PORWANIE CZŁOWIEKA – Krzysztofa z rodu Chudek – 4 lipca 2022 r.

swojska suwerenka
Opublikowany 8 sie 2022


„:Rafał-Ariel.

Art. 79. Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.
adres komentarza

„:Rafał-Ariel.

Art. 104. Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.
adres komentarza

„Katarzyna Wiedźma toruńska

Co z pracownikami firm, czy pracodawca może przekazać pełne wynagrodzenie wraz z podatkiem pracownikowi? Jak to jest z ochroną praw pracowniczych?
adres komentarza

„:Rafał-Ariel.

Podejrzewam, że nikt nie ma gotowców w takich dziedzinach, póki sama nie zadziałasz, to nie będziesz Zawodowym Polakiem ;) ale spoko, planuję wystosować maila do kadr z pytaniami o tzw. „podatki” na pasku.. niech mi wytłumaczy gdzie one idą i czym są, bo nie ma informacji, a potem pismo z żądaniem wypłaty pieniędzy do ręki pod pretekstem np. „wątpliwości zaufania do bankowości”, a następnie prośba o nie rozliczanie podatku VAT bez mojej zgody, a jak nawet to nie zadziała, to prośba o ukazanie umowy między mną a urzędem, a jak to nie zadziała, to jeszcze nie wiem, może Ty coś wymyślisz.
adres komentarza

:Bearnas-andrzeý. :Kowal. :Copy-right / :copy-claim

Artykuł 21
1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
2. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów. Bez zgody narodu (suwerena) nie może funkcjonować żadna władza, a jeżeli taka grupa uzurpatorów istnieje – to jest ona nielegalna.

W 1991 r. (pierwsze wolne wybory) frekwencja wyborcza nie osiągnęła wymaganego minimum.

Logicznym tego następstwem jest nie uznanie wyniku wyborczego i uznanie wszystkich osób pełniących jakiekolwiek funkcje publiczne za nielegalne.

Dalszym logicznym następstwem tego kroku są kolejne wybory, które co do zasady nie mogą być uznane za legalne gdyż zostały zorganizowane przez nielegalnie funkcjonujących.

Również wszelkie przepisy prawa stanowionego przez nielegalnie funkcjonujące osoby nie mogą być uznane przez suwerena za obowiązujące, łącznie z Konstytucją RP z 1997 r.

Nadto na mocy Traktatu Lizbońskiego gdzie sprawujący nielegalnie władzę w Polsce dobrowolnie wyrazili zgodę na wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim (sprowadzając Polskę do roli wasala).

Konsekwentnie nie odwołuję się do zapisów konstytucyjnych i krajowych, lecz do zapisów o charakterze i randze międzynarodowej, a takie właśnie zapisy widnieją w przywołanej przeze mnie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie, że wszystkie instytucje, (których obecnie nie ma) winny działać zgodnie na rzecz suwerena i są mu podległe. To Suweren powołuje do życia wojsko, policję, sądownictwo i pozostałe struktury aby mu służyły w sprawnym zarządzaniu krajem. W przeciwnym wypadku osoby sprawujące lub uzurpujące sobie prawo do zarządzania krajem dbając tylko o własne interesy dopuszczają się zdrady i zbrodni na narodzie.

Kodeks Karny Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 127. K.K. [ZAMACH STANU]
§ 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 131. K.K. [Czynny żal]
§ 1. Nie podlega karze za usiłowanie przestępstwa określonego w art. 127 § 1, art. 128 § 1 lub w art. 130 § 1 lub 2, kto dobrowolnie poniechał dalszej działalności i ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu; przepis art. 17 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 128 § 2, art. 129 lub w art. 130
§ 3, kto dobrowolnie poniechał dalszej działalności i podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia popełnieniu zamierzonego czynu zabronionego oraz ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu.
adres komentarza

„Krystyna Pasieczna

Ojciec Klimuszko, nie tylko zielarz, ale i wizjoner powiedział, że „z Polski wyjdzie prawo, które zapanuje na całym świecie”
adres komentarza

Nowy ład – rozwiązanie problemów z administracją

Zawodowy Polak
Opublikowany 2 gru 2021

Wypowiedz się łącząc z Zawodowa TV na żywo
https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F94188339717391%3Fanon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=48e0e4bf-d4f6-4ffb-b8b6-331a14f10370&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Małointeligentni i ciężkopojmujący świętują podległość nazywając ją wolnością grzecznie opłacając różnego rodzaju haracze za życie na ziemi, pracę i dom… Jęcząc z rozkoszy gdy są dymani.

U W A G A! – W A Ż N E…

Władza zwierzchnia – Naród polski tworzy nowe prawo wyborcze…
Utworzenie prawa wyborczego następnie wybranie prezydenta (udzielenie mu pełnomocnictwa – przez które damy faktyczny mandat społeczny) jest gwarantem należytego ukonstytuowania i powołania przedstawicieli służby we wszystkich organach w Ojczyźnie!!!

W sprawie propozycji, uwag, zmian lub pomysłu proszę o kontakt: kc@zawodowy-polak.pl lub tel. 602 246 781

„”” Niewolnicy z własną wizją świata, bez żadnej wartości, wyceniają wszystko i wszystkich, zepsuci do szpiku kości, wyzwoleni kłamcy biegli w rachunkowości, oto symbol dzisiejszej Wolności. Ich wolność słowami tylko podpierana bo czynem godność już dawno sprzedana. I ciągną kończyny przez życie niewolnicze, myśląc jak zwiększyć niewoli oblicze, bo wszystko jest gotów zrobić dla wolności pod warunkiem że odbije się ona w systemie bankowości. Zakochani w kajdanach gotowi w imię ich zabić, w drukarni już nowe drukują fundusze by człowiek mógł za nią sprzedawać swą duszę.
Więc moi mili życia nie poznacie, dopóki kajdanków panom swym nie oddacie.
Bo wolność to porzucenie dosłownie wszystkiego, co pcha istotę człowieka do czynienia złego. Barbara Świeboda z domu Kosman”””
Utworzenie prawa wyborczego następnie wybranie prezydenta (udzielenie mu pełnomocnictwa – przez które damy faktyczny mandat społeczny) jest gwarantem należytego ukonstytuowania i powołania przedstawicieli służby we wszystkich organach w Ojczyźnie!!!
https://zawodowy-polak.pl/index.php?title=Prawo_wyborcze

Odezwa do Narodu Polskiego
https://www.youtube.com/watch?v=npjETpu32vI

Jedna myśl w temacie “PORWANIE CZŁOWIEKA – Krzysztofa z rodu Chudek – 4 lipca 2022 r.

 1. [89] Porwany i uwięziony by Was przestraszyć – wraca by Was pokrzepić!

  Polacy!!! Przejmujemy stery!!!
  Opublikowany 7 sty 2023

  Krzysztof między innymi o tym, jak na wniosek zakładu karnego skumulowano mu nielegalne wyroki – widocznie świadomi są niemile widziani w takich miejscach…

  Materiał udostępniony dzięki uprzejmości Krzysztofa pod oryginalnym tytułem ,,O takie przesłuchanie lub przesłanie”

  https://www.facebook.com/Krzysztof.Piotr.Chudek/videos/704765881354903/

  „Janko Muzykant

  Pokazałeś Polakom,jak działa tak zwany dekret cichockiego!!!! Uważasz ze wszystkich powinnismy iść siedziec????? Bo sporo ludzi się tam nie wybiera!!!”
  adres komentarza

  „Swojska Suwerenka

  @janko muzykant Posłuchaj , myślisz, że gdy będziesz siedział cichutko i wykonywał wszystkie okupacyjne rozkazy , stosował się do ich wymysłów to włos z głowy ci nie spadnie ? Już ciebie okradają z owoców swojej pracy , nie czujesz jak pętlę na szyi zarzucili Narodowi Polskiemu ?! Jeśli tego nie czujesz i nie widzisz to jesteś głuchym ślepcem . Tadeusz u siebie, a Krzysztof u siebie działał w pojedynkę ,swoim działaniem pokazał Narodowi, w czym żyje i że ma do czynienia z bandytami dobranymi na nasze państwowe urzedy . Niestety miał za żonę nic nie myśląca kobietę , która zaczęła współpracować z aparatem okupanta, gdyż nie potrafiła zrozumieć poglądów ani pobudek działania Krzysztofa innymi słowy sponsoring okupanta i kolaboracja zamiast wspieranie Krzysztofa w działaniach to tylko świadczyło o tym kim była . Zresztą wiele jest takich małżeństw do dziś, w których jedno z małżonków woli żyć w iluzji i płacić haracze akceptować i stosować się do rozkazów tych okupacyjnych „reprezentantów”, Gdyby działał w konspiracji w tamtych latach, to do dziś nie poznałbyś prawdy, w czym żyjesz ! Gdybyś przeczytał Dekret Zwierzchnika Władzy z uwagą to wiedziałbyś że jest tam zapisane: konspiracja,organizacja i działanie . Polecam Ci „Organizacja bez organizacji” R.Brzeskiego”
  adres komentarza

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s