Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!

Trudno w to uwierzyć, ale stało się! W Rosji od teraz każdy może swobodnie wyrażać swoje wątpliwości dotyczące Holocaustu 6 milionów Żydów, bez obaw, że zostanie za to uwięziony. Wcześniej istniało takie zagrożenie. Ten, kto publicznie wyrażał swoje wątpliwości, mógł zostać oskarżony tak jak za rehabilitację nazizmu na podstawie Artykułu 354.1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej! Teraz, w związku z ustanowionym precedensem sądowym, takie zagrożenie już nie istnieje! Precedens jest taki, że raz na zawsze udowodniono, że „brak wiary w Holokaust 6 milionów Żydów wcale nie oznacza zaprzeczania faktom ustalonym przez wyrok Międzynarodowego Trybunału, a tym bardziej, że nie oznacza to rehabilitacji nazizmu …

Przypominam, że w dniu 26 stycznia 2007 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło specjalną rezolucję A/RES/61/255 „Zaprzeczanie Holokaustu”, która stwierdza:

„Organizacja Narodów Zjednoczonych potępia bez zastrzeżeń jakiekolwiek zaprzeczanie Holokaustu i wzywa wszystkie państwa członkowskie do bezwarunkowego odrzucenia wszelkich negacji Holocaustu, czy to pełnego czy częściowego, jako wydarzenia historycznego i wszelkich działań w tym celu.”

Moja znajoma, która przeżyła tę wojnę, Asja Nikołajewa, kiedy dowiedziała się o rezolucji ONZ (było to 6 lat temu), napisała: „Jeśli nie było kłamstw z Holokaustem, gdzie dodano kolejne pięć milionów nieistniejących Żydów do miliona, to dlaczego wymyślono tak surowe sankcje? „

O kłamstwach związanych z Holokaustem i o sankcjach przeciwko „negacjonistom” Asja Nikołajewa bardzo celnie to ujęła! Tak jest! Holocaust 6 000 000 Żydów to polityczne oszustwo! Mikołaj Gogol z „Martwymi duszami” odpoczywa!

A w 2015 roku, w 70 rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu („Auschwitz” – według nazistowskiej terminologii), Ministerstwo Obrony RF opublikowało tajne dokumenty, które rzuciły światło na historię żydowskiego Holokaustu, gdzie zaskoczyła mnie treść telegramu Krajniukowa-Malenkowa z 29 stycznia 1945 roku, po którym wystrzeliłem artykułem: „Żydzi! Zwróćcie Niemcom pieniądze za oszustwo Holocaustu 6 milionów żydów!”

Przypomnienie tego artykułu (w 2016 r.) przez nauczyciela Permskiego Uniwersytetu Romana Juszczowa wywołało głośny proces, najpierw w permskim sądzie regionalnym, a potem w Federalnym Sądzie Najwyższym, oba zakończyły się na korzyść pozwanego!

Zauważę, że mnie, jako autora tego skandalicznego artykułu zrehabilitowano przed pierwszą próbą z Romanem Juszczowem. Powodem tego jest trzyletni termin przedawnienia na podstawie art. 354 ust. 1 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej wydany w styczniu 2018 r.

Żydowskie media przekazały tę smutną wiadomość pod niewielkim nagłówkiem, który nie odpowiada rzeczywistości:

„Rehabilitacja nazizmu została usprawiedliwiona”.

Sąd Najwyższy potwierdził niewinność publicysty, który pisał o przesadzie ofiar Holocaustu.

Kommersant w dniu 29.11.2018

Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej (AF Federacji Rosyjskiej) utrzymał uniewinnienie sprawy o rehabilitację nazizmu. Permski publicysta Roman Juszkow znalazł się na ławie oskarżonych za artykuł na swojej stronie portalu społecznościowego VKontakte, artykuł jest autorstwa Murmańskiego autora, w którym kwestionowana jest ilość ofiar Holocaustu. Sam pan Juszkow aktywnie poparł przedstawioną opinię. Ławnicy przysięgli uznali go za niewinnego. Prokuratura odwołała się od tej decyzji, stwierdzając, że oskarżony wpłynął na ławę przysięgłych, co spowodowało ich wątpliwości co do wniosków Trybunału Norymberskiego.

W czwartek kolegium sędziowskie w sprawach karnych Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej rozpatrywało odwołanie przypadku mieszkańca Permu, Romana Juszkowa. Pod koniec 2017 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne na podstawie części 1 art. 354,1 Kodeksu karnego (rehabilitacja nazizmu) i części 1 art. 282 kodeksu karnego (podżeganie do nienawiści lub wrogości) w związku z publikacją w sieci społecznościowej „VKontakte”. Opublikował on link do artykułu autorstwa Murmańskiego pisarza Antona Blagina „Żydzi! Zwróćcie Niemcom pieniądze za oszustwo Holocaustu 6 milionów Żydów!” W artykule autor opowiada o telegramie generała-porucznika Konstantina Krajniukowa, członka rady wojskowej 1-go frontu ukraińskiego, wysłanego do Gieorgija Malenkowa po wyzwoleniu Auschwitz, w którym, odnosząc się do wstępnego zeznania więźniów obozu koncentracyjnego, mowa jest o setkach tysięcy zabitych. Na tej podstawie autor twierdzi, że ofiary Holocaustu nie są liczone w milionach. W komentarzach pan Juszkow aktywnie popierał stanowisko autora tekstu.

„W sądzie z udziałem przysięgłych Roman ani razu nie mówił, że poddaje w wątpliwości istotę procesu Norymberskiego, – powiedział adwokat Iwan Chozjajkin. – Mówi o tym tylko prokuratura i taka była treść artykułu „Rehabilitacja nazizmu”. Przekonywaliśmy, że Roman nie zrobił tego i nie zaprzeczył faktom ustalonym w wyroku Trybunału Norymberskiego. W rezultacie przysięgli go uniewinnili.”

Prokuratura regionu Perm nie zgodziła się z tą decyzją i odwołała się od wyroku do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej …

W Sądzie Najwyższym Federacji Rosyjskiej prokuratura stwierdziła, że podczas poprzedniej rozprawy pan Juszkow wielokrotnie „naruszył przepisy Kodeksu Postępowania Karnego, powołując się na informacje, których nie można zbadać w sądzie”, w tym treść wyroku norymberskiego. „W szczególności, zakwestionował on ważność wyroku Trybunału Norymberskiego” – powiedział w apelacji prokurator. Wskazuje się, że w Permskim sądzie oskarżany wpływał na opinię przysięgłych, w swoim wystąpieniu: sędzia musiał mu przerywać, a w czasie dyskusji i w czasie ostatniego słowa oskarżanego wydalono z sali.

Pan Juszkow, przemawiając w Sądzie Najwyższym, również rutynowo cytował wyrok Trybunału w Norymberdze. „Atakuje pan w ten sam sposób co w poprzednim procesie” – powiedział sędzia, przypominając, że omawianie wniosków trybunału wykracza poza zakres tego procesu. Powiedział on, że według niego liczba 6 milionów ofiar holocaustu, pojawiająca się w wyroku Trybunału Norymberskiego, została wyrażona tylko przez jednego świadka i wyjaśnił, że uważa takie źródło za niewiarygodne. Adwokat Iwan Chozjajkin po przemowie podopiecznego powiedział, że nie mogli usłyszeć niczego w sali Sądu Najwyższego permscy przysięgli, ponieważ sędzia w Permie zatrzymał pana Juszkowa na frazie: „Nie zaprzeczam wnioskom Trybunału Norymberskiego, ale chcę tylko, aby zostały one zbadane.”

Warto zaznaczyć, że w przemówieniu apelacyjnym prokuratury nie było konkretnej frazy, którą wypowiadał oskarżony, i która mogłyby wpłynąć na przysięgłych. W rezultacie komisja sądowa Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej nie stwierdziła naruszeń proceduralnych i nie anulowała decyzji przysięgłych…

Źródło: http://www.kommersant.ru/doc/3814489

Żeby czytelnik zrozumiał całą ważność wydarzenia, opowiem jego prehistorię w innej skali.

„Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskim kłamstwom – nie!”

A co to jest za kłamstwo? – może ktoś mnie zapyta. Odpowiadam:

Żydzi są bardzo religijnymi narodem. Uważają się za lud wybrany przez Boga. Oni szczerze w to wierzą! To jest część ich wiary, którą nazywa się judaizmem! Judaizm jest narzucany Żydom przez rabinów – żydowskich duchownych. Świętą księgą judaizmu jest starożytna „Tora”, a rabini są jej interpretatorami. Chrystus kiedyś nazwał ich „uczonymi w Piśmie”. Każdy rabin ma swobodę interpretowania „Tory”, według tego co mu przyjdzie do głowy, a żydzi po prostu muszą mu wierzyć na słowo! Mają już taki los! Ten sam Chrystus powiedział żydom odnośnie tych „skrybów” w następujący sposób: „Zostawcie ich: oni są ślepymi przywódcami ślepych, a jeśli ślepiec prowadzi ślepego, obaj wpadną w otchłań” (Mt 15, 14). Niestety, przytłaczająca większość żydów nie posłuchała rady Zbawiciela …

Około 150-200 lat temu jeden z rabinów (żydów) zdecydował, że żydzi nie będą mieli własnego państwa (Izraela), dopóki naród żydowski nie złoży wielkiej ofiary – 6 000 000 dusz. I od tego czasu utarło się, że w każdym lokalnym konflikcie w jednej lub drugiej części świata specjalnie wyszkoleni religijni żydzi zaczęli pisać artykuły propagandowe popierające ideę Holocaustu 6 milionów Żydów, bez których nie będzie Izraela. Zwłaszcza wiele takich artykułów opublikowano w amerykańskiej gazecie The New York Times, która wychodzi od 18 września 1851 roku. Jest to druga co do wielkości gazeta w Stanach Zjednoczonych po „The Wall Street Journal” i 39 na świecie. Sloganem gazety jest fraza „Mamy wszystkie nowości, które można wydrukować”. I ktoś z żydów z tego sloganu gazety skorzystał w całej rozciągłości. Co więcej, publiczne okrzyki Holokaustu 6.000.000 żydów rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych, w New York Times, przynajmniej od 1869 roku !!!


Kolaż składający się z publikacji o Holokauście, powstałych w różnych latach w New York Times.

Zauważę, że propaganda – to nie całkiem pijar, jak wielu sądzi. Propaganda jest sztuką oszustwa, gdy mówca lub pisarz dąży do tego, aby wprowadzić w błąd tak wielu, jak to tylko możliwe, chcąc udowodnić coś nieprawdziwego, niezależnie od prawdy!

Kiedy wybuchła II Wojna Światowa, odpowiedzialni za Adolfa Hitlera i nazistowską partię NSDAP, którzy mieli szczególną niechęć do wschodnich żydów, przywódcy narodu żydowskiego postanowili wykorzystać tę okazję.

Jak wyraziła się moja znajoma Asia Nikołajewa, „do miliona zabitych żydów dodali jeszcze pięć milionów nieistniejących”, aby w ten sposób zgadzała się ich księgowość. Liderzy światowego żydostwa bardzo chcieli aby wszyscy wierzyli, że naziści faktycznie zabity w latach II wojny światowej 1939-1945 dokładnie 6.000.000 żydów. Wszakże po wojnie powstało pytanie: być albo nie być dla żydowskiego państwa Izrael na terytorium Palestyny.

W czasie wojny 1939-1945 naziści rzeczywiście zabili wielu żydów, temu nikt nie przeczy. Ale wszystkie oświadczenia na temat 6 000 000 zamordowanych żydów są czystą propagandą! To kłamstwo, pod którym ugięto się, i które dziś wspiera ONZ. Wybaczcie, a przedwojenne artykuły w „New York Times” z tymi cyframi skąd się wzięły?! Przecież, to co napisano piórem, nie wytnie i siekierą!

To są fakty, które demaskują żydowskie kłamstwo.

Więc co mamy teraz?

Mamy fakt: Rosja w osobie Najwyższego Sądu Federacji Rosyjskiej wykorzystała unikalny przypadek w Permie (dziękuję za ten przypadek obywatelowi Izraela W. W. Kleinerowi, który napisać doniesienie do prokuratury na Romana Juszkowa!), aby powiedzieć żydowskiemu kłamstwu swoje nie!

Jest to przełomowe wydarzenie we współczesnej historii Rosji! I wydaje mi się, że obiecuje zmiany w wielkiej polityce!

2 grudnia 2018 r. Murmańsk. Anton Blagin

P.S.

W tym samym czasie, w rosyjskich szkołach od 2012 roku, nauczyciele nadal szpecą umysły rosyjskich dzieci kłamstwem o 6 milionach Żydów zabitych przez nazistów!

„Ministerstwo Edukacji i Nauki oficjalnie uwzględniło Holocaust w obowiązkowym programie nauczania szkół średnich, przygotowano już materiały szkoleniowe i przeznaczono niezbędny czas na naukę – 72 godziny! – do opanowania kursu, a 10 pytań dotyczących Holocaustu jest nawet włączonych do egzaminu państwowego.

Oczywiście, natychmiastowe działania zostały podjęte w celu wyszkolenia nauczycieli: Akademia Zaawansowanych Studiów i Przekwalifikowania Zawodowego Pracowników Edukacyjnych, we współpracy z Centrum Holokaustu w Moskwie, opracowała już program dla kierowników edukacji i nauczycieli nauk społecznych. Tak więc od 1 września 2012 r., równocześnie z tematem „Podstawy religii i etyki świeckiej”, wszystkie rosyjskie dzieci w wieku szkolnym są zobowiązane do zapoznania się z historią żydowskiego Holokaustu.

Nowe szkolenie ma wiele niezwykłych funkcji. Po pierwsze, sama nazwa – „Lekcje na temat Holocaustu. Droga do tolerancji „- wyraźnie pokazuje, że samo studiowanie historii nie będzie ograniczone: równolegle nasze dzieci będą uczone” tolerancji „. Nie chodzi tu o rosyjską „tolerancję”, która przez stulecia łączyła wszystkie narody naszego kraju w jedno państwo rosyjskie, przy tym nie tolerowały ludzkiego zła, a „tolerancji” zapożyczonej z Zachodu. Otóż, jak wiecie, są oni bardzo „tolerancyjni”, włączając w to każdego rodzaju zboczeńców. Więc nasze dziecko jeśli chcemy, będzie tolerancyjne wobec ludzkich wad …Źródło.

Komentarze:

Sandr71: Wydaje się, że wbrew twierdzeniom nazistowskiego zbrodniarza Goebbelsa kłamstwo wciąż ma swoje granice wzrostu i wpływu! Rosnące do rozmiarów „więcej niż monstrualnych”, przestaje być postrzegane jako coś, w co można uwierzyć. I to zachęca WSZYSTKICH ROZUMNYCH LUDZI ZIEMI. Bo kłamstwo niesie nieprzerwany strumień od wielu mediów i już przekroczyło definicję „potworności”. Wkrótce będziemy żyć zgodnie z prawdą!

A.Blagin: Post scriptum

Artykuł z odpowiedzią pojawił się już NA KONCIE, napisany przez jakiegoś Alexandra Rabina wyłącznie w stylu jidysz i, oczywiście, z bezczelnym, prowokującym tytułem:


Z czego się cieszycie, bidacy?

Oto link do niego: http://cont.ws/@ralexd/1146196

Między innymi A. Rabin aktywnie rozpowszechnia brudne plotki o mnie w oczach czytelników na KONCIE, dyskredytując mnie w oczach czytelników. Oto dobry przykład:

Wydałem książki! Na razie jest ich cztery. Następne kilka przygotowuję do publikacji. Te opublikowane są przedstawione na tym zdjęciu:

Trzecia z rzędu („Apokalipsa nadejdzie jutro„) została uznana przez sąd w 2015 r. za „materiał ekstremistyczny”. Włączana na listę zabronionych książek, znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Wierzę, że została uznana za „ekstremistkę” za rozdział: „Ratuj żydów przed izraelitami, a ocalisz cały świat!” Lokalne media, opisując to wydarzenie, napisały: „Książka A. Blagina jest uznawana za ekstremistyczną za nadmierną krytykę judaizmu”.

Co do mojego domniemanego wykluczenia ze Związku Pisarzy Rosji, jak A. Rabin stwierdza w swoich komentarzach w publikacji „Z czego się cieszycie, biedacy?” odpowiem: zaledwie trzy dni temu otrzymałem „List z podziękowaniami” jako członek Związku Pisarzy Rosji podpisany przez przewodniczącego Regionalnej Dumy w Murmańsku:

Tak więc Alexander Rabin występuje w roli Josepha Goebbelsa (lub Leiby Trockiego) na KONCIE! Jest kłamcą, manipulatorem i prowokatorem!

Komentarz:

Logos_DXL: Zajęło im 3000 lat aby zalegitymizować swój wybór i niezaprzeczalność, a ty w 8 lat masz już rezultaty – czas się odwrócił. PS: Siła – w prawdzie! Moje szczere pozdrowienia! W końcu słońce wzeszło nad naszym krajem!

Jürgen Graf (Szwajcaria): Drogie panie i panowie, drodzy przyjaciele! Werdykt w tak ważnej sprawie nie następuje bez „zielonego światła” z Kremla. Mamy więc wielki powód do radości! Ciepłe pozdrowienia!

źródło

źródło2

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

 

źródło: http://treborok.wordpress.com/sad-najwyzszy-rosji-powiedzial-zydowskiemu-klamstwu-nie-pomimo-rezolucji-onz-w-sprawie-holocaustu/comment-page-1/#comment-9568

3 myśli w temacie “Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!

 1. Pamiętam czasy, gdy uczono nas ile to milionów ofiar zginęło w samym tylko Auschwitz, niemniej ich obecnie przedstawiana liczba, tj. ok. 1,1 mln, w tym około 900 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego wydaje się dokładnie dokumentowana. Proszę sprostować, jeśli mylę się.


  od mg: podaję znalezione informacje i ich źródła, zachęcam do poszukiwania i weryfikowania prawdy
  poniżej linki dające szerszy obraz rzeczywistości
  https://7777777blog.wordpress.com/2018/03/10/jak-zarejestrowac-sie-jako-osoba-bezrobotna/#comment-78936
  https://7777777blog.wordpress.com/2018/03/10/jak-zarejestrowac-sie-jako-osoba-bezrobotna/#comment-78654
  https://7777777blog.wordpress.com/2018/02/08/przypominamy-obowiazuje-wyrok-sadu-najwyzszego-usa-ktory-odrzucil-roszczenia-zydow/#comment-77242
  https://7777777blog.wordpress.com/2018/02/08/przypominamy-obowiazuje-wyrok-sadu-najwyzszego-usa-ktory-odrzucil-roszczenia-zydow/#comment-75729
  https://7777777blog.wordpress.com/2018/02/13/czyzby-zydowska-wrzawa-wokol-polski-to-cynicznie-ustalony-scenariusz-aby-ukryc-przerazajaca-prawde-ze-holokaust-to-program-ktory-zydzi-przygotowali-swoim-wspolbraciom-a-polska-ma-odkupi/#comment-75710
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/14/zydzi-w-polsce-ukrywana-prawda/#comment-75435
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/06/24/pol-lechicki/comment-page-4/#comment-75432
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/06/24/pol-lechicki/comment-page-4/#comment-75422
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/12/19/sprawa-dr-huberta-czerniaka-czyli-czy-polska-jest-panstwem-bezprawia/#comment-74489
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/11/01/irak-zakazuje-syjonistycznych-symboli/#comment-72771
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/09/23/pod-pretekstem-walki-z-asf-nastapil-kolejny-atak-interesu-korporacji-na-polskich-rolnikow-nie-ruszono-dzikow-roznoszacych-choroby-zabito-rolnikom-zdrowe-swinie-a-budowa-obcych-chlewni-na-teryto/#comment-71436
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/09/tak-policja-zydowska-brala-udzial-w-egzekucji-polakow-tragiczne-wydarzenia-z-historii-niemieckiej-okupacji-krakowa/#comment-71315
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/04/29/jeden-narod-obiecal-drugiemu-ziemie-trzeciego-o-powstaniu-izraela-tekst-niepoprawny-politycznie/#comment-70186
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/08/09/slowianie-uczyli-zydow-pisac-kuc-zelazo-oraz-budowac-domy-i-lodzie/#comment-70168
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/06/19/francuz-napisal-list-do-polakow-czuje-ze-polska-cos-robi-w-sprawie-inwazji-muzulmanskiej-w-przeciwienstwie-do-mojego-kraju/#comment-68473
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/06/16/polska-obrona-puszczy-bialowieskiej/#comment-68356
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/08/21/rob-zapas-wody-pitnej-na-10-dni-naklania-niemiecki-rzad-swoich-obywateli-info-tvn-24-pap-i-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung-fas/#comment-66878
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/01/17/zydzi-profanuja-kolumne-zygmunta-polacy-przepedzeni-przez-policje/#comment-65484
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/02/05/zdrada-panstwa-i-narodu-polskiego/#comment-65386
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-10/#comment-63252
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/09/19/kogo-karac-za-szczepienne-zbrodnie/#comment-62336
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/09/21/prezydent-duda-lobbuje-za-ttip/#comment-62322
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/10/kto-tym-wszystkim-kreci-i-dlaczego-tak-wielu-mu-na-to-pozwala/#comment-60675
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/08/dlaczego-pis-wystraszyl-sie-ukrainy/#comment-60514
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/06/12/inwazja-nato-na-polske/#comment-59578
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/04/20/powolne-gotowanie-zaby-czyli-juz-nie-polska-tylko-judeopolonia-podobnie-jak-juz-nie-palestyna-tylko-izrael-ale-palestynczycy-przynajmniej-sie-bronia-i-to-przez-dziesiatki-juz-lat/#comment-58670
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/09/21/jak-to-jest-mozliwe-ze-zydowska-mniejszosc-przez-dziesiatki-lat-rzadzi-wiekszoscia-w-polsce/comment-page-3/#comment-57692
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/09/16/po-pis-owa-islamizacja-polski-tuz-tuz-zydzi-powinni-radowac-sie-faktem-iz-chrzescijanska-europa-traci-swoja-tozsamosc/comment-page-2/#comment-57187
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/12/24/dzisiaj/#comment-56924
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/12/11/chrzescijanski-syjonizm-zwiedzenie-konca-czasow/#comment-56793
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/12/07/chanuka-bluznierstwem-przeciw-chrystusowi-agresja-zbrojna-przeciw-polsce/#comment-56704
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/comment-page-14/#comment-56634
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/29/czy-cos-sie-dzieje-czy-to-tylko-tylko-mija-czas/comment-page-9/#comment-56602
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/09/16/po-pis-owa-islamizacja-polski-tuz-tuz-zydzi-powinni-radowac-sie-faktem-iz-chrzescijanska-europa-traci-swoja-tozsamosc/comment-page-2/#comment-56528
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/10/29/to-sporo-wyjasnia/#comment-56370
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/10/22/udzial-w-wyborach-zdradzie-narodu-i-panstwa-polskiego/#comment-56062
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/09/16/po-pis-owa-islamizacja-polski-tuz-tuz-zydzi-powinni-radowac-sie-faktem-iz-chrzescijanska-europa-traci-swoja-tozsamosc/#comment-55447
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/comment-page-3/#comment-55150
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/08/07/lapowki-za-oddanie-majatku-polskiego-za-bezcen/#comment-54863
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/29/czy-cos-sie-dzieje-czy-to-tylko-tylko-mija-czas/comment-page-6/#comment-54610
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/09/20/dobre-wiadomosci/comment-page-10/#comment-54450
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/#comment-53707
  https://7777777blog.wordpress.com/2014/06/24/informacje-przemilczane-przez-media-powiedz-o-tym-innym/comment-page-2/#comment-53579
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-6/#comment-53440
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/06/04/nie-bojcie-sie-tych-ktorzy-zabijaja-cialo-lecz-duszy-zabic-nie-moga-bojcie-sie-raczej-tego-ktory-dusze-i-cialo-moze-zatracic-w-bezpowrotnym-unicestwieniu/comment-page-6/#comment-52817
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/#comment-52735
  https://7777777blog.wordpress.com/2013/12/25/obywatelska-straz-interesu-narodowego-polakow/comment-page-3/#comment-52490
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/#comment-52429
  https://7777777blog.wordpress.com/2013/12/25/obywatelska-straz-interesu-narodowego-polakow/comment-page-3/#comment-52060
  https://7777777blog.wordpress.com/2014/03/05/ktos-strzelal-do-naszych-ukrainskich-sasiadow-i-usiluje-nami-grac-przeciw-rosji-i-ukrainie/comment-page-3/#comment-51818
  https://7777777blog.wordpress.com/2013/12/25/obywatelska-straz-interesu-narodowego-polakow/comment-page-3/#comment-49942
  https://7777777blog.wordpress.com/2010/09/17/warto-o-tym-wiedziec/comment-page-4/#comment-49559
  https://7777777blog.wordpress.com/2014/06/24/informacje-przemilczane-przez-media-powiedz-o-tym-innym/#comment-47178
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-3/#comment-47174
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/11/10/wychowanie-samowychowanie-edukacja-podnoszenie-swoich-umiejetnosci-i-rozwiazywanie-problemow/comment-page-3/#comment-38933
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-3/#comment-9333
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/06/08/zmiana-ustawy-o-przymusowych-szczepieniach-2/comment-page-2/#comment-6217
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/06/08/zmiana-ustawy-o-przymusowych-szczepieniach-2/comment-page-2/#comment-6123
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/02/27/podstawowe-prawa/comment-page-13/#comment-6061
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/06/04/nie-bojcie-sie-tych-ktorzy-zabijaja-cialo-lecz-duszy-zabic-nie-moga-bojcie-sie-raczej-tego-ktory-dusze-i-cialo-moze-zatracic-w-bezpowrotnym-unicestwieniu/comment-page-4/#comment-1064
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/comment-page-8/#comment-1062
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/06/23/wybory/#comment-363
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/02/27/podstawowe-prawa/comment-page-4/#comment-350
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/02/27/podstawowe-prawa/comment-page-3/#comment-237
  https://7777777blog.wordpress.com/2018/08/23/potworna-trucizna-w-polskich-sklepach-deformuje-plody-i-wywoluje-raka/#comment-85288
  https://7777777blog.wordpress.com/2018/02/06/polska-iii-rp-polin-minister-tworu-syjonistycznego-chce-pouczac-polakow/#comment-75493
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/09/29/dicamba-megatrucizna-monsanto/#comment-73547
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/09/29/dicamba-megatrucizna-monsanto/#comment-71614
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/08/29/eksperci-bija-na-alarm-w-sprawie-otylosci-polskich-dzieci/#comment-70703
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/11/28/ratujmy-sie-przed-gmo/comment-page-2/#comment-70469
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/05/05/pierwsze-lokalne-referendum-w-sprawie-gmo/#comment-69684
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/06/24/pol-lechicki/comment-page-2/#comment-68684
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/06/24/pol-lechicki/comment-page-2/#comment-68670
  https://7777777blog.wordpress.com/2017/04/11/co-kryja-monsanto-papers/#comment-66973
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/02/13/obudzcie-sie/comment-page-3/#comment-66924
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/06/07/bandycka-niewybieralna-ke-za-przedluzeniem-zgody-na-stosowanie-glifosatu/#comment-65959
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/12/23/nevada-city-w-stanie-kalifornia-bedzie-pierwszym-na-swiecie-miastem-ktore-wymusi-strefe-wolna-od-smug-chemicznych-na-niebie/#comment-63920
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-10/#comment-63874
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/20/szokujaca-zmiana-polityki-wobec-gmo-w-polsce/#comment-63626
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-10/#comment-63320
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-10/#comment-63252
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/01/komisja-europejska-zezwala-na-dalsze-stosowanie-roundupu/#comment-63233
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/11/28/ratujmy-sie-przed-gmo/#comment-63105
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/27/szczurzy-krol-technologia-wypaczania-swiadomosci/#comment-63102
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/06/07/bandycka-niewybieralna-ke-za-przedluzeniem-zgody-na-stosowanie-glifosatu/#comment-62208
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/comment-page-14/#comment-60991
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/06/99-percent-of-gmos-could-be-excluded-from-labeling-under-newly-proposed-law/#comment-60501
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/07/06/99-percent-of-gmos-could-be-excluded-from-labeling-under-newly-proposed-law/#comment-60455
  https://7777777blog.wordpress.com/2014/03/05/ktos-strzelal-do-naszych-ukrainskich-sasiadow-i-usiluje-nami-grac-przeciw-rosji-i-ukrainie/comment-page-5/#comment-60002
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/06/07/bandycka-niewybieralna-ke-za-przedluzeniem-zgody-na-stosowanie-glifosatu/#comment-59465
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/01/23/imperium-zla-12-rakotworczych-produktow-monsanto/#comment-58288
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/03/14/sir-julian-rose-o-ttip-i-przygotowywanej-tyranii-rzadu-swiatowego/#comment-58242
  https://7777777blog.wordpress.com/2016/01/23/imperium-zla-12-rakotworczych-produktow-monsanto/#comment-57313
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/comment-page-14/#comment-56877
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/12/07/chanuka-bluznierstwem-przeciw-chrystusowi-agresja-zbrojna-przeciw-polsce/#comment-56696
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/11/28/ratujmy-sie-przed-gmo/#comment-56432
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/29/czy-cos-sie-dzieje-czy-to-tylko-tylko-mija-czas/comment-page-8/#comment-56352
  https://7777777blog.wordpress.com/2014/12/23/prosze-o-naglosnienie-tej-sprawy-wszystkich-i-wszedzie-gdzie-to-mozliwe/#comment-55659
  https://7777777blog.wordpress.com/2010/06/20/20-czerwca-2010-r-historyczny-moment/#comment-54358
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/comment-page-13/#comment-54272
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/06/03/zbrodnie-cia-w-interesie-miedzynarodowego-zyda-cd/#comment-54101
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/#comment-53694
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/#comment-53693
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/#comment-53543
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/09/15/jaki-jest-twoj-problem/comment-page-2/#comment-53134
  https://7777777blog.wordpress.com/2010/09/17/warto-o-tym-wiedziec/comment-page-2/#comment-53034
  https://7777777blog.wordpress.com/2015/02/14/zadania-domowe-do-odrobienia/#comment-52376
  https://7777777blog.wordpress.com/2012/04/07/kompleks-wladzy-judeocentrycznej-zakulisowo-realizuje-swoje-plany/comment-page-4/#comment-51753
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/11/10/wychowanie-samowychowanie-edukacja-podnoszenie-swoich-umiejetnosci-i-rozwiazywanie-problemow/comment-page-3/#comment-51460
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/06/08/zdrowie/#comment-50174
  https://7777777blog.wordpress.com/2014/06/24/informacje-przemilczane-przez-media-powiedz-o-tym-innym/#comment-47541
  https://7777777blog.wordpress.com/2014/03/05/ktos-strzelal-do-naszych-ukrainskich-sasiadow-i-usiluje-nami-grac-przeciw-rosji-i-ukrainie/#comment-41400
  https://7777777blog.wordpress.com/2010/09/17/warto-o-tym-wiedziec/comment-page-3/#comment-39370
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/21/oni-chca-zabic-ciebie-i-twoich-bliskich/comment-page-13/#comment-38888
  https://7777777blog.wordpress.com/2010/09/17/warto-o-tym-wiedziec/comment-page-3/#comment-26570
  https://7777777blog.wordpress.com/2011/09/20/dobre-wiadomosci/comment-page-5/#comment-24747
  itd. …

  Polubienie

 2. „2018/12/23

  Kontrowersyjna decyzja Muzeum Auschwitz.

  Jedno ze stowarzyszeń wykluczone z obchodów rocznicowych

  wPolityce.pl Auschwitz / autor: Fratria

  Czyżby biało-czerwona flaga przeszkadzała komuś w Muzeum Auschwitz, którym kieruje Piotr Cywiński?

  Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych przekonuje, że nie zostało zaproszone na uroczystości rocznicowe w dniu 27 stycznia 2019 r., bo rok temu jedna z osób ze stowarzyszenia miała rozwiesić tam biało-czerwoną flagę.

  Kierownictwo Muzeum odpiera te zarzuty i przekonuje, że chodzi o złe zachowanie jednej z osób, która uczestniczyła w uroczystościach.

  Szanowni Państwo, z przykrością i niedowierzaniem informujemy że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalne pismo z Muzeum Auschwitz, z którego wynika wykluczenie Rodzin Polskich Ofiar z uroczystości rocznicowych w dniu 27 stycznia 2019 r. Muzeum (czytaj dyr. Cywiński) „ukarało” nas tą decyzją za jedną Biało-czerwoną flagę, która tak strasznie „przeszkadzała” na ubiegłorocznej uroczystości. Muzeum Auschwitz nie znosi głosu prawdy, bo PRAWDA OSKARŻA!!!

  — czytamy na Facebooku Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: Muzeum Auschwitz likwiduje ekspozycję poświęconą Polakom? Historyk prosi ministra Glińskiego o interwencje

  Prosimy o należyte stanowisko w tej haniebnej dla Polaków sprawie odpowiedzialnych za dyskryminacje, poniżanie Rodzin Polskich Ofiar przez Muzeum Auschwitz

  — apeluje stowarzyszenie.

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ WYWIAD. Dr Cyra: Pomysł likwidacji wystawy w Auschwitz o więźniach policyjnych kosztem Pileckiego jest niefortunny

  Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych otrzymało następujące pismo od Muzeum Auschwitz:

  Pismo / autor: tysol.pl

  Pismo / autor: tysol.pl

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ostra riposta historyka na zarzuty dyrektora Muzeum Auschwitz: Jaki sens ma zakaz śpiewania hymnu Polski i odprawiania Mszy św.?

  Już w lutym Muzeum Auschwitz zarzucało członkom stowarzyszenia niedostosowanie się do zasad panujących podczas uroczystości rocznicowych. Działacze stowarzyszenia odpowiadali, że dostosowali się do wszystkich zarządzeń organizatorów. Przyjęli trzy zaproszenia, chociaż wnioskowali o pięć, co przecież nie jest przesadnie dużą liczbą.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Rodziny Ofiar odpowiadają na oświadczenie Muzeum Auschwitz: Dementujemy wszystkie oskarżenia

  =============

  http://wpolityce.pl/polityka/426790-kontrowersyjna-decyzja-muzeum-auschwitz

  ==================

  Podobne:

  Dyrektor Cywiński spełnia postulat Danielsa? Rodziny Polskich Ofiar Niemieckich Obozów wykluczone z listy gości

  Jonny Daniels, zwolennik żydowskich nacjonalistów z partii Likud powiedział swego czasu w wywiadzie dla wPolityce.pl

  Muzeum w Auschwitz powinna zarządzać międzynarodowa instytucja, mająca własną straż. Chodzi o to, by te miejsca maksymalnie oderwać od współczesnej Polski. Moim zdaniem to nie wy powinniście też płacić za ich utrzymanie.

  Wielu użytecznych idiotów dało się na to nabrać, nie widząc, że tego typu postulaty wpisują się w tworzenie jednostek eksterytorialnych na terenie państwa polskiego, niezależnych od polskiej administracji vide Muzeum Polin. Wiele rzeczy wskazuje na to, że Muzeum Auschwitz  staje się coraz bardziej “międzynarodową instytucją” podejmując w osobie Piotra Cywińskiego et consortes decyzję wykluczającą arbitralnie z obchodów rocznicowych Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. Pretekstem było rozwinięciem polskiej flagi rok temu.

  Czytaj dalej tutaj:

  http://www.ekspedyt.org/2018/12/22/dyrektor-cywinski-spelnia-postulat-danielsa-rodziny-polskich-ofiar-niemieckich-obozow-wykluczone-z-listy-gosci/

  źródło: http://justice4poland.com/2018/12/23/kontrowersyjna-decyzja-muzeum-auschwitz/

  Polubienie

  1. wszystko, co podałeś, to jakieś blogi. Blogów z zasady nie cytuje się, jako uźródłowienie. Chodzi o konkretne opracowania naukowe, uznanych międzynarodowo czołowych historyków danego tematu. O takie źródła pytam.


   od mg: podałem linki do komentarzy, w komentarzach są szczegóły i odnośniki do źródeł
   nawet jeden z linków wyróżniłem tłustą czcionką, wystarczy klikać, o ile się chce znaleźć…
   a jeśli chodzi o „uznanych międzynarodowo czołowych historyków” to zapewniam, że poszukiwacze prawdy nie mają wstępu do bycia „uznanymi” ani „czołowymi” ponieważ panuje w „środowiskach naukowych” i nie tylko tam, poprawność polityczna i duże pieniądze, a nawet zagrożenie życia by „prawda historyczna” była „odpowiednia”; wielu wybitnych badaczy z powodu mówienia prawdy straciło wolność a nawet życie
   prawda jest zwalczana, można od niej odwracać wzrok, zagłuszać ją, negować, marudzić albo jej szukać i docierać do niej; każdy sam wybiera swoją hierarchię wartości i postawę wobec rzeczywistości

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s