Tymczasowa Administracja Państwowa

Tymczasowa Administracja Narodu Wolnych Polaków.

W ostatnich czasach pojawiły się jedno i wieloosobowe zarządy, rządy, czy zgromadzenia. Poza chęciami nie było tam podstaw prawnych, ani nawet odpowiedniego zrozumienia, jak administrować krajem. Słuszne pragnienia, słuszne dekrety, ale nie odwołujące się do prawa. Cóż więc w oczach świata, ma większą moc, Pan, Pani czy kilku aktywistów z najświętszymi i szczerymi chęciami, czy Naturalne Prawa Polaków? Czyjeś super intencje, czy prawo grawitacji? A też i w drugą stronę. Dlaczego ktokolwiek może, czy jaką ma podstawę bojkotować, lub unieważniać rozporządzenia przestępców? Odpowiedź jest ta sama. Prawo jest nie negocjowalne. Prawo ma najwyższą moc. I tylko i wyłącznie w imieniu prawa, można zatrzymać bezprawie.

Do dokonania zmiany ustroju, systemu i zbudowania Nowej Wolnej Polski, potrzebni są dorośli i dojrzali społeczno-politycznie ludzie, ale też mający jeden cel i ujednolicone zasady naturalnych praw Polaków. Dzieci nie mogą brać udziału, bo nie mają ani dojrzałości, ani możliwości wykonania celu.

I tak mamy prawo, które jest kompatybilne i podobne do Common Law. Czyli nasze prawa mogą być z powodzeniem stosowane w każdym narodzie pragnącym wolności na świecie. To jest najważniejsze kryterium. Mając prawo, przemiana się sama nie dokona, ale muszą odpowiedzialni i dojrzali ludzie to uczynić. A jak?

Przysięga podstawowa jest bardzo uniwersalna i jest ona częścią 1szego filaru praw naturalnych. Każdy lider, czy w ogóle aktywista, a nawet najmniejszy funkcją, czy rangą, musi złożyć tę samą przysięgę, że będzie działał tylko w najlepszym interesie Polaków i Polski. Przysięga ma być złożona ze świadomością, że jej złamanie jest poważnym przestępstwem. Nasi politycy nigdy nie dotrzymują przysięgi, i my to zwalczamy u nich i u siebie. Nie przysięgaj, jeśli nie dorosłeś do odpowiedzialności.

Bez tej przysięgi to nikt im nie zaufa i nie powierzy tak ważnego zadania.

Cały ruch i przemiana mają być jawne i według imienia i nazwiska.

Nikt, nawet najmniejszy rangą, nie może być zaakceptowany, bez gruntownej znajomości i zrozumienia zasad prawnych.

Więc konieczne jest ustanowienie Tymczasowej Administracji Narodu Wolnych Polaków.

To jest symbol, to jest koordynacja, to jest rzeczywistość, w odróżnieniu od pyskówki, teoretycznych wypocin. To są ludzie reprezentujący Naród Wolnych Polaków. To jest konieczność, aby Administracja wydała, skierowała, otrzymała, różne sprawy związane z budową naszej Polski.

Musimy nieco wyjaśnić mechanizm działania.

Mamy przymusową demokrację marksistowską. Mamy jej po dziurki w nosie. Skoro demokracja jest częścią problemu, to my ustanawiamy to, co jest rozwiązaniem, a mianowicie – najlepszy interes Polaków i Polski.

Bez niepotrzebnej demagogii, początki są trudne, ale ludzie, w miarę wzrostu świadomości społeczno-politycznej, będą się dołączali, a nawet stawali w kolejki, aby do tego ruchu wolnościowego dołączyć. I tu nie ma mowy o głosowaniu, o glosach większości, ani mniejszości. Mówimy o prawie naturalnym, czyli danym z góry, a też i o naszych interesach. Nie ma przymusu, kto chce, dołącza się do nas dobrowolnie.

Jeśli masz 4 dzieci, to czy robisz demokratyczne głosowanie, czy Ty, jako odpowiedzialny, wydajesz decyzje dobre dla każdego? A jeśli złe decyzje podejmujesz, to wiesz, że ani Twoja rodzina, ani Ty, nie będziecie zadowoleni. A Ci, którzy nie mogą żyć bez demokracji, niech idą tam, gdzie jest demokracja. U nas jest odpowiedzialność, ale faktyczna, a nie pustosłowie. Prawna odpowiedzialność.

Jeśli wróg nam będzie w oczy kłuł, że to nie jest demokratyczne… to odpowiedź jest prosta: Taka jest Wola Narodu Polskiego.

Administracja powoła do życia prawnego tworzące się urzędy: Szeryfa, Sądy Ludowe, Rejestry Wolnych Polaków, Milicję Ludową i inne organizacje.

Administracja informuje, koordynuje, organizuje, weryfikuje, opracowuje itd. W imieniu Narodu wolnych Polaków, Administracja ogłosi nieważność restrykcji nowej religii wirusowej. Można to zrobić po naszemu, a można, w tym wypadku, powołać się na stare i wciąż ważne prawo – art. 61 Magna Carta, nieposłuszeństwo cywilne. Ono ma moc prawną i zostało wypróbowane przez wieki.

Każdy wolny Polak może to indywidualnie uczynić, ale Administracja to uczyni, w imieniu każdego kto jest, lub właśnie zamierza się przyłączyć do ruchu wolnościowego. Administracja wystosuje oświadczenie do panującej kliki, z konkretnymi zarzutami, jak: wszystkie (wymienić: maseczki, ograniczenie ruchu, itd.), ograniczenia, zastraszanie w mediach i urzędowe kary, rujnowanie biznesu i zdrowia fizycznego i psychicznego, bez powodu naukowego, ani faktycznego, a też, wbrew woli Narodu. W związku z czym (i tu nie ma debaty, bo wiemy co postanawiamy, a też podobnie czynią narody świata), Naród Wolnych Polaków postanowił, że wszystkie restrykcje, z tym związane, muszą być natychmiast zaprzestane, ludzie nie są zobowiązani do ich przestrzegania, a są one nie tylko bezprawne, ale też są przestępstwem. Dalsze represje i usiłowania zmuszania ludzi, będzie traktowane jako świadome ataki przestępcze, zarówno wykonawców, jak policji i decydentów. Natychmiastowe zaprzestanie, daje możliwość łagodniejszych kar, za dotychczasowe szkody w biznesie i personalne, w tym zdrowotne (zastraszanie). Nie ma mowy o obowiązkowych szczepionkach, ani o niczym obowiązkowym. Polacy na ogół urodzili się zgodnie z prawami Natury, tak pragną żyć i umrzeć, naturalnie, bez wszczepiania chorób, przymusowo, jak to obiecują Protokoły syjońskie. Taka jest Wola Narodu Polskiego.

Taki dekret ma być stworzony profesjonalnie, przez Administrację i skierowany do Andrzeja Dudy, człowieka, występującego też jako Prezydent…, i do ministrów i innych urzędników, w tym sądów i policji. Imiennie i [od mg: z podaniem] tytułów ich funkcji. Czas na odpowiedź: 14 dni.

Wystawia Administracja, w imieniu prawa… i Narodu.

Odmowa, lub akcje przeciwko woli Narodu, będą karalne, w lokalnych, lub międzynarodowych sądach.

W początkowym okresie, każdy taki dekret, czy decyzja, muszą mieć załącznik 1: strona samych zasad prawa. Bo na nich się to wszystko opiera. I tego nie można zanegować, gdyż jest to uznane na całym świecie.

Uwaga. Nie [od mg: należy] powoływać się ani na EU, ani na ONZ. Tylko na nasze prawa, albo ewentualnie na Common Law czy Magna Carta.

Administracja zatwierdza i stosuje, rejestry. Rejestrów będzie wiele, i począwszy od aktu narodzin. Tak my dorośli, tez sami sobie takie akt sporządzamy i ta rejestracja oznacza, że jestem żywym i wolnym człowiekiem, a nie korporacją o nazwie podobnej do mego nazwiska, która to jest handlowana na NY stock exchange. Taki rejestr też jest pierwszym krokiem mojej decyzji jako wolnego człowieka. Inne rejestry to [od mg: rejestry] mojego domu, pola, samochodu , biznesu, itd. I to umożliwi nam, abyśmy sadzili [od mg: tyle,] ile drzew chcemy na naszej działce i je wycinali, nawet codziennie, bez pozwolenia. Bo kogo ma właściciel pytać?

Więc zdolni ludzie, prawdopodobnie młodzi, po przysiędze prawnej, mogą się zgłaszać i zarejestrować siebie i prowadzić, w czynie społecznym, rejestracje jak wspomniałem. Gdy przybędą finanse, to będzie to zajęcie odpłatne. Oczywiście, jest to sprawa prawna. Każde nadużycie będzie karalne. W krótkim czasie koordynacje takich rejestrów będzie prowadzić Administracja.

Urząd Szeryfa jest super ważny i musi być od początku płatny, na pełny etat, ale może pierwsze dni mogą być w czynie społecznym. Administracja powinna się zwrócić do burmistrzów, o przydzielenie wyposażonego biura, dla szeryfa i jego deputowanych. My za to płacimy, w podatkach.

Wraz z ustanowieniem szeryfa, zaprowadzamy sądy ludowe. Też Administracja ma je koordynować.

Finanse.

Wielu ludzi, zwłaszcza starszych, pyta o to, czy będą pensje, renty i emerytury.

Wielu ekspertów uważa, że ZUS zwyczajnie upadnie i nie będzie z czego wypłacać rent i emerytur, a też zasiłków, ani ubezpieczeń medycznych. A i podobna sytuacja czeka resztę świata.

Przejmowanie urzędów i kraju, a w tym majętności, oznacza też przejęcie skarbu państwa i zasobów naturalnych, w tym kopalń, wody, lasów, itd. Nie oznacza to długów, tak zwanych narodowych, gdyż to się stało nie dla dobra Narodu, ani z jego zgodą. Kto pożyczał, ten niech oddaje.

Odpowiedzialność karna polityków i innych urzędników polega na, nie tylko karze więzienia, ale przede wszystkim konfiskacie [od mg: ich] osobistych majątków.

Pożyczki na lichwę są bezprawne, a że to może dobrze pracować [od mg: bez lichwy,] to mieliśmy okazję widzieć w Libii, za Kadafiego. Pożyczki są bezprocentowe. Klient płaci tylko za obsługę, czyli drobne pieniądze, na utrzymanie urzędnika, który księguje pożyczkę i zwrot.

Coś w rodzaju związków zawodowych będzie dbać o równowagę miedzy pracodawcą, a pracownikami. Zawsze i z każdej strony to musi być najlepszy interes Polaków i Polski. Robotnicy, w miarę możliwości, powinni być współwłaścicielami, czyli mieć udziały w firmie, w której są zatrudnieni. Obce firmy muszą spełniać prawa i zasady nasze, a główny zysk [od mg: musi] pozostać w Polsce.

Jakoś ludzie muszą żyć. No, a jeśli w obecnym reżimie ZUS upadnie, to jak renciści będą żyć? Budując od nowa kraj, musimy też i zadbać jakoś o rencistów [od mg: i emerytów].

Służba zdrowia będzie przejęta przez sektor prywatny, po zniesieniu monopolu medycznego i farmaceutycznego. I tak, apteki, dla przykładu, z obecnej zaawansowanej chemii, powrócą do ziół i prostych środków, jak dawnymi czasy.

Fachowcy od ekonomii naturalnej zajmą się opracowaniem odpowiedzialnego systemu podziału dóbr naturalnych, do których każdy Polak ma prawo. Istotą jest niezależność od obcych. Czy my będziemy mieli złotówki, srebrówki, czy jantary, albo cokolwiek innego, to ma być nasz system i tylko przez nas kontrolowany.

Oświata, przejdzie w ręce prywatne i JKM pięknie wyjaśnił, że to jest tańsza wersja i bardziej efektywna.

Naród przejmuje, stopniowo, kontrolę nad mediami. Wytacza się procesy za oszustwo Narodu w mediach.

Administracja powołuje paru komisarzy, czy kluczowych urzędników, albo nawet przejmuje urzędy obecnych ministrów do spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych.

Ustanawia się nowy system wyborczy. Na początek chodzi o to, aby naturalne prawa były podstawą, a nie to czy system wyborczy ma być elektroniczny, czy najtańszy, tradycyjny. Jeśli w jakimkolwiek systemie ktoś celowo fałszował, to podlega poważnej karze.

Kościoły tracą wsparcie od państwa, a też i majątki nadane kościołom. Bezpośrednio, budynki i ziemia, na której stoją i parafia, pozostają, ale jeśli chodzi o utrzymanie, to będzie ono podlegało takim samym zasadom, jak innych organizacji. Jeśli założysz fabrykę i musisz płacić podatek za ziemię i budynki, to i kościoły też. A jeśli nie musisz płacić podatków, to i kościoły też nie. Tak samo szkoły i szpitale.

Na pewno religia nie jest w interesie Polaków, ani Polski, więc państwo nie będzie ani dopłacało, ani dawało ulg kościołom. Jeśli jakaś grupa wierzących woli głodem przymierać, a wesprzeć kościół, niech tak zrobi. Dotyczy to każdego wyznania.

Oświęcim jest miastem Polskim, i Polacy sprawują władzę nad nim, a nie żadne inne mocarstwa, czy agencje.

Sprawa legalności i prawa.

Nie ma złego prawa, ani nie sprawiedliwego, tak jak nie ma fałszywej prawdy. Prawo pochodzi z góry i my mamy prawo, prawo do życia i choć ONZ o tym mówi, to jednak bądźmy świadomi, że my tego nie przyjmujemy jako jałmużny od syjonistów, że łaskawie uznają, że mamy prawo do życia. My je mamy, a oni tylko to potwierdzają. I takie mamy podejście, w każdej sprawie, gdy obecny reżim uznaje, że mamy takie, czy inne, prawa, a nie nadaje ich nam.

Więc logiczne, że my, nie tylko możemy ich legalności nie słuchać, ale musimy nie słuchać, bo to jest przestępstwo, co oni wyczyniają.

A czy mogą Cię skrzywdzić, jeśli ich nie posłuchasz? Mogą, tak samo jak bandyta, który zmusza Cię do kooperacji. Nie ma różnicy. I w tym momencie to Twój problem, bo wiesz, że boisz się czynić, to co dobre i prawe, a myślisz, że lepiej jest, ze strachu, czynić bezprawie.

To wiedz, że skoro przyszedł czas rozliczać przestępców politycznych, to przyjdzie czas aby Ciebie rozliczać w sądzie. Bo wiesz, co jest złe, a co dobre i co, chcesz dalej czynić zło? No przecież dajemy im, przestępcom urzędowym możliwość pozostawienia przestępczości i przejścia na naszą stronę. My mamy moc, nie tylko w liczbie nas, ale i w prawie, które zawsze zwycięży.

I tak sławetne artykuły: 4. i 30. obecnej konstytucji, nie są nadanymi nam prawami, które i tak są nie respektowane, ale oni uznają, że to są nasze naturalne prawa.

Ściślej mówiąc, to, konstytucja, ani nie jest najwyższym prawem, ani prawem w ogóle. Nikt nie może nas sądzić o jej nieprzestrzeganie.

To my ratyfikujemy wymienione paragrafy, jako prawo, i ich [od mg: przestrzegania, przez wszystkich,] wymagamy. Dokładnie, to samo, jest z kodeksami KK i KC.

W odbudowie kraju nie powołujemy się na konstytucję, jakby była prawem.

W związku z tym, to, że wróg sobie napisał, że nie możemy obalić kliki rządzącej, to jest tylko ich życzenie. Takie samo, jak bandyta wydaje nakaz, że nie wolno go pojmać i zaaresztować.

Pamiętajmy, że ustawy, to bezprawie, a umowa i naturalne prawo, to prawe prawo.

Policja i użycie siły.

Zastanów się. Gdy widzisz, na ulicy, że podrostki atakują staruszka, lub kalekę na wózku inwalidzkim, to czy możesz ich osądzić w ciągu sekundy? Możesz i powinieneś. Czy możesz ich przegonić i obronić ofiarę? Możesz i powinieneś. Czy podrostki czynią to prawnie? Bezprawnie.

A jeśli podrostki to rosłe chłopy, w mundurach policji? Czy to zmienia sytuację? Nie zmienia, tak samo jest to bezprawny atak. [od mg: tu jest przykład bezprawnego, bandyckiego napadu zamaskowanego osiłka w mundurze na bezbronną kobietę: https://7777777blog.wordpress.com/2020/10/09/tymczasowa-administracja-panstwowa/#comment-117973]

Widzieliśmy, niedawno, serię ataków bandytów w mundurach policji, w USA, którzy zamordowali ludzi. To samo się dzieje w Polsce i na świecie. To jest zorganizowana banda przestępcza.

Gdy taki bandyta zwali kalekę na ziemie, i go dusi, bo on się rusza, to czy to jest wilk, że jego natura to zadusić i zaczekać, aż się przestanie ruszać? I to ma być pilnowanie porządku, czy zakłócanie go?

Więc, na ogół, uznajemy obecną policję jako organizację przestępczą, która musi dość wcześnie być przejęta i rozbrojona, a przestępcy ukarani. Owszem, drobne i ogólne przestępstwa tego typu będą podarowane, pod warunkiem, że po przysiędze, publicznej, winni zadeklarują lojalność wobec Polaków i Polski. Oczywiście, nie będą posłuszni obcym agencjom. Zaczynamy oskarżenia od najwyższych stanowisk w policji.

Szeryfowie i ludowa milicja przejmują funkcje policji, a mogą przejąć tych policjantów, którzy przejdą na naszą stronę.

Bez dyskusji, wymagamy, aby urzędnicy, od prezydenta począwszy, publicznie ogłosili i zapisali w księgach, że wszystkie artykuły i idee syjonistów, zapisane w Protokołach, są przestępstwem, jeśli są wprowadzane, lub planowane do wprowadzenia. Jak sami syjoniści wyznają publicznie, ich zamiary są terrorystyczne i bezwzględne. Nie dyskutujemy [od mg: o tym] kto to napisał. Wymagamy, aby uznali to, jako jedno z poważniejszych przestępstw. Odmowa oznacza, że popierają terroryzm. To jest warunek konieczny w Ofercie i Warunkowym Zwolnieniu z odpowiedzialności.

A teraz, może jeszcze mały scenariusz, co można przewidzieć, że wróg nam uczyni i za co.

Oni, jak przeczytałeś Protokoły, są najgorszym terrorystą świata, a sami żydzi to też potwierdzają, że chcą i zniewalają nas. My się budzimy i przeciwstawiamy, przez wprowadzenie naszego prawa Naturalnego i naszych zasad, w tym, Polska dla Polaków i przez Polaków.

I co oni mogą?

Wysłać połowę armii USA, izraelskiej, brytyjskiej i NATO i zbombardować nas? I jak się przed światem wytłumaczą? Że my [od mg: to] terroryści itd.??? A przecież [od mg: to] my powstajemy przeciwko [od mg: ich] terroryzmowi. Ale my to czynimy jawnie, na oczach świata, i prawnie i ze wsparciem narodów świata. Nie Organizacji Narodów Zjednoczonych = syjonizmu, ale ludzi, jak my, ze świata.

I co, narody świata tak będą patrzyć, jak nas niszczą?

A nie wiesz, że narody świata, właśnie to robią, co właśnie omawiamy? I jakoś ich nie bombardują.

Mało tego, my to czynimy prawnie, nie w podziemiu, że nie wiadomo co my możemy knuć…

A teraz nieco perspektywy. Było źle, ale czy 5 lat temu byś pomyślał, że ktoś Cię zmusi i faktycznie zamknie w więzieniu Twego domu, i majtki Ci każe na głowie nosić i zniszczy ekonomię i tak dalej? A właśnie to mamy i szykuje się na gorzej. I co, zrobili to z tego powodu, że wymagałeś prawa? Nie, właśnie odwrotnie, bo nie wiesz, czym jest prawo, a czym legislacja. A co by się stało, gdybyś 5 lat temu wymagał przywrócenia prawa naturalnego? Prawdopodobnie by nie doszło, do tego, co mamy.

A Szwecja, mimo iż jest komunistyczna, jak większość krajów świata, nie wprowadziła tak daleko posuniętej niewoli i [od mg: widzimy, że tak] można, i [od mg: że] nie zostali zbombardowani. A Norweski rząd przeprosił Norwegów, za utrudnienia, jakich się dopuścił pod naciskiem terrorystów światowych. A Łukaszenko odmówił łapówek za wprowadzenie zamordyzmu. I co, nie ma bombardowania, ale są rozruchy, które wróg zrobił na Ukrainie i w Rosji wywołując rewolucje, a i inne rewolucje.

No i wróg może, u nas, próbować czynić rozruchy i rewolucje, ale my może jesteśmy nieco innym narodem [od mg: niż nasz wróg]. My czyńmy to prawnie i nie odchylajmy się, ani na prawo, ani lewo, od naszego naturalnego prawa i naszych zasad, na prawie opartych.

Wnioski. Nic nie robiąc, na pewno, na pewno, będzie źle i gorzej. Wprowadzając prawo, możemy pocierpieć, ale i wygrać. To zależy, od nas. Im więcej będziemy się szarpać między sobą, tym więcej ucierpimy. Im bardziej się skupimy na naszym celu, niezależności od wroga ludzkości i wprowadzeniu naszego prawa i budowie Nowej Polski, całkiem niezależnej. Dla przyszłych pokoleń i dla nas.

To może tylko na dobre wyjść.

Nie tylko gdzieś na świecie, ale wokół nas, jest wiele krajów pragnących tego dokonać. I jeśli zrozumiemy, że Niemcy były i są, najbardziej ze wszystkich, na całym świecie, pragnący pokoju i wolności, to podamy sobie ręce i razem będziemy odzyskiwali nasze kraje dla nas. Nie czas na lekcje historii, ale wiadomo, że Niemcy mieli na krótko, na siłę wprowadzoną Bawarską Republikę Rad. I pewien genialny lider, którego nie wypada wymieniać, temu się sprzeciwił. I mu nikt, zdrowo myślący, nie zaprzeczy, że Niemcy walczyli przeciwko komunizmowi. Przyjdzie czas, gdy będziemy wszyscy mówili to samo. Obecnie, mimo, iż Niemcy są najbardziej kontrolowanym narodem na świecie, oni wciąż są dość blisko rozpoczęcia walki o wolność.

Czy wyobrażasz sobie, że obce terrorystyczne siły i moce, będą bombardować Twój dom, Twoją dzielnicę, Twoje miasto i Twój kraj, dlatego, że jest Wolą Polaków, aby wprowadzić naturalne prawa?

Boisz się stanu wojennego? A jeśli tak, to dlatego, że nie rozumiesz prawa naturalnego. Czytaj, rozmawiaj o tym i się przekonasz, że nie masz się czego obawiać.

Tymczasowa Administracja zwinie manatki, wkrótce, po udanych wyborach na Prezydenta. A to się stanie, gdy jedynym prawnym prawem, nie będą nigdy więcej, ustawy, ani rozporządzenia, ale naturalne prawa Polaków. Będą Sądy Ludowe.

Obce armie, i agencje będą usunięte.

Sumujemy.

Wielu indywidualistów i małych grupek ogłosiło, że należy zbojkotować restrykcje. Ale to nie miało podstawy prawnej. Zróbmy to na podstawie prawa. Wymieńmy jedno, lub kilka, z kilku naszych praw, że są łamane. Pokażmy, że przestępcy złamali umowę z nami, więc nie mają nic do gadania, chyba że, jako przestępcy. Że restrykcje są zniewalaniem, więc są bezprawne, wg naszego i międzynarodowego prawa (CL). I że Jest to Wola Narodu Polskiego, że restrykcje są bezprawne. I co, ministrowie powiedzą, że mają większą władzę niż Naród, który im dał zadanie, do wykonania?

Konieczne jest przedstawienie całego prawa i systemu, aby cały Naród się z nim zapoznał. Konieczne jest powołanie Administracji Tymczasowej, z woli Narodu i na podstawie prawa naturalnego.

Administracja koordynuje i działa w imieniu Narodu Polskiego. I tak ustanawia rejestry, szeryfów, sądy ludowe, koordynuje odbudowę Polski, przygotowuje oskarżenia i oferty współpracy z obecnymi przestępcami, warunkowo. Jeśli będzie problem z wykonaniem wyroku sądu, to będzie on wykonany w odpowiednim czasie.

Prawo, sądownictwo, kontrola monetarna, media, administracja państwowa, i praktycznie wszystko, będzie w rękach Polaków i niezależne od obcych mocarstw. Internet będzie pracował według naszych zasad. Jeśli nie, to się lepiej cofnąć w rozwoju i opracować nasz system, służący najlepszym interesom Polaków i Polski. Armia będzie 100% Polska i będzie zreformowana. Jak [od mg: widzimy] obecnie, armia to głupi, a silny, sługa przestępców, tak armia będzie miała odpowiedzialność i ważny głos polityczny. To przecież fachowcy od obronności, a nie od mordowania i niszczenia obcych i niewinnych narodów. Nie będziemy, ani zależni, ani [od mg: nie będziemy] pozwalali na glifosat, GMO, ani na trucizny rozpylane z samolotów, ani nie pozwalamy na monopol medyczny ani [od mg: na obce] farmy. Żadne obce moce nie będą kontrolowały naszych uczelni, naszej infrastruktury, ani moralności, ani polityki, ani obronności, ani sądownictwa, ani mediów, ani systemu monetarnego, ani Oświęcimia, ani niczego [od mg: w Polsce]. My, Polacy, zarządzamy naszym krajem i my decydujemy, z jakim narodem i na jakich warunkach, współpracujemy. Podobny argument, [od mg: wypowiedział] N. Farage: my, Brytyjczycy, nie będziemy słuchać Brukseli, my będziemy decydowali z kim i na jakich zasadach, będziemy handlowali. Zniewolenie nas przez UE jest bezprawiem i wychodzimy z tego, jak najprędzej możemy. Nie mamy się co targować, gdyż ten związek, jest bezprawny. Kończymy z bezprawiem. Kończymy z dnia na dzień i nikt nikomu nie jest nic winien. Zyski, straty, idą w niepamięć. I na pewno nie czyńmy żadnych zależności typu dopłaty z unii. To wszystko, handel z przestępcami, skończmy z tym, im szybciej tym lepiej.

Handlujemy i nawiązujemy stosunki przyjazne, z krajami, które bezwarunkowo akceptują Nasze Naturalne Prawa Polaków i uzgadniamy, że żadne stosunki, nie mogą tego naruszyć. Wymiana handlowa ma być na zasadzie obopólnych korzyści.

Odkrywanie faktów historycznych, w tym pełna weryfikacja i dogłębna, deklaracji rewizjonistycznych, jest konieczna, a też uregulowanie, czy Oświęcim jest na bliskim wschodzie, czy w Polsce. Jeśli w Polsce, to Naród [od mg: Polski] decyduje, co z tym zrobić.

Perwersja seksualna w szkołach i mediach ma być zniesiona, gdyż nie jest to w najlepszym interesie Polaków, ani Polski.

Każdy Polak, [od mg: do tego] zdolny, ma obowiązek obrony kraju i obrony prawa. Każdy zdolny i przeszkolony, ma prawo i obowiązek posiadania broni palnej.

Najłatwiejszą opcją jest zamrozić granice Polski, na obecnym miejscu. Co się nasuwa na myśl, to jakieś głosy, że część Polski należy do Niemiec. Aktywiści niemieccy twierdzą, że Polska, dawno temu, ich zaprosiła, aby się osiedlali. A potem, niestety, podbuntowani, przez wrogów ludzkości, robiliśmy pogromy na cywilnej ludności niemieckiej. I tak wyparliśmy Niemców. Prawnie, to powinniśmy naprawić krzywdy, jakie wyrządziliśmy temu narodowi, ale ziemie są nasze. TO jest na podobieństwo, [od mg: tego] że zapraszamy gości, a potem ich za kołnierz wyrzucamy. Nie powinniśmy za kołnierz ich wyrzucać, ale oni nie mają prawa rościć pretensji do naszego mieszkania.

Więc ziemie są nasze, ale powinniśmy przeprosić i być może, zapłacić odszkodowania, za to, cośmy im uczynili. Inna sprawa, to [od mg: to,] co oni nam zrobili, w okresach rozbiorów. Więc to może się rozejść po kościach, po przeprosinach, a nasza ziemia pozostaje nasza.


od mg: ten powyższy (swój) tekst przygotował mój nowy współpracownik na blogu :)
(ja – za zgodą autora – tylko dokonałem spolszczenia, drobnych poprawek redakcyjnych i jednego uzupełnienia w postaci linku do nagrania z YouTube, ilustrującego jeden z poruszonych tematów)