NORYMBERGA 2.0 – AKT OSKARŻENIA ELIT DO MIĘDYNARODOWEGO TRYBUNAŁU KARNEGO.

10 stycznia 2022

W oszałamiającym 46-stronicowym zgłoszeniu do Międzynarodowego Trybunału Karnego 6 grudnia nieustraszony adwokat i siedmiu wnioskodawców oskarżyło Anthony’ego Fauciego, Petera Daszaka, Melindę Gates, Williama Gatesa III i dwunastu innych o liczne naruszenia Kodeksu Norymberskiego. Obejmowały one różne zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne określone w Statutach Rzymskich, artykułach 6, 7, 8, 15, 21 i 53. Oprócz czterech królów wymieniono dwunastu innych, w tym prezesów wiodących korporacji szczepionkowych i liderów zdrowia odpowiedzialnych za Wielką Brytanię.

Gates, Fauci i Daszak oskarżeni o ludobójstwo w sądzie – szczegóły pozwu materiał dowodowy w materiale poniżej a także dokument pdf!!

 • Albert Bourla, dyrektor generalny pfizer
 • Stephane Bancel, dyrektor generalny Moderna
 • Pascal Soriot, dyrektor generalny Astra Zeneca
 • Alex Gorsky, dyrektor generalny Johnson and Johnson
 • Tedros Adhanhom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO
 • Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii
 • Christopher Whitty, główny doradca medyczny w Wielkiej Brytanii
 • Matthew Hancock, były brytyjski sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społecznej
 • Sajid Javid, obecny brytyjski sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społecznej
 • June Raine, dyrektor naczelny ds. leków i produktów opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii
 • Dr Rajiv Shah, prezes Fundacji Rockefellera
 • Klaus Schwab, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego


Dr Rajiv Shah, pracujący dla Fundacji Gatesów od 2001 roku, został nazwany Światowym Forum Ekonomicznym “Młodym Globalnym Liderem” w 2007 roku. Obecnie przewodniczy Fundacji Rockefellera, grupie finansującej ID2020 wraz z Fundacją Gatesów.Klaus Schwab, niegodziwie inteligentny, być może diaboliczny Niemiec z podwójnym doktoratem z ekonomii i inżynierii, jest założycielem Światowego Forum Ekonomicznego, klubu najbogatszego percentyla światowej elity korporacyjnej i politycznej.

Jest brokerem władzy, który przygotował wielu prezydentów, premierów i dyrektorów generalnych ds. Technologii, którzy teraz patrzą na niego z szacunkiem i niezachwianą lojalnością. Schwab, ekonomista i technokrata, zaprzyjaźnił się z wieloma narodami, w szczególności z chińskim Xi Jinpingiem, który wygłosił kluczowe przemówienie w Davos. Chwalił swoją wizję Nowego Porządku Świata.

25 stycznia 2021 roku Klaus Schwab zadeklarował swoje poparcie dla Xi Jinpinga tymi słowami: “Panie prezydencie (Xi Jinping) Uważam, że jest to najlepszy czas na zresetowanie naszej polityki i wspólną pracę na rzecz pokojowego i dostatniego świata. Wszyscy witamy teraz Jego Ekscelencję Xi Jinpinga, prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej.

Wielu uważa Schwaba za mózg stojący za obecnym ruchem w kierunku kryptowaluty, powszechnej identyfikacji i jednego światowego (faszystowskiego) rządu, który ma być prowadzony wspólnie, w sposób totalitarny, z Chinami.
Adwokat Hannah Rose i siedmiu wnioskodawców wniosło pozew norymberski w imieniu ofiar, całej populacji Wielkiej Brytanii. Złożyła pozew do Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze. Haga wyróżnia się długą historią pomagania ofiarom w dochodzeniu zadośćuczynienia za zbrodnie wojenne i określania odpowiednich wytycznych etycznych dotyczących postępowania podczas wojny.

Po nazistowskich okrucieństwach popełnionych podczas II wojny światowej, procesy o zbrodnie wojenne odbyły się w Norymberdze w Niemczech. Następnie opracowano zestaw zasad, które ostatecznie doprowadziły do opracowania Kodeksu Norymberskiego. Zasady te zasadniczo oznaczały, że każdy, bez względu na to, jak bogaty lub potężny, nawet głowa państwa, nie był ponad prawem. Fakt, że prawo ich ojczystego narodu zezwalałoby na ich działanie, nie zwalniałby osoby ze sprawiedliwości na mocy prawa międzynarodowego.

W szczególności eksperymenty medyczne prowadzone przez nazistowskich lekarzy doprowadziły do surowych zasad i zasad etycznych dotyczących przyszłych badań naukowych na ludziach, w tym doktryny niezbędnej świadomej zgody i wolności od przymusu lub groźby poddania się lekom eksperymentalnym. Jak wszyscy wiemy, przed otrzymaniem zabiegu chirurgicznego istnieje prawny i etyczny wymóg, aby pacjent został poinformowany o wszelkich znaczących potencjalnych zagrożeniach, w tym infekcji, krwawieniu, uszkodzeniu nerwów, a nawet śmierci.

Pacjent zazwyczaj podpisuje formularz zgody po tym wyjaśnieniu. A jak wszyscy wiemy, za każdym razem, gdy otrzymujemy leki na receptę, jesteśmy powiadamiani o potencjalnym ryzyku na ulotce dołączonej do opakowania i zwykle w rozmowie z farmaceutą. Preparaty nie powinny być inne, a jednak są. Osoba, która ma otrzymać zastrzyk, rzadko słyszy, że istnieje ryzyko zakrzepów krwi, krwawienia, zakrzepicy mózgowej, zapalenia mięśnia sercowego i śmierci, ale takie ryzyko istnieje.

Adwokat Hannah Rose zauważa w punkcie 40 swojego briefu, że standardy etyczne Kodeksu Norymberskiego stanowią zobowiązanie lekarzy i producentów farmaceutycznych do przestrzegania jego zasad. W związku z tym każdy lekarz lub naukowiec, który naruszył którąkolwiek z dziesięciu zasad Kodeksu Norymberskiego, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Zauważa w punkcie 42: „Pierwszą zasadą Kodeksu Norymberskiego jest gotowość i świadoma zgoda osoby na leczenie i udział w eksperymencie. Osoba ma aktywować wolność wyboru bez interwencji, czy to poprzez siłę, oszustwo, oszustwo, groźbę, nakłanianie lub jakikolwiek inny rodzaj wiążącego lub przymusu.”

W punkcie 43 argumentuje: „Kiedy szefowie Ministerstwa Zdrowia, a także premier przedstawili elixir w Wielkiej Brytanii i rozpoczęli wykłucia mieszkańców Wielkiej Brytanii, nikogo nie poinformowano, że w praktyce wezmą udział w eksperymencie medycznym i że ich zgoda jest wymagana zgodnie z Kodeksem Norymberskim. W rzeczywistości jest to genetyczny eksperyment medyczny na ludziach przeprowadzony bez świadomej zgody pod poważnym i rażącym naruszeniem Kodeksu Norymberskiego.

Ponadto Rose podnosi w pkt 44, że istnieje obowiązek omówienia alternatywnych metod leczenia, w tym ryzyka i korzyści związanych z takimi alternatywami. Zauważa, że nigdy nie były one omawiane, mimo że udowodniono, że alternatywne metody leczenia są bezpieczne i skuteczne „ze 100% skutecznością”.

Kluczowa zasada Kodeksu Norymberskiego wymaga, aby naukowiec był przygotowany do zakończenia eksperymentu na każdym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, aby wierzyć, w dobrej wierze, wyższych umiejętności i starannego osądu wymaganego od niego, że kontynuacja eksperymentu może spowodować obrażenia, niepełnosprawność, lub śmierć uczestnika eksperymentu.

W punkcie 46 argumentuje: “Wiadomo, że ”leczenie” preparatem mRNA spowodowało śmierć wielu osób, a także obrażenia i poważne uszkodzenia (w tym niepełnosprawność i paraliż) po podaniu elixiru. Mimo to rząd nie polecił wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Wątpliwe jest również, że biorąc pod uwagę eksperymentalny charakter tych prpcederu, nie ma żadnych pełnych raportów na temat liczby zabitych lub rannych, jak można się spodziewać w takim procesie medycznym z korzyścią dla społeczeństwa uczestniczącego w eksperymencie.“

Czytelnikowi przypominamy, że nazistowscy lekarze przeprowadzali eksperymenty na ludziach w obozach koncentracyjnych bez świadomej zgody, prowadząc do straszliwego cierpienia i śmierci.

Aby dramatycznie podkreślić znaczenie Norymbergi dla przerażających zgonów, które obecnie widzimy w związku z eksperymentalnym programem mRNA, Rose, w punkcie 34a, zawarł oświadczenie grupy ocalałych z Holokaustu, tych, którzy doświadczyli z pierwszej ręki zarówno eksperymentów nazistowskich. Oto fragment z ich wyjątkowej perspektywy:

My, ocaleni z okrucieństw popełnionych przeciwko ludzkości podczas II wojny światowej, czujemy się zobowiązani do podążania za naszym sumieniem… Kolejny holokaust o większej skali ma miejsce na naszych oczach. Wzywamy was do natychmiastowego zaprzestania tego bezbożnego eksperymentu medycznego na ludzkości. Jest to eksperyment medyczny, do którego należy zastosować Kodeks Norymberski.

Ocalała z Holokaustu Vera Sharav wydała oświadczenie w punktach 34b i 34c:

Surową lekcją z Holokaustu jest to, że ilekroć lekarze łączą siły z rządem i odchodzą od osobistego, zawodowego, klinicznego zobowiązania do nie wyrządzania krzywdy jednostce, medycyna może zostać wypaczona od uzdrawiającego, humanitarnego zawodu do morderczego aparatu. Tym, co odróżnia Holokaust od wszystkich innych masowych ludobójstw, jest kluczowa rola odgrywana przez establishment medyczny, cały establishment medyczny. Każdy etap morderczego procesu był popierany przez akademicki, profesjonalny establishment medyczny.
W bezpośrednim wyniku doświadczeń z II wojny światowej w Norymberdze,

Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła się do Komisji Prawa Międzynarodowego o opracowanie Zasad Norymberskich, kluczowych standardów unikania okrucieństw nazistowskich lekarzy. Niestety, jak zauważyła Hannah Rose, wiele z tych dziesięciu zasad Kodeksu Norymberskiego było systematycznie naruszanych przez Wielką Brytanię i wiele innych krajów podczas plandemii.

Ponadto ustanowiono stały międzynarodowy trybunał karny do celów dochodzeniowych i egzekucyjnych – znany jako Międzynarodowy Trybunał Karny. MTK rozpoczął działalność w pełnym wymiarze godzin w 2002 r. i obecnie ma 123 państwa członkowskie, które wyraźnie zgodziły się na związanie statutem rzymskim.

Wielka Brytania jest członkiem, podczas gdy Stany Zjednoczone nie. Jednakże, zgodnie z artykułem 12 ustęp 3 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, nawet państwo, które NIE jest członkiem, może wykonywać jurysdykcję “na mocy oświadczenia złożonego w Sekretarzu”, co oznacza, że każdy naród może podlegać MTK w zależności od okoliczności, państwa członkowskiego lub nie. Należy pamiętać, że nazistowskie Niemcy nie zgodziły się na jurysdykcję.

MTK przedstawia się jako “sąd ostatniej instancji”, co oznacza, że roszczenia powinny być rozstrzygane w kraju ojczystym sprawcy, gdy tylko jest to możliwe. Jednak podstawowa zasada bezkarności napędza MTK, przekonanie, że nikt, kto popełnia zbrodnie wojenne, nie powinien cieszyć się wolnością od odpowiedzialności karnej. Dlatego MTK działa jako bezstronny i wszechmocny arbiter światowych praw człowieka i agresywnie wkroczy, gdy zobaczy rażące okrucieństwa typu norymberskiego bez konsekwencji.

To jest dokładnie to, co Hannah Rose zidentyfikowała w swoim briefie prawnym w punkcie 2,
“Próbowaliśmy podnieść tę sprawę za pośrednictwem angielskiej policji i angielskiego systemu sądowego bez powodzenia, nie byliśmy w stanie nawet zarejestrować sprawy na policji lub w sądzie po kilku próbach … To jest taki przypadek, dlatego zwracamy się bezpośrednio do MTK”.

W części końcowej briefu pisze w punkcie 5:

Preparaty nie spełniają wymogu zaklasyfikowania ich jako szczypawek i są w rzeczywistości terapią genową (załącznik 8)… Dr Mike Yeadon, współwłaściciel w tej sprawie, twierdzi, że twierdzenia nazywające zastrzyki Covid-19 “szczepionką” są publiczną manipulacją i fałszywym przedstawieniem leczenia klinicznego.


“To nie jest szczypanie. Nie zabrania infekcji. To nie jest zabraniające urządzenia transmisyjnego. Jest to środek, za pomocą którego twoje ciało jest powołane do produkcji toksyny, która następnie rzekomo twoje ciało w jakiś sposób przyzwyczaja się do radzenia sobie z nią, ale w przeciwieństwie do szczypawki, która ma wywołać odpowiedź immunologiczną, ma to na celu wywołanie tworzenia toksyny. ”

“MRNA wykorzystuje maszynerię komórki do syntezy białek, które mają przypominać białko SPIKE wirusa, które jest tym, czego używa do wchodzenia do komórek przez receptor ACE2. Białka te są następnie identyfikowane przez układ odpornościowy, który buduje przeciwko nim przeciwciała. Prawdziwym problemem jest to, że białka te mogą gromadzić się w organizmie, szczególnie w regionach o wysokim stężeniu receptorów ACE2, takich jak gonady. Jeśli układ odpornościowy zaatakuje miejsce, w którym się gromadzą, możesz mieć do czynienia z chorobą autoimmunologiczną. ”

Dr Yeadon wspomina w wywiadzie, że nasze rządy rażąco wyolbrzymiły całe zagrożenie. Zauważa, że DAVID-19 stanowi nieco większe ryzyko niż grypa, jeśli jesteś starszy niż 70 lat, ale znacznie niższe ryzyko niż grypa sezonowa, jeśli jesteś młodszy.

Adwokat Rose polegał częściowo na wiedzy dr Michaela Yeadona, doktora farmakologii oddechowej opartego na badaniach oraz byłego wiceprezesa i głównego naukowca w firmie Pfizer.

“To po prostu absurdalne, że powinieneś być szczęśliwy lub chętny do tego, aby twoja gospodarka i społeczeństwo obywatelskie zostały rozbite za coś, co stanowi dla prawie wszystkich pracujących niższe ryzyko niż grypa – ale to prawda” – powiedział Yeadon w wywiadzie.

Biorąc pod uwagę, że ten wirus stanowi w najgorszym razie nieco większe ryzyko dla osób starszych i chorych niż grypa i mniejsze ryzyko niż dla prawie wszystkich innych, którzy są młodsi i sprawni, NIGDY nie było konieczne, abyśmy cokolwiek robili.

Nie musieliśmy nic robić, blokady, maski, masowe testy, szczepionki – istnieje wiele leków terapeutycznych, które są co najmniej tak samo skuteczne jak szczepionki … nieopatentowany lek o nazwie Ivermectin, jeden z najczęściej stosowanych leków na świecie, jest również w stanie zmniejszyć objawy na każdym etapie choroby, w tym śmiertelność o około 90%.

Więc nie potrzebujesz szczepionek i nie potrzebujesz żadnych środków, które zostały w ogóle wprowadzone – podsumował Yeadon.

Dla każdego czytelnika, który wciąż łudzi się, że te szczepionki covidowe mRNA pomogły, przeczytaj poniższy artykuł porównujący kraje bez szczepień z tymi, które z nim. Najbardziej zaszczepione narody mają zgony na milion do 100 razy większe niż najmniej. Zawsze kwestionuj to, co mówi ci rząd.

Yeadon wyjaśnia dalej, że ludzie nie muszą się martwić o warianty. Wyjaśnia, że nasz układ odpornościowy jest w stanie łatwo poradzić sobie ze WSZYSTKIMI mutacjami SARS-CoV-2 i wyjaśnia, że 18 lat po pierwszym SARS ludzie ci są nadal chronieni przez swoją odporność – a ta odporność rozciąga się nawet na odporność na SARS-CoV-2, wirus w 80% podobny, ale 20% inny niż oryginalny SARS.

Główną kwestią Yeadon jest to, że jeśli osoby, które przeżyły SARS około 18 lat później, mają odporność na nowego wirusa, który jest o 20% inny, dlaczego mielibyśmy wierzyć, że obecny mutant wirusa tylko o 0,3% inny byłby zagrożeniem?

“Więc kiedy wasi rządowi naukowcy mówią, że wariant, który różni się o 0,3% od SARS, może udawać nowego wirusa i być zagrożeniem dla waszego zdrowia, powinniście wiedzieć, i mówię wam, ONI KŁAMIĄ. Jeśli kłamią i kłamią, dlaczego przemysł farmaceutyczny produkuje szczepionki uzupełniające? Oni je tworzą” – powiedział Yeadon.

“W tym momencie powinieneś być przerażony. Jestem, ponieważ nie ma absolutnie żadnego możliwego uzasadnienia dla ich produkcji. Ale są one tworzone, a światowi regulatorzy medycyny powiedzieli… nie będziemy prosić ich o przeprowadzenie żadnych badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa. Pozwólcie, że powiem jeszcze raz, warianty nie są wystarczająco różne, aby stanowić dla was zagrożenie, więc nie potrzebujecie preparatów uzupełniających …, powiedział Yeadon.

Regulatorzy je przepuścili. Bardzo się tego boję – nie ma możliwości łagodnej interpretacji tego. Wierzę, że zostaną użyte do zniszczenia twojego zdrowia i prawdopodobnie cię zabiją. Poważnie. Nie widzę żadnej sensownej interpretacji poza poważną próbą masowego wyludnienia.

Zapewni to narzędzia do zrobienia tego i wiarygodną zaprzeczalność – ponieważ stworzą kolejną historię o jakimś zagrożeniu biologicznym, ustawisz się w kolejce i dostaniesz preparaty uzupełniające, a kilka miesięcy lub rok później umrzesz na jakiś osobliwy, niewytłumaczalny zespół i nie będą w stanie powiązać go ze preparatami uzupełniającymi. ”

Yeadon kontynuuje to swoim wnioskiem: “Ten system (obowiązkowe paszporty szczepionkowe) jest wprowadzany przy użyciu kłamstw i jest wprowadzany w jakimś celu, i wierzę, że celem jest całkowita kontrola totalitarna i myślę, że celem tego będzie masowa depopulacja”.

“Nie pozwól, aby była to interoperacyjna globalna baza danych o stałym formacie, ponieważ będzie to koniec ludzkiej wolności, a ja nie widzę sposobu na odzyskanie z tego, gdy system zostanie uruchomiony.” Yeadon wyjaśnił, że niewielu ludzi usłyszy jego słowa i że to oszustwo zostało popełnione na ludności świata poprzez cenzurę, strach i propagandę. Dr Yeadon, wnikliwy człowiek, zauważa, że sprawcy wyczerpująco zaplanowali to wszystko i zastanowili się, jak ludzie mogą zareagować. Yeadon zauważa, że jeśli wszyscy zareagujemy zgodnie z oczekiwaniami, przegramy.

“Wspólnie musimy zrobić coś nieoczekiwanego”. Jest jednak prawdopodobne, że nie planowali, że Międzynarodowy Trybunał Karny przyjdzie po nich. Nie planowali również dr Reinera Fuellmicha, doświadczonego prawnika procesowego licencjonowanego w Niemczech i Kalifornii, który założył Berliński Komitet Koronowy, który kieruje grupą prawników o globalnym zasięgu, poświęconą przeciąganiu tego śmiertelnego spisku na zewnątrz i pozywaniem go w zapomnienie.

Reset Schwaba

W 1971 roku Klaus Schwab założył to, co miało stać się WEF w 1987 roku. Ma 1000 członków. Ogólnie rzecz biorąc, kwalifikacje wymagają, aby firma miała ponad 5 miliardów dolarów rocznie przychodów. Tematem WEF i Klausa Schwaba był ostatnio “Wielki Reset”, co zasadniczo oznacza nowy porządek świata. W poniższym filmie można usłyszeć Klausa Schwaba omawiającego to z Henrym Kissingerem. Słyszymy, jak dr Kissinger chwali przemówienie Xi Jinpinga i tworzenie nowego porządku międzynarodowego.

Sam Schwab podsumowuje spotkanie w Davos w 2017 roku następującym stwierdzeniem: “Cóż za wspaniała okazja, aby zakończyć nasz tydzień tutaj tak konkretnymi propozycjami i pomysłami, jak naprawdę możemy stworzyć Nowy Porządek Świata”. Profesor Andreas Oehler trafnie opisuje agendę Schwaba i WEF: “Światowe Forum Ekonomiczne wydaje się być siłą napędową i organizatorem globalnych operacji kontroli populacji, czy to pandemii, identyfikatorów biometrycznych, Wielkiego Resetu, czy partnerstw publiczno-prywatnych w imię „wspólnego dobra” (faszystowskiego korporacjonizmu)“. Zobacz poniższy artykuł, „Czterech Jeźdźców Apokalipsy zidentyfikowanych, wraz z samą Apokalipsą”.

Profesor Oehler z Uniwersytetu w Bambergu jest szeroko publikowany w dziedzinie kredytów, bankowości, finansów i ochrony inwestorów. Uważa, że Klaus Schwab i jego członkowie WEF, w tym Bill Gates, zaplanowali pandemię COVID-19, sponsorując Event 201, ćwiczenie symulacyjne pandemii koronawirusa, które odbyło się w Nowym Jorku 18 października 2019 r. WEF jest zwolennikiem cyfrowych systemów tożsamości biometrycznej, aby uczynić społeczeństwa “bardziej wydajnymi i produktywnymi” (i łatwiejszymi do kontrolowania).

Oehler napisał: “WEF współpracuje z sojuszem ID2020, finansowanym przez fundacje Gatesa i Rockefellera, aby uruchomić program „dostarczania cyfrowego identyfikatora ze szczepionkami”. W szczególności ID2020 postrzega szczepienia dzieci jako “punkt wejścia do tożsamości cyfrowej”. W rzeczywistości oznacza to, że wszystko, co dana osoba robi lub może robić (zatrudnienie, podróże, handel, opieka zdrowotna …), będzie powiązane z cyfrowym identyfikatorem danej osoby. To usunie wszelką prywatność i przejmie całkowitą kontrolę nad każdą działalnością każdej osoby na ziemi.

Dla czytelników, którzy mogą w to wątpić, przeczytaj książkę Klausa Schwaba, The Great Reset. Jednym z jego głównych celów jest posiadanie doskonałej zdolności monitorowania każdej istoty ludzkiej i możliwość regulowania wszystkich zachowań, nawet do punktu całkowitej totalitarnej kontroli.

WEF postrzega czasy wielkich zawirowań lub katastrof jako idealną okazję do wdrożenia tego resetu, na przykład podczas kryzysu finansowego w 2008 r., A teraz pandemii COVID-19, która zdaniem dr Reiner Fuellmich stworzyła doskonałą okazję dla WEF do realizacji swojego planu. Fuellmich, światowej sławy adwokat procesowy, nazywa Schwaba i jego popleczników “Mr. Global”.

Klaus Schwab wyjaśnia to w swojej książce “Wielki reset”i domaga się… Rząd Światowy pod rządami ONZ, który został poddany kontroli przez WEF. Ma to zostać osiągnięte poprzez stworzenie jak największego chaosu na całym świecie w postaci pandemii, wojen, w tym wojen domowych i klęsk żywiołowych, tak aby ludność świata nabrała przekonania, że rządy krajowe są przytłoczone, a tylko rząd światowy może pomóc.

Jednocześnie Schwab wzywa do przeniesienia całego bogactwa do Mr. Global, aby w 2030 roku nikt, z wyjątkiem pana Globala, nadal był właścicielem czegokolwiek, i podobno będziemy z tego zadowoleni. Gotówka ma zostać zniesiona i zastąpiona cyfrową walutą. Zostanie to przydzielone lub odebrane każdej osobie na świecie, którą można również znaleźć w dowolnym miejscu i czasie za pomocą różnych systemów śledzenia. Ma to być zrobione przez jeden centralny bank światowy”.

Fuellmich i Oehler opisują serię marionetek, które WEF przeszkolił, aby pomóc w realizacji tych misji w ramach programu WEF “Young Global Leader”, który rozpoczął się w 1993 roku. Tacy ludzie stali się prezydentami, premierami i dyrektorami generalnymi. Należą do nich niektórzy z kluczowych graczy w tej pandemii i wysiłkach na rzecz wykleszczeń:

 • Założyciel firmy Microsoft Bill Gates (1993)
 • Gubernator Kalifornii Gavin Newsom (wybrany w 2005 r.)
 • Pete Buttigieg (wybrany w 2019 r., kandydat na prezydenta USA w 2020 r., sekretarz transportu USA od 2021 r.)
 • Stéphane Bancel (dyrektor generalny Moderny; wybrany w 2009 r.)
 • Założyciel i dyrektor generalny Facebooka Mark Zuckerberg (2009)
 • Dyrektor operacyjny Facebooka Sheryl Sandberg (2007)
 • Współzałożyciele Google Sergey Brin i Larry Page (2002/2005)
 • Osobowość Covid na Twitterze Eric Feigl-Ding (“WEF Global Shaper” od 2013 r.)
 • Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern (od 2017, wybrana w 2014)
 • Australijski minister zdrowia Greg Hunt (wybrany w 2003 r.; były dyrektor ds. strategii WEF)
 • Wicepremier Kanady Chrystia Freeland (wybrana w 2001 r.; była dyrektor zarządzająca Reuters)
 • Premier Kanady Justin Trudeau jest uczestnikiem WEF, ale nie jest potwierdzonym Młodym Globalnym Liderem
  Kanclerz Niemiec Angela Merkel (wybrana w 1993 r., 12 lat przed objęciem stanowiska kanclerza)
 • Obecny niemiecki minister zdrowia Jens Spahn oraz byli ministrowie zdrowia Philipp Roesler i Daniel Bahr
  Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso (2004-2014, wybrany w 1993 r.) i Jean-Claude Juncker (2014-2019, wybrany w 1995 r.)
 • Prezydent Francji Emanuel Macron (od 2017 r., wybrany w 2016 r.),
 • Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy (2007-2012, wybrany w 1993 r.),
 • Kanclerz Austrii Sebastian Kurz
 • Były premier Włoch Matteo Renzi (2014-2016, wybrany w 2012 r.),
 • Były premier Hiszpanii Jose Maria Aznar (1996-2004, wybrany w 1993)
 • Dr Rajiv Shah, Prezes Fundacji Rockefellera

Kiedy zauważymy surowe autorytarne i obowiązkowe blokady Australii, Austrii i Kanady, być może zacznie to mieć większy sens, gdy weźmiemy pod uwagę nazwiska osób w programie WEF Young Global Leadership. Teraz, w obliczu naszej pozornie beznadziejnej sytuacji, Reiner Fuellmich daje nam wszystkim wszelkie powody do optymizmu:

Na tym tle, które coraz więcej osób dostrzega, w Indiach, RPA, USA, Kanadzie i Francji wszczęto bardzo duże spory prawne. Ich celem jest pociągnięcie winnych do odpowiedzialności zarówno na mocy prawa cywilnego, jak i karnego. Obejmuje to również aktywa, które zostały zabrane przez Pana Globala z ludności świata… są zwracane… W szczególności prawo anglo-amerykańskie z jego potężnymi narzędziami pozwu zbiorowego, odkrywania przedprocesowego, odszkodowań karnych … zapewnia narzędzia do bardzo skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

Reiner wspomina, że opracował bardzo dobre dowody na to, że test PCR został oszukańczo wykorzystany do rażącego wyolbrzymiania liczby prawdziwych przypadków COVID, a sądy w Portugalii, Austrii i Niemczech ustanowiły doskonałe precedensy w swoich orzeczeniach w tym zakresie.

Fuellmich podsumowuje: “Berliński Komitet Korony już teraz ma niezwykle obciążające dowody na to, że ta „plandemika” Koronawirusa NIGDY nie miała nic wspólnego ze zdrowiem; raczej działania Pana Globala są skierowane wyłącznie na te cele:

 • Zniszczenie regionalnych gospodarek, aby uzależnić ludność od globalnych łańcuchów dostaw Mr. Global.
 • Przesunięcie bogactwa populacji świata z dołu na górę – do superbogatych – do Mr. Global.
 • Redukcja populacji – można to nazwać ludobójstwem.
 • Ustanowienie Rządu Światowego pod onz, który jest teraz pod kontrolą WEF.

Przypomina nam, że mamy do czynienia z megalomanami i socjopatami, tymi, którym brakuje sumienia. Fuellmich przypomina nam, że podczas gdy media głównego nurtu mogą cenzurować, setki tysięcy ludzi i tak słyszą to przesłanie; wychodzą na ulice w proteście w Anglii, Niemczech, Australii, Brazylii itp. Urzędnicy państwowi, lekarze, prawnicy, politycy, pielęgniarki i policjanci odmawiają ataku.

Kluczowe elementy obejmują współczucie i duchowość, ponieważ rzeczywiście stało się to epicką walką między dobrem a złem. Reiner opowiada historię lekarza, który wszedł do banku i został zaczepiony przez osobę przestraszoną, ponieważ nie miał na sobie maski. Przytulił osobę, która zaczęła płakać, ponieważ nie była trzymana od ponad roku. Fuellmich przypomina nam, że wszyscy możemy się śmiać, płakać i czuć, podczas gdy oni (socjopaci) nie mogą.

Jest sprawą najwyższej wagi, aby MTK podjął natychmiastowe działania, biorąc to wszystko pod uwagę, w celu powstrzymania wprowadzania szczepień przeciwko covidowi, wprowadzania nielegalnych paszportów, szczypań i wszystkich innych rodzajów nielegalnej wojny, o której mowa w niniejszym dokumencie, prowadzonej obecnie przeciwko narodowi Zjednoczonego Królestwa w drodze nakazu sądowego.

Na zakończenie Reiner Fuellmich poprosił nas, abyśmy pamiętali o duchowości. Musimy świętować nasze człowieczeństwo. Podobnie jak ci w nazistowskich obozach koncentracyjnych, którzy pamiętali o śpiewaniu i chwaleniu Boga w obliczu najbardziej ekstremalnych przeciwności, my również musimy trzymać się naszych korzeni w religii i miłości do siebie

Fuellmich jest przekonany, że zwyciężymy.

O to w tym wszystkim chodzi, o człowieczeństwo kontra nieludzkość. Jesteśmy ludźmi. Możemy się śmiać, płakać, śpiewać, tańczyć i przytulać. Druga strona, pan Global i jego marionetki nie mogą tego zrobić. Mogą tylko udawać uczucia i w ogóle nie mieć empatii. Dzieje się tak dlatego, że druga strona nie ma dostępu do strony duchowej. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zaczyna się od słów: “My, naród”. A kiedy 33 lata temu runął mur między Berlinem Wschodnim i Zachodnim, to naród wschodnioniemiecki skandujący – My, naród – obalił go.

Ich domek z kart rozbije się w ten sam sposób. Bez wątpienia w moim umyśle, pan Global i jego marionetki przegrają tę wojnę dobra ze złem – przegrają swoją szaloną wojnę z życiem i samym stworzeniem. Nie ma innej drogi.
Po wysłuchaniu jego przemówienia jestem również pewny siebie. Dr Pierre Kory powiedział mi kiedyś: “Ta sytuacja wydaje się zacofana. Lekarze byli skorumpowanymi ludźmi, którzy spowodowali ten bałagan, ale prawnicy to ci, którzy mają etykę, którzy nas uratują.

Pierre Kory, jak zwykle, ma rację. Pewnego dnia dzisiejsza młodzież stanie się seniorami. Będą przypominać swojemu społeczeństwu o dzisiejszych procesach norymberskich II i o tym, jak pomogły powstrzymać największą pracę oszustów, jaką kiedykolwiek popełniono na świecie. Nadszedł czas, aby zakończyć blokady, nakazy szczepień, cenzurę i propagandę.

Media wznowią relacjonowanie prawdziwych wiadomości i przestaną siać strach. Wtedy dziennikarze powrócą do tego, co robią najlepiej – właściwego reportażu śledczego. A Międzynarodowy Trybunał Karny z całą pewnością będzie kontynuował to, co robi najlepiej – stawiając przed sądem masowych morderców z zimną krwią.
https://famous-trials.com/nuremberg/1903-doctortrial

Oto petycja w sprawie artykułu.

https://www.change.org/p/international-criminal-court-in-hague-office-of-the-prosecutor-covid-crimes-against-humanity-case-against-gates-fauci-tedros-schwab-others

Dr Justus R. Hope, pseudonim pisarza, ukończył summa cum laude Wabash College, gdzie został nazwany Lilly Scholar. Uczęszczał do Baylor College of Medicine, gdzie otrzymał tytuł doktora medycyny. Ukończył rezydenturę w dziedzinie medycyny fizycznej i rehabilitacji w University of California Irvine Medical Center.

Posiada certyfikat zarządu i wykładał w University of California Davis Medical Center na wydziałach praktyki rodzinnej oraz medycyny fizycznej i rehabilitacji. Praktykuje medycynę od ponad 35 lat i prowadzi prywatną praktykę w Północnej Kalifornii.

źródło: https://globalna.info/2022/01/10/norymberga-2-0-akt-oskarzenia-elit-do-miedynarodowego-trybunalu-karnego/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s