji np. tych, które wiążą się z wydatkiem powyżej miliona złotych np. wariant A opracowuje ugrupowanie rządzące a B opozycja. Obydwa warianty samorząd będzie przedstawiał mieszkańcom gminy do decyzji w referendum. Obywatele będą mieli do wyboru trzy możliwości odpowiedzi:

  1. Jestem za rozwiązaniem A.
  2. Jestem za rozwiązaniem B.
  3. Jestem przeciw obydwu przedstawionym rozwiązaniom.

  Jeśli w referendum, niezależnie od frekwencji, najwięcej głosów poparcia uzyska wariant A lub B to staje się on obowiązującym i wybrany projekt jest realizowany. Jeśli większość głosujących odrzuci obydwa zaproponowane rozwiązania to rada gminy przygotuje dwa nowe warianty decyzji i powtarza głosowanie.

  Proponowany sposób zarządzania sprawami gminy ma wiele zalet a spośród nich dwie najważniejsze:

  • Aktywizuje obywateli i uczy ich demokracji. Da im satysfakcję, że ich głos jest decydujący w sprawach gminy. Spowoduje, że każda decyzja samorządu będzie zawsze miała poparcie większości jej mieszkańców.

  • Zmusza radnych do rywalizacji ze sobą na poszukiwanie najlepszych rozwiązań gminnych problemów. Ich wizerunek i poparcie mieszkańców w istotny sposób będzie uzależnione od efektów ich merytorycznej pracy.

  Ostatnia edycja: 15.11.2010, wersja 10.11.2010. JC ”

  źródło: http://www.demokracjabezposrednia.pl/node/789

  Polubienie

 8. Pytania do referendum: można dorzucić CZY JESTEŚ ZA STWORZENIEM CENTRUM ZARZĄDZANIA WS ZAGROŻEŃ PROMIENIOWANIEM.
  mam na mysli to by ktoś mógłby nas informować(oraz robić pomiary) o to jak możemy zminimalizować skutki promieniowania co mamy robić.

  od mg: dziękuję, też rozważałem ten problem, w Bielsku Białej nawet jeden amator sam zbudował taką stację wczesnego ostrzegania http://www.gammavo.dotdenial.org/
  owszem, jest w Polsce Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej z siecią rozsianych po kraju stacji pomiarowych ASS-500, którego zadaniem jest badanie m. in. bezpieczeństwa jądrowego, ale pełne wyniki pomiarów m. in. plutonu 239 w powietrzu nie są udostępniane społeczeństwu
  może o to postulować w referendum, o podawanie pełnych wyników badań w czasie rzeczywistym, ich opracowywanie i podawanie w Internecie w czytelnej dla wszystkich formie?
  np. tak jak tu są podane przejrzyste zestawienia tabel wyników pomiarów: http://blog.alexanderhiggins.com/2011/04/23/japan-nuclear-radiation-rainwater-update-idaho-iodine-levels-14066-epa-limit-19907/ http://blog.alexanderhiggins.com/2011/04/21/radioactive-fukushima-plutonium-strontium-bombarding-west-coast-march-18th-19279/
  z fragmentarycznych danych z raportów publikowanych przez CLOR na stronie http://www.clor.waw.pl/ wiemy, że CLOR mierzy promieniowanie następujących radionuklidów w powietrzu: niob Nb-95, ruten Ru-103, tellur Te-129m, jod I-131, tellur Te-132, cez Cs-134, cez Cs-136, cez Cs-137, bar Ba-140, lantan La-140, niestety o zawartości szczególnie groźnych izotopów: stront 90, pluton 238 i pluton 238 CLOR milczy (!)
  problem jest o tyle trudny, że aparatura pomiarowa jest bardzo droga, a trzeba by było wyposażyć w nią np. stacje sanitarno-epidemiologiczne i nałożyć dodatkowe obowiązki pomiarów powietrza, wody i produktów spożywczych na obecność promieniowania alfa, beta i gamma
  wiem też, że istnieją już w miastach centra kryzysowe http://www.czk.pl/
  można by na bazie tych instytucji zbudować centrum zarządzania ws zagrożeń promieniowaniem
  dziękuję za pomysł, już został dodany do pytań

  Polubienie

 9. „Ja od siebie dodam:
  26. Udział w wojnie informacyjnej przeciwko obywatelom RP jest równie kryminalny jak zbrodnie przeciwko ludzkości. Czy jesteś za tym, aby karać dziennikarzy, publicystów, polityków prowadzących takie wojny informacyjne przeciwko własnemu (?) narodowi?
  27. Czy jesteś za wystąpieniem Polski z NATO i zerwaniem sojuszy militarnych z USA i Izraelem?
  28. Czy jesteś za tym, aby obieg i produkcję pieniądza w RP kontrolowały międzynarodowe kartele bankowe?
  29. Czy chcesz, aby państwo dalej się zadłużało?
  30. Uważasz, że demokracja i rządy w rękach demokratów to jedyny możliwy system sprawowania władzy? A jeśli nie, to jak go zmienić, by służył ludziom, a nie tylko demokratycznym politykom?
  31. Czy jesteś za oczyszczeniem Polski i ostatecznym rozliczeniem obcej agentury?
  32. Czy popierasz lecznicze i rekreacyjne wykorzystywanie marichuany, która mogła by z powodzeniem zastąpić o wiele bardziej toksyczny, acz legalny alkohol? A także toksyczne farmaceutyki.
  33. Czy popierasz dalsze podwyżki podatków, parapodatków i innych danin i fakt, że oddajesz państwu większość zarobków, nic nie otrzymując w zamian?
  34. Dowiedziono, że ibogaina, kontrowersyjny środek ziołowy, rewelacyjnie pomaga leczyć osoby uzależnione. Czy jesteś za dopuszczeniem ibogainy i wielu innych blokowanych środków stricte terapeutycznych do obrotu?
  35. Czy popierasz delegalizację destrukcyjnych religii i sekt (satanizm, scjentologia) i ich wyrugowanie z przestrzeni publicznej, kulturalnej, z mass mediów?
  36. Jak dowiodłem kilka miesięcy temu, pewne działania niepożądane danych farmaceutyków są widoczne tylko na specjalistycznych forach i stronach dla lekarzy, jak http://www.mp.pl. Tych działań niepożądanych nie ma w ulotkach informacyjnych dołączanych do opakowania. Czy jesteś za rzetelnym informowaniem o wszystkich działaniach niepożądanych publicznie? Podobna sprawa ma się ze szczepionkami.”

  źródło: http://kefir2010.wordpress.com/2011/05/09/informacje-newsy-i-komentarze-9-maja-2011/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s