Gmina Kobiór, dobry przykład dla innych gmin!

I.     Pisma dla Polek i Polaków:

1. Wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktów diagnostycznych (test) – pobierz

2. Twój Pracodawca/Lekarz/Urzędnik wymaga od Ciebie wykonania testu? Sprzeciw dot. wykonywania eksperymentu medycznego (testowania) – pobierz

3. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność (brak odpowiedzi) – pobierz

4. Skarga na ratownika medycznego (pogotowie) – pobierz

5. Twój Pracodawca/Lekarz/Urzędnik wymaga od Ciebie szczepienia? Sprzeciw dot. wykonywaniu eksperymentu medycznego (szczepienia) [także dla policji i wojska] – pobierz

6. Jesteś zmuszana(y) do noszenia maseczki w miejscu pracy? – pobierz

7. Nie przyjęłaś(ąłeś) mandatu za brak maseczki i otrzymała(e)ś wyrok nakazowy (masz 7 dni)? – pobierz

8. Została(e)ś przetestowana(y), a tego nie chciała(e)ś (w miejscu pracy, w szpitalu, w przychodni, etc,)? – pobierz

9. Została(e)ś zaszczepiona(y) wbrew swojej woli? – pobierz

10. Policja utrudnia Ci prowadzenie działalności gospodarczej (solaria, siłownie, restauracje, etc.)? – pobierz

11. Została(e)ś zaszczepiona(y) w pracy wbrew swojej woli? Pielęgniarka podała Ci szczepionkę? – pobierz

12. Została(e)ś przetestowana(y) w pracy wbrew swojej woli? – pobierz

13. Wniosek o objęcie nadzorem Koncepcji Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w resorcie Obrony Narodowej – pobierz

14. Wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o udzielenie informacji publicznej dot. wartości stężeń – pobierz

15. Została(e)ś ukarany(a) grzywną za brak maseczki i nie pomogła Twoja linia obrony przed sądem I instancji? – pobierz

16. Została(e)ś zmuszony do szczepienia przez lekarza? – pobierz

17. Twoje dziecko jest zmuszane w szkole do noszenia maseczki lub dezynfekowania rąk? – pobierz

18. Jesteś studentką(em)? Nie możesz korzystać ze stołówki lub nie otrzymasz przepustki jako niezaszczepiony(a) student(ka)? – pobierz

19. Chcesz złożyć pismo do Dyrekcji szkoły w kwestii przestrzegania RODO? – pobierz

20. Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych? – pobierz

21. Chcesz złożyć uchwałę w szkole w kwestii dobrowolności maseczek? – pobierz

22. Chcesz zawiadomić Prokuraturę, że szkoła nie przestrzega zapisów RODO? – pobierz

23. Odebrałaś(eś) telefon w kwestii szczepień? Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Ministra Zdrowia, iż nie przestrzega On zapisów RODO? – pobierz

24. Nie zgadzasz się z segregacją sanitarną i chcesz złożyć petycję w swoim samorządzie, gminie, mieście, etc…? – pobierz

25. Nie zgadzasz się, aby Twoje dziecko było przymuszane do noszenia maseczki w szkole? – pobierz

26. Oświadczenie rodziców – brak zgody na zakrywanie przez dziecko ust i nosa – pobierz

27. Wezwanie do ordynatora szpitala – stop naruszaniu praw dziecka i rodziców – pobierz

28. Wezwanie do dyrektora szkoły – stop zachęcaniu i promocji szczepień – pobierz

29. Jesteś nauczycielką(em) i zostałaś(eś) wysłana(y) na kwarantannę, bo jesteś niezaszczepiona(y)? Pismo do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  – pobierz

30. Zgłosiła(eś) lekarza do prokuratury w sprawie bezprawnego wykonania na Twojej osobie testu PCR i prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania? – pobierz

31. Została(e)ś jako nauczyciel skierowana(y) na kwarantannę tylko dlatego, że nie jesteś zaszczepiona(y)? Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego –  pobierz

32. Dokument potwierdzający trudność w samodzielnym zakryciu ust i nosa – pobierz

33. Wniosek o udzielenie informacji publicznej ws. finansowania kampanii promującej szczepienia (np. przez gminę) – pobierz

34. Twoje dziecko zostało zmuszone do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos? Wezwanie do dyrekcji szkoły do zaniechania naruszeń prawa wraz z wezwaniem do zapłaty kwoty zadośćuczynienia oraz zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego . – pobierz

35. Zostałaś(eś wysłana(y) na kwarantannę przez szkołę bo nie jesteś zaszczepiona(y)? Pismo do dyrekcji szkoły (opracowane dla uczniów, ale również po “delikatnym dopasowaniu niektórych pytań” nadaje się dla nauczycieli). – pobierz 


36. Wezwanie do doręczenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej decyzji o skierowaniu mnie/mojego dziecka na kwarantannę (opracowane dla uczniów, ale również po “delikatnym dopasowaniu niektórych pytań” nadaje się dla nauczycieli). – pobierz

37. Odmówiono Ci udzielenia opieki medycznej (świadczeń zdrowotnych) w związku z faktem odmowy poddania się testowi przeciwko Covid-19 oraz brakiem wylegitymowania się Certyfikatem szczepienia przeciwko Covid-19?  – pobierz

38. Zostałaś(eś wysłana(y) na kwarantannę przez szkołę bo nie jesteś zaszczepiona(y)? Skarga na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – pobierz

39. Twój Pracodawca/Lekarz/Urzędnik nadal wymaga od Ciebie wykonania testu i Twój sprzeciw nie pomógł? Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy. – pobierz 

40. Dyrektor chce zamknąć szkołę? – pobierz + załącznik/Raport

41. Masz problem z odwiedzinami chorego bliskiego w szpitalu?  – pobierz

42. Spotykasz się z odmową dostępu i opieki nad chorym dzieckiem znajdującym się w szpitalu?  – pobierz

43. Skarga do Pana Premiera na Pana Ministra Zdrowia – pobierz

44. Wezwanie pracodawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie skierowania na kwarantannę – pobierz

45. Wezwanie sanepidu do wydania decyzji w sprawie skierowania dziecka na kwarantannę – pobierz

46. Wezwanie sanepidu do wydania decyzji w sprawie skierowania pracownika na kwarantannę – pobierz

47. Sprzeciw do pracodawcy od kary porządkowej za niestosowaniu się do obowiązku noszenia maski ochronnej w miejscu pracy – pobierz

48. Sprzeciw do Sądu Rejonowego od kary porządkowej (mandatu) – pobierz [stan prawny na XII.2021.]

49. Wezwanie dyrekcji szkoły do natychmiastowego wyjaśnienia okoliczności skierowania dziecka na kwarantannę oraz zaniechania naruszeń – pobierz

50. Wezwanie sanepidu do doręczenia decyzji o skierowaniu na kwarantannę oraz do udzielenia informacji w sprawie – pobierz

51. Pracodawca przymusza Cię (jako pracownika) do szczepienia? – pobierz

52. Uczelnia przymusza Cię (jako studenta) do szczepienia? – pobierz

… wkrótce kolejne pisma

II.    Materiały i dokumenty źródłowe:

1. Pismo PIP z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie szczepień oraz testów

2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Mińsku Maz. II Wydz. Karny, Sygn. akt: II W 155/21

3. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie szczepień w wojsku (MON)

4. Kim jest Sir John Bell?

5. Analiza ograniczenia praw i wolności według Konstytucji w stanach nadzwyczajnych

6. Pismo (Grzegorz Płaczek) do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
7. Dr. Witczak – analiza zasadnosci szczepienia dzieci

8. Europejska Agencja Leków – warunkowe dopuszczenie
9. Fundacja Tesli – 21.07.26 – Wniosek o udzielenie Informacji publicznej – Siemianowice Śląskie
10. Fundacja Tesli – Zatrucie CO2 i niedotlenienie – prawo
11. Interpelacja do Parlamentu UE w spr szczepienia dzieci
12. Konwencja Biomedyczna 1996 r.
13. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej
14. List Sir S.Stevens – pozew angielskiego lekarza w sprawie Covid-19
15. Maski niebezpieczne dla zdrowia – Hiszpania

16. Minister Zdrowia – list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 w szkołach
17. Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły
18. Odpowiedź MZ na wniosek PSNLiN w sprawie eksperymentu na dzieciach
19. Ogłoszenie Włoskiej Agencji Leków
20. Opracowanie – dezynfekcja
21. Opracowanie – maski, styczeń 2021
22. Ordo Medicus – szczepienia dzieci
23. PSNLiN
24. Raport – Etat w sieci 2.0, FEZiP – zdalne nauczanie
25. Rozporządzenie zawieszajace działalność szkół
26. Rozporządzenie uprawniajace dyrektorów szkół do zawieszenia zajęć
27. Szkodliwość szczepionek
28. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych – odpowiedź na petycję Stowarzyszenia Tesli
29. Wyciąg z prawa farmaceutycznego
30. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych – formularz alternatywny
31. Opinia prawna dot. szczepień przeciw Covid-19
32. Kodeks Norymberski – eksperyment medyczny
33. Nakłanianie do szczepienia przeciwko Covid-19, a odpowiedzialność prawna
35. Pismo do Prezydenta Krakowa od mieszkańców 

III.    Linki i odnośniki źródłowe:

 

1. Film z Sir Johnem Bell’em fragment – polskie napisy

2. Film z Sir Johnem Bell’em – dłuższy fragment (jęz. ang)

3. Kim jest Sir John Bell?

https://www.scotsman.com/health/coronavirus/sir-john-bell-who-regius-professor-and-member-government-vaccine-taskforce-and-why-does-he-think-life-will-be-normal-spring-3031650

4. Raport CDC o braku skuteczności maseczek

5. Kodeks pracy

6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001286/O/D20181286.pdf

7. Artykuł opisujący 100 badań nt. „skuteczności i bezpieczeństwa masek”

http://proremedium.pl/2021/04/05/maski-skuteczne-i-bezpieczne-klamstwo-powtorzone-tysiac-razy-staje-sie-prawda/?fbclid=IwAR3OaOoaCD8IO7r3PaNzgnhgp5YfuqVyPM28a2WNdQnysILaDWbCDIy6nYo

8. Co to jest dwutlenek węgla (ditlenek węgla) oraz jego wpływ na ludzki organizm?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla

https://mamopracuj.pl/ile-czasu-dzieci-moga-spedzac-przed-monitorem-komputer
https://medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/sites/medycynaratunkowadzieci.wum.edu.pl/files/tabele.pdf

9. Odpowiedzialność prawna Nauczyciela i dyrektora szkoły – analiza prokuratora:

10. Mainstream pisze, że 40 % dzieci oddycha źle i jest to szkodliwe dla nich:
https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi,jak-oddychac-w-maseczce–rady-lekarki,artykul,14770208.html

11. Artykuł o szczepieniu dzieci:

https://www.dw.com/pl/szczepienie-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy-przeciwko-covid-19-argumenty-za-i-przeciw/a-57713862

12. Dlaczego szczepionka nie może być stosowana u dzieci?

13. Interpelacja w sprawie szczepienia dzieci: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000038_PL.html

14. Chronologia działań UE

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210211STO97615/koronawirus-os-czasu-dzialan-ue-w-2021-r

15. 51,5 % populacji UE zostało zaszczepione co najmniej jedną dawką, wykaz szczepionek:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_pl

16. Zatwierdzenie szczepionki dzieci 12-15 lat
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456
https://www.medexpress.pl/europejska-agencja-lekow-zatwierdzila-szczepionke-pfizer-dla-dzieci-w-wieku-12-15-lat/81811

17. Procedura warunkowa i zawieszenie przepisów dot GMO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245

18. Co to jest warunkowe dopuszczenie szczepionki?
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_2390

19. Plan badania szczepionki na dzieciach:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/paediatric-medicines/paediatric-investigation-plans#accelerated-procedure-for-covid-19-treatments-and-vaccines-section

20. Procedura planu badania na dzieciach
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/paediatric-medicines/paediatric-requirements-marketing-authorisation-applications

21. EMA – plan badań na dzieciach
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/questions-answers-procedure-paediatric-investigation-plan-compliance-verification-european-medicines_en.pdf

22. Artykuł Gazeta Prawna – wątpliwości w sprawie szczepienia dzieci:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8196184,koronawirus-szczepienie-dzieci-rekomendacje-mz-who.html?fbclid=IwAR0b3Y2KLvwrc6ewVx9jRVip75O3P-0qWyq3veahpiHEFT5VcQMMr4urCos

23. Adres do zgłoszenia naruszenia danych osobowych RODO:

https://www.uodo.gov.pl/pl/134/233

24. Analiza eksperymentu na dzieciach Dr Paweł Witczak:
PROREMEDIUM

25. Włoska Agencja Farmakologiczna ogłosiła alternatywną metodę leczenia COVID-19:
https://www.aifa.gov.it/-/modifiche-registro-anticorpi-monoclonali-covid-19?fbclid=IwAR07bS4NuwKM0L7tKVbfcUkxecV7C9jZSnTu7zpsAz6qKzmEDOBflb0ItvU

26. Rozporządzenie o warunkowym dopuszczeniu szczepionek do obrotu:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/warunkowe-dopuszczenie-do-obrotu-produktow-leczniczych-stosowanych-u-ludzi-67597026

27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0746https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=PL

28. Komunikat Komisji Europejskiej – Wytyczne do diagnostyki testów in vitrohttps://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/komunikat-komisji-wytyczne-dotyczace-testow-do-diagnostyki-in-vitro-covid-19-69312227

29. Protokół diagnostyczny WHO https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/real-time-rt-pcr-assays-for-the-detection-of-sars-cov-2-institut-pasteur-paris.pdf?sfvrsn=3662fcb6_2

30. Fragment filmu z wywiadu Karrego Mullisa co sądził o stosowaniu jego metody PCR do testów wirusów

31. Artykuł z analizą czułości testów serologicznych

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327913/

32.  Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000514

33. Xiao S-Y. Evolving status of the 2019 novel coronavirus infection: Proposal of conventional serologic assays for disease diagnosis and infection monitoring. J Med Virol. 2020;92:464–467.

34. James Gallagher. Are coronavirus tests flawed? 13.02.2021. www.bbc.com/news/health-51491763

35. Ai T, Yang Z, Hou H, Zhan C, Chen C, Lv W, et al. Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: a report of 1014 cases. Radiology. February 26, 2020

https://doi.org/10.1148/radiol.2020200642

36. Catherine Carver, Nick Jones. Is there any significant difference in sensitivity of COVID-19 virus (SARS- CoV-2) tests based on swabs from oropharyngeal (OP) vs nasopharyngeal (NP) sampling vs both? CEBM research March

37. 2020 Centre for Evidence Based Medicine. 25th March 2020

38. Tan Yucheng Who are false negative patients with new coronary pneumonia Southern People Weekly 9 febbraio https://mp.weixin.qq.com/s/RpXRE8Ow5nHeaLhxIEr-Ng

39.   Xingzhi Xie et al. Chest CT for Typical 2019-nCoV Pneumonia: Relationship to Negative RT-PCR Testing. Radiology Published Online:Feb 12 2020

https://doi.org/10.1148/radiol.2020200343


40. Opinia Prof Stefano Scoglio 

41. Opinia doktora Fabio Franchi 

42. Odpowiedź z MZ Stop NOP – 45 cykli 

43. Analiza czułości testów serologicznych 

44. Komunikat Komisji Europejskiej Wytyczne do diagnostyki testów in vitro Covid – 19 

45. Petycja European Consumers 

46. DIAGNOSTYKA wynik testu na przeciwciała

Pisma zostały opracowane m.in. przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź oraz przez stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz Polski, m.in. GŁOS WOLNOŚCI, NIE DLA ZDALNEGO NAUCZANIA – OPOLE, BRZESKA WATAHA GŁOSU OBYWATELSKIEGO, WATAHY, POLSKA SIŁA JAWORZNO, OGÓLNOPOLSKI STRAJK DZIECI DO SZKÓŁ, WOLNA POLSKA OPOLE, POLSKIE VETO, itd.

____________________

Chcesz pomóc?

Wsparcie moich codziennych działań na rzecz Polski: tutaj

źródło: https://naszkobior.pl/pisma/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s