Affidavit of Sovereignty = Oświadczenie o Suwerenności

Opublikowany 11 lis 2018

http://ariowie.com/deklaracja-suwerena/

 


Affidavit of Sovereignty = Oświadczenie o Suwerenności

 

Równość pod prawem jest najważniejsza i obowiązkowa dla wszystkich z mocy prawa.

 

Dowód: Inter Vivos, Nunc Pro Tunc z autografem i odciskiem kciuka oraz w Prawdzie i wedle Subrogacji.  Jako Certyfikat Faktów i Jako Affidavit jest najwyższą Rex Lex Supra – niepodważalną formą Dowodu.

 

Jam jest, [Twoje imię oraz nazwisko pisane naturalnie], tytułowy Suweren, równy królom, fraktal Boga – niniejszym Oświadczam, że:

 

Jestem kompetentna/ny do zarządzania wszystkimi swoimi sprawami.

Wszystkie inne podmioty nie są zdolne do zarządzania jakąkolwiek z moich spraw, i zostają niniejszym zwolnieni.

 

Suwereni nie mogą być sądzeni w sądzie, w zgodzie z odwieczną tradycją Naturalnego Prawa Zwyczajnego, do czasu krzywdy lub szkody wyrządzonej Nun Pro Tunc – Suwerenowi, lub ich własności, pieczy.

 

Jestem wolna/y od przestępstwa i /lub zbrodni i dlatego nie podlegam żadnej karze, żadnej jurysdykcji.

 

Nie jest prawem, bym był zmuszany do wykonywania w ramach jakiejkolwiek umowy, której świadomie, dobrowolnie i celowo nie podjąłem/łam.

 

Co więcej, nie akceptuję odpowiedzialności związanej z przymuszoną i udawaną „korzyścią”,  jakiejkolwiek ukrytej lub nie ujawnionej w umowie lub kontrakcie, bądź innej umowie handlowej.

 

Wszelkie ukryte lub nieujawnione kontrakty i/lub umowy, które rzekomo tworzą zobowiązania do wykonywania, dla osób status podmiotu, nie mają dla mnie zastosowania i są nieważne.

 

Jeśli brałam/em udział w którejkolwiek z przypuszczalnych „korzyści” * związanych z tymi ukrytymi umowami, zrobiłam/em to pod przymusem, z braku pełnej wiedzy w Prawdzie i logice i Bez Przysięgi-równości i jakiejkolwiek innej praktycznej alternatywy.

 

Bez ważnej dobrowolnej oraz świadomej oferty i akceptacji, świadomie podjętej przez obie Żywe Nunc Pro Tunc strony, jest brak możliwości „spotkania umysłów”, a zatem brak ważnej umowy. Każda domniemana „umowa” jest zatem nieważna, ab initio i: ad infinitum.

 

Typowymi przykładami takich zmuszonych i udawanych „korzyści” * są:

 

 1. Akt urodzenia

 

Fakt, że świadectwo urodzenia zostało przyznane przez lokalny szpital lub agencję rządową, kiedy ja wszedłem w ten świat, nie ma znaczenia dla mojej suwerenności.

Żaden status, wysoki lub niski, nie może być przypisany innemu przez kartkę papieru, bez pełnej wiedzy, świadomości oraz zgody odbiorcy.

 

Jest to tylko kartka papieru zawierająca jedynie informacje dotyczące daty i miejsca, tylko z pogłosek. Nie wskazuje faktycznej i prawnej jurysdykcji, nic na własność własności, nic na temat praw i nic na temat statusu podmiotu.

 

Jedyne dokumenty, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie prawne, ponieważ dotyczą mojego statusu w społeczeństwie, to te które podpisałam/em jako żywa istota, świadoma, z pełną jasnością i zrozumieniem, w zgodzie, wolną od błędów w interpretacji lub przymusu jakiegokolwiek rodzaju.

 

 1. Wykorzystanie numeru identyfikacyjnego *SSN=PESEL od Narodowego Centralnego Banku i agencji rządowej

 

Liczbę tę, zwykle przypisaną do osób o statusie podmiotu, używam wyjątkowo, tylko jako narzędzie, tylko pod przymusem ze względu na wyjątkową niedogodność w funkcjonowaniu bez niej w dzisiejszym sztucznym systemie umarłych, gdzie jest wymuszana przez banki, pracodawców, kredytodawców i wiele innych agencji rządowych oraz korporacji.

 

Używam przypisanego numeru tylko do informacji, jeśli w ogóle.

 

 1. Wykorzystanie pieniądza fiducjarnego IOU jako waluty fiat do spłacenia roszczeń

 

Jest to wymuszona i podstępna technologia oparta na przestępczym okradaniu z energii. Brak wolnej zgody, brak świadomego kontraktu, przymus.

 

 1. Korzystanie z wymuszanego konta bankowego, z wymuszonym i wyłudzonym podpisem

 

Podpis jest tylko do uruchamiania narzędzia. Jest to wymuszona i podstępna technologia naruszająca moje Prawa Naturalne.

 

 1. Złożone zeznania podatkowe

 

Wszelkie zeznania podatkowe są wymuszone i podstępne. Zostały złożone z powodu strachu oraz terroru. Zastraszanie przez poborcę podatkowego i lokalne biura asesorów. Żadna umowa dwustronna nigdy nie została podpisana z pełnym ujawnieniem faktów i korzyści, dobrowolnie i w świadomości.

 

 1. Korzystanie z prawa jazdy oraz uprawnień

 

Prawny cel licencji kierowcy ma charakter tylko komercyjny. Odkąd jam nie jest przewoźnikiem pasażerów ani frachtu na wynajem, nie ma praw, które wymagałyby ode mnie zezwolenia na podróż, stosowanie technologii czy wykonywanie czynności.

 

Tylko pod przymusem używam „licencję”, aby uniknąć terroru, szykan oraz prześladowania.

 

 1. Tablice rejestracyjne, numery, kody pocztowe

 

Jest to narzędzie aby uniknąć ryzyka nękania i interrogacji przez najemników korporacji, z którą prawomocnego kontraktu nie zawarłem.

 

 1. Deklaracja obywatelstwa

 

Każdego dokumentu, jaki kiedykolwiek podpisałam/em, w którym odpowiedziałam/em „tak” na pytanie „Czy jesteś obywatel?” – nie można wykorzystać do złamania mojego statusu suwerena, ani też nie zobowiązuje mnie to do podległości i do wykonywania w jakikolwiek sposób.

 

Jest tak, ponieważ bez pełnego pisemnego ujawnienia definicji oraz konsekwencji takiego rzekomego „obywatelstwa”, zawartych w dokumencie z moim podpisem swobodnie, bez wprowadzania w błąd lub przymusu, nie może być prawnie wiążącej umowy.

 

Odmawiam lojalności wobec jakiegokolwiek ziemskiego rządu, jestem neutralny dla i wobec wszystkich.

 

 1. Licencja na małżeństwo

 

Brak świadomego i jasnego zrozumienia kontraktu.

 

 1. Zastosowanie semantyki

 

Ci, którzy podszywają się pod „rząd” z ang. government *govern = zarządzać *menthal = świadomością. Tylko dlatego, że zmieniają definicje słów w prawach na ich rzekomą przewagę, nie oznacza, że musimy zaakceptować te definicje.

 

Fakt, że definiują słowa „osoba”, „obywatel”, „gospodarstwo domowe”, „adres”, „poczta”, „mieszkaniec”, „pojazd samochodowy”, „kierowca”, „pasażer”, „pracownik”, „dochód” i „podatek”, „zysk”, „lichwa”, „obowiązek”, „jurysdykcja”, „terytorium” i wiele innych, w sposób odmienny od powszechnego użycia, tak aby były związane z podmiotem lub statusem niewolnika, nic nie znaczy w prawdziwym życiu.

 

Jeśli kiedykolwiek podpisałam/em jakiś dokument lub wypowiedziałam/em jakiekolwiek słowa w rejestrze, używając słów określonych przez zwroty w księgach prawa różniących się od zwykłego użycia, nie może być żadnego wpływu na moje Prywatne: Swobody i Wolności i Derywaty Prerogatywy i Prawa autorskie, Status Suwerenny w naRODzie oraz Społeczeństwie, w związku z tym, ani też nie może powstać obowiązek wykonywania w jakikolwiek sposób, przez samo użycie takich słów.

 

Używanie takich domniemanych „korzyści”  jest pod przymusem tylko, i jest z pełną rezerwacją wszystkich moich Praw Zwyczajowych.

 

Nie zrzekłem się żadnego z moich nieodłącznych praw i wolności przez moje korzystanie z nich. Ponadto, moje użycie tak zwanych „korzyści” może być tymczasowe, dopóki nie pojawią się lepsze alternatywy, praktyczne i powszechnie uznawane.

 

FEDERAL JURISDICTION *Federalna Jurysdykcja.

 

Odmawiam jakiegokolwiek naruszenia moich swobód, praw, wolności lub mienia przez federalny rząd, lub jakiegokolwiek jego agenta i/lub z ich nadania i/lub polecenia ich franczyzobiorców i podwykonawców.

 

REVOCATION OF POWER OF ATTORNEY = ODWOŁANIE MOCY PODMIOTU

 

Ponadto, niniejszym wycofuję, unieważniam i unieważniam ab initio, wszystkie pełnomocnictwa, w rzeczywistości lub w inny sposób, domniemane z mocy prawa lub w inny sposób, podpisane przeze mnie lub kogokolwiek innego.

 

Wszelkie agencje, które próbowały pozbawić mnie mojej suwerenności niezawisłości lub własności i wszelkich Prerogatyw Derywat oraz praw autorskich informuję, że zrzekam się, odrzucam i świadomie odmawiam akceptacji jakichkolwiek rzekomych „korzyści” związanych z licencjami, numerami lub certyfikatami.

 

Niniejszym cofam i odwołuję wszystkie pełnomocnictwa.

 

Potwierdzam, że wszystkie powyższe są prawdziwe i poprawne. Potwierdzam, że jestem w wieku zgodnym z prawem i jestem kompetentny do niniejszego oświadczenia.

 

Niniejszym umieszczam własny podpis na wszystkich stwierdzeniach w całym tym dokumencie z wyraźnym zastrzeżeniem wszystkich moich niezbywalnych praw.

 

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Odcisk prawego kciuka oraz podpis – kolor czerwony

 

Data  ________________

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Podpisanie przez trzech niekaranych (o dobrym imieniu) świadków.

Imię i nazwisko  ________________________________________

 

Odcisk prawego kciuka oraz podpis – kolor czerwony

Imię i nazwisko  ________________________________________

 

Odcisk prawego kciuka oraz podpis – kolor czerwony

Imię i nazwisko  ________________________________________

 

Odcisk prawego kciuka oraz podpis – kolor czerwony

źródło: http://docs.google.com/document/d/12OQXQzxwUyJ-8y62NxcJmSaB5pNUaD5YoOCJIXRmB0M/edit

7 myśli w temacie “Affidavit of Sovereignty = Oświadczenie o Suwerenności

 1. Obnażanie Matrixa – Ty jesteś ich końcem suwerenie.

  Opublikowany 13 lis 2018

  Subskrybuj mój kanałhttp://bit.ly/SubDlaPOLA
  ✅kanał Marcin Vam* http://www.youtube.com/channel/UC0CNrKrRRoUyj591ldzbJhA/videos?sort=da&view=0&flow=list&live_view=500

  http://ariowie.com

  ➡️wspieraj na http://www.patreon.com/pollechicki
  ➡️kontakt: pollechicki@gmail.com

  „A N K H

  Teraz szczypta pisowskich „dokonań”.

  1.CETA I GMO przegłosowane

  2.Przymusowe szczepienia pod groźbą kary

  3.Wodociągi Polskie oddane spółce Tahal z Izraela

  4.Wspomaganie banderowskiej Ukrainy: 4mld zł bezzwrotnej pożyczki, sponsorowanie gazu za free, przyzwalanie na banderyzm i jawne antypolskie działania, ukrainizacja Polski i rynku pracy

  5.Polityka zagraniczna na kolanach ustawa IPN do kosza

  6.Włażenie Żydom w dupę, 100mln na cmentarz żydowski, muzeum Polin (400mln) budowa muzeum getta warszawskiego, w kolejce kolejne chasydów polskich, przepraszanie za marzec 1968 to skandal i farsa.

  7.Ustawa 1066 o bratniej pomocy

  8.Ustawa o wydawaniu polskiej broni i amunicji obcym wojskom to skandal i jawna antypolska ustawa

  9.Sprowadzenie JP MORGAN i dotowanie ich kwota 20mln zł

  10.Brak repolonizacji mediów

  11.Brak rozliczeń złodziei i zdrajców

  12.Brak opodatkowania obcych kapitałów

  13.Podwyżki podatków

  14.Ustawa prawo wodne to farsa i skandal

  15.Brak rozliczeń za reprywatyzacje i nie chodzi tu tylko o Warszawę

  16.Kara za zabicie własnej świni której się nie zgłosi 3 lata = jak za okupacji

  17.Likwidacja branży futerkowej lub próba likwidacji , branża przynosi mld zł zysku

  18.Nadmierne zadłużenie państwa między innymi przez 500+, zamiast tego należy obniżyć podatki zlikwidować pit i cit oraz wiele innych chorych antyludzkich podatków.

  19.Obecność wojsk amerykańskich, to okupacja

  20.Brak reformy sądownictwa lub niedołężne działanie, komunistyczni sędziowie i prokuratorzy jak byli tak są

  21.Brak polityki historycznej ! Cały czas za coś przepraszają, jak nie Żydów to Ukraińców, niedługo Turków będą przepraszać za Wiedeń

  22.Brak reformy górnictwa oraz dalszy drenaż kopalni węgla, brak innowacji w tym dziale, węgiel polski należy gazować a wtedy staniemy się samowystarczalni w gaz i staniemy na nogi gospodarczo

  23.Roszczenia żydowskie

  24.Przyjmowanie imigrantów z Nepalu, Uzbekistanu, Filipin i to bardzo dużo

  25.Brak reakcji na podpisanie aktu 447

  26.Zakłamywanie rzeczywistości i bajdurzenie o samych sukcesach

  27.Cały czas odwlekanie ustawy w obronie najmłodszych

  28.Robienie wszystko z podkulonym ogonem co powie usrael

  29.Zakup obligacji USA w sumie na kwotę 100 miliardów zł !! Co ciekawe, te obligacje są oprocentowane na 1.5% !! A Polska sprzedaje swoje obligacje na 5-6% !!! To naprawdę trzeba być idiota, żeby z całą premedytacją prowadzić politykę obligacji mając na starcie 3.5-4% straty !

  30.Sprawa aneksu do raportu o likwidacji WSI !

  31.Ponad 2 mln ukraińców w Polsce

  32.Za sprawą kolejnych podatków wyjazd polaków z Polski za chlebem

  33.Dziwne konszachty z ludźmi typu Jonny Daniels, Leib Fogelman, Stambler oraz sekta Chabad-Lubawicz

  34.I co, myślisz, że to tylko pisiory? pis po psl nowoczesna cale antypolskie barachło – to jedno i to samo zło.

  A za PO:

  1.Afera taśmowa

  2.Afera hazardowa

  3.Afera wyciągowa

  4.Afera stadionowa

  5.Afera autostradowa

  6.Afera stoczniowa

  7.Afera AmberGold

  8.Afera Elewarru

  9.Afera z informatyzacją MSW

  10.Afera z budową gazoportu w Świnoujściu/dostawami gazu z Kataru

  11.Afera z budową elektrowni atomowej (od 5 lat trwa „wybieranie” lokalizacji, a zarząd specjalnych spółek bierze kasę)

  12.Afera z opóźnieniem publikacji przez Rządowe Centrum Legislacji ustawy o rajach podatkowych

  13.Grabież Polakom połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w OFE (153 mld zł)

  14.Wydłużenie obowiązku pracy (wieku emerytalnego) o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn

  15.Rozrost biurokracji (sto tysięcy nowych etatów)

  16.Drastyczny wzrost zadłużenia kraju (z 530 mld zł do blisko 1 bln zł)

  17.Podniesienie VAT-u na wszystko

  18.Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców

  19.Zamrożenie na 8 lat kwoty wolnej od podatku, kwot uzyskania przychodu oraz progów podatkowych

  20.Podniesienie akcyzy na paliwo

  21.Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa)

  23.Wprowadzenie nowego podatku paliwowego – tzw. opłaty zapasowej

  24.Nałożenie na Lasy Państwowe haraczu w postaci podatku od przychodu (a nie dochodu!)

  25.Prace nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego

  26.Prace nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego

  27.Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego

  28.Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO

  29.Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej

  30.Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń

  31.Przyjęcie ustawy o „bratniej pomocy” (tzw. ustawa 1066)

  32.Spuszczenie w sejmowym klozecie kilku milionów podpisów złożonych pod obywatelskimi inicjatywami referendalno-ustawodawczymi

  33.Utajnienie raportu o nieprawidłowościach w ZUS do jakich doszło w latach 2008 – 2013

  34.Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych

  36.Podpisanie z Rosją niekorzystnej umowy gazowej (najdroższy gaz w Europie)

  38.Drenaż Funduszu Rezerwy Demograficznej

  39.Wyprzedaż majątku narodowego za ponad 65 mld zł (w tym spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów);

  40.Ograniczenie potencjału militarnego

  41.Brak przemyślanej i suwerennej polityki zagranicznej

  42.Wszechobecny nepotyzm i kolesiostwo (tysiące stanowisk opłacanych z publicznej kasy dla kolesi z Platformy „Obywatelskiej”)

  Na koniec: 10 przykazań manipulacji społeczeństwem Noam Chomsky.

  1.Rozpraszanie uwagi.

  2.Problem – reakcja – rozwiązanie.

  3.Odwlekanie zmian.

  4.Stopniowanie zmian.

  5.Mów do społeczeństwa jak do dziecka.

  6.Skupienie na emocjach a nie na faktach.

  7.Ignorancja i przeciętność.

  8.Utwierdzanie że przeciętność jest ok.

  9.Zamiana buntu na poczucie winy.

  10.Poznawanie ludzi, lepiej niż oni sami siebie…”

  Polubienie

 2. Obnażanie Suwerena – Deklaracja Suwerena II RP

  Pol Lechicki
  Nadawane na żywo 17 mar 2019

  Link do Deklaracji 💁🏻‍♂️ http://marcinvam.com/DS2RP/
  Wsparcie Autora 🙋🏼‍♂️http://www.patreon.com/pollechicki
  Bardzo dziękuję i życzę Serdeczności ❤️

  ✅strona ARIÓW: http://ariowie.com
  ✅kontakt: marcinvam@gmail.com

  W prawie morskim, czyli w prawie admiralicji, handlowym, martwych…którym posługuje się Matrix, istnieje DOMNIEMANIE TWOJEJ ZGODY, mimo, że nie zawarłaś PRAWOMOCNEGO kontraktu z państwem (administracją Matrixa).
  Twoje milczenie (niewiedza) jest traktowana jako zgoda na np przymus opodatkowania, przymus szczepień, każdy przymus administracyjny itp.
  Kiedy rozwiniesz temat na wokandzie, pada pytanie „skąd mamy wiedzieć, że jest to przymus dla ciebie, skoro nie protestujesz i nie przedstawiasz siebie w innej przestrzeni prawnej niż ta”, czyli „inny” Matrix?
  Np. znamy to z deklaracji Jehowyh w szpitalach…
  Ale to nie wszystko.
  Na jakiej podstawie, możesz udowodnić, że dziedziczysz po IIRP?…
  TA DEKLARACJA JEST TYLKO DLA CIEBIE ;)
  Mam nadzieję, że jest to już jasne. Serdeczności

  „Paweł Socha

  Jak to pobrać….???

  źródło: .http://www.youtube.com/watch?v=K2gWTsgnqTo&lc=Ugzz8ElwIR6jyt32VBF4AaABAg

  „Pol Lechicki

  http://marcinvam.com/DS2RP/

  źródło: .http://www.youtube.com/watch?v=K2gWTsgnqTo&lc=Ugzz8ElwIR6jyt32VBF4AaABAg.8sbpWWuJhJ78sbuVEScZmB


  od mg: http://chomikuj.pl/mgrabas/Pol+Lechicki+(Marcin+Vam)/Deklaracja+Suwerena+IIRP+-+Google+Docs,6741319152.pdf

  „Pol Lechicki

  PROSZĘ WSZYSTKO KOPIOWAĆ I PRZEKAZYWAĆ DALEJ.
  Film był zablokowany kilka godzin, ataki na stronę, blokada linku na Facebook oraz „zapętlenie” linku do deklaracji. PO KILKU GODZINACH WSZYSTKO DZIAŁA, ale do czasu.

  W prawie morskim, czyli w prawie admiralicji, handlowym, martwych…którym posługuje się Matrix (państwo), istnieje
  DOMNIEMANIE TWOJEJ ZGODY, mimo, że nie zawarłeś PRAWOMOCNEGO kontraktu z państwem (administracją Matrixa).
  Twoje milczenie (niewiedza) jest traktowana jako zgoda na np przymus opodatkowania, przymus szczepień, każdy przymus administracyjny itp.
  Kiedy rozwiniesz temat na wokandzie, pada pytanie „skąd mamy wiedzieć, że jest to przymus dla ciebie, skoro nie protestujesz i nie przedstawiasz siebie w innej przestrzeni prawnej niż ta”, czyli „inny” Matrix?
  Np. znamy to z deklaracji Jehowyh w szpitalach, których się nie szczepi i przetacza krew itp…
  Ale to nie wszystko.
  Na jakiej podstawie, możesz udowodnić, że dziedziczysz po IIRP?…Kto o tym poświadczy?…
  TA DEKLARACJA JEST TYLKO DLA CIEBIE ;)
  Mam nadzieję, że jest to już jasne. Serdeczności

  ➡️ Polska jest własnością…KARTELI:

  źródło: .http://www.youtube.com/watch?v=K2gWTsgnqTo&lc=UgydZ1D0tLGuXGmncpJ4AaABAg

  „R@Dzio_Z

  kopia zrobiona http://d.tube/#!/v/radzik/nx94mlwf”

  źródło: .http://www.youtube.com/watch?v=K2gWTsgnqTo&lc=Ugx1qlAspHpHZLO0CqR4AaABAg

  Obnażanie Matrixa – atak na Deklaracje Suwerena II RP

  Pol Lechicki
  Opublikowany 18 mar 2019

  http://marcinvam.com
  http://patreon.com/pollechicki

  od mg: http://chomikuj.pl/mgrabas/Pol+Lechicki+(Marcin+Vam)

  Polubienie

  1. ODRODZENIE Suwerena – Znajdź Swój RÓD.

   Pol Lechicki
   Opublikowany 23 mar 2019

   Wsparcie Autora http://www.patreon.com/pollechickihttp://www.paypal.me/odRODzenie
   Bardzo dziękuję i życzę Serdeczności
   http://ariowie.com/forum – znajdź swój RÓD

   strona ARIÓW: http://ariowie.com
   kontakt: marcinvam@gmail.com

   kamera SONY FDR AX33

   Link do Deklaracji http://marcinvam.com/DS2RP/
   W prawie morskim, czyli w prawie admiralicji, handlowym, martwych…którym posługuje się Matrix, istnieje DOMNIEMANIE TWOJEJ ZGODY, mimo, że nie zawarłaś PRAWOMOCNEGO kontraktu z państwem (administracją Matrixa).
   Twoje milczenie (niewiedza) jest traktowana jako zgoda na np. przymus opodatkowania, przymus szczepień, każdy przymus administracyjny itp.
   Kiedy rozwiniesz temat na wokandzie, pada pytanie „skąd mamy wiedzieć, że jest to przymus dla ciebie, skoro nie protestujesz i nie przedstawiasz siebie w innej przestrzeni prawnej niż ta”, czyli „inny” Matrix?
   Np. znamy to z deklaracji Jehowyh w szpitalach…
   Ale to nie wszystko.
   Na jakiej podstawie, możesz udowodnić, że dziedziczysz po IIRP?…
   TA DEKLARACJA JEST TYLKO DLA CIEBIE ;)
   Mam nadzieję, że jest to już jasne. Serdeczności

   Polubienie

 3. Odrodzenie Suwerenów – Amerykańska Hucpa 447 dobra dla Polaków? Sprawdź

  Opublikowany 1 kwi 2019

  Mienie bezspadkowe ofiar WWII, w świetle prawa międzynarodowego staje się własnością skarbu państwa – proste, prawda?
  Ale którego państwa, skoro IIIRP czyli PRLbis jest nowym okupanckim tworem? Całe mienie IIRP jest dobrem Suwerenów IIRP.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s