Antysemityzm, nie istnieje.

Antysemityzm, nie istnieje. Wilhelm Marr (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Marr), syjonistyczny dziennikarz, który wymyślił termin „antysemityzm” został sfinansowany przez babilońską rodzinę noszącą zwodnicze dziś „nazwisko” Rothschildów.

Określenie „antysemityzm”, jest obecnie wykorzystywane jako prawdziwa broń przeciwko tym, którzy ośmielają się mówić o rządzących hierarchicznym światem syjonistach.

Cóż, „Żydzi” nie rządzą światem. Syjonistyczne elity, Khazarowie, Babilończycy …, są częścią grupy A-Bra/h/m, która zarządza m.in. „interesem antysemityzmu”, nie mającym z semityzmem nic wspólnego.

Adolph Friedrich Wilhelm Marr ( Ur. 16 listopada 1819 roku – zm. 17 lipca, 1904 roku) był niemieckim dziennikarzem i syjonistycznym agitatorem nienawidzącym Palestyńczyków i Arabów.

Ten iluminat, stworzył fałszywy termin „antysemityzmu” w 1881 roku. Już 1841 roku, Marr spotkał się w Zurychu, z politykami, syjonistami, masonami i innymi Iluminatami w celu stworzenia uniwersalnej tarczy obronnej dla królującej nad światem elity. Był to czas, kiedy dwaj syjoniści Karol Marks i Fryderyk Engels przygotowywali się do publikacji „Manifestu Komunistycznego” (1848).

W 1843 roku Wilhelm Marr został wydalony z Zurychu pod zarzutem, promocji syjonistycznego komunizmu, stworzonego przez anglosaski kapitalizm. Dziwne.? Spróbuj logicznie wytłumaczyć własne zachowanie w stosunku do wykreowanej Twoim kosztem władzy …

 

Marr wyjechał do Lozanny, gdzie dołączył do Hermanna Doleke i Juliusa Standau, łącząc anarchizm, ateizm z komunizmem totalitarnym. Były to pierwsze próby stworzenia na popiołach komunizmu i kapitalizmu państwa technokratycznego. Ma to obecnie miejsce…

Wilhelm Marr, należał do masońskiego tajnego stowarzyszenia o nazwie „Schweizerischer Arbeiter „.

W 1845 roku, Marr został wydalony z Lozanny, i udał się do Hamburga. Tam zostaje dziennikarzem i publikuje w satyrycznym magazynie „Maphisto” (1847/48 – 1852).


Należał do Partii Lewicowej i był delegatem na Frankfurckim Zgromadzeniu Narodowym, Frankfurter Nationalversammlung, ogólnoniem. parlament (18 V 1848–18 VI 1849) zwołanym pod wpływem ruchu rewolucyjnego Wiosny Ludów w celu zjednoczenia Niemiec (centrum operacyjne Rothschildów, wytwarzające przekształcenie zjednoczonych Niemiec w państwo handlowe).

Nasz negatywny bohater w 1852 roku, wyjechał na Kostarykę, gdzie próbował być biznesmenem. Jako bankrut powraca do Hamburga, gdzie ponownie rozpoczął prace w charakterze dziennikarza.

W 1854 roku żeni się z Georgine Johanna Bertha Callenbach, córką syjonistycznego biznesmena.

Para rozwiodła się w 1873 roku. W 1874 roku, ożenił się ponownie z masonką Heleną Sophią Emmą Marią Behrend, który zmarł w tym samym roku.

W 1875 roku, ożenił się ponownie z Teresą Kornick, która urodziła mu syna. W 1877 roku rozwiódł się z nią. Jego ostatnią żoną była Clara Maria Kelch.


Wilhelm Marr, był pod silnym wpływem masońskiego ruchu studentów: Burschenschaft (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Burschenschaft , niebawem opisze wam ruchy i korporacje masońskie będące pod silnym wpływem masonerii).

Ten syjonistyczno masoński ruch był przeciwny zjednoczeniu Niemiec, przez co miał budować motywująca antytezę zjednoczenia, jeśli nie jesteś za kimś lub za czymś, będziesz głosował, za nie przemawiająca do Ciebie tezą zjednoczenia. Oto cała tajemnica „wolnych wyborów”, kreacja fałszywej idei, „mniejszego zła”.

W 1879 roku, Wilhelm Marr napisał broszurę „Der Weg zum Siege des Germanenthums uber das Judenthum”. Marr pisał w niej o emancypacji syjonistów, wynikającej z niemieckiego liberalizmu, co umożliwiło syjonistom kontrolowanie branży finansowej, rodzącego się kolejnego państwa handlowego.

 

Ponadto, konflikt narodowy został oparty na różnicach „rasowych”, co przeszkadzało w całkowitej asymilacji syjonistów z podbitym narodem niemieckim.

Według Marra, walka między syjonistami i Niemcami, zakończy się dopiero aktem zwycięstwa syjonistów i śmiercią Niemców.

„Zwycięstwo syjonizmu, zakończy istnienie narodu niemieckiego”, Wilhelm Marr.

Antysemityzm palestyński.

Aby tak się stało, w 1879 roku, Marr zakłada „Antisemiten League”, była to pierwsza oficjalna niemiecka organizacja mająca na celu zwalczanie semityzmu poprzez wydalenie Żydów palestyńskich z kraju.

Z drugiej strony, Wilhelm Marr wpłynęła na profesora Emsa Haeckela, który spopularyzował ideę społecznego darwinizmu.


„Syjonistyczna metafora hodowanego społeczeństwa, jako żywego organizmu była stosowana przez myślicieli takich jak Herbert Spencer, Freidrich Ratzel, czy Halford Mackinder. Zaś William Zebina Ripley, Ellsworth Huntington czy Griffith Taylor rozwijali idee hierarchii rasowej. Jest to teoria stada lub roju, tak uwielbiana przez masonerię i iluminatów … ”

Pomimo wykreowania antysemityzmu, pomysły Marra nie zostały zaakceptowany przez niemieckich nacjonalistów. Liga Pangermańska (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Liga_Pangermańska), założona w 1891 roku, początkowo pozwalała na wstępowanie do niej Żydów pod warunkiem, że byli narodowości niemieckiej.

Pod koniec swego życia, zgodnie z oficjalnymi informacjami, Wilhelm Marr przeprasza Żydów, za stworzenie definicji „antysemityzmu”, pisze o tym m.in. Moshe Zimmermann.


Wilhelm Marr, przez całe życie był finansowany przez Edmonda de Rothschild (http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Edmond_James_de_Rothschild).

Marr jako agent syjonizmu i masonerii udawał Żyda, wykonując podwójną pracę propagandową. Z jednej strony kreował organizacje pro semickie, a z drugiej strony organizacje anty semickie.

Edmond de Rothschild (1845 -1934), wykreował za pomocą takich ludzi jak Marr, silny ruch syjonistyczny, mający m.in. na celu przejęcie Palestyny od Żydów i Arabów.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/deklaracja-balfoura-i-syjonistyczna.html

Ruch antysemicki, stworzył tarczę ochroną dla „prześladowanych syjonistycznych Żydów”.


Duża część tego ruchu była finansowana przez Watykan, i za pomocą tego zafałszowanego obrazu świata, doprowadzono do ludobójstwa użytecznych Żydów, do powstania sloganu walki z antysemityzmem i ruchu dezinformacyjnego kreującego fałszywe idee spisku żydowskiego.

Przed pojawieniem się międzynarodowej organizacji syjonistycznej, Nathan Birnbaum (1864 – 1937) stworzył ruch syjonistyczny „Hovevei Tiona”.

Termin „syjonizm” został przyjęty później przez dr. Theodora Herzla, i omówiony na Pierwszym Kongresie Syjonistycznym, który odbył się w 1897 roku w Bazylei (Szwajcaria).

Biblią syjonizmu są Protokoły Mędrców Syjonu, (Mistrzowie Syjonu to cześć grupy A-Bra/h/m): http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html.

Marr, Birnbaun, Herzl.

Mamy więc: Wilhelma Marra (twórcę pojęcia „antysemityzmu”), Nathaniela Birnbauna (założyciel” Hovevei Tiona „) i Theodora Herzla (kreatora pojęcia ” syjonizmu „).

(Żyd palestyński już nigdy, nie miał być mylony z członkami międzynarodowej grupy A-Bra/h/m.)

Wszyscy byli bezpośrednio finansowani przez Rothschildów, przez co syjonizm nazwany został : „Syjonizmem Rothschildów”.

 

Ten ruch polityczny, w żaden sposób nie jest związanych z judaizmem, semityzmem, będąc tworem anty żydowskim. Większość syjonistów, nie jest nawet blisko wschodniego pochodzenia, 60% syjonistów to europejczycy (w tym Polacy).

Ich „żydowskie” pochodzenie jest wygodnym kreatorem działań antyspołecznych.

„Antysemityzm”

Antysemityzm ,dotyczy działania syjonistów przeciw Żydom, a także kreuje prawo narodowe i międzynarodowe, chroniące syjonistów udających Żydów, przed międzynarodowym społeczeństwem.

Wysoka komplikacja zachodzących procesów i kreowanych reguł społecznych, całkowicie uniemożliwia zwykłemu człowiekowi odnalezienie prawdy.

 

Semici, to nie rasa, nie naród lecz grupy koczownicze (np. Kananejczycy), które stosunkowo niedawno przebrały formę państwowości.

Hebrajczycy, to grupa A-Bra/h/m.

Kasta kapłanów babilońskich, która nawróciła Egipcjan na kult słońca, która przekształciła Rzymian, Greków i Chazarów, stworzyła Chrześcijaństwo i Islam na bazie Mitranizmu, i która chciała i chce odebrać ziemie Palestynie, nigdy nie była częścią kultury palestyńskiej, ani nawet kultury blisko wschodniej.

Ludzie ci, zanim dotarli do najbliższego ich serca Babilonu,wyruszyli z terenu zwanego dziś Kaszmirem.


Ludzie ci, tworzyli grupę A-Bra/h/m (8000 r pne), czyli anty braminów, żyjących poza nawiasem społeczeństwa kastowego.

Język wczesnosemicki jest potomkiem języka staroindyjskiego (a ten przyszedł z kraju Słowian), tak więc Adamis lub Adima oznacza pierwszego człowieka, a Hava lub Heva oznacza: to co życie czyni pełnym.

Kananejczycy żyli z grupą A-Bra/h/m w stanie wiecznej wojny. Te grupy różniły się pod względem religijnym, kulturowym i ekonomicznym …


Sytuacja ta, nie zmieniła się znacząco, do dnia dzisiejszego. Ta składająca się w głównej mierze z kapłanów grupa, niosąca w swoich rękach dziedzictwo Słowian, Braminów, Mezopotamii, Egiptu…, stawiała na wyższość kastową i wyzysk społeczny.

(Wolna wola, nie usprawiedliwia głupoty i anty ludzkiej przynależności kastowej.)

To im zawdzięczamy wojny, ideologie podziału, kasty, tajne bractwa, wytworzenie tez i antytez społecznych i religijnych … Czyli, burdel dnia dzisiejszego.

Stosowanie represji społecznych, ekonomicznych i militarnych, jest motywem przewodnim propagandy grupy A-Bra/h/m.


Propaganda syjonizmu odniosła wielki sukces, sterowana nienawiść kościoła, nienawiść medialna, prowokacje, pogromy i wygnania, to wina podszeptów jednej grupy … A-Bra/h/m przeciwko Kananejczykom, Judejczykom i wreszcie Palestyńczykom. Wszystko to doprowadziło do międzynarodowej formy nienawiści ukierunkowanej przeciwko tzw. Żydom.

Jednak, aby dopełnić proces dezinformacji członkowie grupy przybrali postać uciemiężonego narodu żydowskiego, kreując zyski z własnych morderstw i nie godziwości.

Zobaczcie, teren Palestyny był atakowany przez narody podbite przez grupę A-Bra/h/m, Rzymian, Egipcjan, Hetytów, Filistynów, Asyryjczyków, Arabów, Turków osmańskich, czy Brytyjczyków …

Musicie coś wiedzieć, grupa A-Bra/h/m, to dawni Słowianie, a raczej niebezpieczna grupa przestępców, wykolejeńców i szaleńców …


Kiedy Słowianie nie mogli dać sobie rady z niebezpiecznymi ludźmi, przestępcami …, wysyłali ich najpierw na daleki wschód (w Kaszmirze stworzyła się grupa A-Bra/h/m ), a pózniej na tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Tak było w okresie od 20000 do 8000 r pne.

Wszystkie pisma mistyczne związane z religiami, stworzyli członkowie jednej grupy/ A-Bra/h/m. Biblia, Koran, Talmud Babiloński, Kabała, Merkawah …

Oni wykreowali wasz niewolniczy świat kast. Przyjmując role panów, władców, papieży, proroków, mesjaszy i ludzi bogów. Tak to wasi braci Słowianie, a raczej wypędzeni degeneraci, ludzie bez ziemi, którzy przysięgli zemstę wszystkim rdzennym narodom, rodom i królestwom.


Uwielbiacie horrory, przecież ich psychopatia i demonizm przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Nie jesteście wstanie zrozumieć okultyzmu, praktyk sadomasochistycznych wchodzący w kanon obrzędów rytualnych, których jesteście nieświadomą częścią.

Terroryzm, wojny, rewolucje, psychopatia, demokracja, komunizm, monarchia, nazizm, faszyzm, nacjonalizm, szowinizm, antysemityzm … , to kurewstwa nazwane z finezją psychopaty …

Przecież to reakcjonizm, kreacja nowych systemów osadzonych na starych, kastowych zasadach działania, używających tylko nowych zwodniczych nazw i sloganów.


Zawsze jesteście pod kontrolą dyrygującej Wami władzy, strachu, tortur i podziału.

Chociaż, to oni są rasistami, faszystami, antysemitami …, to Ty musisz się bać, bo to oni ustalają, kto jest winny nieistniejącego przestępstwa.

Nieważne po, której stronie barykady staniecie, zawsze przegracie bo sprawiedliwość i władza jest po ich stronie.

Chore łby, namawiają Was do nienawiści międzyludzkiej, nie wiedząc, że są marionetkami w rękach kreatorów podziału społecznego. Wolność i niepodległość, leży w zniesieniu władzy hierarchicznej.


Nie ma hierarchii, nie ma podziału społecznego. Inaczej kreujesz wojnę z własnym umysłem, stając się wrogiem samego siebie.

Mity prowadzą do absurdów.

Semici tacy jak Hitler, Saddam Husajn, Jaser Arafat … to antysemici …?! Jeśli Arabowie są Semitami, to Izrael jest antysemicki … Logika, każe nam odrzucić nieistniejące hasła nienawiści.

Bo większość Semitów jest antysemitami. Co więcej, większość Polaków jest anty polakami, poprzez wspieranie hierarchii kosztem narodu.


Nawet nie można użyć nazwy filosemita, ponieważ większość filosemitów jest antysemitami wspierając Izrael w walce z Palestyną.

Zadajcie to pytanie panu Dudzie.

(Pomogę Wam napiszcie na Twitterze: Pana stosunki rodzinne, każą nazywać pana filosemitą, jednak Pana stosunek do Żydów i Arabów Palestyńskich stawiają Pana w jednym rzędzie z antysemitami.)

Rozumiecie? Wasz światopogląd jest mitem, kreacją nienawiści i głupoty.

Jedź do Palestyny, porozmawiaj z ludźmi, żydami, Arabami, a potem kreuj opinie o danym człowieku, nie przez pryzmat jego przynależności rasowej i narodowej. Dlaczego, a oburza Was każdy głos o polskim lenistwie i złodziejstwie … ?!


Dajecie się zwieść, skłócić, dajecie sobą kierować, porzuciliście idee wolnej woli na rzecz decydujące za Was hierarchii.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/judaizm-nie-jest-syjonizmem-zyd-nie.html

Zauważcie, że nie ma problemu z grupami palestyńskimi, nie ma problemu z grupami religijnymi, mamy problem z wykreowanymi przez syjonizm Wahhabistami, i grupami terrorystycznymi wytworzonymi przez grupy specjalne na zlecenie syjonistów.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/islam-czy-wahhabi.html

Genialni psychopaci, przekazują te same psychodeliczne geny pomiędzy członków grupy A-Bra/h/m, rozszerzając sporadycznie krąg o białe, żółte i czarne kobiety. Oczywiście urodzone w ten sposób dzieci, nie wychodzą poza użyteczny krąg masonerii.

Narody, poruszają się po zamkniętym kręgu pojęć, form rozwojowych, i błędnych idei form ustrojowo religijnych.

Kiedy mówię Wam o samostanowieniu, nie rozumiecie o czym mówię, bo nauczono Was sloganów na temat wolności kojarzonej z demokracją, czy socjalizmem… Natomiast obie formy ustrojowe, niczym (dla zwykłego człowieka) się nie różnią, oprócz zastosowania różnych, bezpośrednich form przymusu.

 

Człowiek zamiast rządzić samym sobą, daje się wykorzystywać innym, ponoć lepszym od niego ludziom. To już nawet nie jest kretynizm i ignorancja, to jest choroba psychiczna, polegająca na negowaniu swojej wartości, inteligencji, wolności czy godności …

Kaci kreują marionetki, a ofiary oddają im władze nad własnym życiem. Macie syndrom osobowości autorytatywnej, mesjasza, celebryty konstruowanego na podobieństwo „Boga”.?!

Antysemityzm świecki, religijny, ideologiczny, biologiczny, polityczny, społeczny, ekonomiczny …, i w takim pojęciowym gównie, dane jest Wam żyć, nikomu nie potrzebne hasła, formy, nazwy nie mają nic wspólnego z człowieczeństwem, empatią, wolnością i inteligencją.


Psychopaci, kreuje wymyślony świat nazw, tytułów, ustrojów, tez, antytez, a Wy żyjecie tym dzieleni przez chaos fałszywych pojęć …

Wolność narodów, zależy od Waszej mądrości i inteligencji, żadna wojna i nienawiść nie wciągnie w swój wir mądrych ludzi.

Naród wybrany (rasa panów, naród kapłanów, rasa mędrców …) to slogan psychodelicznej, egocentrycznej grupy A-Bra/h/m, mający, pokazać światu jej wyjątkowość w sianiu nienawiści, podziału i ludobójstwa.


Ta międzynarodowa grupa przestępcza, kieruje człowiekiem za pomocą psychologii, strachu, pieniądza i pochlebstwa. Dla tej grupy jesteście niewolnikami, nierozumiejącymi podstaw swojej niedoli.

Dogmat pieniądza, dogmat rasy panów, wyższość rasy panów nad stadem zniewolonych zwierząt …

Ci, nienawidzący pogan kretyni, chcą ukryć miejsce swego narodzenia, chcą ukryć bezhierarchiczne formy życia, aby uzasadnić role własnej władzy przez sztucznie wykreowane pisma mistyczne.

Grupa A-Bra/h/m, chciała i chce ukryć wolność ludów pogańskich i wysoki stopień rozwoju ludów wczesno słowiańskich, poprzez wymyślne bóstwa, religie i wykreowany terror.


Ważną rolę w ich działaniu, odgrywa niszczący narody okultyzm.

Zauważcie, że wybrani rabini, księża, pastorowie, mistrzowie…, kreują wizerunek międzyludzkiej nienawiści religijnej i społecznej, przez przynależność do tajnych bractw.

Zrozumcie, że już wykreowanie wielu przeciwstawnych sobie religii, zmusi ludzi do przemocy, rozgoryczenia i zjednoczenia religijnego pod symbolami grupy A-Bra/h/m.


Czytam te wszystkie bzdety: „wojna Watykanu z syjonizmem potwierdzona”, a kto tworzy Watykan jeśli nie syjoniści, kto wyprodukował biblie, islam, faszyzm i holokaust, kto zniszczył rdzenne ludy Europy, Ameryki, Afryki? …

Kto? … Wasz syjonistyczny Watykan.! Jakość nie widziałem palestyńskich Żydów atakujących Słowian, Majów czy Daków … Widziałem, za to syjonistów, jezuitów, masonów, templariuszy, niszczących wszystkie formy wolność i samostanowienia …

Religijne i polityczne zaślepienie, jest głównym grzechem zniewolonego człowieka, uciekającego przez wolnością i odpowiedzialnością za losy państwa.


Mity teologiczne, doprowadziły do czystek etnicznych, do ideologii ziemi obiecanej, fundamentalizmu islamskiego, do dewiacji moralnej krajów chrześcijańskich, do kreacji rasy panów, przez naród wybrany … To jest logiczny ciąg dalszy działania grupy A-Bra/h/m. Mit teologiczny, stał się mitem politycznym, społecznym i kulturowym.

Główną rolę w polityce, religii,ztuce …, odgrywa mesjanizm, kreujący ideologie Boga – człowieka. Co masoneria przeniosła na podatny grunt popkultury … Debile tworzą anioły, bogów i celebrytów … Kretyni, tworzycie kasty, poprzez upodlenie własnej duszy, logiki i dumy …

Antysemityzm, ateizm, anarchizm, jest przejawem zasady akcji i reakcji i dialektyki heglowskiej, to jest gra, mit, to jest forma sztuki podziału, na którą dali się złapać Polacy, Niemcy, Rosjanie, Amerykanie …

Monoteizm wykreowany przez grupę A-Bra/h/m, nie odnosi się do Boga, ale człowieka. Odrzuceniem Boga, było wykreowanie mitu mesjasza poprzez wyznania ewangelistów, czyli swoistych fanów, uznających człowieka za żywego Boga.


Farsa polegająca na szukaniu grobów Marii, Jezusa …, może być bezpiecznie kontynuowana, ponieważ, wykreowany obraz Biblii zdarzył się ponad 8000 tysięcy lat temu w … Indiach … Gdzie do dziś stoją groby świętych członków grupy A-Bra/h/m.

(Jeśli jesteś w stanie sfinansować naszą podróż, chętnie pokażę Ci prawdziwy obraz świata … Tego nie zapewni Ci żaden kult, tajne bractwo czy religia.)

Tzw. Św. Paweł, Piotr … , członkowie grupy Esseńczyków przenieśli tylko świat podań grupy A-Bra/h/m na karty dzieła zniszczenia rodzaju ludzkiego. Biblia dzieło „miłości”, przyniosło śmierć milionów osób … Podobnie działają inne święte pisma, kreujące zwycięstwo ich autorów na podzielonym ludem.


Bóg jest, wykreował świat, ale niczego nie napisał, to wolna wola, wykreowała chęć władzy poprzez zagospodarowanie Boga i człowieka.

Grupa A-Bra/h/m rękami Babilończyków, Chazarów, Rzymian, Egipcjan, Greków, Amerykanów, Hiszpanów … wykreowała terror, strach i współczesny obraz religii i polityki.

Arabowie, najczystszy w świecie Semici, są uważani za antysemitów, przez Żydów będących w rzeczywistości Chazarami, Babilończykami … Ale żaden fałszywy Żyd nie powie tego głośno, dlaczego.?


Ponieważ nikt nie może, kalać się przynależnością do grupy A-Bra/h/m, dlatego też ludziom wpaja się slogan islamofobii, a nie antysemityzmu.

Odrzuć fałszywą propagandę!

„Jedną z największych sztuczek historii jest wynalezienie i propagowanie fałszywej, ale użytecznej idei ” antysemityzmu „.

Dla Was wszyscy są żydami, tylko, że w Polsce jest ok. 200 – 300 Żydów, i miliony syjonistów, może nawet Ty masz ojca syjonistę. 2/3 nazwisk polskich, można znaleść w „żydowskich” drzewach genologicznych. Zdziwiony?

Zachęcam, do poznawania zawiłej historii świata, Słowian i krwawej historii Polski.


Tylko samostanowienie, może dać wam wolność, prawdę, i odrzucenie takich fałszywych zwrotów jak: „mowa nienawiści”, „antysemityzm”, „tolerancja wobec zła” …

Czym jest faktycznie „antysemityzm”?

Termin antysemityzm, pierwszy raz został użyty w 1781 roku przez niemieckiego historyka August Ludwig von Schlözer, (http://pl.m.wikipedia.org/wiki/August_Ludwig_von_Schlözer) którego inspirowały ludy biblijne i ich genealogia.

W szczególności interesowało go, określenie „semicki” pochodzące od Sema, syna Noego i biblijnego ojca Abrahama.


Ten ostatni uważany jest za „ojca” „Żydów”, choć tutaj wydaje się właściwsze określenie „ojca Abrahamejczyków”, którzy podbili podstępem Hebrajczyków.

Ojciec „Izraela”, jest także „ojcem” Arabów przez drugiego syna o imieniu Izmael.

Tak więc tradycja, Semitów i Arabów jest jedną tradycją, więc antysemityzm to także antyarabizmem …


Rodzina języków semickich, obejmują dziś m.in. hebrajski, arabski, etiopski i maltański … Więc semita, nie może być antyarabem, który też jest semitą … To jest utopia, ludzie pogubili się w chorych sloganach i ideach.

Człowiek, zamiast dbać o wolność, kreuje podział i nienawiść, mimowolnie wspierając debilizm fałszywej żyjącej na jego koszt władzy …

Generalnie postawy antysemickie, są środkiem mającym na celu wyniesienie grupy A-Bra/h/m ponad wszystkich ludzi na świecie.


Bądź antysyjonistą, ale nigdy nie kreuj ideologii antysemityzmu kreującej nienawiść w kierunku Palestyńczyków tworząc sukces syjonistów.

Liga Świata

źródło: http://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/03/01/antysemityzm-nie-istnieje/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s