Autonomia Załęsk

Autonomia Zalęsk - Proklamacja

Pozostawiam Wolną Wolę czytelnikowi niniejszego tekstu i treści zawartych pod linkami stron internetowych celem samodzielnego uznania przez czytającego czy treści te są Prawdziwe dla czytającego.

      Rys Historyczny i teraźniejszość:

Od czasu zamachu stanu w maju 1926 roku nie ma na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej legalnej władzy reprezentującej Suwerenny Naród.

II Rzeczypospolita Polska nie posiadająca legalnej władzy w aspekcie wewnętrznym od maja 1926 roku a napadnięta przez III Rzeszę i ZSRR po drugiej wojnie światowej nie była stroną traktatu pokojowego i nie zawarła go z III Rzeszą jak i z ZSRR (w sensie prawnomiędzynarodowym nie przestała istnieć).

      W wyniku „podziału Jałtańskiego” dokonanego przez mocarstwa bez udziału strony Polskiej powstał zależny i podporządkowany okupantom „twór” zwany w skrócie PRL a ówczesny świat został podzielony w oparciu o ustalenia jałtańskie i poczdamskie nie uwzględniające Zasady Samostanowienia Narodów (która była stosowana po I wojnie światowej, gdzie Ludność Rdzenna w referendach i plebiscytach poprzez swój odcisk palca określała swoją przynależność narodowościową i państwową). Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej okupowanej przez ZSRR za pośrednictwem stworzonych i podporządkowany władz PRL-u dokonywano masowej indoktrynacji, która w obliczu niesprawiedliwości jakiej część Ludności doznała za czasów sanacji (strajk chłopski) skutkowała, że Ludność dostająca od władz PRL-u ziemię pod uprawę (reforma rolna) poczuła się wyzwolona i doznała ulgi od niesprawiedliwości i w części czasowo identyfikował się z nową władzą PRL-u.

       Wzrost niewydolności systemu socjalistycznego doprowadził do wzrostu napięć społecznych połowy lat 50-tych, 70-tych i w latach 80-tych. Jasnym się stało, że niewydolny system jest nie do utrzymania. Zaborcy zmienili strony. Miejsce ZSRR zajęła korporacja USA. Stworzono fikcję uwolnienia społeczeństwa zawiązując tzw. układ w Magdalence. Zaborcy w porozumieniu (spotkanie Gorbaczow-Reagan podobnie jak zaborcy w Jałcie ) rękoma kolaborantów i funkcjonariuszy polskojęzycznych stworzyli nową fikcję tym razem podległą nie ZSRR tylko już USA. Nie było wolnych wyborów, gdyż układ zawierał postanowienia „nasz Prezydent a wasz Premier” i parytet 35% reprezentacji władz poprzedniego okupanta w sejmie. Nie były to więc oczywiście wolne wybory. Nie zastosowano Zasady Samostanowienia Narodów a Ludność nie dokonała aktu legitymizacji władzy narzuconej w układzie (tzw. wybory parlamentarne w 1991 roku miały frekwencję 43,20% uprawnionych. Aby wybory mogły w ogóle zostać uznane za ważne musi wziąć w nich udział 50 % uprawnionych plus 1 głos. Każde więc następne są nieważne Ab initio). Obszar Rzeczypospolitej Polskiej wraz z jej Rdzenną Ludnością znajduje się pod kontrolą korporacji USA która poprzez ustanowionych funkcjonariuszy i stworzony holding/korporację „RZECZPOSPOLITA POLSKA” III RP jako: POLAND REPUBLIK OF SEC(jako: gov.pl)/EDGAR NR.: CIK #0000079312 symuluje działanie suwerennego państwa. Znikoma część urzędników ma świadomość, że pracuje dla korporacji, która ciemięży Ludność Rdzenną podatkami, antyludzkimi przepisami i obowiązkami, które są nielegalne a mają na celu wyzysk i wyniszczenie Ludności. Są też tacy którzy kolaborują świadomie i realizują plany czarnogłowych elit (rozsianych też po urzędach, uniwersytetach, sądach, gwiazdach filmu etc.). Sytuacja globalna w związku z topniejącymi zasobami naturalnymi (tzw. ślad ekologiczny a przypominam, że w tym modelu konsumpcji padają pszczoły dzięki którym jest ok 70% żywności) i wzrostem populacji wskazuje na nieuniknione załamanie. Okupanci różnych stron; nazwijmy ich na tę chwilę umownie „elity” (w dużym „”) aby utrzymać kontrolę dokonują zaplanowanej zbrodni depopulacji poprzez operację fałszywej flagi (tak jak prowokacja z radiostacją w Gliwicach w 1939 roku przez faszystów) zwanej pandemią. Wykorzystując psychomanipulację i zakażenia sezonowe, które w obliczu zanieczyszczenia środowiska, niezdrowego trybu życia i przewlekłego stresu w jakim funkcjonuje Ludność mają ostry przebieg a okupanci namawiają losując nagrody i wywierają psychiczny nacisk aby Ludność się szczepiła (metoda kija i marchewki).

      Istnieją statystyczne dowody, że szczepionki nie działają mimo, że przez lata byliśmy przyzwyczajani i lekarze też, że przecież nauka i medycyna poradziła sobie z wieloma chorobami dzięki szczepionkom co oczywiście jest fikcją ( www.wolnyczlowiek.eu/medycyna ).

Szczepi się głównie sektory siłowe, policję i wojsko czyli tych którzy mogliby stanąć w obronie Ludności. Dlaczego?

Istnieją zeznania świadków byłych pracowników firm farmaceutycznych i dowody naukowe, że zawarty w szczepionkach grafen, pobudzony elektromagnetycznie polaryzuje się na błonach komórkowych i powoduje szok bio elektryczny (może doprowadzić do zatrzymania akcji serca, oddychania itp.). Powietrze którym oddychacie zostało też nasycone metalami ciężkimi poprzez opryski na niebie (chemtrails) aby Wasze ciała lepiej przewodziły impuls elektromagnetyczny. Po aktywacji określonych częstotliwości sieci 5G (a przypominam zwiększono normy stukrotnie aby to „zalegalizować”). Ludzie mają padać jak muchy w ich planie (czarnogłowych elit) ( www.wolnyczlowiek.eu/grafen ). Dlaczego? (wróć do ślad ekologiczny) więcej pod linkami. Jest potrzeba zapoznania się z dużą ilością materiału dowodowego aby zrozumieć sytuację. Dla wielu przyzwoitych Ludzi którzy poddawani byli przez lata i całe pokolenia manipulacji jest to trudne do uwierzenia, co opisuję, że niby w tzw. demokracji etc. jest to zaplanowana zbrodnia. Najlepszym dowodem dla nich będzie odłączenie się na 6 dni od wszelkich przekazów medialnych i niektórych Ludzi i zaczęcie obserwacji siebie i życia w okół. U wielu Ludzi (nie osób bo osoba to persona ficta gr. maska) może zachodzić po przeczytaniu tych argumentów silny dysonans poznawczy i zjawiska jego redukcji; wyparcie, gniew itp. to naturalny emocjonalny odruch (do opanowania).

      W trybie postępowania administracyjnego wykazałem i udowodniłem nielegalność władzy III RP (dokumenty do pobrania
www.wolnyczlowiek.eu/dokument1 i www.wolnyczlowiek.eu/dokument2

) jak i to, że tzw. urzędy, ministerstwa, sądy działają nielegalnie symulując działanie organów władzy państwowej a w rzeczywistości są Prywatnymi Firmami które nie mają kontraktu z firmą (to co macie na dowodzie osobistym bo to nie wy tylko osoba fizyczna). Ogromna część pracowników administracji, urzędników a nawet niektórzy sędziowie nie wiedzą, że pracują dla okupanta (skąd mają wiedzieć przecież doznali wyzwolenia w 1989 roku z komunizmu na amerykańską demokrację tak przynajmniej myślą); a obecnie boją się o swój byt i ze strachu stosują antyludzkie przepisy. Indoktrynowani i ogłupiani przez pokolenia (a z natury inteligentni Ludzie) w obliczu strachu (regresja intelektualna) ślepo i posłusznie wykonują polecenia płynące z góry. Policjanci zarzuceni pracą, zmuszani do zakupu nawet długopisów na potrzeby swojej pracy biurowej po powrocie do rodzin, które też poddawane są psychomanipulacji płynącej przez kanały informacyjne nie mają czasu na analizę sytuacji i spojrzenie na alternatywne kanały (dowody naukowe i statystyczne wielu naukowców i lekarzy www.wolnyczlowiek.eu/statystyka    www.wolnyczlowiek.eu/szczepionki ).

System manipulacji sięga głębiej do tzw. okultu (trójkorony: Watykan, London of City i Waszyngton D.C.) i stworzenia fikcji prawnej osoby fizycznej [patrz art. 43 ich k.c.] za jaką uznani są żywi Ludzie poprzez podstęp gramatyczny aktu urodzenia (więcej w linkach).

A z Ludzi którzy korzystają z medycyny naturalnej i roślin próbują zrobić przestępców zajmujących się narkotykami zakazując hodowli różnych roślin od marihuany po wrotycz aby nie były konkurencją dla ich syntetyków opatentowanych i sprzedawanych masowo przez Firmy farmaceutyczne należące do „elit”

Trochę o okulcie celem skojarzenia faktów jak to działa: kiedyś gdy spłoną Londyn władze wykorzystały ustawę 1666 o zaginionych co pozwoliło przejąć ich mienie; w kraju nad piękną rzeką płynącą do morza obecnie prowadzi się spis majątków (pod planowanych zaginionych) i przygotowuje różne projekty pod różnymi cyframi (44 7
www.wolnyczlowiek.eu/zabor ) a w małym miasteczku pewien czarnogłowy funkcjonariusz Prywatnej Firmy 1 z 12 (jak 12 plemion ….) (lider statku -wpisz po ang. kto prowadzi ten projekt) za tzw. „publiczne pieniądze” chce kupić prywatną kamienicę, gdzie na wsi zbudowano betonowy pas do lądowania cięższych samolotów a miasteczko to jest przez niektórych określane że „…to jeden wielki Świat” który się właśnie przebiegunowuje/zmienia ( www.wolnyczlowiek.eu/zmiana )

Tak właśnie wygląda przemoc strukturalna. Tworzyli Wam poprzez media tematy zastępcze (aborcja, uchodźcy itd.) aby odwrócić Waszą uwagę. Do tego „elity” tworzą partie antysystemowe tzw. wentyle bezpieczeństwa aby kanalizować i kontrolować Ludzkie niezadowolenia. W partiach tych (bez masek na twarzy) mówią tyle z aspektu prawdy na ile jest im to wygodne tylko jakoś nie o tym, że tak często wypowiadana jako Najjaśniejsza jest korporacją w której sprawują mandaty. Tak jak się łowi ryby; nęci się nęci, mówi się Prawdę (oczywiście nie całą) ryby przypływają a potem sieć i hyc do wora (podobnie jak w III Rzeszy NSDAP przed wojną wykorzystała niezadowolenie społeczne też porządnych w dużej części Ludzi). Zapisują się tam wspaniali Ludzie z duchem patriotyzmu którzy nie widzą innej alternatywy a która istnieje. Najlepsze rozwiązania są zawsze pokojowe. Jest możliwość spokojnego i pokojowego przejęcia Ziemi a zaczyna się to od Twojej świadomości od Twojego talerza, od odstawienia cierpienia innych istot aby go też nie doznawać (zasada zachowania energii – ile naciągniesz tyle oddasz, co czynisz to wróci do Ciebie w tradycji wschodu zwane karma wraca). Można czuć przyjaźń zamiast gniewu, spokój zamiast lęku, sprawiedliwość zamiast nienawiści. Można zacząć od biernego oporu, od nie wykonywania antyludzkich rozkazów itd. itp. Bezkrwawa Rewolucja Świadomości. CZAS ZACZĄĆ!

Wybór należy co Ciebie. ZAWSZE.

WOLNA WOLA.

Prawo Naturalne. Nie krzywdź i nie pozwól krzywdzić innych, żyj uczciwie.

Paweł-ryszard z rodu Siepsiak-Załeski

Autonomia Zalęsk - Proklamacja

www.wolnyczlowiek.eu/prawo

Zawiadamiamy Publicznie o Proklamacji Autonomii Załęsk i o statusie jej rezydentów jako rdzennych mieszkańców Ziemi w statusie Żywy-Człowiek funkcjonujących w oparciu o Prawo Naturalne którego nadrzędną zasadą jest Nie Krzywdź i nie pozwól krzywdzić innych i siebie, żyć uczciwie.

Wskazujemy pod załączonymi linkami dokumentację w ramach respondenci z CEO/Prezydent III RP : Andrzej.Sebastian:DUDA poprzez Prywatna Firma pod tytułem handlowym: KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarejestrowana w rejestrze UPIK jako Firma o numerze D-U-N-S® number: 36-746-1592 (Dan & Bradstreet USA) , 10 Ul. Wiejska, 00-902 Warszawa, działająca dla i na rzecz „Rzeczpospolita Polska” III RP zarejestrowana w USA jako prywatna firma handlowa jako: POLAND REPUBLIK OF SEC(jako: gov.pl)/EDGAR NR.: CIK #0000079312 jak i inną dokumentację z innymi Firmami holdingu/korporacji III RP symulującymi działanie organów władzy państwowej i inne informacje.

www.wolnyczlowiek.eu/dokument www.wolnyczlowiek.eu/dokument1 www.wolnyczlowiek.eu/dokument2 www.wolnyczlowiek.eu/dokument3 www.wolnyczlowiek.eu/dokument4 www.wolnyczlowiek.eu/dokument5 www.wolnyczlowiek.eu/dokument6 www.wolnyczlowiek.eu/dokument7 www.wolnyczlowiek.eu/dokument8 www.wolnyczlowiek.eu/dokument9 www.wolnyczlowiek.eu/dokument10 www.wolnyczlowiek.eu/dokument11 www.wolnyczlowiek.eu/dokument12 www.wolnyczlowiek.eu/proklamacja (bosą stopą na Ziemi) www.wolnyczlowiek.eu/informacje www.wolnyczlowiek.eu/przesłanie www.wolnyczlowiek.eu/system www.wolnyczlowiek.eu/dobro

Cytat Dnia:

„Nigdy nie wątp, że mała grupa myślących, zaangażowanych Ludzi może zmienić świat: w istocie to jedyna rzecz, jaka kiedykolwiek się dzieje” z tą tylko różnicą, że nas Ludzi myślących i zaangażowanych są już miliony a kłamców, manipulatorów i morderców „na urzędach” ledwie garstka.

Kto chce w swojej Wolnej Woli, niech rozsyła dalej i stosuje Prawo Naturalne (nie mylić z darwinizmem ideologią).

Efekt Kuli Śnieżnej jest nie do zatrzymania :) i już trwa.

 

Jak zostać rezydentem Autonomii Załęsk

źródło: https://www.autonomiazalesk.eu/1.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s