Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Przerażające i porażające – możecie się już pakować.

2018/07/14

ZAPADALNOŚĆ na raka WZROŚNIE DRAMATYCZNIE.

Opublikowany 13 lip 2018

1. http://biznes.interia.pl/prasa/news/polski-internet-sie-zatyka-rzad-chce-poluzowac-normy-czy,2578285,7902

2. http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/2164360,Restrykcyjne-normy-moga-zablokowac-rozwoj-technologii-5G-w-Polsce

3. http://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/normy-z-czasow-prl-a-internet-5g-w-polsce/zz8254k

Reklamy

Izraelczycy wypalają uprawy Palestyńczyków herbicydami!!!

2018/07/12

11/07/2018 Wolna Palestyna @ 23:07

Jeden z czołowych izraelskich dzienników „Ha’aretz” ujawnił, że izraelska armia rozpyla z powietrza środki chemiczne niszczące uprawy na polach Palestyńczyków.

Pole zniszczone przez izraelskie opryski zbiorów w Strefie Gazy, 31 grudnia 2015. Zdjęcie: Khaled al-‚Azayzeh, B’Tselem

Fotografie pojazdów wojskowych wykorzeniających i niszczących drzewa i roślinność w Strefie Gazy nie są obce Izraelczykom, znacznie mniej znane jest, że od 2014 roku pola Palestyńczyków niszczone są także poprzez użycie herbicydów rozpylanych z powietrza” – informuje „Ha’aretz” w artykule opublikowanym 6 lipca.

Oficjalnie opryski prowadzone są tylko na tych polach, które znajdują się po izraelskiej stronie granicy, ale gazeta powołuje się na świadectwa palestyńskich rolników oraz pracowników Czerwonego Krzyża, którzy twierdzą, że Izraelczycy niszczą uprawy także na terenie samej Strefy Gazy. „Ha’aretz” przytacza relację 67-letniego rolnika z Szudżaiji, którego pola były opryskiwane przez izraelski samolot. Tak jak pobliskie pola 30 innych rolników. Cytowany Palestyńczyk wycenił straty powstałe na skutek zniszczenia plonów na 10 tys. dolarów. Jak twierdzi, jego pole było opryskiwane herbicydami także w 2017 oraz 2015 roku.

„Ha’aretz” pisze, że problem z opryskami mieli nie tylko Palestyńscy rolnicy. Po izraelskiej stronie granicy herbicydy zniszczyły zboże na polu należącym do kibucu Nahal Oz. Jego członkowie zażądali od izraelskiej armii odszkodowania. Wojskowi początkowo odmówili. Dopiero po naciskach izraelska armia wypłaciła kibucowi odszkodowanie o równowartości 16 tys. dolarów. Jednocześnie konsekwentnie odmawia wypłacania jakichkolwiek rekompensat rolnikom palestyńskim.

Służby prasowe izraelskiego Ministerstwa Obrony i armii zaprzeczają tym informacjom.

haaretz.com/kresy.pl

 

za: http//palestyna.wordpress.com/2018/07/11/izraelczycy-wypalaja-uprawy-palestynczykow-herbicydami/

Amerykanie [w Polsce] kontrolują [polskich] kierowców!

2018/07/11

Artykuł dodany: Środa, 14 marca 2018

W ostatnim czasie, w związku ze zwiększoną ilością wojsk amerykańskich na terenie powiatu gnieźnieńskiego, z inicjatywy wydziału ruchu drogowego pojawiły się nowe trzyosobowe patrole. W ich skład wchodzi policjant drogówki, żandarm wojskowy i żołnierz amerykański – Military Police.

    

 

 

Gnieźnieńscy policjanci od wielu lat współpracują z Żandarmeria Wojskową, przede wszystkim w zakresie działań prewencyjnych. Funkcjonariusze Policji i żołnierze Żandarmerii Wojskowej organizują wspólne patrole „w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego”, czy przeprowadzają kontrole ruchu drogowego. W ostatnim czasie, w związku ze zwiększoną ilością wojsk amerykańskich na terenie powiatu gnieźnieńskiego, z inicjatywy wydziału ruchu drogowego pojawiły się nowe trzyosobowe patrole. W ich skład wchodzi policjant drogówki, żandarm wojskowy i żołnierz amerykański – Military Police, w tłumaczeniu – Policja Wojskowa, odpowiednik naszej Żandarmerii Wojskowej. Ma to związek z poruszaniem się po drogach samochodami przez żołnierzy amerykańskich. Na chwilę obecną trudno mówić o efektach. Celem jest przede wszystkim zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

Trzeba dodać, że żandarmi uprawnieni są m.in. do legitymowania i zatrzymywania, dokonywania kontroli osobistej oraz używania w stosunku do tych osób wszystkich „prawem” dopuszczonych środków przymusu bezpośredniego.

źródło: Policja

na podstawie: http://moje-gniezno.pl/artykuly/czytaj/19105/amerykanie-kontroluja-kierowcow.html

Dane naukowe dotyczące skutków ekspozycji na promieniowanie – Geovital Akademia Ochrony przed Promieniowaniem

2018/07/10
Geovital Akademia Ochrony przed Promieniowaniem | Infolinia +48 501 933 549|biuro@geovital.com

Badania

Dane naukowe dotyczące skutków ekspozycji na promieniowanie

Coraz więcej badań wykazuje oczywisty związek pomiędzy problemami zdrowotnymi a oddziaływaniem promieniowania. Co ważne, problemy zaczynają się na poziomach znacznie niższych niż maksymalne limity ustalone przez władze wielu krajów. Oczywiście istnieją również badania wykazujące brak takiego związku, jednak warto zauważyć, że większość z nich jest finansowana przez firmy działające w branżach odpowiedzialnych za powstawanie promieniowania. Zatem tego typu badania zazwyczaj wykazują mniej problemów niż te, które nie były w ten sposób finansowane. Prosimy wybrać jedną z poniższych kategorii, zawierających zbiór badań, które mogą Cię zainteresować. Dobrym źródłem badań na ten temat jest raport Bioinicjatywy. Pobierz raport z tej strony i dowiedz się więcej

» RAPORT BIOINICJATYWY

BADANIA NAUKOWE W PRACOWNI MIKROFALOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCYNY LOTNICZEJ

Elżbieta Zakrzewska – Polski Przegląd Medycyny Lotniczej nr 2 tom 14, kwiecień-czerwiec 2008 rok

Problem zdrowotny oraz badania na jego temat (kategoria w budowie, stale rozszerzana)

Problem zdrowotny Badania
Nowotwór
Nowotwór piersi

Nowotwory piersi a melatonina: pole magnetyczne blokuje onkostatyczne (przeciwnowotworowe) działanie melatoniny

Autorzy: Liburdy R. P., Sloma T. R., Sokolic R., Yaswen P., Department of Cell and Molecular Biology, Life Science Division, Lawrence Berkley Laboratory, US Berkley, CA 9472, „Wyniki te stanowią pierwszy dowód na to, że pole magnetyczne skrajnie niskich częstotliwości może oddziaływać na poziomie komórkowym, przyspieszając proliferację komórek nowotworu piersi poprzez blokowanie naturalnego działania przeciwnowotworowego melatoniny. Co więcej, wydaje się, że zakres dawki wynosi od 2 do 12 mG”. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8320637

Rak piersi / blokowanie działania tamoxifenu

Pole magnetyczne występujące w otoczeniu blokuje antyproliferacyjne działanie tamoxifenu i melatoniny w linii komórkowej raka piersi

Autorzy: Harland J. D., Liburdy R. P., Life Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California at Berkeley 94720, USA. „Już wcześniej donosiliśmy, że pola magnetyczne występujące w środowisku (1,2 mikroT [12 milligauss], 60 Hz) blokują działanie melatoniny (10(-9) M)) zapobiegające namnażaniu się komórek raka piersi (MCF-7) w badaniach in vitro. Teraz informujemy również, że pole magnetyczne o takiej samej sile –1,2 mikroT, 60 Hz – w znacznym stopniu blokuje antproliferacyjne działanie tamoxifenu w stężeniu terapeutycznym (10(-7) M)”. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9383244

Nowotwory mózgu

Oczywista zależność pomiędzy oddziaływaniem promieniowania wysokich częstotliwości z telefonów komórkowych a nowotworami


Amerykański Narodowy Program Toksykologiczny (NTP) przeprowadził obszerne badania toksykologiczne i karcynogeniczne na gryzoniach dotyczące promieniowania o częstotliwościach radiowych i modulacjach wykorzystywanych w amerykańskim przemyśle telekomunikacyjnym. Raport ten przedstawia częściowe wyniki tych badań. Za szczególnie interesujące uznane zostało występowanie dwóch rodzajów nowotworów u samców szczurów dostarczonych przez Harlan Sprague Dawley – glejaka złośliwego i nerwiaka osłonowego. Nowotwory te występowały u zwierząt narażonych na oddziaływanie promieniowania o częstotliwości radiowej i stanowią temat niniejszego raportu”.

Czytaj podsumowanie na stronie Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych – czytaj streszczenie

Nowotwory mózgu (a maszty telefonii komórkowej)

Oddziaływanie promieniowania o częstotliwości radiowej z nadajników AM

Mina Ha, Hyoungjune Im, Mihye Lee, Hyun Joo Kim, Byung-Chan Kim, Yoon-Myoung Gimm i Jeong-Ki Pack.
Analizie poddano łącznie 1928 pacjentów cierpiących na białaczkę, 956 pacjentów chorujących na nowotwory mózgu i 3082 osoby w grupie kontrolnej. …  Współczynnik prawdopodobieństwa zachorowania na wszystkie typy białaczki wyniósł 2,15 (95% przedział ufności (CI): 1,00, 4,67) wśród dzieci mieszkających w promieniu 2 km od najbliższego nadajnika AM, w porównaniu z grupą dzieci mieszkającą w odległości większej niż 20 km od nadajnika AM”.
Przeczytaj streszczenie

 Nowotwory u osób mieszkających w pobliżu masztów telefonii komórkowej

Związek pomiędzy śmiertelnością z powodu nowotworów a stacjami bazowymi telefonii komórkowej w mieście Belo Horizonte w stanie Minas Gerais w Brazylii

Adilza C. Dode i in.
Określono związek pomiędzy skupiskami stacji bazowych w mieście Belo Horizonte a występowaniem nowotworów. Zanotowano wyższą śmiertelność wśród osób mieszkających w promieniu 500 m od stacji bazowej. (Stacja bazowa oznacza tu maszt telefonii komórkowej)
Przeczytaj streszczenie

 Nowotwory u osób mieszkających w pobliżu masztów telefonii komórkowej

Związek pomiędzy zachorowalnością na nowotwory a nadajnikami radiowymi i telewizyjnymi Sutton Coldfield Transmitter w Wielkiej Brytanii

Helen Dolk, Gavin Shaddick, Peter Walls, Chris Grundy, Bharat Thakrar, Immo Kleinschmidt i Paul Elliott
„Współczynnik ryzyka wystąpienia białaczki u dorosłych mieszkających w promieniu 2 km od nadajnika wynosi 1,83”
Oxford Journals

Czynnik sprzyjający rozwojowi nowotworów

Długotrwałe narażenie na oddziaływanie promieniowania mikrofalowego sprzyja rozwojowi nowotworów: dowody dotyczące systemów radarowych i telefonii komórkowej.

Yakymenko I., Sidorik E., Kyrylenko S., Chekhun V.
Karcynogenne działanie promieniowania mikrofalowego zazwyczaj objawia się po długim czasie (do 10 lat lub więcej) oddziaływania. Niemniej jednak prawdopodobnie tylko rok przebywania w zasięgu oddziaływania silnej stacji bazowej telefonii komórkowej skutkował gwałtownym wzrostem zachorowalności na raka. Ponadto badania modelowe na gryzoniach ujawniły znaczne zwiększenie karcynogenezy po 17–24 miesiącach przebywania w zasięgu oddziaływania promieniowania mikrofalowego zarówno u zwierząt podatnych, jak i niepodatnych na nowotwory.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21716201

Nowotwory

Dowody epidemiologiczne dotyczące skutków oddziaływania radarów (promieniowania mikrofalowego).

J. R. Goldsmith
„Pierwotnie w wielu badaniach zgłaszano cztery rodzaje skutków: większą częstotliwość poronień samoistnych, zmianę ilości białych i czerwonych krwinek,
zwiększoną częstotliwość występowania somatycznych mutacji limfocytów oraz zwiększoną zachorowalność na nowotwory wieku dziecięcego, raka jąder i inne rodzaje nowotworów”.
„Tym samym w celach zapobiegawczych zaleca się rozważne unikanie zbędnego narażania się na oddziaływanie promieniowania”.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/

Białaczka

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20843128

RE: Przypadki nowotworów i śmiertelność u osób mieszkających w pobliżu nadajników telewizyjnych

Hocking B., Gordon I., Grain J. L., Hartfield G. E.     Badanie przeprowadzone w 1996 roku w Sydney – …różnica w zachorowalności na raka mózgu był niewielka. Jednak w przypadku białaczki współczynnik zachorowalności dla dorosłych wynosił 1,24 (95% CI 1,09–1,40), natomiast dla dzieci wynosił 1,58…”.
Czytaj w badaniu Johna R.Goldsmitha http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/pdf/envhper00331-0192.pdf

Białaczka: wzrost śmiertelności w przypadku białaczki występującej u dzieci  Mniejsza przeżywalność w przypadku białaczki występującej u dzieci u osób mieszkających w pobliżu nadajników telewizyjnych
Bruce Hocking & Ian Gordon
Pięcioletnia przeżywalność w wewnętrznym pierścieniu (w promieniu 4 km) wynosiła 55%, a w zewnętrznym pierścieniu (w promieniu 4–12 km) – 71% . Oznacza to, że osoby mieszkające w wewnętrznym pierścieniu miały mniejsze o 23% szanse przeżycia niż osoby mieszkające w zewnętrznym pierścieniu. Dziesięcioletnia przeżywalność w wewnętrznym i zewnętrznym pierścieniu wynosiła odpowiednio 33% i 62%”.
Przeczytaj streszczenie
Białaczka

Mieszkanie w pobliżu naziemnych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia jako czynnik ryzyka ostrej dziecięcej białaczki limfoblastycznej: badanie kliniczno-kontrolne.

Sohrabi i in., 2010. Osoby zakwalifikowane do grupy eksperymentalnej mieszkały w mniejszej odległości od linii elektroenergetycznych (P < 0,001). W ponad połowie przypadków osoby te były narażone na oddziaływanie dwóch lub trzech rodzajów linii elektroenergetycznych (P < 0,02). Przy zastosowaniu regresji logicznej współczynnik prawdopodobieństwa wyniósł 2,61 (95% CI: 1,73 do 3,94), dla osób mieszających mniej niż 600 metrów od najbliższej linii w stosunku do osób mieszkających w odległości większej niż 600 metrów. Współczynnik ten oszacowano na poziomie 9,93 (95% CI: 3,47 do 28,5) dla 123 KV, 10,78 (95% CI: 3,75 do 31) dla 230 KV i 2,98 (95% CI: 0,93 do 9,54) dla linii 400 KV. Współczynnik ryzyka ostrej białaczki limfoblastycznej zmniejszał się o 0,61 co każde 600 metrów od najbliższej linii elektroenergetycznej. Badanie to dobitnie pokazuje, że mieszkanie w pobliżu linii wysokiego napięcia stanowi czynnik ryzyka ostrej białaczki limfoblastycznej”.
Przeczytaj streszczenie zawierające linki do pełnego tekstu

Białaczka Oddziaływanie promieniowania o częstotliwości radiowej z nadajników AM
Mina Ha, Hyoungjune Im, Mihye Lee, Hyun Joo Kim, Byung-Chan Kim, Yoon-Myoung Gimm i Jeong-Ki Pack.
Analizie poddano łącznie 1928 pacjentów cierpiących na białaczkę, 956 pacjentów chorujących na nowotwory mózgu i 3082 osoby w grupie kontrolnej. … Współczynnik prawdopodobieństwa zachorowania na wszystkie typy białaczki wyniósł 2,15 (95% przedział ufności (CI): 1,00, 4,67) wśród dzieci mieszkających w promieniu 2 km od najbliższego nadajnika AM, w porównaniu z grupą dzieci mieszkającą w odległości większej niż 20 km od nadajnika AM”.
Przeczytaj streszczenie
Białaczka dziecięca

Badanie kliniczno-kontrolne dotyczące związku występowania białaczki dziecięcej w południowym Ontario w Kanadzie z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego w obszarach mieszkalnych

Lois Mm. Green, A. B. Miller, P. J. Villeneuve, D. A. Agnew, M. L. Greenberg, J. Li i in.: „W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia, w chwili diagnozy wyniki pomiarów na zewnętrznym obwodzie obszaru mieszkalnego na poziomie ≥0,15 μT (1,5 mG) były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia białaczki. … Nasze ustalenia nie potwierdziły związku pomiędzy białaczką a bliskością linii elektroenergetycznych wysokich napięć”. Czytaj raport w bibliotece Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-0215%2819990719%2982:2%3C161::AID-IJC2%3E3.0.CO;2-X/full

Przeżywalność w przypadku białaczki dziecięcej

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego a przeżywalność po zdiagnozowaniu białaczki dziecięcej Badanie kohortowe w Niemczech

Anne Louise Svendsen, T. Weihkopf, P. Kaatsch i J. Schuz z Instytutu Epidemiologii Nowotworów Duńskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem w Kopenhadze: „Zainspirowani ostatnimi badaniami przeprowadzonymi w USA, które wykazały niższą przeżywalność wśród dzieci z białaczką limfoblastyczną (ALL) narażonych na oddziaływanie pola magnetycznego o sile przekraczającej 0,3 μT, poddaliśmy analizie tę zależność w badaniu kohortowym przypadków białaczki w Niemczech… Po korekcie wyników pod kątem grup ryzyka, oddziaływanie przekraczające 0,2 μT (2 mG) zwiększa współczynnik ryzyka do 3,0 (95% CI, 0,9–9,8) – (wzrost o 300%)”. Czytaj streszczenie na stronie Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem:http://cebp.aacrjournals.org/content/16/6/1167.short

 Białaczka

Białaczka występująca u dzieci a pole magnetyczne w Japonii: badanie kliniczno-kontrolne zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a polem magnetycznym o częstotliwości sieciowej na terenach mieszkalnych.

Kabuto M., i in. –  National Institute for Environmental Studies, Ibaraki, Japonia. kabuto@nies.go.jp
„… Współczynnik prawdopodobieństwa zachorowania na ostrą białaczkę szpikową (AML) i ostrą białaczkę limfoblastyczną w przypadku dzieci, w sypialniach których poziom promieniowania elektromagnetycznego wynosił 0,4 mikroT lub więcej, w porównaniu z grupą referencyjną (poniżej 0,1 mikroT) wynosił 2,6 (95% CI=0,76–8,6). Dla samej białaczki limfoblastycznej współczynnik prawdopodobieństwa wyniósł 4,7 (1,15–19,0). Gdzie: 2,6 oznacza prawdopodobieństwo większe o 160%. 4,7 oznacza prawdopodobieństwo większe o 370%.
Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16496405

 Nowotwór wątroby

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej poniżej limitów dopuszczalnych dla człowieka jako promotor karcynogenezy

Alexander Lerchla, Melanie Klosea, Karen Grotea, Adalbert F. X. Wilhelmb, Oliver Spathmannc, Thomas Fiedlerc, Joachim Streckertc, Volkert Hansenc, Markus Clemens
„Zachorowalność na nowotwory płuc i wątroby u zwierząt narażonych na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego była znacznie wyższa niż w grupie kontrolnej poddanej na promieniowaniu pozorowanemu. Ponadto odkryto, że liczba chłoniaków również wzrosła w wyniku oddziaływania promieniowania. Brak jasnego związku pomiędzy dawką a odpowiedzią”. Zbadane poziomy promieniowania: 0 (promieniowanie pozorowane), 0,04, 0,4 i 2 W/kg SAR.
Przeczytaj streszczenie

 Nowotwór płuc

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej poniżej limitów dopuszczalnych dla człowieka jako promotor karcynogenezy

Alexander Lerchla, Melanie Klosea, Karen Grotea, Adalbert F. X. Wilhelmb, Oliver Spathmannc, Thomas Fiedlerc, Joachim Streckertc, Volkert Hansenc, Markus Clemens
„Zachorowalność na nowotwory płuc i wątroby u zwierząt narażonych na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego była znacznie wyższa niż w grupie kontrolnej poddanej na promieniowaniu pozorowanemu. Ponadto odkryto, że liczba chłoniaków również wzrosła w wyniku oddziaływania promieniowania. Brak jasnego związku pomiędzy dawką a odpowiedzią”. Zbadane poziomy promieniowania: 0 (promieniowanie pozorowane), 0,04, 0,4 i 2 W/kg SAR.
Przeczytaj streszczenie

 Chłoniaki

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej poniżej limitów dopuszczalnych dla człowieka jako promotor karcynogenezy

Alexander Lerchla, Melanie Klosea, Karen Grotea, Adalbert F. X. Wilhelmb, Oliver Spathmannc, Thomas Fiedlerc, Joachim Streckertc, Volkert Hansenc, Markus Clemens
„Zachorowalność na nowotwory płuc i wątroby u zwierząt narażonych na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego była znacznie wyższa niż w grupie kontrolnej poddanej na promieniowaniu pozorowanemu. Ponadto odkryto, że liczba chłoniaków również wzrosła w wyniku oddziaływania promieniowania. Brak jasnego związku pomiędzy dawką a odpowiedzią”. Zbadane poziomy promieniowania: 0 (promieniowanie pozorowane), 0,04, 0,4 i 2 W/kg SAR.
Przeczytaj streszczenie

Czerniak

 Związek pomiędzy zachorowalnością na czerniaka a nadajnikami FM

Örjan Hallberg i Olle Johansson
„Odkryto związek pomiędzy zachorowalnością na czerniaka a liczbą nadajników FM znajdujących się w okolicy. Autorzy wysnuli wniosek, że występowanie czerniaka jest związane z oddziaływaniem nadajników FM”.
Przeczytaj streszczenie

Choroby nowotworowe / telefony komórkowe

Dowody epidemiologiczne na związek pomiędzy używaniem telefonów komórkowych a chorobami nowotworowymi

Lennart Hardell, Michael Carlberg, Kjell Hansson Mild ,Wydział Onkologii, Szpital Uniwersytecki, SE-701 85 Örebro, Szwecja Wydział Fizyki Promieniowania, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Szwecja „…nasza analiza wykazała stały wzorzec podwyższonego ryzyka glejaka i nerwiaka narządu słuchu po ponad 10 latach używania telefonu komórkowego”. Zobacz streszczenie na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19268551 Zobacz cały raport: http://www.mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology_2009_Hardell.pdf

Działanie rakotwórcze

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej poniżej limitów dopuszczalnych dla człowieka jako promotor karcynogenezy

Alexander Lerchla, Melanie Klosea, Karen Grotea, Adalbert F. X. Wilhelmb, Oliver Spathmannc, Thomas Fiedlerc, Joachim Streckertc, Volkert Hansenc, Markus Clemens
„Zachorowalność na nowotwory płuc i wątroby u zwierząt narażonych na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego była znacznie wyższa niż w grupie kontrolnej poddanej na promieniowaniu pozorowanemu. Ponadto odkryto, że liczba chłoniaków również wzrosła w wyniku oddziaływania promieniowania. Brak jasnego związku pomiędzy dawką a odpowiedzią”. Zbadane poziomy promieniowania: 0 (promieniowanie pozorowane), 0,04, 0,4 i 2 W/kg SAR.
Przeczytaj streszczenie

Stwardnienie zanikowe boczne, choroba Lou Gehriga Związek między oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego w miejscu pracy a stwardnieniem zanikowym bocznymAnaliza kliniczno-kohortowa w ramach prospektywnego badania kohortowego, obejmująca 58 279 mężczyzn i 62 573 kobiet w wieku 55–69 lat podczas zapisów na badanie w 1986 roku, polegała na trwającej 17,3 roku obserwacji uczestników pod kątem śmiertelności w wyniku stwardnienia zanikowego bocznego. Wyjściowe informacje dotyczące historii zawodowej i potencjalnych czynników zakłócających zostały zebrane na podstawie kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia, a następnie wprowadzone dla losowej subkohorty (2092 mężczyzn i 2074 kobiety) i zgonów w wyniku stwardnienia zanikowego bocznego (76 mężczyzn i 60 kobiet). Oddziaływanie rozpuszczalników, pestycydów, metali, pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości (ELF, MF) i wstrząsów elektrycznych w miejscu pracy zostało ocenione za pomocą matrycy narażenia zawodowego (job exposure matrix – JEM).

Oddziaływanie promieniowania ELF-FM w miejscu pracy wykazuje powiązanie ze śmiertelnością mężczyzn z powodu stwardnienia zanikowego bocznego: współczynnik ryzyka dla osób, które kiedykolwiek pracowały z narażeniem na silne oddziaływanie promieniowania w stosunku do tła statystycznego 2,19 (95% (CI): 1,02 do 4,73) i współczynnik ryzyka dla najwyższego tercyla dla łącznego narażenia w stosunku do tła statystycznego 1,93 (95% CI 1,05 do 3,55).

Wyniki te wzmacniają dowody sugerujące korelację pomiędzy oddziaływaniem promieniowania ELF-MF a stwardnieniem zanikowym bocznym.

Czytaj na BMJ Journals – Medycyna pracy i środowiskowa

Brak apetytu Subiektywne objawy związane z promieniowaniem emitowanym przez maszty telefonii komórkowej
Claudio Gómez-Perretta, Enrique A. Navarro, Jaume Segura, Manuel Portolés
http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full
Utrata apetytu Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, Czytaj na Pubmed
Astma u potomstwa

Związek ryzyka wystąpienia astmy u potomstwa z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na kobietę w ciąży

NLi, D. K., Chen H., Odouli R. – Division of Research, Kaiser Permanente, Kanada
Astma była klinicznie zdiagnozowana wśród 626 dzieci, które poddawano obserwacji przez aż 13 lat. Wszyscy uczestnicy badania nosili licznik mierzący poziom oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego podczas ciąży.
WYNIKI: …zwiększone ryzyko wystąpienia astmy u potomstwa: wzrost poziomu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na kobietę w ciąży o każdy 1 mG związany był z 15-procentowym wzrostem zachorowalności na astmę u potomstwa. …w porównaniu do dzieci, których matki były narażone na niewielkie promieniowanie elektromagnetyczne podczas ciąży (średni dobowy poziom ≤ 0,3 mG), u dzieci, których matki były narażone na wysoki poziom promieniowania elektromagnetycznego (> 2,0 mG) astmę diagnozowano 3,5 raza częściej. Natomiast w przypadku dzieci, których matki były narażone na promieniowanie o średniej intensywności (> 0,3–2,0 mG), wzrost zachorowalności na astmę zwiększał się o 74%.
WNIOSKI: Nasze ustalenia dostarczają nowych dowodów epidemiologicznych na to, że poziom oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na kobiety w ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia astmy u ich potomstwa.
Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810627

 Zmiana ilości białych i czerwonych krwinek

Dowody epidemiologiczne dotyczące skutków oddziaływania radarów (promieniowania mikrofalowego).

J. R. Goldsmith
„Pierwotnie w wielu badaniach zgłaszano cztery rodzaje skutków: większą częstotliwość poronień samoistnych, zmianę ilości białych i czerwonych krwinek,
zwiększoną częstotliwość występowania somatycznych mutacji limfocytów oraz zwiększoną zachorowalność na nowotwory wieku dziecięcego, raka jąder i inne rodzaje nowotworów”.
„Tym samym w celach zapobiegawczych zaleca się rozważne unikanie zbędnego narażania się na oddziaływanie promieniowania”.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/

 Ataki nadciśnienia  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Problemy z koncentracją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Zaburzenia koncentracji  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Brak koncentracji Subiektywne objawy związane z promieniowaniem emitowanym przez maszty telefonii komórkowej
Claudio Gómez-Perretta, Enrique A. Navarro, Jaume Segura, Manuel Portolés
http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full
Depresja Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, Czytaj na Pubmed
Depresja  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Cukrzyca „Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej ze stacji bazowych jest związane z podwyższonym poziomem frakcji HbA1c hemoglobiny glikowanej i częstotliwością występowania stanu przedcukrzycowego wśród młodzieży w wieku szkolnym. Promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wydaje się być czynnikiem ryzyka wysokiego poziomu frakcji HbA1c i zachorowania na cukrzycę typu 2. Badanie to uświadamia społeczeństwo i osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia w kwestii wpływu na frakcję HbA1c, jaki wpływ wywiera promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej generowane przez stacje bazowe oraz w kwestii jego związku z zachorowalnością na cukrzycę typu 2”.
2015, Sultan Ayoub Meo i in., Wydział Fizjologii, Kolegium Medyczne, Uniwersytet Króla Sauda – czytaj streszczenie lub CAŁY RAPORT
Zaburzenia trawienia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego”.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
Dyskomfort Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
Zawroty głowy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego”.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
Zawroty głowy Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
Uszy i słuch
Nagła głuchota  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Szumy uszne  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Utrata słuchu i nagła utrata słuchu  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Nadwrażliwość elektromagnetyczna (EHS)  Nadwrażliwość elektromagnetyczna: dowody na istnienie nowego zespołu neurologicznego
Grudzień 2011: McCarty D. E., Carrubba S., Chesson A. L., Frilot C., Gonzalez-Toledo E., Marino A. A.
„…u badanego wystąpiły bóle skronibóle głowydrżenie mięśni i niemiarowe tętno w ciągu zaledwie 100 sekund po rozpoczęciu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego…”.
Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784
Zmęczenie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego”.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Zapominanie  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Choroba Lou Gehriga (stwardnienie zanikowe boczne) Związek między oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego w miejscu pracy a stwardnieniem zanikowym bocznymAnaliza kliniczno-kohortowa w ramach prospektywnego badania kohortowego, obejmująca 58 279 mężczyzn i 62 573 kobiet w wieku 55–69 lat podczas zapisów na badanie w 1986 roku, polegała na trwającej 17,3 roku obserwacji uczestników pod kątem śmiertelności w wyniku stwardnienia zanikowego bocznego. Wyjściowe informacje dotyczące historii zawodowej i potencjalnych czynników zakłócających zostały zebrane na podstawie kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia, a następnie wprowadzone dla losowej subkohorty (2092 mężczyzn i 2074 kobiety) i zgonów w wyniku stwardnienia zanikowego bocznego (76 mężczyzn i 60 kobiet). Oddziaływanie rozpuszczalników, pestycydów, metali, pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości (ELF, MF) i wstrząsów elektrycznych w miejscu pracy zostało ocenione za pomocą matrycy narażenia zawodowego (job exposure matrix – JEM).

Oddziaływanie promieniowania ELF-FM w miejscu pracy wykazuje powiązanie ze śmiertelnością mężczyzn z powodu stwardnienia zanikowego bocznego: Współczynnik ryzyka dla osób, które kiedykolwiek pracowały z narażeniem na silne oddziaływanie promieniowania w stosunku do tła statystycznego 2,19 (95% (CI): 1,02 do 4,73) i współczynnik ryzyka dla najwyższego tercyla dla łącznego narażenia w stosunku do tła statystycznego 1,93 (95% CI 1,05 do 3,55).

Wyniki te wzmacniają dowody sugerujące korelację pomiędzy oddziaływaniem promieniowania ELF-MF a stwardnieniem zanikowym bocznym.

Czytaj na BMJ Journals – Medycyna pracy i środowiskowa, 2017

 Bóle głowy Nadwrażliwość elektromagnetyczna: dowody na istnienie nowego zespołu neurologicznego
Grudzień 2011: McCarty D. E., Carrubba S., Chesson A. L., Frilot C., Gonzalez-Toledo E., Marino A. A.
„…u badanego wystąpiły bóle skronibóle głowydrżenie mięśni i niemiarowe tętno w ciągu zaledwie 100 sekund po rozpoczęciu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego…”.
Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784
Bóle głowy Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
Palpitacje / tachykardia  Próba prowokacyjna z analizą zmienności rytmu serca wykazała, że promieniowanie o częstotliwości 2,4 GHz emitowane przez telefony bezprzewodowe wpływa na autonomiczny układ nerwowy
Magda Havas, Jeffrey Marrongelle, Bernard Pollner, Elizabeth Kelley, Camilla R. G. Rees, Lisa Tully
„Próba prowokacyjna: 40% badanych doświadczyło zmian w rytmie serca, które można przypisać promieniowaniu mikrofalowemu. W niektórych przypadkach odpowiedź była ekstremalna (tachykardia), w innych – umiarkowana lub łagodna (zmiany w układzie współczulnym i/lub przywspółczulnym). Z kolei w jeszcze innych przypadkach nie było zauważalnej reakcji ze względu na wysokie zdolności adaptacyjne lub z powodu wyczerpania układu neurowegetatywnego…”.
Zobacz cały raport: http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2010/10/C5-havas-revised-final.pdf
Palpitacje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego”.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Niemiarowość tętna  Nadwrażliwość elektromagnetyczna: dowody na istnienie nowego zespołu neurologicznego
Grudzień 2011: McCarty D. E., Carrubba S., Chesson A. L., Frilot C., Gonzalez-Toledo E., Marino A. A.
„…u badanego wystąpiły bóle skronibóle głowydrżenie mięśni i niemiarowe tętno w ciągu zaledwie 100 sekund po rozpoczęciu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego…”.
Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784
 Zaburzenia rytmu serca  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Zaburzenia hormonalne  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Wpływ na hormony, osłabienie wydzielania insuliny Promieniowanie pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości osłabia wydzielanie insuliny z linii komórek nowotworowych guza insulinowego
Sakurai T., Satake A., Sumi S., Inoue K., Miyakoshi J.
Współpracownik naukowy Laboratory of Cellular Biotechnology (laboratorium biotechnologii komórkowej – LBTC):
„W badaniu tym przyjrzeliśmy się skutkom oddziaływania promieniowania pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości na wydzielanie hormonu z guza insulinowego wywodzącego się z komórek wysp trzustkowych z linii RIN-m. Wyniki sugerują, że oddziaływanie promieniowania pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości osłabia wydzielanie insuliny z komórek RIN-m poprzez wpływ na przepływ wapnia przez kanały wapniowe”.
Zobacz streszczenie na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15042624
  Częste infekcje  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje,zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Drażliwość Subiektywne objawy związane z promieniowaniem emitowanym przez maszty telefonii komórkowej
Claudio Gómez-Perretta, Enrique A. Navarro, Jaume Segura, Manuel Portolés
http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full
Drażliwość Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
Spadek libido Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
Utrata pamięci Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
Drżenie mięśni  Nadwrażliwość elektromagnetyczna: dowody na istnienie nowego zespołu neurologicznego
Grudzień 2011: McCarty D. E., Carrubba S., Chesson A. L., Frilot C., Gonzalez-Toledo E., Marino A. A.
„…u badanego wystąpiły bóle skronibóle głowydrżenie mięśni i niemiarowe tętno w ciągu zaledwie 100 sekund po rozpoczęciu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego…”.
Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784
 Nudności  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Nudności Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego”.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Nudności Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
Układ nerwowy  Próba prowokacyjna z analizą zmienności rytmu serca wykazała, że promieniowanie o częstotliwości 2,4 GHz emitowane przez telefony bezprzewodowe wpływa na autonomiczny układ nerwowy
Magda Havas, Jeffrey Marrongelle, Bernard Pollner, Elizabeth Kelley, Camilla R. G. Rees, Lisa Tully
„Próba prowokacyjna: 40% badanych doświadczyło zmian w rytmie serca, które można przypisać promieniowaniu mikrofalowemu. W niektórych przypadkach odpowiedź była ekstremalna (tachykardia), w innych – umiarkowana lub łagodna (zmiany w układzie współczulnym i/lub przywspółczulnym). Z kolei w jeszcze innych przypadkach nie było zauważalnej reakcji ze względu na wysokie zdolności adaptacyjne lub z powodu wyczerpania układu neurowegetatywnego…”.
Zobacz cały raport: http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2010/10/C5-havas-revised-final.pdf
 Krwawienie z nosa  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Uczucie drętwienia  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Ból
Bóle stawów i kończyn „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Ból głowy w skroniach  Nadwrażliwość elektromagnetyczna: dowody na istnienie nowego zespołu neurologicznego
Grudzień 2011: McCarty D. E., Carrubba S., Chesson A. L., Frilot C., Gonzalez-Toledo E., Marino A. A.
„…u badanego wystąpiły bóle skronibóle głowydrżenie mięśni i niemiarowe tętno w ciągu zaledwie 100 sekund po rozpoczęciu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego…”.
Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784
 Zapalenie zatok  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Kłopoty ze snem  Subiektywne objawy związane z promieniowaniem emitowanym przez maszty telefonii komórkowej
Claudio Gómez-Perretta, Enrique A. Navarro, Jaume Segura, Manuel Portolés
http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full
Zaburzenia snu „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Zaburzenia snu Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
 Skóra
 Uczucie pieczenia skóry Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Zaczerwienienie skóry Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Mrowienie skóry  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Nocne poty  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Zmęczenie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – Czym jest EHS?
Nadwrażliwość elektromagnetyczna charakteryzuje się wieloma nieswoistymi objawami. Dotknięte nimi osoby upatrują ich przyczyny w oddziaływaniu promieniowania elektromagnetycznego. Do najczęściej występujących należą objawy dermatologiczne (zaczerwienienie, uczucie mrowienia i pieczenia) oraz objawy neurasteniczne i wegetatywne (przemęczenie, zmęczenie, problemy z koncentracją, zawroty głowy, nudności, palpitacje serca oraz zaburzenia trawienia). Ta grupa objawów nie jest charakterystyczna dla żadnego znanego zespołu chorobowego”.
Grudzień 2005 – czytaj na stronie Światowej Organizacji Zdrowia 
 Zmęczenie  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Zmęczenie Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza objęło 530 osób (270 mężczyzn i 260 kobiet) mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej lub z dala od nich. Pod uwagę wzięto 18 nieswoistych objawów. Porównanie częstotliwości występowania dolegliwości w stosunku do płci i odległości od stacji bazowej pokazuje znaczny (p < 0,05) wzrost w porównaniu z ludźmi mieszkającymi > 300 m lub nienarażonymi na oddziaływanie stacji bazowych – do 300 m dla zmęczenia, 200 m dla bólu głowy, zaburzeń snu, dyskomfortu itp., 100 m dla drażliwości, depresji, utraty pamięci, zawrotów głowy, spadku libido itp. Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni (p < 0,05) skarżyły się na ból głowy, nudności, spadek apetytu, zaburzenia snu, depresję, dyskomfort i zaburzenia widzenia. To pierwsze badanie dotyczące objawów doświadczanych przez ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych pokazuje, że z punktu widzenia ochrony przed promieniowaniem, minimalna odległość ludzi od stacji bazowych powinna wynosić < 300 m.
2010, czytaj na Pubmed
 Utrata wzroku  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
 Zaburzenia widzenia  „Zaburzenia snu, zmęczenie, zaburzenia koncentracji, zapominanie, trudności ze znalezieniem słów, nastrój depresyjny, szumy uszne, nagła utrata słuchu, utrata słuchu, zawroty głowy, krwawienie z nosa, zaburzenia widzenia, częste infekcje, zapalenie zatok, bóle stawów i kończyn, nerwobóle oraz bóle tkanki miękkiej, uczucie drętwienia, zaburzenia rytmu serca, ataki nadciśnienia, zaburzenia hormonalne, nocne poty, nudności”. Artykuł zawierał również komentarz, że „nie jest to jedynie subiektywna nadwrażliwość. Zaburzenia rytmu serca, problemy ze słuchem, nagła głuchota, utrata słuchu, utrata wzroku, podwyższone ciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, zaburzenia koncentracji i inne dolegliwości można potwierdzić za pomocą obiektywnych metod naukowych”.
2005, Raport lekarzy z Bamberg podpisany przez 175 lekarzy rodzinnych
Dzieci
Zwiększenie częstotliwości występowania autyzmu

Możliwy związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na płody/noworodki a częstszym występowaniem przypadłości ze spektrum autystycznego (ASD).

„… Wcześniej donoszono o 4 do 5 przypadków autyzmu na 10 000 dzieci. Z najnowszych dowodów wynika, że na autyzm cierpi 1 na 500 dzieci. … Sugeruje się, że oddziaływanie promieniowania o częstotliwości radiowej na płody i noworodki może być związane z częstszym występowaniem autyzmu”. Przeczytaj streszczenie na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962625 Raport do przeczytania tutaj: http://www.emfbioeffects.org/report.html

Zaburzenia zachowania

Związek pomiędzy wpływem promieniowania z telefonów komórkowych na płody i noworodki a zaburzeniami zachowania u dzieci.

Divan H. A., Kheifets L., Obel C., Olsen J., Department of Epidemiology, UCLA School of Public Health, University of California, Los Angeles, CA 90095-1772, USA. „Oddziaływanie telefonów komórkowych na płód oraz, w mniejszym stopniu, na nowo narodzone dziecko, było związane z zaburzeniami zachowania takimi jak problemy emocjonalne i nadruchliwość, które pojawiły się mniej więcej w wieku rozpoczęcia nauki szkolnej”. Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962?dopt=Abstract

Nowotwory  Zachorowalność na nowotwory wieku dziecięcego wśród osób mieszkających w pobliżu masztu nadawczego w San Francisco,
Dr Neil Cherry O.N.Z.M. – adiunkt w zakładzie zdrowia środowiskowego:
„Bardzo szybko i znacznie zwiększyła się liczba przypadków nowotworów dziecięcych w miejscach, w których oddziaływanie promieniowania jest względnie wysokie, ale wciąż stanowi zaledwie ułamek wartości normy wg Federalnej Komisji Łączności (FCC)”.
Pełny raport
Zmiany rytmu serca / objętości wyrzutowej

Odpowiedź płodu i noworodka na oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych.

Ahmed Y. Rezk, MD, Khaled Abdulqawi, MD, Randa M. Mustafa, MD, Tark M. Abo El-Azm, MD, Hesham Al-Inany, MD
Dane z Zakładów Położnictwa i Ginekologii (Rezek), Pediatrii (Abdulqawi), Fizjologii (Mustafa) i Kardiologii (El-Azm), Wydziału Medycznego Benha na Uniwersytecie w Az-Zakazik oraz z Zakładu Położnictwa i Ginekologii (Al-Inany) z Uniwersytetu Kairskiego w Egipcie. Tel. +20 101469022. Fax. +20 013267080. E-mail: kaainih@link.net
„WYNIKI: Zanotowano statystycznie istotny wzrost współczynnika ryzyka dla płodów i noworodków oraz statystycznie istotne obniżenie objętości wyrzutowej i ciśnienia onkotycznego przed użyciem telefonu komórkowego i po nim. Wszystkie te zmiany ulegają osłabieniu wraz ze wzrostem wieku ciążowego”.
Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  Zobacz cały raport: http://www.smj.org.sa/

Nadruchliwość Myszy, na które w okresie płodowym oddziaływało promieniowanie, miały zaburzenia pamięci, były nadruchliwe, a ich poziom lęku był obniżony, co wskazuje na oddziaływanie częstotliwości radiowych in-utero jako potencjalną przyczynę zaburzeń neurobehawioralnych.
Tamir S. Aldad, Geliang Gan, Xiao-Bing Gao & Hugh S. Taylor
http://www.nature.com/articles/srep00312?
Nadruchliwość

Związek pomiędzy wpływem promieniowania z telefonów komórkowych na płody i noworodki a zaburzeniami zachowania u dzieci.

Divan H. A., Kheifets L., Obel C., Olsen J., Department of Epidemiology, UCLA School of Public Health, University of California, Los Angeles, CA 90095-1772, USA. „Oddziaływanie telefonów komórkowych na płód oraz, w mniejszym stopniu, na nowo narodzone dziecko, było związane z zaburzeniami zachowania takimi jak problemy emocjonalne i nadruchliwość, które pojawiły się mniej więcej w wieku rozpoczęcia nauki szkolnej”. Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962?dopt=Abstract

Nadruchliwość  Dzieci, na które oddziałuje promieniowanie z telefonów komórkowych (w okresie płodowym, niemowlęcym lub w obu) w badaniach objawów emocjonalnych częściej uzyskiwały wyniki wykraczające poza normę lub będące na jej granicy, sprawiają problemy wychowawcze, przejawiają nadruchliwości i mają problemy w kontaktach z rówieśnikami.
Hozefa A. Divan, Leeka Kheifets, Carsten Obel and Jørn Olsen
Streszczenie ISEE-612  – Pełny raport
Białaczka

Badanie kliniczno-kontrolne dotyczące związku występowania białaczki dziecięcej w południowym Ontario w Kanadzie z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego w obszarach mieszkalnych

Lois Mm. Green, A. B. Miller, P. J. Villeneuve, D. A. Agnew, M. L. Greenberg, J. Li i in.: „W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia, w chwili diagnozy wyniki pomiarów na zewnętrznym obwodzie obszaru mieszkalnego na poziomie ≥0,15 μT (1,5 mG) były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia białaczki. … Nasze ustalenia nie potwierdziły związku pomiędzy białaczką a bliskością linii elektroenergetycznych wysokich napięć”. Czytaj raport w bibliotece Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-0215%2819990719%2982:2%3C161::AID-IJC2%3E3.0.CO;2-X/full

Białaczka

Białaczka występująca u dzieci a pole magnetyczne w Japonii: badanie kliniczno-kontrolne zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a polem magnetycznym o częstotliwości sieciowej na terenach mieszkalnych.

Kabuto M., i in. –  National Institute for Environmental Studies, Ibaraki, Japonia. kabuto@nies.go.jp
„… Współczynnik prawdopodobieństwa zachorowania na ostrą białaczkę szpikową (AML) i ostrą białaczkę limfoblastyczną w przypadku dzieci, w sypialniach których poziom promieniowania elektromagnetycznego wynosił 0,4 mikroT lub więcej, w porównaniu z grupą referencyjną (poniżej 0,1 mikroT) wynosił 2,6 (95% CI=0,76–8,6). Dla samej białaczki limfoblastycznej współczynnik prawdopodobieństwa wyniósł 4,7 (1,15–19,0). Gdzie: 2,6 oznacza prawdopodobieństwo większe o 160%. 4,7 oznacza prawdopodobieństwo większe o 370%.
Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16496405

Przeżywalność w przypadku białaczki występującej u dzieci

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego a przeżywalność po zdiagnozowaniu białaczki dziecięcej Badanie kohortowe w Niemczech

Anne Louise Svendsen, T. Weihkopf, P. Kaatsch i J. Schuz z Instytutu Epidemiologii Nowotworów Duńskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem w Kopenhadze: „Zainspirowani ostatnimi badaniami przeprowadzonymi w USA, które wykazały niższą przeżywalność wśród dzieci z białaczką limfoblastyczną (ALL) narażonych na oddziaływanie pola magnetycznego o sile przekraczającej 0,3 μT, poddaliśmy analizie tę zależność w badaniu kohortowym przypadków białaczki w Niemczech… Po korekcie wyników pod kątem grup ryzyka, oddziaływanie przekraczające 0,2 μT (2 mG) zwiększa współczynnik ryzyka do 3,0 (95% CI, 0,9–9,8) – (wzrost o 300%)”. Czytaj streszczenie na stronie Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem:http://cebp.aacrjournals.org/content/16/6/1167.short

Płodność i ciąża
Poronienie samoistne

Związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego bardzo niskich częstotliwości na kobietę w ciąży a ryzykiem poronienia samoistnego: Badanie kliniczno-kontrolne

Fatemeh Shamsi Mahmoudabadi (Msc), lek. med. Saeideh Ziaei (MD), dr Mohammad Firoozabadi (PhD), dr Anoshirvan Kazemnejad (PhD)
Zakład Zdrowia Seksualnego, Wydział Nauk Medycznych, Tarbiat Modares University, Teheran, Iran
WYNIKI: Dwie grupy uczestników badania istotnie różniły się pod względem siły promieniowania elektromagnetycznego bardzo niskich częstotliwości, występującego w ich domach (P < 0,001).
WNIOSKI: Istnieje prawdopodobny związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania bardzo niskich częstotliwości a wczesnym poronieniem samoistnym.
Zobacz streszczenie: http://journals.umsha.ac.ir/index.php/JRHS/article/view/848 Pobierz cały raport

Poronienie samoistne

Dowody epidemiologiczne dotyczące skutków oddziaływania radarów (promieniowania mikrofalowego).

J. R. Goldsmith
„Pierwotnie w wielu badaniach zgłaszano cztery rodzaje skutków: większą częstotliwość poronień samoistnych, zmianę ilości białych i czerwonych krwinek,
zwiększoną częstotliwość występowania somatycznych mutacji limfocytów oraz zwiększoną zachorowalność na nowotwory wieku dziecięcego, raka jąder i inne rodzaje nowotworów”.
„Tym samym w celach zapobiegawczych zaleca się rozważne unikanie zbędnego narażania się na oddziaływanie promieniowania”.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/

Wskaźnik poronień

Możliwy wpływ koców elektrycznych i podgrzewanych łóżek wodnych na rozwój płodu

Dr Nancy Wertheimer, Ed Leeper – „Zaobserwowano sezonowość rozwoju płodu oraz liczby poronień w rodzinach używających podgrzewanych łóżek. Spowodowane jest to okresowym charakterem używania podgrzewanych łóżek. …zaobserwowano to wyłącznie w przypadku użytkowników takiego rozwiązania…”.
Czytaj w Wiley Online Library, BioElectroMagnetics 1986: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2250070103/abstract

Astma u potomstwa

Związek ryzyka wystąpienia astmy u potomstwa z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na kobietę w ciąży

NLi, D. K., Chen H., Odouli R. – Division of Research, Kaiser Permanente, Kanada
Astma była klinicznie zdiagnozowana wśród 626 dzieci, które poddawano obserwacji przez aż 13 lat. Wszyscy uczestnicy badania nosili licznik mierzący poziom oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego podczas ciąży.
WYNIKI: …zwiększone ryzyko wystąpienia astmy u potomstwa: wzrost poziomu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na kobietę w ciąży o każdy 1 mG związany był z 15-procentowym wzrostem zachorowalności na astmę u potomstwa. …w porównaniu do dzieci, których matki były narażone na niewielkie promieniowanie elektromagnetyczne podczas ciąży (średni dobowy poziom ≤ 0,3 mG), u dzieci, których matki były narażone na wysoki poziom promieniowania elektromagnetycznego (> 2,0 mG) astmę diagnozowano 3,5 raza częściej. Natomiast w przypadku dzieci, których matki były narażone na promieniowanie o średniej intensywności (> 0,3–2,0 mG), wzrost zachorowalności na astmę zwiększał się o 74%.
WNIOSKI: Nasze ustalenia dostarczają nowych dowodów epidemiologicznych na to, że poziom oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na kobiety w ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia astmy u ich potomstwa.
Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810627

Związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania na płód a częstszym występowaniem autyzmu

Możliwy związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na płody/noworodki a częstszym występowaniem przypadłości ze spektrum autystycznego (ASD).

„… Wcześniej donoszono o 4 do 5 przypadków autyzmu na 10 000 dzieci. Z najnowszych dowodów wynika, że na autyzm cierpi 1 na 500 dzieci. … Sugeruje się, że oddziaływanie promieniowania o częstotliwości radiowej na płody i noworodki może być związane z częstszym występowaniem autyzmu”. Przeczytaj streszczenie na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962625 Raport do przeczytania tutaj: http://www.emfbioeffects.org/report.html

Fragmentacja DNA

Wpływ bezpośredniego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na jakość plemników

2014: Gorpinchenko I., Nikitin O., Banyra O., Shulyak A. – Instytut Urologii Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy
WYNIKI: Liczba plemników w ruchu postępowym w grupie narażonej na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego jest statystycznie niższa niż w grupie nienarażonej na takie oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych. Liczba plemników w ruchu niepostępowym była znacznie wyższa w grupie mężczyzn narażonych na oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych. Fragmentacja DNA była w tej grupie również znacznie wyższa.
WNIOSKI: Istnieje związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania z telefonów komórkowych, poziomem fragmentacji DNA oraz obniżoną ruchliwością plemników.

Rozwój płodu

Możliwy wpływ koców elektrycznych i podgrzewanych łóżek wodnych na rozwój płodu

Dr Nancy Wertheimer, Ed Leeper – „Zaobserwowano sezonowość rozwoju płoduoraz liczby poronień w rodzinach używających podgrzewanych łóżek. Spowodowane jest to okresowym charakterem używania podgrzewanych łóżek. …zaobserwowano to wyłącznie w przypadku użytkowników takiego rozwiązania…”.
Czytaj w Wiley Online Library, BioElectroMagnetics 1986: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2250070103/abstract

Płodność kobiet

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego występującego w naturze na płodność kobiet

Autorzy: Leila Roshangar i Jafar Soleimani –  „Nie ulega wątpliwości, że uszkodzenie komórek jest podstawą wszystkich chorób powodowanych przez oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego”. Aby poprzeć swoje wnioski, Sandra i in. (Sandra i in., 2000) sugerują, że oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego może mieć negatywny wpływ na kobiece zdolności rozrodcze poprzez ograniczanie zdolności pęcherzyków jajnikowych do osiągnięcia etapu rozwojowego niezbędnego do prokreacji…
„Nasze wyniki sugerują, że apoptoza odgrywa kluczową rolę w procesie degeneracji tkanki kory jajników, luminalnej warstwy nabłonka, nabłonka gruczołowego i komórek zrębu w macicy oraz luminalnej warstwy nabłonka w jajowodzie. Aktualny model oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego można zastosować w poszukiwaniu sposobów na poprawę żywotności tkanki jajników, aby powstały pęcherzyki jajnikowe, które następnie będzie można wykorzystać do terapii in vitro i/lub do ochrony narządów rozrodczych przed skutkami oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego …”.
Zobacz cały raport: http://www.intechopen.com/books/from-preconception-to-postpartum/environmental-electromagnetic-field-and-female-fertility

Poronienia

Poronienia wśród fizjoterapeutek używających technologii wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne częstotliwości radiowych i mikrofalowych

Dr Rita Ouellet-Hellstrom i Walter F. Stewart, 1992 – „Spośród kobiet narażonych na oddziaływanie promieniowania mikrofalowego 47,7% poroniło przed 7. tygodniem ciąży w porównaniu do 14,5% kobiet, które nie były narażone na promieniowanie”.
Czytaj w Oxford Journals, American Journal of Epidemiology: http://aje.oxfordjournals.org/content/138/10/775
Czytaj w badaniu Johna R.Goldsmitha http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/pdf/envhper00331-0192.pdf

Żeńskie narządy rozrodcze

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego występującego w naturze na płodność kobiet

Autorzy: Leila Roshangar i Jafar Soleimani –  „Nie ulega wątpliwości, że uszkodzenie komórek jest podstawą wszystkich chorób powodowanych przez oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego. Aby poprzeć swoje wnioski, Sandra i in. (Sandra i in., 2000) sugerują, że oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego może mieć negatywny wpływ na kobiece zdolności rozrodcze poprzez ograniczanie zdolności pęcherzyków jajnikowych do osiągnięcia etapu rozwojowego niezbędnego do prokreacji…
„… Nasze wyniki sugerują, że apoptoza odgrywa kluczową rolę w procesie degeneracji tkanki kory jajników, luminalnej warstwy nabłonka, nabłonka gruczołowego i komórek zrębu w macicy oraz luminalnej warstwy nabłonka w jajowodzie. Aktualny model oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego można zastosować w poszukiwaniu sposobów na poprawę żywotności tkanki jajników, aby powstały pęcherzyki jajnikowe, które następnie będzie można wykorzystać do terapii in vitro i/lub do ochrony narządów rozrodczych przed skutkami oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego …”
Zobacz cały raport: http://www.intechopen.com/books/from-preconception-to-postpartum/environmental-electromagnetic-field-and-female-fertility

Liczebność plemników Wpływ używania telefonów komórkowych na wyniki analizy nasienia u mężczyzn będących pacjentami kliniki leczenia niepłodności: badanie obserwacyjne.
Autorzy: Agarwal A., Deepinder F., Sharma R. K., Ranga G., Li J. Reproductive Research Center, Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics-Gynecology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195, USA. agarwaa@ccf.org.
361 mężczyzn poddanych badaniu w kierunku niepłodności podzielono na cztery grupy, według aktywności używania telefonów komórkowych – grupa A: nieużywający telefonów komórkowych; grupa B: < 2 godz. dziennie; grupa C: 2–4 godz. dziennie; grupa D: > 4 godz. dziennie. Porównanie średniej ilości plemników, ich ruchliwości, żywotności oraz normalnej morfologii w czterech różnych grupach użytkowników telefonów komórkowych było statystycznie istotne. W dwóch grupach, w których przebadano średnią ruchliwość, żywotność i normalną morfologię, wyniki istotnie się różniły w grupach użytkowników telefonów komórkowych. Im więcej czasu w ciągu dnia badane osoby były narażone na oddziaływanie telefonów komórkowych, tym niższe były wartości laboratoryjne przedstawionych powyżej parametrów nasienia we wszystkich czterech grupach użytkowników komórkowych. WNIOSKI: Używanie telefonów komórkowych pogarsza jakość nasienia poprzez zmniejszenie liczby plemników, ich ruchliwości, żywotności i zmiany w normalnej morfologii. Pogorszenie jakości plemników było zależne od czasu trwania oddziaływania telefonów komórkowych w ciągu doby, natomiast było niezależne od pierwotnej jakości nasienia. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179
Morfologia plemników Oddziaływanie pola magnetycznego a ryzyko niskiej jakości nasienia.
Li D. K., Yan B., Li Z., Gao E., Miao M., Gong D., Weng X., Ferber J. R., Yuan W., Division of Research, Kaiser Foundation Research Institute, Kaiser Permanente Northern California, 2000 Broadway, Oakland, CA 94612, United States. dkl@dor.kaiser.org „… promieniowanie elektromagnetyczne na poziomie > lub = 1,6 mG powodowało dwukrotny wzrost ryzyka zaburzeń ruchliwości i morfologiiplemników… Dłuższe oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o wartości powyżej 1,6 mG powodowało dalszy wzrost ryzyka…”. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910156?dopt=Abstract
Morfologia plemników Wpływ używania telefonów komórkowych na wyniki analizy nasienia u mężczyzn będących pacjentami kliniki leczenia niepłodności: badanie obserwacyjne.
Autorzy: Agarwal A., Deepinder F., Sharma R. K., Ranga G., Li J., Reproductive Research Center, Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics-Gynecology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195, USA. agarwaa@ccf.org
361 mężczyzn poddanych badaniu w kierunku niepłodności podzielono na cztery grupy, według aktywności używania telefonów komórkowych – grupa A: nieużywający telefonów komórkowych; grupa B: < 2 godz. dziennie; grupa C: 2–4 godz. dziennie; grupa D: > 4 godz. dziennie. Porównanie średniej ilości plemników, ich ruchliwości, żywotności oraz normalnej morfologii w czterech różnych grupach użytkowników telefonów komórkowych było statystycznie istotne. W dwóch grupach, w których przebadano średnią ruchliwość, żywotność i normalną morfologię, wyniki istotnie się różniły w grupach użytkowników telefonów komórkowych. Im więcej czasu w ciągu dnia badane osoby były narażone na oddziaływanie telefonów komórkowych, tym niższe były wartości laboratoryjne przedstawionych powyżej parametrów nasienia we wszystkich czterech grupach użytkowników komórkowych. WNIOSKI: Używanie telefonów komórkowych pogarsza jakość nasienia poprzez zmniejszenie liczby plemników, ich ruchliwości, żywotności i zmiany w normalnej morfologii. Pogorszenie jakości plemników było zależne od czasu trwania oddziaływania telefonów komórkowych w ciągu doby, natomiast było niezależne od pierwotnej jakości nasienia. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179
Obniżenie ruchliwości plemników

Wpływ bezpośredniego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na jakość plemników

2014: Gorpinchenko I., Nikitin O., Banyra O., Shulyak A. – Instytut Urologii Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy
WYNIKI: Liczba plemników w ruchu postępowym w grupie narażonej na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego jest statystycznie niższa niż w grupie nienarażonej na takie oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych. Liczba plemników w ruchu niepostępowym była znacznie wyższa w grupie mężczyzn narażonych na oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych. Fragmentacja DNA była w tej grupie również znacznie wyższa.
WNIOSKI: Istnieje związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania z telefonów komórkowych, poziomem fragmentacji DNA oraz obniżoną ruchliwością plemników.

Ruchliwość plemników Oddziaływanie pola magnetycznego a ryzyko niskiej jakości nasienia.
Li D. K., Yan B., Li Z., Gao E., Miao M., Gong D., Weng X., Ferber J. R., Yuan W., Division of Research, Kaiser Foundation Research Institute, Kaiser Permanente Northern California, 2000 Broadway, Oakland, CA 94612, United States. dkl@dor.kaiser.org „… promieniowanie elektromagnetyczne na poziomie > lub = 1,6 mG powodowało dwukrotny wzrost ryzyka zaburzeń ruchliwości i morfologii plemników… Dłuższe oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o wartości powyżej 1,6 mG powodowało dalszy wzrost ryzyka…”. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910156?dopt=Abstract
Ruchliwość plemników Wpływ używania telefonów komórkowych na wyniki analizy nasienia u mężczyzn będących pacjentami kliniki leczenia niepłodności: badanie obserwacyjne.
Autorzy: Agarwal A., Deepinder F., Sharma R. K., Ranga G., Li J., Reproductive Research Center, Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics-Gynecology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195, USA. agarwaa@ccf.org
361 mężczyzn poddanych badaniu w kierunku niepłodności podzielono na cztery grupy, według aktywności używania telefonów komórkowych – grupa A: nieużywający telefonów komórkowych; grupa B: < 2 godz. dziennie; grupa C: 2–4 godz. dziennie; grupa D: > 4 godz. dziennie. Porównanie średniej ilości plemników, ich ruchliwości, żywotności oraz normalnej morfologii w czterech różnych grupach użytkowników telefonów komórkowych było statystycznie istotne. W dwóch grupach, w których przebadano średnią ruchliwość, żywotność i normalną morfologię, wyniki istotnie się różniły w grupach użytkowników telefonów komórkowych. Im więcej czasu w ciągu dnia badane osoby były narażone na oddziaływanie telefonów komórkowych, tym niższe były wartości laboratoryjne przedstawionych powyżej parametrów nasienia we wszystkich czterech grupach użytkowników komórkowych. WNIOSKI: Używanie telefonów komórkowych pogarsza jakość nasienia poprzez zmniejszenie liczby plemników, ich ruchliwości, żywotności i zmiany normalnej morfologii. Pogorszenie jakości plemników było zależne od czasu trwania oddziaływania telefonów komórkowych w ciągu doby, natomiast było niezależne od pierwotnej jakości nasienia. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179
Żywotność plemników  Wpływ używania telefonów komórkowych na wyniki analizy nasienia u mężczyzn będących pacjentami kliniki leczenia niepłodności: badanie obserwacyjne.
Autorzy: Agarwal A., Deepinder F., Sharma R. K., Ranga G., Li J., Reproductive Research Center, Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics-Gynecology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195, USA. agarwaa@ccf.org
361 mężczyzn poddanych badaniu w kierunku niepłodności podzielono na cztery grupy, według aktywności używania telefonów komórkowych – grupa A: nieużywający telefonów komórkowych; grupa B: < 2 godz. dziennie; grupa C: 2–4 godz. dziennie; grupa D: > 4 godz. dziennie. Porównanie średniej ilości plemników, ich ruchliwości, żywotności oraz normalnej morfologii w czterech różnych grupach użytkowników telefonów komórkowych było statystycznie istotne. W dwóch grupach, w których przebadano średnią ruchliwość, żywotność i normalną morfologię, wyniki istotnie się różniły w grupach użytkowników telefonów komórkowych. Im więcej czasu w ciągu dnia badane osoby były narażone na oddziaływanie telefonów komórkowych, tym niższe były wartości laboratoryjne przedstawionych powyżej parametrów nasienia we wszystkich czterech grupach użytkowników komórkowych. WNIOSKI: Używanie telefonów komórkowych pogarsza jakość nasienia poprzez zmniejszenie liczby plemników, ich ruchliwości, żywotności i zmiany normalnej morfologii. Pogorszenie jakości plemników było zależne od czasu trwania oddziaływania telefonów komórkowych w ciągu doby, natomiast było niezależne od pierwotnej jakości nasienia. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179
Ta lista nigdy nie przestanie się wydłużać…

Oto kilka projektów badawczych związanych z wpływem oddziaływania promieniowania niskiego poziomu na płodność.

Wpływ używania telefonów komórkowych na wyniki analizy nasienia u mężczyzn będących pacjentami kliniki leczenia niepłodności: badanie obserwacyjne.

Autorzy: Agarwal A., Deepinder F., Sharma R. K., Ranga G., Li J., Reproductive Research Center, Glickman Urological Institute and Department of Obstetrics-Gynecology, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio 44195, USA. Agarwaa@ccf.org 361 mężczyzn poddanych badaniu w kierunku niepłodności podzielono na cztery grupy, według aktywności używania telefonów komórkowych – grupa A: nieużywający telefonów komórkowych; grupa B: < 2 godz. dziennie; grupa C: 2–4 godz. dziennie; grupa D: > 4 godz. dziennie. Porównanie średniej ilości plemników, ich ruchliwości, żywotności oraz normalnej morfologii w czterech różnych grupach użytkowników telefonów komórkowych było statystycznie istotne. W dwóch grupach, w których przebadano średnią ruchliwość, żywotność i normalną morfologię, wyniki istotnie się różniły w grupach użytkowników telefonów komórkowych. Im więcej czasu w ciągu dnia badane osoby były narażone na oddziaływanie telefonów komórkowych, tym niższe były wartości laboratoryjne przedstawionych powyżej parametrów nasienia we wszystkich czterech grupach użytkowników komórkowych. WNIOSKI: Używanie telefonów komórkowych pogarsza jakość nasienia poprzez zmniejszenie liczby plemników, ich ruchliwości, żywotności i zmiany normalnej morfologii. Pogorszenie jakości plemników było zależne od czasu trwania oddziaływania telefonów komórkowych w ciągu doby, natomiast było niezależne od pierwotnej jakości nasienia. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179

Oddziaływanie pola magnetycznego a ryzyko niskiej jakości nasienia.

Li D. K., Yan B., Li Z., Gao E., Miao M., Gong D., Weng X., Ferber J. R., Yuan W., Division of Research, Kaiser Foundation Research Institute, Kaiser Permanente Northern California, 2000 Broadway, Oakland, CA 94612, United States. dkl@dor.kaiser.org „… promieniowanie elektromagnetyczne na poziomie > lub = 1,6 mG powodowało dwukrotny wzrost ryzyka zaburzeń ruchliwości i morfologii plemników… Dłuższe oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o wartości powyżej 1,6 mG powodowało dalszy wzrost ryzyka…”. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910156?dopt=Abstract

Związek ryzyka wystąpienia astmy u potomstwa z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na kobietę w ciąży

N. Li, D. K., Chen H., Odouli R.
Division of Research, Kaiser Permanente, Kanada

Astma była klinicznie zdiagnozowana wśród 626 dzieci, które poddawano obserwacji przez aż 13 lat. Wszyscy uczestnicy badania nosili licznik mierzący poziom oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego podczas ciąży.

WYNIKI: …zwiększone ryzyko wystąpienia astmy u potomstwa: wzrost poziomu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na kobietę w ciąży o każdy 1 mG związany był z 15-procentowym wzrostem zachorowalności na astmę u potomstwa. …w porównaniu do dzieci, których matki były narażone na niewielkie promieniowanie elektromagnetyczne podczas ciąży (średni dobowy poziom ≤ 0,3 mG), u dzieci, których matki były narażone na wysoki poziom promieniowania elektromagnetycznego (> 2,0 mG) astmę diagnozowano 3,5 raza częściej. Natomiast w przypadku dzieci, których matki były narażone na promieniowanie o średniej intensywności (> 0,3–2,0 mG), wzrost zachorowalności na astmę zwiększał się o 74%.

WNIOSKI: Nasze ustalenia dostarczają nowych dowodów epidemiologicznych na to, że poziom oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na kobiety w ciąży może zwiększyć ryzyko wystąpienia astmy u ich potomstwa.

Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810627

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego występującego w naturze na płodność kobiet

Autorzy: Leila Roshangar i Jafar Soleimani

„Nie ulega wątpliwości, że uszkodzenie komórek jest podstawą wszystkich chorób powodowanych przez oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego”. Aby poprzeć swoje wnioski, Sandra i in. (Sandra i in., 2000) sugerują, że oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego może mieć negatywny wpływ na kobiece zdolności rozrodcze poprzez ograniczanie zdolności pęcherzyków jajnikowych do osiągnięcia etapu rozwojowego niezbędnego do prokreacji…

„… Nasze wyniki sugerują, że apoptoza odgrywa kluczową rolę w procesie degeneracji tkanki kory jajników, luminalnej warstwy nabłonka, nabłonka gruczołowego i komórek zrębu w macicy oraz luminalnej warstwy nabłonka w jajowodzie. Aktualny model oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego można zastosować w poszukiwaniu sposobów na poprawę żywotności tkanki jajników, aby powstały pęcherzyki jajnikowe, które następnie będzie można wykorzystać do terapii in vitro i/lub do ochrony narządów rozrodczych przed skutkami oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego …”

Zobacz cały raport: [http://www.intechopen.com/books/from-preconception-to-postpartum/environmental-electromagnetic-field-and-female-fertility

Możliwy wpływ koców elektrycznych i podgrzewanych łóżek wodnych na rozwój płodu

Dr Nancy Wertheimer, Ed Leeper – „Zaobserwowano sezonowość rozwoju płodu oraz liczby poronień w rodzinach używających podgrzewanych łóżek. Spowodowane jest to okresowym charakterem używania podgrzewanych łóżek. …zaobserwowano to wyłącznie w przypadku użytkowników takiego rozwiązania…”

Czytaj w Wiley Online Library, BioElectroMagnetics 1986: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.2250070103/abstract

Poronienia wśród fizjoterapeutek używających technologii wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne częstotliwości radiowych i mikrofalowych

Dr Rita Ouellet-Hellstrom i Walter F Stewart, 1992

„Spośród kobiet narażonych na oddziaływanie promieniowania mikrofalowego, 47,7% poroniło przed 7. tygodniem ciąży w porównaniu do 14,5% kobiet, które nie były narażone na promieniowanie”.

Czytaj w Oxford Journals, American Journal of Epidemiology: http://aje.oxfordjournals.org/content/138/10/775
Czytaj w badaniu Johna R.Goldsmitha http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/pdf/envhper00331-0192.pdf

Wpływ bezpośredniego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na jakość plemników

2014: Gorpinchenko I., Nikitin O., Banyra O., Shulyak A.
Instytut Urologii Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy

WYNIKI:
Liczba plemników w ruchu postępowym w grupie narażonej na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego jest statystycznie niższa niż w grupie nienarażonej na takie oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych. Liczba plemników w ruchu niepostępowym była znacznie wyższa w grupie mężczyzn narażonych na oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych. Fragmentacja DNA była w tej grupie również znacznie wyższa.

WNIOSKI:
Istnieje związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania z telefonów komórkowych, poziomem fragmentacji DNA oraz obniżoną ruchliwością plemników.

Czytaj na Pubmed
Zobacz cały raport

Związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego bardzo niskich częstotliwości na kobietę w ciąży a ryzykiem poronienia samoistnego: Badanie kliniczno-kontrolne

Fatemeh Shamsi Mahmoudabadi (Msc), Saeideh Ziaei (lek. n. med.), dr Mohammad Firoozabadi,
Dr Anoshirvan Kazemnejad
Zakład Zdrowia Seksualnego, Wydział Nauk Medycznych, Tarbiat Modares University, Teheran, Iran

WYNIKI:
Dwie grupy uczestników badania istotnie różniły się pod względem siły promieniowania elektromagnetycznego bardzo niskich częstotliwości, występującego w ich domach (P < 0,001).

WNIOSKI:
Istnieje prawdopodobny związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania bardzo niskich częstotliwości a wczesnym poronieniem samoistnym.

Zobacz streszczenie: http://journals.umsha.ac.ir/index.php/JRHS/article/view/848
Pobierz cały raport

Oto kilka projektów badawczych związanych z wpływem oddziaływania promieniowania niskiego poziomu na dzieci.

Możliwy związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na płody/noworodki a częstszym występowaniem przypadłości ze spektrum autystycznego (ASD).

„… Wcześniej donoszono o 4 do 5 przypadków autyzmu na 10 000 dzieci. Z najnowszych dowodów wynika, że na autyzm cierpi 1 na 500 dzieci. … Sugeruje się, że oddziaływanie promieniowania o częstotliwości radiowej na płody i noworodki może być związane z częstszym występowaniem autyzmu”. Przeczytaj streszczenie na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962625 Raport do przeczytania tutaj: http://www.emfbioeffects.org/report.html

Badanie kliniczno-kontrolne dotyczące związku występowania białaczki dziecięcej w południowym Ontario w Kanadzie z oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego w obszarach mieszkalnych

Lois Mm. Green, A. B. Miller, P. J. Villeneuve, D. A. Agnew, M. L. Greenberg, J. Li i in.: „W przypadku dzieci poniżej 6. roku życia, w chwili diagnozy wyniki pomiarów na zewnętrznym obwodzie obszaru mieszkalnego na poziomie ≥0,15 μT (1,5 mG) były związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia białaczki. … Nasze ustalenia nie potwierdziły związku pomiędzy białaczką a bliskością linii elektroenergetycznych o wysokiej konfiguracji prądu”. Czytaj raport w bibliotece Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-0215%2819990719%2982:2%3C161::AID-IJC2%3E3.0.CO;2-X/full

Związek pomiędzy wpływem promieniowania z telefonów komórkowych na płody i noworodki a zaburzeniami zachowania u dzieci.

Divan H. A., Kheifets L., Obel C., Olsen J., Department of Epidemiology, UCLA School of Public Health, University of California, Los Angeles, CA 90095-1772, USA. „Oddziaływanie telefonów komórkowych na płód oraz, w mniejszym stopniu, na nowo narodzone dziecko, było związane z zaburzeniami zachowania takimi jak problemy emocjonalne i nadruchliwość, które pojawiły się mniej więcej w wieku rozpoczęcia nauki szkolnej”. Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962?dopt=Abstract

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego a przeżywalność po zdiagnozowaniu białaczki dziecięcej Badanie kohortowe w Niemczech

Anne Louise Svendsen, T. Weihkopf, P. Kaatsch i J. Schuz z Instytutu Epidemiologii Nowotworów Duńskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem w Kopenhadze: „Zainspirowani ostatnimi badaniami przeprowadzonymi w USA, które wykazały niższą przeżywalność wśród dzieci z białaczką limfoblastyczną (ALL) narażonych na oddziaływanie pola magnetycznego o sile przekraczającej 0,3 μT, poddaliśmy analizie tę zależność w badaniu kohortowym przypadków białaczki w Niemczech… Po korekcie wyników pod kątem grup ryzyka, oddziaływanie przekraczające 0,2 μT (2 mG) zwiększa współczynnik ryzyka do 3,0 (95% CI, 0,9–9,8) – (wzrost o 300%)”. Czytaj streszczenie na stronie Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem: http://cebp.aacrjournals.org/content/16/6/1167.short

Białaczka występująca u dzieci a pole magnetyczne w Japonii: badanie kliniczno-kontrolne zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a polem magnetycznym o częstotliwości sieciowej na terenach mieszkalnych.

Kabuto M, Nitta H, Yamamoto S, Yamaquchi N, Akiba S, Honda Y, Hagihara J, Isaka K, Ojima T, Nakamura Y, Mizoue T, Ito S, Eboshida A, Yamazaki S, Sokejima S, Kurokawa Y, Kubo O
Narodowy Instytut Badań nad Środowiskiem, Ibaraki, Japonia. kabuto@nies.go.jp

„… Współczynnik prawdopodobieństwa zachorowania na ostrą białaczkę szpikową (AML) i ostrą białaczkę limfoblastyczną w przypadku dzieci, w sypialniach których poziom promieniowania elektromagnetycznego wynosił 0,4 mikroT lub więcej, w porównaniu z grupą referencyjną (poniżej 0,1 mikroT) wynosił 2,6 (95% CI=0,76–8,6). Dla samej białaczki limfoblastycznej współczynnik prawdopodobieństwa wyniósł 4,7 (1,15–19,0).

Gdzie: 2,6 oznacza prawdopodobieństwo większe o 160%. 4,7 oznacza prawdopodobieństwo większe o 370%.
Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16496405

RE: Przypadki nowotworów i śmiertelność u osób mieszkających w pobliżu nadajników telewizyjnych

Hocking B., Gordon I., Grain J. L., Hartfield G. E.     Badanie przeprowadzone w 1996 roku w Sydney

„… różnica w zachorowalności na raka mózgu był niewielka. Jednak w przypadku białaczki współczynnik zachorowalności dla dorosłych wynosił 1,24 (95% CI 1,09–1,40), natomiast dla dzieci wynosił 1,58…”.

Czytaj w badaniu Johna R.Goldsmitha http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1469943/pdf/envhper00331-0192.pdf

Odpowiedź płodu i noworodka na oddziaływanie promieniowania z telefonów komórkowych.

Ahmed Y. Rezk, MD, Khaled Abdulqawi, MD, Randa M. Mustafa, MD, Tark M. Abo El-Azm, MD, Hesham Al-Inany, MD
Dane z Zakładów Położnictwa i Ginekologii (Rezek), Pediatrii (Abdulqawi), Fizjologii (Mustafa) i Kardiologii (El-Azm), Wydziału Medycznego Benha na Uniwersytecie w Az-Zakazik oraz z Zakładu Położnictwa i Ginekologii (Al-Inany) z Uniwersytetu Kairskiego w Egipcie. Tel. +20 101469022. Fax. +20 013267080. E-mail: kaainih@link.net

„WYNIKI: Zanotowano statystycznie istotny wzrost współczynnika ryzyka dla płodów i noworodków oraz statystycznie istotne obniżenie objętości wyrzutowej i ciśnienia onkotycznego przed użyciem telefonu komórkowego i po nim. Wszystkie te zmiany ulegają osłabieniu wraz ze wzrostem wieku ciążowego”.

Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246230?dopt=Abstract
Zobacz cały raport: http://www.smj.org.sa/PDFFiles/Feb08/08Fetal20070123.pdf

 

Związek pomiędzy wpływem promieniowania z telefonów komórkowych na płody i noworodki a zaburzeniami zachowania u dzieci.

Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J.
Department of Epidemiology, UCLA School of Public Health, University of California, Los Angeles, CA 90095-1772, USA.

Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962?dopt=Abstract

Związek pomiędzy oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego częstotliwości radiowych (RF-EMFR) generowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej a hemoglobiną glikowaną (HbA1c) i ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2

Sultan Ayoub Meo i in., 2015

„Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej ze stacji bazowych jest związane z podwyższonym poziomem frakcji HbA1c hemoglobiny glikowanej i częstotliwością występowania stanu przedcukrzycowego wśród młodzieży w wieku szkolnym. Promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej wydaje się być czynnikiem ryzyka wysokiego poziomu frakcji HbA1c i zachorowania na cukrzycę typu 2. Badanie to uświadamia społeczeństwo i osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia w kwestii wpływu na frakcję HbA1c, jaki wpływ wywiera promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej generowane przez stacje bazowe oraz w kwestii jego związku z zachorowalnością na cukrzycę typu 2”.
Czytaj streszczenie lub CAŁY RAPORT

Nowotwory piersi a melatonina: Pole magnetyczne blokuje onkostatyczne (przeciwnowotworowe) działanie melatoniny

Autorzy: Liburdy R. P., Sloma T. R., Sokolic R., Yaswen P., Department of Cell and Molecular Biology, Life Science Division, Lawrence Berkley Laboratory, US Berkley, CA 9472, „Wyniki te stanowią pierwszy dowód na to, że pole magnetyczne skrajnie niskich częstotliwości może oddziaływać na poziomie komórkowym, przyspieszając proliferację komórek nowotworu piersi poprzez blokowanie naturalnego działania przeciwnowotworowego melatoniny. Co więcej, wydaje się, że zakres dawki wynosi od 2 do 12 mG”. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8320637

Pole magnetyczne występujące w otoczeniu blokuje antyproliferacyjne działanie tamoxifenu i melatoniny w linii komórkowej raka piersi

Autorzy: Harland J. D., Liburdy R. P., Life Science Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California at Berkeley 94720, USA. „Już wcześniej donosiliśmy, że pola magnetyczne występujące w środowisku (1,2 mikroT [12 milligauss], 60 Hz) blokują działanie melatoniny (10(-9) M)) zapobiegające namnażaniu się komórek raka piersi (MCF-7) w badaniach in vitro. Teraz informujemy również, że pole magnetyczne o takiej samej sile 1,2 mikroT, 60 Hz w znacznym stopniu blokuje antproliferacyjne działanie tamoxifenu w stężeniu terapeutycznym (10(-7) M)”. Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9383244

Dowody epidemiologiczne na związek pomiędzy używaniem telefonów komórkowych a chorobami nowotworowymi

Lennart Hardell, Michael Carlberg, Kjell Hansson Mild ,Wydział Onkologii, Szpital Uniwersytecki, SE-701 85 Örebro, Szwecja Wydział Fizyki Promieniowania, Umeå University, SE-901 87 Umeå, Szwecja „…nasza analiza wykazała stały wzorzec podwyższonego ryzyka glejaka i nerwiaka narządu słuchu po ponad 10 latach używania telefonu komórkowego”. Zobacz streszczenie na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19268551 Zobacz cały raport: http://www.mreengenharia.com.br/pathfisology/Pathophysiology_2009_Hardell.pdf

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego a przeżywalność po zdiagnozowaniu białaczki dziecięcej Badanie kohortowe w Niemczech

Anne Louise Svendsen, T. Weihkopf, P. Kaatsch i J. Schuz z Instytutu Epidemiologii Nowotworów Duńskiego Towarzystwa do Walki z Rakiem w Kopenhadze: „Zainspirowani ostatnimi badaniami przeprowadzonymi w USA, które wykazały niższą przeżywalność wśród dzieci z białaczką limfoblastyczną (ALL) narażonych na oddziaływanie pola magnetycznego o sile przekraczającej 0,3 μT, poddaliśmy analizie tę zależność w badaniu kohortowym przypadków białaczki w Niemczech… Po korekcie wyników pod kątem grup ryzyka, oddziaływanie przekraczające 0,2 μT (2 mG) zwiększa współczynnik ryzyka do 3,0 (95% CI, 0,9–9,8) – (wzrost o 300%)”. Czytaj streszczenie na stronie Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem: http://cebp.aacrjournals.org/content/16/6/1167.short

Białaczka występująca u dzieci a pole magnetyczne w Japonii: badanie kliniczno-kontrolne zależności pomiędzy białaczką dziecięcą a polem magnetycznym o częstotliwości sieciowej na terenach mieszkalnych.

Kabuto M, Nitta H, Yamamoto S, Yamaquchi N, Akiba S, Honda Y, Hagihara J, Isaka K, Ojima T, Nakamura Y, Mizoue T, Ito S, Eboshida A, Yamazaki S, Sokejima S, Kurokawa Y, Kubo O
Narodowy Instytut Badań nad Środowiskiem, Ibaraki, Japonia. kabuto@nies.go.jp

„… Współczynnik prawdopodobieństwa zachorowania na ostrą białaczkę szpikową (AML) i ostrą białaczkę limfoblastyczną w przypadku dzieci, w sypialniach których poziom promieniowania elektromagnetycznego wynosił 0,4 mikroT lub więcej, w porównaniu z grupą referencyjną (poniżej 0,1 mikroT) wynosił 2,6 (95% CI=0,76–8,6). Dla samej białaczki limfoblastycznej współczynnik prawdopodobieństwa wyniósł 4,7 (1,15–19,0).

Gdzie: 2,6 oznacza prawdopodobieństwo większe o 160%. 4,7 oznacza prawdopodobieństwo większe o 370%.
Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16496405

Oto kilka projektów badawczych dotyczących ogólnych skutków oddziaływania promieniowania niskiego poziomu.

Subiektywne objawy związane z promieniowaniem emitowanym przez maszty telefonii komórkowej

Grudzień 2013
Claudio Gómez-Perretta, Enrique A. Navarro, Jaume Segura, Manuel Portolés
Korespondencja do profesora Enrique A. Navarro; enrique.navarro@uv.es

„Do najczęstszych objawów związanych z oddziaływaniem promieniowania należały: brak apetytu(OR=1,58, 95% CI 1,23 do 2,03); brak koncentracji (OR=1,54, 95% CI 1,25 do 1,89); drażliwość (OR=1,51, 95% CI 1,23 do 1,85); i problemy ze snem (OR=1,49, 95% CI 1,20 do 1,84)”.

Zalecenia: Wyznając zasadę zapobiegania, stosujemy się do wytycznych, których przestrzegają również inni autorzy, podczas gdy skutki nietermiczne nie zostały uznane w żadnej oficjalnej normie. Wytyczne te obejmują minimalizację oddziaływania w granicach technicznych możliwości w celu osiągnięcia znacznego ograniczenia długotrwałego oddziaływania promieniowania generowanego przez maszty telefonii komórkowej na terenach mieszkalnych. Należy kontynuować badania epidemiologiczne i kliniczne w celu obserwacji możliwych zmian zdrowotnych wśród populacji. Na zakończenie należy zalecić przedstawianie jasnych informacji dotyczących zasad prawidłowego użytkowania nowszych urządzeń elektronicznych…

Cały raport do przeczytania tutaj: http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full

Próba prowokacyjna z analizą zmienności rytmu serca wykazała, że promieniowanie o częstotliwości 2,4 GHz emitowane przez telefony bezprzewodowe wpływa na autonomiczny układ nerwowy

Magda Havas, Jeffrey Marrongelle, Bernard Pollner, Elizabeth Kelley, Camilla R. G. Rees, Lisa Tully
Badania dotyczące środowiska i zasobów, Trent University, Peterborough, Kanada

„Próba prowokacyjna: 40% badanych doświadczyło zmian w rytmie serca, które można przypisać promieniowaniu mikrofalowemu. W niektórych przypadkach odpowiedź była ekstremalna (tachykardia), w innych – umiarkowana lub łagodna (zmiany w układzie współczulnym i/lub przywspółczulnym). Z kolei w jeszcze innych przypadkach nie było zauważalnej reakcji ze względu na wysokie zdolności adaptacyjne lub z powodu wyczerpania układu neurowegetatywnego…”.

Zobacz cały raport: http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2010/10/C5-havas-revised-final.pdf

 

Nadwrażliwość elektromagnetyczna: dowody na istnienie nowego zespołu neurologicznego

Grudzień 2011: McCarty D. E., Carrubba S., Chesson A. L., Frilot C., Gonzalez-Toledo E., Marino A. A.
Department of Neurology, LSU Health Sciences Center, Shreveport, Louisiana 71130-3932, USA

„…u badanego wystąpiły bóle skroni, bóle głowy, drżenie mięśni i niemiarowe tętno w ciągu zaledwie 100 sekund po rozpoczęciu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego…”.

Czytaj na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

Promieniowanie pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości osłabia wydzielanie insulinyz linii komórek nowotworowych guza insulinowego

Sakurai T., Satake A., Sumi S., Inoue K., Miyakoshi J.
Współpracownik naukowy Laboratory of Cellular Biotechnology (laboratorium biotechnologii komórkowej – LBTC):

„W badaniu tym przyjrzeliśmy się skutkom oddziaływania promieniowania pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości na wydzielanie hormonu z guza insulinowego wywodzącego się z komórek wysp trzustkowych z linii RIN-m. Wyniki sugerują, że oddziaływanie promieniowania pola magnetycznego bardzo niskich częstotliwości osłabia wydzielanie insuliny z komórek RIN-m poprzez wpływ na przepływ wapnia przez kanały wapniowe”.

Zobacz streszczenie na Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15042624

 

Biologiczne skutki oddziaływania słabego pola magnetycznego na rośliny

Belyayskaya N. A.,
Instytut Botaniki, Kijów, Ukraina. nbelyav@mail.i.com.ua

„… Przedstawione dane sugerują, że długotrwałe oddziaływanie słabego pola magnetycznego na rośliny może nieść za sobą różne skutki biologiczne na poziomie komórek, tkanek i organów…”.

Czytaj na PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15880893

OSTRZEŻENIE: Prześcieradła i maty uziemiające

„Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że sytuacja nie ulegnie poprawie, lecz pogorszeniu, a oddziaływanie pola elektromagnetycznego w sypialni nasili się… Spadek napięcia elektrycznego w ciele niekoniecznie oznacza spadek mocy pola magnetycznego… W przestarzałym systemie elektrycznym może dojść do śmiertelnego napięcia kontaktowego…”.

Dr inż. Martin H. Virnich (Inżynieryjne Biuro Biologii Budowlanej i Badań Środowiskowych, Niemcy)
http://buildingbiology.ca/wd/wp-content/uploads/2012/08/FINAL_ACHTUNG_ABSCHIRMDECKE_WEB.pdf

Pamiętaj, aby kliknąć na inne zakładki powyżej, np. „płodność”, „dzieci” i „nowotwory” i przeczytać więcej ważnych informacji na temat badań. Raport Bioinicjatywy również jest świetnym źródłem informacji.

Praktyczne przykłady z dziedziny geobiologii, od początku do końca

Pracownicy przebywający na długich zwolnieniach lekarskich

Pracownicy przebywający na długich zwolnieniach lekarskich

Kardiomiopatia wywołana stresem i oddziaływaniem masztów telefonii komórkowej

Kardiomiopatia wywołana stresem i oddziaływaniem masztów telefonii komórkowej

Brak odpoczynku w domu seniora znajdującym się w klasztorze

Brak odpoczynku w domu seniora znajdującym się w klasztorze

SZYBKIE LINKI

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat ocen i konsultacji prowadzonych w związku z naszymi rozwiązaniami?

Ochrona przed promieniowaniem – rozsądne rozwiązanie czy nonsens?

Kilka opinii klientów

Osłona przed promieniowaniem z masztów telefonii komórkowej i nadajników kierunkowych

Zabezpieczenie przed stresem geopatycznym

OCENA POZIOMU PROMIENIOWANIA W DOMU I W SYPIALNI

REFERENCJE

BROSZURA PRZEDSTAWIAJĄCA FIRMĘ GEOVITAL

Broszura Geovital i życie wolne od promieniowania

Podstawowe informacje o firmie Geovital, nasza historia, problemy, akademia, rozwiązania i sieć

Kontakt | Mapa strony | Login | Warunki

źródło: http://pl.geovital.com/research/

„(…) postawienie pomnika człowiekowi, który jest winien śmierci dziesiątków mieszkańców Podkarpacia, jest co najmniej potwarzą w stosunku do rodzin, które straciły swych bliskich w wyniku dyktatorskich rządów „Piłsudskiego” i Sanacji.”

2018/07/09

Protest przeciwko budowie pomnika Józefa „Piłsudskiego” w Rzeszowie

nac 3.jpg

Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie budowy pomnika Józefa „Piłsudskiego” w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia, w trybie natychmiastowym. Gdzie jak gdzie, ale postawienie pomnika człowiekowi, który jest winien śmierci dziesiątków mieszkańców Podkarpacia, jest co najmniej potwarzą w stosunku do rodzin, które straciły swych bliskich w wyniku dyktatorskich rządów „Piłsudskiego” i Sanacji.

Upokarza również dziesiątki tysięcy protestujących mieszkańców regionu przeciwko łamaniu praworządności i bezprawiu, jakie czyniły z inspiracji i w imieniu Józefa „Piłsudskiego” oraz władz sanacyjnych służby policyjne. Tak czy inaczej stawianie pomnika człowiekowi winnemu przelanej krwi na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego jest haniebnym przedsięwzięciem i godzi w pamięć jego ofiar.

Przypominamy, że 24 stycznia 1938 r. premier i minister spraw wewnętrznych gen. Felicjan Sławoj-Składkowski w wystąpieniu przed komisją budżetową podał następujące liczby zabitych na obszarze II Rzeczpospolitej na skutek siłowego tłumienia przez policję strajków i manifestacji w latach 1932-1937. Rok 1932 to 141 zabitych. 1933 – 145 zabitych. 1934 – 118 zabitych. 1935 – 143 zabitych. 1936 – 157 zabitych. 1937 – 114 zabitych, w tym 44 podczas tłumienia powszechnego strajku chłopskiego. Łącznie – 818 zabitych.

Listę ofiar związanych z protestami i strajkami na Podkarpaciu obciążających Józefa „Piłsudskiego” i sanację otwiera Franciszek Czernecki ze wsi Lubla, który zginął 15 maja 1932. Podczas tzw. powstania leskiego w czerwcu 1932, w którym wzięło udział około 5 tys. osób, blisko tysiąc jego uczestników odniosło rany, zaś zginęło kilkanaście. Na początku czerwca 1933 r. w Grabinach – jedna, a następnie w wyniku wydarzeń w Nockowej i Kozodrzy odnotowano 9 zabitych. Wkrótce w Grodzisku sanacyjni policjanci zabili 7 osób (czterech mężczyzn i trzy kobiety). Ksiądz Władysław Bachota, który odprawił w Rakszawie nabożeństwo dla zebranych chłopów, został skazany na 7 miesięcy więzienia i tysiąc ówczesnych złotych grzywny. 19 czerwca 1933 r. w Wólce Podleśnej, nieopodal Rzeszowa zginęło 5 osób.

Podczas Wielkiego Strajku Chłopskiego 1937 r. w starciach z policją w Grębowie 17 sierpnia zginął Józef Szewc. 18 sierpnia w Harcie (powiat brzozowski) – odnotowano 2 zabitych. 19 sierpnia w Dynowie – 4 zabitych. 21 sierpnia w Muninie– sanacyjna policja zabiła 7 osób. 25 sierpnia w Majdanie Sieniawskim zabito 15 osób. W tym sześcioletnie dziecko! Jak widać ofiar „Piłsudskiego” i Sanacji na Podkarpaciu było sporo.

Odrębną sprawą jest ocena Józefa „Piłsudskiego”, jako „niepodległościowego” polityka. Przeciwnicy jego legendy zwracają uwagę, że Niemcy, którzy postanowili bronić swych rubieży wschodnich za wszelką cenę, przywieźli jego osobę po ogłoszeniu przez Radę Regencyjną deklaracji niepodległościowej, z której jasno wynikało, że w skład niepodległego państwa polskiego powinny wejść ziemie zaboru pruskiego. Dlatego przywieźli go 10 listopada 1918 roku, w ostatnim dniu przed podpisaniem kapitulacji, z Magdeburga do Warszawy, gdyż obiecał im, że nie będzie zabiegał o wcielanie do Polski dawnych ziem zaboru pruskiego. I jak bieg wypadków pokazał, z tej obietnicy starał się wywiązywać. Nie miał też przypisywanego mu udziału w zwycięstwie nad bolszewikami w bitwie warszawskiej. 12 sierpnia 1920 r. złożył dymisję z funkcji Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza na ręce premiera Wincentego Witosa, po czym wyjechał z Warszawy do swej kochanki, Aleksandry Szczerbińskiej, do Bobowej nieopodal Gorlic i Nowego Sącza.

Kiedy zorientował się, że wojska polskie przełamały front bolszewicki, 15 sierpnia przyjechał do Puław, gdzie znajdowały się przydzielone mu oddziały. Ale jeszcze zwlekał z wyruszeniem na pole walki. Po południu był ojcem chrzestnym w lokalnym kościele. Na front ruszył 16 sierpnia. Jego oddziały zetknęły się z wycofującymi się oddziałami bolszewickimi dopiero 17 sierpnia. W dniach 14-16 sierpnia, kiedy decydowały się losy bitwy, na polu walki był nieobecny i na jej przebieg nie miał żadnego wpływu.

Nie ma też wątpliwości co do tego, że po wejściu w życie konstytucji marcowej na różne sposoby poprzez struktury konspiracyjne, które posiadał w strukturach państwowych i partyjnych, destabilizował sytuację w państwie.

W zamachu majowym, który przeprowadził pod kłamliwymi hasłami, zginęło prawie 400 osób. Dlatego między innymi główny kapelan Legionów Polskich ksiądz Józef Panaś z podkarpackiego Odrzykonia 17 maja 1926 r. publicznie podczas mszy koncelebrowanej przez biskupa polowego Wojska Polskiego Stanisława Galla w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zrzucił na ziemię wszystkie odznaczenia i oświadczył, że odznaczeń które otrzymał od Józefa „Piłsudskiego” nie będzie nosił bo parzą.

Józef „Piłsudski” i wykreowana przez jego osobę sanacja ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu brzeskiego, podczas którego skazano na kary więzienia zasłużonych dla odzyskania niepodległości polityków i zarazem przeciwników politycznych oraz za ofiary obozu koncentracyjnego w Berezie Kartuskiej. Do tego niszcząc kadrę dowódczą, która odegrała decydującą rolę w zwycięstwie na bolszewikami podczas bitwy warszawskie oraz destabilizując struktury armii przyczynił się w znaczny sposób do katastrofy wrześniowej w 1939 r.

Śmierć z rąk sanacji ponieśli m.in. generał Tadeusz Rozwadowski, który był autorem planu bitwy warszawskiej oraz Włodzimierz Zagórski,
 który jako jeden z byłych szefów wywiadu austriackiego dysponował materiałami kompromitującymi „Piłsudskiego”. Nieprzypadkowo Adolf Hitler zadecydował po zajęciu przez jego wojska Krakowa o wystawienie warty honorowej przed grobem Józefa „Piłsudskiego” na Wawelu w podziękowaniu za zasługi dla Niemiec. Inną sprawą jest polityka historyczna, która na zapomnienie skazywała wielu patriotów zasłużonych dla odzyskania niepodległości, w tym z Podkarpacia. Na przykład wymazała ze świadomości społecznej księdza Józefa Panasia z Odrzykonia, który był jednym kreatorów odzyskania niepodległości. Niestety, wykreowane przez sanację mity i kłamstwa historyczne nie zostały wyprostowane do dziś.

Przytoczone argumenty jednoznacznie przemawiają za tym, że gdzie jak gdzie, ale odsłonięcie pomnika Józefa „Piłsudskiego” w Rzeszowie będzie hańbą dla jego mieszkańców i zbezczeszczeniem pamięci podkarpackich ofiar jego rządów i sanacji.

Podpisy:
Edward Słupek, syn ziemi dynowskiej, na której popłynęła krew protestujących
i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom
Henryk Pietrzak, syn ziemi krośnieńskiej, na której popłynęła krew protestujących i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom
Zbigniew Micał, syn ziemi rzeszowskiej, na której popłynęła krew protestujących i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom
Roman Małek, syn ziemi przeworsko-jarosławskiej, na której popłynęła krew protestujących i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom
Andrzej Micke, syn ziemi rzeszowskiej, na której popłynęła krew protestujących i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom
Jerzy Maślanka, syn ziemi dębickiej i ropczycko-sędziszowskiej, na której popłynęła krew protestujących i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom
Wiesław Buż, syn ziemi rzeszowskiej, na której popłynęła krew protestujących i strajkujących chłopów przeciwko sanacyjnym rządom
Henryk Nicpoń, autor książki „Polowanie na generała – Piłsudski kontra Rozwadowski”

Rzeszów, 3 lipca 2018 r.

na podstawie: http://mysl-polska.pl/1606

M.K TV

2018/07/06

19:03

M.K TV (RADZIO PATLEWICZ…DETEKTYW-MEDYCYNA TU JEST BEZRADNA)

18:44

M.K TV ( Moje przemyslenia )

20:26

M.K TV (Radio Maryja-Jonny Daniels-Grzegorz Braun)

16:22

M.K TV ( MARIHUANA=ZDROWIE+NATURA )

31:53

M.K TV ( ROZMOWA Z JANEM ZBIGNIEWEM HR.POTOCKIM )

31:39

M.K TV ( WYWIAD Z JANEM ZBIGNIEWEM HR.POTOCKIM )

20:20

M.K TV (W REALU24-SUMLINSKI-AGENT CZY SKRZYWDZONY DZIENNIKARZ?)

30:35

M.K TV ( WYWIAD Z JANEM ZBIGNIEWEM HR.POTOCKIM )

6:38

M.K TV (JAJECZNICA PO KROLEWSKU )

29:41

M.K TV (WYWIAD Z JANEM ZBIGNIEWEM HR.POTOCKIM)

24:01

M.K TV ( ANDRUSZKIEWICZ-KLAMCA-OSZUST-POPULISTA )

8:49

M.K TV ( JAN POTOCKI-DOKUMENTY NA SKUTECZNOSC LEKU NA RAKA-USZI TANIEC W STRINGACH)

32:33

M.K TV ( ROZMOWA Z PREZYDENTEM POTOCKIM )

32:32

M.K TV ( LEKCJA HISTORII+CO MYSLE O JANIE POTOCKIM)

12:45

M.K TV (KTO STOI NA CZELE KOSCIOLA W POLSCE+CZYM JEST TRADYCJA LACINSKA)


11:02

M.K TV (PATLEWICZ OSZCZERCA I KLAMCA SZKALUJE POLSKICH PATRIOTOW)


11:01

M.K TV ( WYCOFANIE USTAWY O IPN )


11:50

M.K TV (POLACY NIE DBAJA O POLSKE)


6:01

M.K TV ( ODPOWIEDZ DO KLAMCY I OSZUSTA PATLEWICZA)


8:45

M.K TV (ODPOWIEDZ DO KLAMCY I OSZUSTA PATLEWICZA ODC.2 )


46:25

M.K TV ( ROZMOWA Z PREZYDENTEM JANEM ZBIGNIEWEM POTOCKIM )


32:40

M.K TV ( UJAWNIENIE TAJEMNICY IIIRP. ROZMOWA Z PREZYDENTEM JANEM ZBIGNIEWEM HR. POTOCKIM )


29:38

M.K TV ( WYWIAD Z OFICEREM LOTNICTWA POLSKIEGO )

4:32

M.K TV ( ROSJA JAKIEJ NIE ZNACIE )


14:18

M.K TV ( R.PATLEWICZ VOL.4 VS JAN POTOCKI )

13:18  

M.K TV ( PROBA ROZMOWY Z PANEM R.PATLEWICZEM )

10:57

MK.TV ( POLACY OFIARAMI MANIPULACJI G.BRAUNA)

9:01

M.K TV ( CZY PAZIK JEST WINNY CALEMU ZLU NA SWIECIE?? ) 

11:13

 

M.K TV (POLACY MYSLENIE ZASTAPILI SLUCHANIEM-JAKA SZKODA)

10:16

M.K TV (POLACY LUDOZERCY CZY POLACY CYWILIZACJI LACINSKIEJ)

źródło: http://www.youtube.com/channel/UC2Nb1MU7R0QlCTxPawjXNyw/videos?flow=grid&view=0&sort=da

Tajniki spalania wody w kotłach grzewczych i silnikach spalinowych – Jerzy Orzeł

2018/07/06

6 lipca 2018 00:34

Zapraszamy do wysłuchania wykładu Jerzego Orła o dodatkowym zasilaniu kotłów grzewczych i silników spalinowych w wodę jako paliwo oraz od ciekawych pomysłach stosowanych w uprawie malin i innych roślin.

Nagranie zostało wykonane podczas imprezy Święto Żywiołów – Słowiański piknik mocy (16-17.06.2018) – zorganizowanego przez Andrzeja Nikodemowicza.

Kontakt: www.Karkasy.pl

źródło: http://porozmawiajmy.tv/tajniki-spalania-wody-w-kotlach-grzewczych-i-silnikach-spalinowych-jerzy-orzel/

Dobrowolność szczepień w Polsce – Jacek Wilk 04.07.2018

2018/07/05

Opublikowany 5 lip 2018

66. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2018 roku.

Wystąpienie posła, adwokata, ekonomisty Jacka Wilka http://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Wilk na temat Obywatelskiej Ustawy Inicjatywnej dotyczącej wprowadzenia dobrowolności szczepień wzorem 20 państw Europy.

http://stopnop.com.pl/obywatelski-projekt-ustawy/

zostawili swój ślad

2018/07/03

Opublikowany 1 lis 2016

Zmarli: Marian Kociniak, Andrzej Kopiczyński, Marek Bargiełowski, Halina Skoczyńska

Filmowe wspomnienie zmarłych w 2016 roku, znanych Polaków. Zrealizowano na zlecenie 2 Programu TVP. Autor: Wojciech Barczak, czyta Krystyna Czubówna.

Przełom w ogrzewaniu domostw – Marian Strzelczyk

2018/06/30

Opublikowany 30 Cze 2018