Polska, krajem niewolników

oblubienica
Opublikowany 25 lip 2019


od mg: kopia powyższego filmu – http://chomikuj.pl/mgrabas/oblubienica

 

„oblubienica

Każdy wie, że w roku 70 n.e. wojska Rzymskie zrównały z ziemią Jerozolimę i od tamtego czasu przestało istnieć oficjalnie na mapie państwo żydowskie, ale to wcale nie oznacza, że żydzi wyginęli. Ks. Pwt 28,64 Pan Cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, skoro taka jest biblijna rzeczywistość, to co to oznacza? oznacza to, że żydzi są w Polsce, i USA i Anglii i Francji i Niemczech i Rosji i Japonii i Holandii i Chinach i wszędzie… i perfekcyjnie nauczyli się języków państw do których zostali rozproszeni… Jaki z tego wniosek? taki że jeśli ktoś podaje się za Polaka, nawet urodzonego w Polsce, w rzeczywistości nim nie jest. czego przykładem jest chociażby Lejba Kohne („lech wałęsa”)”

adres komentarza

„mgrabas

Co się dzieje z Adasiem Krupińskim? – rozmowa z babcią chłopca sprzedanego na Zachód http://youtu.be/kArVNjwGkGE

„oblubienica

Lista prawdziwych żydowskich nazwisk tzw. polskiej elity
http://yelita.pl/artykuly/art/lista-prawdziwych-zydowskich

adres komentarza

„oblubienica

Nie powinieneś się dziwić się temu, skoro Polska od co najmniej 100 lat jest pod żydowską okupacją.

adres komentarza

„mgrabas

dobrą robotę robisz
zrób JESZCZE LEPSZĄ – dla Polski: w każdym swoim nagraniu mów GŁOŚNO I WYRAŹNIE, że tworzy się ALTERNATYWA wobec systemu partyjnego, a jest nią LISTA SPOŁECZNA POLAKÓW: 1polska .pl – niech każdy dołączy do tej patriotycznej INICJATYWY!!!!!!!

adres komentarza

„oblubienica

Moim zdaniem lepiej podłączyć się pod Chrystusa ,niż do świeckiej patriotycznej inicjatywy ,wprawdzie nie mam nic przeciwko temu ,Jakuba 4:17 , Przetoż, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzech ma. Nie wiem jak Ty ,ale ja mam 100% wiarę w Słowo Boże ,które zresztą perfekcyjnie wypełnia się .Chrześcijanin nie powinien angażować się w sprawy tego świata, który zresztą przeznaczony jest na 7 plag ostatecznych ,, tylko do budowania królestwa Bożego ,,Marka.16:15 , Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! ,a tak pozatym ,jaki jest sens tej waszej patriotycznej inicjatywy ,wiedząc z góry ,że w niedalekiej przyszłości żydzi zetną mi i wam głowy? , Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Mat.24;33
Naprawą tego świata zajmie się jeździec na białym koniu i wojska niebiańskie, Ap.19 ,I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.”

adres komentarza

„oblubienica

Ty nie rozumiesz jednej ważnej rzeczy ,a mianowicie , że nie można tworzyć układów ,alternatyw ,wyborów ,itp..w świecie ,w którym żyją sataniści , Najpierw trzeba wybić do nogi każdy rząd ,ale tym zajmie się jeździec na białym koniu wraz ze swoim wojskiem niebiańskim.1Kor.15:24-25 ,,potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy (Jezus) zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką (świecką) władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy (trupem) wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Tak musi być, najpierw trzeba powybijać do nogi władzę i dać ciała ich na ucztę ptakom ,a dopiero potem ustanawiać 1000-letni rząd.,, Problem Polakow polega na tym że, budowali swoje domy i fabryki i wszystko na terenie okupowanym przez wroga , i teraz wróg odbiera im to wszystko.
Tworzenie rządu rozpoczyna się od wybicia wroga ,tym zajmie się Jezus.. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem; i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: Zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorośli ziemi, gdyż dojrzały jej grona. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi, i poobcinał grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego.I deptano tłocznię poza miastem, i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzideł końskich a przestrzeni tysiąca sześciuset stadiów.
Tak musi być ,,krew z ludzi będzie płynąc ulicami jak rzeka na odległość 260 km.. i dopiero potem zostanie ustanowiony 1000-letni Boży rząd.

adres komentarza

„mgrabas

chyba jednak nie znasz Jezusa ani tego czego starał się ludzi nauczyć skoro dopuszczasz mordowanie ludzi jako drogę do celu
czym byśmy wtedy różnili się od sług władcy tego świata?
cel nie uświęca środków!

adres komentarza

„oblubienica

Żydzi są jak „Koń Trojański” ,wchodzą do narodów ,aby je niszczyć i okradać. Dn.7:19 ,Tedym pragnął wziąć sprawę o bestyi czwartej, (żydowskiej) która pożerała (wszystkie kraje) i kruszyła, a ostatek (świata) nogami swemi deptała.
Czego można spodziewać się od „wybrańców”? ,depopulacji poniżej 500 mln.,wielkiego ucisku ,głodów i morów i 666 na rękę i żydowskiego mesiasza czyli Antychrysta też ,,Dn.7:21-21 ,Także o onych rogach (królach) dziesięciu, które były na głowie jej, i o poślednim, który był wyrósł, przed którym wypadły trzy; o tym rogu (Antychrysta) mówię, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a na wejrzeniu był większy nad inne rogi. I przypatrywałem się, a oto róg ten (Antychryst) walczył z świętymi, i przemagał ich; ,,Dn.8:24 ….wytracać będzie mocarzów i lud święty;
Jak to należy rozumieć? ,gdy zostanie objawiony światu mały róg ,czyli żydowski Antychryst to w 1 kolejności zabierze się za wymordowanie świętych ,którymi są ewangeliczni Chrześcijanie , posługując się żydowskim rządem ,który sprawuje władzę nad Polakami, a w 2 kolejności pod topór (gilotynę) pójdzie każdy , kto nie odda pokłonu żydowskiemu mesiaszowi ,Ap.13;15 ,wszyscy zostaną zabici, (przez żydowski rząd), którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi besti.(Antychrysta).
Także nadchodzi mega Holocaust gojów ,przez „wybrańców””

adres komentarza

„oblubienica

Wy Polacy nie macie zielonego pojęcia ,od czego rozpoczyna się tworzenie swojego rządu,,bierzcie przykład od Żydów ,którzy wymordowali cały Ukraiński rząd i opozycję ,i teraz tym krajem rządzą „wybrańcy” Pan Jezus gdy przyjdzie powtórnie ,nie będzie ustanawiał na ziemi opozycji lub jakieś partii ,tylko zabierze się do wybicia władzy świeckiej, a dopiero potem ustanowi 1000-letni swój rząd, Nie będzie żadnych układów, tylko za łeb ścierwo i do prasy..Ap.14 ,krew z ludzi będzie płynąc ulicami jak rzeka na odległość 260 km.

adres komentarza

„mgrabas

wolę brać przykład z Jezusa niż z Jego wrogów po których zniknie wszelki ślad

Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
Podając się za mądrych stali się głupimi.
I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał.
Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.
A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.
Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości;
potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni,
bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości.
Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
[Rz 1 : 21 – 32]

Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród Was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?
Tymczasem Wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom.
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,
ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.
[1Kor 6 : 7 – 10]”

adres komentarza

„mgrabas

Polska jest krajem niewolników, lecz ta niewola jest przede wszystkim duchowa, a fizyczna niewola jest tylko jej konsekwencją
właśnie dlatego tak trudno nam się zjednoczyć bo jesteśmy w niewoli przywiązań do bałwochwalstwa, lenistwa, tchórzostwa i zgiełku tego świata

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem.
Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu.
I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać.
A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je.
Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka.
Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia.
Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.
Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
Kto ma uszy, niechaj słucha!
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?
On im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano.
Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją.
Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
Lecz szczęśliwe oczy Wasze, że widzą, i uszy Wasze, że słyszą.
Bo zaprawdę, powiadam Wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co Wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co Wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy!
Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje;
ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.
Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?
Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?
A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli.
Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach.
Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło.
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił.
Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
[Mat 13 : 1 – 35]”

adres komentarza

2 myśli w temacie “Polska, krajem niewolników

 1. W jednosci sila

  Adolf Kudlinski
  Opublikowany 14 maj 2019

  Od zawsze Wam mówię, że w jedności siła …teraz jest to aktualne bardziej niż kiedykolwiek!

  „mgrabas

  dobrą robotę robisz
  zrób JESZCZE LEPSZĄ – dla Polski: w każdym swoim nagraniu mów GŁOŚNO I WYRAŹNIE, że tworzy się ALTERNATYWA wobec systemu partyjnego, a jest nią LISTA SPOŁECZNA POLAKÓW: 1polska .pl – niech każdy dołączy do tej patriotycznej INICJATYWY!!!!!!!

  adres komentarza

  „mgrabas

  dołącz do 1polska .pl powiedz innym!

  adres komentarza

  Polubienie

 2. Duch i oblubienica mówią …

  oblubienica
  Opublikowany 26 lip 2019

  „mgrabas

  nikt nie zna czasu kiedy nadejdzie kres, tylko Bóg to wie
  każdy stanie przed Bogiem, nikt się nie ukryje, ku niemu wszyscy zmierzamy, cokolwiek robimy
  wtedy okaże się wartość naszych czynów, czyńmy więc, każde dobro się liczy

  adres komentarza

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s