Wychodzenie z Uzależnienia od Seksu – wprowadzenie do Programu 12 Kroków

Krok Pierwszy – Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie Uzależnienia od Seksu) – wprowadzenie

Opublikowany 22 lis 2017

2:30 Co to jest Program Dwunastu Kroków?
3:10 Fundamenty P12K Bóg, miłość, pokora
4:43 Historia P12K: grupy oxfordzkie, 4 Kroki, powierzenie się Chrystusowi, zdrowienie jako proces, a nie zdarzenie
9:00 Pierwszy skrypt Anonimowych Alkoholików
10:10 Program 12K chrystocentryczny i biblijny
11:00 Ewolucja i uniwersalizacja programu
12:30 Program to zbiór sugestii a nie rozkazów
13:00 Treść zbiorcza Programu 12 Kroków – krótkie omówienie komponentów
21:30 Krytyka P12K Dave Hunt i zborki chrześcijańskie
23:40 Skuteczność Programu 12K
31:35 Rodzaje wspólnot 12K
33:30 Wspólnota DDA
36:30 Ogólne założenia DDA, Historia powstania, nazwa, Hope for Adult Children of Alcoholics
39:50 Trzy filary grup samopomocowych: mityng, telefon, sponsor
45:50 Preambuła DDA, Tradycje DDA
48:45 DDA to nie kościół czy sekta
49:20 DDA pracuje nad zdrowieniem a nie dogmatami czy polityką

52:30 Krok Pierwszy – omówienie
53:40 Rozpoznanie problemów
54:40 Cechy DDA
56:00 Rozpoznanie rodzinnych wzorców, genogram
58:00 Legenda a rzeczywistość
1:02:30 przestrzeń społeczna i duchowa w kościołach do pracy nad uzależnieniami
1:04:30 świadomość i nasilenie utraty kontroli
1:07:00 Iluzja własnej kontroli i kierownictwa w swoim i cudzym życiu
1:08:30 cudze historie życia jako źródło rozpoznawiania samego siebie, budowanie nadziei i motywacji

Krok Drugi – Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie Uzależnienia od Seksu)

Opublikowany 27 lis 2017

Spis treści:

Krok 2. Programu 12. Kroków (DDA) –  Uwierzyliśmy, że Siła większa od nad samych może przywrócić nam pełnię

Co to znaczy wierzyć?
Co to jest siła wyższa?
Pokora.
Czy wierzysz tylko w siebie, swoją siłę woli? Czy uznajesz się za boga, tzn. kogoś kto sam zna odpowiedzi na wszystkie swoje pytania i problemy?
Czy ateista musi zajmować się wiarą i siłami wyższymi? W co wierzy ateista?
Obraz Boga jako pokłosie domu rodzinnego.
Czy doświadczyłeś/aś nadużyć na tle religijnym, duchowym?
Czy rodzice zachowywali się inaczej w domu, a inaczej w kościele?
Czy w Twoim domu przepraszano i wybaczano?
Czy masz obraz Boga okrutnego, czyhającego tylko na Twe pomyłki, mającego w nosie cierpienie?
Czy Twój Bóg wybacza grzech tylko raz?

Czy Bóg jest Twoim chłopcem na posyłki, lokajem?
Czy Bóg spełnia twoje zachcianki i żądania?
Czy masz świadomość, że być może jesteś ocaleńcem? I że Bóg cały czas nad Tobą czuwał?

Krok 1. http://youtu.be/O7PnDEUKNWU
Krok 2. http://youtu.be/b0W7x8hhKKk

Krok Trzeci – Program 12 Kroków (DDA, na przykładzie Uzależnienia od Seksu

Opublikowany 7 sty 2018

Spis Treści.

Krok III – Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Bogu, jakkolwiek go pojmujemy.

Co to znaczy powierzyć komuś swoje sprawy?
Powierzenie to przekazanie kierownictwa
Powierzenie to przekazanie kontroli
Kontrolowanie (nieskuteczne) oznacza szarpanie się z sobą i innymi
Kontrolowanie uniemożliwia Sile Wyższe leczenie
Szarpanie się wzmaga uzależnienie

Czy umiesz prosić o pomoc?
Czy umiesz przyjmować pomoc?

Od której dziedziny życia mógłbyś zacząć myśleć o poluzowaniu kontroli?
Czy mogę prosić Boga, aby pomógł mi uwolnić się od moich najbardziej rażących zachowań?
Czy Bóg mnie opuści, jeśli nie b ędę robić postępów szybko i doskonale?
Czy mogę prosić Boga o pomoc bez względu na to co się stanie?
Czy zdaję sobie sprawę, że Bóg się o mnie troszczył i troszczy, nie ważne co zrobiłem wcześniej i co bym nie zrobił?

Krok I. http://youtu.be/O7PnDEUKNWU
Krok II. http://youtu.be/b0W7x8hhKKk

Krok Czwarty – Wprowadzenie – Program 12 Kroków (DDA)

Opublikowany 14 sty 2018

Spis treści.

Krok Czwarty – Dokonaliśmy gruntownego i odważnego obrachunku moralnego

– podstawowa zasada – odwaga i szczerość wobec siebie, nie uprawiamy oskarżania i samobiczowania

– sporządzamy obrachunek zrównoważony – zarówno złe jak i dobre cechy – rozbijamy czarnobiałe myślenie

– krok ten robi się pisemnie i ze sponsorem najwyżej przez rok czasu

– ogólny zarys IV kroku: mechanizmy obronne, cechy DDA, wady charakteru, ćwiczenia i praca nad emocjami, analiza kompulsji, analiza grzechów

– szukamy źródeł powstania problemu

– w następnych częściach przedstawię model uzależnienia od seksu i jego składowe

Krok I.
Krok II.
Krok III.
Krok IV. cz. 1.

Reklamy

Komentarze 2 to “Wychodzenie z Uzależnienia od Seksu – wprowadzenie do Programu 12 Kroków”

 1. mgrabas Says:

  What does fornication mean in the Bible; Latin Greek and Hebrew origin

  Opublikowany 11 lip 2008

  Do you really know what God says about fornication? Or maybe you only think you know. If you are English speaker you cannot know its Biblical meaning.

  If you like the video consider to make donation
  https://www.paypal.com/uk/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=sPzlACPKmbeQfI-Tz0Ofcp5MgNglse9ZJhIVUE7gV9iam48PzAjFRkx5fRq&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8dc3f308debf7330dd8d0b0a9f21afd7d3&rapidsState=Donation__DonationFlow___StateDonationLogin&rapidsStateSignature=d60198191edce6081b0f16210c234a2623ab8e8d

  English word fornication is directly derived from latin word „fornicatio” which has changed its meaning thanks to early church fathers and theologists.

  This clip is about fornication and its meaning in the Bible.

  This is also a response on Sarahslh ‚s reaction on discussion under clip .http://www.youtube.com/watch?v=W9y8hFsGHP0

  I bet you think that fornication means premarital sex. But original meaning of it is „slightly” different

  Items listed in video: 3,4,5,6,7,8,9 stay in relation with pagan rites of fertility godesses, though they’re not limited to it.

  So called church fathers twisted meanings of every single word related with sexuality. For them even sex between husband and wife was considered as „marital fornication”. This term was in use for nearly 1700 years in christian doctrine, especially in Catholic and Protestant churches. They even forged and falsified Word of God (the Bible) to support their teachings. About a 100 years ago this term was refuted by third-way reformation churches like pentecostals. From this moment some of marriage dignity has been restored, through dismising fornication from marriage. But false term on other areas still remians in consciousness and includes contraceptive, allowed positions, forms (like oralism) etc.

  You should realize that church fathers hated sexuality and because of it also disgusted marriage and women. They even killed teacher Hypathia and justified it in their consciousness.

  For instance, st. John Chrystostom maintained that „where is marriage there is death” (spiritual death because of sex in it).

  Augutin was saying that in the paradise God provided children for Adam and Eve, because they couldn’t have sex. Later he said that Adam and Eve were reproducing themselves like angels. It was him who connected sexuality with original sin. He said that marital sex disallows spouses to attend in communion. This was later oficially established in catholic canon. Clement of Alexadria stated that woman who colours her hair, does makeup is a fornicator, painted ape and devil’s snake (Paidagogos). The same thing said Cyprianus in De habitu virginum. He said that God will not be able to recognize woman with make-up.

  st Thomas Aquinas wrote in his Summa Theologica (2-2 q.151 a. 3 ad 2) that nothing brings down [to hell] man’s spirit than caress of his wife.

  st Jerome said that „spouses live like animals” because „through sexual commixture with wifes men do not differ in anything from pigs and other irrational animals”

  something about teachings of Tertulian:
  http://www.womenpriests.org/traditio/tertul.asp

  Jerome
  http://www.womenpriests.org/traditio/jerome.asp

  Augustine
  http://www.womenpriests.org/traditio/august.asp

  Thomas Aquinas
  http://www.womenpriests.org/theology/aqui_wom.asp

  Online Parallel Bible
  http://bible.cc/

  Sexual purity in traditional Christianity
  http://www.lifeway.com/
  http://www.lovematters.com/

  Sexual purity in Judaism of Biblical times
  http://www.jewishvirtuallibrary.org

  Ariel Scheib
  „In biblical times, a man was not prohibited from having sexual relations with a woman, as long as it led to marriage. The Bible never explicitly states a woman and man may not have sexual intercourse prior to marriage; therefore, no sanction was imposed for premarital sex, but it was considered a violation of custom (…) rabbinic scholars of the Talmud prohibited prostitution and premarital sex with no intention of marriage.”

  orthodox rabbi Shmuley Boteach
  „Many people are surprised to learn that the Torah does not prohibit premarital sex. I challenge you to find any passage in the Jewish scriptures that forbits a man from having consensual sexual relations with any woman he could legally marry. It’s just not there! (..) This is not to suggest that Judaism approves of pre-marital sex or promiscuity. (..) Jewish law prohibits an unmarried, unrelated man and woman from being alone long enough to have sexual relations. But these laws come from the Talmud and the Shulchan Aruch, not from the Torah”

  Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Starego Testamentu?

  Opublikowany 9 sie 2008

  Jest to pierwsza część materiału, który obnaża katolickie fałszerstwa Słowa Bożego. Część druga znajduje się tutaj
  .http://youtu.be/U3w2j-Io3vA

  Materiał zawiera następujące kwestie:
  (1) Rdz 3,16 – słowo rabah – strong 7235 znaczy pomnożyć, zwiększyć

  (2) Wj 21,10 – onah, strong 5772, słowo niehebrajskie o różnych znaczeniach w róznych okresach, eufemizm „specyficzny czas” na oznaczenie pożycia seksualnego, w słownikach ang. cohabitation – żyć w konkubinacie lub żyć bez ślubu,
  protestancki przekład BW błędny przez użycie słowa „żona”,
  w video błąd za ówczesną biblos cc

  (3) Pwt 21,20 – zalal strong 2151- żarłok, katolicki przekład używa średniowiecznego łacińskiego luxuria, które nota bene oznaczała ekstrawagancję, nieumiarkowanie, tu w biblii – żarłoctwo (por. ewangelie i fragment „żarłok to i pijak”)

  Jak Kościół katolicki zmienił Biblię Nowego Testamentu?

  Opublikowany 9 sie 2008

  To druga część materiału, który obnaża katolickie fałszerstwa Słowa Bożego.

  Co to jest nierząd/wszeteczeństwo wg Biblii?

  Opublikowany 3 gru 2008

  Czy naprawdę wiesz, co Bóg mówi o nierządzie? A może tylko wydaje Ci się, że wiesz. My chrześcijanie XXI wieku stajemy przed olbrzymimi trudnościami w określeniu prawdziwego znaczenia słów z zakresu biblijnej etyki seksualnej. Dzieje się tak dlatego, że starożytni tzw. ojcowie kościoła wprowadzając na grunt chrześcijaństwa ascetyczne pogańskie filozofie zmienili pierwotne znaczenie słów, nadając im silnie antyseksualny i antymałżeński charakter. Dotyczy to także słowa nierząd. Ten materiał wideo dotyczy właśnie pojęcia „nierząd” łac. fornicatio. i jego znaczenia w Biblii.

  Wymienione w materiale wideo pozycje 3,4,5,6,7,8,9 pozostają w związku z pogańskimi seksualnymi kultami bóstw płodności, choć nie są one do nich ograniczone,
  Ojcowie kościoła wypaczyli znaczenia praktycznie wszystkich słów związanych z etyką seksualną. Potępili oni nawet seks między mężem i żoną, uznając go za „nierząd małżeński”. termin te był w użyciu niemal przez 1700 lat w chrześcijańskiej teologii i doktrynie, szczególnie w Kościele Rzymskokatolickim. Nawet samo Słowo Boże zostało sfałszowane, aby wesprzeć antymałżeńskie nauczanie. Około 100 lat temu teologia ta została odrzucona przez kościoły III reformacji takie jak np. zbór zielonoświątkowy. Od tego momentu część dostojeństwa i świętości małżeństwa została przywrócona. Jednakże zniekształcone znaczenia słów oraz elementy teologii pozostały do dziś dnia.
  Powinieneś być świadom, że ojcowie kościoła znienawidzili seksualność i to z tego powodu pohańbili małżeństwo i kobietę. Dopuszczali się nawet mordów (np. mord na Hypatii), aby wprowadzić do Kościoła Powszechnego swoją teologię.
  Tak na przykład. Jan Chryzostom uważał, że „gdzie jest śmierć, tam jest małżeństwo; a gdzie nie ma małżeństwa, tam także nie ma śmierci”.
  Augustyn twierdził, że seks małżeński nie pozwala małżonkom na uczestnictwo w komunii (wieczerzy pańskiej). W późniejszym okresie wymóg ten wszedł do kanonu katolickiego jako formalne prawo. Klemens Aleksandryjski uważał, że każda kobieta, która farbuje włosy, nakłada makijaż jest nierządnicą,
  „pomalowaną małpą i wężem szatana” (Paidagogos). To samo twierdził Cyrpian w De habitu virginum, pisząc że Bóg nie będzie w stanie rozpoznać kobiety z makijażem na twarzy.

  Św. Tomasz z Akwinu napisał w swej Summie Teologicznej (2-2 q.151 a. 3 ad 2)
  „Sądzę, że nic bardziej nie strąca ducha męskiego w niziny niż pieszczoty żony i owo zetknięcie się ciał, bez którego mężczyzna nie może posiąść swej żony”

  Św. Hieronim twierdził, że „małżonkowie żyją jak zwierzęta”, bo „poprzez łączenie się z kobietami mężowie nie różnią się w niczym od świń i bezrozumnych zwierząt”

  materiał źródłowy do poczytania o nauczaniu Tertuliana:
  http://www.womenpriests.org/traditio/tertul.asp

  Hieronima
  http://www.womenpriests.org/traditio/jerome.asp

  Augustyna
  http://www.womenpriests.org/traditio/august.asp

  Tomasza z Akwinu
  http://www.womenpriests.org/theology/aqui_wom.asp

  Online Parallel Bible
  http://bible.cc/

  O czystości chrześcijańskiej w ujęciu teologii św. Augustyna
  http://www.czytelnia.jezus.pl/rozne/wskazowki_dla_mlodziezy.html
  http://www.czytelnia.jezus.pl/autorzy/kajfosz/owocne_zycie_codzienne.html
  http://www.czytelnia.jezus.pl/ksiazki/zycie_ma_sens_17.html

  O czystości seksualnej w Judaizmie okresu biblijnego
  http://www.jewishvirtuallibrary.org

  Ariel Scheib
  „W czasach biblijnych, nie zabraniano mężczyznom kontaktów seksualnych z kobietami, tak długo jak prowadziło to do małżeństwa. Biblia nigdzie jawnie nie twierdzi, że kobieta i mężczyzna nie mogą mieć stosunku seksualnego przed małżeństwem; dlatego nie ma żadnej sankcji za seks przedmałżeński, lecz uważano to za pogwałcenie obyczaju. (…) rabinistyczni uczeni w Talmudzie zakazali prostytucji i seksu bez intencji zawarcia małżeństwa.”

  Rabin ortodoksyjny Shmuley Boteach
  „Wiele osób jest zaskoczonych, gdy się dowiaduje, że Tora nie zakazuje seksu przedmałżeńskiego. Rzucam ci wyzwanie; znajdź jakikolwiek werset w żydowskim Piśmie Świętym, który zakazuje mężczyźnie kontaktów seksualnych za obopólną zgodą z kobietą, którą mógłby legalnie poślubić. Tam po prostu tego nie ma!
  (…) Nie chodzi o to, by sugerować, że [przyp. współczesny] judaizm aprobuje przedmałżeński seks lub rozwiązłość. (..) Wprost przeciwnie (…) aby zapobiec tego typu aktywności, żydowskie prawo zakazuje niepoślubionym, niespokrewnionym mężczyznom i kobietom przebywania sam na sam na tyle długo, by doszło do współżycia. Lecz te prawa pochodzą z Talmudu i Schulchan Aruch, a nie z Tory.”

  szerokie omówienie w kontekście historycznym znajduje się tutaj
  http://ciborowski.host247.pl/czystosc.htm

  seksualne grzechy według Biblii

  Opublikowany 8 lut 2009

  Filmik omawia najważniejsze wyrażenia używane do określenia grzechów o charakterze seksualnym w Biblii. Omówione zostały: nierząd, cudzołóstwo, nieczystość, rozpusta, wszeteczeństwo a także nieumiarkowanie, pożądliwość.

  Czy Jezus Chrystus jest Bogiem? – odpowiedź świadkom Jehowy

  Opublikowany 13 cze 2009

  Dekalog i jego odniesienie do innych przykazań

  Opublikowany 21 cze 2009

  Sądzisz, że podstawą przykazań chrześcijanina jest Dekalog?
  Sądzisz, że wszystkie przykazania streszczają się do Dekalogu?
  Jesteś w błędzie.

  Jezus i nałożnica-Samarytanka

  Opublikowany 17 wrz 2012

  Audycja zawiera:

  -analizę wersetu z ewangelii Jana – scena z samarytanką – od 1 minuty filmu

  -analizę żydowskiego faryzejskiego prawa małżeńskiego – od 15 minuty

  -analizę problematyki pilegesh – nałożnic na podstawie ks. wyjścia (II moj.) 21,7-11 – od 22 minuty

  -analizę współczesnej żydowskiej etyki seksualnej w kontekście pilegesh – od 36 minuty

  -analizę fragmentu listu do Kolosan 2,20-23 wraz z nowym jego przekładem – od 43 minuty

  5 zasad faryzeizmu

  Opublikowany 28 lis 2012

  Czy i Twój kościół podąża duchem faryzeizmu?

  Opublikowany 28 lis 2012

  no true christian woman can experience female orgasm according to baptist church

  Opublikowany 3 wrz 2015

  Odpowiedź dla Sanctus Luthor w sprawie nierządu i wczesnych małżeństw

  Opublikowany 8 sty 2017

  jest to odpowiedź ustna do dyskusji między Anonim Anonim a Sanctus Luthor pod moim filmem pt. Co to jest nirzęd / wszeteczeństwo wg biblii.

  Jedna korekta: nie chodzi o Pwt 21,7-11, ale II moj. czyli ks. wyjścia. Po prostu rzadko w ostatnich miesiącach się posługiwałem terminologią katolicką ksiąg stąd to zamieszanie.

  A odnośnie słowa uzasadniającego w ST rozwód, to jest nie zanah, ale erwah.

  Zabił i zgwałcił sześciolatkę co robić?

  Opublikowany 22 sty 2017

  Pogadanka na temat uwarunkowań prawnych i medycznych związanych z zjawiskiem pedofilii. Pokrótce omawiam tam takie zagadnienia jak:
  nieadekwatność kar prawnych do potrzeb rekonwalescencji i zadośćuczynienia ofiarom
  przyczyny aktywności seksualnej dorosłych z małoletnimi
  możliwości zapobiegania takiej aktywności

  Opowiadam o tych zagadnieniach z perspektywy osoby, która ma do czynienia z ofiarami nadużyć seksualnych i się nimi opiekuje.

  foto Michael X. Shapson

  Chrześcijanie a kwestia Porno i Onanizmu.

  Opublikowany 28 sty 2017

  Filmik jako odpowiedź dla @MrAugero90. Omawiam następujące kwestie:

  1.kogo dotyczy problem samotności seksualnej? od 1:53

  2.jak kościoły chrześcijańskie zapatrują się obecnie na kwestię onanizmu? od 4:00.

  3.jak zapatrywały się w przeszłości? od 8:25

  4.czy utożsamianie historii Onana z masturbacją jest słuszne? od 10:00 i 12:15

  5.definicja nieczystości cielesnej w prawie mojżeszowym od 16:00

  6.definicja nieczystości według Pana Jezusa Chrystusa od 22:47

  7.problematyka pornografii, co wolno a czego nie wolno i dlaczego praktycznie niczego nie wolno? – od 30:44

  8.używanie pornografii jako uzależnienie od 35:25

  9.Czy masturbacja jest potrzebna i czy można się bez niej obejść? od 37:57

  10.Czy każdy może żyć bez masturbacji? od 39:15

  11.Masturbacja a kwestia kobieca od 44:00

  12.Czy osoba uzależniona od seksu zna swe prawdziwe potrzeby seksualne i swój prawdziwy temperament? Przymus poddawania się stymulacji jako oznaka uzależnienia od 45:00

  Sugeruję oglądać materiał od początku do końca, ponieważ kwestie późniejsze często nawiązują do kwestii wcześniejszych.

  Winieta przedstawia lampę stojącą, a nie panią z rozłożonymi nogami.

  Czy jesteś Uzależniony/a od Masturbacji i/lub Pornografii? Kryteria Diagnostyczne

  Opublikowany 4 lut 2017

  CZĘŚĆ I – psychologiczne aspekty:

  3m02s masturbacja czy to zawsze jest choroba? Masturbacja jako element rozwojowy.

  5:06 co to jest nawyk?

  10:25 kryteria diagnostyczne uzależnień chemicznych

  12:08 Zarys kryteriów uzależnienia od masturbacji lub porno

  15:40 Kryterium 1. Głód lub przymus

  20:00 Kryterium 2. utrata kontroli

  23:40 Kryterium 3. zespół abstynencyjny i klin

  27:35 Kryterium 4. zmiana wrażliwości na bodziec

  31:00 Kryterium 5. utrata zainteresowań poza uzależnieniem

  34:17 Kryterium 6. kontynuowanie zachowań mimo doświadczania szkodliwych następstw

  41m25s CZĘŚĆ II – kwestia zbawienia osoby uzależnionej:

  43:04 List do Rzymian rozdzial 7 – problematyka nawróconego uzależnionego grzesznika

  51:50 Co to znaczy wierzyć?

  54:30 Czy człowiek nawrócony to perfekcjonista w przykazaniach? Apostołowie upadają już po nawróceniu

  56:03 Bóg chce miłosierdzia bardziej niż poświęcenia Mt 12,7

  58:45 Czy grzechy takie są odpuszczalne? Różnica między starym a nowym przymierzem Hbr 10,28

  1:01:00 Czy ofiara Chrystusa dotyczy wyłącznie grzechów przed nawróceniem?

  1:05:30 Czy grzechy seksualne są nieodpuszczalne? Mt 12,31-32

  1:10:40 Ile razy odpuszcza się grzechy? prawdopodobnie i 7777

  1:14:26 Koncept zdrowej pobożności

  1.Trójjedyny Bóg na najwyższym i centralnym miejscu; uznanie, przyjęcie i wyznanie przed ludźmi Chrystusa jako własnego Pana i Zbawiciela.

  2.Boża łaska i miłosierdzie, będące wyrazem miłości, objawiające się w postaci przebaczania grzechów przeszłych oraz przyszłych (ofiara i spowiedź).

  3.Łaska i miłosierdzie wierzących, jako wyraz miłości do Boga i do bliźniego, przejawiająca się w pomocy potrzebującym (w tym ubogim), w niesieniu ich krzyża oraz w odpuszczaniu grzechów tym, którzy nas skrzywdzili.

  4.Pokora i życie w prawdzie, jako droga do eliminowania z niego grzechów oraz wykształcania cnót: wzrost wiary i duchowości w modlitwie.

  5.Przykazania pozytywne.

  6.Przykazania negatywne (te sześć stanowi razem konstrukt zdrowej pobożności).

  7.Stosowanie się do bożych rad i wskazówek innnych niż przykazania (to jest gorliwość i pietyzm).

  8.Obrzędy religijne (to jest przejaw religijności).

  1:25:20 Cechy kultu własnego pomysłu List do Kolosan r.2 Dzieje r. 15

  1.opiera się on na mnożeniu (ludzkich) przykazań i czasami nawet udawaniu, że są to boże przykazania.

  2.opiera się on na zaostrzaniu przykazań do form, których nikt nie jest w stanie udźwignąć bez poniesienia szkody.

  3.opiera się on na zarozumialstwie i pysze, niezdolności do przyjmowania zdrowej krytyki czy konfrontacji z cudzym odmiennym stanowiskiem.

  4.opiera się on na próbie narzucania tych zasad innym i dezaprobacie dla mniej fanatycznych.
  5.pomija lub umniejsza rolę łaski.

  5.powoduje szkody u osób, które się do tych przykazań stosują, włącznie z utratą zbawienia.

  6.często towarzyszy temu obłuda – narzuca się przestrzeganie tych ludzkich reguł podopiecznym, ale guru sam ich nie zachowuje.

 2. mgrabas Says:

  Demony w akcji

  Opublikowany 27 maj 2016

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s