Zespół Operacyjny Kontra 5G

0:54

1. Oficjalne stanowisko rządu i prawda o technologii 5G

Opublikowany 7 cze 2019

Odpowiedz sobie na pytanie, razem z Jurkiem Żurkiem z Instytutu Łączności oraz Wandą Buk z Ministerstwa Cyfryzacji, jakie rzeczy nie śniły się filozofom…

6:25

2. Oficjalne wypowiedzi rządu o 5G! Wg. decydentów: I dzieci i ryby i społeczeństwo GŁOSU NIE MAJĄ!

Opublikowany 7 cze 2019

Wg. decydentów wprowadzających nowelizację ustawy telekomunikacyjnej tzw. megaustawę:
1. 5G wprowadza nie rząd, nie operatorzy a wprowadza się samo… (Wanda Buk)
2. 5G wprowadza rząd… (Marek Zagórski)
3. 5G wprowadzają wielkie organizacje… (Jerzy Żurek)
hmmmm…. 3 osoby – 3 wersje.

A jaka jest prawda?

OBAWY SPOŁECZNE? – Minister Cyfryzacji: „To nie ma większego znaczenia”.

1:06

3. Ministerstwo Cyfryzacji nie chce odpowiadać na trudne pytania o 5G, ewentualnie te pytania pokażą.

Opublikowany 13 cze 2019

Wanda Buk sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji mierzy się z pytaniami na które nie ma odpowiedzi.

Odsyła chętnych do Białej Księgi, gdzie oficjalnie stwierdza się brak negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka.
Na jakiej podstawie?

Badania przeprowadzono na zlecenie Instytutu Łączności – współtwórcy Białej Księgi przez Collegium Medicum UJ.

Badania zostały wykonane na grupie 100 osób które otrzymały do wypełnienia ankietę oraz pakiet badań (krew,wzrok,słuch).

Na podstawie tych badań Ministerstwo Cyfryzacji nie widzi związku pomiędzy promieniowaniem elektromagnetycznym a zdrowiem człowieka.

artykuły prasowe o wykonanych badaniach:

http://www.onet.pl/?utm_source=www.youtube.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=24609aee-8388-464e-8e8e-5e1ef5dcdf83&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

http://krakow.pl/aktualnosci/224832,34,komunikat,naukowcy_z_uj_zapraszaja_na_badania.html

link do strony z informacjami o tych badaniach:
http://www.facebook.com/elektrowrazliwicmuj/

21:02

4. Komisja Cyfryzacji – Sejm 26.06.2019 Dla kogo pisana jest tzw.megaustawa?

Opublikowany 30 cze 2019

Zobacz i poznaj odpowiedź dla kogo pisana jest ustawa procedowana właśnie w Sejmie RP, ułatwiająca wprowadzenie nieprzebadanej technologii 5G do Polski.

Czyje interesy reprezentuje Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności ?

Wypowiadają się:

prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do życia”,
http://www.facebook.com/pdzycia/
http://prawodozycia.pl/

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan,
http://konfederacjalewiatan.pl/o_nas/o-lewiatanie

Przedstawiciele Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych,
http://stowarzyszeniepink.org.pl/

Radny.

Posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
czytanie Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

3:47

5. Walka z 5G! Witold Czarnecki zgrilowany na Konwencji pytaniami o nielegalne procedowanie mega ustawy

Opublikowany 6 lip 2019

Wdrażanie technologii 5G to eksperyment na ludzkości i środowisku naturalnym, a więc przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego. Rząd RP wypowiada wojnę wyborcom,”Bierzemy za wszystko pełną odpowiedzialność za wszystko”.

Wczoraj 4.07.2019 Sejm przyjął megaustawę (*), która pozwoli przemysłowi telekomunikacyjnemu wprowadzać technologię 5G w Polsce. Ustawa ta m.in. umożliwi podniesienie polskiej normy dopuszczalnego promieniowania (planuje się 100-krotnie podwyższenie obowiązującej wartości), znosi obowiązek uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę oraz zakaz stawiania anten na terenach chronionych. Obywatele będą królikami doświadczalnymi w tym niebezpiecznym i niezbadanym eksperymencie.
Bezczelność mafii pisowej nie ma granic. „5G Nikt tego nie zatrzyma”„Absolutnie niezbędna jest świadoma zgoda osoby mającej wziąć udział w doświadczeniu” (art. 1). Ekspozycja na promieniowanie 5G będzie niedobrowolna. „Żaden eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa” (art. 5). Wyniki ponad 10.000 badań naukowych oraz głos setek międzynarodowych organizacji reprezentujących setki tysięcy poszkodowanych, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu i zostali wypędzeni z własnych domów przez już istniejące urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej, spełniają ten warunek: „istnieje a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa”.

Rządy nie wypełniają obowiązku ochrony ludności, nad którą sprawują władzę.

W swym pośpiechu, by jak najszybciej wprowadzić technologię 5G i zachęcić firmy do korzystania bez ograniczeń z okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i rządy wszystkich krajów na świecie podejmują kroki, by zapewnić otoczenie regulacyjne wolne od jakichkolwiek barier. Zakazują władzom lokalnym egzekwowania praw ochrony środowiska i „w interesie sprawnego i efektywnego wdrożenia” usuwają „zbędne obciążenia… takie jak lokalne procedury planowania [i] rozmaite konkretne normy ograniczające emisję promieniowania i metody jej sumowania”. Władze wprowadzają również ustawy zezwalające firmom telekomunikacyjnym na użytkowanie wszelkiej przestrzeni publicznej.113 Jak dotąd większość urządzeń bezprzewodowych była montowana na terenach prywatnych w pewnej odległości od domów i firm. Jednakże by anteny 5G mogły stanąć, zgodnie z wymogami tej technologii, w odległości mniejszej niż 100 metrów jedna od drugiej, będą stawianie na chodnikach w bezpośrednim sąsiedztwie domów i firm, tuż nad głowami przechodniów, nie wyłączając kobiet z małymi dziećmi. Usunięty został wymóg publicznego zawiadomienia i wysłuchania stron.
.http://www.youtube.com/watch?v=sLUXm3_tpT8 – wykład Prof. Banacha
.http://www.youtube.com/watch?v=ZJQS_23cZzk – Prof. Alicja Bortkiewicz
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/wprowadzajac_technologie,p20526899
http://detektywprawdy.pl/2019/02/06/internet-5g-grozba-dla-zycia-miedzynarodowy-apel-o-powstrzymanie-5g-na-ziemi-i-w-przestrzeni-kosmicznej/

Bądź na bieżąco, pomagaj w walce:
http://www.facebook.com/pdzycia/

1:26

6. Konwencja PIS – przepchnął przez sejm ustawę wprowadzające nadawanie 5G o nieprzepadanych skutkach!

Opublikowany 6 lip 2019

Wdrażanie technologii 5G to eksperyment na ludzkości i środowisku naturalnym, a więc przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego. Rząd RP wypowiada wojnę wyborcom, „Bierzemy za wszystko pełną odpowiedzialność za wszystko” Wczoraj 4.07.2019 Sejm przyjął megaustawę (*), która pozwoli przemysłowi telekomunikacyjnemu wprowadzać technologię 5G w Polsce. Ustawa ta m.in. umożliwi podniesienie polskiej normy dopuszczalnego promieniowania (planuje się 100-krotnie podwyższenie obowiązującej wartości), znosi obowiązek uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę oraz zakaz stawiania anten na terenach chronionych. Obywatele będą królikami doświadczalnymi w tym niebezpiecznym i niezbadanym eksperymencie.

0:55

7. Macierewicz ucieka przed pytaniami o 5G do Pislandii!

Opublikowany 6 lip 2019

Posłowie systemu uciekają od odpowiedzi o tryb przepchnięcia mega ustawy. Potajemnie w kilka dni całkowicie zmienili regulacje działania firm telekomunikacyjnych w naszym kraju. Już za chwilę koło Twojego domu może pojawić się nadajnik i nic nie będziesz mógł na to poradzić.
Wdrażanie technologii 5G to eksperyment na ludzkości i środowisku naturalnym, a więc przestępstwo w świetle prawa międzynarodowego. Rząd RP wypowiada wojnę wyborcom,
„Bierzemy za wszystko pełną odpowiedzialność za wszystko”
Wczoraj 4.07.2019 Sejm przyjął megaustawę (*), która pozwoli przemysłowi telekomunikacyjnemu wprowadzać technologię 5G w Polsce. Ustawa ta m.in. umożliwi podniesienie polskiej normy dopuszczalnego promieniowania (planuje się 100-krotnie podwyższenie obowiązującej wartości), znosi obowiązek uzyskiwania przez operatorów pozwolenia na budowę oraz zakaz stawiania anten na terenach chronionych. Obywatele będą królikami doświadczalnymi w tym niebezpiecznym i niezbadanym eksperymencie.
Bezczelność mafii pisowej nie ma granic. „5G Nikt tego nie zatrzyma”„Absolutnie niezbędna jest świadoma zgoda osoby mającej wziąć udział w doświadczeniu” (art. 1). Ekspozycja na promieniowanie 5G będzie niedobrowolna. „Żaden eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa” (art. 5). Wyniki ponad 10.000 badań naukowych oraz głos setek międzynarodowych organizacji reprezentujących setki tysięcy poszkodowanych, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu i zostali wypędzeni z własnych domów przez już istniejące urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej, spełniają ten warunek: „istnieje a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa”.

Rządy nie wypełniają obowiązku ochrony ludności, nad którą sprawują władzę.

W swym pośpiechu, by jak najszybciej wprowadzić technologię 5G i zachęcić firmy do korzystania bez ograniczeń z okołoziemskiej przetrzeni kosmicznej, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i rządy wszystkich krajów na świecie podejmują kroki, by zapewnić otoczenie regulacyjne wolne od jakichkolwiek barier. Zakazują władzom lokalnym egzekwowania praw ochrony środowiska i „w interesie sprawnego i efektywnego wdrożenia” usuwają „zbędne obciążenia… takie jak lokalne procedury planowania [i] rozmaite konkretne normy ograniczające emisję promieniowania i metody jej sumowania”. Władze wprowadzają również ustawy zezwalające firmom telekomunikacyjnym na użytkowanie wszelkiej przestrzeni publicznej.113 Jak dotąd większość urządzeń bezprzewodowych była montowana na terenach prywatnych w pewnej odległości od domów i firm. Jednakże by anteny 5G mogły stanąć, zgodnie z wymogami tej technologii, w odległości mniejszej niż 100 metrów jedna od drugiej, będą stawianie na chodnikach w bezpośrednim sąsiedztwie domów i firm, tuż nad głowami przechodniów, nie wyłączając kobiet z małymi dziećmi. Usunięty został wymóg publicznego zawiadomienia i wysłuchania stron.

1:52

8. Zapowiedź: Protest przeciw Cenzurze w mediach 19.07.2019 godzina 13:00

Opublikowany 10 lip 2019

-ZAPRASZAMY –

19.07.2019 godzina 13:00 protest przed PAP Warszawa przeciw cenzurze, godzina 14:30 dalszy ciąg protestu przed siedzibą zarządu TVP SA w Warszawie.

Jest to protest priorytetowy dla wszystkich ważnych wątków narodowych.

Zapraszamy wszystkich znających problem.

6:26

9. Prawo do Życia Zbigniew Giezok vs. P4 NSA 11.07.2019

Opublikowany 11 lip 2019

21:16

10. M. Cyfryzacji – 5G to tysiące nowych nadajników bez kontroli i bez limitów, wszystko za darmo dla…

Opublikowany 13 lip 2019

Oficjalna odpowiedz Ministerstwa Cyfryzacji na pytania Senatorów 9.07.2019 podczas obrad Senatu.
Pani Wanda Buk podsekretarz MC odpowiedzialna za nowelizację tzw. Mega ustawy telekomunikacyjnej potwierdza:
1. dla sieci 5G zostanie udostępniona nieodpłatnie infrastruktura państwowa (lampy uliczne, słupy, elementy drogowe, przystanki autobusowe, kolejowe, miejsca użyteczności publicznej i inne)
2. Dwóch fizyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego zweryfikowało wszystkie światowe badania „wzdłuż i wszerz” po czym doszli do wniosku iż promieniowanie elektromagnetyczne nie szkodzi na zdrowie człowieka.
3. tysiące naukowców alarmuje o szkodliwości promieniowania, Wanda Buk określa ich liczbę jako 2% ze wszystkich naukowców

np: http://bioinitiative.org/

Ministerstwu wygodniej opierać się na badaniach dwóch takich z UJ którzy nie mają dorobku naukowego w dziedzinie pól elektromagnetycznych. (Prof. dr hab. Eugeniusz Rokita i Dr hab. Grzegorz Tatoń)

1:54

11. Czy specjalista na którego powołuje się minister Wanda Buk z MC to Rosjanin o podwójnej tożsamości?!

Opublikowany 15 lip 2019

9:29

12. Bas Tajpan Wojna 5G Remix Zaproszenie na Protest 19.07.2019 PAP

Opublikowany 15 lip 2019

Ministerstwo Cyfryzacji za rękę z lobbystami i koncernami chce Polakom w miastach i na wsi zafundować eksperyment, który może ich wszystkich doprowadzić do śmierci. Ostatni moment, żeby powstrzymać szaleńców podających się za rząd.

Użyto:
Fragment filmu Przenicowany Świat na podstawie książki o tym samym tytule: Arkadij Strugacki, Borys Strugacki
Piosenka: Bas Tajpan/Miuosh – Wojna (feat.Hemp Gru)
http://www.tekstyhh.pl/index.php/Bas-Tajpan/Miuosh/Wojna-feat.Hemp-Gru.html
Montaż materiałów z Youtube:
Czyżby Minister chciała dyskretnie Was ostrzec ? To wszystko nie jest bezpieczne!
.http://www.youtube.com/watch?v=O2bBur-zppo
Canna Hub – Poland Never Surrender
.http://www.youtube.com/watch?v=Hgj3T7ZAMiY
Gliwice 5G, 4G, 3G, 2G, Wi Fi. Gliwiczanie będą umierać! Niezależni badacze ostrzegają!
.http://www.youtube.com/watch?v=ctzjnkLqhrw
Mieszkańcy Gliwic przeznaczeni na śmierć! Sieć 5G. Protest 29 września 2018 r.!!!
.http://www.youtube.com/watch?v=ZdQ3rptWWBU
Więcej informacji o zabójczej technologii:
http://prawodozycia.pl
http://wolnemedia.net/megaustawa-i-5g-czyja-to-zupa/

15:48

13. Ekspert Ministerstwa rozwiewa nasze obawy co do 5G

Opublikowany 16 lip 2019

55:50

14. Kontrola NIKu nad operatorami telekomunikacyjnymi ujawnia skalę patologii i dysfunkcji państwa

Opublikowany 17 lip 2019

1:15:31

15. Pełny zapis komisji środowiska nt. 5G Strona społeczna i posłowie MIAŻDŻĄ megaustawę

Opublikowany 17 lip 2019

1:31

16. Poseł Majka zapowiada protest

Opublikowany 17 lip 2019

20:29

17. Doktor Jerzy Jaśkowski o promieniowanu elektromagnetycznym.

Opublikowany 25 sie 2019

Rozmowa z dokorem Jerzym Jaśkowskim o promieniowaniu elektromagnetycznym, poziomie pracowników ministerstw i współpracujących ekspertów naukowych, megaustawie telekomunikacyjnej 5G, „Białej Księdze” Ministerstwa Cyfryzacji oraz innych kontrowersyjnych wydarzeniach w naszym kraju.
Część 1/2

19:24

18. Doktor Jerzy Jaśkowski o nieprawidłowościach w Polsce.

Opublikowany 25 sie 2019

Rozmowa z dokorem Jerzym Jaśkowskim o promieniowaniu elektromagnetycznym, poziomie pracowników ministerstw i współpracujących ekspertów naukowych, megaustawie telekomunikacyjnej 5G, „Białej Księdze” Ministerstwa Cyfryzacji oraz innych kontrowersyjnych wydarzeniach w naszym kraju.
Część 1/2

2:12

19. CHROŃ PŁÓD PRZED PROMIENIOWANIEM Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO, WI-FI I INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ POŁĄCZEŃ

Opublikowany 13 wrz 2019

Zalecenie Narodowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dzieci Rządu Cypryjskiego

CHRONIĆ PŁÓD PRZED PROMIENIOWANIEM EMITOWANYM PRZEZ TELEFONY KOMÓRKOWE, WI-FI I INNE URZĄDZENIA / POŁĄCZENIA

WEDŁUG ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA, PROMIENIOWANIE EMITOWANE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, WI-FI

ORAZ INNE BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIA / POŁĄCZENIA JEST MOŻLIWIE RAKOTWÓRCZE DLA LUDZI

RYZYKO JEST JESZCZE WIĘKSZE DLA PŁODU

PONIEWAŻ ROZWIJA SIĘ I JEST BARDZO WRAŻLIWY

NOWE ŻYCIE ROŚNIE WEWNĄTRZ MNIE I JESTEM ODPOWIEDZIALNA ZA JEGO OCHRONĘ.

JESTEM ZOBOWIĄZANA DO OCHRONY, TAK ABY MOJE DZIECKO ROZWIJAŁO SIĘ PRAWIDŁOWO

I ŻEBY URODZIŁO SIĘ ZDROWE

ZGODNIE Z PORADĄ EKSPERTÓW

POPRZEZ PROSTE SKUTECZNE ŚRODKI

CHRONIMY MOJE NIENARODZONE DZIECKO PRZED RYZYKIEM.

ZNACZNIE ZMNIEJSZYŁAM UŻYWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

A KIEDY KORZYSTAM Z NIEGO, UTRZYMUJĘ DEZAKTYWOWANE POŁĄCZENIA INTERNETOWE.

KIEDY MUSZĘ GO UŻYĆ,

ZAWSZE KŁADĘ GO Z DALA OD BRZUCHA.

UŻYWAM POŁĄCZENIA PRZEWODOWEGO / ETHERNET NA MOIM KOMPUTERZE,

ABY MIEĆ BEZPIECZNY DOSTĘP DO INTERNETU.

UNIKAM WSZELKIEJ PASYWNEJ EKSPOZYCJI, UTRZYMUJĄC ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SOBĄ A INNYMI LUDZIMI KORZYSTAJĄCYMI Z URZĄDZEŃ BEZPRZEWODOWYCH.
UPEWNIAM SIĘ ŻE WSZELKIE BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIA ZAWSZE ZNAJDUJĄ SIĘ CO NAJMNIEJ DWA METRY ODEMNE.

BĘDĘ TEGO PRZESTRZEGAĆ TAKŻE WTEDY, GDY URODZĘ MOJE DZIECKO.

ZAWSZE DEZAKTYWUJĘ BEZPRZEWODOWE POŁĄCZENIA

GDY NIE POTRZEBUJĘ Z NICH KORZYSTAĆ I OCZYWIŚCIE PODCZAS NOCY.

ŻYCIE, ZDROWIE I PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO DZIECKA SĄ W TWOICH RĘKACH

JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY I ZDOLNY DO OCHRONY.

Cypryjski Komitet Narodowy ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka

http://www.cyprus-child-enviroment.org

Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia

Redakcja naukowa / Krajowy Komitet Cypru ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka

4:47

20. Chrońmy dzieci przed promieniowaniem z telefonu komórkowego i Wi-Fi

Opublikowany 13 wrz 2019

Zalecenie Narodowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dzieci Rządu Cypryjskiego

Chrońmy dzieci przed promieniowaniem z telefonu komórkowego i Wi-Fi

Nasze dzieci żyją w dobie elektroniki, codziennie połączone,
poddane promieniowaniu telefonów, tabletów i innych urządzeń WiFi.

Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje je jako…
możliwy ludzki kancerogen klasy 2B.

Według ostatnich badań możliwe jest, że promieniowanie to może mieć bardzo poważne skutki,
zmieniając rozwój i funkcjonowanie mózgu
układu rozrodczego,
a także wpływając na rozwój płodu i dziecka
wpływając na nasze ciało na poziomie komórkowym, nawet na nasze DNA wpływając na koncentrację uwagi
i powodując inne problemy neurologiczne

Dzieci są bardzo wrażliwe, możemy je chronić przed tym zagrożeniem wiemy, jakie kroki podjąć, aby to zrobić.

Skoro nas kochacie to dlaczego poddajecie nas promieniowaniu WiFi?
i promieniowaniu przez telefon komórkowy?

Mamy prawo do zdrowia.
Macie możliwość, aby nas chronić.
Naukowcy, nauczyciele i lekarze zalecają, aby zmniejszyć ekspozycję na promieniowanie
z urządzeń elektronicznych,
telefonów, tabletów, WiFi, zwłaszcza w domu i w szkole.

dr Maro Solomou, Cypryjskie Towarzystwo Pediatryczne:
Ekspozycja dzieci na urządzenia elektroniczne stanowi zagrożenie.
Nie dawaj urządzeń bezprzewodowych dzieciom poniżej 14 roku życia
aby ochronić ich zdrowie oraz przyszłość.

Odnosi się to również do kobiet w ciąży.
Nie trzymaj telefonu komórkowego w sypialni, kieszeni lub blisko klatki piersiowej

Korzystaj z zestawu głośnomówiącego i trzymaj telefon z dala od ciała.

Jestem świadomy zagrożenia.
Korzystając z Internetu używam Ethernetu (zamiast WiFi)
WiFi włączam tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Nigdy nie włączam WiFi gdy dziecko jest w pobliżu.
Nigdy nie używam telefonu komórkowego w samochodzie kiedy są ze mną dzieci.
Jest to bardzo ważne zagadnienie.
Będę chronić moje dzieci.

We Francji WiFi jest zakazane w miejscach dla małych dzieci.
W takim miejscu WiFi powinno zostać drastycznie ograniczone.

75% czasu spędzamy w szkole i w domu

Domagamy się ochrony przed Wi-Fi i telefonami komórkowymi.

Zdrowie to nasze prawo.

Czy nie chcecie tego dla nas?

Nie mamy prawa narażać naszych dzieci na niebezpieczeństwo,
oczekując, że inni coś zrobią,
odłóżmy na bok wygodę i dajmy im najlepszy dar – ZDROWIE.
Zachowaj ostrożność, szczególnie w domu i w szkole.

Mój dom jest miejscem miłości i bezpieczeństwa. Wyłączam WiFi, gdy go nie używam,
zwłaszcza gdy w domu są dzieci.
Zawsze wyłączam WiFi na noc.
Jest bardzo łatwo obniżyć ekspozycje poprzez wyłączenie WiFi , gdy się go nie używa.
Chce, żeby moje dzieci żyły długo.
Życie i przyszłość naszych dzieci leży w naszych rękach.
Dajcie swym dzieciom niezastąpiony dar zdrowia.

Cypryjski Komitet Narodowy ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka

www.cyprus-child-enviroment.org

Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia

Redakcja naukowa / Krajowy Komitet Cypru ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka

Dziękujemy wszystkim którzy włożyli wkład w powstanie tego filmu.

Chrońmy dzieci przed promieniowaniem z telefonu komórkowego i Wi-Fi.

3:05

21. Chroń się przed promieniowaniem z telefonu komórkowgo, WiFi i transmisji danych (3G, 4G, itd.)

Opublikowany 13 wrz 2019

Zalecenie Narodowej Komisji ds. Środowiska i Zdrowia Dzieci Rządu Cypryjskiego

Chroń się przed promieniowaniem emitowanym przez telefony komórkowe, WiFi i komórkową transmisję danych (3G, 4G, itd.)

Według Światowej Organizacji Zdrowia promieniowanie emitowane

przez telefony komórkowe, WiFi i inne urządzenia bezprzewodowe jest potencjalnie rakotwórcze dla ludzi.

Technologia jest częścią mojego życia!

Mam świadomość ryzyka związanego z tą technologią.

I robię co w mojej mocy, aby się chronić!

Długotrwałe i wielokrotne narażenie na ten rodzaj promieniowania

może powodować poważne skutki

w rozwoju funkcji mózgu,

systemie reprodukcyjnym,

Może powodować zniszczenie neuronów DNA,

utratę uwagi,

trudności w nauce,

i inne neurologiczne zaburzenia.

Ryzyko jest wyższe dla nastolatków,

ponieważ znajdują się na krytycznym etapie swojego rozwoju.

Wolę korzystać z telefonu stacjonarnego, kiedy jestem w domu.

Wyłączam wszelki bezprzewodowy dostęp do Internetu na urządzeniach, których używam

kiedy rozmawiam przez telefon komórkowy. Oglądam wideo / film,

słucham muzyki lub gram w gry to

używam przewodowych połączeń internetowych na moim komputerze,

w celu zapewnienia bezpiecznego i szybkiego dostępu do Internetu.

Umożliwiam połączenia bezprzewodowe tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne

i trzymam je zawsze wyłączone w nocy.

W nocy wyłączam telefon komórkowy

lub trzymam go w innym pokoju.

Korzystam z technologii głośnomówiącej i trzymam telefon

i inne urządzenia elektroniczne w pewnej odległości od mojego ciała.

Nie noszę telefonu komórkowego w kieszeniach spodni

lub w pobliżu mojej klatki piersiowej.

Unikam biernej ekspozycji, zachowując dystans

od osób korzystających z telefonów komórkowych lub innych urządzeń bezprzewodowych.

Nie używam telefonu komórkowego w samochodzie, w windach,

lub innych obszarach z niskim poziomem sygnału.

Narażenie na promieniowanie jest znacznie wyższe w tych obszarach.

Nasze życie i nasza przyszłość jest w naszych rękach!

Żyjemy z technologią, ale jesteśmy ostrożni i chronimy się,

abyśmy mogli dorosnąć zdrowo.

Daj naszym nastolatkom wyjątkowy dar życia,

ich zdrowie!

Cypryjski Komitet Narodowy ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka

www.cyprus-child-enviroment.org

Finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Redakcja naukowa / Krajowy Komitet Cypru ds. Środowiska i Zdrowia Dziecka.

10:03

22. 5G zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.

Opublikowany 25 paź 2019

„Kto? i Dlaczego?

Tłumaczenie na jęz. Polski:[http://www.youtube.com/watch?v=18YlFkZc6Uw].

adres komentarza


od mg: poniżej wspomniany w komentarzu materiał z polskimi napisami

19:45

23. Nie dla 5G! Normy promieniowania 100x w górę – Opinia stowarzyszenia Prawo do Życia w konstulacjach

Opublikowany 29 lis 2019

Skrócone konsultacje Ministra Zdrowia odnośnie podniesienia norm promieniowania elektromagnetycznego na rzecz lobby telekomunikacyjnego dobiegają końca 29.11.2019 o godz. 23.59.

źródło: http://www.youtube.com/channel/UC23kwCeZI8EvcA9-Kne7m9g/videos?view=0&sort=da&flow=list

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s