POMOC PRAWNA

magister prawa Adam Kłoszewski

W walce o swoją wolność korzystasz z naszej własności intelektualnej. Odwdzięcz się wspomagając naszą inicjatywę. Wpłać dowolną kwotę na zrzutkę. Walczymy o tą samą sprawę. 

http://zrzutka.pl/h266xv

Kochani!

Cóż dzieje się obecnie:

– szpitale odmawiają udzielania pomocy medycznej, jeżeli osoba potrzebująca jej nie podda się wątpliwym co do rzetelności badaniom na SARS-CoV-2

– dzieci są prześladowane w szkołach za brak maseczek

– pracodawcy stosują mobbing wobec pracowników odmawiających zasłaniania ust i nosa

– sanepid bezprawnie nakłada kary administracyjne i zakazy opuszczania miejsc kwarantanny

– policjanci bezprawnie nakładają mandaty za nienoszenie maseczek, jednocześnie odmawiając karania ludzi wymuszających podporządkowanie niekonstytucyjnym przepisom.

Niekonstytucyjnym, bowiem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r., ogłoszonej w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, która weszła w życie w dniu 17 października 1997 r., ostatnio zmieniona ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 114, poz. 946) w art. 31 ustęp 3 stanowi, iż:

Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Największa krzywda dotyka dzieci. Przypominam, że nie tak dawno Prezydent Andrzej Duda, zwany przez niektórych długopisem Prawa i Sprawiedliwości, uwolnił pedofila. Być może po to, aby sprawdzić reakcję Polaków na wypuszczenie na wolność człowieka stanowiącego zagrożenie dla polskich dzieci. Tłumaczył się tym, że córka pedofila, którą molestował, wybaczyła mu. Pominął jednak okoliczność, że pedofil jest to ktoś, kto molestuje małe dzieci. Molestowana przez pedofila córka jest obecnie dorosłą kobietą. A dorosła kobieta nie jest dla pedofila atrakcyjna seksualnie. Dla pedofila atrakcyjne seksualnie jest małe dziecko. To, że dorosłej kobiety nie spotka więcej zły dotyk, nie znaczy, że pedofil nie będzie dotykał innego dziecka. Kto wie, może swoje wnuczki? Smuci mnie brak reakcji społecznej. A to był początek. Pewnie nikt już też nie pamięta brutalnego upokorzenia przez policjantów z Olsztyna Pani Pauliny Ilnickiej – naszej dzielnej Reprezentantki i Zdobywczyni medali dla Polski. Rzecznik Prasowy Policji Mariusz Ciarka strasznie kłamał w tej sprawie. Screenshooty z jego kłamstwami mamy zachowane – dla potomności.

Dziś ofiarami pisowskiej Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i drużyny wiernego mu Komendanta Głównego Policji są wszystkie polskie dzieci. W mojej ocenie Komendant Główny Policji wierny jest Mateuszowi Morawieckiemu tak samo, jak pies gończy Europy Heinrich Himmler wierny był Adolfowi Hitlerowi. Nawiązuję do Adolfa Hitlera nie bez powodu. Pamiętam wypowiedź Mateusza Morawieckiego, w której wspominał, że jego rodzina została uratowana przez Polaków z pożogi holokaustu. No to teraz wszyscy widzimy, jak dziękuje za to Polakom i polskim dzieciom.

Skutkiem wprowadzenia niekonstytucyjnych rozporządzeń przez Mateusza Morawieckiego i jego Radę Ministrów jest haniebne podduszanie polskich dzieci w szkołach, co osobiście uważam za sadystyczną odmianę zbiorowej pedofilii. Dzieci – ofiary przemocy psychicznej w szkołach są narażone na silny stres, któremu towarzyszy poczucie lęku, zobowiązania i winy, może wiązać się z konsekwencjami takimi jak obniżona pewność siebie, zawstydzenie, obniżony szacunek do samego siebie, złość i wytrącenie z równowagi, poczucie zagrożenia, strach, poczucie winy, wyrzuty sumienia, bezradność. Oto podziękowanie dla Polaków za ratunek przed śmiercią z rąk niemieckich nazistów. Ten, kto wbrew Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na wzór ustroju nazistowskiego w III Rzeszy Niemieckiej, niczym Adolf Hitler wydał rozporządzenia nakazujące noszenie maski,  dokonał na polskich dzieciach ogromnej krzywdy. Zdrowy rozsądek nakazuje nieprzestrzeganie przepisów kolidujących z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ktoś wprowadzając faszystowską politykę krajową naraził Naród, w tym polskie dzieci, na zbiorową utratę zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość na wzór niemieckich nazistów poprzez wymaganie przestrzegania rozporządzeń kolidujących z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stworzyło toksyczną faszystowską kulturę pandemii strachu. Nie bez powodu, bowiem zasadą wewnętrznej polityki faszyzmu jest utrzymanie społeczeństwa w ciągłym zastraszeniu z zastosowaniem techniki socjomanipulacyjnej dozowania strachu i „napinania struny” w nastrojach społecznych. Podbudową jest pogarda dla praw jednostki oraz ogólnie pojmowanej praworządności, stającej się przeszkodą w osiąganiu bieżących celów. Stąd i wola „wodza” czy też jego marionetek staje się zasadniczą wytyczną działania, prowadząc do sterroryzowania społeczeństwa.

Jest to oczywiście wykroczenie poza normę z art. 13 Konstytucji RP, który stanowi, iż Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Zaś osoba, która usiłuje wymusić przestrzeganie rozporządzeń w zakresie wykraczającym poza granice ustawowe i noszące znamiona usiłowania zaprowadzenia w Polsce ustroju zakazanego konstytucyjnie, popełnia przestępstwo z art. 256 § 1 k.k. zgodnie z którym Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Adolf Hitler miał swojego wiernego pomocnika – Heinricha Himmlera, zwanego psem gończym Europy. Obydwaj ponoszą odpowiedzialność za rzeź od piętnastu do dwudziestu milionów nieuzbrojonych i bezsilnych ludzi. K. J. Burckhardt (1960) opisał psa gończego słowami: „Himmler wywierał wrażenie tajemniczego podwładnego (Subalternität), drobiazgowo skrupulatnego, nieludzko metodycznego, jakby po części był automatem”. W opisie tym zawiera się większość istotnych elementów sadyzmu analno-tezauryzatorskiego. W mojej ocenie podobnie u Komendanta Głównego Policji widać wyraźne podporządkowanie, podwładne nastawienie wobec „wodza” Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jego nieludzką biurokratyczną skrupulatność i metodyczność, skrajnie odczłowieczonego biurokraty, który nie zauważa własnej hipokryzji z jednej strony nosząc mundur strażnika prawa, a z drugiej dowodząc ludźmi, którzy na rozkaz zaprowadzają w Polsce bezprawie za pomocą pały, kajdanek, strachu i kłamstwa, wmawiając społeczeństwu że bezprawie jest prawem. Jest to znamienne dla ustroju faszystowskiego, bowiem Niekiedy łatwiej uwierzyć w kłamstwa niż w prawdę (B. Herbert i K. J. Anderson, Diuna, Ród Atrydów), a Zaufanie niewinnych jest najpotężniejszą bronią łgarzy (S. King). Siła strachu, jaką posługuje się faszyzm, nakazuje zwrócić uwagę w stronę psychologicznej motywacji, przyświecającej propagandzie politycznej. J. Lennon słusznie zauważył, że Społeczeństwem rządzą szaleni ludzie powodowani szalonymi motywami. Rządzą nami maniacy, zmierzający do maniakalnych celów (…) Właśnie na tym polega szaleństwo.

Psychoanaliza osobowości Adolfa Hitlera (E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 1999) wykonana przez Ericha Fromma pozwala zakwalifikować go jako kliniczny przypadek nekrofila o cechach zbieżnych z osobowością dyssocjalną oznaczoną w International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10 numerem F60.2 i zdefiniowaną jako Zaburzenia osobowości charakteryzujące się lekceważeniem zobowiązań społecznych i bezduszne nieposzanowanie dla uczuć innych. Istnieje rażąca rozbieżność między zachowaniem a obowiązującymi normami społecznymi. Zachowanie nie jest łatwo modyfikowalne przez niekorzystne doświadczenia, w tym karę. Istnieje niska tolerancja dla frustracji i niski próg wyładowania agresji, w tym przemocy; istnieje tendencja do obwiniania innych lub oferowania wiarygodnych racjonalizacji zachowania doprowadzanego pacjenta do konfliktu ze społeczeństwem. Osobowość dyssocjalna obejmuje m. in. psychopatię pierwotną (prawdziwą). Jak słusznie zauważył E. Kretschmer, Psychopaci istnieją zawsze, ale w czasach chłodniejszych my bywamy ich sędziami, a w czasach gorących oni panują nad nami. 

W obecnej sytuacji zaprowadzonej w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość najwyższa pora abyśmy przeszli do ofensywy. Zanim psychopaci zachęceni naszą biernością wstrzykną polskim dzieciom świństwo mutujące ludzkie DNA, nazywane szczepionką na Covid-19. Czyż Szumowski nie zapowiedział, że pandemia nie skończy się aż wszyscy zostaną zaszczepieni? Wszyscy – więc również ci, którzy nie zgadzają się być królikami doświadczalnymi szaleńców na stołkach przywódców.

Co pozwoliło zaprowadzić faszyzację państwa poprzez pandemię strachu, jaką mamy obecnie w Polsce? H. B. Braiker stwierdził Jeśli jesteś łasy na pochlebstwa, łatwo cię kontrolować, jak każdego głupka. Manipulator musi zrobić dwa kroki: dać ci to, czego pragniesz, a później zagrozić, że ci to odbierze. Każdy diler narkotykowy tak robi. Prawo i Sprawiedliwość po dojściu do władzy wprowadziła programy socjalne dla zadowolenia społeczeństwa. Dlatego tylko garstka protestowała, gdy w niekonstytucyjny sposób zmieniano osobę na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Było to niezwykle istotne posunięcie dla zaprowadzenia ustroju faszystowskiego, bowiem Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest jednocześnie Przewodniczącym Trybunału Stanu. Wątpliwa jest wiara w rzetelność osądzenia przez taką osobę polityków, dzięki którym otrzymała swoje stanowisko. Większość jednak – nakarmiona programami socjalnymi – nie protestowała. Ludzie, którzy chcą tobą manipulować, nie powiedzą ci, czego nie dostrzegasz. Będą wykorzystywać twoje słabe punkty dla własnych korzyści (A. Habtewold).

Wymuszanie zakrywania ust i nosa gdy nie ma wprowadzonych ku temu przepisów zgodnych z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Żyjemy w Polsce, a nie w III Rzeszy Adolfa Hitlera. Ograniczanie praw i wolności w inny sposób niż przewidziany w Konstytucji RP, nie będzie tolerowane ani przestrzegane. Będzie zwalczane wszelkimi legalnymi sposobami, aby Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość zrozumieli, że Naród Polski nigdy nie ugnie się pod butem niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej praktyk sprawowania władzy. Polaków nie złamała NSDAP. Polaków nie złamała PZPR. Polaków nie złamią też kolidujące z Konstytucją RP przepisy rozporządzeń wydanych przez Radę Ministrów złożoną z członków Prawa i Sprawiedliwości.

Zaznaczam, że aktualna w Polsce forma sprawowania władzy przez Mateusza Morawieckiego i jego Radę Ministrów wpisuje się w definicję ustrojów niedemokratycznych zakazanych przez art. 13 Konstytucji RP, który stanowi, iż Zakazane jest istnienie partii politycznych (…) których (…) działalność zakłada lub dopuszcza (…) stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa (…).Osoba, która znęca się nad dzieckiem w celu wymuszania na nim zasłaniania ust i nosa w myśl niekonstytucyjnych rozporządzeń, promuje FASZYZM –  ustrój zakazany w art. 13 Konstytucji RP, co wyczerpuje znamiona zbiegu kumulatywnego przestępstw z art. 160 § k.k. w zbiegu z art. 191 § 1 k.k., 194 k.k., art. 207 § 1a k.k. i art. 256 § 1 k.k. Wprowadzone przez Radę Ministrów przepisy kolidujące z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, więc każdy, kto próbuje wymusić podporządkowanie się im, staje się przestępcą. Każdy, kto się temu przeciwstawia w imię walki przeciwko ustrojowi zakazanemu przez art. 13 Konstytucji RP, nie jest przestępcą, lecz Patriotą. Bowiem gdzie bezprawie staje się prawem, opór staje się obowiązkiem.

!!!WARA MORAWIECKIEMU OD POLSKICH DZIECI!!!

Nie wiem, dlaczego Morawiecki tak bardzo mści się na Polakach. Tu potrzebna jest opinia psychoanalityka, psychologa i lekarza psychiatrii. Ja nim nie jestem. Nie potrafię ustalić przyczyn postępowania Mateusza Morawieckiego. Ale jako obywatel i Polak uważam, że nadszedł czas aby Mateusz Morawiecki i jego Rada Ministrów podali się do dymisji. Pora przywrócić w Polsce praworządność. Rozporządzenia niezgodne z Konstytucją nie mają żadnej mocy prawnej, więc nawet szkoda czasu i pieniędzy Obywateli na ich uchylanie. One nie obowiązują. Zamiast tego proponuję unieważnić reformę sądownictwa aby realnym stało się wymierzenie sprawiedliwości przez Trybunał Stanu ludziom, którym zamarzył się w Polsce faszyzm.

źródło: http://adamkloszewski.wixsite.com/pdfy

Jedna myśl w temacie “POMOC PRAWNA

 1. Zwalczanie nielegalnych nakazów i zakazów COVID-19

  ID: h266xv


  Bożena Różańska
   zweryfikowany przelewem i dowodem osobistym

  Aktualności1

  Opis zrzutki

  Zrzutka została udostępniona

  8 252 razy

   Facebook Udostępnij

  !!!!! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PISM – FACEBOOK

  Lista gotowych pism do pobrania powiększa się stale, zaglądajcie tutaj codziennie.

  !!!!! POBIERZ PDF’y z ROZWIĄZANIAMI PRAWNYMI !!!

  Pisma Ogólne

  Karta Obywatela

  Obywatelska Kontrola Policjanta

  NIE PRZYJMUJ MANDATU

  !!! Zawiadomienie o przestępstwie Wymuszenia !!!

  —————————————————————-

  Pisma dotyczące szkół

  !!! Brak zgody na przetwarzanie danych dziecka !!!

  !!!! ZAKAZ ZNĘCANIA SIĘ NAD DZIEĆMI !!!!

  !!! ZAWIADOMIENIE O ZNĘCANIU SIĘ NAD DZIEĆMI !!!

  STOP PANDEMII FASZYZMU

  —————————————————————-

  Problemy z Policjantami

  Karta Policjanta

  !!! SKARGA NA POLICJANTA O PROPAGOWANIE FASZYZMU !!!

  !!! POLITYCZNE ZATRZYMANIE PRZEZ POLICJĘ !!!

  SKARGA NA ODMOWĘ UKARANIA COVIDIOTY

  SKARGA NA BEZPODSTAWNE ZATRZYMANIE

  —————————————————————-

  Problemy ze służbą zdrowia

  BRAK ZGODY NA TEST COVID-19

  —————————————————————-

  Problemy z pracodawcą

  WYMUSZANIE ZAKRYWANIA UST I NOSA

  —————————————————————-

  Problemy ze sprzedawcą

  !!! ODMOWA SPRZEDAŻY TOWARU !!!

  —————————————————————-

  Problemy z SANEPID-em

  SANEPID – ODWOŁANIE OD KARY

  SANEPID – SKARGA DO SĄDU

  Zawiadomienie o przestępstwie SANEPID’u

  —————————————————————-

  Dla sklepikarzy

  ROZWIĄZANIE PROBLEMU DLA SKLEPIKARZY

  !!!!! POBIERZ PDF’y z ROZWIĄZANIAMI PRAWNYMI !!!

  Jako wolni ludzie nie możemy stać obojętnie wobec obrazy, jaką dla Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej jest wprowadzanie przez obecną władzę ohydnych metod zarządzania państwem i Narodem.

  !!!NIE MASZ OBOWIĄZKU ZAKRYWAĆ UST I NOSA!!!

  Jeżeli tak jak my jesteście już zmęczeni nielegalnymi zakazami i nakazami i chcecie zakładać sprawy karne funkcjonariuszom i urzędnikom państwowym za wyłudzanie Waszych pieniędzy poprzez bezpodstawne nakładanie kar, mandatów i stosowanie bandyckiej przemocy przez policjantów, zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w tej zrzutce i wsparcia nas w zwalczaniu z totalnego autokratyczno-faszystkowskiego reżimu, niekonstytucyjnego zamordyzmu którego metody w naszej ocenie są wzorowane na nazistowskim gestapo i komunistycznym NKWD z czasów Stalina.

  Nielegalne rozporządzenia nie mają żadnej mocy prawnej.

  Chcemy dzielić się z Wami wiedzą i zebrać środki na realizację wielu wolnościowych projektów, które brutalnie utemperują sadystyczne zapędy policji.

  Oprócz projektów oskarżania urzędników o poważne przestępstwa na bieżąco będziemy dostarczali Wam rozwiązania prawne na:

  • uniknięcie wystawienia nielegalnego mandatu i założenie sprawy karnej oprawcy z policji
  • skuteczne napisanie skargi na policjanta i założenie mu sprawy karnej
  • anulowanie nielegalnej kary z sanepidu poprzez m.innymi założenie szeregu spraw karnych urzędnikowi który się pod nią podpisał.

  Dla osób które zechcą nas wesprzeć w działaniach przewidujemy możliwość skorzystania z darmowej porady prawnej i materiałów szkoleniowych ze sposobami na policjantów, urzędników, mandaty, nakazy i zakazy. Dostałeś mandat za brak maski, zapraszamy do nas, oferujemy narzędzia prawne oraz usługi, do obrony przed represjami systemu.

  W skrócie, dostałeś mandat z sanepidu, to nie tłumacz się tylko przeczołgaj przez prokuraturę urzędnika który go podpisał i postaw mu zarzut za który grozi mu nawet 10 lat więzienia, połącz to w zbieg jeszcze kilku przestępstw i wyegzekwuj sprawiedliwość.

  Policjant chce wystawić mandat za brak kagańca, poinformuj go że działa w zamiarze popełnienia przestępstwa nielegalnego ukarania mandatem i wymuszenia podporządkowania się niekonstytucyjnym obostrzeniom, co wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 191 par. 1 w zb. z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego, za co grozi już 10 lat pozbawienia wolności. Jak widzicie moi drodzy każdy urzędnik który przyłożył rękę do koronawirusowych opresji ma wiele na sumieniu. Przestańmy wykłócać się z policjantami tylko stawiajmy im zarzuty, grzecznie i merytorycznie.

  Ten kto nie walczy o swoje prawa, ten nie ma ich wcale.

  !!!!! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PISM – FACEBOOK

  !!! SKARGA NA POLICJANTA O PROPAGOWANIE FASZYZMU !!!

  !!! POLITYCZNE ZATRZYMANIE PRZEZ POLICJĘ !!!

  Lista gotowych pism do pobrania powiększa się stale, zaglądajcie tutaj codziennie.

  !!!!! POBIERZ PDF’y z ROZWIĄZANIAMI PRAWNYMI !!!

  Karta Policjanta

  —————————————————————-

  !!! SKARGA NA POLICJANTA O PROPAGOWANIE FASZYZMU !!!

  !!! POLITYCZNE ZATRZYMANIE PRZEZ POLICJĘ !!!

  —————————————————————-

  Karta Obywatela

  NIE PRZYJMUJ MANDATU

  Kontrola Obywatelska Policjanta

  ROZWIĄZANIE PROBLEMU DLA SKLEPIKARZY

  —————————————————————-

  !!! Zawiadomienie PRZESTĘPSTWO UNIVERSALNE !!!

  !!! Zawiadomienie o przestępstwie na COVIDIOTĘ !!!

  !!! Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez sprzedawcę !!!

  !!! Zawiadomienie Pracodawcy o przestępstwie w firmie !!!

  !!! Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez pracodawcę !!!

  —————————————————————-

  SANEPID – ODWOŁANIE OD KAR SANEPID-u

  Zawiadomienie o przestępstwie SANEPID’u!!!

  !!! Skarga do sądu na Sanepid !!!

  —————————————————————-

  !!! SZKOŁY – Zakaz handlu danymi dziecka !!!

  !!!! SZKOŁY – ZAKAZ ZNĘCANIA SIĘ NAD DZIEĆMI !!!!

  !!! SZKOŁY NA DYREKTORA – Przestępstwo kumulatywne !!!

  !!!!! POBIERZ PDF’y z ROZWIĄZANIAMI PRAWNYMI !!!

  Zrzutka została udostępniona

  8 252 razy

   Facebook Udostępnij

  1. Autorami powyższego opisu są: Tomasz Różański i Adam Kłoszewski
  2. Ta zrzutka ma na celu szerzenie świadomości wśród społeczeństwa i wyzwolenia ich spod opresji, jeżeli zostanie blokowana przez rząd, urzędników lub prywatne firmy i instytucje to każde takie działanie będzie bezwzględnie ścigane z całą surowością prawa.”

  źródło: http://zrzutka.pl/h266xv

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s