CZY OD JUTRA W POLSCE PRAWO PRZESTANIE DZIAŁAĆ I ŻADEN POLAK NIE BĘDZIE CHRONIONY PRAWEM?

2020/09/15 M-forum av live J/C DAWNY JACK CALEIB Y.T ADMINISTRATOR

16. WRZEŚNIA 2020 – GŁOSOWANIE USTAWY O BEZKARNOŚCI SŁUŻB I FUNKCJONARIUSZY, KTÓRZY POPEŁNIAĆ BĘDĄ MOGLI WSZYSTKIEGO RODZAJU PRZESTĘPSTWA, W TYM KRYMINALNE, NA OBYWATELACH POLSKICH!

 

TREŚĆ USTAWY 

USTAWA
z dnia …
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:
po art. 10c dodaje się art. 10d w brzmieniu:
Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”;
w art. 36:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 4-5, art. 6 ust. 1, art. 7b, art. 7d, art. 8, art. 10-10c, art. 11-11c, art. 12, art. 12b, art. 13, art. 14-14b i art. 14h tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 3 traci moc po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=539

 

za: http://miziaforum.com/2020/09/15/od-jutra-w-polsce-zaden-polak-nie-jest-chroniony-prawem-prawo-przestaje-dzialac/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s