Wychodzenie z Uzależnienia od Seksu – wprowadzenie do Programu 12 Kroków

Krok Pierwszy – Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie Uzależnienia od Seksu) – wprowadzenie

Opublikowany 22 lis 2017

2:30 Co to jest Program Dwunastu Kroków?
3:10 Fundamenty P12K Bóg, miłość, pokora
4:43 Historia P12K: grupy oxfordzkie, 4 Kroki, powierzenie się Chrystusowi, zdrowienie jako proces, a nie zdarzenie
9:00 Pierwszy skrypt Anonimowych Alkoholików
10:10 Program 12K chrystocentryczny i biblijny
11:00 Ewolucja i uniwersalizacja programu
12:30 Program to zbiór sugestii a nie rozkazów
13:00 Treść zbiorcza Programu 12 Kroków – krótkie omówienie komponentów
21:30 Krytyka P12K Dave Hunt i zborki chrześcijańskie
23:40 Skuteczność Programu 12K
31:35 Rodzaje wspólnot 12K
33:30 Wspólnota DDA
36:30 Ogólne założenia DDA, Historia powstania, nazwa, Hope for Adult Children of Alcoholics
39:50 Trzy filary grup samopomocowych: mityng, telefon, sponsor
45:50 Preambuła DDA, Tradycje DDA
48:45 DDA to nie kościół czy sekta
49:20 DDA pracuje nad zdrowieniem a nie dogmatami czy polityką

52:30 Krok Pierwszy – omówienie
53:40 Rozpoznanie problemów
54:40 Cechy DDA
56:00 Rozpoznanie rodzinnych wzorców, genogram
58:00 Legenda a rzeczywistość
1:02:30 przestrzeń społeczna i duchowa w kościołach do pracy nad uzależnieniami
1:04:30 świadomość i nasilenie utraty kontroli
1:07:00 Iluzja własnej kontroli i kierownictwa w swoim i cudzym życiu
1:08:30 cudze historie życia jako źródło rozpoznawiania samego siebie, budowanie nadziei i motywacji

Krok Drugi – Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie Uzależnienia od Seksu)

Opublikowany 27 lis 2017

Spis treści:

Krok 2. Programu 12. Kroków (DDA) –  Uwierzyliśmy, że Siła większa od nad samych może przywrócić nam pełnię

Co to znaczy wierzyć?
Co to jest siła wyższa?
Pokora.
Czy wierzysz tylko w siebie, swoją siłę woli? Czy uznajesz się za boga, tzn. kogoś kto sam zna odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i problemy?
Czy ateista musi zajmować się wiarą i siłami wyższymi? W co wierzy ateista?
Obraz Boga jako pokłosie domu rodzinnego.
Czy doświadczyłeś/aś nadużyć na tle religijnym, duchowym?
Czy rodzice zachowywali się inaczej w domu, a inaczej w kościele?
Czy w Twoim domu przepraszano i wybaczano?
Czy masz obraz Boga okrutnego, czyhającego tylko na Twe pomyłki, mającego w nosie cierpienie?
Czy Twój Bóg wybacza grzech tylko raz?

Czy Bóg jest Twoim chłopcem na posyłki, lokajem?
Czy Bóg spełnia twoje zachcianki i żądania?
Czy masz świadomość, że być może jesteś ocaleńcem? I że Bóg cały czas nad Tobą czuwał?

Krok Trzeci – Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie Uzależnienia od Seksu

Opublikowany 7 sty 2018

Spis Treści.

Krok III – Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Bogu, jakkolwiek go pojmujemy.

Co to znaczy powierzyć komuś swoje sprawy?
Powierzenie to przekazanie kierownictwa
Powierzenie to przekazanie kontroli
Kontrolowanie (nieskuteczne) oznacza szarpanie się z sobą i innymi
Kontrolowanie uniemożliwia Sile Wyższe leczenie
Szarpanie się wzmaga uzależnienie

Czy umiesz prosić o pomoc?
Czy umiesz przyjmować pomoc?

Od której dziedziny życia mógłbyś zacząć myśleć o poluzowaniu kontroli?
Czy mogę prosić Boga, aby pomógł mi uwolnić się od moich najbardziej rażących zachowań?
Czy Bóg mnie opuści, jeśli nie b ędę robić postępów szybko i doskonale?
Czy mogę prosić Boga o pomoc bez względu na to co się stanie?
Czy zdaję sobie sprawę, że Bóg się o mnie troszczył i troszczy, nie ważne co zrobiłem wcześniej i co bym nie zrobił?

Krok Czwarty – Wprowadzenie – Program 12 Kroków (DDA)

Opublikowany 14 sty 2018

Spis treści.

Krok Czwarty – Dokonaliśmy gruntownego i odważnego obrachunku moralnego

– podstawowa zasada – odwaga i szczerość wobec siebie, nie uprawiamy oskarżania i samobiczowania
– sporządzamy obrachunek zrównoważony – zarówno złe jak i dobre cechy – rozbijamy czarnobiałe myślenie
– krok ten robi się pisemnie i ze sponsorem najwyżej przez rok czasu
– ogólny zarys IV kroku: mechanizmy obronne, cechy DDA, wady charakteru, ćwiczenia i praca nad emocjami, analiza kompulsji, analiza grzechów
– szukamy źródeł powstania problemu
– w następnych częściach przedstawię model uzależnienia od seksu i jego składowe

Krok Czwarty. Część druga – elementarne mechanizmy uzależnień – Program 12 Kroków (DDA)

Opublikowany 30 sty 2018

Spis treści.

Krok IV – Dokonaliśmy odważnego i gruntownego obrachunku moralnego

1:30 podstawowy schemat erotycznych zachowań kompulsywno-obsesyjnych
2:00 erotomania jako zjawisko dwubiegunowe i dwutorowe
2:35 termin anoreksja seksualna
4:35 dane statystyczne dotyczące erotomanii wśród zaangażowanych chrześcijan
11:20 system ilzuzji i zaprzeczania
13:08 podstawowe koło mechanizmu uzależnienia (kompulsji)

15:00 Faza I – ostrzegawcza, zwiastunowa
16:45 – seksualność nastawiona na ciało, a nie na osobę, oderwanie od uczuć wyższych
18:55 – przygodny seks, seks bez zobowiązań
21:05 – autoerotyzm
21:55 – używanie seksu do rozładowania pozaseksualnych napięć
22:30 – formy wyzwalaczy
25:55 – zmiana stanu ciała, umysłu i emocji – utrwalenie problemu
29:08 – odmienność seksualności kobiecej – zabezpieczenie przed hiperseksualnym uzależnieniem
29:40 – mechanizm biologiczny uzależnienia – białko DeltaFosB
32:00 – rola kory przedczołowej mózgu
37:30 – jak się wpada w uzależnienie? – abstynencja jako wyzwalacz uzależnienia
40:20 – stępienie na bodźce seksualne
42:10 -drażliwość przy poruszaniu tematów seksualnych

44:45 – Faza II – krytyczna – KLIN
47:40 – fantazje pochłaniające
48:34 – prostytucja, videoczaty, galerianki
49:00 – preferencja seksu bez zobowiązań
49:40 – agresja na informacje o uzależnieniach seksualnych lub etyce
50:25 – fanatyczne propagowanie masturbacji, seksu, pornografii, krucjaty seksualne, „edukatorzy”, reakcja pozorowana
54:45 – wstyd, wyrzuty sumienia, utrata kontroli, postępowanie niezgodne z własnym systemem wartości
56:30 – zaniedbywanie kontaktów towarzyskich, społecznych, rodzinnych, osobowość schizoidalna
58:20 – zaniedbywanie obowiązków szkolnych, zawodowych
59:52 – konflikty rodzinne, koleżeńskie
1:00:45 – usprawiedliwianie własnych ekscesów okolicznościami zewnętrznymi
1:02:11 – zaniedbywanie higieny
1:02:55 – naruszanie normatywów społecznych i prawnych
1:04:30 – ekshibicjonizm, parafilie, swingowanie
1:06:10 – seks seriami i ciągami z naprzemiennym całkowitym unieruchomieniem seksualnym
1:07:10 – impotencja w młodym wieku
1:09:25 – składanie ksiąg abstynencji
1:10:30 – wyszukiwanie alibi i obwinianie otoczenia

1:13:26 – Faza III – chroniczne uzależnienie – destrukcja
1:14:30 – maraton seksualny
1:15:15 – uszkodzenie fizyczne ciała
1:16:10 – choroby weneryczne
1:17:10 – destrukcja życia rodzinnego i zawodowego, finansowego
1:17:45 – złamanie norm prawnych – pedofilia
1:18:36 – zarażanie HIVem innych osób
1:19:15 – zatracenie norm społecznych – wadliwy ubiór potomstwa
1:20:00 – wykluczenie społeczne, utrata źródeł utrzymania, więzienie
1:21:00 – seks głównym celem w życiu – „żyję aby mieć seks, mam seks po to aby żyć”
1:21:35 – uszkodzenia trwałe ciała, priapizm, choroba peyroniego
1:23:40 – zaburzenia i choroby psychiczne
1:25:24 – degradacja duchowa

Krok IV. Część III. Anoreksja seksualna (DDA)

Opublikowany 19 lut 2018

Spis treści.

Krok. IV – Dokonaliśmy odważnego i gruntownego obrachunku moralnego.

2:34 Co to jest anoreksja seksualna?
9:04 Przykłady anoreksji w literaturze i wytycznych chrześcijańskich
18:41 Faza I uzależnienia – biegun anorektyczny
19:10 Unikanie kontaktów o chrataktrerze romantyczno-erotycznym
20:27 Opór przed uznaniem siebie za osobę seksualną
28:35 Lepsze samopoczucie, gdy w otoczeniu nie ma bodźców związanych z miłością romantyczno-erotyczną

34:40 sesualność jako wyraz prymitywnych popędów przeciwstawiona miłości

36:21 Faza Druga
36:46 Na czym polega klin anorektyczny?
46:10 Dlaczego osoba wierząca poddaje się zachowaniom niezgodnym z wyznawanymi wartościami?
54:30 agresja względem ludzi, którzy ujawniają zachowania seksualne
55:50 krucjaty czystości, narzucanie własnych normatywów innym ludziom
58:48 rezygnacja z wypoczynku i kontaktów towarzyskich
59:55 reakcje pozorowane
1:01:07 konflikty z rodziną i otoczeniem
1:03:07 abnegacja, tycie, zaniedbanie wyglądu zewnętrznego
1:03:55 wieloletnie obywanie się bez więzi uczuciowej z płcią przeciwną
1:04:44 składanie przysiąg abstynencji i życia w celibacie
1:08:00 zmiana tolerancji na bodźce
1:10:15 osobowość schizoidalna
1:12:40 dopuszczanie się zachowań przygodnych i niezgodnych z sumieniem
1:13:45 poczucie winy, pustki, rozbicia
1:14:30 osamotnienie, deficyty socjalizacji
1:15:00 na czym polega randkowanie?

1:19:02 Faza III
okresy anoreksji przeplatane z nadmierną i nieprawidłową aktywnością, biegunowość lub dwutorowość
1:19:44 abstynencja głównym celem w życiu
1:21:15 osobowość obsesyjno-kompulsywna
1:22:45 fobie społeczne
1:23:30 zaburzenia nerwicowe, wyparcie, dysocjacja, konwersja, lęki napadowe
1:24:15 globus histericus
1:25:04 zaburzenia czucia, percepcji, migrena
1:28:13 duchowa destrukcja – narcyzm
1:32:55 unikanie kontaktów mimo szkodliwych następstw
1:34:20 fantazjowanie pochłaniające, zastępujące życie realne
1:35:20 zespół demona nocy, schizofrenia
1:37:15 kazirodztwo i kryptokazirodztwo, pedofilskie zachowania zastępcze
1:41:07 podsumowanie

Krok Piąty – Program 12 Kroków (DDA – na przykładzie uzależnienia od seksu)

Opublikowany 10 mar 2018

Spis Treści:

Krok V – Wyznaliśmy sobie, Bogu i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

1:50 Kolejność wyznawania istoty swoich błędów
3:12 Co to jest istota naszych błędów?
4:50 Dwa obszary istoty błędów: natura błędów i straty
5:10 Natura maszych błędów
6:15 Natura duchowa błędów
7:05 Straty związane z istotą naszych błędów
7:30 Straty związane z tym czego nie otrzymałem od rodziny, smutek, żal
8:05 Straty związane z własnymi zachowaniami, oddalenie od Boga
12:14 Istota mojego błędu duchowego Izajasz 1,15 – Kiedy Bóg nie słucha twoich modlitw?
20:45 Czy modlisz się o swoje sprawy? Czy podporządkowujesz się jego woli i prowadzeniu?
21:25 Powtarzanie starych zachowań jako istota błędów
23:48 Jak wybrać słuchacza do piątego kroku? Jak wyznać swą istotę błędów?
25:30 Kim może być słuchacz kroku piątego?
29:25 Wyznanie to wyjście z osamotnienia.
30:30 Uzdrawiający wstyd
34:09 Ćwiczenia poprzedzające spotkanie z osobą. Technika krzesła, lustra, kamery.

Krok Szósty. Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie uzależnienia od seksu)

Opublikowany 17 mar 2018

Spis Treści:

Krok VI. Staliśmy się całkowicie gotowi do współdziałania z Bogiem w wyzbyciu się szkodliwych i nieskutecznych zachowań.

0:00 2 wersje treści kroku
1:30 osiąganie gotowości
3:45 inspiracja i motywacja
4:45 formy modlitwy – autonomia Boga
9:30 otwieranie się na rozwiązania
10:50 analiza – co zmienić, co porzucić, co dodać/uzupełnić
14:40 wybaczanie samemu sobie
19:00 czas żałoby i uzdrawiający ból
20:25 metanoja (pokuta)
23:00 pokora
23:00 Konkretne rozwiązania
24:45 metoda HALT
27:40 telefon
28:55 mapa świata
34:40 jeden dzień na raz
40:00 efekt motyla

Krok Siódmy. Program 12 Kroków (DDA na przykładzie uzależnienia od seksu)

Opublikowany 25 mar 2018

Spis Treści:

Krok 7. – Zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby usunął nasze braki.

1:05 poszukiwanie i testowanie rozwiązań – kreatywność, zmiana filozofii życia
2:00 otwarcie umysłu na nowe – Bóg działa przez ludzi, przez sztukę
3:30 odkrywanie woli bożej dla siebie
4:00 przymus kontrolowana siebie i innych jako przeszkoda w dostarczeniu Ci pomocy
5:35 kontrolowanie innych osób jako sposób na niezajmowanie się sobą
6:45 żal po stracie
7:30 praca nad niecierpliwością i cierpliwością, wyrozumiałością
11:00 frustracja i wyczerpanie z powodu odstawienia
12:45 zapełnianie pustki po odstawieniu – znajdowanie zainteresowań, talentów
14:15 łapanie równowagi emocjonalnej (relaks, relaksacja – trening autogenny Shultza)
16:05 rozróżnianie między rzeczywistymi potrzebami a zachciankami
17:10 zmiana upodobań erotycznych
18:40 łapanie równowagi intelektualnej, psychicznej; porównywanie wad z zaletami
19:20 perfekcjonizm – samowolka – kompromis
20:45 samotnik – dusza towarzystwa – osoba udzielająca się od czasu do czasu
21:40 ubiór jak zakonnica, ladacznica, ubiór adekwatny do okoliczności
22:00 impulsywność, zahamowanie, opanowanie
22:45 egocentryzm, zatracenie siebie, empatia
23:40 egoizm, abnegacja, altruizm
24:20 teoria potrzeb Masłowa – samorealizacja
25:50 jądro napędzające uzależnienie – kłamstwo
29:10 wola boża powszechna a indywidualna
29:40 Prawda was wyzwoli
30:20 czy możesz utracić zbawienie przez fakt, że źle zinterpretujesz pismo i pozwolisz sobie na więcej niż jest na prawdę?
32:50 nie bój się popełniać błędów
33:30 pokora
37:15 (fragmenty książki 12 Kroków dla dorosłych dzieci), o nawrotach i własnym nieróbstwie
39:00 partnerstwo z Bogiem to nie gwarancja usunięcia szkodliwych zachowań, zmiany nastąpią nie takie jak chcemy i nie wtedy gdy chcemy
40:30 o nietypowych rozwiązaniach, o metodzie małych kroczków, stopniowym wycofywaniu się
42:30 o pozostawaniu starych zachowań
45:20 zanim przejdziesz na krok Ósmy

Krok Ósmy – Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie uzależnienia od seksu)

Opublikowany 4 kwi 2018

Spis Treści:

Krok 8. Sporządziliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi aby zadośćuczynić im wszystkim.

0:30 analiza naszego zachowania, jak wpłynęło na innych
1:15 możemy zadość uczynić każdemu w programie DDA – zadośćuczynienie bezpośrednie i pośrednie
3:10 wyzbywanie się egocentryzmu, nauka empatii
5:05 zdejmujemy odpowiedzialność za własne zachowania z innych osób
6:50 przebaczamy samemu sobie, nienawiść do samego siebie jako bariera w przeprowadzeniu ósmego kroku
9:10 zakres szkód: szkody materialne, prawne, psychologiczne, moralne, duchowe
10:10 ofiary np. kazirodztwa i pedofilii stają się czasami oprawcami
11:02 wybrane przykłady
11:20 depresja z powodu podsycania gniewu pozbawia innych Twego partnerstwa
12:20 nieodpowiedzialne zachowania wywoływały problemy finansowe, a te problemy rodzinne
13:30 stałe nierozwiązywanie problemów prowadzi do znieważania otoczenia
14:25 przykłady szkód materialnych – kradzieże, wyłudzanie, brak samodzielności finansowej
16:48 szkody psychologiczne – samolubstwo, wykorzystywanie innych, kłamstwa, zniewagi słowne
17:43 szkody moralne
19:08 szkody duchowe – odcięcie innych osób od Boga przez Twój perfekcjonizm, rygoryzm moralny
24:04 budowanie gotowości do zadośćuczynienia

Krok Dziewiąty – Program 12 Kroków (DDA)

Opublikowany 23 kwi 2018

Spis Treści:

Krok 9 – Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim za wyjątkim tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

1:00 wprowadzenie
1:45 zadośćuczynienie samemu sobie
3:00 dwa typy zadośćuczynienia
4:45 główne formy bezpośredniego zadośćuczynienia:
ubolewanie, prośba o przebaczenie, zapytanie jak mogę zadośćuczynić
6:40 Obie strony mają odnieść korzyści z 9. kroku
7:10 zmiana swego zachowania jako forma zadośćuczynienia
10:00 nie składamy obietnic bez pokrycia
11:00 trzy podstawowe formy zadośćuczynienia
11:45 czasami powiedzieć trzeba całość prawdy, ale unikaj tego by się nie usprawiedliwiać
13:20 wybaczenie swoim oprawcom
15:00 co to znaczy wybaczyć
16:05 wybaczenie samemu sobie
16:40 zadośćuczynienie pośrednie lub częściowe
20:00 konsultuj się w sprawach wrażliwych z innymi osobami
20:50 zadośćuczynienie osobie zmarłej
21:20 list do osoby żyjącej – kata
22:45 wolontariat i finansowanie jako formy pośrednie zadośćuczynienia
24:00 czasami druga strona nie chce przyjąć zadośćuczynienia
26:20 podsumowanie kroków 1-9

Krok Dziesiąty – Program 12 Kroków (DDA)

Opublikowany 13 maja 2018

Spis Treści:

Krok X – Nadal prowadziliśmy obrachunek moralny na bieżąco przyznając się do popełnianych błędów.

0:40 Obrachunek zrównoważony, codzienny i okresowy
2:00 Patrzenie z perspektywy czasu i wpływ na motywację i wiarę
3:00 Narzędzia zdrowienia
4:30 Dzienniczek uczuć
5:20 Żyj jednym dzień na raz
9:30 Ćwiczenie wyborów
12:20 ćwiczenie się w systematyczności, wytrwałości

Krok Jedenasty. Program 12 Kroków DDA

Opublikowany 20 maja 2018

Spis treści:

Krok XI – Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do poprawy naszego świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek pojmujemy Boga, prosząc jedynie o poznanie woli bożej wobec nas i siłę do jej pełnienia.

1:50 adaptuj program 12 Kroków do wymogów swojej religii
5:00 formy modlitwy: krótkie, długie, wyuczone, improwizowane 6m30s poznaj wolę bożą wobec siebie w życiu codziennym, podporządkuj życie i wolę Bogu, Bóg jako rodzic mieszkający w niebie
9:45 formy medytacji: rozważanie, praca z ciałem i wyobraźnią.
10:30 studiowanie słowa bożego
11:55 zgłębianie problematyki o człowieku z źródeł poza religijnych
13:45 medytacja jako forma filozofii życiowej 14m00s medytacja w formie pracy z ciałem i wyobraźnią:
14:55 trening autogenny Schultza, Jacobsona.
15:45 krótka demonstracja Jacobsona
16:50 techniki rozładowania negatywnych emocji, napięcia, głosów schizofrenicznych
18:25 formy niebezpieczne medytacji, odradzane przeze mnie (np. rebirthing)
21:15 praca z ciałem w celu eliminacji problemów nerwicowych; gonitwa myśli, wolnopłynący lęk, dysocjacja
22:25 praca z wyobraźnią, praca z wewnętrznym dzieckiem (dzieckiem bożym)
24:30 przepracowywanie strat z dzieciństwa
27:15 praca nad fobią społeczną 28m20s technika habituacji 29m10s technika habituacji w uzależnieniu od pornografii i anoreksji

Krok Dwunasty i podsumowanie Dwunastu Kroków DDA

Opublikowany 29 maja 2018

Spis Treści:

Krok XII – Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym potrzebującym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

1:20 Przebudzenie duchowe: olśnienie vs proces
4:40 Czy Program i wspólnota DDA to sekta, kościół, religia?
6:30 zasady programu realizowane we wszystkich poczynaniach
9:00 zasady niesienia posłania innym potrzebującym: formy służby
10:25 służba – niesienie posłania innym – udzielanie się na mityngach: mandatariusz, klucznik, prowadzący, skarbnik, sponsor
12:00 wyjście poza egocentryzm i egoizm
13:30 formy patologiczne „służby” bliźniemu: współuzależnienie, ratownik, mesjasz, manipulator
14:55 cechy prawdziwej zdrowej służby: historia życia, siła, nadzieja, doświadczenie.
16:30 piramida potrzeb Masłowa – samorealizacja 18m10s sponsorowanie
20:00 musisz wykonać pracę samodzielnie. nikt za ciebie nie zrobi programu – podsumowanie programu
22:30 w DDA sponsor nie niesie sponsorowanego, leżąc do góry brzuchem nie będziemy uzdrowieni
26:25 przypomnienie skrótowe całości Programu 12 Kroków 29m30s Tradycja 11 w kontekście służby

 —

Krok I.
Krok II.
Krok III.
Krok IV. cz. 1.
Krok IV. cz. 2.
Krok IV. cz. 3.
Krok V.
Krok VI.
Krok VII.
Krok VIII.
Krok IX.
Krok X.
Krok XI.
Krok XII.

Reklamy

Komentarze 2 to “Wychodzenie z Uzależnienia od Seksu – wprowadzenie do Programu 12 Kroków”

 1. mgrabas Says:

  What does fornication mean in the Bible; Latin Greek and Hebrew origin

  Opublikowany 11 lip 2008

  Do you really know what God says about fornication? Or maybe you only think you know. If you are English speaker you cannot know its Biblical meaning.

  If you like the video consider to make donation
  https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=sPzlACPKmbeQfI-Tz0Ofcp5MgNglse9ZJhIVUE7gV9iam48PzAjFRkx5fRq&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8dc3f308debf7330dd8d0b0a9f21afd7d3&rapidsState=Donation__DonationFlow___StateDonationLogin&rapidsStateSignature=d60198191edce6081b0f16210c234a2623ab8e8d

  English word fornication is directly derived from latin word „fornicatio” which has changed its meaning thanks to early church fathers and theologists.

  This clip is about fornication and its meaning in the Bible.

  This is also a response on Sarahslh ‚s reaction on discussion under clip .http://www.youtube.com/watch?v=W9y8hFsGHP0

  I bet you think that fornication means premarital sex. But original meaning of it is „slightly” different

  Items listed in video: 3,4,5,6,7,8,9 stay in relation with pagan rites of fertility godesses, though they’re not limited to it.

  So called church fathers twisted meanings of every single word related with sexuality. For them even sex between husband and wife was considered as „marital fornication”. This term was in use for nearly 1700 years in christian doctrine, especially in Catholic and Protestant churches. They even forged and falsified Word of God (the Bible) to support their teachings. About a 100 years ago this term was refuted by third-way reformation churches like pentecostals. From this moment some of marriage dignity has been restored, through dismising fornication from marriage. But false term on other areas still remians in consciousness and includes contraceptive, allowed positions, forms (like oralism) etc.

  You should realize that church fathers hated sexuality and because of it also disgusted marriage and women. They even killed teacher Hypathia and justified it in their consciousness.

  For instance, st. John Chrystostom maintained that „where is marriage there is death” (spiritual death because of sex in it).

  Augutin was saying that in the paradise God provided children for Adam and Eve, because they couldn’t have sex. Later he said that Adam and Eve were reproducing themselves like angels. It was him who connected sexuality with original sin. He said that marital sex disallows spouses to attend in communion. This was later oficially established in catholic canon. Clement of Alexadria stated that woman who colours her hair, does makeup is a fornicator, painted ape and devil’s snake (Paidagogos). The same thing said Cyprianus in De habitu virginum. He said that God will not be able to recognize woman with make-up.

  st Thomas Aquinas wrote in his Summa Theologica (2-2 q.151 a. 3 ad 2) that nothing brings down [to hell] man’s spirit than caress of his wife.

  st Jerome said that „spouses live like animals” because „through sexual commixture with wifes men do not differ in anything from pigs and other irrational animals”

  something about teachings of Tertulian:
  http://www.womenpriests.org/traditio/tertul.asp

  Jerome
  http://www.womenpriests.org/traditio/jerome.asp

  Augustine
  http://www.womenpriests.org/traditio/august.asp

  Thomas Aquinas
  http://www.womenpriests.org/theology/aqui_wom.asp

  Online Parallel Bible
  http://bible.cc/

  Sexual purity in traditional Christianity
  http://www.lifeway.com/
  http://www.lovematters.com/

  Sexual purity in Judaism of Biblical times
  http://www.jewishvirtuallibrary.org

  Ariel Scheib
  „In biblical times, a man was not prohibited from having sexual relations with a woman, as long as it led to marriage. The Bible never explicitly states a woman and man may not have sexual intercourse prior to marriage; therefore, no sanction was imposed for premarital sex, but it was considered a violation of custom (…) rabbinic scholars of the Talmud prohibited prostitution and premarital sex with no intention of marriage.”

  orthodox rabbi Shmuley Boteach
  „Many people are surprised to learn that the Torah does not prohibit premarital sex. I challenge you to find any passage in the Jewish scriptures that forbits a man from having consensual sexual relations with any woman he could legally marry. It’s just not there! (..) This is not to suggest that Judaism approves of pre-marital sex or promiscuity. (..) Jewish law prohibits an unmarried, unrelated man and woman from being alone long enough to have sexual relations. But these laws come from the Talmud and the Shulchan Aruch, not from the Torah”

  Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Starego Testamentu?

  Opublikowany 9 sie 2008

  Jest to pierwsza część materiału, który obnaża katolickie fałszerstwa Słowa Bożego. Część druga znajduje się tutaj
  .http://youtu.be/U3w2j-Io3vA

  Materiał zawiera następujące kwestie:
  (1) Rdz 3,16 – słowo rabah – strong 7235 znaczy pomnożyć, zwiększyć

  (2) Wj 21,10 – onah, strong 5772, słowo niehebrajskie o różnych znaczeniach w róznych okresach, eufemizm „specyficzny czas” na oznaczenie pożycia seksualnego, w słownikach ang. cohabitation – żyć w konkubinacie lub żyć bez ślubu,
  protestancki przekład BW błędny przez użycie słowa „żona”,
  w video błąd za ówczesną biblos cc

  (3) Pwt 21,20 – zalal strong 2151- żarłok, katolicki przekład używa średniowiecznego łacińskiego luxuria, które nota bene oznaczała ekstrawagancję, nieumiarkowanie, tu w biblii – żarłoctwo (por. ewangelie i fragment „żarłok to i pijak”)

  Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Nowego Testamentu?

  Opublikowany 9 sie 2008

  To druga część materiału, który obnaża katolickie fałszerstwa Słowa Bożego.

  Co to jest nierząd/wszeteczeństwo wg Biblii?

  Opublikowany 3 gru 2008

  Czy naprawdę wiesz, co Bóg mówi o nierządzie? A może tylko wydaje Ci się, że wiesz. My chrześcijanie XXI wieku stajemy przed olbrzymimi trudnościami w określeniu prawdziwego znaczenia słów z zakresu biblijnej etyki seksualnej. Dzieje się tak dlatego, że starożytni tzw. ojcowie kościoła wprowadzając na grunt chrześcijaństwa ascetyczne pogańskie filozofie zmienili pierwotne znaczenie słów, nadając im silnie antyseksualny i antymałżeński charakter. Dotyczy to także słowa nierząd. Ten materiał wideo dotyczy właśnie pojęcia „nierząd” łac. fornicatio. i jego znaczenia w Biblii.

  Wymienione w materiale wideo pozycje 3,4,5,6,7,8,9 pozostają w związku z pogańskimi seksualnymi kultami bóstw płodności, choć nie są one do nich ograniczone,
  Ojcowie kościoła wypaczyli znaczenia praktycznie wszystkich słów związanych z etyką seksualną. Potępili oni nawet seks między mężem i żoną, uznając go za „nierząd małżeński”. termin te był w użyciu niemal przez 1700 lat w chrześcijańskiej teologii i doktrynie, szczególnie w Kościele Rzymskokatolickim. Nawet samo Słowo Boże zostało sfałszowane, aby wesprzeć antymałżeńskie nauczanie. Około 100 lat temu teologia ta została odrzucona przez kościoły III reformacji takie jak np. zbór zielonoświątkowy. Od tego momentu część dostojeństwa i świętości małżeństwa została przywrócona. Jednakże zniekształcone znaczenia słów oraz elementy teologii pozostały do dziś dnia.
  Powinieneś być świadom, że ojcowie kościoła znienawidzili seksualność i to z tego powodu pohańbili małżeństwo i kobietę. Dopuszczali się nawet mordów (np. mord na Hypatii), aby wprowadzić do Kościoła Powszechnego swoją teologię.
  Tak na przykład. Jan Chryzostom uważał, że „gdzie jest śmierć, tam jest małżeństwo; a gdzie nie ma małżeństwa, tam także nie ma śmierci”.
  Augustyn twierdził, że seks małżeński nie pozwala małżonkom na uczestnictwo w komunii (wieczerzy pańskiej). W późniejszym okresie wymóg ten wszedł do kanonu katolickiego jako formalne prawo. Klemens Aleksandryjski uważał, że każda kobieta, która farbuje włosy, nakłada makijaż jest nierządnicą,
  „pomalowaną małpą i wężem szatana” (Paidagogos). To samo twierdził Cyrpian w De habitu virginum, pisząc że Bóg nie będzie w stanie rozpoznać kobiety z makijażem na twarzy.

  Św. Tomasz z Akwinu napisał w swej Summie Teologicznej (2-2 q.151 a. 3 ad 2)
  „Sądzę, że nic bardziej nie strąca ducha męskiego w niziny niż pieszczoty żony i owo zetknięcie się ciał, bez którego mężczyzna nie może posiąść swej żony”

  Św. Hieronim twierdził, że „małżonkowie żyją jak zwierzęta”, bo „poprzez łączenie się z kobietami mężowie nie różnią się w niczym od świń i bezrozumnych zwierząt”

  materiał źródłowy do poczytania o nauczaniu Tertuliana:
  http://www.womenpriests.org/traditio/tertul.asp

  Hieronima
  http://www.womenpriests.org/traditio/jerome.asp

  Augustyna
  http://www.womenpriests.org/traditio/august.asp

  Tomasza z Akwinu
  http://www.womenpriests.org/theology/aqui_wom.asp

  Online Parallel Bible
  http://bible.cc/

  O czystości chrześcijańskiej w ujęciu teologii św. Augustyna
  http://www.czytelnia.jezus.pl/rozne/wskazowki_dla_mlodziezy.html
  http://www.czytelnia.jezus.pl/autorzy/kajfosz/owocne_zycie_codzienne.html
  http://www.czytelnia.jezus.pl/ksiazki/zycie_ma_sens_17.html

  O czystości seksualnej w Judaizmie okresu biblijnego
  http://www.jewishvirtuallibrary.org

  Ariel Scheib
  „W czasach biblijnych, nie zabraniano mężczyznom kontaktów seksualnych z kobietami, tak długo jak prowadziło to do małżeństwa. Biblia nigdzie jawnie nie twierdzi, że kobieta i mężczyzna nie mogą mieć stosunku seksualnego przed małżeństwem; dlatego nie ma żadnej sankcji za seks przedmałżeński, lecz uważano to za pogwałcenie obyczaju. (…) rabinistyczni uczeni w Talmudzie zakazali prostytucji i seksu bez intencji zawarcia małżeństwa.”

  Rabin ortodoksyjny Shmuley Boteach
  „Wiele osób jest zaskoczonych, gdy się dowiaduje, że Tora nie zakazuje seksu przedmałżeńskiego. Rzucam ci wyzwanie; znajdź jakikolwiek werset w żydowskim Piśmie Świętym, który zakazuje mężczyźnie kontaktów seksualnych za obopólną zgodą z kobietą, którą mógłby legalnie poślubić. Tam po prostu tego nie ma!
  (…) Nie chodzi o to, by sugerować, że [przyp. współczesny] judaizm aprobuje przedmałżeński seks lub rozwiązłość. (..) Wprost przeciwnie (…) aby zapobiec tego typu aktywności, żydowskie prawo zakazuje niepoślubionym, niespokrewnionym mężczyznom i kobietom przebywania sam na sam na tyle długo, by doszło do współżycia. Lecz te prawa pochodzą z Talmudu i Schulchan Aruch, a nie z Tory.”

  szerokie omówienie w kontekście historycznym znajduje się tutaj
  http://ciborowski.host247.pl/czystosc.htm

  seksualne grzechy według Biblii

  Opublikowany 8 lut 2009

  Filmik omawia najważniejsze wyrażenia używane do określenia grzechów o charakterze seksualnym w Biblii. Omówione zostały: nierząd, cudzołóstwo, nieczystość, rozpusta, wszeteczeństwo a także nieumiarkowanie, pożądliwość.

  Czy Jezus Chrystus jest Bogiem? – odpowiedź świadkom Jehowy

  Opublikowany 13 cze 2009

  Dekalog i jego odniesienie do innych przykazań

  Opublikowany 21 cze 2009

  Sądzisz, że podstawą przykazań chrześcijanina jest Dekalog?
  Sądzisz, że wszystkie przykazania streszczają się do Dekalogu?
  Jesteś w błędzie.

  Jezus i nałożnica-Samarytanka

  Opublikowany 17 wrz 2012

  Audycja zawiera:

  -analizę wersetu z ewangelii Jana – scena z samarytanką – od 1 minuty filmu

  -analizę żydowskiego faryzejskiego prawa małżeńskiego – od 15 minuty

  -analizę problematyki pilegesh – nałożnic na podstawie ks. wyjścia (II moj.) 21,7-11 – od 22 minuty

  -analizę współczesnej żydowskiej etyki seksualnej w kontekście pilegesh – od 36 minuty

  -analizę fragmentu listu do Kolosan 2,20-23 wraz z nowym jego przekładem – od 43 minuty

  5 zasad faryzeizmu

  Opublikowany 28 lis 2012

  Czy i Twój kościół podąża duchem faryzeizmu?

  Opublikowany 28 lis 2012

  no true christian woman can experience female orgasm according to baptist church

  Opublikowany 3 wrz 2015

  Odpowiedź dla Sanctus Luthor w sprawie nierządu i wczesnych małżeństw

  Opublikowany 8 sty 2017

  jest to odpowiedź ustna do dyskusji między Anonim Anonim a Sanctus Luthor pod moim filmem pt. Co to jest nirzęd / wszeteczeństwo wg biblii.

  Jedna korekta: nie chodzi o Pwt 21,7-11, ale II moj. czyli ks. wyjścia. Po prostu rzadko w ostatnich miesiącach się posługiwałem terminologią katolicką ksiąg stąd to zamieszanie.

  A odnośnie słowa uzasadniającego w ST rozwód, to jest nie zanah, ale erwah.

  Zabił i zgwałcił sześciolatkę co robić?

  Opublikowany 22 sty 2017

  Pogadanka na temat uwarunkowań prawnych i medycznych związanych z zjawiskiem pedofilii. Pokrótce omawiam tam takie zagadnienia jak:
  nieadekwatność kar prawnych do potrzeb rekonwalescencji i zadośćuczynienia ofiarom
  przyczyny aktywności seksualnej dorosłych z małoletnimi
  możliwości zapobiegania takiej aktywności

  Opowiadam o tych zagadnieniach z perspektywy osoby, która ma do czynienia z ofiarami nadużyć seksualnych i się nimi opiekuje.

  foto Michael X. Shapson

  Chrześcijanie a kwestia Porno i Onanizmu.

  Opublikowany 28 sty 2017

  Filmik jako odpowiedź dla @MrAugero90. Omawiam następujące kwestie:

  1.kogo dotyczy problem samotności seksualnej? od 1:53

  2.jak kościoły chrześcijańskie zapatrują się obecnie na kwestię onanizmu? od 4:00.

  3.jak zapatrywały się w przeszłości? od 8:25

  4.czy utożsamianie historii Onana z masturbacją jest słuszne? od 10:00 i 12:15

  5.definicja nieczystości cielesnej w prawie mojżeszowym od 16:00

  6.definicja nieczystości według Pana Jezusa Chrystusa od 22:47

  7.problematyka pornografii, co wolno a czego nie wolno i dlaczego praktycznie niczego nie wolno? – od 30:44

  8.używanie pornografii jako uzależnienie od 35:25

  9.Czy masturbacja jest potrzebna i czy można się bez niej obejść? od 37:57

  10.Czy każdy może żyć bez masturbacji? od 39:15

  11.Masturbacja a kwestia kobieca od 44:00

  12.Czy osoba uzależniona od seksu zna swe prawdziwe potrzeby seksualne i swój prawdziwy temperament? Przymus poddawania się stymulacji jako oznaka uzależnienia od 45:00

  Sugeruję oglądać materiał od początku do końca, ponieważ kwestie późniejsze często nawiązują do kwestii wcześniejszych.

  Winieta przedstawia lampę stojącą, a nie panią z rozłożonymi nogami.

  Czy jesteś Uzależniony/a od Masturbacji i/lub Pornografii? Kryteria Diagnostyczne

  Opublikowany 4 lut 2017

  CZĘŚĆ I – psychologiczne aspekty:

  3m02s masturbacja czy to zawsze jest choroba? Masturbacja jako element rozwojowy.

  5:06 co to jest nawyk?

  10:25 kryteria diagnostyczne uzależnień chemicznych

  12:08 Zarys kryteriów uzależnienia od masturbacji lub porno

  15:40 Kryterium 1. Głód lub przymus

  20:00 Kryterium 2. utrata kontroli

  23:40 Kryterium 3. zespół abstynencyjny i klin

  27:35 Kryterium 4. zmiana wrażliwości na bodziec

  31:00 Kryterium 5. utrata zainteresowań poza uzależnieniem

  34:17 Kryterium 6. kontynuowanie zachowań mimo doświadczania szkodliwych następstw

  41m25s CZĘŚĆ II – kwestia zbawienia osoby uzależnionej:

  43:04 List do Rzymian rozdzial 7 – problematyka nawróconego uzależnionego grzesznika

  51:50 Co to znaczy wierzyć?

  54:30 Czy człowiek nawrócony to perfekcjonista w przykazaniach? Apostołowie upadają już po nawróceniu

  56:03 Bóg chce miłosierdzia bardziej niż poświęcenia Mt 12,7

  58:45 Czy grzechy takie są odpuszczalne? Różnica między starym a nowym przymierzem Hbr 10,28

  1:01:00 Czy ofiara Chrystusa dotyczy wyłącznie grzechów przed nawróceniem?

  1:05:30 Czy grzechy seksualne są nieodpuszczalne? Mt 12,31-32

  1:10:40 Ile razy odpuszcza się grzechy? prawdopodobnie i 7777

  1:14:26 Koncept zdrowej pobożności

  1.Trójjedyny Bóg na najwyższym i centralnym miejscu; uznanie, przyjęcie i wyznanie przed ludźmi Chrystusa jako własnego Pana i Zbawiciela.

  2.Boża łaska i miłosierdzie, będące wyrazem miłości, objawiające się w postaci przebaczania grzechów przeszłych oraz przyszłych (ofiara i spowiedź).

  3.Łaska i miłosierdzie wierzących, jako wyraz miłości do Boga i do bliźniego, przejawiająca się w pomocy potrzebującym (w tym ubogim), w niesieniu ich krzyża oraz w odpuszczaniu grzechów tym, którzy nas skrzywdzili.

  4.Pokora i życie w prawdzie, jako droga do eliminowania z niego grzechów oraz wykształcania cnót: wzrost wiary i duchowości w modlitwie.

  5.Przykazania pozytywne.

  6.Przykazania negatywne (te sześć stanowi razem konstrukt zdrowej pobożności).

  7.Stosowanie się do bożych rad i wskazówek innnych niż przykazania (to jest gorliwość i pietyzm).

  8.Obrzędy religijne (to jest przejaw religijności).

  1:25:20 Cechy kultu własnego pomysłu List do Kolosan r.2 Dzieje r. 15

  1.opiera się on na mnożeniu (ludzkich) przykazań i czasami nawet udawaniu, że są to boże przykazania.

  2.opiera się on na zaostrzaniu przykazań do form, których nikt nie jest w stanie udźwignąć bez poniesienia szkody.

  3.opiera się on na zarozumialstwie i pysze, niezdolności do przyjmowania zdrowej krytyki czy konfrontacji z cudzym odmiennym stanowiskiem.

  4.opiera się on na próbie narzucania tych zasad innym i dezaprobacie dla mniej fanatycznych.
  5.pomija lub umniejsza rolę łaski.

  5.powoduje szkody u osób, które się do tych przykazań stosują, włącznie z utratą zbawienia.

  6.często towarzyszy temu obłuda – narzuca się przestrzeganie tych ludzkich reguł podopiecznym, ale guru sam ich nie zachowuje.

 2. mgrabas Says:

  Demony w akcji

  Opublikowany 27 maj 2016

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s