Wezwanie do przychodni na „szczepienie” – przykład rozmowy z „lekarzem”

Wezwanie do przychodni na „szczepienie” – przykład rozmowy z „lekarzem” – Igor Kowalski

Wezwanie na szczepienie

Wezwanie do przychodni na „szczepienie”

Hipotetyczna sytuacja.

Dostajemy wezwanie do przychodni na „szczepienie” dziecka. Np. błonica, tężec, krztusiec bo dziecko skończyło 6 lat.  Idziemy do przychodni i informujemy „lekarza”, że musimy nagrać tę rozmowę jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym w przyszłości. Na przykład w sprawie kary grzywny za nieszczepienie. Można nagrywać rozmowy z „lekarzami” (nawet te rejestrowane w ukryciu smartfonem czy dyktafonem).

„Kodeks karny przewiduje w art. 267 § 3 przewiduje, że osoba która w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniona, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch… Ale już, pacjentowi, który nagrywa przebieg swojej wizyty lekarskiej, nie można zarzucić popełnienia przestępstwa.” Czy pacjent może nagrać przebieg wizyty lekarskiej bez zgody „lekarza” i placówki medycznej?

Jednak koniecznie mówicie, że rozmowę będziecie nagrywać. Tylko najpierw włączcie urządzenie rejestrujące. Dlaczego? Bo wtedy jest największa szansa na to, że „lekarz” powie „W taki sposób nie będziemy rozmawiać. Do widzenia.”. W ten sposób „lekarz” odmówi Wam prawa do informacji o zagrożeniach płynących z podania „szczepionki” – a to oznacza, że macie pełne prawo nie podać dziecku „szczepionki”. Bo nie zostaliście wyczerpująco poinformowani o zagrożeniach. A chyba taki jest cel, prawda? Nie podać „szczepionki” i nie pozwolić się za to Systemowi ukarać.
Pamiętajmy: nie istnieje taki przepis prawa, który zwalnia „lekarza” z obowiązku informacyjnego, jeśli „lekarz” został przez pacjenta poinformowany, że rozmowa będzie nagrywana.

Na stronie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w akapicie Prawo do informacji pisze, że:

 • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.

 • Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego.”

Więc macie prawo do przystępnej i zrozumiałem informacji, czy Wasze dziecko może umrzeć po podaniu „szczepionki”. Macie prawo w przystępnej i zrozumiałem formie otrzymać informację o dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania podania „szczepionki”.
Wystarczy to prawo egzekwować w taki sposób, aby móc udowodnić, że nie sprostano obowiązkowi informacyjnemu wobec Was. I tyle.

Zadajemy „lekarzowi” następujące pytanie:

Proszę mi powiedzieć, co jest bardziej prawdopodobne: w przypadku podania dziecku tej „szczepionki” nastąpią powikłania być może ze śmiercią dziecka włącznie, czy w przypadku niepodania dziecku tej „szczepionki”, dziecko zachoruje na błonicę, tężec i krztusiec?

Teraz zastanówmy się, jakie mogą być odpowiedzi „lekarza”.

1. Nie wiem.

W tym przypadku prosimy o skierowanie do osoby kompetentnej, która będzie wiedziała bo jest to dla nas informacja kluczowa, pozwalająca nam ocenić, co dla naszego dziecka jest najkorzystniejsze. I oczywiście z osobą kompetentną stosujemy ten sam schemat z nagrywaniem rozmowy jako dowód w sądzie.

2. Odmawiam odpowiedzi na takie pytanie.

W takim razie nie zostaliśmy w sposób wyczerpujący poinformowani o bilansie korzyści i strat związanych z podaniem dziecku „szczepionki” więc prosimy o skierowanie do „lekarza” który będzie nam w stanie udzielić takiej informacji.

3. Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań jest większe, niż prawdopodobieństwo zachorowania na błonicę, krztusiec i polio.

Dziękuję. W takim razie nie mogę świadomie narazić dziecka na zagrożenie powikłaniami skoro prawdopodobieństwo zachorowania jest mniejsze.

4. Szansa na wystąpienie powikłań jest mniejsza niż szansa na zachorowanie.

W takim razie prosimy o przedstawienie wyników wiarygodnych badań, które to potwierdzają.

Oczywiście podświadomie czujemy, że najbardziej prawdopodobne są odpowiedzi 1 lub 2. 🙂

Na podobnej zasadzie można „lekarza” również zapytać:
Czy „szczepionka” w pełni chroni przed zachorowaniem (nie ma takiej możliwości że dziecko zachoruje na błonicę po podaniu „szczepionki”)?
Czy moje dziecko może umrzeć po podaniu tej „szczepionki”?
Czy nigdy żadne dziecko nie zmarło po podaniu tej „szczepionki”?
Czy żadna z substancji zawartych w „szczepionce” nie spowoduje w przyszłości zachorowania mojego dziecka na chorobę nowotworową?

I tak dalej. Te pytania można mnożyć.

Mam przekonanie graniczące z pewnością, że mając taki dowód w sądzie żaden sąd nie przyzna racji sanepidowi nakładającemu na nas grzywnę za nieszczepienie. A nawet wydaje mi się że po takiej akcji „lekarz” zadba o to, aby przychodnia nie doniosła na nas do sanepidu. Bo będzie się bał że sąd orzeknie, że nie udzielił rodzicowi wyczerpujących informacji o możliwych zagrożeniach.

Igor Kowalski

Źródło: „Szczepienie” dziecka. Jak wykorzystać prawo do informacji

Zobacz na:

Przykłady szczepionkowych porażek opisane w literaturze medycznej
Odra i „szczepionka” przeciw odrze: 14 rzeczy do rozważenia – Roman Bystrianyk

Badania „skuteczności” „szczepień” przeciw grypie – dr Joseph Garrett

 Zarażenie krztuścem – dr Suzanne Humphries

Pismo do „lekarza”, który żąda potwierdzenia poinformowania pacjenta o wszystkich skutkach i bezpieczeństwie „szczepień”

http://github.com/szanitani/szczepienia/blob/master/Sciezki%20alternatywne/pismo_przychodnia_01.md

Kogo dotyczy to pismo?

 1. Osób, które mają do wykonania badanie kwalifikacyjne przed „szczepieniem” ochronnym w trybie art. 17 ust. 2 u.z.z.
 2. Osób, które otrzymują od świadczeniodawcy tzw. oświadczenia o odmowie „szczepień”, w których jest napisane, że pacjent został poinformowany o skutkach i „bezpieczeństwie” „szczepień”
 3. Inne osoby, które w jakiś sposób chcą się zabezpieczyć przed lekkomyślnym działaniem świadczeniodawcy usług „medycznych”.
 4. Inne osoby, które chcą wykorzystać tą wiedzę w postępowaniu karnym wobec „lekarza”.
 5. Osób, które zostały poinformowane przez lekarza o obowiązku „szczepień”.

na podstawie: http://szczepienia.wybudzeni.com/2017/10/29/wezwanie-do-przychodni-na-szczepienie/

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Wezwanie do przychodni na „szczepienie” – przykład rozmowy z „lekarzem””

 1. mgrabas Says:

  „modified: Sunday, October 29, 2017, 6:08:57 PM

  Pismo do lekarza, który żąda potwierdzenia poinformowania pacjenta o wszystkich skutkach i bezpieczeństwie szczepień

  Jaki jest stan tego pisma?

  W trakcie prac. Można korzystać już teraz, a kolejne wersje wysyłać ewentualnie jako uzupełnienia.

  Kogo dotyczy to pismo?

  Osób, które mają do wykonania badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem ochronnym w trybie art. 17 ust. 2 u.z.z.

  1.Osób, które otrzymują od świadczeniodawcy tzw. oświadczenia o odmowie szczepień, w których jest napisane, że pacjent został poinformowany o skutkach i bezpieczeństwie szczepień

  2.Inne osoby, które w jakiś sposób chcą się zabezpieczyć przed lekkomyślnym działaniem świadczeniodawcy usług medycznych.

  3.Inne osoby, które chcą wykorzystać tą wiedzę w postępowaniu karnym wobec lekarza.

  4.Osób, które zostały poinformowane przez lekarza o obowiązku szczepień.

  Jaki jest cel tego pisma?

  1.Pozyskanie od lekarza wiedzy przed szczepieniem

  2.Zebranie materiału dowodowego w przypadku ewentualnego wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego

  3.Uświadomienie lekarza

  4.Wykonanie niezbędnych badań przed szczepieniem

  Co to znaczy pozyskanie wiedzy?

  Przepisy {{wstawić przepis}} wskazują, że lekarz ma obowiązek wyjaśnić świadczeniobiorcy wszelkie wątpliwości. Jest to bezpośrednio związane z „algorytmem wygrywającym w sprawie szczepień”, ponieważ brak takich informacji jest podstawą do wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Co to znaczy zebranie materiału dowodowego?

  Praktycznie zawsze po wystąpieniu NOP biegli i lekarze uznają, że nie ma podstaw do przypisania winy szczepieniom. Nie dlatego, że ta wina nie może być przypisana, tylko głównie dlatego, że nie można jej udowodnić. Rozsądni rodzice powinni zrobić zatem wszystko, jeszcze przed szczepieniem, aby taki materiał dowodowy zebrać w przypadku ewentualnego późniejszego pozwu cywilnego o odszkodowanie. Jako przykład proszę zerknąć na tę historię. Nie chodzi o to czy sprawa jest uzasadniona czy też nie, ale o sposób rozwiązania tej sprawy, brak właściwych badań, indolencję, zaprzeczanie i brak jakichkolwiek działań aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. Rodzice, którzy chcą zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami i takim traktowaniem powinni myśleć o skorzystaniu z wiedzy zawartej w tym formularzu.

  Co to znaczy „uświadomienie lekarza”?

  Mówiąc oględnie, wiedza wielu lekarzy o szczepieniach ogranicza się do materiałów reklamowych. Potwierdzają to czy kontrole NIKu czy kontrole Inspekcji Sanitarnej ale i ogólne przeświadczenie rodziców, których dzieci zostały dotknięte Niepożądanymi Odczynami Poszczepiennymi. Wielu rodziców uważa, że gdyby lekarz dołożył należytej staranności przed lekkomyślnym podaniem preparatu szczepionkowego, ich dzieci byłyby dzisiaj zdrowe.

  Co to znaczy wykonanie niezbędnych badań przed szczepieniem?

  Art. 17 ust. 10 u.z.z. normuje, że sposób przeprowadzania szczepień ochronnych ma uwzględniać dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań, aktualną wiedzę medyczną oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Aktualny stan wiedzy medycznej wskazuje, że istnieje określony zestaw badań np. genetycznych, które wykonane przed szczepieniem mogą uratować dziecku zdrowie poprzez wskazanie, że to dziecko takiego szczepienia nie powinno przechodzić. Na chwilę obecną niestety szczepienia w Polsce są przeprowadzane na zasadzie eksperymentu medycznego w rozumieniu art. 39 Konstytucji, ponieważ dziecko jest szczepione, a kolejne szczepienia są uzależnione od ewentualnego braku wystąpienia NOP po pierwszym szczepieniu. Nie są sprawdzane przeciwskazania do szczepień przed ich wykonaniem, które są możliwe w związku z aktualną wiedzą medyczną. Należy zwrócić uwagę, że aktualna wiedza medyczna oznacza stan wiedzy na moment przeprowadzania szczepienia a nie na czas wejścia w życie ustawy czy też komunikatu – program szczepień ochronnych.

  Co to znaczy udowodnienie związku między szczepieniem a NOP?

  Temat jest szeroki i wykracza poza to pismo. Jednakże, główna argumentacja organów polega na tym, że „nie przeprowadzamy żadnych istotnych badań, zatem nic nie możemy ani wykluczyć ani potwierdzić”. W dobie współczesnego stanu wiedzy taka argumentacja jest rażąco arogancka, w szczególności, że dotyczy nierzadko tragedii a rodzice nie dość, że są poszkodowani stanem zdrowia swojego dziecka to jeszcze nie otrzymują od organów należnego im wsparcia. Nie oznacza to jednakże, że nic się nie da zrobić. Najlepiej zająć się tym jeszcze przed szczepieniem czyli wskazać lekarzowi takie pytania i potwierdzenia procedur, które później są wykorzystywane w ocenie właśnie szansy na związek przyczynowy między szczepieniem a NOP. Lekarz musi mieć świadomość, że jeśli odmawia odpowiedzi lub procedur tutaj wskazanych przed szczepieniem, to przejmuje na siebie odpowiedzialność za skutki tego szczepienia. Bez takich czynności przed szczepieniem praktycznie nie jest możliwe przypisanie winy lekarzowi.

  Jakie procedury po szczepieniu są stosowane do oceny związku przyczynowego z NOP?

  Nie ma przepisów regulujących to jednoznacznie. Są za to tzw. dobre praktyki uznane w Polsce oraz wzorce z innych krajów. Warto zapoznać się z algorytmem oceny związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepieniem a zdarzeniem niepożądanym w praktyce. W przypadkach zaburzeń neurologicznych warto zapoznać się z opracowaniem Objawy neurologiczne po szczepieniu, czy w wyniku szczepienia?. Ciekawym jest porównanie pytań z powyższych algorytmów z formularzem zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu kwalifikacyjnym. Jeśli ktoś potrafi na podstawie tego formularza odpowiedzieć na pytania wymagane do wykazania związku przyczynowego między szczepieniem a NOP to bez wątpienia powinien dostać nagrodę Sherlocka Holmesa. Warto zapoznać się z treścią zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, czyli załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

  Jaka jest forma tego pisma?

  Docelowy wygląd powinien być jak najbardziej zbliżony do formularza z rubrykami do wpisania treści lub zaznaczenia wybranej odpowiedzi. Generalnie liczy się to, żeby wstawiać tutaj takie pytania, które są istotne dla oceny związku przyczynowego między szczepieniem lub NOP oraz pytania umożliwiające podjęcie świadomej decyzji o szczepieniu. Tak też powinna być redagowana ostateczna forma tego formularza. Podmiotem tego formularza jest konkretne dziecko a kontekstem prawnym jest świadoma zgoda na realizację (podobno) bezpiecznej procedury medycznej (a nie ogólne pytanie o system czy naukę o szczepieniach jako taką).

  Co warto dopasować w treści?

  Ewentualny opis stanu faktycznego, materiał dowodowy, być może załączniki, być może swoje żądania/pytania wynikające z toku sprawy, być może warto w konkretnych przypadkach podzielić pismo na części – jeśli stosuje się strategię wskazaną w „algorytmie wygrywającym”, wtedy jak najbardziej z każdą iteracją czy z każdym rodzajem szczepienia, wskazane jest wręcz dobieranie pytań w/g potrzeb. Jeśli pismo ma być zastosowane w związku z postępowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szczepień, wtedy zasadnym jest przeredagowanie pytań, tam gdzie odnoszą się do listy szczepień, do tych wskazanych w dokumentach upomnienia i wystawionym tytule wykonawczym.

  Dlaczego pytania nie są numerowane?

  Bo zakłada się, że przed poszczególnymi badaniami te pytania będą wybierane przez rodzica, który musi je świadomie wstawić i ponumerować. Następnie w odwołaniu od orzeczenia lekarskiego, należy wskazać, które pytania wg przyjętej przez rodzica numeracji nie zostały wyjaśnione w pełni z przytoczeniem przepisów, danych statystycznych i opracowań naukowych. Nie powinno się stosować jednego wzoru tych pytań aby nie powstało też jedno opracowanie, z którego będą korzystali lekarze bez zrozumienia istoty tych pytań. W szczególności komentarze do tych pytań znajdują się w kodzie źródłowym tego pisma (w formacie markdown).

  Jaki jest inny cel tego pisma?

  Być może uda się rzeczywiście uzyskać jakąś wiążącą i merytorycznie uzasadnioną odpowiedź. Nie jest natomiast celem polemika czy kłótnie ze świadczeniodawcami – jeśli nie chcą odpowiedzieć na te pytania lub wypełnić rubryki zgodnie ze swoim stanem wiedzy, to wystarczającym jest tylko pozyskanie dokumentu odmowy odpowiedzi na to pismo. Odmowa wystawienia takiego oświadczenia jednakże powinna być dokonana w obecności świadka lub zarejestrowana w jakiś sposób.

  Co to znaczy wykorzystać w postępowaniu karnym wobec lekarza?

  Chodzi o to, że z listy poniższych pytań może wynikać co lekarz powinien ustalić przed szczepieniem, a czego nie zrobił. Jeśli dziecko poniosło szkodę po szczepieniu, wobec lekarza można w tej sytuacji zastosować procedurę karną. Należy zwrócić uwagę, że obecnie w prokuraturach zostały powołane specjalne działy do walki z błędami medycznymi. Więcej na tej stronie.

  Jak mogę przekazać to pismo do przychodni?

  Listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z dołączonym pismem przewodnim albo też złożyć osobiście w sekretariacie z potwierdzeniem przyjęcia na kopii. Przychodnie nie korzystają z ePUAP. Teoretycznie jest opcja wysłania pisma w sposób elektroniczny z podpisem kwalifikowanym, niemniej pomijamy ją w tym przypadku, bo nie można przykładowo wymusić na przychodni odesłania potwierdzenia odbioru pisma również podpisanego elektronicznie. W określonych sytuacjach może być istotne wręczenie pisma lekarzowi przed badaniem kwalifikacyjnym. Jeśli lekarz będzie chciał kopię dla siebie, można skserować podpisane przez lekarza pismo, i na każdej stronie złożyć oświadczenie „za zgodność z oryginałem {{data}} {{podpis}}”.

  Ale to są w istocie co najmniej trzy pisma?

  Tak, co najmniej. Jest to związane z etapami postępowania w sprawie szczepienia z punktu widzenia świadczeniodawcy. Pierwszy etap to wezwanie świadczeniobiorcy do zaszczepienia i wtedy należy przekazać pismo pytaniami wybranymi z listy pytań nr 1. Następnym etapem jest badanie kwalifikacyjne. W tym momencie rodzic powinien uzyskać zadowalające odpowiedzi na wszystkie pytania z listy 1 oraz przekazać lekarzowi przeprowadzającemu badanie wszystkie pytania z listy nr 2. Na tym etapie należy również przekazać trzecie pismo ze wszystkimi pytaniami z listy nr 3. To trzecie pismo powinno być wypełnione już po przeprowadzeniu szczepienia.

  Czy mogę wykorzystać to pismo w postępowaniu egzekucyjnym?

  Jako całość na pewno nie. Pismo jest skierowane do lekarza – profesjonalisty. Wydaje się, że postępowanie egzekucyjne to już zbyt późny etap, jednakże na pewno można część z tych pytań zastosować jako materiał dowodowy w korespondencji z Inspekcją Sanitarną przed wystawieniem upomnienia przez PPIS.

  Jakie są dalsze kroki?

  1.Odpowiedź na pismo lub jej brak do wykorzystania w „algorytmie wygrywającym w sprawie szczepień”

  2.Brak odpowiedzi, odpowiedź ustna czy wymijająca powinna wszczynać procedurę wyjaśniającą. W skrócie: „nie odpowiem na te pytania” – „proszę podpisać zatem oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na odpowiedzi na te pytania„.

  3.Każdą odpowiedź organu należy przekazać na forum do tego wątku. Znajdują się tam również komentarze i historia dokumentu.

  Czy odpowiedź lekarza może być uznana za opinię lekarską?

  Tak. W związku z tą odpowiedzią lub zarejestrowanym stanowiskiem lekarza, przysługuje nam odwołanie. Więcej o prawie do zgłoszenia sprzeciwu tutaj.

  Jaka jest historia tego pisma?

  {{do ustalenia/sprostowania/uzupełnienia}}Każdy kto zgłębia temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na pewno zetknął się z licznymi zbiorami pytań, które zwykle niestety pozostają bez odpowiedzi. Świadomi rodzice powinni znać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zdrowia ich dziecka. W przypadku Polski świetny zbiór pytań opracowała Pani prof. dr hab. Maria Dorota Majewska dostępny na stronie FB – Stowarzyszenia Stop NOP {{przydała by się historia tego postu}}. Zdecydowanie warto polecić inne prace Pani profesor w dziedzinie bezpieczeństwa szczepionek. Lista podobnie ogólnych pytań została utworzona przez dr Jerzego Jaśkowskiego i dostępna jest m.in. tutaj. Równie zdecydowanie warto polecić zapoznanie się z pozostałymi opracowaniami dra Jaśkowskiego, ponieważ zwracają one uwagę na rozliczne zagadnienia, traktują problem szczepień wieloaspektowo i są napisane żywym językiem, tak różnym od reklamowej nowomowy, typowej dla wypowiedzi przypadkowych ludzi fanatycznie wierzacych w „magiczną moc” ochronną szczepionek. Dr Jerzy Jaśkowski opracował również listę pytań, która będzie najbardziej interesująca z prawnego punktu widzenia, ponieważ są to pytania do wykorzystania bezpośrednio w rozmowie z pediatrą. Te pytania są doskonale osadzone w kontekście badania kwalifikacyjnego poprzedzającego szczepienie. Bez tych dwóch osób tego dokumentu by nie było.

  Koniecznym jest zwrócenie uwagi na przeogromną wiedzę grupową zgromadzoną na Forum Stop NOP. Również i stamtąd są zaczerpnięte zagadnienia wykorzystane w poniższym formularzu. Stowarzyszenie Stop NOP prowadzi stronę na FB, gdzie takie pytania i akcje są również ogłaszane, i gdzie w komentarzach można znaleźć często naprawdę rzeczowe i przemyślane pytania, na które rodzice chcieliby znać odpowiedzi. Reasumując – tam gdzie to możliwe będą podawane źródła treści – w szczególności autorzy pytań lub grup pytań są wskazywani w źródle tej strony, Jeśli coś się nie zgadza w opisach lub autorstwie proszę jak zawsze o nadsyłanie sprostowań. W sumie, w tym repozytorium jednak nie chodzi o to aby kogoś chwalić, tylko aby było za co chwalić. I żeby było więcej zdrowych dzieci.

  Jak mogę pomóc?

  Podobnie jak w całym repozytorium, zapraszam gorąco do współtworzenia tego dokumentu poprzez narzędzia pracy grupowej serwisu GitHub. Szczegóły są na stronie głownej repozytorium. Również i to pismo posiada swój wątek na forum Stop NOP, gdzie można zgłaszać uwagi, propozycje innych pytań i przede wszystkim odpowiedzi lekarzy.

  Treść pisma:

  {{miejscowosc}} {{data}}

  {{adres}}

  {{świadczeniodawca}}

  {{miejsce na wstęp}}

  W związku z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi informuję, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem/am praktycznie żadnych informacji na temat szczepień, oprócz skrajnie skrótowych o charakterze reklamowo-marketingowym. Podpisanie jakiegokolwiek oświadczenia o właściwym pouczeniu mnie o konsekwencjach, ryzyku i skutkach szczepień, stanowiłoby tym samym poświadczenie nieprawdy.

  W związku z podstawowym prawem pacjenta do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny proszę o udzielenie wyczerpujących i zrozumiałych odpowiedzi na piśmie na następujące pytania, od których to odpowiedzi uzależniona jest nasza zgoda na szczepienie wymagana prawem krajowym i europejskim, oraz udokumentowanie tego konkretnymi badaniami naukowymi wraz z podaniem źródła.

  Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej sprawie jest wyrażone w odpowiedzi z dnia 2016-04-14 na interpelację nr 1755, w sprawie procedury szczepień i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, gdzie Minister Zdrowia precyzuje cyt. „Kwalifikowanie do szczepień ochronnych jest czynnością z zakresu badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób oraz orzekania i w związku z tym jest czynnością zastrzeżoną do wyłącznej kompetencji lekarza. Kwestia ta jest w sposób jednoznaczny regulowana w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464). Lekarz kwalifikujący do szczepienia jest osobą posiadającą kompetencje do podejmowania decyzji o szczepieniu i wyborze preparatu do zastosowania w stosunku do danego dziecka, posiada niezbędną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych, znajomość wskazań oraz przeciwwskazań do szczepień, a także wiedzę o możliwych niepożądanych odczynach poszczepiennych. Rozpatrując kwestie dotyczące zakresu obowiązków spoczywających na lekarzu, który przeprowadza szczepienia ochronne, ma on obowiązek udzielić przystępnej informacji m.in. o stanie zdrowia, dających się przewidzieć następstwach zastosowania szczepień, wyjaśnić, na czym będzie polegało przeprowadzenie szczepienia Po uzyskaniu informacji każdy pacjent może przedstawić lekarzowi swoje zdanie na ten temat i jeżeli ma powody sądzić, że lekarz nie przekazał mu wszystkich informacji ma prawo żądać, aby udzielono mu pełnych informacji.

  {{Pytania – wybrać z poniższych trzech list w zależności od etapu postępowania i celu pisma}}

  PODSTAWA PRAWNA

  -przepisy ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty precyzują kwestie związane z obowiązkiem udzielenia zgody przez pacjenta na leczenie. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

  -art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;

  -art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi „Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Przed dokonaniem interwencji osoba zainteresowana otrzyma odpowiednie informacje o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę”;

  -art. 10 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi „każda osoba ma tytuł do poznania wszelkich zebranych informacji o jego czy jej zdrowiu.” co reguluje kwestię właściwego poinformowania pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu lekarskiego;

  -art. 192 §1 Kodeksu Karnego stanowi „kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”

  -art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;

  -art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej, który stanowi, że postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

  {{miejsce na zakończenie}}

  z wyrazami szacunku,

  {{imie nazwisko}}

  Lista nr 1 pytań do lekarza

  Oto lista pytań, które należy wybrać, wstawić do powyższego pisma i przekazać lekarzowi przed szczepieniem, w domyśle po jego wezwaniu do szczepienia. Po kolejnych etapach wymiany korespondencji można wybierać inne pytania. Przed szczepieniem rodzic powinien znać odpowiedzi na wszystkie pytania z listy. Przed szczepieniem należy dołączyć wszystkie pytania, na które nie została jeszcze udzielona odpowiedź.

  Lista nr 2 pytań do lekarza przed badaniem kwalifikacyjnym

  Oto lista pytań, które należy przekazać w całości lekarzowi w trakcie badania kwalifikacyjnego. Brak zadowalającej odpowiedzi nawet na jedno pytanie powinien skutkować wszczęciem procedury wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Lista nr 3 pytań do lekarza po przeprowadzeniu szczepienia

  Oto lista pytań, które należy przekazać w całości lekarzowi w trakcie badania kwalifikacyjnego z żądaniem wypełnienia po przeprowadzeniu szczepienia. Brak zadowalającej odpowiedzi nawet na jedno pytanie powinien skutkować wszczęciem procedury wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 31 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz należy rozważyć wszczęcie procedury odpowiedzialności karnej wobec lekarza.

  Czy to są wszystkie możliwe pytania w konkretnej sytuacji?

  Absolutnie nie. Przed szczepieniem należy pozyskać informację o planowanym do wykorzystania preparacie. Należy go znaleźć w wyszukiwarce produktów leczniczych oraz w serwisie Baza Leków. W opisie produktu będzie link do ulotki oraz charakterystyki produktu leczniczego. Należy te dokumenty przestudiować i w każdym miejscu gdzie jest informacja przykładowo, że gdzieś, kiedyś, komuś coś się przydarzyło w związku ze szczepieniem, należy dodać pytanie do powyższej listy z żądaniem potwierdzenia, że lekarz wyklucza taką sytuację u dziecka. Przykładowo, przeciwskazaniem do leczenia jest stwierdzona jakaś choroba. Pytanie czy lekarz stwierdził jakimś badaniem właśnie brak takiego przeciwskazania?

  Czy jeśli lekarz dokonuje jakiegoś pomiaru to również powinnam/powinienem o coś zapytać?

  Oczywiście – jeśli jest wykorzystywane jakiekolwiek urządzenie np. termometr elektroniczny, waga, papierek lakmusowy, każdy taki przyrząd pomiarowy musi posiadać homologację, czyli że w ogóle taki typ urządzeń w danym zakresie może służyć do czegoś oraz atest, czyli, że to konkretne urządzenie jest dopuszczone do realizacji takich pomiarów. Dlaczego to jest istotne? Cóż, jeśli dajmy na to termometr elektroniczny może mieć powiedzmy 5% błędów, a podana wartość na wyświetlaczu to 40 stopni, to czy może to oznaczać, że rzeczywista temperatura dziecka może wynosić od 38 do 42 stopni? Nieprawda. Podany przedział błędu jest po pierwsze uśrednieniem a po drugie dotyczy różnicy między temperaturą rzeczywistą dziecka a podanym na urządzeniu wynikiem. Zatem jeśli rzeczywista temperatura dziecka to 41 stopni, to urządzenie powinno podać wynik od ok. 39 stopni do ok. 43 stopni. Akurat urządzenie podało 40 stopni, czyli mieści się w tych 5% błędów. Uznawanie zatem zakresu temperatury jako przedziału ufności w stosunku do pomiaru a nie do rzeczywistej temperatury jest błędem, bo niepotrzebnie daje poczucie bezpieczeństwa (jest ogromna różnica między temperaturą w zakresie 38-41 stopni a w zakresie 39-43 stopni). To jest tylko wyjaśnienie statystyczne, bo w rzeczywistości taki termometr może praktycznie podawać dowolne wyniki, ponieważ na elektroniczny pomiar temperatury ma wpływ temperatura otoczenia, temperatura przyrządu, sposób prowadzenia czujnika po skórze/nad skórą, miejsce, które termometr bada, wiek dziecka, jego profil genetyczny itd. Polecam zresztą sprawdzenie samemu – proszę wziąć dowolny termometr elektroniczny i dokonać kilku pomiarów temperatury dziecka – z góry jednak przestrzegam przed „uśrednianiem” wyników. Co więcej, ten poziom błędów podawany w ateście do danego urządzenia jest miarą statystyczną, czyli dotyczy pewnej partii produktów, natomiast wyliczenie bezwzględne przedziału ufności dla konkretnego pomiaru to zupełnie co innego. Nawiasem mówiąc, patrząc na to z tego punktu widzenia, termometry rtęciowe są znacznie bardziej odporne właśnie na błędy pomiarów a ich wyniki są w większości bardziej zbliżone do rzeczywistości (bo ze względu na własności fizyczne rtęci, pomiar daje górne oszacowanie, czyli wiemy, że jeśli dziecko „dobrze potrzyma” termometr, to na pewno nie ma temperatury wyższej niż wskazuje słupek rtęci – w przypadku pomiaru elektronicznego błąd może być i w dół i w górę). Powyższe rozważanie dotyczy wszystkich pomiarów i wszelkich badań. Nie ma takiego pomiaru, który nie jest obarczony błędem. A błędy mają tendencję do kumulowania się. Jeśli decyzja medyczna jest podjęta w oparciu o nieprawidłowo wyznaczoną wartość czy poziom, to taka decyzja może skończyć się ciężkimi powikłaniami a nawet śmiercią. Albo niepotrzebnymi procedurami medycznymi czy zaleceniem niepotrzebnych leków przez lekarza, któremu w dobrej wierze wydaje się, że rozumie statystykę, bo przecież odróżnia procenty od promili.

  W mojej sytuacji NOP już wystąpił. Dziecko jest poszkodowane. Co dalej?

  To bardzo obszerny temat. Z punktu widzenia działań lekarza i pytań, które mogą wskazać na przyczyny i odpowiedzialność należy dopilnować aby NOP był zgłoszony. Co zrobić w razie wystąpienia NOP i nie wywiązania się lekarza z ustawowego obowiązku jest opisane w tym poście Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Znajdują się tam:

  -wzory dokumentów służące do pobierania kopii dokumentacji medycznej od świadczeniodawcy

  -procedura zgłaszania NOP przez rodzica z wykorzystaniem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

  -formularz skargi na lekarza

  -formularz zgłoszenia do prokuratury

  W tym poście znajdują się również instrukcje i wskazówki oraz warto zajrzeć do sekcji komentarzy. W przypadku zgłoszenia do prokuratury warto rozważyć złożenie wniosku o występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego. Niniejszy dokument z listami pytań należy wykorzystać jako materiał dowodowy dla prokuratora w związku z jego pytaniami do biegłego. Niestety, tutaj jest rola rodzica (oskarżyciela posiłkowego) aby takie pytania, jak w powyższych listach pytań, zadawał.

  Czy mogę nagrywać rozmowy z lekarzem?

  Krótka odpowiedź – TAK. Dłuższa – trzeba wiedzieć jak można wykorzystać nagranie a jak nie można oraz co jeszcze trzeba zrobić aby sąd mógł uznać to za wiarygodny dowód w ewentualnej sprawie. Więcej w tym artykule

  Czy są inne czynności/działania, na które warto zwrócić uwagę przed szczepieniem?

  Przydatna lista takich czynności/działań znajduje się w tym fragmencie tłumaczenia książki poświęconej temu zagadnienu. Więcej szczegółów tamże.”

  źródło: http://github.com/szanitani/szczepienia/blob/master/Sciezki%20alternatywne/pismo_przychodnia_01.md

  od mg: proszę sobie przypomnieć jak długo i skrupulatnie przebiega wzięcie kredytu lub podpisanie umowy na abonament telefoniczny, a przecież chodzi w nich tylko o pieniądze lub tylko o telefon

  tutaj jest coś nieporównanie ważniejszego, tu chodzi o sprawę zdrowia, a nawet życia! DLATEGO nie wolno pozwolić służbie na lekceważenie, popędzanie czy w jakikolwiek inny sposób traktowanie nas z góry!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s