Co robić gdy Twoje dziecko umiera po „szczepieniu”? – Norma Erickson i Catherine J Frompovich

Przewodnik rodzica

 

Norma Erickson – Prezes SANE Vax i Catherine J. Frompovich

Wytyczne do badań medycznych podczas autopsji.

Rodzice powinni natychmiast zażądać przeprowadzenia pośmiertnej sekcji, podczas której są wykonywane określone testy.

Wprowadzenie

Przez całe lata różni doktorzy medycyny, prawnicy i rodzice kontaktowali się z autorami tego przewodnika  poszukując informacji na temat testów medycznych, które mogły by wskazywać na związek przyczynowy pomiędzy „szczepionkami” i zawartymi w nich składnikami a poważnymi efektami „ubocznymi” u wcześniej zdrowych niemowląt, małych dzieci lub nastolatków którzy zmarli po:

1. Otrzymaniu „szczepionki” („szczepień”) lub
2. doświadczeniu przedłużających się skutków „niepożądanych”, spowodowanych „szczepieniami”.

Ponieważ prośby takie pojawiają się coraz częściej, najwyraźniej istnieje potrzeba takich informacji. Niniejszy  przewodnik został sprawdzony pod względem dokładności, w tym pominięcia istotnych informacji potrzebnych do ustalenia czy dziecko zmarło w wyniku działania neurotoksyn i/lub innych niebezpiecznych substancji chemicznych zawartych w „szczepionkach”.

Niektóre z nich są wymienione w liście substancji zawartych w „szczepionkach” dopuszczonych do stosowania w USA: Vaccine Excipient & Media Summary Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine.

Skład „szczepionek” – co możesz znaleźć w „szczepionce”?

Innym źródłem informacji odnośnie składników „szczepionek” jest ulotka „szczepionki” dołączona do opakowania, do której można uzyskać dostęp na stronie internetowej amerykańskiej FDA – Vaccines, Blood & Biologics.

Ulotki „szczepionek” oraz charakterystyki produktu

Przy obecnej praktyce „szczepienia” kilkoma wielo walentnymi „szczepionkami” (często jest to aż 9 oddzielnych „szczepionek”) niemowlętom lub małym dzieciom podczas jednej wizyty w gabinecie, ośrodkowy układ nerwowy niektórych dzieci najwyraźniej ulega przeciążeniu a/lub w mózgu dochodzi do drastycznego uszkodzenia z powodu wielu neurotoksyn i innych toksycznych substancji chemicznych przenikających barierę krew – mózg. Inni pacjenci doświadczają poważnych reakcji alergicznych na jeden lub więcej składników „szczepionki”.

Przypadki encefalopatii lub anafilaksji mogą zakończyć się skutkiem śmiertelnym.

Konwencjonalna „mądrość” głosi iż „szczepionki” są „nieszkodliwe”. Jednak staje się coraz bardziej oczywiste, że nie jest tak w przypadku wszystkich klientów. Informacje i testy omówione w tym poradniku mogą potencjalnie pomóc w udokumentowaniu poszczepiennych uszkodzeń, szkodliwego działania „szczepionki”, jeśli rodzice i ich prawnicy postarają się o patologów, którzy wykonają te testy.

Informacje dla rodziców

Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, że ich instynkty najczęściej są poprawne, szczególnie w odniesieniu do ich dziecka którym opiekują się od urodzenia. Nikt nie zna dziecka lepiej niż jego matka. Najlepiej byłoby gdyby rodzice dokumentowali wszelkie nowe dolegliwości zdrowotne, których doświadczyło dziecko  po otrzymaniu „szczepienia” jak krzyki, drgawki, gorączki, itp. Ta dokumentacja będzie później bardzo pomocna.

Nie ma nic czego mógłby doświadczyć rodzic, co było by bardziej traumatyczne niż śmierć dziecka. Ale kiedy śmierć zdarza się krótko po „szczepieniu” istotny jest czas. Zwykle koroner (lekarz medycyny sądowej przeprowadzający sekcję zwłok) jest wyznaczany przez władze państwowe. Rodzice muszą wiedzieć, że mają prawo zażądania od tego patologa wykonania pośmiertnych badań oraz analiz krwi i tkanek oraz do zachowania próbek i danych które on uzyskał.

Rodzice mogą potrzebować pomocy prawnej lub interwencji prawnika aby przeprowadzić odpowiednie testy. Rodzice mają prawo do zażądania przeprowadzenia autopsji, w tym niektórych testów w poszukiwaniu toksyn, badań podobnych do tych jakie przeprowadza się w przypadku śmierci z powodu przedawkowania narkotyków. Rodzice mają również prawo do żądania przechowywania próbek do przyszłych testów, które zostaną opracowywane w przyszłości w miarę dokonywania nowych odkryć naukowych.

Zrozpaczeni rodzice muszą pamiętać, że jest to czas aby polegać na kochającej rodzinie i przyjaciołach by pomogli im w znalezieniu przyczyn zgonu dziecka, co w większości przypadków można ustalić poprzez odpowiednie badanie pośmiertne. Co robić jeśli twoje dziecko umiera po „szczepieniu”?

Rodzice muszą pamiętać, że lekarze i personel pogotowia nie są zwykle przeszkoleni w rozpoznawaniu poszczepiennych efektów ubocznych. Dlatego też powszechną praktyką jest oskarżanie rodziców, których dzieci zmarły z powodu uszkodzenia mózgu spowodowanego przez „szczepienie” o maltretowanie lub zaniedbywanie dziecka lub też o spowodowanie u niego Zespołu Dziecka Potrząsanego (SBS – Shaken Baby Syndrome), zwłaszcza jeśli nie ma widocznych śladów urazu na ciele dziecka. Właśnie wtedy niektóre badania krwi mogą być najbardziej pomocne w obaleniu takich zarzutów. Poradnik ten informuje jakie testy należy przeprowadzać po śmierci tak szybko jak tylko to możliwe, aby obalić zarzuty spowodowania Zespołu Dziecka Potrząsanego.

Film SYNDROM – Zespół dziecka potrząsanego – Transkrypt

Syndrom dziecka potrząsanego, czy skutek „szczepień”?

Informacje dla prawników

W większości przypadków prawnicy nie są przygotowani do zajmowania się przypadkami poszczepiennych efektów ubocznych. Prawo deliktowe [“Tort law”, czyli winowajca płaci] nie odnosi się do uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez „szczepienia”.

Krajowa ustawa dotycząca uszczerbków na zdrowiu powstałych w wyniku „szczepień” [National Childhood Vaccine Injury Act] z 1986 roku (Public Law 99-660) doprowadziła do stworzenia Narodowego Programu Odszkodowań za Szkody Wyrządzone w Wyniku „Szczepień” [National Vaccine Injury Compensation Program] w ramach którego takie roszczenia mogą być składane. Jednak im więcej dokumentacji medycznej, np. wyników badań pośmiertnych mogą przedstawić adwokaci wraz z roszczeniem klienta, tym bardziej prawdopodobne, że sprawa którą rodzic założy, zwróci uwagę urzędników Federalnego Sądu Stanów Zjednoczonych ds. Odszkodowań [United States Court of Federal Claims].

Różne badania pośmiertne mogą obalić zarzuty doprowadzenia przez rodzica do Zespołu Dziecka Potrząsanego lub SIDS, itp. co zostało omówione poniżej. Prawnicy powinni zgłosić zgon składając raport poprzez  System zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych [VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System] na stronie internetowe HHS: http://vaers.hhs.gov/helpinstructions.

Informacje dla lekarzy medycyny sadowej/patologów

Jak wie każdy patolog, ważnym jest aby ustalić przyczynę zgonu. Powszechnie są tu stosowane testy na obecność substancji chemicznych, w tym legalnych leków/medykamentów (leków sprzedawanych na receptę i ich ilości w organizmie) a także sprzedawanych ulicznych narkotyków.

Ponieważ istnieje wiele neurotoksyn, metali ciężkich (Hg, Al w 4 postaciach), a nawet rekombinowane DNA (rDNA) oraz chemikalia do zastosowań przemysłowych w produkcji „szczepionek” to na patologu ciąży obowiązek wykonywania rozległych testów i analiz zarówno z pobranej pośmiertnie krwi jak i tkanek kluczowych organów – jak mózgu, wątroby, śledziony, serca i jelita cienkiego.

Prof. Shunichi Shiozawa

Prof. Shunichi Shiozawa

Na stronie internetowej PLOS (public library of science/publiczna biblioteka naukowa) opublikowano pracę  Kena Tsumiyama, Yumi Miyazaki i Shunichi Shiozawa pod tytułem „Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity” w której autorzy piszą:

„Wnioski (wskazują)

Ogólnoustrojowa autoimmunizacja wydaje się być nieuniknioną konsekwencją nadmiernej stymulacji układu immunologicznego pacjenta poprzez wielokrotną immunizację antygenową do poziomów które krytycznie przekraczają samoregulację owego układu.” – PLoS One. 2009; 4(12): e8382. Published online 2009 Dec 31 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0008382

Praca Tsumiyamy i jego współpracowników zawiera informacje, które patolodzy mogą uznać za pomocne.

Materiały do testów oraz próbki firmy Qiagen  są dostępne na stronie internetowej http://www.qiagen.com/pl/  razem z informacjami o zamówieniach, numerami faksów i numerami telefonów pomocy technicznej.

Qiagen oferuje Gentra® Puregene® Handbook Second Ed. 2007 – do oczyszczania DNA jakości archiwalnej z: pełnej krwi ludzkiej, szpiku kostnego, kożuszka leukocytarno-płytkowego, komórek z jamy ustnej, płynów ustrojowych, komórek hodowlanych, tkanek, mysiego ogona, drożdży  czy bakterii.

Co robić jeśli twoje dziecko umiera po „szczepieniu”?

Badania w ramach autopsji niemowląt/małych dzieci

 • Test na białko C-reaktywne [CRP]: jeśli wykryto wysoki stan zapalny, to wskazywałoby to na skutek działania „szczepionki”, ponieważ organizmy niemowląt lub małych dzieci nie mogły by wygenerować takich wyników. To wskazywałoby na poważne zapalenie mózgu.
 • Próby wątrobowe.
 • Test na obecność metali ciężkich, zwłaszcza rtęci (Hg) i glinu (Al) we krwi i tkankach mózgu.
 • Test na obecność formaldehydu i formaliny – w szczególności – która pochodzi ze „szczepionek”. Mimo, że organizm wytwarza niewielkie ilości formaldehydu, to jego duże ilości wiązały by się z formaldehydem lub formaliną ze „szczepionek”.
 • Jeśli pobrano fragmenty tkanki mózgowej, należy wykonać testy na obecność rtęci i glinu, który wskazałaby czy te metale ciężkie przeniknęły przez barierę krew – mózg i mogły być czynnikiem przyczyniającym się do zgonu dziecka, gdyż są silnymi neurotoksynami i mogą powodować encefalopatie.

Przeprowadzenie badania cytokin:

 1. Interleukina 1 beta (IL-1β) — IL-1beta jest jednym z kluczowych czynników reakcji zapalnej wynikającej ze stresu fizycznego.
 2. Interleukina 6 (IL-6)
 3. Interleukina 8 (IL-8)
 4. Czynnik martwicy nowotworu (TNF-α). TNF-alfa jest czynnikiem wzrostu komórek odpornościowych i osteoklastów – komórek rozkładających tkankę kostną.
 5. Fibrynogen
 6. Analiza poziomu witaminy C
 7. Poziomy mian dla wszystkich szczepionek. Jeśli są bardzo wysokie to mogło to doprowadzić do molekularnej mimikry powodującej zgon.

Próbki tkanek mózgu przechowywane w postaci bloków parafinowych.

 • Pień mózgu: most, rdzeń przedłużony [medulla oblongata], śródmózgowie [mesencephalon]
 • Hipokamp
 • Móżdżek

Po „szczepionce” HPV Gardasil u nastoletnich dziewczyn i chłopców.

Każda z 3 dawek zawiera 225mcg amorficznego hydroksyfosforanosiarczanu aluminium plus boran sodu (pestycyd) i polisorbat 80, jest to emulgator związany z anafilaksją, drgawkami i zapaścią. Wyniki z pośmiertnych badań krwi i tkanek będą mocnymi dowodami w sądzie jeśli substancje te znajdowały się w organizmie w chwili śmierci ponieważ „szczepionki” są jednymi z ich głównych źródeł.

Dodatkowe informacje

 • Rodzice powinni odtworzyć retrospektywnie stan dziecka w ostatnim tygodniu przed „szczepieniem” – np. czy miało gorączkę, przeziębienie, astmę, incydent alergiczny, grypę lub inną anomalię zdrowotną, a także odtworzyć wydarzenia mające miejsce po „zaszczepieniu”.
 • Czy te zdarzenia i fakty zostały zgłoszone lekarzowi/pediatrze, który zdecydował o podaniu „szczepionki” i jakich udzielił porad?
 • Czy przed „szczepieniem” dziecka lekarz zapytał o ogólny stan zdrowia dziecka?
 • Rodzice muszą jak najszybciej otrzymać pełną kopię dokumentacji medycznej dziecka i zachować ją dla siebie [zanim zostanie sfałszowana].
 • Rodzice muszą upewnić się, że raport „NOP” zostanie zgłoszony.
 • Kiedy „szczepionka” jest podawana dziecku upewnij się, że lekarz/pielęgniarka zapisuje nr partii „szczepionki” i datę jej „ważności” w Karcie „szczepień” dziecka.

Pamiętaj: Dzieci nie powinny być „szczepione” jeśli występuje u nich jakakolwiek reakcja immunologiczna taka jak: sezonowa alergia, alergie pokarmowe, przeziębienie, objawy grypy, itp. – jest coś co lekarze coraz częściej mają w nosie i „szczepią” gdy tylko dziecko ma jeszcze puls.

Zespół Dziecka Potrząsanego

Czy rodzice są przesłuchiwani lub oskarżani o spowodowanie u swego dziecka Zespołu Dziecka Potrząsanego? Jeśli tak to Badanie gęstości kości może udowodnić/obalić zarzut o Zespół Dziecka Potrząsanego. Przeczytaj ten bardzo dobrze udokumentowany materiał omawiający to zagadnie. Artykuł pod tytułem „Unexplained Fractures in Infants and Child Abuse: The Case for Requiring Bone-Density Testing Before Convicting Caretakers” autorstwa mecenasa prawa Matthew B. Seeley’a opublikowany w Brigham Young University Law Review 20 grudnia 2011 roku.

http://digitalcommons.law.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2634&context=lawreview

Poradnik ten będzie okresowo aktualizowany, ponieważ patolodzy i lekarze specjaliści przekazują nam informacje o tym, co uważają za konieczne, aby ustalić przyczynę śmierci w kontekście „szczepień”.

Źródło: A Parent’s Guide: What to do if Your Child Dies After Vaccination

Zobacz na: Prawdziwe przyczyny zespołu nagłej śmierci niemowląt [SIDS]- Michelle Goldstein
Jednoczesna nagła śmierć łóżeczkowa niemowląt [bliźniaków] – SSIDS
Długotrwały wpływ na zdrowie „szczepień” wieloma antygenami – Odtajniony Raport armii USA
Czy na pewno „szczepionki” to najlepiej „przebadane” produkty firm farmaceutycznych? Sprawdźmy.

na podstawie: http://szczepienia.wybudzeni.com/2018/03/17/co-robic-jesli-twoje-dziecko-umiera-po-szczepieniu/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s