Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem

 

Dr Olle Johansson, Wydział Neurologii, Instytut Karolinska, Szwecja)

Dr Olle Johansson, Wydział Neurologii, Instytut Karolinska, Szwecja)

Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją

– W kontekście Pańskich badań na myszach, czy wydaje się Panu prawdopodobne, że  trzecie pokolenie w linii żeńskiej może być nieodwracalnie bezpłodne?

– Niekoniecznie trzecie pokolenie, ale już piąte pokolenie owszem – co w przypadku genealogii ludzi nastąpi to za około 150 lat. Oczywiście, będzie to już o wiele za późno na przeprosiny, a już absolutnie za późno, by to powstrzymać.

Tak więc sugeruję, aby przynajmniej w obecnej sytuacji, zaapelować o moratorium w sprawie tych urządzeń, obecnie powszechnie stosowanych, oraz przeprowadzić badania dotyczące  skutków promieniowania [mikrofalowego].

Wi Fi i płodność mężczyzn

Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. – Wi-Fi w laptopach powoduje zmniejszenie ruchliwości plemników oraz fragmentację DNA nasienia.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647

Wydaje mi się, że naprawdę nadszedł już czas na skompilowanie niezależnych danych, podobnie jak dokonano tego 31 sierpnia 2007 roku, co zaowocowało w postaci „Bioinitative Report”, którego byłem jednym ze współautorów.  www.bioinitiative.org

Udało nam się zebrać ok. 2.000 źródeł naukowych na nieco ponad 600 stronach, z których wyraźnie wynika, że w przypadku szczurów lub myszy, komórek czy molekuł, wystawienie na działanie tego (promieniowania mikrofalowego) jest niewskazane. A mimo to mamy do czynienia z eksperymentem na wielką skalę prowadzonym na naszych dzieciach.

– Spora ilość badań wskazuje, że rozwijające się organizmy i mózgi dzieci są znacznie bardziej podatne, niż organizmy osób dorosłych.

Can cell phones cause autism? – Czy telefony komórkowe mogą być przyczyną autyzmu?
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/11/27/how-cell-phones-may-cause-autism.aspx

Is Exposure To Electromagnetic Fields The Real Cause Of Autism? – Czy ekspozycja na pola elektromagnetyczne jest prawdziwą przyczyną autyzmu?
http://www.electricsense.com/1646/is-exposure-to-electromagnetic-fields-the-real-cause-of-autism/

Impact of radio frequency electromagnetic radiation on DNA integrity in the male germline. –Wpływ promieniowania pola elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych na integralność DNA w męskiej linii zarodkowej.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15910543

Wyraźnie widać związek, choć dane nie są jeszcze rozstrzygające, pomiędzy podwyższonymi polami elektromagnetycznymi a zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

How Electromagnetically Induced Cell Leakage May Cause Autism. – Jak indukowany elektromagnetycznie wyciek z komórek może powodować autyzm.
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2011/05/Autism_2011_b.pdf

Związek promieniowania mikrofalowego z autyzmem

Dr Dietrich Klinghardt, założyciel Sophia Health Institute, Akademia Klinghardt,

Dr Dietrich Klinghardt, założyciel Sophia Health Institute, Akademia Klinghardt, www.sophiahi.com, http://www.klinghardtacademy.com

Liczba dzieci, u których diagnozuje się autyzm, obecnie podwaja się co 5 lat. Choroby neurologiczne, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, autyzm, trudności w uczeniu się u dzieci, zaburzenia behawioralne dzieci – liczba tych przypadłości wzrasta wykładniczo.

Zjawisko wykładniczego wzrostu liczby zaburzeń neurologicznych związane jest z wykładniczym wzrostem wystawienia na działanie wytworzonych przez ludzi  pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia.

Wzrost autyzmu i sieci bezprzewodowych

Wybraliśmy 10 dzieci autystycznych i przyjrzeliśmy się pomieszczeniom, w których  sypiały matki tych dzieci, kiedy były w ciąży. Porównaliśmy te pomieszczenia z tymi, w których przebywały matki dzieci zdrowych. 10 matek w pierwszej grupie, 10 matek w drugiej grupie. W przypadku grupy matek dzieci autystycznych udało nam się ustalić, że wyniki pomiarów ekspozycji na mikrofale w pomieszczeniach, w których przebywały, były podwyższone w porównaniu do pomieszczeń, w których przebywały matki dzieci zdrowych.

Autism may be Linked to Electromagnetic Radiation Levels In Mother’s Bedroom During Pregnancy. – Autyzm może być związany z poziomem promieniowania elektromagnetycznego w sypialni matki podczas ciąży. http://electromagnetichealth.org/media-stories/

„20.7x wyższa gęstość energii mikrofalowej w miejscu spania matki w przypadkach, w których dzieci miały zaburzenia neurologicznie”

Mikrofale w czasie ciąży - autyzm

Promieniowanie ma wpływ na płód. Wystawienie na działanie pół elektromagnetycznych wytworzonych przez człowieka stało się pierwszym czynnikiem, który można wyizolować w przypadku  autyzmu, a w konsekwencji pozwalającym go przewidzieć.

Nasze gadżety elektroniczne nam szkodzą - dr David Servan

Antyrak

Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem

Zobacz: Szkodliwość USG – 50 chińskich wewnątrzmacicznych badań na ludziach – Jim West

źródło: http://szczepienia.wybudzeni.com/2017/08/12/zwiazek-promieniowania-mikrofalowego-ze-sterylizacja-i-autyzmem/

Komentarze 3 to “Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem”

 1. mgrabas Says:

  „utworzone przez admin | Paź 9, 2016

  Szkodliwość USG – 50 badań na ludziach, wewnątrzmacicznych, przeprowadzonych we współczesnych Chinach wskazuje na ekstremalnie duże ryzyko ultrasonografii prenatalnej: nowa bibliografia – Jim West

  Szkodliwość USG

  USG prenatalne – Nowa bibliografia

   

  Jim West wydał książkę z bibliografią krytycznych badań nad USG pod tytułem 50 HUMAN STUDIES: A NEW ULTRASOUND BIBLIOGRAPHY, która jest dostępna na harvoa.org i amazon.com

  Szkodliwość USG

  USG to wysoce kontrowersyjny temat. Można teraz powiedzieć, bez wyolbrzymiania, że rozumienie zagadek związanych z ultrasonografią jest kluczowe dla zdrowia każdego osobnika jak i całego gatunku ludzkiego.

  Słowo „ultrasonografia [USG]” powszechnie odnosi się do diagnostycznych ultradźwięków, akustycznej technologii wykorzystywanej do oglądania płodu w czasie rzeczywistym, jego pozycji wewnątrz matki i do oglądania organów rozrodczych matki. Jest dobrodziejstwem gospodarczym dla lekarzy zachwalających rutynowe wykorzystanie USG.

  Diagnostyczne USG jest powszechnie deklarowane jako „niegroźne” dla płodu 1, pomimo tego, że niektóre matki opisują na forach internetowych (takich jak The Thinking Mother’s Revolution) krwawienie z pochwy i ból, a inne opisują każdy szczegół związany z ultradźwiękami i farmaceutycznymi lub szczepionkowymi szkodami, które dotknęły ich dzieci. Ultrasonografia jest obecnie aplikowana prawie całemu światu w trakcie życia płodowego. Implikacje zdrowotne są ogromne jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i fizyczne pojedynczych osobników i całego społeczeństwa.

  Wygląda na to, że USG przekierowało ludzkość na tragiczną ścieżkę z powodu drobnych i nie-tak-drobnych ekspozycji na ultradźwięki. Krytycy polemizują, na przykład, że wzrost liczby autystycznych dzieci związany jest z wystawianiem płodu na ultradźwięki. Jeśli mają rację, to być może potrzeba będzie wielu pokoleń, aby wydobrzeć po tym nieodpowiednim stosowaniu technologii medycznej.

  Autyzm vs natężenie USG

  SPTA – natężenie szczytowe w przestrzeni i uśrednione w czasie

   

  Historia technologii

   

  Ultradźwiękowa technologia obrazowania dla celów diagnostycznych wyewoluowała z pewnego rodzaju echo-obrazowania, oryginalnie zaprojektowanego jako SONAR, technologia wynaleziona do odnajdowania łodzi podwodnych mierząc czas pomiędzy wysłaniem a odbiciem fali dźwiękowej.

  W dziedzinach medycznych ultradźwięki były wykorzystywane od dziesiątek lat, do generowania „echo obrazów” płodu. Ultradźwięki nie są jednak typowymi dźwiękami. To bardzo nietypowa forma dźwięku jeśli chodzi o wykorzystanie w badaniach prenatalnych czy położniczych. Ludzie typowo są zdolni do słyszenia dźwięków w zakresie od 20 do 20.000 cykli na sekundę (herców). Ultradźwięki wykorzystywane do badań płodowych  mają zakres od 3 do 9 megaherców, milionów cykli na sekundę, powyżej częstotliwości fali radiowej AM.

  Technologia obrazowania ultradźwiękiem częściowo wyparła dawniejszą metodę obrazowania promieniami rentgena. Ta starsza technologia jest teraz znana ludziom jako niebezpieczna i rakotwórcza, a jednak zajęło dziesiątki lat zanim informacje te podano publice. Historia medycznego wykorzystania promieniowania rentgenowskiego może być podobna dla ultradźwięków. O tym, że rentgen jest niebezpieczny było wiadomo dużo wcześniej, a jednak był wciąż opisywany przez medyków jako nieszkodliwy.

  Zagrożenia niepotwierdzone

   

  Wiadomo, że ultradźwięki mają potencjał, aby biologicznie zaszkodzić płodowi. Wykryto to przez badania na zwierzętach i komórkach. Zagrożenia te jednak nie zostały potwierdzone przez badania na ludziach. Budżet na badania nad USG właściwie wyparował pod koniec lat 80., mimo że FDA [Agencja ds. Żywności i Leków] zwiększyła górny limit natężenia ultradźwięków w 1991 roku.

  Cibull i inni (2013) dostarczają ostateczne zapewnienia.

  „Pomimo, że badania laboratoryjne wykazały, że diagnostyczne poziomy ultradźwięków mogą wywołać fizyczne efekty w tkance to nie ma dowodów z badań na ludziach na przyczynowo skutkowy związek pomiędzy narażeniem na diagnostyczne ultradźwięki w czasie ciąży, a negatywnymi efektami ubocznymi  dla płodu.3

  Potwierdzone w Chinach

   

  Nieznane zachodnim naukowcom zagrożenia związane z ultrasonografią zostały potwierdzone w Chinach pod koniec lat 80., gdzie tysiące kobiet zgłaszających się do aborcji zostało wystawione na ściśle kontrolowane ultradźwięki diagnostyczne, po czym abortowane płody zostały zbadane różnymi technikami laboratoryjnymi.

  Z tych badań na ludziach, profesor Ruo Feng z Instytutu Akustyki Uniwersytetu w Nanjing, opublikował wytyczne w 2000 roku:

  „Komercyjne lub edukacyjne obrazowanie płodu metodą ultradźwiękową powinno zostać rygorystycznie wyeliminowane. Stosowanie ultradźwięków w celu identyfikacji płci płodu oraz zdjęć pamiątkowych powinno zostać rygorystycznie wyeliminowane. Aby ciąża rozwijała się jak najlepiej we wczesnych stadiach, należy unikać ultradźwięków.”

  Feng wyraża się jasno. Wyraża się też delikatnie. Mógł napisać „aby ciąża rozwijała się gorzej, zastosuj ultradźwięki”. Mógł użyć słowa „płód” albo „dziecko” zamiast „ciąża”.

  Nowa bibliografia

   

  Bezprecedensowa bibliografia chińskich badań nad ultradźwiękami napisana przez Jima Westa jest teraz dostępna, wydana jako książka z komentarzem, obrazowymi wykresami i tabelami. Jest to prezentacja arkany, tj. bardzo ważnych, ale nieznanych dotąd badań naukowych. Tytuł to “50 Human Studies Indicate Extreme Risk for Prenatal Ultrasound: A New Bibliography” [50 badań na ludziach wykazujących ekstremalnie duże ryzyko stosowania ultrasonografii w czasie ciąży: nowa bibliografia].

  Jest to najważniejsza bibliografia (i komentarz) kiedykolwiek ułożona pod kątem krytyki ultradźwięków, jednak z powodów prawnych jej wnioski i implikacje powinny zostać zawieszone, oczekując na wiarygodne potwierdzenie autorytatywne.

  Badanie USG

  Książka prezentuje badania na ludziach przeprowadzone we współczesnych Chinach, które analizują skutki ekspozycji na diagnostyczne ultradźwięki w czasie ciąży. Dalece wykraczają poza to, co wiedzą badacze na zachodzie, jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne, odniesienie do czasu, objętość badań i liczbę badanych. Dostarczają dowodów empirycznych na zagrożenie związane z ultrasonografią.

  Badania te dotyczą ekspozycji ponad 2.700 par (matka w ciąży-płód) na ultradźwięki diagnostyczne. Badanie nadzorowało około 100 naukowców. Kobiety w ciąży zostały starannie wyselekcjonowane, po czym wystawione na kontrolowane sesje ultradźwiękowe. Kwestie etyczne także zostały wzięte pod uwagę. Abortowane tkanki były badane wysokiej jakości technologią, np. mikroskopem elektronowym, cytometrią przepływową i różnymi metodami analizy biochemicznej (immuno- i histo-). Wyniki zostały porównane do wyników badań na kobietach w ciąży nienarażonych na USG (były wystawione na zerowe natężenie).

  Chińscy naukowcy zmierzyli uszkodzenia mózgu, nerek, rogówki, kosmówki i układu odpornościowego. Określili, że wystarczy bardzo mała ekspozycja na ultradźwięki, aby spowodować obrażenia u ludzkiego płodu. Bezwzględnie potwierdzono szkodliwość ultrasonografii dla ludzkiego płodu.

  Zachodni naukowcy odkryli wcześniej takie zagrożenie u zwierząt i w badaniach na komórkach, ale ich badania zostały uznane za nieprzekonujące bo nie zostały potwierdzone przez badania na ludziach.

  Mogą być dwa rodzaje badań na ludziach: 1) epidemiologiczne, np. analiza populacji i 2) badania polegające na ekspozycji płodu, po którym następuje analiza abortowanej materii w laboratorium, poprzedzona ekspozycją płodu na USG (w trakcie trwania ciąży).

  Zachodni naukowcy przeprowadzili tylko kilka badań epidemiologicznych i praktycznie żadne z ekspozycją. Badania epidemiologiczne są rozbudowane, mają wiele zmiennych statystycznych i są bardzo podatne na stronniczą interpretację. Często są publikowane jako sporne albo statystycznie nieznaczące, pomimo odnalezienia wzorów uszkodzeń spowodowanych ultradźwiękami.

  Z powodu etyki aborcji, badania w macicy zostały praktycznie zakazane na zachodzie. W obrębie całej populacji ludzkiej, przemysł medyczny nie zgłosił ani jednego przypadku szkodliwości u ludzi. A więc, bez niepodważalnego dowodu, władze kontynuowały z założeniem, że ludzie nie są wrażliwi na toksyczność ultradźwięków.

  Te chińskie badania nie są znane zachodniemu światu i są słabo znane nawet na wschodzie. Reprezentują one 23 lata ważnych badań od 1988 do 2011. Niestety, badania te zostały przytłoczone olbrzymią liczbą badań promujących medyczne i terapeutyczne innowacje związane z ultradźwiękami.

  Chińskie badania zostały odłączone od zachodniego świata, właściwie nie istniejąc poza Chinami, będąc ofiarą różnic kulturowych i bariery językowej, a także ofiarą faktu, że nie przyniosłyby korzyści przemysłowi.

  Badania te nie są ogólnodostępne przez globalne wyszukiwarki czy medyczne bazy danych. Nawet, jeśli naukowiec zna tytuły, badania te nie zostałyby znalezione; są jednak dostępne przez wewnętrzne linki w chińskich bazach danych.

   

  Ścieżka badania

   

  W 2013, Jim West pod wpływem frustracji rozpoczął swoje badania . Doświadczał niemożności podjęcia dyskusji ilekroć podejmowany zostawał temat ryzyka związanego z ultradźwiękami, nawet gdy rozmawiał z najbliższymi przyjaciółmi. Zawsze dostarczał wymowną dokumentację, choć bezskutecznie. Odpychano jego argumenty w pasywno-agresywny sposób, prawdopodobnie z powodu lęku przed procesem porodu i przekonania, że ultradźwięki zapewniają pewnego rodzaju pewność.

  Zdając sobie sprawę, że ludzie potrzebują potwierdzeń u autorytetów, Jim szukał chociaż jednego empirycznego dowodu, któremu nie można zaprzeczyć.

  Po kilku miesiącach intensywnych badań w zachodniej rzeczywistości, on, jak i inni, zdał sobie sprawę, że jest mało definitywnych dowodów, które usatysfakcjonowałyby restrykcyjne wymagania przemysłu, czyli było mało badań na ludziach (jakiegokolwiek typu). Badania na ludziach zostały uznane przez władze za kluczowe w potwierdzaniu zagrożeń. Był świadom setek badań na zwierzętach i komórkach, ale były one znane jako źle przeprowadzane i nieprzekonujące. Doskonałe krytyczne badania zostały zakwestionowane przez konkurencyjne badania, które deklarowały, że ultrasonografia jest bezpieczna. Jim znalazł kilka bardzo mocnych badań na zwierzętach, których nie zakwestionowano, ale zostały one zignorowane albo odrzucone przez władze.

   

  Elektroforeza

   

  Jako teorię badawczą, Jim postawił hipotezę, że idealne współczesne badanie nad ultradźwiękami wykorzystałoby bardzo wrażliwy rodzaj chromatografii, elektroforezę, aby wykryć uszkodzenia w komórkach spowodowane działaniem ultradźwięków. Elektroforeza to prosta technologia, przemieszczanie się prądu przez próbkę materii [biologicznej] aby otrzymać jej różne składniki na płytce pokrytej żelem. Różne składniki oddzielają się od siebie w żelu, tworząc wizualne wzory do analizy. Elektroforeza jest wykorzystywana do analizy związków chemicznych w biologii, takich jak kwas nukleinowy (DNA czy RNA). Jest wykorzystywana np. w identyfikowaniu ludzi po DNA, wykrywaniu śladów konkretnego ludzkiego DNA w różnych lokalizacjach przez badanie próbek krwi, włosów czy tkanek i porównując je z przeanalizowanymi wcześniej próbkami podejrzanych.

  Uwaga Jima skupiona na elektroforezie doprowadziła go do chińskiego badania elektroforezy ultradźwięków powodujących fragmentację DNA w abortowanych tkankach. Badanie opublikowane jest w języku angielskim, w wysoce naukowej formie. Bibliografia badań prowadzi do rozrośniętego drzewa chińskich baz danych takich jak CNKI. Mimo, że większość tych badań jest głównie po chińsku, wiele zawierało abstrakt, przetłumaczony na angielski przez człowieka lub program komputerowy.

  Ruo Feng, który recenzował wiele z tych badań, postulował aby unikać rutynowego USG. Tylko jeśli pojawiają się wyjątkowe medyczne przesłanki powinno się zezwalać na ultrasonografię i to o najniższym natężeniu. Sesje powinny być bardzo krótkie, nie dłuższe niż 3 minuty, a najdłuższe maksymalnie do 5 minut. Powinno się unikać wielokrotnych sesji, bo zagrożenie kumuluje się. Badania na ludziach wykryły uszkodzenia organów już po 1 minutowej ekspozycji.

  Chińskie badania przypominają i potwierdzają odrzucony oraz zignorowany „Consensus Statement” z 1984 roku, opublikowany przez National Institute of Health [Narodowy Instytut Zdrowia] i podpisany przez wybitnych amerykańskich naukowców tamtych czasów. 2

  Obecnie przemysł medyczny uparcie twierdzi, że ultrasonografia  jest  „bezpieczna” zalecając rutynowe USG dla kobiet w ciąży a nawet niedojrzałych dziewczynek. Nie jest nietypowym, gdy sesje ultradźwiękowe mają większe natężenie i trwają dłużej niż te w chińskich badaniach.

  Jim graficznie ilustruje dowód, przykładowo, porównując krytyczne zachodnie i chińskie badania w kwestii czasu trwania w stosunku do szkód przy typowym badaniu na średniej intensywności w trybie B. Te długości czasowe to szacunkowe ekstrapolacje.

  USG i efekt biologiczny

  Model szkodliwości ultradźwięków Jima jest w pełni kompatybilny z modelem szczepionkowym, ponieważ zawiera koncepcję toksycznej synergii, a ultradźwięki są wydajnymi synergetykami. Ultrasonografia jest teoretycznie zdolna do zainicjowania u płodu wrażliwości na kolejne toksyczne ekspozycje. A więc ryzyko następującego potem narażenia na działanie szczepionek, medykamentów, antybiotyków i innych negatywnych czynników środowiskowych byłoby zwiększone poprzez prenatalne USG – nie jako dodatek, ale jako mnożnik.

  Komentarz do bibliografii

   

  1) Wspiera zachodnich krytyków, którzy od dawna argumentują, że ultradźwięki przyczyniają się do wielu chorób wieku dziecięcego i epidemii neurologicznych takich jak ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu), a także chorób oczu.

  2) Wspiera i odnawia starsze zachodnie badania na zwierzętach, które są krytyczne wobec ultrasonografii, a jednak zostały odrzucone bądź zignorowane.

  3) Umożliwia argumenty za nowymi modelami przyczynowo skutkowymi chorób jak na przykład, zapalenie błon płodowych, żółtaczka niemowlęca, problemy z rozwojem kości i tkanek, dysfunkcje układu odpornościowego i szeroki zakres chorób związanych z zaburzeniami hormonalnymi.

   

  Przypisy:

  [1]”Fetal Ultrasound”, John Hopkins Medicine Health Library. http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/test_procedures/gynecology/fetal_ultrasound_92,P09031

  [2]NIH, “Diagnostic Ultrasound Imaging in Pregnancy: NIH Consensus Development Conference Statement” (February 6, 1984), http://consensus.nih.gov/1984/1984UltrasoundPregnancy041html.htm

  [3] Sarah L. Cibull, BS, Gerald R. Harris, PhD, and Diane M. Nell, PhD. “Trends in Diagnostic Ultrasound Acoustic Output From Data Reported to the US Food and Drug Administration for Device Indications That Include Fetal Applications.” J Ultrasound Med 32 (2013): 1921–32.

  Źródło: 50 Human Studies

  za: http://szczepienia.wybudzeni.com/2016/10/09/szkodliwosc-usg/

 2. mgrabas Says:

  „utworzone przez admin | Sie 18, 2017

  Wpływ promieniowania z „inteligentnego” licznika na ludzką krew

  Choć przemysł zaniedbał przeprowadzenie rzetelnych badań naukowych dotyczących wpływu inteligentnych liczników na zdrowie, pojawiają się coraz to nowe, niezależne badania w tej kwestii.

  W drugim etapie badania użyliśmy inteligentnych liczników. Przed ekspozycją na promieniowanie z licznika obserwowaliśmy sytuację podobną do tej w przypadku pierwszych próbek. Normalne ścianki komórkowe, odseparowane, wyglądają zdrowo.

  Krew w ciemnym polu

  Po dwu minutowej ekspozycji na działanie inteligentnego licznika w odległości 30 cm sprawa wygląda zupełnie inaczej. W pierwszej próbce widzimy wyraźną degradację ścianek komórkowych. Ścianki zostały uszkodzone i możemy zaobserwować zmiany w tych komórkach, które nazywamy Mycoplasmae. Mamy tu do czynienia z mutacją.

  Krew po ekspozycji na inteligentny licznik

  W próbce drugiej widzimy inny rodzaj degradacji ścianek komórkowych. Widzimy tu pofałdowania. Takie zjawisko jest zwane „układem kapsla od butelki” i znane jest z tego, że powstaje w wyniku oksydacji lub wystawienia na działanie wolnych rodników.

  Trzecia próbka natomiast – musieliśmy tę kobietę odciągnąć od licznika po 45 sekundach, ponieważ zaczęła narzekać na ostre bóle głowy. Widzimy tu przykład zjawiska zwanego jako „rolowanie/sklejanie”, polegającego na nakładaniu się na siebie ciałek czerwonych krwi, co powoduje utrudnienia w transporcie tlenu do tkanek.

  Każda z tych sytuacji to przykład degradacji. Każda z nich oznacza uszkodzenie komórek krwi. Wszystkie te efekty powstały w wyniku działania jednej zmiennej – inteligentnego licznika.

  Jeffrey Armstrong: O co tu chodzi? Mamy do czynienia z urządzeniem bezprzewodowym, nieprzetestowanym w sposób naukowy, a co do którego wszystkie obecnie dowody wskazują, że jest niebezpieczne lub budzi szereg wątpliwości, w związku z czym powinno być rzetelnie przestudiowane zanim wypuści się je na rynek. Sprytni ludzie nazwali tę technologię „inteligentną”, aby wywołać wrażenie skomplikowania i odstraszyć potencjalnych krytyków. Jakiś „inteligentny” spec od reklamy wymyślił ten termin  i dostał powiedzmy 300.000 $ za nazwę „inteligentny licznik”, która miała wywołać u nas wrażenie niewiedzy, z którego oni świetnie sobie zdają sprawę, żebyśmy nie zadawali pytań w momencie instalacji tych urządzeń w naszych domach przez „inteligentnych” ludzi! Ja te liczniki nazywam nie „inteligentnymi”, ale „niebezpiecznymi”.

  Ile są warte Twoje prawa?

   

  Wpływ promieniowania z inteligentnego licznika na ludzką krew

   

  Zobacz na: Związek promieniowania mikrofalowego ze sterylizacją i autyzmem
  Szkodliwość USG – 50 chińskich wewnątrzmacicznych badań na ludziach – Jim West

   

  Z filmu Take Back Your Power, [nie wiem tylko, czy podane normy na końcu są dalej aktualne – admin]:

  Przyjrzymy się informacjom będącym zarówno wynikami badań naukowych i testów oraz oficjalnym normom dotyczącym dopuszczalnego promieniowania.
  Na końcu skali promieniowania, zwanej „gęstością mocy”, inaczej siłą sygnału, mamy minimalny poziom niezbędny do działania telefonów komórkowych, który wynosi 0.0 000 000 002 mikrowatów na centymetr kwadratowy.
  Igły sosnowe starzeją się przedwcześnie pod wpływem działania promieniowania o sile 0.000 027.
  Przy wystawieniu dzieci w wieku 8-17 lat na krótkotrwałe działanie promieniowania o sile 0.05 stwierdzono pojawienie się u nich bólu głowy, irytacji, zaburzeń koncentracji, zaburzeń behawioralnych.
  Poziom 0.1 uważa się w Baubiologie (architektura przyjazna środowisku) za „znaczący problem”.
  Poziom 1.0 powoduje fragmentacje DNA nasienia. Nasienie to nie spełnia kryteriów wymaganych w procesie in vitro.
  Według źródeł naukowych promieniowanie na poziomie 1.0 może spowodować następujące objawy: bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, bezsenność, bóle w klatce piersiowej, problemy z trawieniem i oddychaniem.
  Poziom 2.5 wywołuje zaburzenie metabolizmu wapnia w komórkach mięśnia sercowego.
  Poziom 4.0 wywołuje zmiany w hipokampie, co wpływa na uczenie się i pamięć.
  Poziom 6.0 powoduje uszkodzenie DNA komórek.

  Gdzie na tej liści znajdują się inteligentne liczniki?

  W grudniu 2010 roku Instytut Badań nad Energią Elektryczną wykonał pomiary pojedynczego inteligentnego licznika firmy Itron, uzyskując wyniki pulsów na poziomie 7.93 mikrowata na centymetr kwadratowy.
  Wykonane przez nas pomiary pewnego licznika dały rezultaty na poziomie około 8.0.
  Testy te wykonano w niewielkiej odległości od licznika – około 30 cm, ale kołyska dziecięca może znajdować się przecież tuż przy ścianie, na której zainstalowano taki licznik, bądź skrzynkę z licznikami.
  Choć posiadamy wiedzę o negatywnych skutkach zdrowotnych dla znacznie niższych poziomów promieniowania, mimo to Szwajcaria, Lichtenstein i Luksemburg standardowo dopuszczają promieniowanie na poziomie 9.5, a Chiny, Polska i Rosja – 10.0.”

  źródło: http://szczepienia.wybudzeni.com/2017/08/18/wplyw-promieniowania-z-inteligentnego-licznika-na-ludzka-krew/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s