List otwarty Stowarzyszenia Lekarzy Rosyjskich [do rezydenta NWO wyznaczonego przez kompleks jot do zarządzania regionem 5]

04.01.2020 13:22 IA „AURORA”

Открытое письмо ассоциации медиков России
zdjęcie: yandex

Do prezydenta Federacji Rosyjskiej V.V. Putina
Do rządu Federacji Rosyjskiej
Premier M. Mishustin
Do Federalnej Służby Nadzoru Ochrony
prawa konsumenta i dobrobyt człowieka
Do Ministerstwa Edukacji Federacji Rosyjskiej
Do Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej

Rezolucja okrągłego stołu: „Koronawirus: walka z wirusem lub prawami ludzi?”

My, rdzenni mieszkańcy Rosji, działacze obywatelscy i zespół lekarzy z wyższym wykształceniem medycznym, uczestnicy okrągłego stołu „Koronawirus: walka z wirusem lub prawami ludzi?”, Który odbył się 22 marca 2020 r., Domagamy się zaprzestania paniki wśród ludności naszego kraju. Obecnie we wszystkich centralnych kanałach telewizyjnych i we wszystkich kanałach informacyjnych sieci internetowych 70% wiadomości zawiera przerażające informacje na temat koronawirusa, podczas gdy ani Ministerstwo Zdrowia, ani rząd, ani media nie podały jeszcze prawdziwego wyjaśnienia tej choroby.

Coronavirus COVID-2019 – nie jest szczególnie niebezpieczną infekcją, jest klasyczną ostrą infekcją wirusową dróg oddechowych. Według statystyk epidemie SARS i grypy występują co dwa do trzech lat, pandemie co dwadzieścia do trzydziestu lat. Na zapalenie płuc, jako powikłanie ARVI, umierają tylko ludzie o osłabionej odporności. Zgodnie ze wszystkimi klasycznymi definicjami nauki o epidemiologii i chorobach zakaźnych na świecie nie ma obecnie pandemii i epidemii. Epidemia to rozprzestrzenienie się choroby zakaźnej na 5% populacji, a pandemia to epidemia choroby zakaźnej, która charakteryzuje rozprzestrzenianie się na terytorium sąsiedniego państwa i krajów świata. Eksperci medyczni twierdzą, że obecnie na świecie nie ma epidemii, nie mówiąc już o pandemii! Ale ich głosy są celowo uciszane przez krzyczące i ogarnięte paniką media.

Według statystyk średnio około 30 000 osób umiera rocznie na zapalenie płuc na świecie, zapadalność na zapalenie płuc na świecie wynosi około 445 milionów ludzi rocznie, a śmiertelność z powodu gruźlicy wynosi nawet 1 milion 300 tysięcy rocznie! Jednak media nie twierdzą, że na świecie istnieje pandemia zapalenia płuc lub gruźlicy.

Wierzymy również, że na całym świecie istnieje oszustwo na najwyższych poziomach władzy. Otwarte źródła podają, że śmierć osób starszych z powodu chorób związanych z wiekiem wydaje się być śmiertelnym skutkiem koronawirusa. Nie kryje się, że osoby starsze umierają przede wszystkim. Tak więc we Włoszech, gdzie liczba zgonów jest wysoka, ogromna większość zgonów należy do najstarszej populacji, średni wiek zmarłych wynosi 79,4 lat.

Nawet lekarze nie mają jasnych i wiarygodnych informacji na temat tego, czy istnieje test wykrywający koronawirusa. Immunolodzy potwierdzają, że niemożliwe jest przeprowadzenie testu na nowego wirusa tak szybko i na tak globalną skalę. Który test faktycznie przeprowadzają chorzy, nie jest niezawodnie znany. Zatem na podstawie tego, co diagnoza składa się osobom poddanym kwarantannie? To uzasadnione pytanie do organizatorów paniki.

W związku z tym uważamy, że planowana na arenie międzynarodowej kampania paniczna ma na celu przygotowanie ziemi do wprowadzenia elektronicznego obozu koncentracyjnego, który wygląda jak rodzaj „nauczania” o podporządkowaniu ludności supresji wojskowej pod pretekstem zagrożenia życia. A KTO, ogłaszając pandemię, najwyraźniej po prostu zastosował się do porządku światowej elity, która chce podporządkować sobie populację całej planety, jak wymaga teoria „złotego miliarda” do wprowadzenia Nowego Porządku Świata!

Naszym zdaniem ludzie pogrążyli się w grozie śmierci, aby zgodzić się na izolację. Wiadomo, że samotność szkodzi psychice znacznie bardziej niż inne stresy. Sam niezrównoważony umysłowo człowiek traci ostatnią odporność i zdrowy rozsądek. Bardzo łatwo jest kontrolować potęgę takiego świata, tak brutalnie podzielonego i ogłuszonego przerażeniem. A śmiertelność wynika właśnie z tak stresujących działań i może znacznie wzrosnąć.

Uważamy również, że pod pretekstem kwarantanny i za zasłoną paniki wprowadza się cyfryzację całego społeczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że uczenie się na odległość, telemedycyna, pojedyncza baza danych zawierająca informacje o każdym obywatelu, z którą będą związane kamery z rozpoznawaniem twarzy, to elektroniczny obóz koncentracyjny, o którym oficer wywiadu John Coleman powiedział światu na podstawie archiwów zachodnich agencji wywiadowczych, które badał, które zawierają plany światowy rząd. Ale ponieważ społeczeństwo protestuje przeciwko takim środkom całkowitej kontroli, są one wprowadzane siłą pod pretekstem epidemii.

Istnieje opinia, że ​​uniwersalna kwarantanna jest pretekstem do wprowadzenia technologii 5G. Podczas kwarantanny ludzie zmuszani są do pracy, nauki, zamawiania produktów online, obciążenie kilkakrotnie wzrosło. Ale społeczeństwo od dawna protestuje przeciwko wprowadzeniu 5G, ponieważ uważa, że ​​ta technologia jest szkodliwa dla zdrowia obywateli, ponieważ wymaga zwiększenia liczby stacji bazowych łączności komórkowej. Niezależni naukowcy ostrzegają, że pola elektromagnetyczne stacji bazowych 5G przeprowadzają całkowite napromienianie całego ciała ludzkiego, co doprowadzi do wzrostu zachorowalności, w szczególności onkologii.

Wiadomo, że wraz z technologią 5G opracowano technologię „inteligentnego pyłu” – mikroskopijnych układów scalonych. Można je mieszać z wodą, z jedzeniem, można rozpylać z samolotu w postaci chemotracków. W ten sposób można niepostrzeżenie wprowadzić odpryskiwanie i całkowitą kontrolę nad całą populacją. I właśnie do połączenia nano-chipów z centrami sterowania potrzebujemy szybkiego połączenia internetowego 5G. W przypadku codziennych potrzeb superszybkość zapewniana przez 5G nie jest wymagana! Wprowadzenie cyfryzacji we wszystkich obszarach życia wraz z technologią 5G zakończy tworzenie elektronicznego obozu koncentracyjnego.

Wymagamy:

1. Natychmiast przestań wprowadzać w błąd i traumatyzować psychikę populacji i zakazać wszystkim mediom federalnym rozpowszechniania informacji o koronawirusie przez ponad 20% czasu antenowego.

2.Podaj konkretne testy dla COVID-2019 publicznie. Istnieją dowody, że żywy wirus COVID-2019 nie został jeszcze wyizolowany, test na to nie został stworzony, a genom nie został wyizolowany – to znaczy, że społeczeństwo jest wprowadzane w błąd.

3.Należy zrobić wszystko, aby niezależni naukowcy byli przekonani, że słowa mediów nie odbiegają od rzeczywistości, doświadczyliśmy już zbyt wielu fałszywych mediów.
Zapewnij wszystkim państwowym instytucjom medycznym we wszystkich regionach kraju szczegółowe testy na obecność wirusa COVID-2019, a nie na wirusa covir-SARS lub zwykłych koronawirusów (jak teraz).

4.Codziennie publikuj prawdziwe informacje o liczbie pacjentów, których diagnozy potwierdzają testy na COVID-2019, a nie testy zwykłego koronawirusa, podejrzewanego o to lub ustalonego na podstawie obrazu klinicznego. Zapewnienie komisji publicznej możliwości monitorowania rzeczywistych statystyk dotyczących chorych i zmarłych właśnie na podstawie wirusa COVID-2019.

5.Zniesienie niepotrzebnych i bezsensownych środków kwarantanny w placówkach edukacyjnych i nauczaniu na odległość, jako nadmierne i pochopne, naruszające podstawowe prawa nas i naszych dzieci. Statystyki chorób nie uprawniają do ogłoszenia epidemii ani pandemii!

źródło: http://aurora.network/articles/10-vlast-i-obshhestvo/78029-otkrytoe-pis-mo-assotsiatsii-medikov-rossii


od mg: „kompleks jot = kompleks władzy judeocentrycznej (patrz prace naukowe Piotra Beina)” źródło: http://grypa666.wordpress.com/slowniczek/
podział świata na regiony został dokonany już dawno, odzwierciedlają go obowiązujące regiony kodowania DVD:

Kody regionu DVD

Prawie wszystkie komercyjne dyski DVD, które są sprzedawane, mają tak zwany „kod regionu” (zwany także „kodem regionalnym”), który pozwala na odtwarzanie DVD tylko w odtwarzaczach DVD z tym kodem regionu i jedynymi odtwarzaczami DVD, które zazwyczaj mają ten kod regionu to te sprzedawane w tym samym regionie. Na przykład prawie wszystkie dyski DVD i odtwarzacze DVD sprzedawane w Ameryce Północnej mają kod regionu „1”, a dyski DVD z kodem regionu „1” można odtwarzać tylko w odtwarzaczach DVD z tym samym kodem regionu. Podobnie prawie wszystkie dyski DVD i odtwarzacze DVD sprzedawane w Niemczech mają kod regionu „2”, a dyski DVD z kodem regionu „2” można odtwarzać tylko w odtwarzaczach DVD z tym samym kodem regionu. Oznacza to, że jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej i zamawiasz DVD z Niemiec,

Kod regionu odnosi się do regionu geograficznego świata, a nie języka DVD. Na przykład północnoamerykańskie płyty DVD mogą być w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, ale wszystkie mają kod regionu „1”, podczas gdy płyty DVD z Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii mają kod regionu „2”, podobnie jak inne kraje Europy Zachodniej. Kod regionu, który w niektórych językach jest nazywany „kodem kraju” (por. Niemiecki kod kraju związkowego ), zwykle pojawia się na odwrocie kaset DVD na dole i może być reprezentowany jedynie jako liczba lub liczba w obrębie stylizowana lub zgnieciona kula ziemska. Oto dzisiaj szeroko stosowane kody regionu:

Kody regionu DVD i miejsce ich użycia
Kod regionu DVD Wykorzystane regiony geograficzne
0 Kod regionu „0” to nieformalny sposób stwierdzenia, że ​​wszystkie kody regionu są ustawione, co jest równoważne z brakiem kodu regionu. Tak naprawdę nie ma kodu regionu „0”.
1 USA i Kanada (nie Meksyk ani Grenlandia)
2 Europa Zachodnia, Bliski Wschód, Afryka Południowa i Japonia
3 Azja Południowo-Wschodnia
4 Ameryka Środkowa i Południowa oraz Oceania
5 Afryka, Indie i kraje byłego Związku Radzieckiego
6 Chiny kontynentalne

Mapa świata pokazująca części świata, które używają każdego z sześciu kodów regionu DVD.

Istnieją również kody regionu „7” i „8”, które mają specjalne zastosowania. Aby uzyskać bardziej szczegółowy podział na te kody regionu, zobacz kod regionu DVD artykułu Wikipedii. (…) – źródło: http://www.hedden.org/DVD_video_standards.html

2 myśli w temacie “List otwarty Stowarzyszenia Lekarzy Rosyjskich [do rezydenta NWO wyznaczonego przez kompleks jot do zarządzania regionem 5]

 1. „przez Reuters 4 marca 2020 r.

  Rosyjski sąd orzeka na korzyść uznania [legalności systemu rozpoznawania] twarzy w stosunku do roszczeń dotyczących [chronienia] prywatności [ludzi]

  Moskwa ma teraz ponad 105 000 kamer monitorujących wyposażonych w technologię rozpoznawania twarzy.Sergei Vedyashkin / Moskva News Agency

  Moskiewski sąd orzekł we wtorek, że „system rozpoznawania twarzy miasta nie narusza prywatności jego obywateli”, powiedział prawnikowi jednego ze skarżących Reuterowi – cios dla działaczy, którzy mieli nadzieję zakazać korzystania z tej technologii.

  Prawnik i aktywistka Alena Popova oraz polityk opozycyjny Władimir Milow z partii Solidarnost złożyli sprawę przeciwko moskiewskiemu Departamentowi Technologii (DIT), który zarządza programem monitoringu wideo stolicy, starając się zakazać stosowania tej technologii podczas imprez masowych i protestów.

  Moskwa zakończyła wprowadzanie rozpoznawania twarzy, przyznając w grudniu niewielką umowę na oprogramowanie, wydając już na co najmniej 3,3 miliarda rubli (50 milionów dolarów) na sprzęt, a jej system ma obecnie ponad 105 000 kamer monitorujących wyposażonych w tę technologię.

  System działał podczas trwania postępowań sądowych, a władze korzystały z tej technologii, aby zagwarantować, że ludzie zostaną w domu lub w hotelu poddani kwarantannie przez koronawirusa.

  „To orzeczenie pokazuje, że nie ma prawnej ochrony przed skargami na rozpoznanie twarzy”, powiedział prawnik Popova, Kirill Koroteev.

  Popova również odwołała listopadowy proces z tego samego powodu.

  DIT nie odpowiedział natychmiast na prośbę Reutera o komentarz.

  Na swojej stronie internetowej DIT twierdzi, że stosuje nadzór wideo w zatłoczonych obszarach w celu „zapewnienia bezpieczeństwa”, a materiał wideo jest usuwany w ciągu pięciu dni od incydentu, chyba że wystąpi o to społeczeństwo lub organ ścigania.

  na podstawie: http://www.themoscowtimes.com/2020/03/04/russian-court-rules-in-favor-of-facial-recognition-over-privacy-claims-a69512

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s