„Powstanie Warszawskie” – prawda historyczna: KTO wysłał warszawską młodzież na śmierć?

Published on Jul 31, 2017

Warszawa straciła w Powstaniu Warszawskim około 200 tys. ludzi.

(…) „powstanie” w sensie politycznym pozbawiło obóz Londyński i ugrupowania polityczne związane z AK całkowicie jakiegokolwiek mandatu do sprawowania władzy w Polsce. I myślę, że właśnie to był główny cel, zaplanowany i zrealizowany.

Przez kogo i kto wydał taki rozkaz?

Czy nie sądzicie, że starty materialne i ludzkie, czy straty zadane Niemcom, to tylko cele drugorzędne, a nawet trzeciorzędne? Decyzja była w rękach „aliantów”, szczególnie „Anglików”

(…)

od mg: Mało kto wie, że Władysław Anders był żydem.
źródło: http://www.gazetawarszawska.com/historia/2066-o-gen-andersie

Reklamy

Komentarze 2 to “„Powstanie Warszawskie” – prawda historyczna: KTO wysłał warszawską młodzież na śmierć?”

 1. mgrabas Says:

  od mg: kto nie zna i nie rozumie przyczyn własnej historii, skazany jest na jej powtarzanie

  Opublikowano by emjot

  Polska na front! – czyli „Bratnia pomoc”

  _______________________________________________________________________________

  EUCOM prosi o strefę militarną na wzór Schengen w Europie

  Eucom chiede una zona militare di Schengen in Europa

  http://www.ilgiornale.it/news/eucom-chiede-zona-militare-schengen-europa-1426522.html

  „Strefa wojskowa Schengen stałaby się wyraźnym sygnałem dla agresora”.

  „Chodzi o wojskowy obszar tranzytowy, uformowany na wzór Konwencji z Schengen z roku 1996, który pozwala na otworzenie granic znajdujących się pomiędzy krajami sygnatariuszami”.

  Tego rodzaju propozycję – na marginesie ćwiczeń wojskowych jakie odbyły się w lipcu w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech (i w których wzięło udział 25 000 żołnierzy pochodzących z 30 krajów sojuszników i sprzymierzonych) – sformułował generał Ben Hodges – dowódca wojsk amerykańskich w Europie.

  United States European Command (EUCOM)

  http://www.eucom.mil/

  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_European_Command

  Ben Hodges

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Hodges

  Saber Guardian

  http://www.eur.army.mil/SaberGuardian/

  „Celem zamysłu jest umożliwienie siłom wojskowym swobodne przemieszczanie się po europejskim teatrze wojennym.

  Oprócz polepszenia świadomości na temat powstającego kryzysu i udoskonalenia aspektu decyzyjnego co do stawienia mu czoła – szybkość reakcji jest sprawą podstawową.

  Co tylko zakończone ćwiczenia uwidoczniły problemy dotyczące swobody ruchu sił sprzymierzonych przybyłych do regionu Morza Czarnego z całej Europy.

  Najbardziej potrzebną rzeczą jest strefa wojskowa Schengen, pozwalająca konwojowi wojskowemu na swobodne poruszanie się po kontynencie. Dziś, niestety, takiej swobody nie ma”. (…)

  Według dowódcy EUCOM:

  „Strefa militarna Schengen dałaby leaderom politycznym o wiele więcej elastyczności – jak chodzi o przesłanie agresorowi w krótkim czasie wyraźnego sygnału”.

  Od czasu wdrożenia brygady pancernej i powietrznej, co miało miejsce w styczniu – wojska amerykańskie poczyniły postępy (choć niektóre niedociągnięcia pozostają) w odniesieniu do struktur drogowych w krajach graniczących z Rosją. — Niemniej jednak EUCOM użala się co do elastyczności szybkich przesunięć wojska, która aktualnie uzależniona jest od szczegółowych wymogów prawnych, zróżnicowanych we wszystkich krajach.

  Ben Hodges stwierdza:

  „Sądzę, że jest to sprawa stosunkowo łatwa do zrealizowania. Gdyby leaderzy europejscy rozumieli ważność kwestii – utworzenie militarnej strefy Schengen nie powinno stwarzać trudności.

  Polska, Litwa i Łotwa uchwaliły już odpowiednie przepisy wewnętrzne. Inne kraje natomiast są temu niechętne”. (…)

  Minister Obrony Holandii zaproponował ostatnio utworzenie tego rodzaju strefy w na terenie Unii Europejskiej. Również Jens Stoltenberg – sekretarz generalny NATO wspiera pomysł.

  Ben Hodges mówi dalej:

  „Ćwiczenia Saber Guardian potwierdziły postęp jak chodzi o logistykę, konieczną dla odpowiedzi na zagrożenie militarne, jednakże Niemcy muszą zainwestować więcej by polepszyć system drogowy i obronę rakietową”. (…)

  „Strefa militarna Schengen pozwoliłaby siłom wojskowym na szybki ich przerzut z Niemiec do Polski, Litwy i Rumunii poprzez Czechy.

  (..) Przyznaję, że byłem naiwny wierząc w natychmiastowe otwarcie granic dla wojsk krajów – członków NATO i UE. Ale ministerstwa obrony nie są odpowiedzialne za granice państw i dlatego za każdym razem potrzebne są specyficzne pozwolenia”.

  Pełna brygada pancerna wysłana do Europy w styczniu jest amerykańskim sygnałem – jak chodzi o szybkie umocnienie linii frontu.

  Pomimo to, trudności logistyczne jakie pojawiły się w fazie wstepnej są znaczące. Pentagon płaci cenę za brak doświadczenia personelu w radzeniu sobie z kontekstem, który od czasu zakończenia zimnej wojny został prawie że całkowicie porzucony. (…)

  ______________________

  Wybór tekstów, tłumaczenie i opracowanie: RAM RAM

  Rozpowszechnianie treści przetłumaczonych artykułów (z podaniem nick’a autora tłumaczeń) jest dozwolone wyłącznie na darmowych platformach elektronicznych.

  31.07.2017

  za: http://ram.neon24.pl/post/139571,bratnia-pomoc-czyli-polska-na-front

  za: http://forumemjot.wordpress.com/2017/08/01/polska-na-front-czyli-bratnia-pomoc/

 2. mgrabas Says:

  Anna Wiejak

  Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?

  16 sierpnia 1920 r. w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski zdecydował o internowaniu tysięcy oficerów i żołnierzy pochodzenia żydowskiego w obozie w Jabłonnej. Środowiska żydowskie ubolewają, że żołnierze pochodzenia żydowskiego nie mogli obserwować rodzącej się niepodległości Polski. Ale, czy gen. Sosnkowski mógł postąpić inaczej?

  Kiedy wojska bolszewickie podchodziły do Warszawy gen. Kazimierz Sosnkowski, obawiając się, iż żołnierze żydowskiego pochodzenia przejdą na stronę wroga wydał taki rozkaz:

  „Ministerstwo Spraw Wojskowych — Oddział I Sztabu Licz. 13679 mob. Usunięcie żydów z D.O. Gen. Warszawy i formacji podległych wprost M. S. Wojsk. W związku z mnożącymi się ciągle wypadkami, świadczącymi o szkodliwej działalności elementu żydowskiego, zarządza M. S. Wojsk, co następuje: 1. Dla D. O. Gen. Warszawa. 2. Dla wszystkich Oddziałów szt. M. S. Wojsk, i Dep. M.S.W. z poszczególnymi, w drodze tych Oddz. szt. i Dow. wprost M. S. Wojsk., podlegającymi formacjami, zakładami, instytucjami itd. ad 1. D. O. Gen. Warszawa usunie ze wszystkich mu podległych formacji, stacjonowanych w Warszawie, Modlinie, Jabłonnie i Zegrzu, żydów szeregowych, pozostawiając w tych formacjach tylko 5% tego żywiołu. D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze. Oddziały te powinny być formowane na sposób kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompanię. Na każdą taką kompanię robotniczą wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerów, 10 szeregowych wyznań chrześcijańskich. W razie zapotrzebowania oficerów niezdolnych do służby frontowej zwróci się D. O. Gen. Warszawa z zapotrzebowaniem takowych do Oddz. I Sztabu M. S. Wojsk. Po sformowaniu wymienionych kompanii robotniczych, wyda M. S. Wojsk, dalsze zarządzenia, co do numeracji i gdzie wymienione kompanie zużytkowane zostaną. Przeprowadzenie tego rozkazu należy niezwłocznie wykonać, licząc się z obecną sytuacją. O wycofaniu z formacji żydów zamelduje D. O. Gen. Warszawa do M. S. Wojsk. Oddz. I Sztabu do dnia 12. VIII. 1920 r. ad 2. Wszystkie oddziały szt. M. S. Wojsk., jak również i Departamenty usuną do 5% z podległych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakładów, instytucji itd. szeregowych żydów, oddając takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, które ich wcieli do tworzących się robotniczych komp. Zaznacza się przy tym, że w samych biurach i kancelariach poszczególnych oddz. szt. i Departamentów, należy wszystkich żydów szeregowych usunąć. Zatrzymanie żydów w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, że takowi są niezbędni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje się. Wyeliminowanie żydów i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno być bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skończone. Wykonanie tego rozkazu zamelduje D. O. K. Gen. Warszawa Oddziałowi I Dep. M. S. Wojsk., zawiadamiając o wykonaniu Oddz. X. Sztabu M. S. Wojsk. Otrzymują: Woj. Gub. Warszawy, D.O. Gen. Warszawa, Biuro Prezydialne, Kancelaria Wiceministra, Wszystkie Oddz. Sztabu M. S. Wojsk., Wszystkie Dep. M. S. Wojsk., Dep. dla spraw Morskich, Dow. m. Warszawy, N. Dow. W. P. Prich Płk. Szt. Gen. Szef Oddziału I.”

  Lata doświadczeń współegzystowania ludności polskiej i żydowskiej nie mogły pozostać w niepamięci, w szczególności zaś sposób, w jaki Żydzi, współpracujący z zaborcami, traktowali Polaków w okresie zaborów. Pamięć o tym, jak w 1772 r. Żydzi przyjaźnie witali zaborców oraz jak walczyli o stworzenie Judeopolonii w okresie wyłaniania się niepodległej Polski po I wojnie światowej była w świadomości dowódców wojskowych wciąż żywa. Znane też były inklinacje ludności żydowskiej do bolszewizmu. Nic zatem dziwnego, że w kluczowym dla losów bitwy momencie dowództwo Wojska Polskiego chciało mieć pod komendą jedynie pewnych ludzi.

  O tym, jak trafna okazała się ocena sytuacji dokonana przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, świadczą późniejsze komunikaty Naczelnego Dowództwa:

  „Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy”.

  Dodać tu należy, że kiedy wymieniony 41 pp. opuścił ze względów taktycznych czasowo Lidę, to Żydzi z okien i z dachów strzelali do polskich żołnierzy, oblewali ich wrzątkiem i rzucali kamieniami. Dokonywali też na polskich żołnierzach masakr.

  Już 19 sierpnia 1920 r „w Siedlcach wzięto do niewoli ochotniczy oddział żydowski, rekrutujący się z miejscowych żydów komunistów”. Z kolei komunikat z dnia 21 sierpnia 1920 r. brzmiał:

  „Front środkowy… W walkach pod Dubienką, gdzie odrzuciliśmy nieprzyjaciela za Bug, odznaczył się porucznik Danielak z 11 pp., który samorzutnie, nie czekając na nadejście swej kompanii, z 8 żołnierzami zaatakował linię nieprzyjacielską, biorąc 20 jeńców do niewoli. Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy z Włodawy”.

  Na podstawie tych komunikatów widać wyraźnie, że Polacy nie tylko, że musieli uporać się z bolszewicką nawałą, ale również z wrogiem wewnętrznym, komunizującymi środowiskami żydowskimi. Z Żydami przyszło Polakom walczyć również w Białymstoku.

  Komunikat z 24 sierpnia 1920 r. stwierdza: „Front północny… Przy zdobyciu Łomży wzięto 2.000 jeńców, 9 dział, 22 karabiny maszynowe i bardzo duży materiał wojenny.

  Po zajęciu przez 1-szą dywizję Legionów w dniu 22 bm. rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie”.

  Żydzi spiskowali z bolszewikami na długo przed Bitwą Warszawską

  Raport Dowódcy 5p. Ułanów do Szefa Sztabu Generalnego nie pozostawia złudzeń:

  „Dnia 21 czerwca 1920 na odcinku IV Batalionu 106 pp. na Słuczy 3 żołnierze, żydzi przyłapani zostali na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdradzić nas i wspólnie przełamać front. Batalion ten miał w swym składzie 130 żołnierzy żydów. Dwóch żydów z wyroku Sądu Doraźnego, zostało rozstrzelanych, trzeci ułaskawiony”. „Dnia 26 czerwca również silnie zażydzony I Batalion 106 pp. bronił przyczółka mostowego w Hulsku. Trzykrotnie odważni semici uciekali z okopów i trzykrotnie ułani 5 pułku zapędzali ich płazem szabli na miejsce. W trakcie tego żyd, sierżant 106 pp. zabił dwoma kulami wachmistrza 3 szwadronu Pilcha, który zapędzał go na miejsce. Wynikiem tego boju było nowe przełamanie naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dnia 3 sierpnia 1920 r. Budionnyj skoncentrował się naprzeciwko Ostroga, bronionego przez oddziały 106 pp., do którego powróciła tymczasem większość żydów — dezerterów. Dnia czwartego o świcie garnizon Ostroga bez strzału, nie napierany przez bolszewików, panicznie wycofał się z miasta. Bolszewicy mimo trudnej przeprawy, przeszli Horyń i wyruszyli na Zdołbunowo”. „Z faktów przytoczonych wypływa, że przepełniony żydami 106 pp. służył ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegrał fatalną rolę bezpośredniej przyczyny przełamania naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dane powyższe są w Armii naszej powszechnie znane i szeroko omawiane wśród żołnierzy. Oburzenie ich jest tak wielkie, że dalsze pozostawienie żydów w składzie Armii jest wykluczone. Nasuwa się konieczność niezwłocznego wydzielenia ich z pułków na froncie, inaczej mogą zajść krwawe ekscesy. Wartość bojowa na takim odżydzeniu może tylko zyskać”.

  Ministerstwo Spraw Wojskowych nie miało zatem wyjścia. Od tego zależał los bitwy, a za nią całej Rzeczpospolitej i Europy. Żydzi pogodzić się z nią nie mogli. Rozdmuchano ją do rangi ogólnoświatowego skandalu, natomiast sam obóz w Jabłonnie przedstawiano jako rodzaj „obozu koncentracyjnego, w którym miano rzekomo znęcać się nad Żydami.

  Nie jest wykluczone, że decyzja gen. Kazimierza Sosnkowskiego walnie przyczyniła się do zwycięstwa Polaków w wojnie z bolszewikami. Nietrudno bowiem byłoby sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w newralgicznym momencie bitwy Żydzi przeszli na bolszewicką stronę.”

   

  źródło: http://prawy.pl/55795-bitwa-warszawska-bez-udzialu-zolnierzy-pochodzenia-zydowskiego-zapobiegliwosc-gen-sosnkowskiego-ocalila-polakow-przed-kleska/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s