Czy Mossad, udając Anonymousa, „ostrzega przed planami Mossadu” i nagania do „wstępowania do WOT”?

MR-NAVIGATOR

Mobilizacje wojenne….

Próba neutralizacji zbrojnego oporu etnicznych obywateli EU.

Tajemnicze mobilizacje wojskowe stały się częstym elementem wielu państw Europy Środkowej i Południowej.

 

Mobilizacje wojskowe stały się częstym elementem wielu państw Europy Środkowej i Południowej. Dotyczą dokładnie państw, które znajdują się w planie budowy projektu tzw. ”Trój-morza”. Mobilizacje rezerwistów są częste i obejmują duży przedział wiekowy mobilizowanych.

Mobilizacje są uciążliwe, ponieważ odbywają się w trybie natychmiastowości, czyli osobistym przybyciem do jednostek w ciągu krótkim czasie. Powoływani do wojska obywatele – z tego powodu – skarżą się na kłopoty w pracy, lub kłopoty w prowadzeniu biznesów.

Dokładna analiza oficjalnych dokumentów pokazuje jednak, że mobilizacje wojskowe nie są żadną akcją NATO. To inicjatywa lokalna kilku państw z regionu tzw. ”Trój-morza” i nie jest wpisana w plany NATO.

Dlaczego kilka europejskich państw, które są przecież luźno powiązane poprzez UE, nie będących w specjalnie przyjaznych stosunkach i różniących się od siebie światopoglądowo – tak ochoczo zjednoczyły się potajemnie przed własnymi obywatelami i w wielkim sekrecie przed nimi dokładnie zaplanowały i skoordynowały identyczne działania wojskowe?

Warto wspomnieć, że te wszystkie państwa nie wydały żadnych oficjalnych oświadczeń w związku z tymi akcjami wojskowymi. Obywatele do tej pory nie uzyskali odpowiedzi, dlaczego są gwałtownie wyrywani z własnych domostw.

Ośrodki monitoringu bezpieczeństwa europejskiego (te państwowe, jak i te poza-rządowe) – nie komentują zaistniałych mobilizacji; a często wyrażają zdumienie z tego faktu.

Otóż obecnie nic nie wskazuje, aby poziom bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej uległ zmianie; wręcz przeciwnie: jest stabilny!

Agendy monitoringu wojskowego nie alarmują o żadnych znaczących ruchach wojsk Rosji wzdłuż flanki wschodniej. Nic też ‘ciekawego’ nie wydarzyło się na Ukrainie.

Nawet jeśli jest łatwiej zrozumieć ćwiczebne mobilizacje w Polsce (z uwagi na bliskość sąsiadującej Rosji) – to w ogóle ciężko zrozumieć takie ostre mobilizacje w Rumunii, Chorwacji, Czechach….

Eksperci dali jasno sygnał: ”że coś nie gra” !

Znamienne jest, że biuro prasowe wojsk Stanów Zjednoczonych, stacjonujących w Polsce w ogóle nie odniosło się to opisanych faktów.

Sztab Główny NATO również milczy.

To co się dzieje?

 1. Otóż wydarzyła się w prasie pewna ”omyłkowa”(?) wypowiedź jednego z generałów wojsk lądowych Chorwacji

 2. W tym czasie ukazały się w portalu WikiLeaks nowe dokumenty, które wyciekły z obrad Bilderberg oraz kilku masońskich Lóż

 3. Opublikowano też treści prywatnej korespondencji i stenogramy rozmów telefonicznych odkodowanych z komunikatorów Internetowych prowadzonych przez środowiska żydowskie, pomiędzy sobą oraz z politykami z Europy Środkowej

 4. Są też niezbite dowody, że w europejskie mobilizacje wojskowe jest zaangażowany Mossad, a sztaby wojskowe kilku europejskich państw współpracują potajemnie z agendą Izraela

Wszystko to jest dziwną mieszanką, ale po analizie ujawnionych faktów przez byłych specjalistów wojskowych, wychodzi całkowicie klarowny i przejrzysty obraz….

 Obraz, który tłumaczy liczne i tajemnicze mobilizacje wojskowe w Europie Środkowej!

W Internecie krąży pewien raport autorstwa eksperckiego think-tank’u z Kanady, który dodatkowo łączy wspomniane fakty z inną aktywnością w Europie Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Otóż widoczny jest wzrost nakładów finansowych w remont europejskich autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz mostów.

Chodzi głównie o zwiększenie przepustowości.

Rozbudowują się także stacje kolejowe i cywilne porty lotnicze.

Z dokumentów, które ujawnia wywiad kanadyjski wynika, że jest to częścią dużego planu szybkiej relokacji (czytaj: wywózki z miejsca zamieszkania do innych miejsc) rdzennej europejskiej ludności cywilnej wraz uchodźcami przybyłymi do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Najistotniejszy jednak jest fakt, iż przepustowość drogowa powiększa się w oba kierunki Wschód – Zachód. Któż ucieka przed rosyjskim frontem w kierunku wschodnim?

I wcale nie chodzi tu o zwiększenie możliwości dla wojsk sojuszniczych, realizujących swoje zobowiązania art. 5 NATO względem Polski.

Ogólny plan relokacji i wymieszania ludności europejskiej z uchodźcami pochodzenia nie-europejskiego jest znany również agendom akredytowanym przy ONZ. Protokoły instruktażowe ”wielkiej relokacji” czy ”Agendy 2030” nie noszą wcale klauzul tajności i są dostępne w oficjalnym obiegu. Każdy ma do nich dostęp, jeśli tylko poszuka (w jęz. angielskim).

Znany też powszechnie jest fakt, że usilnie o realizację tego planu ”wielkiej relokacji” zabiegają środowiska żydowskie, chociażby w osobach znanych złoczyńców: Georg’a Soros’a, Rockefeller’ów, korporacji bankowych J.P. Morgan, Golden Sachs, etc. Swoją cegiełkę dorzuca też w oficjalnych wypowiedziach państwo Izrael.

Cóż takiego zdradził chorwacki generał?

Zanegował – w piśmie do Sztabu Generalnego – możliwość użycia wojska chorwackiego do pacyfikacji własnej ludności. Wyraził ostry sprzeciw działaniom wojska przeciwko ludności cywilnej, zwłaszcza w obliczu niedawnych wojen niepodległościowych w regionie.

Chorwacki MON odpowiedział zdecydowanie: generał został zawieszony w czynnościach.

Ale właśnie wtedy dziennikarze przejęli inicjatywę i opublikowali teksty, z których jasno wynika, że mobilizacje rezerwistów mają na celu zwabienie mężczyzn w wieku poborowym do koszar, aby zneutralizować ich potencjalny opór i bunt przeciw relokacjom etnicznym i pacyfikacjom ludności cywilnej!

W sieci pojawiły się natychmiast tajne dokumenty, które potwierdzały te szokujące hipotezy!

Dodatkowo portal WikiLeaks opublikował stenogramy z rozmów izraelskich agentów wywiadu z politykami państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Treści tych rozmów świadczyły, iż głównym powodem gwałtownych mobilizacji mężczyzn w wieku poborowym jest: skoszarowanie, oszukanie i pozbawienie ich możliwości ochrony swoich bliskich oraz pozbawienia ochrony ludności lokalnej.

Do rzeczy:

Obraz rysuje się następująco:

 • ONZ lub inne (bliżej nieokreślone czynniki) zadecydują o ustanowieniu nowego ładu w Europie.

 • Zostanie natychmiast wdrożony plan ”wielkiej relokacji”, polegający na błyskawicznej wywózce rdzennych ludności oraz zastąpieniem jej ludnością napływową (obcą).

 • Aby zniwelować groźby buntów rdzennej ludności: należy zneutralizować jej zdolności sprzeciwu. W tym celu plany przewidują powszechną mobilizację osób zdolnych do wojny (mężczyzn w wieku poborowym).

 • Wszyscy zdolni do walki zostaną odizolowani od swoich bliskich, aby nie przeszkadzali w relokacji ludności cywilnej. Kobiety i nieletni oraz starcy mieliby zostać przewiezieni w nowe, odległe miejsca pobytowe.

 • Skoszarowani mężczyźni zostaliby pozbawieni kontaktu z bliskimi i nie mogliby im fizycznie pomóc czy ratować swoich dobytków. Ich domostwa miałaby zająć ludność napływowa (z innych regionów Europy lub uchodźcy z Afryki i Bliskiego Wschodu).

 • Zmobilizowanym mężczyznom wydane zostaną tylko mundury. Broń nie zostanie im wydana! Jako wojskowi będą objęci zaostrzonym prawem wojennym. (Identyczna sytuacja była w stanie wojennym w Polsce w roku 1982; część opozycjonistów z NSZZ Solidarność została internowana, ale część opozycjonistów zmobilizowano jako rezerwistów; wydano im mundury, ale nie wydano im broni. W identyczny sposób zostali zneutralizowani i pozbawieni kontaktu ze swoimi bliskimi).

 • W taki sposób czynniki kierujące tą operacją ”wielkiej relokacji” chcą wyeliminować przewidywany ostry opór społeczny i krwawe bunty ludności lokalnych. Chcą wyeliminować groźbę powstania Ruchu Oporu, zanim jeszcze narody zrozumieją i dojrzą zastawiane na nie pułapki.

Koszary to pułapki zastawione na mężczyzn zdolnych do walki i buntów zbrojnych.

Mobilizacje rezerwistów są ćwiczone, aby przyzwyczaić zmęczoną ludność do takich akcji. Niestety, ale każda następna mobilizacja może okazać się tą ”prawdziwą”, z której mężczyźni nie zostaną wypuszczeni z koszar. Nie będą mogli wtedy bronić swoich bliskich i swojego dobytku. Obcy zajmą ich domostwa. Skoszarowani mężczyźni nie zostaną powiadomieni o nowych miejscach pobytu ich bliskich; zostaną pozbawieni kontaktu z nimi. Część z nich zostanie przewieziona do obozów koncentracyjnych oraz do obozów pracy. Koszary wojskowe zostaną zamienione w więzienia – a pozostali poborowi i rezerwiści będą wykonywać pracę za głodowe stawki.

Mobilizacje rezerwistów same sprowadzą mężczyzn w pułapkę (czyli do koszar)… bez konieczności ich ścigania i wyłapywania.

Co za genialna idea!

Widać tu wyraźnie ‘żydowską szkołę myślenia’.

SZCZEPIONKI:

Wszyscy zdolni do obrony polskich granic, w czasie mobilizacji zostaną na pewno zaszczepieni….

Pretekst dla przymusowych szczepień zawsze się znajdzie! Chociażby na groźbę epidemią groźnego wirusa.

Po kilku miesiącach (może po roku) od zaszczepienia trucizną – kilka milionów zdolnych do walki mężczyzn i kobiet – otruci, będą tylko wrakiem człowieka… bez zdolności bojowych!

Metale ciężkie i wirusy zaordynowane w szczepionkach skutecznie spustoszą ciała oraz zniszczą układy odporonościowe.

To najłatwiejszy sposób pozbycia się potencjalnych sił oraz buntów ludności etnicznej, zamieszkującej dane terytorium – celem jej pacyfikacji, czyniąc przestrzeń dla wroga.

Komu zależy?

Między-morze to tradycyjnie łakomy kąsek dla syjonistów, a nawet dla większości żydostwa.

Państwa znajdujące się w projekcie Między-morza są zasobne i obfite; ogromne złoża naturalne, gęsto zalesione, żyzne… są w stanie wyżywić duże populacje.

Żydzi już od 150 lat łakomie spoglądają w region Europy Środkowej i Wschodniej… i wiele robią, aby przejąć tę część kontynentu dla siebie.

Widać to już dobitnie na Ukrainie!

Żydzi wdarli się w politykę państw regionu i nie myślą oddać zajętych już pozycji. Media syjonistyczne sprawnie odwracają uwagę od istoty spraw, ogłupiając – nic nie domyślającą się – gawiedź!

Przykład Polski jest potwierdzeniem tej tezy.

 • Po polskich salonach politycznych szwenda się jakiś przybłęda żydowski, izraelski sierżant o nazwisku Daniels!

 • Środowiska i gminy żydowskie biorą z polskiego budżetu państwa tyle – ile im się podoba; chociaż bieda Polaków oraz zadłużenie Polski rośnie błyskawicznie!

 • Polskie lotniska cywilne są przejmowane przez izraelskie wojska!

 • Punkty ujęć wody dla dużych miast w Polsce są sprywatyzowane i kupione przez izraelskie biznesy!

 • Główne sieci energetyczne są ”ochraniane” przez izraelskie agencje ochroniarskie!

 • A polskie koszary wojskowe i magazyny amunicji są ochraniane i zarządzane przez agencje ochrony z siedzibą w Tel-Avivie.

SKANDAL!

Kilka lat wstecz Sejm RP uchwalił ustawę o możliwości oddania sprzętu wojskowego Wojska Polskiego w ręce wojsk obcych oraz możliwości używania mundurów polskich przez obce wojska.

To ogólnie znane fakty!

W takiej oto Polsce żyjesz Polaku – ignorancie!

Czy coś robisz, aby się temu sprzeciwić?

Oglądasz tylko głupie ‘telewizje śniadaniowe’ i wątpliwej jakości rozrywkę! Wtedy… kiedy Żydzi szykują się do wyrzucenia ciebie z twojego miejsca!

Polaczku…. Gamoniu!

Wojskowe Komisje Uzupełnień (WKU) oprócz częstych mobilizacji prowadzą też spis samochodów; zwłaszcza tych terenowych i SUV-ów.

Dlaczego?

 1. Ponieważ Żydzi ewakuujący się z Izraela (przed atakiem rakietowym z Iranu) do Polski nie będą mieli czasu ściągnąć swoich samochodów. Żydzi wezmą sobie auta terenowe i SUV-y za darmo… od Polaków – przecież Żydzi są przyzwyczajeni do luksusów.

 2. A ty Polaku jesteś przyzwyczajony aby zapier…alać ciężko za granicą na nowy samochód… który oddasz za darmo Żydowi!

 3. Żydzi ukradną budynki mieszkalne od Polaków… a ty Polaku będziesz mieszkał w lesie, albo w pokoju wieloosobowym z obcymi ludźmi.

Tylko dlatego, że Polaczku jesteś niemy i głuchy…. Nie dostrzegasz znaków!

Ale możesz to jeszcze zmienić!

Obudź się i zacznij przyszykowywać się do walki. Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej, ucz się walki, ucz się zasad dominacji internetu, ucz się zarządzać siecią internetu…!

… Ucz się wszystkiego, co przyda ci się, aby przeżyć, przetrwać! Zniszczyć wroga-złodzieja, który chce cię okraść z twojego państwa… z twojej tradycji… twojej historii… twojej tożsamości … twoich praw!

Pokaż, że wolność dla ciebie jest wartością NADRZĘDNĄ!

Że nigdy nie wyrzekniesz się tej wartości!

Przeczytaj też:

 

źródło: http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/mobilizacje-wojenne-proba-neutralizacji-zbrojnego-oporu-etnicznych


od mg: WOT to formacja nie uzbrojona, powołana i całkowicie kontrolowana przez okupanta Polski (!)

3 myśli w temacie “Czy Mossad, udając Anonymousa, „ostrzega przed planami Mossadu” i nagania do „wstępowania do WOT”?

 1. „BY RZECZPOSPOLITAPOLSKA | 23 CZERWCA 2020 · 18:57

  Zagadkowe mobilizacje w całej Europie

  Są niezbite dowody, że w europejskie mobilizacje wojskowe jest zaangażowany Mossad. Z dokumentów, które ujawnia wywiad kanadyjski wynika, że jest to częścią dużego planu szybkiej relokacji rdzennej europejskiej ludności cywilnej wraz uchodźcami przybyłymi do Europy z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. O realizację tego planu „wielkiej relokacji” zabiegają środowiska żydowskie. (…)”

  za: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/06/23/zagadkowe-mobilizacje-w-calej-europie/

  Polubienie

 2. Ja bym zastąpił tutaj Mosad ! na Konklawe:).Mosad istnieje 70 lat ? a funkcjonariusze z Konklawe około 1000 lat ! wiec maja większe doświadczenie ogłupiania chrystowierskieyj rozmodlonej gawiedzi i nakierowanie …do bratobójczej wojny miedzy Słowianami :) proste i logiczne! w Ostatnich rewolucjach francuska i dwóch wojnach światowych nie ZOSTAL ZAMORDOWANY ZADEN WYZNAWCA ALLACHA????? JEDNYM SLOWEM WYMORDOWANO BLISKO 140 MILJONOW SLOWIAN Z NAPLETKAMI :) I GARSTKE YAHWOWIERCOW BEZ NAPLETKOW:).


  od mg: dzięki za korekty
  kiedyś za młodu nie dostrzegałem tego, co teraz widzę, np. że jesteśmy pod okupacją i że trwa niewidzialna wojna o wszystko co mamy, a największa o nasze człowieczeństwo i naszą przyszłość, której ktoś chce nas pozbawić

  Polubienie

 3. Do mg jak mozemy sie skontaktowac? Jesli widzisz moj email to podaj go tym co chca sie skontaktowac, albo mi podaj ich. Bo jest wiele spraw do obgadania. Ten autor tego postu bardzo trzezwo patrzy.

  A tez mg, czy moglbys tu opublikowac moj pakiet prawny bez koniecznosci odsylania na czyjes forum? Jak to zrobic?

  Mistrz


  od mg: oczywiście, chętnie opublikuję Twoje opracowanie, napiszę do Ciebie na maila :)

  nie ma sensu podawanie tu adresów miejsc takich jak na forum Efektu Setnej Małpy czy pejs booki, bo dla mnie tamte miejsca są niedostępne i tam nie wchodzę (nie podobają mi się ich regulaminy i inne rzeczy ograniczające wolność człowieka, na które podczas rejestracji trzeba dać zgodę)


  już wysłałem Ci maila

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s