„Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny”

Tymczasowa Rada Stanu NP SKK

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny

Strona Główna Aktualności O nas Kontakt Komunikaty Dekrety Wideo Każdy Posłem Rada Prezydencka

000. 6 IX 2019r. Sławomir Dul powołuje Tymczasowy Komitet Wyzwolenia Narodu Polskiego

001. 9 IX 2019r. Sławomir Dul wydaje DEKRET NR 1 i 2 TYMCZASOWEJ RADY STANU z dnia 2019 09 09

003. 15 IX 2019r. Teresa Garland i Sławomir Dul współpraca nawiązana

004. 26 IX 2019r. Tymczasowa Rada Stany wydaje Dekret nr 3 określający zadania i cele Rady

005. 3 X 2019r. Tymczasowa Rada Stany wydaje Dekret nr 4 w sprawie odpierania ataków na życie i zdrowie Polaków

006. 15 X 2019r. KOMUNIKAT nr 1 – nadanie formy formalnej Komitetowi i umocowanie P. Teresy Garland na Prezydenta Komitetu

007. 16 X 2019r. Dekret nr 5 doprecyzowujący cele i zadania rady – anulowanie Dekretu nr 3

008. 18 X 2019r. KOMUNIKAT nr 2 Tymczasowej Rady Stanu SKK

009. 19 X 2019r. Kraków – Rozpoczęcie bezpośredniej inicjatywy ustawodawczej z ominięcim Sejmu “Każdy Posłem”

010. 25 X 2019r. List otwarty do CK w Skawinie w sprawie odmowy bezpłatnego użyczenia Sali w Palacyku “Sokół” w Skawinie

011. 3 X 2019r. – List otwarty do operatorów wszystkich sieci komórkowych w Polsce!

012. 2 XI 2019r. WNIOSEK do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy w sprawie bezpłatnego udostępnienia pomieszczeń w Pałacu Prezydenckim

013. 10 I 2020r. Dekret nr 6 – Propozycja Międzynarodowego Sojuszu Prymatu Dobra nad Złem do Prezydenta Trumpa

014. 26 I 2020r. Oświadczenie w sprawie upamiętnienia 75 rocznicy tzw. „wyzwolenia” niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimu Auschwitz

015. 15 II 2020r. Dekret nr 7 – dotyczy bezpośredniego sprawowania władzy

016. 1 III 2020r. P. Teresa Garland zawiązuje Komitet Wyborczy do wyborów na Prezydenta Polski w 2020r.

017. OŚWIADCZENIE w sprawie respektowania i egzekwowania zagwarantowanych prawnie wolności obywatelskich na terytorium Polski

018. Apel do służb mundurowych i Vademecum Świadomego Polaka AD2020!

019. Świąteczy QUIZZ – Zaproponuj poprawki do Konstytucji!

020. Teresa Garland o polityce, gospodarce i o prawie – wersja tekstowa

021. WEZWANIE Trybunału Konstytucyjnego do zbadania ludobójczych działań rządu

022. Polacy do broni! Ulotka!

023. Załóż Punkt Demokracji Partycypacyjnej! Czas wziąć sprawy we własne ręce!

024.

źródło: http://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/


od mg:
– kim jest Sławomir Dul? – to nagranie przedstawia tego odważnego człowieka
– kim jest Teresa Garland? – ten blog przedstawia tę niesamowicie aktywną kobietę czynu (nie miała czasu przeczytać ani jednego komentarza ludzi, blog skasowała…)
– jak się ma ta kolejna oddolna inicjatywa do tego co buduje Tadeusz Cichocki? – nijak
jaka jest świadomość tego ruchu społecznego i jego postrzeganie rzeczywistości? – ten ruch, chociaż pełen zapału i szczerych intencji, zwraca się do okupanta jako do legalnej władzy, chce poprawiać nielegalną narzuconą Polakom przez okupanta konstytucję tak jakby była czymś legalnym, zwraca się do rezydenta okupanta jak do legalnego prezydenta Polaków, jest uwikłana w niewolę katolicyzmu nie dostrzegając, że katolicyzm jest tworem i narzędziem władcy tego świata, któremu nieustannie składa rytualną „ofiarę z Jezusa”, uprawia symboliczny kanibalizm, uprawia bałwochwalstwo, wmawia ludziom „nieśmiertelność duszy”, „istnienie czyśćca”, straszy „wiecznym piekłem”, namawia do załatwiania zbawienia pieniędzmi dawanymi na msze, kłania się demonowi udającemu zmarłą Miriam nazywając go Maryją i robi z niej boginkę o super mocach, celebruje śmierć, montuje na wieżach swoich kościołów szkodliwe źródła mikrofal dla zysku, naganiał Polaków do wstąpienia do UE, której celem jest likwidacja państw narodowych, torturował i zabijał za posiadanie i czytanie prawdziwych nauk Jezusa Chrystusa zapisanych w Biblii, „zmienił” dekalog, zajął miejsce Boga, torturował i zabijał zielarki i znawczynie medycyny ludowej jako „czarownice”, organizował ludobójstwa (krwawe wyprawy krzyżowe) „w imieniu Boga”, coraz bardziej jawnie sprzeciwia się duchowi i treści nauk Jezusa Chrystusa, buduje jedną światową religię, NWO, jest karykaturą i antyreklamą, przeciwieństwem prawdziwego chrześcijaństwa, ma ducha antychrysta…

2 myśli w temacie “„Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny”

 1. „04.08.2020 07:07

  Teresa Garland – Oświadczenie w spr. współpracy z P.Potockim

  OŚWIADCZENIE

  ws współpracy z Prezydentem Janem Zbigniewem Potockim

  Polska dnia 4 VIII 2020r.

  D050 2020 08 04
  Teresa Garland
  TRSNP SKK
  Skr.poczt. 88
  32-050 Skawina

  Uprzejmie informuję iż nie będę brała udziału w spotkaniu z Panem Janem Zbigniewem Potockim w dniu 6 sierpnia 2020 roku na Placu Zamkowym w Warszawie gdyż do dnia 3 sierpnia 2020 roku nie otrzymałam od niego akceptacji dla wysłanych mu moich postulatów.

  W dniu 21 lipca 2020 roku wysłałam pierwszego maila do Prezydenta Potockiego Ofertę Współdziałania dołączając 8 Dekretów do akceptacji. W dniu 22 lipca 2020r. ofertę wysłałam po raz kolejny dwa razy na inny jego adres mailowy. W dniu 23 lipca 2020 roku po rozmowie telefonicznej (świadkiem Piotr Smolana) z Panią Danutą Wigurską z krakowskiego biura II-giej RP wysłałam dokumentację po raz czwarty.

  Wg tego co mi wiadomo to Pani Wigurska we wtorek 28 lipca 2020 r. miała być w Warszawie i rozmawiać z Prezydentem Potockim. W dniu 30 lipca 2020r. (czwartek) rozmawiałam telefonicznie (świadkiem Piotr Smolana) z Panią Wigurską która obwieściła mi że analizowali moją propozycję i że coś było nie tak z moją dokumentacją bo miała wady. Poprosiłam wtedy Panią Danutę o przesłanie mi uwag ze strony Pana Potockiego w celu naniesienia ewentualnych poprawek. Zadzwoniłam do niej też w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek), w celu przyspieszenia odpowiedzi. Niestety do dnia wczorajszego tj. 3 sierpnia 2020 roku nic nie otrzymałam. Żadnej informacji ani potwierdzenia dla moich postulatów.

  Zatem jeśli dobrze rozumiem, to nie ma zainteresowania ze strony Prezydenta Potockiego dla realizacji moich postulatów nakierowanych na przywrócenie państwa narodowego oraz zagwarantowanie obywatelom swobód obywatelskich i praw wynikających z Konstytucji z 1997 roku.

  W związku z powyższym w świetle moich dążeń do realizacji wyznaczonych konkretnych celów, moje uczestnictwo w spotkaniu 6 sierpnia 2020 roku na Placu Zamkowym w Warszawie byłoby bezcelowe.

  Poniżej wykaz moich postulatów zamieszczonych w wysłanych do Prezydenta Potockiego Dekretach:

  1.Wprowadzenie nowej Preambuły do Konstytucji z 1997r. uznającej Prawo Naturalne, zasady cywilizacji łacińskiej i etyki katolickiej za obowiązujące w polskim prawodastwie i polskim życiu społeczno-państwowym – zaczerpniętą z opracowania „Projektu nowej Konstytucji” dr inż. A. J.Horodeckiego z r.2005.

  2.Wprowadzenie nowej ordynacji wyborczej tj. nowego Kodekus Wyborczego w którym każdy obywatel miałby praktyczną możliwość indywidualnego kandydowania we wszystkich wyborach np. na Posłów etc. bez żadnych barier zaporowych w postaci np. podpisów poparcia czy progów wyborczych w kwestii dopuszczenia do władzy, wg projektu nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland.

  3.Wprowadzenie zakazu radiowej (mobilnej) technologii 5G w Polsce. Unieważnienie podniesionych 100-krotnie norm PEM (na przełomie 2019-20r.) i wprowadzenie ich obniżenia do wartości poprzedniej. Zlecenie mieszkańcom każdej gminy nieodpłatne przejęcie na własność gminy czyli nacjonalizację wszystkich znajdujących się na ich terenie masztów, anten i nadajników używanych do przesyłu radiową (mobilną) technologią 5G oraz upoważniam ich do ich neutralizacji lub ich rozbiórki.

  4.Wprowadzenie całkowitego zakazu szczepień na terenie Polski.

  5.Wprowadzenie nowego ustroju dla Polski, tj. Systemu Prezydencko-Ludowego czyli SYSTEMU PL wg koncepcji Teresy Garland. Wprowadzenie ustawodawczej inicjatywy obywatelskiej, referendum oraz weta obywatelskieo (WIR) wg koncepcji Prof. Mirosława Matyji. Zatwierdzenie Aktu Woli Narodu czyli obywatelskiej bezpośredniej inicjatywy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Narodu Polskiego na podstawie art.4 Konstytucji z 1997r.

  6.Unieważnienie wszelkich wydanych koncesji na wydobycie i sprzedaż polskich kopalin firmom i spółkom nie będącym w 100 % własnością Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadającym 100% kapitału zakładowego bez możliwości sprzedawania udziałów obcym oraz nie wyposażonym w statut który gwarantuje iż zarząd, rada nadzorcza i inne ciała spółki składają się wyłącznie z Polaków o obywatelstwie polskim i zameldowanym w Polsce na pobyt stały.

  7.Delegalizacja na terenie Polski wszystkich partii politycznych oraz wszystkich stowarzyszeń masońskich.

  8.Wprowadzenie małej reformy sądownictwa wg projektu Teresy Garland z dnia 21 VII 2020r.

  Ps. Niektóre osoby podważają prawdziwość Prezydentury Pana Jana Zbigniewa Potockiego. Ja myślę że jeśli Pan Jan Zbigniew Potocki byłby oszustem to odpowiednie służby już by dawno zadziałały w tej sprawie, gdyż działa on na scenie politycznej już kilka lat, a służby mamy najlepsze na świecie. Z tego co słyszałam to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest podobno pod kontrolą CIA i MOSSADU.

  Link do pobrania dokumentacji i dowodów nadania „Dowody nadania i Oferta z dn. 2020 07 21 TRS dla Prezydenta Potockiego” tu: https://mega.nz/folder/54ojgLDa#04EOkUC4_6QFR96KZI6pzg

  Teresa Garland, Tel. 697357009, Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, teresagarland@fidespolska.pl.”

   

  źródło: http://teresagarland.neon24.pl/post/156817,teresa-garland-oswiadczenie-w-spr-wspolpracy-z-p-potockim

  Polubienie

 2. Pani Garland focha strzeliła i o Polskę walczyć nie będzie…
  Obalić okupanta żydowskiego raczej nie myślała …kariera w głowie.


  od mg: skąd to wzajemne osądzanie Polaków?
  ja jestem daleki od tego, już raczej wolę zrozumieć niż osądzać
  a co jeśli powód tej postawy jest słuszny?

  zadałem sobie trud dotarcia do Potockiego, przedstawiłem Mu propozycję, aby dla dobra Polski przekazał prezydenturę Cichockiemu i …odmówił, a powodu tej odmowy nie podał, tylko zakończył rozmowę


  dla zainteresowanych, poniżej nagranie z dzisiejszego wiecu z Potockim

  Prezydent IIRP Jan Zbigniew Potocki – 6 Sierpnia 2020r

  TVinfo2RP
  Opublikowany 6 sie 2020

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s