Ten edukacyjny film niech będzie ostrzeżeniem przed zbytnim zaufaniem pastorom. Tak to jest, kiedy pastor stoi wyżej od Boga w życiu człowieka. Biblia wyraźnie mówi kto jest naszym pasterzem:

Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego

Bez krytycznego spojrzenia na pastorów lub rady zboru, ludzie dają się zwieźć, a pamiętajmy co będzie podczas Wielkiego Ucisku:

(24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (” Mateusza 24

Słowo Boga, czyli Biblia i Jezus Chrystus powinien być NR 1. Choćby nie wiem jak piękne były kazania, to owoce pastorów muszą być zgodne z Biblią.

Dobre kazania głoszą także księża katoliccy.

Torben zaczynał od ruchów charyzmatycznych po czym wstąpił do ewangelików ale brakowało mu mocy Ducha Świętego.

„Największe niebezpieczeństwo kiedy zaczynamy od manifestacji i budujemy na ich podstawi doktryny.” to jedna z wypowiedzi Torbena

Film  jest ostrzeżeniem dla członków zwłaszcza  kościołów charyzmatycznych…

„Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie” 1 Jana 4

W jakichkolwiek relacjach Jezus powinien być najważniejszy, a nie pastor czy starszy zboru.