Celem powszechnych (żydowskich) mediów w Polsce i w innych krajach jest skłócanie i dezinformowanie gojów (nieżydów).

by | 27 października 2017 · 20:55

„A TY? Dałeś już w mordę lekarzowi?”

Niszczenie ochrony zdrowia Polaków to stały, trwający od 1990r. proces realizowany przez żydowski reżim IIIRP.

W związku z trwającym protestem lekarzy rezydentów chcę przypomnieć PT Czytelnikom tekst z 2009r. Przedtem jednak kilka zdań komentarza do protestu lekarzy rezydentów.

Strajk lekarzy rezydentów obmyślony przez PO i jej akolitów jako uderzenie w PiS jest bronią celną, ale i obosieczną. Jednak jej skuteczność zagwarantować może tylko rozszerzenie strajku na całą służbę zdrowia. Ale czy na taki krok zdecyduje się PO, czyli syjonistyczna opozycja względem syjonistycznego rządu PiS? Otóż możemy być pewni, że do powszechnego strajku w służbie zdrowia nie dojdzie. Spełnienie żądań strajkujących, podniesienia płac, zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, itp., nie jest możliwe. Nie zrobi tego żaden syjonistyczny rząd, czy to PiS, czy PO, czy każdy inny. Obietnica i próba realizacji takich żądań oznaczałaby obalenie żydowskiego kapitalizmu i żydowskiego reżimu IIIRP – oznaczałaby wprowadzenie Polski na drogę gospodarczego rozwoju, a więc realizację polskiej polityki uwzględniającej interes narodu i państwa Polaków, oznaczałaby realizację przez polski rząd polskiej polityki pieniężnej. W konsekwencji musiałoby to prowadzić do zrzucenia jarzma syjonistycznego Zachodu, czyli wyzwolenia się spod kurateli światowej żydowskiej finansjery.

Strajkujący lekarze, ale i nie tylko oni, my wszyscy, musimy mieć świadomość, że nie ma możliwości poprawy sytuacji w jakiejkolwiek dziedzinie, jeśli władze kraju nie mają prawa prowadzić polityki pieniężnej, jeśli nie są tworzone jakiekolwiek rządowe plany gospodarczego rozwoju, plany tworzenia miejsc pracy, jeśli nie istnieje jakakolwiek polityka i wizja polskiej gospodarki na kolejne lata, dekady. To co obserwujemy w wykonaniu kolejnych żydowskich rządów IIIRP jest jedynie zarządzaniem masą upadłościową po PRL i wystawianiem Polaków jak niewolników do najemnej, nisko płatnej pracy w firmach obcego kapitału albo poprzez ekonomiczny przymus zmuszanie Polaków do zarobkowej emigracji – lekarze, pielęgniarki, wiedzą coś o tym.

Mało kto z Polaków wie, że po 27 latach trwania żydowskiego kapitalizmu – wielkiego sukcesu Kościoła i Solidarności – ponad 60% miejsc pracy znajduje się u nas w sektorze państwowym, w administracji, w oświacie, w ochronie zdrowia. Sfera produkcyjna dzięki, której możemy finansować wspomniany sektor państwowy należy już w zdecydowanej mierze do obcego kapitału, który prawie nie płaci podatków do budżetu IIIRP, a najemnych pracowników opłaca jak niewolników. Całkowicie już dominujący w Polsce obcy handel wyprowadza z kraju zyski, nie wspominając o legalnym i nielegalnym procederze transferowania zysków za granicę. Jedynym najpotężniejszym sektorem gospodarczym w IIIŻydo-RP, zwiększającym swoje zyski każdego roku, są zagraniczne banki, ale zyski banków nie są zyskiem polskiej gospodarki – !, –?.

A zatem, jeśli lekarze rezydenci chcą autentycznej realizacji swoich (i także naszych, potencjalnych pacjentów) żądań i postulatów winni wyraźnie odciąć się od politycznych elementów obecnego żydo-reżimu i sformułować własne polityczne stanowisko – bo jest to strajk polityczny – w interesie narodu i państwa polskiego odrzucające i żydowski kapitalizm i żydowski reżim z jego elitami, jako nielegalny syjonistyczny produkt ustaleń „okrągłego stołu”. Polska polityka musi być realizowana przez Polaków i w interesie Polaków, miejsce IIIŻydo-RP jest na śmietniku haniebnej historii, a miejsce jej elit w więzieniach i obozach pracy.

Niejaki L.Balcerowicz, jeden z wielu odpowiedzialnych za degenerację ochrony zdrowia w myśl zaleceń Banku Światowego, w żydowskiej rozgłośni TokFM stwierdził kilka dni temu, że zanim zdecydujemy się zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, powinniśmy sprawdzić, czy aktualne środki są właściwie wydatkowane. Słuszna uwaga, sprawdźmy więc – kilka prostych przestępstw opisałem w poniższym tekście (kolor brązowy). Przy okazji przypomnę, że część tych przestępstw jest następstwem przyjęcia w traktacie akcesyjnym unijnego prawodawstwa. 

Legalność i zgodność traktatu akcesyjnego IIIRP do UE z polską Konstytucją referował niezawisły sędzia, profesor prawa, prezes Trybunału Konstytucyjnego, niejaki M.Safian – pochodzenie żydowskie. Może ktoś pokusi się o refleksję, czym jest prawo, sądownictwo i TK w IIIŻydo-RP (?).

Dariusz Kosiur

_____________________________

 

Przepraszam Państwa za ten tytuł, ale zaczerpnąłem go z tygodnika „Wprost” (z 26.04.2009). Widnieje w samym środku okładki. Przeciętny nabywca prasy zauważył go z łatwością. I kto wie, może się nim zasugeruje? Jednak tytuł okładki ma tylko sygnalizować pewien problem i w ten specyficznie oryginalny sposób anonsować artykuł z „Wprost” pt. „Uwaga! Biją lekarzy”. A więc wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Artykuł z „Wprost” traktuje o agresywnych zachowaniach pacjentów. Prawie, co drugi pracownik Służby Zdrowia zetknął się ze strony pacjentów z agresją słowną i fizyczną lub miał szczęście być potraktowany łagodnie, jedynie z najzwyklejszym chamstwem.

Autorzy artykułu nie próbują dociekać przyczyn takiego zachowania pacjentów, poprzestają na statystycznym opisie faktów. A przyczyny agresywnych postaw mają dość oczywiste źródła. Są one rezultatem celowej polityki mediów (nie tylko filmów, których głównym przesłaniem jest agresja), a także celowego obniżania poziomu oświaty oraz systematycznego obniżania materialnego poziomu życia, tym samym i jakości opieki zdrowotnej (rezultaty polityki rządzących). Czynniki te powodują, że najsłabsze jednostki, najgorzej wykształcone, słabo uświadomione, w poczuciu zagrożenia i bezsilności (brak wpływu na politykę rządzących) wyładowują swoją agresję w najprostszy sposób, kierując ją zgodnie z medialną podpowiedzią, która nie wskazuje prawdziwych przyczyn i winowajców coraz bardziej stresującej społeczeństwo sytuacji.

Medialne akcje propagandowe na temat ogromnego łapownictwa w Służbie Zdrowia (zamiennie także wśród nauczycieli) – jak to się ma do korupcji władzy wyprzedającej majątek produkcyjny Polaków, o czym cicho? – na temat okrutnych, bez skrupułów mordów na pacjentach („Łowcy skór” – ileż razy pojawiał się ten tytuł?) rozładowują społeczne napięcie wskazując medialnym palcem, kogo należy „bić”.

„A więc, dałeś już w mordę lekarzowi?” – ten tytuł nie jest jakimś wyjątkiem. Jest on charakterystyczny dla polityki powszechnych żydowskich mediów w Polsce (i w innych krajach), której celem głównym jest atomizacja społeczeństwa. Można przytoczyć przykłady wielu podobnych tytułów. Przypomnę tylko jeden taki tytuł, który obiegł światowe media przed wizytą papieża Benedykta XVI w Turcji w 2006 r.: „Kto zabije Benedykta XVI w Stambule?” – komentarz jest tu zbędny.

Z punktu widzenia budowy właściwych stosunków społecznych działalność tych mediów jest przestępcza. Można tu wyróżnić następujące przestępstwa: celowa dezintegracja społeczeństwa, niszczenie kultury narodu, poniżanie religii, propagowanie antynarodowych treści, niszczenie więzów między państwami słowiańskimi, uprawianie propagandy na rzecz pasożytniczego systemu lichwiarsko-liberalnego, apoteozę żydowskich totalizmów (aktualnie jest to propaganda prounijna i liberalna), itp.

Dalsza część tekstu pozornie nie jest związana z tytułem. A choć dotyczy Służby Zdrowia, to powszechne media omijają ważne tematy i nic istotnego w nich nie znajdziemy.

W związku z unijnym przepisem o czasie pracy w Służbie Zdrowia, który zaczął obowiązywać od 2008 r., lekarze nie mogą po nocnym dyżurze stanąć do pracy. Między nocnym dyżurem, a pracą w dzień musi nastąpić wielogodzinna przerwa. Przepis słuszny, wydaje się, że podyktowany troską o pacjenta i lekarza, ale nie wykonalny z powodu braku personelu medycznego. Ci, którzy przyjęli ten przepis w traktacie akcesyjnym Polski do UE musieli, więc zdawać sobie sprawę, że jest on niemożliwy do realizacji. Jednak władza znalazła rozwiązanie. Pracownicy Służby Zdrowia pracują tylko po 8 godzin dziennie. Nocne dyżury są realizowane przez firmę spoza Ochrony Zdrowia, która zatrudnia pracowników medycznych jedynie na czas nocnych dyżurów. Nikogo, bowiem nie interesuje, co po pracy w szpitalu, czy w przychodni robią lekarze. Mamy tu do czynienia ze złamaniem unijnego i już polskiego prawa – jest to pierwsze przestępstwo władz centralnych w związku z tą jedną tylko unijną dyrektywą. I można mieć słuszne wątpliwości, czy przestępstwo to popełniane jest z myślą o zapewnieniu ochrony zdrowia pacjentom i większych dochodów pracownikom medycznym?

Na nocne dyżury kontraktuje pracowników medycznych firma „Biznes Partner” Sp. z o.o. z Łodzi. Sprawność jej działania jest zaskakująca, widać buisnessmani z tej firmy przygotowywali się do tej pracy już od 2004 r., od wejścia Polski do UE – oto prawdziwi fachowcy. Firma ta ogranicza się jedynie do pośrednictwa między NFZ a zatrudnianymi pracownikami. NFZ przekazuje firmie z Łodzi środki na opłacenie nocnych dyżurów. Firma opłaca personel medyczny – wynagrodzenie + (tylko) składka zdrowotna, a różnicę zostawia sobie jako dochód za prowadzenie działalności gospodarczej. Fizyczna realizacja nocnych dyżurów, a więc zagwarantowanie obsady pracowników (lekarzy, pielęgniarek), pomieszczeń oraz sprzętu medycznego znajduje się w dalszym ciągu w gestii szpitali i ich pracowników.

Mamy tu do czynienia z drugim przestępstwem, z przestępstwem niegospodarności władz centralnych, bowiem z systemu Ochrony Zdrowia wyprowadzane są pieniądze do firmy zewnętrznej, która zajmuje się wyłącznie i jedynie przeksięgowywaniem środków z NFZ na konta swoje i zatrudnionych na czas nocnego dyżuru pracowników medycznych.

Dygresja: ciekawe, że w podobny sposób nie ominięto unijnych nakazów likwidacji polskich stoczni!?

Wypełniając roczną deklarację podatkową żony (dyżurującego lekarza) zauważyłem, że jej składka emerytalna za 2008 rok jest o 40% mniejsza odkąd dyżury nocne wykonuje w ramach zatrudnienia w firmie Biznes Partner. To samo dotyczy wszystkich dyżurujących pracowników medycznych. Osoby z wieloletnim stażem pracy mogą sobie wybrać najlepszy tzw. okres składkowy i zmniejszenie składki emerytalnej nie wpłynie na wielkość ich emerytur. Natomiast dyżurujący pracownicy o małym stażu pracy będą mieli niższe emerytury chyba, że uzupełnią składkę emerytalną pomniejszając o nią własne wynagrodzenia. Jest to trzecie już przestępstwo – firma Biznes Partner oraz władze centralne oszukały pracowników zawłaszczając 40% ich składki emerytalnej.

Czwarte przestępstwo polega na tym, iż nie wpłacanie przez Biznes Partner składek emerytalnych do ZUS uszczupla jego środki na wypłatę bieżących świadczeń.

Wszystkie te przestępstwa obciążają nie tylko firmę z Łodzi, ale przede wszystkim władze centralne, ponieważ są one popełniane za przyzwoleniem i aprobatą tej władzy.

Zakończę parafrazą medialnych tytułów:

A Ty? Kiedy dasz w mordę prezydentowi, premierowi, ministrowi zdrowia, posłowi?

Kiedy wysadzimy w powietrze antypolskie powszechne żydowskie media?

Kto wyeliminuje mniejszościową, antypolską rządzącą hołotę?

 
Dariusz Kosiur
.

P.S.

Miasto Łódź to zagłębie finansowych geniuszy. To chyba taka już tradycja?

Firma FPHU Adler Consulting z miasta Łodzi otrzymała od samorządów zlecenie inwentaryzacji eternitu na dachach budynków. Inwentaryzacja polega na tym, że mieszkańcy mają sami zgłaszać do miejskich urzędów prawidłową powierzchnię eternitu na dachu oraz posiadane jego zapasy. Tak, więc firma z miasta Łodzi zainkasuje z naszych podatków wynagrodzenie za inwentaryzację, którą z powodzeniem takim samym sposobem mogliby przeprowadzić miejscy urzędnicy razem z mieszkańcami i to bez wyciągania z samorządowej kasy pokaźnych kwot. A leżący na dachach eternit jest całkowicie nieszkodliwy do momentu jego utylizacji w ziemi, co potwierdzą w ITB.

źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/10/27/a-ty-dales-juz-w-morde-lekarzowi/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s