Polska nie jest krajem wolnym aby rozmawiać o Konstytucji!

mai 14, 2017

Co każdy Polak Słowianin musi wiedzieć w sprawie Konstytucji.

Z braku kadr oraz degeneracji judeo-satanistycznych potomków nowa elita wspierana przez Kościół Katolicki w Polsce ruszyła obalić « komunistyczną » Konstytucję.

Właściwie to mogło to być nawet i szlachetne działanie gdyby nie prawda, a z nią wszyscy Mosaiści są na bakier. http://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

Każdy kto chciałby poważnie zajmować się sprawami innych oczywiście dla ich dobra musi dotrzeć do tzw. fundamentów prawnych oraz zrozumieć aktualny stan prawny Rzeczypospolitej.

Jeżeli w większości umawiamy się Polska jako byt prawny powstał ponownie po roku 1918 i Polacy zbrojnie wywalczyli sobie administrowany przez siebie obszar prawny uznany przez międzynarodowy ład społeczny, to ten obszar stanowi miejsce gdzie Polacy Słowianie mają prawo do własnego ładu społecznego w poszanowaniu nie tyle tradycji co  wspólnego dla wszystkich Słowian pochodzenia określonego badaniami naukowymi na 10 700 lat.

Jest to niezwykle istotne z punku widzenia uregulowań prawnych i spisanych w naczelnych zasadach społecznych potocznie nazywanych Konstytucją.

Zatem każdy Polak Słowianin musi sobie odpowiedzieć na pytania następującej treści:

Czy uznaję okres 1918 – 1939 jako prawne dziedzictwo ładu społecznego w Polsce ?

Czy uznaję zasady społeczne spisane w Konstytucji z tego okresu ?

Jeżeli na te dwa pytanie odpowiemy – Tak – będziemy posiadać tzw. fundament prawny na którym możemy budować aktualny ład społeczny.

Jak powszechnie wiadomo w 1939 roku dwa reżimy żydowskie z Niemiec i Rosji napadły na Polskę mordując, rabując Nas Polaków Słowian. Po rzekomo oficjalnym zakończeniu działań wojennych przystąpiły one wraz ze swymi sojuszniczymi państwami do administrowania największym obozem koncentracyjnym światowego formatu powszechnie zwanym PRL-em.

W każdym obozie koncentracyjnym obowiązuje Regulamin zachowań ustalany przez tych co ten obóz utworzyli. Pracą niewolniczą Polaków zbudowali oni struktury tak aby obóz koncentracyjny stał się kolonią samowystarczalną dla przybyłych licznie z reżimu żydowskiego w Rosji swych współwyznawców, rzekomo ateistycznych żydów.  Tak się jednak nie stało i obóz koncentracyjny zwany PRL-em zbankrutował dzięki świadomości oraz w wyniku braku współpracy Polaków Słowian z judeo-satanistami.

W 1989 administracja największego obozu koncentracyjnego dla Polaków przekazała część swych uprawnień delegowanym żydom aby ci w inny właściwy dla Talmudu administrowali tym obszarem co potocznie nazywane jest Porozumieniami z Magdalenki. Ustanowili oni nowe zasady w świetle Menory i 1 sierpnia 1992 nastąpiło przyjęcie przez okupacyjny parlament nowego regulaminu nazwanego dla niepoznaki tzw.  „małą konstytucją”. 17 października tego samego roku podpisał ją Uzurpator Lech Wałęsa. [od mg: prawdziwe imię i nazwisko tego polskojęzycznego żyda to Lejba Kohne]

Regulamin nazwany fałszywie małą konstytucją regulował wzajemne relacje między okupacyjną władzą ustawodawczą, wykonawczą oraz kompetencjami samorządów terytorialnych. W pozostałych kwestiach nadal obowiązywały przepisy Regulaminu ustanowionego przez żydów dla Polaków w 1952 roku. Mały Regulamin okupacyjny obowiązywał od 8 grudnia 1992.

Znowu w tym samym okresie talmudycznym jednak kilka lat później czyli tym razem 17 października ale w 1997 roku nowy regulamin administrowania obszarem Polski wszedł w życie nazwany teraz Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która weszła w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia aby nadać oraz sprawić pozory wielkich dokonań. Nowe uregulowania wygaszały m.in. Regulamin obozowy nazwany dla niepoznaki Konstytucją PRL-u z 22 lipca 1952 roku oraz inne pomniejsze okupacyjne akty prawne.

Pragnę zaznaczyć, że ten okupacyjny akt prawny również został podpisany przez żyda i Uzurpatora niejakiego Stolzmana, który w celach komercyjnych zmienił nazwisko na Kwaśniewski. Władza okupacyjna nawet przeprowadziła Referendum aby nowy regulamin na nowym obszarze gdzie żyją i mieszkają Polacy Słowianie został uwiarygodniony. Jednak i tym razem Polacy Słowianie nie dali się nabrać, no może poza wieloma kolaborantami reżimu żydowskiego w Polsce i nie zalegalizowali tego okupacyjnego aktu prawnego. Jak wiemy aby dokument został przyjęty musi on być legalizowany większością ponad 50 % mieszkańców w danym kraju. W przypadku legalizowania dokumentu żydowskiego w referendum wzięło udział tylko 42,86% mieszkańców i nie był on rozgraniczony narodowościowo.

Jeżeli Państwu co niektórzy robią mętlik w głowach propagując fałszywe nazewnictwo np: Komunistyczna Konstytucja, proszę sobie odpowiedzieć kim byli zatem ci komuniści ? Odpowiedź jest tak łatwa jak rozwiązanie równania z jedną niewiadomą. Dla tych co cofnęli się w rozwoju z różnych przyczyn proponuję dokształcenie w internecie.

Dzisiaj młodzi ludzie mają problem z wieloma czynnikami nieładu społecznego oraz powszechną dezinformacją w myśl zasady: jestem za, a nawet przeciw. Proszę iść na Krakowskie Przedmieście w Warszawie każdego 10 miesiąca aby to naocznie zobaczyć i zrozumieć.

Aby zakończyć działania wojenne należy podpisać Traktaty Pokojowe. Takich Traktatów My Polacy Słowianie nigdy nie podpisaliśmy z Niemcami lub Rosją. Jeżeli podpisalibyśmy takowe Traktaty to Polska musiałaby odzyskać części zagrabionych w wyniku wojny obszarów i obywatele Polscy odzyskaliby swoją godność bycia Polakami czyli Polacy i ich rodziny dostaliby Paszporty Polskie, jeżeli byłaby taka ich wola.

« Polakami » natomiast zostają żydzi z Izraela, którzy pod zbrojną eskortą wysyłają do Polski swoje dzieci jako część szkolnego programu edukacyjnego tzw. rasy panów na tym obszarze, a który zamierzają posiąść definitywnie po wymordowaniu kolejnej partii Polaków Słowian.

Aktualna sytuacja w Polsce sprawia, że Polska nie jest krajem wolnym aby rozmawiać o Konstytucji, ponieważ stacjonują na Naszym obszarze prawnym militarne jednostki judeo-satanistów z USA strzegące interesów swoich mocodawców i wrogów Polski i Polaków. Gdyby żydzi byli przyjaciółmi Polski i Polaków to nigdy nie dopuściliby do okupacji Polski oraz obecności obcych wojsk na Naszym terytorium. Jeżeli szanowaliby prawa Polaków czyli WOLNOŚCI i dzięki której mogli tutaj schronić się to szanowaliby to prawo.

Obecność obcych wojsk w Polsce nie jest żadną WOLNOŚCIĄ !

Aktualna sytuacja sprawia, że rzekomo « Nowa Konstytucja  » będzie kolejnym aktem prawnym lub regulaminem w Polsce okupowanej. Na czas « uchwalania » tego aktu prawnego nie należy spodziewać się opuszczenia obszaru administrowanego przez wojska okupacyjne i tym samym będzie to kolejny Regulamin okupantów dla Polaków Słowian.

Tak więc wojna z Polakami w Polsce trwa w najlepsze natomiast kolaboranci lub interesanci  usiłują usilnie wmówić Polakom, że aby poprawić ich byt to należy obalić komunistyczną konstytucję.

Polakom w Polsce potrzebny jest Grunwald II, nie jakieś tam Powstanie na zlecenie aby wyzwolić się definitywnie spod okupacji państw religijnych i ich popleczników.

Sami Grunwaldu nie wygraliśmy !!!

Muszę dopisać, że jeżeli powstanie nowy twór prawny zwany Konstytucją na obszarze Polski to będzie miał on za cel legalizację okresu okupacji od 1939 roku !

Każdy Polak biorący udział w tym haniebnym procederze lub namawiający do wzięcia udziału w nim jest zdrajcą Polskiej tożsamości narodowej

i niech będzie traktowany według jego zasług dla okupantów.

Karta Żyda Polskiego wzór

źródło: http://rafzen.wordpress.com/2017/05/14/co-kazdy-polak-slowianin-musi-wiedziec-w-sprawie-konstytucji/

Reklamy

komentarzy 6 to “Polska nie jest krajem wolnym aby rozmawiać o Konstytucji!”

 1. mgrabas Says:

  „Le mai 14, 2017 à 8:33 , Snake Pliskin a dit:

  Nam, Polakom, żadne żydowskie « konstytucje » potrzebne nie są. Mamy Konstytucję kwietniową z 1935 roku i od tej Konstytucji powinniśmy zacząć odbudowę naszego niepodległego bytu państwowego. Wszystkie inne regulaminy obozowe, narzucone nam przez naszych okupantów, nie mają żadnej mocy prawnej. Jako Polacy powinniśmy przeprowadzić wolne wybory, zgodnie z postanowieniami Konstytucji kwietniowej i wybrać naszych przedstawicieli,Polaków, których głównym zadaniem będzie doprowadzenie do podpisania traktatu pokojowego z Rosją i Niemcami, odzyskanie bezprawnie zgarabionych polskich ziem oraz wynegocjowanie od Rosji i Niemiec reparacji wojennych.
  Potem możemy sobie naszą Kostytucję, stosownie do potrzeb, zmienić.

  źródło: http://rafzen.wordpress.com/2017/05/14/co-kazdy-polak-slowianin-musi-wiedziec-w-sprawie-konstytucji/#comment-7779

  „Le mai 14, 2017 à 8:44 , rafzen a dit:

  Oczywiście że w/w Konstytucja z 1935 roku jest zasadnicza dla Polaków ale nie pozostaje Ona obojętna dla wrogów Polski i Polaków !!!
  Muszę dopisać, że jeżeli powstanie nowy twór prawny na obszarze Polski to będzie miał jedynie za cel legalizację okresu okupacji od 1939 roku !

  źródło: http://rafzen.wordpress.com/2017/05/14/co-kazdy-polak-slowianin-musi-wiedziec-w-sprawie-konstytucji/#comment-7780

 2. mgrabas Says:

  septembre 20, 2014

  MOSAISM IN POLAND

   

  Mosaism is the system of laws and rituals established by Moses including the ritual killing of children, the submission of the sacrifice the Tsar either the President or soldiers.

  Mosaism jest systemem prawa i rytuałów ustanowionych przez Mojżesza w tym rytualnego zabijania dzieci, złożenia ofiary z Cara albo Prezydenta lub żołnierzy.

  Mosaïsme est le système de lois et de rites établis par Moïse, y compris le meurtre rituel d’enfants, la présentation du sacrifice du Tsar, Président ou les soldats.

  Mosaism in Poland. Warszawa, 17 september 2014

  Tsar – http://rafzen.wordpress.com/2013/07/19/cara-rosji-zamordowali-w-celach-rytualnych/

  Presidents Kaczyński and Kaczorowski – http://rafzen.wordpress.com/2012/11/06/pogrzeb-prezydenta-polakow-sp-ryszarda-kaczorowskiego/

  Soldiers – http://rafzen.wordpress.com/2014/01/17/katyn-jest-judeo-satanistycznym-mordem-rytualnym/

  źródło: http://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/

 3. mgrabas Says:

  „(…) Przez paręset lat Polska była mocarstwem. Nie przegrywała wojen. Nikogo nie atakowała, lecz potrafiła się obronić.

  Najwięcej zła spotkało Polskę po 1989 roku.
  Rzeczy materialne można odbudować, armię odtworzyć, profesorów wykształcić.
  Ale skundlenie narodu jest nieodwracalne. Nie ma w historii przykładu opisującego, jak skundlony naród znów stał się wielki.

  Admin

  zródlo: http://marucha.wordpress.com/2017/05/27/trumna-giedroycia-i-brzezinskiego/#comment-679028

 4. mgrabas Says:

  Robią nas w konia: Poddaję się… #169

  Opublikowany 7 cze 2017

  Maciej Zieliński – Dzień dobry TVN:
  .http://www.youtube.com/watch?v=As8W1ich4s0

  Filozofia Kaczyńskiego dot kierunku zmian w państwie:
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/kaczynski-powinnismy-dazyc-do-tego-aby-partie-byly-silniejsze/cmxw6mv

  Referendum Konstytucyjne wg rezydenta Dudy:
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/andrzej-duda-podjal-decyzje-ws-referendum-konstytucyjnego/6r94562

 5. mgrabas Says:

  „2017-08-10

  Studium manipulacji, urlop od myślenia

  To właśnie obecna Konstytucja zwana Konstytucją Kwaśniewskiego, którą tak bronią demonstranci, zniosła trójpodział władzy artykułem 220 ustęp 2. Później dobito trójpodział władzy paragrafem 4 ustawy o NBP.

   

  Studium manipulacji, urlop od myślenia.

   

  Bardzo łatwo można ulec manipulacji pod fałszywą flagą czy chwytliwym hasłami:

   

  Obrony demokracji, Konstytucji, trójpodziału władzy, nasze sądy, bronimy Trybunału Konstytucyjnego.

   

  Najłatwiej ulega się manipulacji, gdy się ma nie pełnej wiedzy, lub gdy się jej  nie weryfikuje.

   

  Pewnie nikt z manifestantów pod sejmem, głoszących hasła broniące Konstytucji i trójpodziału władzy, nie zdaje sobie sprawy, że hasła te są ze sobą sprzeczne. Bo albo broni się obecnej Konstytucji albo trójpodziału władzy. Zaskoczeni?

  Otóż to właśnie obecna Konstytucja zwana Konstytucją Kwaśniewskiego, którą tak bronią demonstranci, zniosła trójpodział władzy artykułem 220 ustęp 2. Później dobito trójpodział  władzy paragrafem 4 ustawy o NBP.

   

  Wyjaśniam:

   

  Konstytucja

  Art. 220 ust. 2. stanowi: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.”

  Ustawa o NBP

  Art. 4. stanowi: „NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

   

  Zapis w Konstytucji znaczy, że rząd polski nie może zaciągać zobowiązań w swoim własnym banku, zmuszony jest więc do zaciągania zobowiązań na pokrycie deficytu budżetowego w zagranicznych instytucjach finansowych. Więcej NBP nie może finansować deficytu kupując obligacje polskiego rządu, zmuszany jest za to do skupywania obligacji zagranicznych, głównie niemieckich i amerykańskich.

   

  Wykreowano więc tym zapisem czwartą, niezwykle silną władzę, bo kontrolującą nasze finanse, władzę zagranicznych korporacji finansowych.

   

  Dodatkowo zapis paragrafu 4 ustawy o NBP osłabił jeszcze dotkliwie nasz bank centralny, pozwalając mu tylko na emisję znaków pieniężnych, czyli banknotów i bilonu, co w polskim obrocie gospodarczym stanowi zaledwie ok 13% pieniądza funkcjonującego na rynku, reszta to pieniądz elektroniczny, kredytowy, kreowany zresztą głównie przez banki zagraniczne.

  To oczywiste, że większość z nas posługuje się kartami kredytowymi, więc pieniądzem elektronicznym kreowanym przez banki. Ostatnio weszły przepisy ograniczające obrót gotówkowy, pod pretekstem ograniczenia wypływu pieniądza za granicę, kiedy ten pieniądz wypływa za granicę właśnie za pomocą transakcji elektronicznych np. repo a nie transakcji gotówkowych. Przepis ten, ma tak naprawdę, służyć korporacjom finansowym.

  Podobnie sprawa ma się w kontekście obrony Trybunału Konstytucyjnego, która jest sprzeczna z obroną Konstytucji. Dlaczego?

   

  Bo istnienie Trybunału Konstytucyjnego świadczy o tym, że Konstytucja jest źle napisana, jeśli potrzebuje wykwalifikowanego interpretatora (TK). Więcej Konstytucja nie jest stosowana bezpośrednio przez sądy powszechne, co dodatkowo umniejsza rolę sądów powszechnych w Polsce.  

   

  Wracając do obrony trójpodziału władzy, trzeba tu jeszcze wspomnieć, że polskie prawodawstwo, pod władzą Konstytucji Kwaśniewskiego, pozwoliło na wykreowanie jeszcze jednej władzy, władzy medialnej, która w większości jest w rękach zagranicznych, głównie niemieckich, realizuje więc w Polsce, interesy niepolskie ale interesy zagraniczne.

  Manipulacja w mediach jest wszechobecna. Manipulacja emocjami wyparła rzetelną informację. Kłamstwo jest nadrzędnym narzędziem propagandowym i nie niesie za sobą konsekwencji prawnych czy nawet administracyjnych. Obrazowo można by przytaczać taki oto przykład: Otóż jakaś telewizja pokazuje jak mężczyzna kijem bejsbolowym zabija psa. Opatruje to komentarzem, o bestialstwie i znęcaniu się nad zwierzętami, piętnuje oprawcę. Opinia publiczna jest oburzona, żąda surowej kary dla mężczyzny. Jednak opinia publiczna nie została przez ową stację telewizyjną poinformowana, że na chwilę przed przedstawionym zajściem ów pies zagryzł żonę i córkę tego mężczyzny a teraz walczył z psem, by uratować życie kilkuletniego synka. To przykład drastyczny, ale w swych nieco łagodniejszych odmianach, stosowany w mediach permanentnie, codziennie.

   

  Podsumujmy więc teraz, jak to jest naprawdę z tym podziałem władzy w Polsce.

  Dla przejrzystości wykładu podzieliłbym te obszary władzy na dwa sektory. Pierwszy, ten silniejszy, to władza korporacji finansowych i korporacji medialnych, o których pisałem wcześniej, uzupełniają ten segment władze korporacji prawniczych i służb specjalnych. Łączy ten segment bardzo istotna cecha, że żadna z tych władz nie pochodzi z wyborów powszechnych.

  Jest i drugi sektor, mniej istotny w Polsce, władza ustawodawcza – sejm, senat i wykonawcza – rząd, prezydent. Mniej istotny segment, bo jak w necie pisali lobbyści za rządów PO, że ustawę można było kupić za milion złotych a lobbyści koncernów farmaceutycznych chwalili się, że na polski rząd i prezydenta mają środki finansowe nieograniczone.

   

  Drodzy demonstranci, posiadając powyższą wiedzę trzeba władzy i opozycji powiedzieć: Sprawdzam!

   

  Otóż jeżeli młodzi demonstranci, rzeczywiście przychodzą na demonstrację by bronić wolności i praw demokratycznych to na sztandarach powinni ponieść przede wszystkim hasła: suwerenności monetarnej Polski i wyboru sędziów, prokuratorów w wyborach powszechnych. Dlaczego te?

   

  Gdy demonstranci spróbują powiesić te hasła, spodziewam się solidarnej negatywnej reakcji, zarówno rządzących jak i opozycji, na te hasła. Wtedy powinna zapalić się lampka ostrzegawcza w umysłach młodych demonstrantów. Co tak naprawdę jest grane. Czy przypadkiem nie jest to najistotniejszy problem pomijany zarówno przez władzę jak i opozycję. Więcej czytaj:

  http://niss.org.pl/korporacje-przechwycily-wladze-nad-panstwem-i-jego-obywatelami/

  http://niss.org.pl/ekonomiczny-akt-konstytucyjny/

   

  Gdy ten pogląd zaprezentowałem pewnej młodej osobie, że zdumieniem usłyszałem: „my młodzi nie możemy wybierać sędziów czy prokuratorów, bo się na tym nie znamy”.

  To jest jakieś samoograniczenie się, kompleksy polskie, że ktoś za nas wie lepiej. Jakaż by to była edukacja dla młodych i nie tylko, podczas kampanii wyborczej na prokuratora generalnego czy sędziego sądu najwyższego, gdzie można by zapytać:

  Czy podejmą działania by przywrócić skradzione obywatelom pieniądze z OFE?

  Za jaką doktryną procesową opowiadają się w sprawach tzw. Frankowiczów?

  Jak oceniają wypuszczenie z aresztu gangstera, twórcy metody wyłudzania pieniędzy na wnuczka?

  Czy prawo jest nad sprawiedliwością?

   

                                                                                       WED

  Download [8.25 KB]

  źródło: http://niss.org.pl/studium-manipulacji-urlop-od-myslenia/

 6. mgrabas Says:

  Musisz to wiedzieć (243) Ulegamy naciskom „UE” krok po kroku. „Chodzi o ekologię”…(?)

  Published on Aug 21, 2017


  od mg: gdyby chodziło o ekologię to byłyby dostępne i tanie, a nawet bezpłatne i nagradzane ekologiczne źródła energii i pojazdy, podobnie jak dostęp do prawdy, zdrowia i dóbr dla wszystkich ludzi, bo przecież ludzie to też element ekosysyemu, z resztą najważniejszy!
  o co więc chodzi „UE”, „Stanom Zjednoczonym Ameryki Płn.”, NATO, szejkom itd., że tak ingerują w Polskę?
  pozostałe wątki na tym blogu zarysowują coraz pełniejszą odpowiedź na pytanie o cel tych działań

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s