Maski i „testy” COVID mogą zawierać „szczepionki” nanotechnologiczne!

Edward7 9 kwietnia 2021

Następną fazą „plandemii” będzie masowe morderstwo z premedytacją dokonane przez „szczepionkę”

Autor: Dr. Ariyana Love

W całym kraju ludzie są zmuszani do duszenia siebie i swoich dzieci w nakazanych maskach. Są zmuszani do wykonywania „testów” Covid-19, aby latać, i do eksperymentalnych zastrzyków z mRNA i adenowirusem, które są fałszywie oznaczane jako szczepionki.
„Szczepionki” Covid w ogóle nie są szczepionkami, ale formą terapii genowej z systemem dostarczania nanotechnologii, czyli innymi słowy inżynierią genetyczną . Nikomu nie wolno podawać eksperymentalnych narkotyków do twojego ciała bez twojej świadomej zgody.

Według wewnętrznego badania przeprowadzonego przez Health Human Services i Harvard, mniej niż 1% skutków ubocznych szczepionek jest zgłaszanych do rządowych systemów zgłaszania obrażeń spowodowanych szczepieniami. Oznacza to, że rzeczywiste zgony w Europie w wyniku eksperymentalnych wstrzyknięć Covid są o około 99% wyższe niż to, co jest zgłaszane. Oznacza to, że faktyczna liczba zgonów jest bliższa 453024 (w Europie).
Gdzie jest nadzór nad tymi eksperymentalnymi technologiami edycji genów, które są wstrzykiwane do waszych ciał i ciał waszych dzieci? Czy nie należy ich monitorować i czy nie należy zgłaszać rzeczywistych zgonów i reakcji niepożądanych? Oczywiście wielkie media farmaceutyczne i korporacyjne media głównego nurtu coś przed nami ukrywają.
Prośba o wolność informacji (FOI) opublikowana w The Daily Expose w marcu wykazała 2 207 zgonów w ciągu 28 dni od wykonania eksperymentalnych zastrzyków Covid w lutym w Szkocji. Oznacza to, że rzeczywista liczba niezgłoszonych zgonów w samej Szkocji wynosi około 218 493 .

Ludzie są powszechnie oszukiwani i przekupywani, aby zgodzili się na własną śmierć.
Maski i „testy” Covid również zawierają broń biologiczną. W marcu 2020 roku „zestawy testowe” koronawirusa udające się do Wielkiej Brytanii zostały uznane za skażone koronawirusem. „Zestawy testowe” CDC Covid wysłane w Stanach Zjednoczonych w lutym 2020 r. Zostały również przyłapane na zakażeniu koronawirusem po tym, jak prezydent Trump wszczął federalne dochodzenie.

Kara egipskiego niewolnika

ŚMIERĆ W TESTACH COVID
Austriacki sąd właśnie orzekł, że test PCR nie nadaje się do określenia „zakaźności” i „odrzuca całą politykę Covid w Austrii, która jest oparta na tym teście”.
Istnieje wiele stłumionych doniesień o zaburzeniach poznawczych, chorobach i nagłych zgonach po wymazie z nosogardła, znanym również jako PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy). Po wykonaniu „testu na obecność Covid” zgłaszano te objawy; bóle głowy, nudności, wymioty i wyraźny wodnisty drenaż z boku nosa, znany również jako wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego . Wycieki płynu mózgowo-rdzeniowego wynikają z urazu głowy lub urazu kręgosłupa .

Hochkrebseregendes Ethylenoxid an PCR Teststäbchen

Próbka wymazu z jamy nosowo-gardłowej jest pobierana z niezwykle delikatnego obszaru tuż przy barierze krew / mózg. Ta procedura medyczna to brutalne i inwazyjne wykorzystywanie twoich podstawowych praw do wyboru tego, co jest dostarczane do twojego ciała.

NANOTECHNOLOGIA HYDROŻELOWA
Hydrożele nasycone nanocząsteczkami są wykorzystywane w szeregu zastosowań biologicznych: inżynierii tkankowej, wykrywaniu chemicznym i biologicznym oraz dostarczaniu leków i genów. Niestety, te nanoboty nie są wykorzystywane do leczenia nas tak, jak mogłyby. Zamiast tego zostali zaprogramowani do zniszczenia.

„Czarne robaki” lub wyglądające jak pasożyty nanorurki zostały znalezione w maskach i „testach” Covid na całym świecie, osadzone w maleńkich włóknach. Nie można ich zobaczyć gołym okiem, ale trzymane pod mikroskopem są widoczne. Nanorurki są nieruchome, dopóki nie zostaną aktywowane przez ciepło i wilgoć, a następnie poruszają się jak pasożyt.

Odkrycie nanotechnologii hydrożelowej w maskach i „testach” Covid może oznaczać tylko jedno. To, co widzimy na powyższym filmie, to nanorurki węglowe do dostarczania szczepionek . Nanorurki węglowe zaprojektowano jako system dostarczania antygenu in vitro i in vivo.

Szczepionki, maski i testy firmy Covid nie są podawane dla Twojej ochrony. Są to eksperymentalne urządzenia medyczne zaprogramowane do penetracji komórek i dostarczania śmiercionośnego ładunku bezpośrednio do komórek na potrzeby inżynierii genetycznej.
Nowatorskiego badania wykazały, że doświadczalne urządzenia medyczne Nanotech stosowane są już w 43 czołowych szczepionek. Nanotechnologia jest od dawna dostarczana nam w naszej żywności. Jest oznaczony jako „suplement witaminowo-mineralny” i jest zamaskowany na inne sposoby, mimo że wiadomo, że powoduje zespół nieszczelnego jelita i choroby autoimmunologiczne .

W kwietniu Health Canada ostrzegło przed „mikroskopijnymi cząsteczkami grafenu” używanymi w maskach, które powodują „wczesną toksyczność płucną”. Innymi słowy, powodują poważne uszkodzenie płuc. Jednorazowe niebieskie maski na twarz zawierają substancję niszczącą płuca – grafen
Materiały na bazie grafenu zabijają bakterie i to jest punkt sprzedaży, ale gdy są stosowane w maskach na twarz, jest to „porównywalne z oddychaniem azbestem przez cały dzień”, mówi Health Canada.
Grafen zaprojektowano jako w nośnik leków i szczepionek . Grafen jest używany do sekwencjonowania i manipulacji DNA. Dlaczego więc, według doniesień, nanorurki grafenowe znajdują się również w pieluchach (pieluchach) i damskich podpaskach?
Po połknięciu i inhalacji grafen przenoszący nanoboty z łatwością przekracza barierę krew-mózg. Udowodniono, że są toksyczne dla ludzkich tkanek i kultur komórkowych , powodując stres oksydacyjny, produkcję cytokin zapalnych i mutację DNA . Są również programowane, aby powodować śmierć komórki.

Nano-srebro jest sprzedawane w maskach jako pozytywna rzecz, ponieważ jest silnym środkiem przeciwbakteryjnym, co oznacza, że zabija bakterie i grzyby. Firmy czerpiące korzyści z masek na twarz składają bezpodstawne oświadczenia dotyczące zdrowia publicznego, twierdząc jednak, że ich maski zapewniają „ochronę przed COVID-19”. W rzeczywistości te produkty infekują cię zaprogramowanymi nanobotami i eksperymentalnymi lekami. „Nano maski” są również sprzedawane dzieciom do ukrytych celów.

Nano maski dla dzieci

Ani EPA, ani FDA nie zatwierdziły nanosrebra do stosowania w osłonach twarzy lub maskach, a EPA już kwalifikuje nanosrebro jako pestycyd . Ponadto nanosrebro w maskach na twarz stanowi zagrożenie biologiczne dla środowiska. Miliardy masek zostały już wyrzucone do środowiska.
Nanosrebro jest wprowadzane do nanorurek, które są półprzewodnikami do balistycznego transportu ładunku leku. Grafenowe nanorurki to trójwymiarowe polimerowe sieci nanokompozytowego hydrożelu . Hydrożele to „kontrolowany system dostarczania leków” z wieloma biologicznymi zastosowaniami związanymi z bioinżynierią, w tym inżynierią tkankową, czujnikami chemicznymi i biologicznymi oraz dostarczaniem leków i genów.
Pierwotnie technologia nanorurek została opracowana jako terapia genowa „zmieniająca DNA” do stosowania w leczeniu raka. Obecnie nanorurki są używane w szeregu produktów , w tym w maskach i „testach” firmy Covid bez świadomej zgody. Oto kilka filmów o nanorurkach do dalszych badań.

Nanorurki są aktywowane i mobilizowane przez ciepło termiczne. Mając strukturę powłoki polimerowej, nanorurki hydrożelowe grafenu zostały zaprojektowane w celu przenoszenia Nano-Srebra z ładunkiem leku do dostarczania szczepionki. Nanorurki zostały również opracowane do dostarczania szczepionek w Europie.
Elastomeryczny charakter tego materiału pozwala hydrożelom i nanorurkom na uzyskanie różnych kształtów i rozmiarów oraz kurczenie się i rozszerzanie.

Nanorurki węglowe – więcej tutaj

„Obecność jonów srebra powstrzymuje enzym oddechowy przed przenoszeniem elektronów do cząsteczek tlenu podczas oddychania”. Innymi słowy, obecność nanorurek węglowych i nanosrebra w maskach oznacza, że istnieje ładunek leku, który ogranicza zdolność komórek do przyjmowania tlenu. W tym samym czasie nanoboty nanosrebra są również zaprogramowane do przechodzenia przez błonę komórkową komórek płuc, niszcząc je. Nanosrebro w „testach” firmy Covid jest skierowane do komórek mózgowych i potencjalnie innych części ciała.

Nanorurki węglowe w włóknistym hydrożelu (maski)

Chwalone „zastosowania antybakteryjne” Nano-Srebra do masek stanowią wyraźną osłonę, gdy w połączeniu z takimi stwierdzeniami, jak „nanocząsteczki srebra muszą być wystarczająco małe, aby przejść przez błonę komórkową” . Jeśli faktycznie nanosrebro było używane do zastosowań przeciwbakteryjnych, to dlaczego muszą one przechodzić przez błony komórkowe osób noszących maskę?

Nanorurki są aktywowane przez ciepło i pozorną wilgoć. Są półprzewodnikami, więc można je zaprogramować tak, aby aktywowały się za pomocą częstotliwości energii. Nasze ciała są dosłownie bateriami, a nasz wydech jest wypełniony wilgocią.

Rozmiar nanorurki

Nanoboty z nanosrebrem są zaprogramowane tak, aby odłączały się od nanorurki i ponownie składały się w Twoim ciele, kierując się w lokalizacje takie jak mózg, jelita lub komórki płuc. W laboratoriach powstają hydrożele w różnych kształtach i rozmiarach. Mogą pęcznieć i kurczyć się i są aktywowane za pomocą laserów .
Niedawno w Quebecu doszło do wycofania maski toksycznej z powodu uszkodzenia płuc u dzieci w wyniku noszenia masek w żłobkach.

W międzyczasie w Kanadzie pojawiła się tajemnicza, nowa „choroba mózgu” , która powoduje skurcze, utratę pamięci i halucynacje, i wprawia w zdumienie lekarzy.

Ludzie zaczynają rozumieć, że nanomaski i „testy” firmy Covid dostarczają do mózgu zastrzyki nanobotów .

Różne maski do porównania

Większość szczepionek RNA podaje się donosowo. W rzeczywistości Finlandia opracowuje obecnie własną eksperymentalną „szczepionkę donosową” przeciwko adenowirusowi. Biorąc pod uwagę, że jest to transfekcja obcego RNA do ludzkich komórek, stanowi ona również nielegalny eksperyment medyczny.
Health Ranger z Natural News mówi o nanocząsteczkach lipidów w „szczepionkach” mRNA, które powodują masywne zapalenie z powodu adiuwantów. Te nano-wielkości roboty są zaprogramowane do niszczenia wrodzonego układu odpornościowego.
Były pracownik FEMA, który został demaskatorem, Celeste Solum, ujawnił coś nowego i szokującego z dokumentów rządu USA. „Testy” firmy Covid wstawiają „latarnię magnetyczną”, która umożliwia śledzenie.
Patent Covid na „zestaw testowy” jest własnością i jest obsługiwany przez Richarda A. Rothschilda, który jest patentem o numerze US2020279585 (A1).
Celeste Solum: COVID „Test” wkłada Microchip

ZBIERANIE DNA
Bill Evanina ustąpił ze stanowiska najwyższego urzędnika kontrwywiadu w rządzie USA w styczniu 2021 r., Aby zezwolić na rzadkie i pilne publiczne ostrzeżenie:

„Zagraniczne mocarstwa mogą zbierać, przechowywać i wykorzystywać informacje biometryczne z testów COVID”.
Istnieją dowody na to, że wymaz z jamy nosowo-gardłowej do „testu” Covid jest używany do pobierania DNA przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) i Billa Gatesa. 60 Minutes przedstawiła exposé na temat wykorzystania przez BGI „testów” Covid do zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych biometrycznych obywateli amerykańskich. Administracja Obamy otworzyła drzwi KPCh i umożliwiła Grupie BGI przyczółek w USA
Po co im nasze DNA?

Niezatwierdzone trucizny
Oprócz nanotechnologicznych urządzeń medycznych i wymuszonej inżynierii genetycznej, naukowcy znaleźli dowody na to, że w maskach na twarz znajduje się koktajl chemiczny zawierający trucizny podlegające najsurowszym ograniczeniom regulowanym przez władze w Europie i USA. Eksperci twierdzą, że maski są porównywalne z oddychaniem niebezpiecznymi odpadami .
Całkiem szczerze, myślę, że media głównego nurtu koncentrują się na toksyczności masek, aby odwrócić naszą uwagę od nanotechnologicznej bioinżynierii.

Maski oddychające toksycznymi odpadami

W tym artykule opisano 20 powodów, dla których obowiązkowe maski na twarz są niebezpieczne, nieskuteczne i niemoralne.

TLENEK ETYLENU
Większość masek i osłon twarzy (w tym tkanin) jest wykonana z toksycznych i rakotwórczych chemikaliów, w tym środków zmniejszających palność, włókna szklanego, ołowiu, NFE, ftalanów, tlenku etylenu, polifluorowanych chemikaliów i formaldehydu.
Powiedziano nam, że „test” i maski firmy Covid służą naszemu bezpieczeństwu, ale maski i „testy” firmy Covid są spryskiwane tlenkiem etylenu . Mówi się nam, że ma to na celu „sterylizację” produktu, ale także sterylizuje użytkownika.
EPA klasyfikuje tlenek etylenu jako „ wyjątkowo niebezpieczną ” toksyczną substancję chemiczną. Departament Pracy i Przemysłu Stanu Waszyngton wydał w kwietniu 2020 r. Pilne ostrzeżenie medyczne , w którym stwierdzono:

„Ta niezwykle niebezpieczna toksyczna substancja chemiczna stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”.

Tlenek etylenu nigdy nie został zatwierdzony przez OSHA rządu Stanów Zjednoczonych do stosowania na środkach ochrony osobistej. Dlaczego więc jest używany na maskach na twarz i wstawiany do bariery krew / mózg ludzi?
Według EPA i CDC tlenek etylenu jest substancją rakotwórczą i najbardziej rakotwórczą znaną człowiekowi! „Została powiązana z dysfunkcją neurologiczną i może powodować inne szkodliwe skutki” dla oczu, płuc, mózgu i układu nerwowego.
Tlenek etylenu jest łatwopalnym gazem, który łatwo rozpuszcza się w wodzie, dlatego zakrywanie nim ust nie jest sprytne. W rzeczywistości dowody wskazują, że stosowanie tlenku etylenu na maskach skutkuje odgazowaniem jego w strefie oddychania osoby noszącej. Długotrwała ekspozycja powoduje dysfunkcje neurologiczne i depresję układu nerwowego.

Jeszcze bardziej przerażające jest to, że tlenek etylenu jest mutagenny u ludzi, co oznacza, że ma moc trwałej zmiany genów i uszkodzenia DNA . Ma również działanie teragenne, co oznacza, że powoduje wady wrodzone u dzieci. Aha i to kluczowy składnik płynu przeciw zamarzaniu.

Ftalany
Ostatnie badania wykazały, że maski zawierają syntetyczne plastiki – zwane ftalany. Zmiękcza produkty z tworzyw sztucznych i wywołuje ekstremalne uszkodzenia reprodukcyjne u mężczyzn, a także uszkadza DNA . Nadmierna ekspozycja na ftalany zmniejsza płodność.. Indukuje również mutacje w męskich gametach, prowadzące do zwiększonej śmiertelności potomstwa przed i po urodzeniu. To po prostu nie może być dobre.

CHOROBA PRIONÓW
Deborah Tavares w Israeli News Live ujawnia z dokumentów rządu USA, które wyciekły, że „szczepionki” firmy Covid powodują chorobę prionową. To nieodwracalna choroba autoimmunologiczna .

WNIOSEK
Maski i „testy” Covidów są narzędziami wojny. Są częścią śmiertelnego eksperymentu medycznego dotyczącego inżynierii genetycznej i wyludnienia. To wcale nie są maski, szczepionki ani testy. Są to eksperymentalne urządzenia medyczne wypełnione śmiertelnymi truciznami, które trwale i nieodwracalnie sterylizują DNA . Testy masek i Covid zawierają również eksperymentalną broń biologiczną edytującą gen Covid z trującym ładunkiem wewnątrz nanotechnologicznego systemu dostarczania. Jest to broń wojenna używana do zniewolenia i redukcji populacji w śmiertelnym eksperymencie medycznym, który jest sprzeczny z Kodeksami Norymberskimi i narusza przepisy dotyczące świadomej zgody.

Przestań uszkadzać barierę krew / mózg fałszywymi testami. Przestań dawać im swoje DNA. Przestań nosić maski. Nie nakładaj ich na swoje dzieci. Używaj pieluch z materiału i organicznych podpasek higienicznych. Bądź mądry. Cokolwiek robisz, nie bierz zastrzyków Covid, ponieważ oznacza to grę . Są nieodwracalnym zabójstwem jednym strzałem. „Szczepionki” broni biologicznej nanotechnologii oznaczają gwarantowaną śmierć. Może nie zabije cię od razu, ale niszczenie twoich komórek i układu odpornościowego będzie trwało aż do śmierci. Tym właśnie jest choroba autoimmunologiczna. wordpress.com/…ontain-nanotech-vaccines-without-informed-consent/

Następną fazą „plandemii” będzie masowe morderstwo z premedytacją dokonane przez „szczepionkę”

Gary D. Barnett

„Amerykanów uczono, że ich naród jest cywilizowany i humanitarny. Ale zbyt często działania Stanów Zjednoczonych były niecywilizowane i nieludzkie ”. ~ Howard Zinn, „Cytaty o terroryzmie”. Książka Harry’ego Kawilaranga (s. 61), 2004.

Scena jest ustawiona, plan jest gotowy, a ludzie wciąż śpią. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że do obecnego stanu, przyczynił się naród amerykański, a kiedy rzeź osiągnie wysoki poziom, owcom powiedzą, że jest to spowodowane zmutowanym wariantem wirusa i że to ich wina, że nie wstrzyknięto im wystarczająco szybko trującą „szczepionkę”, która jest podawana przez to samo przestępcze państwo. Nie popełnij błędu, jesteś wrogiem państwa w tej wojnie przeciwko ludzkości. Ta sfabrykowana pandemia rozpoczęła się od kłamstw i została utrwalona przez masową propagandę; tak bardzo, że spowodowało to skrajny strach i panikę jak nigdy.

Tak wygląda prawdziwy krajowy terroryzm, prowadzony przez rząd Stanów Zjednoczonych pod kontrolą swoich mistrzów w amerykańskiej bankowości, finansach i biznesie; osoby na szczycie piramidy władzy, które tworzą Radę Stosunków Zagranicznych, Komisję Trójstronną, Grupę Bilderberg i wszystkich głównych graczy w nauce, technologii, głównych mediach, medycynie i przemyśle farmaceutycznym. Ten od dawna planowany spisek wyludnienia ziemi i przejęcia pełnej kontroli nad nami wszystkimi można by uznać za genialne, gdyby nie fakt, że jest to czyste zło.

To, co zostało przepowiedziane i co nas czeka, to to, co nazwałbym terroryzmem zarządzania kryzysowego. Będzie (i już był) jeden fałszywy kryzys po drugim, wszystkie z nich rzekomo równie ważne i śmiertelne, jak nakłonienie rządu do kontrolowania wszystkich aspektów ludzkiego życia za pomocą prawa, obowiązków i zamknięć, z egzekwowaniem wdrożonym we wszystkich poziomach, od władzy wykonawczej rządu federalnego po stanowych i lokalnych administratorów zdrowia. W istocie będzie to pełna i nasycona forma narzucenia z niewielką lub żadną zdolnością ucieczki. Ma to oczywiście na celu zapewnienie, że niezależnie od lokalizacji lub izolacji, każdy będzie podlegał propagandzie i daleko idącej presji ze strony innych oraz tyranii.

Końcową grą, której szukają te totalitarne potwory, jest wstrzyknięcie każdemu Amerykaninowi tego zmieniającego umysł, zmieniającego ciało, genetycznie przekształcającego i śmiertelnie eksperymentalnego systemu operacyjnego, fałszywie nazywanego „szczepionką” marki Covid. W ogóle nie jest to szczepionka, ale narzędzie do wyludniania i kontroli, które zostało celowo zaprojektowane w celu wywołania skrajnych chorób i śmierci. Te niekorzystne odpowiedzi wywołane przez te toksyczne wstrzyknięcia nie zostaną prawidłowo przypisane szczepieniom ale zamiast tego zostaną wykorzystane do stwierdzenia, że winne są zmutowane warianty ekspresji nieistniejącego szczepu Covid-19.

Pozwoli to na większy strach i panikę, aby wygenerować większe zapotrzebowanie na „szczepienia”. Te niekończące się kryzysy spowodują, że znacznie większy procent Amerykanów dobrowolnie się oszuka i wstrzyknie ten zjadliwy zastrzyk, a to oczywiście doprowadzi do niekończącej się serii krytycznych dylematów, tak jak sobie tego życzy państwo. Ale to się nie skończy, ponieważ wielu będzie to kontynuować, bez dobrowolnego zażycia tej toksycznej trucizny. Następna faza, która już się rozpoczęła, będzie wymagać dowodu „szczepienia”, aby móc uzyskać dostęp do funkcji normalnego życia. Obecnie nazywa się to paszportami immunologicznymi lub szczepionkowymi, a w Nowym Jorku jest już wymagane przy wjeżdżaniu do wielu miejsc i szybko się rozwija.

Z biegiem czasu te paszporty, jak się je nazywa, będą potrzebne do kupowania jedzenia, prowadzenia interesów, uczestniczenia w koncertach lub pokazach, wykonywania czynności bankowych i innych codziennych potrzeb. Innymi słowy, w najbliższej przyszłości nic nie da się zrobić bez testu szczepionkowego. Ale rzekomy test nie jest pożądanym rezultatem, jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu, a celem jest zaszczepienie wszystkich ludzi. Gdy wszyscy zostaną zaszczepieni, zostanie osiągnięta pełna kontrola, a wyludnianie przez szczepienie może trwać bez oporności.

Chociaż duża część kraju częściowo się otwiera, jest to tylko krótkoterminowa wisząca marchewka przed pojawieniem się kolejnego planowanego kryzysu. Każdy kryzys przyniesie ze sobą więcej zamknięć, blokad, bardziej rygorystycznych zasad i znacznie bardziej rygorystycznego egzekwowania. Wszystko to zostało przesłane z dużym wyprzedzeniem i nic z tego nie powinno nikogo dziwić, ale niestety wydaje się, że bardzo niewielu zwracało uwagę lub zwraca na to uwagę.

Żyjemy w społeczeństwie, które nie widzi tego, co jest przed jego oczami i celowo ukrywa się przed prawdą. Takie zachowanie wskazuje na schwytany naród w tym, co teraz stało się populacją głupców gotowych do własnego zniewolenia. Ale to coś więcej niż niewolnictwo, ponieważ kontrolerzy chcą nie tylko zdominować całą ludzkość, ale także chcą wyeliminować duży jej procent poprzez szczepienia. W tym momencie ludzie ułatwiają to.

Ta „szczepionka” i wszystkie nowe „szczepionki”, które mają nadejść, z powodu tego, co będzie nazywane wariantami zmutowanymi, są zabójcami. Nikt nie wie dokładnie, jakie będą wszystkie szkodliwe skutki uboczne, nikt nie wie dokładnie, ile zgonów nastąpi z powodu tej trucizny, ale teraz stało się jasne, że wiele skutków ubocznych, wiele skutków ubocznych i wiele śmierci wydaje się nieuchronnych. Sprawcy tego oszustwa chcą demokracji (powszechnego ludobójstwa) i globalnego wyludnienia, a teraz mają idealną broń do wypełnienia ich misji śmierci i zniszczenia, a broń ta nazywa się szczepionką „Covid”.

Dzięki wyeliminowaniu dużej liczby ludzi i wdrożeniu kontroli tłumu, wszystkie cele, do których dąży potężni, mogą zostać osiągnięte, czy to przeludnienie, załamanie gospodarcze, restrukturyzacja monetarna, kontrola broni, „zmiana klimatu”, a wraz z tym to, co zostało opisane jako „Wielki reset”.

Z punktu widzenia tyranów masowe morderstwa z premedytacją mają swoje zalety, zwłaszcza w tym nowym, zaawansowanym technologicznie świecie. Jedynym pytaniem było, jak zrealizować ten plan bez budzenia śpiącego olbrzyma. Odpowiedzią, oczywiście, było wynalezienie fałszywego wirusa zabójcy z jednym zadeklarowanym lekarstwem, który byłby „szczepionką”, która stałaby się prawdziwym zabójcą. Cóż za diaboliczny spisek w tym sensie, że ludzie popełniliby samobójstwo, w większości dobrowolnie, aczkolwiek z pomocą wybranego przez siebie rządu. Obecnie jest to naród przygotowany do masowego popełnienia samobójstwa przez zastrzyki, w nadziei, że stanie się wolny, bezpieczny i bez maski.

Ironia na tym poziomie jest co najmniej zdumiewająca, ale byłaby możliwa tylko w społeczeństwie uzależnionym od rządu,że została całkowicie zindoktrynowana, wykastrowana intelektualnie i łatwowierna, aż do tego stopnia, że została rozpoznana. Przyzwyczaić się do tego; To jest nowa Ameryka.

„Ogólnie rzecz biorąc, ci, którzy uciekają się do masowych mordów na skalę zbiorową, zawsze przedstawiają uzasadnienie, że działali w imieniu narodu”. źródło CC – lewrockwell

 

za: http://gloria.tv/post/iPZ3pXN3jMWv4xHBjwSxXGNLn


od mg: dużo więcej – na: https://gloria.tv/Edward7

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s