Szczurzy król – TECHNOLOGIA wypaczania świadomości (!)

OPUBLIKOWANO LIPIEC 17, 2016 PRZEZ NSW NWO

Kanibalizm w oparciu o technologię „Szczurzy król”

a1

Obecna sytuacja na świecie tworzona jest z wykorzystaniem technologii znanej jako „Szczurzy król”. Celem tej technologii jest zburzenie kluczowych węzłów niewidzialnych fundamentów i więzi społecznej  struktury. Stworzenie atmosfery rozdrobnienia, gdzie każdy sam dla siebie i gdzie nie istnieje pojęcie „swój”. Aby to osiągnąć, trzeba rozbić moralność. Wskaźnikiem załamania moralności jest takie zachowanie, gdzie swój zdradza swojego.

Istotę tej technologii bardzo łatwo zrozumieć na przykładzie szczurów. Zwierzęta te przede wszystkim znane są ze swoich niewiarygodnych umiejętności przeżycia. Podstawą takiej witalności jest ich spójność społeczna. Są niezwykle społecznymi zwierzętami. Pomagają sobie nawzajem, bronią jeżeli jest taka możliwość, zabierają ze sobą rannych. Szczury czują się jednym organizmem i zachowują się jak jeden organizm. Szybko wymieniają między sobą informacje, szybko uprzedzają się o niebezpieczeństwie, przekazują sobie umiejętności obronne. W takim zachowaniu nie ma indywidualnych korzyści. Mechanizm ochronny ma moralny charakter.

Szczurzy król PL (youtube)

Tekst z filmu:
W ogromnym podziemnym labiryncie tuneli komunikacyjnych „szarzy” stworzyli swoją cywilizację. Wysoko zorganizowane społeczeństwo ze swoimi prawami, porządkiem i hierarchią. Dla obcych nie ma tu miejsca. Walka o przetrwanie sprawia, że te zwierzęta stale się doskonalą. Badacze podziemi zwracają  uwagę na unikatowe właściwości tej społeczności. To niepojęte, że wieści o obszarach niebezpiecznych, nowych truciznach, pułapkach, podtopieniach i innych zagrożeniach są im znane w całym mieście. Czasami takie wiadomości sprawiają, że migruje całe szczurze miasto.

Jeden z najefektywniejszych sposobów walki ze szczurami oparty jest na zniszczeniu ich obrony. Opiera on się na niszczeniu ich moralności. Nie da się złamać moralności wszystkim. Można złamać jednego, ale i to nie od razu. Trzeba to robić stopniowo. Aby tego dokonać, trzeba stworzyć środowisko, w którym kluczową rolę odgrywa racjonalna logika. Przede wszystkim, zmusić do dokonania pierwszego kroku, do takiego działania, które jest absolutnym tabu.

a4

Odbywa się to w następujący sposób. Bierze się największego i najsilniejszego szczura, długo morzy głodem, a potem wrzuca się do jego klatki martwego szczura. Po namyśle pożera on swojego martwego kolegę. Racjonalna logika podpowiada: to już nie współtowarzysz, to jest pożywienie. Jemu jest wszystko jedno, a ja muszę przeżyć. Więc, można jeść.

Następnym razem poprzeczka amoralności podnosi się wyżej. Do klatki wrzuca się ledwo żywe zwierzę. Nowe „pożywienie” chociaż prawie martwe, ale nadal żyje. I znowu racjonalna logika podpowiada rozwiązanie. On i tak umrze, a ja muszę żyć. I szczur znowu zjada swojego pobratymca, teraz praktycznie żywego.

Trzeci raz do klatki wrzucane jest żywe i zdrowe „jedzenie” – słabszy szczur. U silnego szczura znowu włącza się algorytm racjonalnej logiki. Jest mi już wszystko jedno, mówi do siebie. Jaki jest sens, jeśli oboje zginiemy? Niech przeżyje najsilniejszy. I najsilniejszy pozostaje przy życiu. Zwróćcie uwagę, że szczur przy podejmowaniu decyzji za każdym razem potrzebował mniej czasu. Przy czym poziom amoralności każdego nowego pożerania był coraz większy. Po pewnym czasie szczur w ogóle przestał myśleć. Odnosił się do swoich pobratymców jak do pożywienia. Tak szybko, jak wrzucano nowego szczura do klatki, tak on natychmiast rzucał się na niego i pożerał. Od chwili kiedy przestał myśleć w kategoriach, pożreć czy nie, jego moralność została złamana. Następnie wypuszczono go do społeczności, z której wcześniej go zabrano. Był to już zupełnie inny szczur. Była to istota bez żadnych oznak moralności. W swoim postępowaniu kierował się tylko logiką egoizmu. Ale jego otoczenie nie wiedziało o tym. Traktowali go jako swojego i całkowicie ufali.

Bardzo szybko dochodził do wniosku, że najbardziej optymalnym wariantem jest skryta napaść i pożeranie i robił to w tajemnicy przed społecznością. Pod tym czy innym pretekstem szczur wabił swoją ofiarę w zaciszne miejsce i tam ją pożerał.

Kiedy w szczurzej społeczności nie było już wątpliwości, że wśród nich znalazł się wilk w owczej skórze, szczury wynosiły się z tego miejsca. Przy czym, przenosiły się w stu przypadkach na sto. Zwierzęta jakby bały się otruć fluidami transformowanego szczura. Bali się zostać takimi jak on. Instynktownie czuli, że jeżeli ich świadomość wchłonie nowe oprogramowanie, powstanie wtedy społeczność bez hamulców, społeczność zdrajców, społeczność konsumentów. Atmosfera amoralności niszczy mechanizm ochrony społecznej i wtedy giną wszyscy.

Nasuwa się pytanie: dlaczego szczurza społeczność uciekła, dlaczego nie zniszczyła „króla”? W takim zachowaniu istnieje głęboki sens. Zbiorowa inteligencja, którą w tym przypadku można uważać za instynkt, obliczyła, że w likwidacji mogą wziąć udział tylko najsilniejsze osobniki, elita społeczności. Kto wie, co się z nimi stanie gdy wpiją się zębami w żywe ciało niemoralnego współbratymca. Czy nie zarażą się jego niegodziwością? Nawet szczury nie chcą żyć w społeczeństwie zbudowanym na ciągłych wojnach ze sobą, rozdzierających ich jedność. Szczury są w tym mądrzejsze od ludzi. Słusznie obawiając się, że racjonalna logika egoizmu zarazi szczurzą elitę, idą w inne miejsce.

Tekst z filmu:
Szczury mają różne ograniczenia w społeczności, które nakładają się na siebie tworząc neurony, tzn. tworzą one jeden ogromny mózg. Ogólnie rzecz biorąc te kawałeczki oddzielnej wiedzy tworzą razem jednolitą strukturę. To znaczy, że problemy które stoją przed całą populacją rozwiązuje nie jedno indywiduum a kolektywny mózg. Na niedostępnych dla człowieka częstotliwościach, myśli wszystkich zwierząt łączą się w jeden superkomputer gdzie każdy oddzielny szczur jest malutkim neuronem, mikroprocesorem.

Jeżeli puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie, że społeczność nie opuściła swojego niemoralnego  współtowarzysza i dalej z nim mieszkała, łatwo założyć, że zaraziłby on elitę swoją racjonalną logiką. Również myśleliby jak działać w etapach i niezauważalnie, w pełnej zgodności z logiką. Zamiast jednego «szczurzego króla» pojawiłaby się cała kasta takich „mutantów”. Nie mając zasad szybko pokonaliby tradycyjną elitę. Idąc dalej, znaleźliby sposób nadania nowemu porządkowi statusu sprawiedliwości i prawomocności. Jeżeli całkiem popuścić wodze fantazji, logika doprowadzi nas do powstania  demokratycznego społeczeństwa. Członkowie nowego społeczeństwa sami wybieraliby sobie tych, którzy się będą nimi żywić.

Szczury ratując się od takiej transformacji poświęciły swoją wolność, w ludzkim rozumieniu. A co dopiero by było u takiego potężnego intelektu, jaki ma człowiek. One kierują się instynktem. Instynkt definiuje główną wartość społeczeństwa, nie pożywienie, i nie nawet życie pojedynczego szczura, lecz moralność. To jest fundament, na którym zbudowana jest każda struktura społeczna. Dla jej integralności opuszczają źródło zarazy. Zachowują fundament, szczury chronią swoją jednolitość społeczną z tradycyjną skalą wartości i w celu zachowania swojego gatunku.

W społeczeństwie ludzkim, nie ma takiego instynktu. Ono również oparte jest na moralności.Jeżeli zabrać ten fundament, cała konstrukcja szybko przekształca się w górę śmieci, które ścierają się na proch, to znaczy do stanu gdzie drobniej już się nie da. Zetrzeć na proch – znaczy odciąć od korzeni, tradycji, sposobu życia a przede wszystkim, zniszczyć moralny fundament. Dla społeczeństwa ostatnim stadium rozproszenia staje się chwila, w której przekształca się oni w nie związaną ze sobą grupę indywiduów. Powstaje zatomizowane społeczeństwo, ludzki proch, materiał budowlany dla NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA.

Chciejcie mieć obraz procesów zachodzących na poziomie globalnym? Spojrzyjcie na stół, za którym siedzicie. Stoją na nim różne przedmioty z różnych materiałów. Każdy przedmiot to pierwowzór danego narodu. Przedmioty są oryginalne i nie pasujące do siebie. Puki one są całe, nie da się stworzyć z nich czegoś jednolitego. Ale jeżeli je wszystkie, ceramiczną popielniczkę, plastik i papier zetrzeć na pył i zmieszać, wyjdzie jednorodna masa. Potem tę papkowatą masę bierzemy pod prasę i pod wpływem nacisku tworzymy coś nowego. To może być cokolwiek, dowolna konfiguracja, cech której trudno jest sobie nawet wyobrazić.

Zastosowanie strategii „szczurzego króla” wobec rozwiniętej cywilizacji powoduje jej dezintegrację i rozpad, ponieważ nie jest w stanie przetrwać bez kapitału społecznego opierającego się głównie na zaufaniu. Dlatego cały atak koncentruje się na zniszczeniu moralności. Wszelkimi sposobami wypala się pojęcie swój. Konsumpcyjne społeczeństwo uczy: swoich w naturze nie ma. Wszyscy są obcy, wszyscy to potencjalne pożywienie. Najbardziej optymalne pożywienie to te, które znajduje się obok i uważane jest za swoich bliskich. I nie podejrzewają, że w rzeczywistości jesteś „szczurzym królem”. Oni ci wierzą, a ty ich pożerasz. Takich „szczurzych królów” we współczesnym społeczeństwie jest coraz więcej. To są najgorsze drapieżniki. Oni łączą się w ugrupowania, rozpatrując rodaków jak bydło (żywność). Odkrywając „prawdę”, że swoje szczęście można zbudować na cudzym nieszczęściu, zaczynają działać otwarcie „pożerają” swój naród. Potem zaczynają zdawać sobie sprawę, że że najlepszym rozwiązaniem jest pożeranie pod zasłoną pięknych wyniosłych słów.

Z ekranów wylewają się potoki obietnic i górnolotnych słów o wolności i równości. Początkowo „królowie” nie chcieli spełniać obietnic. To był dla nich tylko środek do wabienia „pożywienia”. Rywalizowali o kluczowe elementy społeczeństwa, żeby za zasłoną pięknych słówek pożerać swoich. Z każdym rokiem nabierali sił, robili się coraz silniejsi, przebieglejsi i niebezpieczniejsi. Największym zagrożeniem jest dla nas, że z zewnątrz oni nie różnią się wcale od zdrowych członków społeczeństwa. Nauczyli się tak maskować, że wyglądają nawet lepiej od swoich uczciwych współtowarzyszy. Ale jeśli nie słuchać ich słów a spojrzeć na sytuację, nietrudno dostrzec naturę tych istot. Cała potęga ich umysłu i woli skupiona jest w wąskim egoistycznym sektorze. Zapomnieli, jak myśleć w kategoriach społeczeństwa i państwa. Oni myślą tylko o sobie i swoim potomstwie. Oni żywią się swoimi współtowarzyszami dokładnie tak samo, jak ten szczurojad. Jest ich wielu, są niezwykle plenni a ich liczba stale rośnie. Podzielili się na małych i dużych, dzieląc kraje na tereny łowieckie, miejsca polowań i żywienia.

a11

Drobne „szczury”, działają w sektorze kryminalnym, rozumują tak – leży pijany, w kieszeni ma pieniądze. Wszyscy jedno kto to weźmie. Jeśli tak, to dlaczego nie ja? I brał po cichu. Potem brał od półpijanego. Wyjaśnienie było inne: on i tak przepije pieniądze, a ja te pieniądze potrzebuję na słuszne sprawy. A potem wpadł na pomysł: skoro brakuje wszystkim pieniędzy, wszyscy marnie żyją, to niech przeżyje najsilniejszy. Następnie wypatrywał ofiary, bił po głowie i grabił. W przypadku braku moralności i przeciwko takiej logice nie ma sensu oponować.

W biznesie logika najpierw doprowadziła do myśli, że człowieka można zwolnić, wyrzucić na ulicę. Myśl jest jasna: jeżeli nie wyrzucę to zbankrutuję, w sumie on i tak znajdzie się na ulicy a ja mogę razem z nim. Jeśli tam tam będzie to lepiej beze mnie. I zwalniał.

Drugi etap: niech pracuje, ale wypłaty nie dostanie. Inaczej zbankrutuję i wszyscy znajdą się na ulicy. A tak przedsiębiorstwo pozostanie. I zaczynało się świadome zwlekanie z wypłatami.

Trzeci etap: na przykład, przedsiębiorca świadomie zaczynał robić szkodliwą dla zdrowia produkcję. Jeżeli będę myślał o losie nieznajomych ludzi, zbankrutuję. Niech sami o siebie dbają. Dla niego współtowarzysze byli niczym innym jak ciepłym żywym mięsem, które samo pełznie do ust. Podobnie uzasadniali to politycy. Pierwsze rozłożenie (destrukcja), zjadanie trupa, co jest oczywiste, że wykonanie tego jest nierealne. Logika: jeśli nie będziesz obiecywał gruszek na wierzbie, to cię nie wybiorą. Wybiorą kogoś innego kto obiecuje, gorszego od ciebie. Ponieważ w każdym przypadku społeczeństwo będzie oszukane, to w pierwszym przypadku lepiej nie być durniem, a w drugim wśród wybranych, niech to będzie drugi wariant.

Analogia drugiego etapu rozbiórki moralności, pożeranie półżywego współtowarzysza, to handel miejscami w swojej partii. Logika zrozumiała, na wybory potrzebne są pieniądze. Jeżeli zrobię z siebie „gimnazjalistkę”, pieniądze wezmą konkurenci. W sumie wszystko jedno kto weźmie pieniądze, w każdym przypadku będzie wybrany. I tak to jest nieuniknione, to niech lepiej wezmę ja niż ktoś inny.

Trzeci etap, pożeranie żywego i zdrowe go współtowarzysza, – lobbying prawa szkodzący społeczeństwu. Logika jest ta sama. Jeżeli odmówisz brania udziału w grabieży społeczeństwa, ograbią go inni. Kanibalistyczne prawo nadal będzie forsowane, co za różnica kto to zrobi. Lepiej niech to będę ja. Dzisiejszy polityczny publiczny sektor stanowi zgromadzenie „szczurów” ostatniego stadium. Nie mają żadnych świętości, nic osobistego, tylko biznes. I tego procesu nie można zatrzymać. Będą się doskonalić, podporządkowując racjonalnej logice. Przedstawiciele rządu również za pomocą racjonalnej logiki stopniowo przełamali moralność. Najpierw wielu nieśmiało, kiedy im proponowano pieniądze. Radzieckie stanowiska, że są podłe, nadal muszą pracować. Potem łapówkę nazwali innym słowem, co usunęło odruch na słowo „łapówka” i proces się rozpoczął.

a2

Teraz już nikt nie brał łapówek. Teraz „otaczali”, „zanosili” i „cieli”. Teraz już byli nie złodziejami lecz szanowanymi członkami społeczeństwa, wykorzystującymi „okno możliwości”. Stała się rzecz straszna, człowiek mógł handlować swoją czcią, honorem. Na pewnym etapie doszło do tego, że zaproponowano oficjalnie uznać: Po prostu zaproponowano, aby zalegalizować korupcję i defraudację środków publicznych, a wraz z nimi prostytucję. Przecież wszyscy wiedzą, co to jest! W tym czasie legalizację wszystkich tych trzech wad odrzucono, ale proces rozkładu toczy się dalej.

Praktyka pokazuje, że powstałe zjawisko, jeżeli ma korzenie w społeczeństwie i nic nie stoi mu na drodze, po pewnym czasie zostanie usankcjonowane. W dającej się przewidzieć przyszłości, jeśli nic nie powstrzyma trwającego procesu, zobaczymy to, czego dzisiaj nie możemy sobie jeszcze wyobrazić. Wszystko będzie na sprzedaż i do kupienia. Co nie da się sprzedać to zniknie. Na przykład sumienie, dlatego, że ono w chwili sprzedaży odparowuje.

„Szczurzy królowie”, wpuszczeni do społeczeństwa, przekraczają wszelkie pojęcia logiki. Pojmują swój naród jako pożywienie. Pożywienie im posmakowało, to teraz już sami przejmują inicjatywę. Apetyty rosną, technika coraz doskonalsza, „szczury” zaczynają się grupować a między nimi zaczyna się konkurencja. Żeby było jasne, członkowie tych grup nie uważają konkurentów za swoich wspólników. Swoich (u konkurencji) z zasady nie może być. To partnerzy, którzy pomagając sobie wzajemnie pożerać współtowarzyszy. Jak tylko partner słabnie, to pożerają go byli partnerzy. Nie, nawet nie byli. Pożerani i pożerający kontynuują bycie partnerami. Zaczęła się nawet rodzić nowa moralność, typu, nie ma się za co obrażać, sam jesteś sobie winny, że osłabłeś, ja tylko skorzystałem z okazji. Nie bierz niczego do siebie, to tylko biznes! Nowe warunki rodzą nową logikę.Partnerstwo sprowadza się do pożerania słabego, kimkolwiek by ten słaby nie był, chociażby rodzonym bratem. „Szczury” pozostawały całe życie partnerami, aż do samej śmierci.

Napis u góry: Urzędnicy na dole na gałęzi: RosjaNapis u góry: Urzędnicy
na dole na gałęzi: Rosja

Naszkicowany nam obraz jest tylko bladym odbiciem obecnych obyczajów. Jak długo ludzie przyjmować będą za dobrą monetę słowa o wolności, szczęściu i równości, dopóki „pracować” elektoratem, chodzić na wybory, tak długo sami sobie nie będą w stanie uświadomić, że stworzony system, płodzi „szczurzych królów”. Jedni ludzie dzisiaj pożerają drugich. Jeżeli „szczury” lśnią od tłuszczu, znaczy, że ktoś stracił życie. Wydaje się tylko, że słabe rozstały się ze swoimi portfelami. Nie, te procesy prowadzą do śmierci fizycznej najsłabszych członków społeczeństwa. Łatwo się o tym przekonać widząc dynamikę śmierci i liczbę urodzeń. Wymierają pod wpływem „szczurzych królów”. Nie można winić ludzi za to, że nie mogą ukrócić korupcji, zepsucia i braku zasad, ze swoimi nieszczęściami, problemami osobistymi. Jest zbyt długi łańcuch przyczynowo-śledczy. Intuicyjnie domyślają się, że ich oszukują, ale niewiedzą gdzie i jak. Sytuację trzeba natychmiastowo naprawić wprowadzając prawo o odpowiedzialność pracowników administracji. Nie ma odpowiedzialności bez przewidzianej z góry kary!

Tekst z filmu:
Michaił Reczkin: Stworzyliśmy cywilizację konsumpcyjną. Od przyrody bierzemy około 96-97 procent, a oddajemy jej wszystkiego prawie nic. A ponieważ cała natura jest rozumna, może podjąć decyzję i wybrać, jeśli odwrócimy się od niej to ona odwróci się od nas.

Dobro i zło, czarne i białe. Na przestrzeni wieków ludzkość balansuje między tymi pojęciami. Jeden krok w bok i katastrofa jest nieunikniona. Homo sapiens zostanie zmieniony przez nową cywilizację. A my ludzie ze swoją pewnością siebie nie jesteśmy nawet w stanie przyznać, że szczury posiadają rozum, inteligencję. W swoim życiu one kierują się nie tylko instynktem i sprytem ale również doświadczeniem, umiejętnością porównywania faktów w pamięci a nawet uczuciami.
Rattus sapiens.

Nie możesz zabić smoka, ponieważ
zabijając go sam się nim stajesz.
(Wschodnia mądrość)

Za: https://treborok.wordpress.com/kanibalizm-w-oparciu-o-technologie-szczurzy-krol/

za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/szczurzy-krol-technologie-2016-07

Komentarzy 40 to “Szczurzy król – TECHNOLOGIA wypaczania świadomości (!)”

 1. mgrabas Says:

  „29 Września 2016

  Zalegalizowana patologia – fasada amerykańskiej demokracji

  Filed under: Polityka,Różne — iza @ 06:59
  Nozomi Hayase
  Counter Punch
  30 sierpnia 2016

  Za nami już sfałszowane prezydenckie nominacje Demokratów, a reality show amerykańskich wyborów wciąż trwa. Środki masowego przekazu tworzą sensacje wokół żenującego sporu narodowego o to, kto z dwójki kandydatów jest mniej szalony. Po jednej stronie mamy Donalda Trumpa, który jest opisywany jako typowy narcyz, a po drugiej – Hillary Clinton, która często jest przedstawiana jako socjopatka. Przyklejanie kandydatom takich etykietek przyciąga uwagę publiczności i przeciwstawia jedno zaburzenie osobowości drugiemu.

  Jest to sponsorowana przez korporacje farsa wyborcza, która jak zwykle odciąga uwagę społeczeństwa od prawdziwej władzy, kryjącej się na zapleczu.

  W książce Corporation: The Patological Pursuit of Profits and Power (2004) [polskie wydanie: „Korporacja: Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą”, Lepszy świat, Warszawa 2006] reżyser i profesor prawa Joel Bakan zanalizował stałe cechy korporacji i stwierdził, że gdyby korporacje były ludźmi, stanowiłyby podręcznikowy przykład psychopaty.

  Psychopatia jest zaburzeniem osobowości, oddzielającym dotknięte nim jednostki od emocjonalnego świata innych ludzi. Trzonem tej patologii jest niemożność postawienia się w cudzej sytuacji. Empatia jest powiązana z sumieniem i ze zdolnością do miłości. Ci kandydaci na prezydenta są tylko przejawem zarządzanego przez korporacje systemu, który ujawnia właśnie pełne spektrum patologii w Stanach Zjednoczonych. Kiedy w społeczeństwie brak jest zrozumienia skali ciemności tego systemu, nic nie ogranicza tej nieujawnionej siły w jej dążeniu do urzeczywistnienia swojej wizji.

  Wypaczenie człowieczeństwa

  W swojej przełomowej pracy The Mask of Sanity (Maska normalności), po raz pierwszy opublikowanej w 1941 roku, psychiatra Hervey M. Cleckley jasno przedstawia, jak poza takimi cechami, jak powierzchowny urok, emocjonalne ubóstwo i egocentryzm, podstawową charakterystyką psychopaty jest jego kłamliwa natura.

  Ludzie pozbawieni empatii braki w swojej wewnętrznej strukturze ukrywają za fasadą normalności. Naśladując pozytywne ludzkie właściwości, pozostają nierozpoznani i żerują na pozostałych członkach społeczeństwa. Odkryli, że najlepszym sposobem zamaskowania swoich defektów jest infiltracja rządów i zmiana definicji normalności. Ten patologiczny 1% społeczeństw, który kontroluje podaż pieniądza i trzyma monopol na rynkach finansowych, wynaturzył ludzkość, zmieniając ją w uczestników gigantycznej piramidy finansowego przetrwania najbardziej bezdusznych i cwanych. Przekręcając moralność do góry nogami, nie tylko kamuflują swoje dewiacje, jednocześnie aktywnie promując takie problematyczne cechy, wciągając ludzi do udziału w tym wyścigu na samo dno.

  Nęcąc masy atrakcyjnością życia klasy średniej i dążenia do materialnego szczęścia, te bestia w obrębie ludzkości uwolniła nieświadome pragnienia ludzi i otworzyła drzwi do niepohamowanej chęci zysku. Rząd, przejęty przez korporacyjnych lobbystów, ustanowił swego rodzaju symbiozę z własnym narodem, zmieniając wyborców w dobrowolnych żywicieli za pomocą manipulacyjnych technik medialnych (manufacturing consent, wytwarzanie zgody przez manipulację i kontrolę mediów; ekonomia polityczna mass mediów). Podczas gdy społeczeństwo jest zajęte pogonią za amerykańskim snem w centrach handlowych i wspinaniem się po korporacyjnej drabinie sukcesu, te pasożyty uczepiają się słabych, wysysając krew niewinnych na Bliskim Wschodzie i pot pokrzywdzonej, pracującej populacji na całym świecie.

  Podobnie jak śmiałe amerykańskie orły, które nie boją się wzbijać zbyt wysoko, tak i korporacyjne struktury klientelistyczne, z firmami naftowymi po prawicy i przemysłem bankowym Wall Street po lewicy, lecą na podbój świata. Sępy krążą wokół Trójkąta Bermudzkiego TPP, TTIP i TISA, tworząc wir niekontrolowanej chciwości. Kiedy jakiś podbój spala na panewce, dopilnowują, żeby ich długi zostały wykupione przez podatników, i zabierają się za kolejne matactwo lub przestępstwo.

  Pożeracze sumień

  Napływ informatorów w ostatnich latach przyniósł prawdziwy opór przeciw zamachowi na demokrację ze strony korporacji.

  Ludzie, którzy czują w sercu puls sumienia, są prawdziwym zagrożeniem dla tego autorytarnego państwa, działającego w skrytości, gdzie bezkarnie represjonuje się tych, którzy mówią prawdę i ujawniają zbrodnie rządzących.

  Chelsea Manning, która rzuciła światło na prowadzone przez rząd nielegalne wojny, została skazana na 35 lat więzienia i umieszczona w izolatce bez prawa do podstawowej opieki. Po jej niedawnej próbie samobójczej, próbowano nawet zwiększyć jej wyrok. Edward Snowden, który nagłośnił sprawę masowej inwigilacji prowadzonej przez NSA, pozostaje na uchodźstwie.

  Administratorzy tego bezlitosnego systemu autokratycznego odwracają zarzuty i przypisują swoje cechy innym, dokonując projekcji.

  Przy pomocy kampanii oszczerstw i personalnych ataków media głównego nurtu atakują każdego, kto odważy się pokazać ich prawdziwe oblicze i co naprawdę robią.

  Taki skoordynowany atak przypuszczono na WikiLeaks. Kiedy organizacja opublikowała tajne wojskowe dokumenty USA, dotyczące wojny w Afganistanie, szef kolegium połączonych szefów sztabów admirał Mike Mullen powiedział, że WikiLeaks może mieć krew na rękach, podczas gdy w rzeczywistości te dokumentyujawniły udział rządu USA w uśmierceniu 20 tysięcy ludzi poprzez zabójstwa, masakry ludności cywilnej i nocne naloty.

  Ten globalny zamach na wolną prasę nie ma końca. Redaktor naczelny WikiLeaks, Julian Assange, nazwany przez amerykańskie władze „wyspecjalizowanym terrorystą” i wyznaczony do zlikwidowania, pozostaje w zamknięciu w ambasadzie Ekwadoru, pomimo orzeczenia grupy roboczej ONZ, jednoznacznie nazywającej ten areszt bezprawnym. Niedawna publikacja emaili DNC, która doprowadziła do przymusowej dymisji wysokich urzędników amerykańskiej Partii Demokratycznej, ujawniła ich zmowę z korporacyjnymi mediami w podkopaniu zaufania do kampanii Bernie Sandersa i w zmanipulowaniu prawyborów prezydenckich.

  To nie pierwszy przypadek destabilizacji demokracji przez Partię Demokratów. W 2007 roku złożono przeciw niej pozew za wytoczenie „bezpodstawnego i brutalnego procesu prawnego”, mającego na celu finansowe zniszczenie kampanii wyborczej z 2004 roku kandydata partii trzeciej Ralpha Nadera (ostatecznie startującego jako niezależny) i zablokowanie mu jego biernego prawa wyborczego (wpisania na listę kandydatów) w 18 stanach USA. W owym czasie eksperci i postępowe serwisy informacyjne zgodnie milczały na temat tej niesprawiedliwości i powielały jedynie oficjalne doniesienia, nazywając go spoilerem (kandydat do urzędu z nikłymi szansami na wygraną, mogący jednak dostać taka ilość głosów, która uniemożliwi zwycięstwo kandydata prowadzącego w sondażach)

  [Zob. np.: Niezależni kandydaci na prezydenta USA nie mają żadnych szans]

  Obecnie mamy tę samą starą, automatyczną reakcję na wycieki z Komitetu Krajowego Demokratów (DNC) – media głównego nurtu i lewica zaatakowały Assange’a i kandydatkę Partii Zielonych Jill Stain, między innymi pomawiając ich o zmowę z Władimirem Putinem. Do ataku przyłączyła się nowa przewodnicząca DNC Donna Brazile, wypaczając rzeczywistość i nazywając Assange’a cyber-przestępcą. Ci apologeci władzy przyrzekli wierność fundacji Clintonów – realizującej interesy Goldman Sachs, Google i Exxon – i zażarcie bronią patologicznych dążeń Stanów Zjednoczonych Korporacji Ameryki.

  Wewnętrzny barbarzyńca

  Wszystko to jest elementem ich struktury psychicznej. Psychopatyczne sponiewieranie odbywa się w trzech etapach, określanych jako „idealizacja, dewaluacja i pozbycie się (porzucenie)”. Z wdziękiem i udawaną empatią zwodzą w sidła potencjalne ofiary, a jak tylko przypieczętują związek i dostaną to, czego chcą, rozpoczynają poszukiwanie kolejnej ofiary do wykorzystania.

  Wcześniej czy później maska psychopaty opadnie i objawi się potwór we własnej osobie. Psychopatia przewijała się przez całą historię Ameryki i wciągała ludzi w misję Boskiego Przeznaczenia (Manifest Destiny, koncepcja powstała w XIX w., uzasadniająca konieczność ekspansji i dominacji Anglosasów na świecie). Rdzenna ludność tego kraju była terroryzowana i mordowana, a czarnoskórzy mieszkańcy – zniewoleni i zbrutalizowani. Biedni i kolorowi byli nieustannie odrzucani i zubażani. Wszyscy oni zobaczyli prawdziwe barbarzyństwo zachodniej cywilizacji, a obecnie nawet kurcząca się klasa średnia zaczyna dostrzegać prawdziwe oblicze tej dzikiej bestii.

  Mistrzowskim oszustwem była kampania Obamy. Teraz dobiega końca etap dewaluacji. Maski opadają, a korporacyjni mistrzowie zza kulis nie troszczą się już nawet o utrzymanie pozorów demokracji. Świadectwem tego jest prezentacja dwóch najbardziej nielubianych w historii USA kandydatów na prezydenta w tym cyklu wyborczym i wybieranie mniejszego zła.

  Ognista kampania Trumpa przesycona jest rasizmem, bigoterią, pyskówkami i niespójnymi, przegadanymi wypowiedziami, pełnymi sprzeczności. Hillary Clinton, na wieść o śmierci Muammara Kaddafiego w Libii zarechotała: „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, on zginął” – przejawiając całkowity brak współczucia i ciesząc się z roli, jaką odegrała jako sekretarz stanu w całkowitym zniszczeniu tego kraju i jego przywódcy, który mógłby jeszcze żyć, gdyby nie zakwestionował hegemonii petrodolara, próbując stworzyć nową walutę dla Afryki. Patologia amerykańskich wyborów, stanowiących centrum oligarchicznej kontroli, i wzgarda dla życia ujawnia się w pełnej krasie. Gdy maska normalności opada, system przechodzi do ostatniego etapu – pozbycia się.

  Lekarstwem jest ból

  Teraz jest już jasne, że te wybory są tylko kolejną zasłoną dymną, natomiast wciąż nie jest powszechnie wiadomo, że Amerykanie zostali porzuceni. Wielu z nich wciąż żyje iluzją albo po prostu nie chce tego zobaczyć. W oczach korporacyjnej „osobowości”, która jest ni mniej ni więcej, tylko prawną fikcją, ludzkość staje się coraz bardziej towarem jednorazowego użytku. Tym sztucznym tworem rządzą kanibalistyczne pragnienia i szczwana inteligencja pozbawiona serca, które mogłoby  poczuć to, co czują inni, a napędzany jest on niesłabnącym, destrukcyjnym pragnieniem kontroli i władzy, nawet za cenę zniszczenia świata i samego systemu.

  Joel Bakan (2004) dowodzi, jak bardzo oni są, krótko mówiąc, nieludźmi – a ich celem, jak stwierdził Noam Chomsky, jest „doprowadzenie do tego, aby ci, z którymi mają do czynienia, jak ty i ja, także stali się nieludźmi”. Dostrzegamy tę wizję przyszłości w programach transhumanistycznych. Technologia cybernetyczna i sztuczna inteligencja próbują pożenić maszyny z ludźmi, a program szczepięń Billa Gatesa, prezentowany jako ratowanie życia, bardziej wygląda na przeprowadzanie depopulacji, sprowadzające się w zasadzie do eugeniki XXI wieku. Trend ten zdaje się wskazywać, że plan przeprogramowania ludzkości do roli trybiku w całej tej machinie przeszedł do następnego etapu.

   

  Nic nie ma sensu, ponieważ rządzą psychopaci

  Nic nie ma sensu, ponieważ rządzą psychopaci

   

  Gdy roboty zastąpią ludzką pracę, korporacje nie będą już potrzebowały pracowników. Gdy drony i pociski zostaną zautomatyzowane, przestaną być potrzebni żołnierze, zawsze gotowi walczyć w imię tego krwawego, patologicznego dążenia do władzy. A psychopaci wezmą się za coś innego, gdy zasoby zostaną wyczerpane lub ich cele po prostu staną się bezużyteczne. Nie mają wyrzutów sumienia z powodu ofiar ich zbrodni – bezrobotnych, starszych, zadłużonych, zlicytowanych i weteranów cierpiących na PTSD.

  Dokąd nas to zaprowadzi? Wielu z tych, którzy doświadczyli psychopatycznych nadużyć w życiu osobistym, uciekło z toksycznych związków i ocalało. Przebudzili się w środku horroru i znaleźli siłę, by przeciwstawić się bezprawnym autorytetom, zainstalowanym w ich psychice. W odwadze naszych braci i sióstr można znaleźć nadzieję – i w odsunięciu się od społeczeństwa zakażonego tym bezdusznym porządkiem.

  Możemy odzyskać zdrowie psychiczne, wyrywając się z tego potrzasku zgody i zmieniając warunki uczestnictwa. Chociaż ci giganci wyglądają bardzo potężnie, są jedynie cieniami, wyolbrzymionymi przez naszą niepewność, strach i nierozpoznany potencjał. Jest ich tylko kilku, a nas – wielu. Kiedy przestaniemy wtórować tej fantazji wielkości, ich świat rozpadnie się.

  Psychopaci nie posiadają kreatywności, którą my mamy. Bez zdolności głębokiego odczuwania nie mogą tworzyć życia, mogą jedynie naśladować i paść się na innych. Carl Jung kiedyś powiedział: „nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie światło, ale czyniąc ciemność świadomą”.

  Uleczenie wymaga bólu i świadomego cierpienia. Nasza zdolność odczuwania własnego bólu budzi w nas współczucie wobec innych – przypomina nam o wrodzonym obowiązku, jaki mamy względem siebie nawzajem. To, co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi i pomoże zbudować większą odporność. Dzięki mocy empatii i wyobraźni, wrodzonych nam darów, możemy przetrzeć nowe ścieżki i stworzyć świat, który naprawdę ucieleśni to, co znaczy być człowiekiem.

  Dr Nozomi Hayase pisze o wolności słowa, jawności i zdecentralizowanych ruchach społecznych. Jej konto na Twitterze to:  @nozomimagine

  Tłumaczenie: PRACowniA
  Artykuł na SOTT: Pathology, incorporated: The facade of American democracy ”

   

  źródło:  http://pracownia4.wordpress.com/2016/09/29/zalegalizowana-patologia-fasada-amerykanskiej-demokracji/

  • mgrabas Says:

   Max Kolonko – Election’16 Clinton Trump Debata w MaxTV

   Opublikowany 13.10.2016

  • mgrabas Says:

   To nie żart! Głosy w USA policzą komputery z firmy znajomego Sorosa.

   Rosną obawy w związku z systemem liczącym głosy w wyborach prezydenckich w USA. Maszyny liczące pochodzą z firmy Smartmatic, która należy do dobrego znajomego miliardera Georga Sorosa. Wiele osób obawia się, że w sytuacji gdy wybory będą kontrolowane przez spółkę powiązaną z globalnym bogaczem, wyniki wyborów mogą zostać sfałszowane.

   http://wrealu24.pl/images/2016/10/smartmaticsoros.jpg

   http://www.nowtheendbegins.com/

   „Brytyjska firma Smartmatic dostarczyła maszyny do głosowania do 16 stanów, w tym ważnych niezdecydowanych stanów takich jak Floryda i Arizona. Przewodniczący firmy Smartmatic, Mark Malloch Brown, były urzędnik ONZ zasiada w zarządzie Fundacji Otwartego Społeczeństwa FOS Sorosa.” czytamy na portalu prisonplanet.com
   Informacje o tym zostały udostępnione przez WikiLeaks. Z dokumentów jakie zostały wrzucone do sieci wynika, że Soros posiada wiele związków z czołowymi działaczami Partii Demokratycznej. Dodatkowo wyszło na jaw, że właściciel firmy, która dostarczyła maszyny do liczenia głosów od połowy lat 90 współpracuje z Sorosem, który z kolei wydał miliony dolarów na kampanię Hillary Clinton.

   Smartmatic powstała i utrzymała się dzięki ciągłemu wsparciu finansowemu z osobistych środków Georga Sorosa.

   wRealu24.pl

   źródlo: prisonplanet.com,, http://www.nowtheendbegins.com/

   za: http://wrealu24.pl/polityka/2278-to-nie-zart-glosy-w-usa-policza-komputery-z-firmy-znajomego-sorosa

   • mgrabas Says:

    Jon Voight poważnie ostrzega przed Hillary Clinton

    Opublikowany 16.10.2016
    Co stanie się, jeśli prezydentem USA zostanie Hillary Clinton? Słynny aktor, ojciec Angeliny Jolie w odezwie do Amerykanów ostrzega.

    • mgrabas Says:

     Julian Assange: Jak Hillary Clinton zniszczyła Libię

     Opublikowany 26.11.2016

     „Nie chodzi o to, że Libia ma tanią ropę. Ona postrzegała usunięcie Kaddafiego i obalenie państwa libijskiego jako coś, co wykorzysta startując w wyborach powszechnych na prezydenta.”

     Fragment wywiadu wyemitowanego 5 listopada 2016 r.
     Źródło: RT

     Julian Assange: Jak postrzegany jest Trump

     Opublikowany 26.11.2016

     Donald Trump, co on reprezentuje w umyśle Amerykańskim i w umyśle Europejskim?

     Fragment wywiadu wyemitowanego 5 listopada 2016 r.
     Źródło: RT

   • mgrabas Says:

    OPUBLIKOWANO PAŹDZIERNIK 27, 2016 PRZEZ A303

    Chazarski podcieracz Donald Trump: mów to, co głupie goje chcą usłyszeć, by zrobić z nich idiotów – i „rządzić”

    Nie wiem czy należy się śmiać, czy płakać, na widok chazarskich szwindli i gojskiej bio-masy która nabiera się na tą „wyborczą” żydo-szopkę w USraelu. Ale proszę o przestudiowanie całego poniższego wideo a następnie dwóch wideo poniżej, dla pełnego obrazu porteru psychologicznego psychopaty bez moralnego kręgosłupa, sumienia i elementarnych – chrześcijańskich etycznych zasad, i dopiero po tych trzech materiałach filmowych proszę wyciągać wnioski nt „Donalda” Trumpa:

     

    Bojownik z NWO i idol współczesnej Ameryki poparł zamordowanie Libii (poparł także amerykańską inwazję na Irak w 2002 r.)

     

    Wystąpienie wraz z tłumaczeniem przed mocodawcami:

    Przemówienie Donalda Trumpa dla AIPAC

     

    Kandydat na prezydenta USA z ramienia Republikanów Donald Trump, pierwszy na liście nominowanych przez swoją partię, zwrócił się do AIPAC –  Amerykańsko Izraelskiego Komitetu do Spraw Publicznych (American Izrael Public Affairs Committee) w poniedziałek, omawiając relacje między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Poniżej kompletny zapis jego przemówienia.

    TRUMP: Dobry wieczór. Dziękuję wam bardzo.

    Przemawiam dziś do was jako dozgonny sojusznik i prawdziwy przyjaciel Izraela.

    (wiwaty, aplauz)

    Jestem nowicjuszem w polityce, ale nie we wspieraniu interesu Żydów.

    (aplauz)

    W 2001 roku, tygodnie po atakach na Nowy Jork i Waszyngton oraz, mówiąc szczerze, na nas wszystkich,  atakach które popełniono i których dopuścili się Islamscy fundamentaliści, Burmistrz Rudy Giuliani odwiedził Izrael by pokazać solidarność z ofiarami terroru.

    Ja wysłałem swój samolot, ponieważ wspierałem misję dla Izraela w 100 procentach.

    (wiwaty, aplauz)

    Wiosną 2004 roku, w szczycie przemocy w Strefie Gazy, byłem głównym dowodzącym czterdziestej Parady Salutu wobec Izraela, największego pojedynczego zebrania wspierającego interes Izraela.

    (aplauz)

    To był bardzo niebezpieczny czas dla Izraela i szczerze mówiąc dla każdego wspierającego Izrael. Wielu ludzi odrzuciło ten honor. Ja nie. Podjąłem ryzyko i jestem zadowolony, że to zrobiłem.

    (aplauz)

    Nie przyszedłem to jednak dzisiaj by schlebiać wam o Izraelu. To robią politycy: sama gadka, żadnych czynów. Wierzcie mi.

    (aplauz)

    Przyszedłem tu by powiedzieć wam o moim stanowisku wobec przyszłości amerykańskich stosunków z naszym strategicznym sojusznikiem, o naszej nierozerwalnej przyjaźni i naszym bracie w kulturze, jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie, Państwem Izrael.

    (wiwaty, aplauz)

    Dziękuję wam.

    Moim najważniejszym priorytetem jest rozebranie katastrofalnego układu z Iranem.

    (wiwaty, aplauz)

    Dziękuję wam. Dziękuję wam.

    Byłem w interesie długo. Znam się na przeprowadzaniu transakcji. I pozwólcie mi wam powiedzieć, że ten układ jest katastrofalny dla Ameryki, dla Izraela i dla całego Bliskiego Wschodu.

    (aplauz) Problem tutaj jest fundamentalny. Nagrodziliśmy kraj będący światowym liderem sponsorowania terroru sumą 150 bilionów dolarów, nie dostając kompletnie nic w zamian.

    (aplauz)

    Przeanalizowałem ten problem do najmniejszych szczegółów, powiedziałbym, że lepiej niż ktokolwiek inny.

    (śmiech)

    Wierzcie mi. Oh, wierzcie mi. I to jest naprawdę kiepski układ.

    Największym zmartwieniem z układem jest niekoniecznie to, że Iran zamierza go nie dotrzymać, ponieważ wiecie, jak wiecie, że już go nie dotrzymał,większym problemem jest to, że oni mogą dotrzymać warunków i mimo to zdobyć bombę po prostu czekając na koniec umowy. I oczywiście, że zatrzymają te biliony i biliony dolarów które tak głupio i naiwnie im daliśmy.

    (aplauz)

    Układ nawet nie zobowiązuje Iranu do rozebrania swojej militarnej zdolności nuklearnej. Owszem, nakłada limity na ich wojskowy program nuklearny na określoną liczbę lat, ale kiedy te restrykcje wygasną Iran będzie miał wojskową zdolność nuklearną w rozmiarze przemysłowym, gotowej do produkcji i z zerową prowizją za opóźnienie, nie ważne jak złe będzie zachowanie Iranu. Okropna, okropna sytuacja w której wszyscy tkwimy, szczególnie Izrael.

    (aplauz)

    Kiedy zostanę prezydentem, przyjmę strategię która skupi się na trzech rzeczach gdy chodzi o Iran. Po pierwsze, postawimy się Irańskiej agresywnej chęci destabilizacji i dominacji w regionie.

    (aplauz)

    Iran jest bardzo dużym problemem i pozostanie nim. Ale jeśli nie zostanę wybrany prezydentem, to wiem jak sobie radzić z problemami. I wierzcie mi, właśnie dlatego zostanę wybrany na prezydenta, moi drodzy!

    (wiwaty, aplauz)

    A jesteśmy liderami w każdym sondażu. Pamiętajcie o tym, proszę.

    (wiwaty)

    Iran jest problemem w Iraku, problemem w Syrii, problemem w Libanie, problemem w Jemenie i będzie bardzo, bardzo kluczowym problemem dla Arabii Saudyjskiej.  Dosłownie każdego dnia Iran zaopatruje więcej i lepszą broń by wspierać swoje kraje marionetki. Libański Hezbollah został obdarowany — i powiem wam coś, otrzymał zaawansowaną broń przeciw statkom, przeciwlotniczą, systemy GPS i rakiety jakie posiada niewielu ludzi gdziekolwiek w świecie i na pewno niewiele krajów. Teraz są w Syrii próbując stworzyć kolejny front przeciwko Izraelowi od syryjskiej strony Wyżyn Golan.

    W Gazie, Iran wspiera Hamas i Islamistyczny dżihad.

    A na Zachodnim Brzegu (West Bank),  to otwarcie oferują Palestyńczykom 7 tysięcy dolarów za atak terrorystyczny i 30 tysięcy dolarów za każdy Palestyński dom terrorystów, który został zniszczony.  Żałosna, godna pożałowania sytuacja.

    (aplauz)

    Iran finansuje siły zbrojne na terenie Bliskiego Wschodu i i jest to całkowicie niewiarygodne, że daliśmy im tak po prostu 150 bilionów dolarów by zrobili jeszcze więcej w kierunku licznych okropnych aktów terroru.

    (aplauz)

    Po drugie, kompletnie rozmontujemy Irańską światową sieć terroru, która jest wielka i potężna, ale nie tak potężna jak my.

    (aplauz)

    Iran zasiał grupy terrorystyczne na całym świecie. W ciągu ostatnich pięciu lat Iran podtrzymywał ataki terrorystyczne w 25 różnych krajach na pięciu kontynentach. Mają komórki terrorystyczne wszędzie, wliczając Półkulę Zachodnią (sic!), bardzo blisko domu.

    Iran jest największym sponsorem terroryzmu na całym świecie. I my będziemy pracować nad ograniczeniem tego zasięgu, wierzcie mi, wierzcie mi.

    (aplauz)

    Po trzecie, przynajmniej musimy narzucić warunki poprzedniej umowy by zobowiązywały Iran całkowicie do odpowiedzialności. I wymusimy to, jak jeszcze nigdy nie widzieliście żadnego kontraktu tak narzuconego, moi drodzy, wierzcie mi.

    (aplauz)

    Iran już przeprowadził, pomimo obowiązywania układu, trzy próby ogniowe rakiet balistycznych. Te rakiety balistyczne o zasięgu 1250 mil, były przeznaczone do onieśmielenia nie tylko Izraela, który jest oddalony tylko o 600 mil, ale miały też w zamierzeniu przestraszyć Europę i kiedyś może nawet uderzyć Stany Zjednoczone. I my nie mamy zamiaru na to pozwolić. Nie pozwolimy na to. I nie pozwolimy by przydarzyło się to Izraelowi, wierzcie mi.

    (wiwaty, aplauz)

    Dziękuję wam. Dziękuję wam.

    Czy chcecie usłyszeć coś naprawdę szokującego? Jak wielu z wielkich ludzi obecnych w tej sali wie, namalowane na tych rakietach są słowa po hebrajsku i persku: “Izrael musi być zmieciony z powierzchni ziemi.” Możecie o tym zapomnieć.

    (aplauz)

    Jakie obłąkane umysły napisały to po hebrajsku?

    A tu następny. Mówicie o pokręconych. Oto następna pokręcona część. Testowanie tych rakiet nie pogwałca tego okropnego układu, który zawarliśmy. Układ milczy o rakietach testowych. Ale te testy są pogwałceniem dyrektyw Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ.

    Problem polega na tym, że nikt nic  tym nie zrobił. My zrobimy, my zrobimy. Obiecuję, że my zrobimy.

    (wiwaty, aplauz)

    Dziękuję wam.

    To prowadzi mnie do kolejnego punktu, absolutnej słabości i niekompetencji ONZ.

    (wiwaty, aplauz)

    ONZ nie jest przyjacielem demokracji, nie jest przyjacielem wolności, nie jest nawet przyjacielem Stanów Zjednoczonych Ameryki gdzie, jak wiecie, ma dom. A już na pewno nie jest przyjacielem Izraela.

    (aplauz)

    Z prezydentem Obamą w jego ostatnim roku — yea!

    (śmiech)

    (wiwaty, aplauz)

    (śmiech)

    On może być najgorszą rzeczą, która kiedykolwiek przytrafiła się Izraelowi, wierzcie mi, wierzcie mi. I wy to wiecie i wy to wiecie lepiej, niż ktokolwiek inny.

    Tak więc z prezydentem w jego ostatnim roku zaczęły się kłębić dyskusje odnośnie próby wydania dyrektywy Rady Bezpieczeństwa na temat ewentualnego porozumienia pomiędzy Izraelem i Palestyną.

    Powiem szczerze: Porozumienie narzucone przez ONZ byłoby totalną i kompletną porażką.

    (aplauz)

    Stany Zjednoczone muszą przeciwstawić się tej dyrektywie i użyć mocy swojego weto, którego ja użyję jako prezydent na 100 procent.

    (aplauz)

    Kiedy ludzie pytają dlaczego, to dlatego, że to nie tak się robi układy. Układy się robi gdy strony spotykają się, siadają przy stole i negocjują. Każda strona musi coś poświęcić. To wartości. Chcę powiedzieć, że musimy zrobić coś gdzie jest wartość na wymianę za coś co jej wymaga. To jest układ. Układ naprawdę jest czymś takim, co narzucone Izraelowi i Palestynie sprawi, że zbierzemy grupę ludzi, którzy coś wymyślą.

    To się nie uda z ONZ. To tylko dalej, bardzo ważnie, to tylko dalej zdelegalizuje Izrael. To będzie katastrofa i klęska dla Izraela. Tak się nie stanie, moi drodzy.

    (wiwaty, aplauz)

    I dalej, to by nagrodziło Palestyński terroryzm ponieważ każdego dnia dźgają Izraelitów i nawet Amerykanów. Nawet w zeszłym tygodniu, Amerykanin Taylor Allen Force, absolwent West Point, fenomenalny młody człowiek kto służył w Iraku i Afganistanie, został zamordowany na ulicy przez dzierżącego nóż Palestyńczyka. Nie nagradza się takiego zachowania. Nie można tego robić.

    (aplauz)

    Jest tylko jeden sposób na potraktowanie takiego zachowania. Należy się z nim zmierzyć.

    (aplauz)

    Więc to nie jest w sumie zadaniem ONZ, żeby zaoferować rozwiązanie. Tak naprawdę to zainteresowane strony muszą same wynegocjować wynik. Nie mają wyjścia. Muszą to zrobić samemu albo to się i tak nigdy nie utrzyma. Stany Zjednoczone mogą być pomocne jako mediator negocjacji, ale nikt nie powinien mówić Izraelowi że tak ma być i naprawdę że muszą przestrzegać jakiejś umowy zrobionej przez kogoś tysiące mil stąd kto nie wie nawet dokładnie, co się dzieje z Izraelem, z czymkolwiek w rejonie. To tak niedorzeczne, nie pozwolimy by to się wydarzyło.

    (wiwaty, aplauz)

    Kiedy będę prezydentem, wierzcie mi, zawetuję każdą próbę ONZ narzucenia swojej woli na państwo żydowskie. Będzie zawetowane na 100 procent.

    (aplauz)

    Widzicie, znam się na interesach. Tym się zajmuję. Napisałem „Sztukę zawierania umów”.

    (śmiech)

    Jeden z bestsellerów, wszech czasów — i mówię, na poważnie, jeden z ponieważ będę skrytykowany kiedy powiem „najlepszy z” więc będę bardzo dyplomatyczny — jeden z…

    (śmiech)

    Będę skrytykowany. Myślę, że jest numerem jeden, ale po co ryzykować? (śmiech)

    (aplauz)

    Jeden z bestsellerów wszech czasów o interesach i zawieraniu umów. By zawrzeć świetny interes, potrzeba dwóch dobrowolnych uczestników. My wiemy, że Izrael jest gotów do umowy. Izrael już próbował.

    (aplauz)

    Taka jest prawda. Izrael próbuje usiąść przy stole negocjacyjnym bez warunków wstępnych od lat. Mieliście Camp David w 2000 roku gdzie premier Barak wystosował niesamowitą ofertę, może nawet zbyt hojną; Arafat odrzucił ją.

    W 2008, premier Olmert złożył równie hojną ofertę. Rząd Palestyński odrzucił i ją.

    Później John Kerry próbował wymyślić ramy i Abbas nawet nie odpowiedział, nawet Sekretarzowi Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nawet nie odpowiedzieli.

    Kiedy zostanę prezydentem, dni traktowania Izraela jak obywatela drugiej kategorii skończą się pierwszego dnia.

    (wiwaty, aplauz)

    Dziękuję wam.

    I kiedy coś mówię, to mam to na myśli, mam to na myśli.

    Spotkam się z premierem Netanyahu bezzwłocznie. Znam go od wielu lat i będziemy w stanie blisko ze sobą współpracować by przywrócić stabilizację i pokój Izraelowi i całemu regionowi.

    W międzyczasie, każdego dnia macie nieokiełznanych podburzaczy i dzieci uczone nienawiści do Izraela i do nienawidzenia Żydów. To się musi skończyć.

    (aplauz)

    Kiedy żyjesz w kraju, gdzie strażacy są bohaterami, małe dzieci chcą być strażakami. Kiedy żyjesz w kraju, gdzie atleci i gwiazdy filmowe są bohaterami, małe dzieci chcą być atletami i gwiazdami filmowymi.

    W Palestyńskim społeczeństwie bohaterami są ci, którzy mordują Żydów. Nie możemy pozwolić, by to trwało Nie możemy już na to pozwalać ani chwili dłużej.

    (wiwaty, aplauz)

    Nie można osiągnąć pokoju, jeśli terroryści są traktowani jak męczennicy. Gloryfikowanie terrorystów jest ogromną przeszkodą dla pokoju.To okropny, okropny sposób myślenia. To bariera która nie może zostać przełamana. To się skończy i skończy się wkrótce, wierzcie mi.

    (aplauz)

    W Palestyńskich podręcznikach i meczetach, masz kulturę nienawiści która podsycała się przez lata. Jeśli chcemy osiągnąć pokój, oni muszą z tego wyjść i muszą zacząć proces edukacji. Muszą zakończyć edukację nienawiści. Muszą to zakończyć teraz.

    (aplauz)

    Nie ma moralnych równoważników. Izrael nie nazywa parków publicznych po terrorystach. Izrael nie płaci swoim dzieciom by zadźgały losowych Palestyńczyków.

    Widzicie, czego prezydent Obama nie potrafi zrobić dobrze w umowach, to, że zawsze wywiera nacisk na naszych przyjaciół i nagradza naszych wrogów.

    (wiwaty, aplauz)

    I widzicie to zdarzające się cały czas, ten wzór stosowany przez prezydenta i jego administrację, wliczając byłego Sekretarza Stanu Hillary Clinton, która jest kompletną porażką, tak przy okazji.

    (śmiech)

    (wiwaty, aplauz)

    Ona i Prezydent Obama traktowali Izrael bardzo, bardzo źle.

    (aplauz)

    Ale to się powtarza wciąż i wciąż od nowa i nie zrobił nic by ośmielić tych, którzy nienawidzą Ameryki. (sic!) Zobaczyliśmy to gdy oddał 150 bilionów dolarów Iranowi w nadziei, że magicznie dołączą do wspólnoty światowej. Tak się nie stało.

    (aplauz)

    Prezydent Obama myśli, że wywieranie nacisku na Izrael rozwiąże problem. Ale jest dokładnie odwrotnie. Już połowa populacji Palestyny została przejęta przez Palestyński ISIS i Hamas, a druga połowa odmawia konfrontacji z pierwszą połową, więc jest to bardzo trudna sytuacja która nigdy nie zostanie rozwiązana dopóki nie będziecie mieć świetnego przywódcy właśnie tutaj w Stanach Zjednoczonych.

    My to rozwiążemy. W ten czy inny sposób, my to rozwiążemy.

    (aplauz)

    Ale kiedy Stany Zjednoczone staną wspólnie z Izraelem, szanse na pokój naprawdę wzrosną i wzrosną wykładniczo. Tak się stanie kiedy Donald Trump będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych.

    (wiwaty, aplauz) Przeniesiemy amerykańską ambasadę do wiecznej stolicy ludu żydowskiego, Jerozolimy.

    (wiwaty, aplauz)

    I wyślemy jasny sygnał że nie ma żadnej bariery miedzy Ameryką a naszym najbardziej godnym zaufania sprzymierzeńcem, państwem Izrael.

    (wiwaty, aplauz)

    Palestyńczycy muszą podejść do stołu wiedząc, że więź między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem jest absolutnie, totalnie niezniszczalna.

    (aplauz)

    Muszą podejść do stołu chętni i potrafiący zatrzymać terror popełniany codziennie przeciwko Izraelowi. Muszą to zrobić.

    I muszą podejść do stołu gotowi zaakceptować, że Izrael jest państwem żydowskim i zawsze będzie istniał jako państwo żydowskie.

    (wiwaty, aplauz)

    Kocham ludzi na tej sali. Kocham Izrael. Kocham Izrael. Byłem z Izraelem tak długo w sensie, że otrzymałem jedne z moich największych odznaczeń od Izraela, jak mój ojciec wcześniej, niesamowite. Moja córka, Ivanka, spodziewa się wkrótce pięknego żydowskiego dziecka.

    (wiwaty, aplauz)

    W rzeczy samej, to może się dziać właśnie w tej chwili, co byłoby bardzo miłe jeśli o mnie chodzi.

    (śmiech)

    Więc chcę wam powiedzieć dziękuję wam bardzo. To był naprawdę prawdziwy zaszczyt. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wam.

    Dziękuję wam bardzo.

    (wiwaty, aplauz)

    Nota od tłumacza: oryginalny tekst zawiera wiele błędów językowych i stylistycznych i innych, które pochodzą od samego Donalda Trumpa i które poprawiono jedynie w przypadkach mogących uniemożliwić zrozumienie.

    Źródło: http://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/

    Tłum. z j. ang. Gosia „

    źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chazarski-podcieracz-donald-trump-mow-glupie-goje-chca-uslyszec-by-zrobic-nich-idiotow-2016-10

    • mgrabas Says:

     Nigel Farage o Trumpie, Hillary i armii europejskiej

     Opublikowany 21.09.2016
     Nigel Farage: „Nigdy nie zagłosowałbym na Hillary, uważam że to kryminalistka.”

     Julian Assange: Trumpowi nie pozwolą wygrać

     Opublikowany 05.11.2016
     Fragment wywiadu wyemitowanego 5 listopada 2016 r.
     Źródło: RT

     Julian Assange: Hillary jest trybikiem układu

     Opublikowany 06.11.2016
     Fragment wywiadu wyemitowanego 5 listopada 2016 r.
     Źródło: RT

     Julian Assange: Hillary Clinton a FBI

     Opublikowany 06.11.2016
     Fragment wywiadu wyemitowanego 5 listopada 2016 r.
     Źródło: RT

     Julian Assange: Związek Hillary Clinton z ISIS

     Opublikowany 13.11.2016
     „ISIL jest tworzona w dużej mierze za pieniądze od tych samych ludzi, którzy dają pieniądze Fundacji Clintonów.”

     Fragment wywiadu wyemitowanego 5 listopada 2016 r.
     Źródło: RT

     • mgrabas Says:

      USA wycieki na temat zbrodni klanu Clintonów i Sorosa, kontroperacja patriotów w służbach

      Wczoraj doszło do szokującego wycieku – Jim Stone opublikował zdjęcia specjalnego wydania Newsweeka, gdzie na okładce widnieje zdjęcie „Madam President”, z informacją biograficzną o „zwyciężczyni”. Można by powiedzieć, że jest to wydanie próbne i że może być podobne z wizerunkiem Donalda Trumpa, ale to ostatnie jakoś nie wyciekło, a poza tym na zdjęciach tego Newsweeka widnieje już kod kreskowy wydania.
      https://www.monitor-polski.pl/wybory-w-usa-juz-sie-odbyly-satanistyczne-praktyki-klanu-clintonow/

      • mgrabas Says:

       „Gotowanie Dusz”: przewodniczący kampanii Clinton był zaproszony na satanistyczne rytuały!

       http://www.prisonplanet.pl/polityka/quotgotowanie_duszquot,p815060474

       • mgrabas Says:

        Gotówka Clintonów – Clinton Cash [lektor PL] [2016] [mp4]

        „Clinton Cash. Everything is for sale” (polski tytuł: „Gotówka Clintonów. Wszystko można sprzedać”) to amerykański dokument powstały w tym roku, opierający się na bestsellerowej książce dziennikarza śledczego Petera Schweizera, który poświęcił całe lata na przybliżenie szarym Amerykanom kulisów działalności jednego z najpopularniejszych klanów współczesnej Ameryki. Film ukazuje wątpliwe pod względem legalności działania Clintonów na Haiti, „deale” oraz wszelkiej maści interesy z północnoafrykańskimi reżimami, „pożyczki” gigantycznych kwot pieniędzy od krajów pokroju Arabii Saudyjskiej finansujących Państwo Islamskie i inne ugrupowania terrorystyczne, z którymi na co dzień „walczyła” była już sekretarz stanu. Najsmakowitszym kąskiem wydaje się być tutaj jednak sieć koneksji między fundacją Clintonów a rosyjskimi oligarchami i baronami powiązanymi z Moskwą. Zestawiając te wszystkie sensacje z niedawno opublikowanymi tysiącami mejli przez aktywistę internetowego i przeciwnika globalistów Juliana Assange’a, kreuje się wizerunek najzwyczajniejszej w świecie przestępczyni nieprzejmującej się ani Konstytucją swego kraju, ani tym bardziej prawami człowieka.

        Format : MPEG-4
        File size : 640 MiB
        Duration : 1h 2mn
        Overall bit rate mode : Variable
        Overall bit rate : 1 436 Kbps

        Video

        Bit rate : 1 306 Kbps
        Width : 1 280 pixels
        Height : 720 pixels
        Frame rate : 28.895 fps

        Audio
        Bit rate : 126 Kbps
        Channel(s) : 2 channels
        Sampling rate : 44.1 KHz

        Gotówka Clintonów – film.part1.rar(100 MB)
        Gotówka Clintonów – film.part2.rar(100 MB)
        Gotówka Clintonów – film.part3.rar(100 MB)
        Gotówka Clintonów – film.part4.rar(100 MB)
        Gotówka Clintonów – film.part5.rar(100 MB)
        Gotówka Clintonów – film.part6.rar(100 MB)
        Gotówka Clintonów – film.part7.rar(45.39 MB)

        Rozmiar: 645.39 MB

        torrent: http://torrenty.to/pobierz/4068306/0

        źródło: http://torrenty.to/4068306-gotowka-clintonow-clinton-cash-lektor-pl-2

        to samo tylko w gorszej jakości   • mgrabas Says:

    „2016-11-07 Adan Salazar, PrisonPlanet.com USA

    Larry Nichols: Hillary była „regularną” uczestniczką kościoła satanistycznego.

    Polityka

     

    Po piątkowej, szokującej wiadomości, że szef kampanii Clinton, John Podesta uczestniczy w dziwnych okultystycznych rytuałach związanych z menstruacyjną krwią, nasieniem, mlekiem matki,ważnym jest ponownie zrewidować ubiegłoroczne informacje przekazane przez doradcę/ człowieka od mokrej roboty Clintonów – Larryego Nicholsa, w których twierdził, że w czasie prezydentury Billa, Hillary regularnie uczęszczała na spotkania zboru czarownic.

    W mini filmie dokumentalnym nakręconym przez Infowars pt. „The New Clinton Chronicles” Nichols skomentował fakt fascynacji i uczestnictwa w satanistycznych spotkaniach okultystycznych Hillary Clinton.

    Nichols w ubiegłym roku opowiedział Infowars, iż miał rozmowę z Billem Clintonem, który powiedział mu, że Hillary była częścią zboru czarownic, który spotykał się w Kalifornii.

    „Ja nic nie wiem o Bohemian Grove z Billem” Nichols powiedział Infowars. „Wiem, że raz w miesiącu Hillary jeździła do Los Angeles. I zrobiła to tak regularne, że stało się to trochę problematyczne… “Czemu ona zawsze tam jechała?”

    „Bill powiedział mi, że ona tam jedzie i z grupą kobiet ma być częścią kościoła wiedźm. Człowieku, gdy Bill mi to powiedział, to ona mogła by mnie uderzyć kijem baseballowym. Próbowałem zwrócić mu uwagę: „Czy zdajesz sobie sprawę, co by się stało, gdyby to wyszło na jaw?” Oczywiście, moim zadaniem było by upewnić się, że to się nie wydostanie.”

    „Teraz już nie wiem, czy Hillary wciąż bierze udział w rytuałach czarownic, nawet nie wiem czym w ogóle był rytuał. Ale przez większą część lat Hillary jeździła dość często, czy to regularnie raz w miesiącu, a może raz na kilka miesięcy, jeździła na weekend po prostu by być jego częścią.”

    Bohemian Grove: czyli co anglo-amerykańskie elity robią gdy zapadnie zmrok:


    Nichols pełnił funkcję dyrektora marketingu Urzędu Arkansas Development Finance w 1988 roku, podczas gdy Bill Clinton był tam gubernatorem.

    Według reportera Washington Post Boba Woodwarda, podczas kadencji Billa Clintona jako prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Hillary organizowała seanse spirytystyczne próbując mówić do zmarłych.

    Link do oryginalnego artykułu: LINK ”

     

    źródło: http://www.prisonplanet.pl/polityka/larry_nichols_hillary,p1724029423

    • mgrabas Says:

     OPUBLIKOWANO LISTOPAD 4, 2016 PRZEZ NS

     Trump i wszyscy inni prawicowi politycy to syjonistyczne pachołki

     Dodatkowo: Fałszywe „chrześcijaństwo” Donalda Trumpa (jest żydem!) jest ukształtowane przez judeomasona 33° stopnia.

     „Jestem najlepszą rzeczą jaka mogła przydarzyć się Izraelowi” – Donald Trump

     [Od Redakcji: ONZetowski Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka Zeid Ra’ad Al Hussein naprawdę trafił w sedno sprawy. Nie tylko prawidłowo wykazał, że Trump, Nigel Farage, Marine Le Pen, Geert Wilders i cała reszta skrajnie prawicowych przywódców stosuje taktykę strachu i nietolerancji ale także poprawnie zidentyfikował ich programy jako promocję nienawiści mającej na celu, w konsekwencji, ewentualne wywołanie „kolosalnej przemocy”.

     Jednakże nie idzie on dostatecznie daleko w obnażaniu tych drani, najprawdopodobniej dlatego, że wie, że stałby się tarczą strzelniczą dla wszystkich syjonistów stojących za tymi kukiełkami. Czego do końca nie powiedziano to fakt, że ci wszyscy ludzie są pachołkami syjonistów i Izraela, są oni zadaniowani do tworzenia okropnych podziałów w naszych społeczeństwach, szczując białych przeciwko brązowym i czarnym, chrześcijan przeciwko muzułmanom, miejscowych przeciwko imigrantom.

     To jest syjonistyczny program osłabiania i zniewalania za pomocą strategii „dziel i rządź” jak to jest wyłożone w „Protokołach mędrców Syjonu”. Oni chcą zniszczyć nasze narody poprzez propagowanie nienawiści rasowej i przemocy; chcą ujrzeć narodowe państwa Zachodu wypalające się w fali przemocy na tle rasowym; dlatego Trump wyrzuca z siebie także stwierdzenia nienawistne i obrzydliwe w stosunku do Meksykanów, czarnych i muzułmanów, bo to jest promocja wojny rasowej, która zniszczy Amerykę. Ian].

     TELEWIZJA TeleSUR – Trump i europejskie, skrajnie prawicowe, gorejące płomienie nienawiści.

     ONZetowski szef Komisji Praw Człowieka oskarżył amerykańskiego kandydata Partii Republikańskiej na stanowisko prezydanta USA, Donalda Trumpa, o rozpowszechnianie „upokarzających rasowych i religijnych uprzedzeń” i ostrzegł przed wzrostem populistycznej polityki, która mogłaby się przekształcić w przemoc. W komentarzach na Konferencji Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, ONZetowski Wysoki Komisarz Praw Człowieka, Zeid Ra’ad Al Hussein, powiedział, że miał na myśli holenderskiego, skrajnie prawicowego polityka, Geerta Wildersa, i innych „populistów, demagogów i politycznych fantastów”. Wskazując na Trumpa, Nigela Farage’a w Wielkiej Brytanii i Marine Le Pen we Francji, między innymi, oskarżył on ich o wykorzystywanie taktyki „strachu”, podobnej do tej stosowanej przez grupę Państwa Islamskiego, także znaną jako arabski akronim DAESH. „Nie popełnij błędu, z pewnością nie zrównuję czynów nacjonalistycznych demagogów z tymi z DAESH” – powiedział on. „Ale w jej sposobie komunikacji, jej wykorzystywaniu półprawd i uproszczeń, propaganda DAESH wykorzystuje taktykę podobną do tej stosowanej przez populistów”.

     Na Twitterze Wilders nazwał Zeid’a „idiotą”. Zeid napiętnował platformę wyborczą Wildersa „Marsz 2017”, która stawia hasła: „żadnych imigrantów muzułmańskich, zamknięcie meczetów i zakazanie Koranu”, jako groteskową. „Pozbądźmy się biurokratów”. Ale Zeid powiedział, że styl przemówień Wildersa może mieć straszne konsekwencje. „Historia, być może, nauczyła pana Wildersa i jemu podobnych jak skutecznie ksenofobia i nietolerancja mogą być użyte jako broń” – powiedział Zeid. „Atmosfera stanie się gęsta od nienawiści i w tym momencie może się przemienić w kolosalną przemoc” – ostrzegł Zeid.

     a6

     Amerykańscy żydzi głosują na Trumpa

     a55

     Yael Kaner wychowała się w lewicującym domu w Massachusetts, w latach 60-tych i 70-tych. „Zostałam wychowana jako demokratka. To była moja tradycja rodzinna” – mówi Kaner, wiek 57, która przeniosła się do Izraela z Baltimore w 2011 roku. Ale kiedy Kaner stała się bardziej religijna to”skręciła ostro na prawo”. To było w latach 90-tych podczas prezydentury Clintona, kiedy została zatwardziałą republikanką. „Myślę, że to był dzień kiedy Bimbo nr 5 został wystawiony. Znalazłam książkę telefoniczną, wyszukałam Partię Republikańską, wypisałam czeki na każdą organizację jaką mogłam znaleźć” – mówi Kaner, która mieszka w Ma’ale Adumin, mega-osiedlu w pobliżu Jerozolimy. Od tamtej pory Kaner głosowała na republikanów w każdych amerykańskich wyborach i planuje głosować na Donalda Trumpa w listopadzie.

     Donalda Trumpa fałszywe „chrzescijaństwo” jest ukształtowane przez judeomasona 33°.

     Każdy, kto pokłada nadzieję w prezydenturze Teda Cruz’a albo Donalda Trumpa powinien naprawdę obejrzeć to video. Obie te kreatury posiadają mocne związki z judeomasońskimi mistrzami i zasadami. Niewątpliwie doznacie wstrząsu, kiedy zobaczycie jak Donald Trump potyka się na pytaniu „czy kiedykolwiek prosił Boga o przebaczenie?”. Na końcu mówi: „Nie, w rzeczywistości nie prosiłem” i następnie przechodzi do opisywania Wielkiego Normana Vincenta Peale’a, jego pastora, który „prowadził” go, ożenił go z jedną z jego żon, i poślubił jedną z jego córek.

     Norman Vincent Peale jest powszechnie znany jako judeomason 33 ° Rytu Szkockiego. Jest on fałszywym nauczycielem znanym z takich cytatów jak następujące: W wywiadzie udzielonym Philowi Donahue w 1984 roku, Peale powiedział: „Nie trzeba się powtórnie narodzić. Masz swoją drogę do Boga. Ja mam swoją. Znalazłem wieczny spokój w sanktuarium shintoistycznym…Byłem w sanktuariach shintoistycznych i Bóg jest tam wszędzie”. Donahue wykrzyknął: „Ależ jest pan chrześcijańskim pastorem! Czy nie zamierza mi pan powiedzieć, że Chrystus jest Drogą i Prawdą i Życiem, nieprawdaż?”. Peale zareplikował: „Chrystus jest jedną z dróg! Bóg jest wszędzie!”.

     UWAGA! Zaleca się włączenie tłumaczenia video za pomocą automatycznego translatora.

     Donald Trump żydem?

     Donald Trump judeomasonem Rytu Szkockiego

     Karty iluminatów już przewidziały SETKI wydarzeń, które już miały miejsce…czy to będzie następne? Czy możliwe jest zabójstwo Trumpa?

     a66

     Za portalem katolickim (nie mylić z judeochrześcijańską sektą soborową): http://tradcatknight.blogspot.com/2016/10/elections-trump-and-all-other-far-right.html#more

     Data publikacji: 28.10.2016

     Opracowanie GREGORIUS”

     źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/trump-wszyscy-inni-prawicowi-politycy-syjonistyczne-pacholki-2016-11

      

     • mgrabas Says:

      Donald Trump – Kim jest? Komu służy? Zaprzysiężenie to okult satanistyczny

      • mgrabas Says:

       na tym nagraniu widać jak na szczycie NATO ten psychopata brutalnie odepchnął premiera Czarnogóry i przepchał się do przodu

       Opublikowany 25 maj 2017

       aby dostrzec różnicę wystarczy porównać twarz premiera Czarnogóry i twarz psychopaty

       • mgrabas Says:

        http://wolna-polska.pl/wiadomosci/brzezinski-do-putina-przestan-atakowac-nasza-al-kaide-albo-bedzie-iii-wojna-swiatowa-2015-10

        • mgrabas Says:

         http://pl.sputniknews.com/opinie/201704255318988-Suchajac-bredni-Brzezinskiego-klamal-cale-zycie-i-teraz-robi-to-samo-Jaroslaw-Augustyniak/

         • mgrabas Says:

          „Posted by Marucha w dniu 2017-05-28 (niedziela)

          „Amerykanie” chcieli zrzucić bomby atomowe na Polskę. Trójmiasto miało zostać oszczędzone?

          Amerykańskie bomby jądrowe miały spaść na Warszawę, Poznań, także na mniejsze miasta takie jak Władysławowo, czy Łeba – wynika z odtajnionych niedawno dokumentów. Trójmiasto mogłoby uniknąć atomowej pożogi. Zobaczcie pochodzące z 1959 roku plany „trzeciej wojny światowej” – aż włos jeży się na głowie!

          Gdyby „amerykański plan” się ziścił, spore połacie ZSRR zamieniłyby się w atomową pustynię. Los taki mógł też spotkać Polskę.; „Operation Upshot-Knothole – Badger 001” by Federal Government of the United States – This image is available from the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office Photo Library under number XX-34.This tag does not indicate the copyright st
          Ilustracja do artykułu Amerykanie chcieli zrzucić bomby atomowe na Polskę. Trójmiasto miało zostać oszczędzone?

          [Eee tam, to tylko sowiecka propaganda, co wie każda umysłowa kaleka z kręgów obydwu „Gazet” – admin]

          Tysiące bomb atomowych na Związek Radziecki i między innymi kilkadziesiąt na jego sojusznika – czyli na Polskę.

          Odtajniono właśnie amerykańskie dokumenty, które jednoznacznie pokazują, co mogło się stać z państwami Układu Warszawskiego, gdyby w 1959 roku wybuchła III Wojna Światowa. W pierwszej fazie amerykańskie bomby termojądrowe miały spaść na lotniska dużych miast (by zniszczyć bombowce wroga i wyeliminować możliwość kontrataku) i centra dowodzenia. W kolejnej – bombowce niszczyłyby inne cele, używając do tego mniejszych, ale wciąż bardzo potężnych ładunków atomowych.

          Gdyby amerykański plan się ziścił, spore połacie ZSRR zamieniłyby się w atomową pustynię. Taki los miał też spotkać inne państwa Układu Warszawskiego (chociażby NRD, czy Polskę). Jak wynika z ujawnionych dokumentów, w razie wybuchu wojny Amerykanie chcieli zrzucić kilkadziesiąt bomb atomowych także na Polskę, sojusznika ZSRR. Oczywiście Sowieci mieli także swoje plany na ewentualność starcia z Amerykanami i w niektórych scenariuszach zakładały one również… zrzut bomb atomowych na Polskę (by powstrzymać wojska amerykańskie). [A to kurwy, jak oni by się śmieli bronić przed USmanami? – admin]

          Jak widać, w razie wybuchu trzeciej wojny światowej Polacy nie mieli zbyt wiele powodów do optymizmu (choć byli i tacy, którzy zwietrzyli tu pewną szansę, patrz niżej). Ten swoisty fatalizm obrazuje dowcip, który krążył po Polsce w czasach PRL. „Co zrobić, kiedy na Polskę zaczną spadać bomby atomowe? Owinąć się w prześcieradło i czołgać w stronę najbliższego cmentarza”.

          Władysławowo i Łeba – „do zniszczenia”. Trójmiasto miało zostać oszczędzone?

          Wracając do planów zniszczenia rodem zza oceanu. Z upublicznionego przez amerykańskie Archiwa Narodowe dokumentu „Studium Wymagań Broni Nuklearnej Strategicznego Dowództwa Lotniczego na rok 1959” wynika, że z miejscowości położonych najbliżej Trójmiasta amerykańskie bomby miały uderzyć we Władysławowo i w Łebę.

          – Według tego dokumentu i listy, która została upubliczniona, Trójmiasto i najbliższe okolice nie miały stać się celem amerykańskiego ataku jądrowego – mówi nam Przemysław Mrówka, redaktor portalu historycznego Histmag.org i doktorant Uniwersytetu Warszawskiego.

          Warto jednak dodać, że wspomniany dokument nie jest kompletny. To co można zobaczyć w sieci (odtajniony dokument znajdziesz tutaj) to tylko fragment amerykańskich planów, fragment, który najprawdopodobniej nie pokazuje wszystkich potencjalnych celów do zniszczenia w Polsce. Na odtajnionym dokumencie nie ma Trójmiasta, ale jest za to między innymi Poznań (spaść tutaj miało 20 amerykańskich bomb atomowych) i Warszawa (15 bomb).

          Amerykanie wybierali tylko najważniejsze cele

          Trudno mieć pretensje, że Gdańsk, Sopot, czy Gdynia mogły zostać oszczędzone w tej atomowej apokalipsie, jednak trzeba postawić tu pytanie. Brzmi ono oczywiście: Dlaczego? Dlaczego Trójmiasto nie znalazło się na liście celów amerykańskiej armii?

          – Amerykanie musieli bardzo starannie wybierać cele. Pamiętajmy, że mówimy o roku 1959, więc o bombach przenoszonych wrażliwymi bombowcami, nie rakietami. Siłą rzeczy musieli ograniczyć się do najważniejszych celów – tłumaczy historyk. – Mogli więc zbombardować cele administracyjne, dlatego na Warszawę miało spaść aż 15 bomb, albo cele stricte wojskowe, typu baza we Władysławowie. Trzecim celem były węzły komunikacyjne, chodziło o to, by zablokować natarcie wojsk drugiego rzutu armii radzieckiej. Z ówczesnego punktu widzenia Amerykanów, Trójmiasto mogło nie być aż tak istotnym celem, jak inne miasta w Polsce – dopowiada rozmówca ESKAINFO.pl.

          Związek Radziecki zasypany bombami atomowymi. „W nocy by się tam świeciło”.

          Historyk zwraca uwagę na jeszcze jeden czynnik. – Amerykański plan ataku zakładał uderzenie na Związek Radziecki tysiącem bomb atomowych. Obrazowo rzecz ujmując, puszczono by tam tyle megaton, że w Rosji w nocy by się świeciło. Ale w państwach satelickich, a takim krajem była na przykład Polska, Amerykanie chcieli rozwiązać sprawę bardziej „na miękko”. Chodziło o to, by w jak najmniejszy sposób ucierpiała ludność cywilna [jestem, kurwa, wzruszony taką troską – admin]. Stąd też bomb miało być tutaj zdecydowanie mniej i miały mieć one słabszą siłę rażenia.

          „Nie ma się co obrażać na Amerykanów”

          Na Polskę wciąż jednak miało spaść kilkadziesiąt bomb atomowych, a najsłabsze z nich miały mieć moc kilka raz większą niż bomby, które w 1945 roku spadły na japońskie miasta.

          – Nie ma się co obrażać na Amerykanów, że w tamtych latach chcieli zbombardować polskie miasta. Z wojskowego punktu widzenia mamy takie położenie geograficzne, że jak ktoś chce zatrzymać Rosję, to najłatwiej zrobić to na terenie Polski. Pamiętajmy, że w tamtych latach byliśmy, wprawdzie nie z własnej woli, ale jednak, sojusznikami ZSRR i w razie ataku na Zachód kilka naszych armii miało tam walczyć – mówi historyk.

          Byli Polacy, którzy czekali na amerykańskie bomby

          Redaktor portalu Histmag.org przypomina także, że w komunistycznej Polsce nie brakowało ludzi, którzy z utęsknieniem czekali… na atomowy atak ze strony Amerykanów. – W czasach stalinowskich chodziło takie powiedzenie: „Truman, Truman, puść ta bania (bomba atomowa – przyp. red.), tu jest nie do wytrzymania”. Przynajmniej dla niektórych w Polsce pod rządami komunistów było tak źle, że jedyną nadzieją na wyzwolenie Polski była właśnie amerykańska interwencja. Nawet jeżeli oznaczałoby to atak atomowy na Polskę.

          http://trojmiasto.eska.pl

          Czy jakiś przedstawiciel bezmózgiego polacfa ośmieli się zaprzeczyć, że od tamtej pory nic się nie zmieniło? Że Polska nie pójdzie na zmarnowanie w wypadku ataku USRaela  na Rosję, do czego rwą się usraelscy psychopaci i bandyci?
          Admin ”

          na podstawie: http://marucha.wordpress.com/2017/05/28/amerykanie-chcieli-zrzucic-bomby-atomowe-na-polske-trojmiasto-mialo-zostac-oszczedzone/

       • mgrabas Says:

        „Wczoraj, 5 czerwca (20:46)

        Czarnogóra „stała się” 29. członkiem NATO

        Wraz ze złożeniem przez szefa dyplomacji Czarnogóry Srdjana Darmanovicia w Departamencie Stanu w Waszyngtonie instrumentów akcesyjnych kraj ten „stał się” 29. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. W skromnej ceremonii udział wziął premier Duszko Marković.

        Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i premier Czarnogóry Duszko Marković ściskają swoje dłonie podczas uroczystości. Na zdjęciu także urzędnik resortu dyplomacji USA, Thomas Shannon. /SHAWN THEW /PAP/EPA

        Świętujemy dziś to, że już nigdy nikt nie będzie decydował [poza ukrytymi mocodawcami posługującymi się wojskiem NATO – mg] za naszymi plecami zamiast nas i naszego państwa, jak to miało miejsce w przeszłości – powiedział Marković.

        Przystąpienie do NATO jest historycznym wydarzeniem dla kraju, który w XIX i XX wieku poniósł ogromne ofiary po to, by być uznanym przez świat pod własną nazwą i pod własnymi symbolami – dodał.

        Wejście do Sojuszu liczącej 620 tys. mieszkańców Czarnogóry „przyczyni się do stabilności na Bałkanach Zachodnich”, a także do „pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego” – podkreślił ze swej strony sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który również był obecny w Departamencie Stanu.

        Ze strony amerykańskiej w uroczystości wziął udział czwarty co do rangi urzędnik resortu dyplomacji USA, Thomas Shannon.

        Przyjęcie do NATO Czarnogóry, która powstała po rozpadzie byłej Jugosławii zaliczanej do bloku wschodniego, nastąpiło wbrew bardzo krytycznemu stanowisku Rosji, która postrzega to jako „prowokację”, a także wbrew stanowisku prorosyjskiej opozycji w kraju.

        Po przyjęciu Czarnogóry Sojusz kontroluje już całe północne wybrzeże basenu Morza Śródziemnego – od Gibraltaru po Syrię.
        (łł)

        źródło http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-czarnogora-stala-sie-29-czlonkiem-nato,nId,2402473

        • mgrabas Says:

         „6 czerwca 2017 09:32

         Polska: Pracownicy ambasady USA na marszu dewiantów w Warszawie

         Na swoich profilach na amerykańskim portalu społecznościowym Facebook przedstawicielstwa dyplomatyczne USA i UK ogłosiły z dumą swoje poparcie dla tegorocznej warszawskiej parady zboczeńców. Amerykanie pochwalili się dodatkowo udziałem w pochodzie widocznych na zdjęciu pracowników swojego przedstawicielstwa. W dniu manifestacji na budynku ambasady brytyjskiej tradycyjnie też zawisła symbolizująca ruch homoseksualnych dewiantów tęczowa flaga.

         Warto odnotować, że list poparcia dla imprezy pederastów podpisali przedstawiciele dyplomatyczni: USA, Kanady, UK, Australii, Nowej Zelandii, Izraela, a także Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Malty, Grecji, Cypru, Belgii i jej części składowych, Holandii, Luksemburga, Albanii, Czarnogóry, Słowenii, Republiki Czeskiej, Estonii oraz marionetkowego rządu Ukrainy – zaś spoza Europy dyplomaci Argentyny, Brazylii, Chile, Wenezueli, Urugwaju, Meksyku, Kostaryki, Japonii i Wietnamu. Podpisy złożyli też przedstawiciele Komisji Europejskiej, ODIHR i Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (działającego przy ONZ).

         Zwraca uwagę, że na liście sygnatariuszy nie znalazły się państwa atakowane przez Zachód lub znajdujące się pod jego presją, takie jak Rosja, Białoruś, Armenia, Serbia, Macedonia, Słowacja, Węgry, Turcja, Iran, Syria, Chiny, czy Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Listu poparcia nie podpisali również przedstawiciele części rządzonych przez prawicę lub populistów krajów prozachodnich jak Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Mołdowa.

         (Na podst.: http://www.paradarownosci.eu, facebook.com opr. R.L)

         Komentarz Redakcji: Porównując listę państw i podmiotów podpisanych pod listem poparcia oraz tych niepodpisanych, łatwo rozpoznać ośrodki stanowiące dla Polski ideologiczne zagrożenie, przez fakt że stały się one wehikułami międzynarodowego demoliberalizmu, tak jak niegdyś ZSRS był wehikułem międzynarodowego komunizmu, oraz przekonać się, że państwa kreowane przez demoliberalną propagandę na rzekome źródła zagrożenia dla naszego kraju, w rzeczywistości nimi nie są. Polska powinna zatem odwrócić swoje międzynarodowe sojusze o 180 stopni. (R.L.)

         http://i2.wp.com/xportal.pl/wp-content/uploads/2017/06/peda%C5%82y.jpg

         źródło: http://xportal.pl/?p=29493

  • mgrabas Says:

   Musisz to wiedzieć! (160) Przemówienie Trumpa, które przekonało do niego USA i świat

   Opublikowany 28.10.2016
   SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ ;)
   http://www.youtube.com/channel/UCKmb526PHR_xPCKLXWYY6DQ


   od mg: i Trump i Clinton to marionetki globalistycznego kompleksu j
   prawdziwie niezależnego kandydata nie dopuszczono do „wyborów”

   aktualizacja: wydaje się, że kompleks j jednak ostatecznie wybrał sobie na rezydenta w Usraelu Trumpa http://xportal.pl/?p=27341

   • mgrabas Says:

    „Posted by Marucha w dniu 2016-11-09 (środa)

    Benjamin Fulford – 7 listopada 2016: Kabała przegra, niezależnie od wyników farsy pod tytułem „Wybory prezydenckie w USA”

    [Artykuł napisany jeszcze zanim znane były wyniki wyborów prezydenckich w USA – admin]

    Rywalizacja na szczytach światowych struktur władzy nie zakończy się 8 listopada, bez względu na wyniki tzw. „wyborów prezydenckich” w USA, mówią źródła z amerykańskich służb specjalnych. Jednakże dodają, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że problem zostanie rozwiązany w dniu 20 stycznia 2017, gdy nowy prezydent oficjalnie przejmie stery w swoje ręce.

    Na najwyższym poziomie wojna toczy się między 13 rodzinami, które rządziły Zachodem na przestrzeni wieków, jeśli nie tysiącleci – a ich starymi przeciwnikami, gnostycznymi iluminatami, którzy są przeciwni władzy linii rodzinnych.

    Ludzie stojący za Hillary Clinton to przedstawiciele tych linii rodzinnych i są oni ostatecznie odpowiedzialni przed baronem Evelynem de Rothschildem, a także przed starą włoską arystokracją, stojącą za masońską lożą P2.

    Potwierdzeniem powyższego może być poparcie udzielane im przez kontrolowane „rodzinne” media takie, jak czasopismo „The Economist Magazine”, należące do Rothschildów i braci Agnelli z loży P2. Potwierdzają to również emaile ujawnione przez Wikileaks, które ukazują, jak Hillary Clinton płaszczy się przed Lynn Forest de Rothschild, która jest żoną barona Rothschilda.

    Głównym źródłem władzy rodowodowych rodzin jest ich kontrola nad procesem tworzenia i dystrybucji pieniędzy: do nich należy większość banków centralnych świata. Korzystają oni z władzy, jaką daje pieniądz, dla przekupstwa, szantażu i morderstw ludzi na najwyższych szczeblach władzy w celu zapewnienia sobie kontroli.

    Korzystali z mocy pieniędzy dla przekupstwa, szantażu i morderstwa ludzi na najwyższych szczeblach władzy w celu zapewnienia ich kontroli. Kontrolują oni również korporacyjne media i użyli wszelkich środków propagandy, jakie mieli w swoich rękach, do tworzenia pozorów, że Hillary Clinton wygra z Donaldem Trumpem w rozpoczynających się wyborach. Możecie również potwierdzić to, zacisnąwszy nos i obserwując najnowsze wiadomości na CNN, znanej również jako sieć wiadomości Clinton [Clinton News Network – admin].

    Ludzie stojący za Donaldem Тrumpem obejmują gnostycznych iluminatów, którzy rekrutują utalentowanych ludzi w każdym wieku, nie należących do rządzących rodzin – mówią źródła wśród iluminatów. Iluminaci sprzyjają merytokracji (https://ru.wikipedia.org/wiki/Мerytokracja), a ponieważ instytucje państwowe i wojsko są w rzeczywistości merytokratyczne, to oznacza, że kontrolują większość ludzi posługujących się bronią, z wyjątkiem kilku oddziałów najemników na służbie rodzin.

    Bezpośredni raport od członka White Dragon Society [Stowarzyszenie Białego Smoka – admin] ukazuje na przytłaczające poparcie Donalda Trumpa na poziomie prostego człowieka z ulicy.

    „Byłem na »wiecu« Hillary dwa tygodnie temu… było na nim może góra 1500 osób. W piątek wieczorem poszedłem na zlot Trumpa w Hershey, Pensylwania. Cała hokejowa arena była wypełniona, uczestniczyło nie mniej niż 15000 osób plus 7000, którzy nie mogli się tam dostać…Trump zamienia „rednecks” w pacyfistów. Hillary zamienia pokojowych liberałów w rozpalających wojnę, nienawidzących się nawzajem kretynów”.

    Oto, co źródła w Pentagonie mówią o wyborach prezydenckich w USA:

    „Pozwolono na kontynuowanie wyborów,  aby nie przestraszyć społeczeństwa i aby zdemaskować oszustwa przy głosowaniu i inne przestępstwa. Zaraz po tym zostanie proklamowana Republika, Hillary i członkowie Kabały aresztowani, a skorumpowane agencje, takie jak FBI, departament sprawiedliwości, FBI, urząd skarbowy, NSA i CIA zostaną wyeliminowane lub przeformowane”.

    Tajne agencje wykonują swoją część pracy, pompując w Internet potok informacji na temat pedofilii, korupcji, ofiar z ludzi i innych bezeceństw, których dopuszczali się członkowie rodowodowych rodzin.
    Kliknij na linki poniżej, aby zobaczyć przykłady.
    >http://imgur.com/a/L9bA1
    >


    >

    Członkowie rodzin są teraz w stanie absolutnego przerażenia, dosłownie walczą o swoje życie, uciekają na bazy na Antarktydę i próbują zrobić coś strasznego.

    Wielu trolli oskarżało mnie, że jestem „na haju”, kiedy zacząłem pisać, że wielu przedstawicieli elity uciekaj na bazy na Antarktydzie. Teraz możecie sami sprawdzić na oficjalnej stronie departamentu Stanu USA, że sekretarz stanu USA John „Skull&Bones” Kerry wyleci na Antarktydę 8 listopada, w dniu wyborów.
    >http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/11/264091.htm

    Kurwy z korporacyjnych mediów powiedziały na konferencji prasowej, że Kerry będzie tam studiować „zmiany klimatyczne” [bo Kerry to wybitny naukowiec… – admin], jednak źródła w CIA twierdzą, że prawdziwą przyczyną, dlaczego Kerry leci na Biegun Południowy, jest udział w tajnym spotkaniu z pośrednikami głównych rodzin i rozpętanie wojny domowej według zaplanowanego scenariusza.

    Oto bezpośredni cytat pochodący od wysokiego rangą źródła CIA w Waszyngtonie:

    „Te bydlaki chcą wojny domowej. Dlaczego by inaczej J. K. wyjechał z kraju? Zmiany klimatu, gówno prawda…  spotyka się z chłopakami elity na Antarktydzie na odprawie”.

    Oto, co źródło CIA w Azji zmuszone było powiedzieć o tym:

    „Wczoraj wieczorem dostałem telefon na pewnej zastrzeżonej linii. Mój kontakt w… chciał mi dać do zrozumienia, że jego ekipa udała się na Antarktydę na bardzo ważne spotkanie z niektórymi szefami państw i wysokich rangą dyplomatów z różnych krajów – i nie będą oni dostępni przez mniej więcej tydzień. Jedzie w charakterze obserwatora w imieniu… to wszystko jest utrzymywane w tajemnicy na zasadzie „need to know”. Żadnych przedstawicieli mediów. Powiedział mi, że jadą na „The Special Off the Grid Base”. Niektóre kraje mają swoich stałych przedstawicieli w tej tajniejszej, niż ściśle tajne, bazie.”

    Głównym tematem dyskusji najprawdopodobniej będzie nieunikniona ratyfikacja Paryskich umów, co będzie oznaczać wymknięcie się światowego systemu finansowego spod kontroli rodzin.

    Negocjacje, które rozpoczną się 7-go listopada (kiedy ten biuletyn wychodzi do Internetu) w Maroku, przypuszczalnie skończą się ratyfikacją tych umów.

    Źródła w Pentagonie z kolei mówią, że „kontr-zamach stanu przeciwko Hillary postępuje lawinowo: samoloty, na których lecieli członkowie Kabały, starający się uniknąć sprawiedliwości, zostały zestrzelone; podziemne bazy we Włoszech zostały zniszczone przez trzęsienia ziemi, a potyczka na Antarktydzie stało się przyczyną wizyty Kerry’ego”.

    Iluminaci mówią, że rodziny posiadają łódź podwodna na Guam, z której zechcą skorzystać, aby odpalić rakietę nuklearną na Tokio – i próbując zrzucić winę za napaść na iluminatów. Rodziny mogą także spróbować zorganizować pozorne inwazje obcych, UFO – lub użyć ataku EMP na sieci elektroenergetyczne USA, aby zapobiec zmianom w rządzie, jak twierdzą źródła w CIA.

    Rodziny próbują również wykupić się od od kłopotów. Dlatego Evelyn de Rothschild stara się stworzyć 41 trylion dolarów, opierając się na certyfikatach sfałszowanego złota, o czym od dawna mówił zarówno autor artykułu, jak i i Neil Keenan. I rzeczywiście, w zeszłym tygodniu agent Rothschildów zwrócił się do „Fundacji Białego Smoka” i zaoferował im dowolną sumę pieniędzy, aby z ich pomocą uruchomić projektowaną, merytokratycznie obsadzoną agencję planowania przyszłości.

    Jednak, gdyby WDF [White Dragon Foundation, Fundacja Białego Smoka] (część WDS) wzięła te pieniądze, to by oznaczało uznanie i utrzymanie przez rodziny i Rotschildów niemal boskiej władzy do tworzenia pieniędzy z niczego i zachowania kontroli nad tą planetą i jej mieszkańcami.

    WDS uważa, że każdy nowy system finansowy musi być oparty na rzeczywistości (a zatem stwórcy), a nie na oszustwie. Ja także uważam, że proces tworzenia i dystrybucji pieniędzy musi być przejrzysty, wykonywany przez publiczne agencje rządowe, a nie prywatny monopol.

    Źródła w Pentagonie zgodnie mówią: „Paryska umowa weszła w życie w skali globalnej 4 listopada, co oznacza, że z Kabałą musi być koniec zaraz po wyborach; w ten sposób światowy reset pieniężny może prowadzić do dobra całej ludzkości”.

    Dodają, że choć „FBI umorzyło sprawę z mailami, nadal są haczyki na Hillary za pedofilię, za „pay for play” funduszu Clintona, za utrudnianie czynności wymiarowi sprawiedliwości, wymuszanie haraczy i przestępstwa podatkowe”. Nie mówiąc już o masowych morderstwach w Fukushimie, Iraku, Haiti i w innych miejscach.

    [Pay for play oznacza, iż wpłacane są pieniądze w zamian za przywilej uczestniczenia w pewnych aktywnościach, w domniemaniu ekskluzywnych. W węższym znaczeniu – kupowanie seksu za drogie prezenty lub pieniądze w kręgach elitarnych pań. – admin]

    NSA i źródła w CIA mówią, że Bill Clinton jest już poważnie zakażony AIDS i nie będzie żył na tyle długo, aby stanąć przed sądem.

    W Japonii tymczasem rządząca liberalno-demokratyczna partia i Shinzo Abe, niewolnicy systemu, „wywiesili białą flagę kapitulacji”  – mówią źródła w królewskiej rodzinie. Michael Greenberg, główny agent Rothschildów w Japonii, jest obecnie pod aresztem na amerykańskiej bazie lotniczej Yokota w Japonii, jak podają owe źródła.

    W Korei Południowej, rząd marionetki Kabały, prezydenta Paka Gyeun-hye, doznał wstrząsu po odkryciu, że był de facto kierowany przez kult religijny. Informacja ta doprowadziła do upadku wsparcia Paka do 5% poziomu, gdy setki tysięcy protestujących ludzi wyszli na ulice, by domagać się jego dymisji.
    >http://mashable.com/2016/11/06/south-korea-protest-park-geun-hye/#xTNZFPmQouqt

    Tymczasem źródła NSA wskazują, że prezydent Filipin Rodrigo Duterte jest dealerem, który działa na rzecz przestępczych syndykatów Ayala i Tang – i że jego tak zwana wojna z narkotykami to tylko pretekst do wykluczenia konkurentów,  aby jego zespół mógł zmonopolizować handel narkotykami na Filipinach.  [Hmmm… wygląda mi na zwykłą kalumnię…  niedługo ogłoszą go Żydem? – admin]

    W Chinach z kolei źródła w armii i służbach wywiadowczych mówią, że chociaż prezydent Xi Jinping zapewnił sobie wsparcie na samym szczycie rządzącej partii komunistycznej, słaba gospodarka oznacza, że ma on niewysoki ranking i poparcie. Jego walka z korupcją, aczkolwiek była popularną na początku, obecnie uważana jest za ataki na rywali.

    Istnieją również przesłanki, że coraz większa liczba osób w rosyjskim rządzie zaczyna rozumieć, że prezydent Władimir Putin nie jest prawdziwy. Widać to w tym, że rosyjscy dyplomaci używają emotikonów ET [Extra Terrestrial – admin], opisując Putina w swoich wiadomościach.
    >http://www.dailymail.co.uk/news/article-3908668/Vladimir-Putin-alien-Diplomats-use-grey-ET-emoji-Russian-leader-private-WhatsApp-chats.html
    [Tutaj bractwo zdrowo pojechało po bandzie. – admin]

    „[Prezydent USA Barack] Obama, Xi Jinping i władimir Putin – wszyscy trzej są zdenerwowani, bo cała struktura władzy rozpada się wokół nich” – oto jak jeden z najwyższych członków illuminati opisał sytuację.

    W tych okolicznościach, warto zauważyć, że 14 listopada na niebie pojawi się „Superksiężyc”, jaki zdarza się raz na 70 lat. To chyba będzie bardzo ciekawy tydzień.

    >http://maxpark.com/community/5392/content/5543892
    >http://conspireplanet.blogspot.se/2016/11/benjamin-fulford-says-cabal-will-be.html

    *                              *                                *

    Komentarz Głosu Prawdy:

    Mój komentarz jest taki: jak potrafi jakieś Stowarzyszenie Białego Smoka, nawet jeśli ono realizuje dobre cele, bez pomocy Boga, bez Chrystusa, pokonać iluminatów? To niemożliwe. Bóg oczywiście posługuję się również tymi ludźmi w celu przywrócenia sprawiedliwości w świecie. Ale wiemy również, że nie tak łatwo szatan opuści tę ziemię, musi jeszcze przyjść Antychryst. Być może wiele z tych informacji jest prawdą, zobaczymy. Co do Putina, to nie wiem jak Rosjanom, ale mnie nie jest ani zimno, ani gorąco od tego, czy siedzi w Kremlu prawdziwy Putin czy jego sobowtór. Co do Putina-kosmity – to raczej śmieszne. O ile wiem, jeden z jego doradców jest bardzo wierzącym, uduchowionym człowiekiem, również Putin, gdy przebywał na górze Athos i o czymś to długo rozmawiał z mnichami. Na razie nie stawiam go w jednym rankingu z innymi światowymi chciwymi władzy i obojętnymi na potrzeby ludzi liderami. A tam – pożyjemy – zobaczymy.

    Nad. i tłum. Głos Prawdy (pewne poprawki wprowadził admin).”

     

    źródło: http://marucha.wordpress.com/2016/11/09/benjamin-fulford-7-listopada-2016-kabala-przegra-niezaleznie-od-wynikow-farsy-pod-tytulem-wybory-prezydenckie-w-usa/

 2. mgrabas Says:

  by rzeczpospolitapolska | 30 Październik 2016 · 09:30

  Wybory w USA tradycyjnie pod dyktando sanhedrynu

  Analiza wyborczych szans kandydatów do prezydenckiego stolca w państwie-światowego terroryzmu i zbrodni nie ma najmniejszego sensu.

  Tak jak w każdej żydowskiej, syjonistycznej, reżimowej „demokracji” Zachodu, wynik wyborów w USA nie zależy od wyborców, a jedynie od ustaleń sanhedrynu. Z kolei rolą powszechnych żydowskich mediów, sterujących opinią publiczną, jest jedynie kreowanie wyborczego wyniku możliwie najbliższego ustaleniom wspomnianego sanhedrynu, czyli światowej żydowskiej finansjery, wyposażonej przez Boga – bo przez kogóż innego? – w zbrodniczy gen władzy nad światem. A jest to ten sam wspólny Bóg żydów, żydo-chrześcijan i żydo-muzułmanów.

  Jeśli zdarzy się, że preferencje opinii publicznej pozornie odbiegną nieco od pożądanych przez sanhedryn, nie zajdzie nawet potrzeba ich skorygowania. Kandydat niezależny (nie namaszczony przez Żydów) nie ma żadnych szans. Przekonał się o tym L. LaRouche, którego uwięziono w 1989r. w trakcie kampanii wyborczej pod zarzutem, że knuł – nie popełnił, tylko planował! – przestępstwo podatkowe. Każdy bowiem, dopuszczony do ostatecznej rozgrywki kandydat jest namaszczony przez sanhedryn. Jednak jeśli zdarzy się sytuacja, że kandydat po wyborczym sukcesie sprzeniewierzy się sanhedrynowi – a tak się kilkakrotnie zdarzyło -, to zostanie zwyczajnie odstrzelony – co także się w USA zdarzyło.

  Słyszę już głosy oburzenia: ale to przecież niemożliwe w zachodnich demokracjach!

  Niemożliwe? Najlepiej rzecz całą wyłuszczył przywódca żydo-rebelii z 1968r. we Francji, obecnie europoseł z Niemiec, Żyd, pedofil, przyjaciel niejakiego A.Michnika, D.Cohn- nomen omen –Bendit. Jego poglądy na demokrację prezentowała kilka dni temu właśnie żydowska gadzinówka niejakiego Michnika. Otóż, według D.Cohn-Bendita „demokracja nie może zależeć od większości”. Nie można przecież dopuścić, żeby wybory wygrał ktoś taki jak Hitler i jego partia, albo inni nacjonaliści, np. w IIIżydo-RP partia PiS – argumentował europoseł-pedofil.

  Niestety, żydowski – no właśnie, żydowski czy niemiecki – europoseł-pedofil jest mocno na bakier z historią. Otóż i Hitler, i jego NSDAP, i PiS, i on sam – europoseł-pedofil, namaszczeni zostali przez sanhedryn, a więc żydowska „demokracja” sprawdziła się całkowicie – w żadnym z wymienionych przypadków nie została naruszona.

  Jednak tym razem kampania wyborcza w USA ujawniła poważny rozłam w łonie samego sanhedrynu. Jedna jego część (ta, której politykę dokładniej realizuje PiS niż PO) chce kontynuacji dotychczasowej polityki, a nawet jej intensyfikacji prowadzącej wprost do światowej wojny, której skutków nie sposób przewidzieć. O ile ta wojna nie jest już faktem (Bliski Wschód, Ukraina), wtedy chodziłoby o jej eskalację i rozszerzenie. Taka postawa jest rezultatem wielkiej desperacji – Żyd, doprowadziwszy do nieuchronnego upadku USA, zresztą całego tzw. Zachodu, nie widzi żadnych dróg wyjścia. Nastroje antysemickie i nacjonalistyczne przybierają szybko na sile. Zdesperowany Żyd dąży więc do rozlewu krwi – zmniejszenie ludzkiej populacji jest wszak od dawna jego głównym postulatem (to przecież główny rzeczywisty cel tzw. zrównoważonego rozwoju popartego nie dawno przez Kościół w encyklice „Laudato si”!!!).

  A co będzie dalej? Wydaje się, że żydowska wizja ogranicza się w tym przypadku jedynie do stwierdzenia: jakoś to będzie, wszystkich nas nie zabiją, zawsze przecież nam się jakoś udawało, a jak będzie trzeba, to wymyśli się jakiś nowy holomit.

  Druga część sanhedrynu – wydaje się, że bardziej skupiona na realiach – skłonna jest ograniczyć inspirowany przez siebie dotychczasowy światowy terroryzm, polityczny bandytyzm oraz politykę kolonizacji i pauperyzacji narodów i nawet zrezygnować z ekspansji na niektórych obszarach (być może USA wycofają się nawet z Europy?). Zdaje sobie bowiem ona sprawę, że taka polityka jest autodestrukcyjna i oddala ją od założonego celu – jeśli nie od znaczącej dominacji, to z pewnością od władzy nad światem. A kto wie, czy utrzymywanie dotychczasowej polityki nie prowadzi wprost do likwidacji żydowskiej władzy w USA np. w wyniku wojskowego zamachu stanu. Ta druga część sanhedrynu chce więc ograniczyć obszar uprawianego politycznego bandytyzmu syjonistycznych USA. Być może skupi się na rejonie Pacyfiku – oczywiście bez Chin – i na dramatycznie pogarszającej się kondycji ekonomicznej amerykańskiego społeczeństwa.

  Znalezione obrazy dla zapytania żydzi rządzą ameryką - zdjęcia

  Znalezione obrazy dla zapytania żydzi rządzą ameryką - zdjęcia

  Desperację Żyda potęguje fakt, że swoich zbrodniczych planów zapanowania nad światem (NWO) nie jest już w stanie zrealizować ani przy pomocy zawłaszczonych systemów finansowych całego Zachodu, ani przy użyciu siły militarnej syjonistycznych USA.

  Nie wiemy, która żydowska opcja zwycięży w wyborach w USA. Wydaje się, że sukcesy polityki Rosji, Chin, Iranu oraz ich niewątpliwie rosnąca siła militarna, a także finansowo-polityczna, wsparta przez Indie, Brazylię i RPA (grupa BRICS), może przechylić szalę zwycięstwa na rzecz tej części sanhedrynu, która skłonna jest ograniczyć światowy polityczny bandytyzm USA. I oby tak się stało. Nie miejmy jednak złudzeń, nie będzie to oznaczać, że doszło w USA do jakiegokolwiek przełomu, do zwycięstwa sił choćby umiarkowanego „dobra”. W dalszym ciągu będzie to ten sam niebezpieczny, zbrodniczy, syjonistyczny imperializm żydowskiej kasty finansowej, która chwilowo tylko, przymuszona ekonomiczną i militarną słabością, będzie próbowała odzyskać siły do ponownego ataku.

  Gwarancje światowego pokoju, gwarancje respektowania praw narodów i państw do suwerennego bytu i rozwoju, innymi słowy, całkowite bezpieczeństwo można będzie osiągnąć jedynie poprzez całkowite zniszczenie syjonistycznej żydowskiej kasty finansowej. A na to się niestety nie zanosi.

  Historia winna, więc nas uczyć, że nigdy nie należy ufać żydowskiemu, syjonistycznemu Zachodowi – żydo-chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu. Zatem, jeśli w wyniku wyborów w USA dojdzie do ograniczenia ich politycznej ekspansji i bandytyzmu, powinniśmy to roztropnie wykorzystać we własnym kraju eliminując żydowski reżim i likwidując żydowski kapitalizm.

  A jeśli traktujemy poważnie i realistycznie sprawy naszego kraju, narodu, państwa, myślimy o ich trwaniu, o odbudowie z kolonialnych zniszczeń żydowskiego kapitalizmu i o rozwoju, świadomość aktualnej naszej totalnie słabej pozycji w każdym obszarze polityki nie pozostawia nam najmniejszego wyboru, po której stronie konfliktu syjonistycznego Zachodu ze Wschodem winniśmy się opowiedzieć.

  .
  Dariusz Kosiur”

  źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/10/30/wybory-w-usa-tradycyjnie-pod-dyktando-sanhedrynu/

  • mgrabas Says:

   robertgrunholz /

   Wybór pRezydenta – też mi wybór!

   Ameryce postawiono „wybór”: Trump albo Clinton. Ameryka wybrała Trumpa, więc… co to zmienia?

   W mej ocenie niewiele, choć oczywiście ogromną uciechę sprawia mi słuchanie potępieńczego krzyku i wycia salonowych piesków:

   http://www.pis.walbrzych.pl/phablet/item/213-radoslaw-sikorski-memy

   Pseudo-intelektualnych elit z popłuczyn epoki stalinizmu:

   https://www.theguardian.com/world/2011/aug/28/adam-michnik-receives-goethe-medal

   Nienawistnych i zarazem do bólu (czegoś) poprawnych:

   http://telewizjarepublika.pl/internet-smieje-sie-z-quotcebulactwaquot-kuzniara,18578.html

   A także dziennikarzy robiących za populistycznych i oszołomskich polityków:

   http://www.keyword-suggestions.com/endpZXJ6ZSBsaXM/

   Oczywiście kto chce, ten niech wierzy w demokrację systemu dwupartyjnego, gdy pozostałych kandydatów nie zaprasza się nawet na debaty przedwyborcze, gdy nie liczą się bezpośrednie głosy, gdy sondaże dalece odbiegają od prawdziwych wyników, gdy głosy liczą maszynki oligarchów, a wszystkie media głównego ścieku robią za darmową reklamówkę kandydatki Demokratów.

   Nikomu nie bronię też wierzyć w UFO i w to, że Putin poluje na delfiny, nie mniej sądzę, że warto przyjrzeć się temu, przed JAKIM wyborem postawiono tak właściwie Amerykanów. Bo co niby wiemy na temat Trumpa?

   Mizoginista, rasista, prawicowy populista, islamofob i uchyla się od podatków. Tak przynajmniej twierdzą NBC, CNN i BBC, więc nie można im nie wierzyć.

   Co wiemy zatem na temat Clinton?

   Wspaniała kobieta, najlepszy Sekretarz Stanu, doświadczona polityk, filantropka, kocha wszystkich (oprócz Trumpa) i ogólnie to #womenforapresident.

   Nie mogę się jednak powstrzymać od wytłumaczenia co niektórym czytelnikom, dlaczego tak wiele osób wolało zatem Trumpa od Clinton:

   1. 1.Żaden normalny człowiek nie chce wojny z Chinami czy Rosją, nie chce tych krajów prowokować, ani ciągle pogarszać z nimi relacji.
   2. 2.Nikt rozsądny nie uważa polityki Clinton wobec Syrii i Libii za coś ,,wspaniałego”, a za jedną wielką katastrofę: ekonomiczną, geopolityczną i humanitarną, za co najwyższą cenę płaci obecnie Europa.
   3. 3.Nikt już nie wierzy, że szef FBI i połowa amerykańskiego społeczeństwa to agenci KGB, ponieważ interesuje ich treść opublikowanych przez Wikileaks maili Clinton (a co nie interesuje dziennikarzy, sic!).
   4. 4.Nikt normalny nie ufa kobiecie, której kampanie wyborczą sponsorują arabscy szejkowie (nosiciele terroryzmu), Wall Street, korporacje pokroju Monsanto i oligarchowie oraz kryminaliści jak Soros.
   5. 5.Nikt zdrowy na umyśle nie daje się po raz kolejny nabrać na prawdziwie populistyczną sztuczkę, polegającą na głaskaniu po główce każdej niezadowolonej i roszczeniowej mniejszości.
   6. 6.Amerykanie nie życzą sobie dalszej destrukcji klasy średniej i utrzymywania największej armii świata, otaczającej i trzymającej w szachu pozostałe dziesiątki państw.
   7. 7.Wszyscy spuścili media, ich sondaże i ,,autorytety” do kanału.

   Skoro wytłumaczyliśmy sobie, że kandydat Republikanów nie okazał się być tym razem neo-końskim (trockistowskim) jastrzębiem dążącym do kolejnej wojny i gotowym do kontynuacji polityki Clinton, polegającej na zbrojeniu terrorystów i bogatych państw, które tych terrorystów szkolą (Arabia Saudyjska, Katar itp.) można liczyć chociaż na to, że wojna nie nadejdzie jutro.

   Bo czy cokolwiek się zmieni, w to nie wierzę. A wierzyć chciałbym.

   Robert Grünholz

    

   źródło: http://rgrunholz.wordpress.com/2016/11/09/wybor-prezydenta-tez-mi-wybor/

  • mgrabas Says:

   „Czerwiec 2, 2017

   Ujawniono strategię „Obrony” Terytorialnej. To będzie RZEŹ?!


   Będziemy mieli granatniki, miny drony. Nauczymy lekką piechotę walczyć z czołgami, wykorzystując teren – zapowiada Wiesław Kukuła w rozmowie z Magdaleną Rigamonti. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej z entuzjazmem opowiada o planach szkolenia i wyposażenia swoich podwładnych. – Naszym największym wrogiem nie są siły specjalne, tylko siły ciężkie – podkreśla szef WOT. Aż trudno sobie to wyobrazić, że żołnierze szkoleni w weekendy, wyposażeni w karabiny i granatniki, zatrzymają nowoczesne siły pancerne wroga. W takim starciu z miejsca może się to obrócić w rzeź.

   Kukuła o planach rozwoju Wojsk Terytorialnych opowiada z niespotykanym zapałem. –Trzeba pamiętać, że nawet komandosi są śmiertelni. Bosonogi pasterz w Afganistanie zestrzelił śmigłowiec Chinook, w którym było kilkudziesięciu żołnierzy Navy Seals. Więcej gdyby talibowie byli tak zorganizowani jak WOT, to naszym siłom specjalnym trudno byłoby ich poskromić – opowiada, dodając, że w przypadku nowej formacji żołnierze będą dobrze uzbrojeni. Każdy będzie miał nowoczesny karabinek, który właśnie przechodzi przez fazę testów. – Docelowo każdy żołnierz będzie miał karabinek, w każdej dwunastoosobowej sekcji będzie jeden karabin maszynowy, a niektórzy będą mieli też pistolety – zapowiada Kukuła.

   Szkoleni będą tak jak żołnierze Armii Krajowej, z tą tylko różnicą, że AK nie miała broni i amunicji a WOT mają je i będą miały. – Ludzie z Parasola, którzy zlikwidowali Franza Kutcherę, nie mieli wielkiego doświadczenia bojowego. Niektórzy z nich strzelali trzy razy w życiu. Ale jakie mieli morale! – opowiada dowódca i dodaje, że mamy w tej chwili w Polsce do czynienia z „przebudzeniem patriotycznym, poza tym w wielu mężczyznach, którzy obserwują to co dzieje się np. na Ukrainie, rodzi się instynktowne zachowanie i potrzeba, bu zapewnić bezpieczeństwo najbliższym”.

   Kukuła podkreśla, że 36 proc. ludzi, którzy zgłosili się do WOT ma wyższe wykształcenie a 15 proc. to studenci.

   FAKT.PL

   źródło: http://dziennik-polityczny.com/2017/06/02/ujawniono-strategie-obrony-terytorialnej-to-bedzie-rzez/

 3. mgrabas Says:

  „9 Listopad 2016

  Głos przeciwko korupcji i podżeganiu do wojny – pierwsze myśli na temat wyniku wyborów w USA

  Moon of Alabama
  9 listopada 2016, 3:30
  First Thoughts On The „Not-Hillary” Election Results

  © Via YouTube/No Hillary in 2016

  © Via YouTube/No Hillary in 2016

  Właśnie się obudziłem i dowiedziałem się, że świat się zmienił. III wojna światowa została odwołana. Trump wygrał, Clinton odpadła. Jego pierwsze przemówienie jest godziwe i integrujące.

  Moje przeczucie na temat wyborów, że to „nie będzie Hillary”, było słuszne Jestem przekonany, że tak właśnie wygrał Trump. Nie tyle zdobywając prawdziwe, szczerze oddane głosy, co raczej odbierając je najbardziej parszywemu kandydatowi, jakiego mogli wystawić Demokraci. I nie był to „głos białych” – Trump lepiej wypadł wśród czarnoskórych (+5) i latynoskich wyborców (+2) niż Romney. Rasizmem się tego nie wytłumaczy. Clinton obiecała więcej wojen. Ci, którzy musieliby bezpośrednio w nich walczyć, odrzucili jej stanowisko.

  Ludzie głosowali przeciwko korupcji, przeciw podżeganiu do wojny, przeciw atakom na ich kulturę życia i przeciw syjonistycznej i arabskiej władczej manipulacji. Krótko mówiąc – głosowali przeciwko Hillary.

  Przegrały też media, z ich jawną i powszechną manipulacją i jednostronnymi relacjami, zwróconymi przeciwko Trumpowi i faworyzującymi Clinton. Ludzie nie wierzyli temu stronniczemu chłamowi, weryfikującemu dane w każdej najdrobniejszej sprawie związanej z Trumpem, jednocześnie ledwie wspominając o ogromnych, potężnych skandalach i korupcji z udziałem Clintonów, ujawnionych przez Wikileaks. Dziennikarze sprawdzający prawdziwość wypowiedzi polityków (fact-checkers) nie są dobrą bronią w wojnie kulturowej. Naród chce autentyczności – kłamanie nie jest postrzegane jako złe, jeśli jest się wystarczająco otwartym i autentycznym. Clinton nie jest autentyczna nawet wtedy, kiedy mówi prawdę. Sondaże, z wyjątkiem sondaży LA Times, okazały się być systematyczną manipulacją.

  Czołowi politycy w Europie będą robić w portki. Prawie wszyscy, poza Putinem, mocno obstawiali Clinton. Także media europejskie silnie opowiadały się za Clinton, silniej nawet niż w Stanach Zjednoczonych. Praktycznie nie przedstawiano rzeczywistego stanowiska Trumpa w sprawach politycznych ani faktycznego poparcia, jakim się cieszył. Na temat korupcji Clinton publikowano tylko okruchy i to na ostatnich stronach. Zachodni politycy zawsze wierzą, że to, co pisze New York Times, jest kwintesencją amerykańskiego myślenia. Nie jest. Nikogo poza nielicznymi imprezowiczami z wschodniego wybrzeża i NYTimesem nie obchodzi jakaś 16-latka, która myśli, że jest „transseksualna” i chce korzystać z męskiej toalety publicznej. Przeciętni ludzie uważają, że takie szaleństwo nie zasługuje na uwagę, może raczej na mocnego kopa w tyłek. Pro-migracyjne i inne ruchy poprawności politycznej w Europie będą teraz miały trudniej. Nie będą już mogły przeciwstawiać się ludzkim instynktom, odwołując się do kojących, fałszywych słów jakiegoś Obamy i Clinton.

  Nie powiodło się Partii Demokratycznej. Jawna korupcja wśród jej przywódców, którzy manipulując prawyborami wypchnęli z nich Sandersa, żeby wepchnąć Clinton, zablokowała naturalny przebieg procesu wspierania partii. Oni wręcz chcieli Trumpa jako kandydata, myśleli bowiem, że Clinton z łatwością go pokona. Byli zupełnie oderwani od rzeczywistości. Jestem pewien, że „pośmiertna” analiza wykaże, że wielu, wielu potencjalnie prodemokratycznych wyborców po prostu czuło obrzydzenie i pozostało w domu albo zagłosowało na osobę trzecią. Establishment Partii Republikańskiej wcale nie był lepszy. Tak samo zawiedli swoich wyborców, stroniąc od Trumpa i pracując dla Clinton. Wszyscy ci neokonserwatyści, którzy zlecieli się do Clinton, będą się teraz przepychać, żeby wrócić do Trumpa. Szanse na powodzenie będą mieli niewielkie.

  Ale wybory stworzyły także ogromne nowe zagrożenia. Ludzie otaczający Trumpa, w tym jego wiceprezydent, nie są realistami przy zdrowych zmysłach – są dość skrajnymi ideologami. Natomiast sam Trump nie jest. W mojej ocenie jest on dość pragmatyczny. Republikanie wygrali również Senat i Izbę Reprezentantów. Dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że będą realizowane skrajne strategie z poważnymi, strasznymi i długofalowymi skutkami. Należy jednak pamiętać, że Obama miał taką samą szansę w pierwszych dwóch latach swojej prezydentury. Nigdy z niej nie skorzystał. Z punktu widzenia postępowców, zawalił sprawę.

  Dla każdego, kto ma jakieś bardziej umiarkowane poglądy, odzyskanie Izby Niższej i Senatu za dwa lata jest koniecznością.

  W moim przekonaniu ten wynik jest dobry dla Syrii i dla nie-dżihadyjskiego i nie-syjonistycznego Bliskiego Wschodu. Smutny czas nastaje dla Al-Kaidy w Syrii. Jej główni sponsorzy schodzą ze sceny. Rezultat jest prawdopodobnie dobry dla Europy, w tym dla Rosji. Zły jest dla równości gospodarczej i innych istotnych kwestii w samych Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Ale czy Clinton byłaby naprawdę lepsza pod tym względem?

  Ja, w każdym razie, czuję niezmierną ulgę (z niemałą dozą Schadenfreude). Amerykańscy wyborcy wywrócili szachownicę, która na wielu ludzi sprowadziła wojnę i nędzę. Nie wiemy, jak będzie wyglądać nowa gra, ale myślę, że jest duża szansa, że teraz, ogólnie rzecz biorąc, będzie nieco mniej niszcząca dla globalnego dobra.

  Tłumaczenie: PRACowniA ”

  źródło: http://pracownia4.wordpress.com/2016/11/09/glos-przeciwko-korupcji-i-podzeganiu-do-wojny-pierwsze-mysli-na-temat-wyniku-wyborow-w-usa/

 4. mgrabas Says:

  Max Kolonko: (2) Election’16 Clinton vs Trump Wybory w USA w MaxTV

 5. mgrabas Says:

  Pizzagate – SKANDAL władzy w Ameryce + twittergate

  Opublikowany 23.11.2016

 6. mgrabas Says:

  Opublikowano Listopad 24, 2016 Przez NS

  Rodzina Trump od 50 lat finansowała żydowskie cele

  „Jeśli jeden z braci twoich, ktorzy mieszkają między bramami miasta twego, w ziemi, którą ci da Pan, Bóg twój, do ubóstwa przyjdzie, nie zatwardzisz serca twego ani ściśniesz ręki, ale ją otworzysz ubogiemu i pożyczysz, czego zobaczysz, że potrzebuje” (Księga Powtórzonego Prawa 15:7-8).

  a0

  Donald Trump (z prawej) i jego ojciec Fred Trump (PBS Youtube screenshot)

  ———————————————————————————————————————-

  Izraelskie media donoszą o kilku ważnych darowiznach w minionych latach uczynionych zarówno przez zmarłego Freda Trumpa jak i przez jego syna, obecnie prezydenta-elekta, Donalda Trumpa.

  Około 50 lat temu inwestor i handlarz nieruchomościami, Frederick Trump, podarował działkę budowlaną dla Talmud Torah Jewish Center w Beach Haven przy 723 Avenue Z, Flatbush, New York, jak to widać w promocyjnym artykule wydanym przez tę instytucję. Centrum jest otwarte i czynne po dzień dzisiejszy, oferuje programy dla młodzieży jak i dla starszych a także działa jako czynna synagoga.

  a00

  Fred Trump w decydującej chwili dla Talmud Torah Jewish Center.

  —————————————————————————————————————-

  I także syn Freda, Donald Trump, jak donosi gazeta „Yediot Ahronot”, sporo podarował w dwóch przypadkach kiedy Izraelczycy, którzy zostali usunięci ze swoich domów przez własny rząd, potrzebowali pomocy w przesiedleniu.

  Donald Trump podarował w latach 80-tych w celu wspomożenia budowy nowej infrastruktury dla Izraelczyków usuniętych z północnego Synaju przez rząd Begina, ktory zwrócił półwysep Egiptowi jako część porozumienia pokojowego.

  Następnie, w 2005 roku, Trump znowu dokonał darowizny żeby pomóc przesiedlić żydów z Gush Katif w strefie Gazy, wygnanych przez rząd Ariela Sharona.

  Effie Stenzler, były prezes Jewish National Fund, powiedział gazecie „Yediot Ahronot”, że Jewish National Fund poprosił Trumpa, pomiędzy innymi zamożnymi zwolennikami Izraela, o środki na budowę infrastruktury w nowych osiedlach dla uchodźców, i magnat handlu nieruchomościami, Donald Trump, był bardzo hojny.

  SUPLEMENT

  aa

  Czy Trump przyjmuje w swoim koszernym biurze brata w wierze w celu omówienia dynamizacji rozwoju żydowskiego budownictwa na zagrabionych Palestyńczykom ziemiach? Czy w koszernym biurze Trumpa na honorowym miejscu, w centrum, pyszni się na ścianie jakiś judejski dyplom uznania (za zasługi?) dla wybitnych chazarów? Pytania bez odpowiedzi. Na razie.

  Za: http://www.breakingisraelnews.com/78896/trump-family-50-year-history-donating-jewish-israeli-causes/#C1AdZzJvzFjxtocj.97

  Data publikacji: 21.11.2016

  Opracowanie GREGORIUS

  Zobacz także:

  1. Trump jest krypto-żydem…
  2. Co trzeba wiedzieć o Trumpie …
  3. Trump opowiedział się za zachowaniem małżeństw jednopłciowych
  4. Trump jest 44 prezydentem a nie 45…I jest pod całkowitą kontrolą satanistycznej sekty Chabad Lubavitch
  5. Sanhedryn prosi Putina i Trumpa o zbudowanie III Świątyni w Jerozolimie
  6. Prawdziwy Donald Trump , czyli jak się zwodzi ludzi
  7. United Satanists of America – Trump nadzieją na nową Amerykę talmudyczną
  8. Trump i wszyscy inni prawicowi politycy to syjonistyczne pachołki

  źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rodzina-trump-50-finansowala-zydowskie-cele-2016-11

  • mgrabas Says:

   „Opublikowano Listopad 27, 2016 Przez a303

   ŚWIATOWA ELITA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO CZEGOŚ WIELKIEGO… Soros sprzedał wszystkie akcje banków na świecie poniżej ceny i skupuje złoto

   Od redakcji W-P:

   Dokładnie rok temu (28.11.2015 r.) ten tekst ukazał się na około 60 stronach Internetu rosyjskiego i na kilku portalach w Polsce (m.in. gloria.tv, Echo Chrystusa Króla -XII.2015) pod tytułem: ELITA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO CZEGOŚ WIELKIEGO… Soros sprzedał wszystkie akcje banków na świecie poniżej ceny i skupuje złoto.

   W chwili obecnej – 24.11.2016 r. portal Moskwa Trzeci Rzym zamieścił ten artykuł w zasadzie bez zmian, zmieniając tylko początek tytułu z „Elita” na „Światowa elita” oraz dodając na końcu „Przewidywany scenariusz po 25 grudnia 2016 roku” oraz charakterystykę osoby Antychrysta. Redakcja rosyjskiego portalu „Moskwa Trzeci Rzym” scenariusz ten utożsamia z planem Sorosa. Ze względu na te dodatki warto przypomnieć wydarzenia sprzed roku, kiedy Soros sprzedał wszystkie swoje akcje banków i zakupił ogromne ilości złota. Za miesiąc już będzie wiadomo, czy spełni się plan Sorosa i jego kolegów- potentatów finansowych.

   Elita przygotowuje się do czegoś wielkiego. Soros sprzedał akcje warte miliony dolarów poniżej ceny i zamienia je na złoto! Soros i „Stowarzyszenie”(ang. -‘Association’) planują spowodować chaos finansowy. Wielki strach w USA spowodowało otwarcie masowych obozów koncentracyjnych, otoczonych kilkoma rzędami drutów i zbudowanych we wszystkich częściach Stanów Zjednoczonych. Obozy te mogą pomieścić miliony ludzi.

   a

   Dlaczego miliarderzy Georg Soros i John Paulson skupują złoto?”

   Artykuł z takim nagłówkiem i bardzo ciekawym tekstem opublikowany został kilka dni temu na niezależnym portalu informacyjnym (link), napisany przez dziennikarza Michaela Snudera w oparciu o zachowanie się multimilionera w ciągu ostatnich dni. Informację uzyskano od dobrze poinformowanego maklera giełdowego.

   Coś wielkiego może się wydarzyć w najbliższej przyszłości! – znawcy z Wall Street oraz wiodący bankierzy w ostatnim czasie robią bardzo nietypowe ruchy, z których można wnioskować, że przygotowują się do czegoś „bardzo wielkiego”, co wkrótce może się wydarzyć, – mówi w przedmowie dziennikarz, a następnie dodaje, że według wszystkich wskaźników, można zrobić wniosek, że w Stanach Zjednoczonych i poza ich granicami, w niedługim czasie nastąpi wielki krach finansowy.

   Jego wniosek opiera się między innymi na tym, że magnat finansowy i miliarder Georg Soros niedawno sprzedał wszystkie akcje z najbardziej znanych banków świata (JP Morgan, Goldman Sachs), a także inne akcje, i jednocześnie kupuje złoto w dużych ilościach. Dlaczego ktoś chciałby sprzedawać poniżej kosztów wszystkie akcje i kupować złoto, jeśli nie spodziewa zawalenia się?

   Po co ktoś chciałby sprzedawać akcje wiodących banków na świecie na setki milionów dolarów, poniżej ceny, i w tym samym czasie kupować ogromne ilości złota. Tylko wtedy, gdy myślicie, że wkrótce nastanie prawdziwe załamanie światowego systemu finansowego – powiedział dziennikarz, powołując się na niektóre wcześniej ogłoszone oświadczenia Sorosa.

   Nie mogę ucieszyć was dobrą wiadomością, ponieważ sytuacja jest bardzo poważna i ciężka. Czeka na nas bardzo trudny czas, coś w rodzaju kryzysu, jaki miał miejsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku, tylko gorzej, a to może doprowadzić do całkowitego załamania się całego systemu finansowego.

   Po tym mogą się rozpocząć poważne zamieszki na ulicach Ameryki, które mogą posłużyć jako uzasadnienie dla użycia broni przez władze oraz wprowadzenia restrykcyjnego systemu politycznego, w którym wolności indywidualne zostaną jeszcze bardziej ograniczone” – oświadczył Soros w niedawnym wywiadzie dla Newsweeka.

   a

   W Ameryce masowy zakup amunicji, nie przeznaczonej dla wojska!

   Amerykańskie służby socjalne zbroją się, jak na wojnę! Nabywa się złoto w dużych ilościach przez Sorosa i innych miliarderów, takich jak John Paulson. Ponadto, w ostatnim czasie, dobrze informowani maklerzy giełdowi masowo sprzedają akcje firm za duże sumy (mowa o miliardach dolarów), podczas gdy w tym samym czasie zauważono, że oprócz złota, ostatnio w Ameryce aktywnie kupowana jest amunicja dla służb socjalnych.

   >Ostatnio okazało się, że amerykańskie służby socjalne nabyły 174.000 sztuk amunicji, które zostaną podzielone wśród stanów w Ameryce. A nieco wcześniej w tym roku przez Departament Bezpieczeństwa Państwa Stanów Zjednoczonych zakupił ponad miliard naboi, i co ważne jest do podkreślenia, nie było to zamówienie dla armii Stanów Zjednoczonych!

   Oczywistym jest, że makler giełdowy, rząd amerykański i bank centralny, przygotowują się do czegoś wielkiego, dlatego ani wy, ani ja, nie powinniśmy chować głowy w piasek – podsumowuje dziennikarz.

   Miliarderzy stawiają na upadek euro? Jeśli do całej wyżej powiedzianej informacji dodać dziwne zachowanie Jacoba Rothschilda, Johna Paulsona i Sorosa, a także pogłoski o rychłym upadku euro, to możemy mówić o nieuchronnym finansowym krachu świata.

   Kto tak naprawdę wywołuje ten najgorszy z możliwych wynik wydarzeń i kto w trybie rzeczywistym pociąga za sznurki, z powodu których USA i Europie grozi jeszcze większy kryzys lub katastrofa ekonomiczna, jakiej świat nie widział od lat trzydziestych ubiegłego wieku, a która poprzedziła największą wojnę w historii wojen?

   P.S. Daniel Estulin, znawca światowej zakulisy, otrzymał od poufnego urządzenia pierwszego dostępu (ros.- инсайдера) jedno zdanie z rozmowy Sorosa z przedstawicielem najwyższego eszelonu władzy Iluminatów: „(C) – To rozpocznie się 25-go. Koniec grudnia, wszyscy zrelaksowani. Cukierki i zabawki na choinkach, lampki choinkowe i fajerwerki. To dobry czas, aby rozpocząć przemiany. Ameryka i świat zostaną wstrząśnięci i państwa zaczną się rozpadać (ros. dosł. – начнут сыпаться) jak kostki domino…”

   Źródło: http://beforeitsnews.com/self-sufficiency/2015/11/elite-is-preparing-for-something-big-soros-sold-shares-worth-millions-of-dollars-below-the-price-and-changes-them-for-the-gold-2497438.html

   ————————————————– ————————————————–

   Przewidywany scenariusz po 25 grudnia 2016 roku:

   * dywersja finansowa na dużą skalę i zawalenie się (upadek) walut,

   * brak niezbędnych towarów, gwałtowny wzrost cen,

   * bankructwo większości biznesmenów,

   * głód,

   * masowe strajki, zamieszki na całym świecie, grabieże,

   * zmiany rządów,

   * usuwanie, wyłapywanie zdrowo myślących, represje,

   * zdrada przez hierarchię dogmatów Prawosławia, wzrost sekt, zniszczenia od wewnątrz Prawosławia (katolizacja), zjednoczenie wszystkich religii w jedną dla przyszłej religii Antychrysta,

   * zniszczenie prawa (legalizacja prostytucji, narkomanii, eutanazji, zmiany płci i wszelkiego rodzaju zboczeń)

   * likwidacja gotówki, przejście na bezdotykowe dokumenty elektroniczne, czipizacja ludzi w zamian za obietnicę wyżywienia,

   * wojna naraz we wszystkich państwach (№1 – zetrzeć Rosję i wszystkie kraje prawosławne),

   * wybór Antychrysta na władcę świata.

   Antychryst:

   * człowiek, któremu będzie pomagał szatan,

   * silny polityk,

   * bardzo inteligentny, utalentowany, prawdopodobnie piękny i być może podobny z wyglądu do Chrystusa,

   * o wysoko rozwiniętych kompetencjach mówcy, finansisty, programisty, poprawnie odpowiadający na wszelkie pytania,

   * z silnie rozwiniętym omamieniem i magicznym oddziaływaniem na świadomość wszystkich ludzi, którzy będą go widzieć i słyszeć,

   * w pierwszym roku swoich światowych rządów rzeczywiście przerwie wszystkie wojny (które za pomocą światowego rządu finansowego sam rozpoczął), przywróci działalność ekonomiczną i finansową w świecie,

   * dumny, ale maskujący się za skromnego,

   * kłamca, maskujący się za uczciwego człowieka,

   * chciwy, maskujący się za hojnego,

   * morderca milionów ludzi, ale tak jak Chrystus będzie czynił cuda uzdrowienia i wskrzeszania ludzi,

   * ogłosi siebie Mesjaszem, na którego czekają Żydzi,

   * ogłosi siebie Chrystusem dla Prawosławnych,

   * za pomocą holograficznej iluminacji Projektu Blue Beam zostanie przyjęty przez wszystkie religie, wszystkie narody jako oczekiwany Mesjasz (z wyjątkiem wyznawców Prawosławia, którzy będą prześladowani na całym świecie, ponieważ hierarchia prawosławnych odda pokłon Antychrystowi i zdradzi Chrystusa),

   * ostatni władca na Ziemi przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, zostanie zniszczony jednym tchnieniem Jezusa Chrystusa po tym, jak każdy żyjący na Ziemi człowiek dokona swego wyboru (3,5 roku rządów Antychrysta przed dniem Strasznego Sądu).

   Daj Boże, aby planowany przez Sorosa scenariusz 25.12.2016 nie nastąpił, jednak ostrzeżony – jest uzbrojony.

   Pożyjemy – zobaczymy.

   Ratuj nas, Panie Boże!

   Wczoraj, 7:06

   Źródło:

   МИРОВАЯ ЭЛИТА ГОТОВИТСЯ К ЧЕМУ-ТО КРУПНОМУ… Сорос продал все акции мировых банков ниже цены и закупает золото

   http://3rm.info/main/65368-mirovaya-elita-gotovitsya-k-chemu-to-krupnomu-soros-prodal-vse-akcii-mirovyh-bankov-nizhe-ceny-i-zakupaet-zoloto.html”>http://3rm.info/main/65368-mirovaya-elita-gotovitsya-k-chemu-to-krupnomu-soros-prodal-vse-akcii-mirovyh-bankov-nizhe-ceny-i-zakupaet-zoloto.html

   http://vseneobichnoe.livejournal.com/4117454.html

   źródło: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/swiatowa-elita-przygotowuje-sie-do-czegos-wielkiego-soros-sprzedal-wszystkie-akcje-bankow-na-swiecie-ponizej-ceny-i-skupuje-zloto-2016-11

   • mgrabas Says:

    „Damian Szymański 18 sie 16 12:11

    Znany miliarder postawił 877 mln dol. na krach na giełdzie. Wie coś, czego my nie wiemy?

    George Soros, znany spekulant i miliarder przeczuwa krach na amerykańskiej giełdzie?

    Foto: Getty ImagesGeorge Soros, znany spekulant i miliarder przeczuwa krach na amerykańskiej giełdzie?

    Kiedy George Soros mówi, ludzie słuchają. Znany miliarder i spekulant już nieraz zaskakiwał swoim spojrzeniem makroekonomicznym, dzięki któremu raczej zyskiwał, niż tracił. Tym razem jego fundusz postawił 877 mln dol. na spadki na amerykańskiej giełdzie. Soros przewiduje krach za Oceanem? Na to wygląda.

    Strategia biznesowa Amerykanina jest prosta. Soros Fund Management, którym zarządza, postanowił w drugim kwartale kupić 1,9 mln opcji na fundusz ETF, który naśladuje(czyli zachowuje się tak samo jak dany wykres) główny amerykański indeksnajwiększych spółek S&P 500. Co to dokładnie oznacza?

    Słynny spekulant zakupił do tej pory warte już ponad 877 mln dol. tzw. opcje put, czyli opcje sprzedaży. W największym skrócie polegają one na tym, że Soros zarobi wtedy, kiedy indeks zanotuje spadki.

    Co ciekawe, 86-letni miliarder wykonuje taki ruch w momencie, kiedy amerykańska giełdanotuje szczyt za szczytem. W ciągu ostatnich 3 miesięcy S&P 500 urosło o 6,3 proc.

    Kurs S&P 500 z ostatnich 3 miesięcy
    Foto: Biznes Onet

    Kurs S&P 500 z ostatnich 3 miesięcy

    Soros ma rację?

    Czy miliarder wie coś, czego my nie wiemy? Bolesław Michalski, dyrektor zarządzający Patron FX tłumaczy, że do strategii Sorosa trzeba podchodzić z rezerwą:

    Na przestrzeni ostatnich kilku lat było głośno o jego rynkowych spekulacjach w zakresie zwiększenia pozycji sprzedaży na wskazanym indeksie.

    Soros słynie z niekonwencjonalnych ruchów inwestycyjnych, ale nie ma monopolu na nieomylność. Równie często gra z trendem, a ostatnia deprecjacja dolara tylko potwierdza, że może realizować strategię hedgingową.

    Co więcej, zmiana strategii może wiązać się z coraz większym niepokojem analityków, co do przyczyny wzrostów za Oceanem. Akcje pompują przede wszystkim banki centralne, które skupują aktywa w celu rozruszania gospodarki, co na razie daje niewielkie rezultaty.

    Pisaliśmy także o kilku wskaźnikach, które mogą pokazywać, że hossa na Wall Street się kończy.

    George Soros sprzedaje udziały w złocie

    Kilka dni temu dowiedzieliśmy się również, że George Soros zrealizował zyski z największej kopalni złota na świecie – Barrick Gold. Przez pierwsze miesiące 2016 r. była to prawdziwa żyła złota. Akcje spółki podrożały blisko trzykrotnie.

    Przypomnijmy, że Soros Fund Management zainwestował w udziały kopalni w I kwartale 263,7 mln dol. Obecnie fundusz zredukował swoje pozycje o 94 proc.

    Michalskiego takie posunięcie dziwi. – Jego instytucja zmniejszyła wielkość pozycji w funduszu ETF, mimo że surowiec zanotował najlepsze półrocze od 30 lat – mówi nam ekspert Patron FX i spekuluje:

    Być może inwestor zakłada radykalny zwrot w amerykańskiej polityce? Można jedynie spekulować, że Donald Trump w roli prezydenta mógłby wywrócić rynki za oceanem do góry nogami. Na chwilę obecną, taki scenariusz wydaje się jednak mało realny.

    W kilku punktach:

    • George Soros stawia na krach na amerykańskiej giełdzie.
    • Znany spekulant sprzedał także 94 proc. udziałów w kopalni złota, która od początku roku urosła prawie trzykrotnie.
    • Według eksperta miliarder może spodziewać się zmiany w polityce USA.

    Zobacz także


    http://businessinsider.com.pl/finanse/firmy/fundusz-sorosa-kupil-akcje-agory-warte-13-mln-dolarow/zv19p1x


    http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/soros-funt-zrowna-sie-z-euro-czeka-nas-czarny-piatek/fwy13y8

    źródło: http://businessinsider.com.pl/finanse/george-soros-stawia-na-krach-amerykanskiej-gieldy/ncq7w1c

    • mgrabas Says:

     „BY: Washington Free Beacon Staff
     August 12, 2014 12:23 pm

     Happy Birthday George Soros!

     Liberal billionaire George Soros turns 84 years old today, and what a year it has been.

     Over the past year, Soros has been in and out of court thanks to a lawsuit filed by ex-girlfriend Adriana Ferreyr, who claimed that Soros promised her a $10 million Manhattan apartment and then reneged on the offer.

     The South American soap opera actress, who is 53 years younger than Soros, even smacked him in the head during one courthouse interaction, adding that he was an „asshole” and a „piece of shit.”

     Soros offered Ferreyr $6.9 million to end the suit so he can enjoy his life with his new wife, who is only 41 years Soros’ junior, but she declined.”

     źródło: http://freebeacon.com/politics/happy-birthday-george-soros/

 7. mgrabas Says:

  GRU 18 2011

  6 kłamstw kształtujących młodych ludzi

  Utopia


  Toby Moreland
  (henrymakow.com), tłumaczenie Radtrap

  (Toby jest 27-latkiem z Florydy. Poniższy tekst został opublikowany po raz pierwszy 2 lata temu)

  Młodzi ludzie nie są dziś w stanie rozpoznać własnego wroga. Stan w którym się obecnie znajdują jest potrzebny dla bezbolesnego przejścia od współczesnej władzy politycznej do dyktatury światowej.

  Jako młody człowiek który niedawno zakończył „edukację” w jednej z najlepszych szkół w USA, mogę potwierdzić że młodzi ludzie są już na to gotowi.

  Posiadamy społeczeństwo wytresowane w pielęgnowaniu własnych ambicji, obronie prawa do autoekspresji i niezależności, gdzie wyedukowanych młodych ludzi odurza się iluzjami. Wszyscy spoglądają w górę, prosto w słońce, nie potrafiąc wyzbyć się strachu że przegapią swoją szansę na wspięcie się po drabinie kariery.

  Oto scenariusz którego trzyma się moje pokolenie:

  1. Ludzkość żyła w totalnej ignorancji aż do dnia dzisiejszego (dowód: powszechny rasizm, religijny fundamentalizm, opresja i złe traktowanie kobiet, europejski imperializm, zacietrzewiony nacjonalizm, ksenofobia itp. wszystko to było normą). Najbardziej narażonymi na to kłamstwo są młode kobiety i różnego rodzaju mniejszości, poklepujące siebie nawzajem i gratulujące swojego oświecenia i przynależności do społeczeństwa postępowego. Młodzi biali mężczyzni którzy chcą sobie „zamoczyć” i ogólnie być lubianymi przez innych, podążają za ich przykładem.

  2. Wszystkie rodzaje „ignorancji” istnieją do dnia dzisiejszego i stanowią główne zagrożenie dla pokoju i stabilności. (Konkluzja: Legislacja praw chroniących mniejszości – ustawy anty-religijne, walka z „mową nienawiści” – jest wyrazem naturalnego postępu i nie może zostać powstrzymana. Religia jest duchowym odpowiednikiem Al-Kaidy dla ludzi młodych i wykształconych. Już teraz ledwo zipie, ale wszyscy są przekonani że jest ona potężną bestią zdolną do wyrwania każdego człowieka ze swojego hedonistycznego samouwielbienia w każdym momencie – jest to dla nich coś niebezpiecznego, dlatego trzeba jej uważnie pilnować.

  3. Powściągliwość seksualna nie może być dłużej traktowana serio, jest wymysłem religii i ma za zadanie kontrolować społeczeństwo, przede wszystkim kobiety. (Konkluzja: Rób to zawsze gdy tylko możesz i wszędzie gdzie możesz. To tylko ćwiczenia przed spotkaniem kogoś kogo naprawdę polubisz!) Istnieje ogromna presja na młodych kobietach by te skłonne były do wolnej miłości. Zostały przekonane przez media, głównie świat rozrywki, że traktowanie seksu serio jest wyrazem słabości. W połączeniu z rzeczywistością otaczającą młodych – alkohol itd, historia romansów młodych ludzi jest schizofreniczną epopeją w której naprawdę ciężko jest im odnalezć dla siebie kogoś odpowiedniego.

  4. Moralność jest względna. Nie ma prawd absolutnych. Nie ma powodu by wierzyć zbyt silnie w cokolwiek. Wszystko jest przypadkowe. (Konkluzja: Tak, wszystko jest zepsute. Zawsze takie było. Władza korumpuje, my jesteśmy egoistami, ludzie są kurwami. Ja jestem draniem ale przynajmniej się do tego przyznaje). Rezultat: nasza postawa jest jak ubranie dobierane na potrzeby danej grupy społecznej.

  Poza jest wszystkim.

  5. Polityka i religia nie powinna być omawiana wśród naszych przyjaciół, więc nie jest. Nigdy. (Konkluzja: Zgoda na niezgodę. Rezultat: Nawet najmądrzejsi ludzie mogą nigdy nie spotkać się z ideami nie obowiązującymi w oficjalnych mediach/środowiskach akademickich. )

  6. Komunizm jest dobrym pomysłem, tylko jeszcze nigdy się nie udał. (Rezultat: Moja generacja odchyla się wyraznie na lewo. Nic zresztą dziwnego skoro to Republikanie kojarzeni są z chrześcijaństwem, polityką pro-life, białymi, wojną, wielkim biznesem itd. ) Wkroczenie rządu do gospodarki jest nieuniknione, ale tylko nieliczni zdają sobie sprawę z konsekwencji które to za sobą pociąga.

  Dzięki tym niekwestionowanym przez ogół wierzeniom powstali obrońcy międzynarodowej doktryny humanizmu. Z natury dobre, inteligentne dzieciaki próbujące zrobić dla świata coś dobrego, próbujące znalezć swoje miejsce w świecie i sprostać oczekiwaniom swoich rodziców, zostały wytrenowane do nieświadomego wspierania i obrony interesów wąskiej grupy psychopatycznych kryminalistów.

  Odwrócenie tego procesu wymagałoby podobnego, stopniowego działania na rzecz przywrócenia Boskiej rzeczywistości i zniszczenia zła (iluzji). Nie mamy tego luksusu by próbować zatrzymać teraz rozwój ich propagandy. Musimy zaatakować używając naszej siły duchowej i przewagi moralnej.

  Jeśli chcemy stworzyć świat gdzie ludzie są odpowiedzialni za swoje czyny, musimy dać wszystkim na starcie czyste konto. Do ludzi trzeba docierać indywidualnie i żeby to zrobić musimy przełączyć ich umysły na postrzeganie rzeczywistości w sposób najłagodniejszy z możliwych.
  ______________________________________________________________________________________

  Zobacz także:

  Nasza bańka mydlana zwana rzeczywistością

  Jak zdeprawowano naszą kulturę

  Czy pokusa jest pojęciem przestarzałym?

  Gdy pożądanie myli nam się z idealizmem

  źródło: http://radtrap.wordpress.com/2011/12/18/6-klamstw-ksztaltujacych-mlodych-ludzi/

 8. mgrabas Says:

  KTO KOGO ODTRĄCA? DŁONIE PAŃSTWA TRUMP W IZRAELU

  Niedawno media obiegło nagranie z udziałem Melanii Trump i jej męża z lotniska w Izraelu. Wszyscy napisali, że Melania odtrąciła dłoń Donalda, gestem „nie dotykaj mnie”. Rozpoczęły się spekulacje na temat jakości ich związku, a nawet nienawiści i potencjalnej przemocy jakiej miałaby doświadczać Melania. Jednak, gdy przyjrzymy się temu nagraniu dokładniej, mianowicie w zwolnionym tempie, zobaczymy coś innego.

  Melania szła dwa kroki za Donaldem, on się zorientował i wyciągnął do niej dłoń, aby zrównała krok. Trochę jak rodzic do dziecka, które się ociąga i zostaje w tyle. Widać przed tym, że patrzy na parę obok, a oni idą za ręce.

  Czyli widzimy Donalda wyciągającego dłoń do Melanii, ale nie po to, że iść z nią za rękę. Gdyż zanim ona zdąży ją złapać, on już cofa swoją. Dlatego Melania wykonuje ten sfrustrowany gest, który został zinterpretowany jako odtrącenie.

  Donald i Melania, stanowią osobliwie niezręczną parę, jesli chodzi o zachowanie publiczne. Jego gesty w stosunku do niej są bardziej ojcowskie niż czułe. Widać, że Melania nie lubi być traktowana jak dziecko – poklepywana i sterowana. Oboje nie należą do wylewnych osób, jawnie okazujących sobie uczucia. Donald Trump znany jest z seksistowskich, szowinistych wypowiedzi w stosunku do kobiet, choć i mężczyzn też zawsze traktuje z góry.

  A na poniższym nagraniu to Donald „odrzuca” dłoń Melanii. Widać to w 00:29 sekundzie.

  źródło: http://www.psychologiawygladu.pl/2017/05/kto-kogo-odtraca-donie-panstwa-trump-w.html


  od mg: poniżej trzy inne filmy warte analizy psychologicznej…

 9. mgrabas Says:

  DONALD TRUMP TO NASTĘPNA PUŁAPKA – NOWY PROJEKT ELIT

  Opublikowany 20 sty 2017

 10. mgrabas Says:

  Karoń – genialny wywód o rewolucji seksualnej

  Opublikowany 20 cze 2017

  Krzysztof Karoń o korzeniach rewolucji seksualnej. Genialny wywód, musisz to zobaczyć i polecić znajomym. Film opublikowany dzięki uprzejmości http://www.stop-seksualizacji.pl

  Proszę Państwa o wsparcie mnie w tym co robię, można to zrobić przekazując dobrowolną darowiznę przelewem na moje konto bankowe: Inteligo 03 1020 5558 0000 8902 3127 9240 lub mBank 68 1140 2004 0000 3502 0005 9745 tytułem „Darowizna” + swój e-mail, skorzystać z PayPal: https://www.paypal.me/Gizbo kontakt do mnie: kpgizbo@gmail.com
  UWAGA: To nie jest publiczna zbiórka ofiar na żaden z góry określony cel!
  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
  Oglądaj więcej:
  .http://www.youtube.com/kpgizbo
  .http://www.facebook.com/kacper.gizbo
  .http://twitter.com/KacperGizbo

  od mg: poniżej całość wykładu:

  REWOLUCJE SEKSUALNE ŹRÓDŁA I CEL – Krzysztof Karoń

  Opublikowany 17 cze 2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s