XIII Sobór Słowiański – dlaczego organizowanie się Słowian jest ważne? WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

by | 31 maja 2017 · 12:35

W powszechnych żydowskich mediach informacje o organizowaniu się Słowian, o słowiańskich ruchach, obradach, są niedostępne mimo, że stanowimy w Europie najliczniejszą etnicznie grupę.

Nikt poza nami, poza WPS, nie zamieścił informacji o trwających od 26 maja 2017r. w Moskwie obradach XIII Soboru Słowiańskiego. Próżno szukać doniesień na ten temat w powszechnych mediach w Polsce, kraju słowiańskim, bo też i media te mimo, iż posługują się polskim, słowiańskim, językiem nie są polskie, ale żydowskie i syjonistyczne. Stąd zawsze główne informacje dotyczą politycznych kreatur żydowskiego reżimu w Polsce. Od spraw słowiańskich ważniejsza jest kolejna brednia żydowskiego kolaboranta światowego syjonistycznego imperializmu USA, kolaboranta nazywanego polskim politykiem albo pochwała realizowanej przez żydowskie reżimy degeneracji kultury o gospodarce nie wspominając.

Nic w historii nie dzieje się przypadkiem.

Słowianie – największa liczebnie ofiara ludobójstwa Sacrum Romanum Imperium – imperium żydo-chrześcijańskiego Kościoła, a współcześnie największa liczebnie ofiara ludobójstwa niemieckiego nazizmu inspirowanego żydowską filozofią wybraństwa oraz ofiara żydo-bolszewizmu – nie mają swoich muzeów zagłady, marszów pamięci, pomników, programów edukacyjnych, nagłośnienia medialnego. Zachodni, niesłowiański świat, świat judeochrześcijański, zamilcza słowiańskie ofiary zaplanowanego przez niemieckich nazistów ludobójstwa, nieznane są liczby zamordowanych Słowian, liczby idące w dziesiątki milionów.

Monopol na holokaustyczną martyrologię XX w. powszechna, medialna, oświatowa, mordercza i wszechogarniająca żydowska propaganda cierpiętniczej wyjątkowości, oddaje na wyłączność ofiarom żydowskim, podając wyssane z palca liczby ofiar.

Żydowskie reżimy w słowiańskich państwach skolonizowanych przez syjonistyczne USA także wykluczają Słowian z pamięci i świadomości jako ofiary niemieckiego ludobójstwa. A od czasu polsko-niemieckiego pojednania z inspiracji żydo-katolickiego Kościoła nawet nie wypada mówić o niemieckim ludobójstwie Słowian.

W żydowskich mediach informacje o organizowaniu się Słowian, o słowiańskich ruchach, obradach, są niedostępne mimo, że stanowimy w Europie, w ogóle wśród białej rasy, najliczniejszą etnicznie grupę. Czy zatem uległa zmianie, realizowana od tysiącleci polityka eliminacji Słowian?

Według danych statystycznych, opublikowanych przez ONZ, Europa liczyła w 1956 r. 560 milionów mieszkańców, z czego 360 milionów, to znaczy dwie trzecie całej jej ludności, posługiwało się językami słowiańskimi – 11 lat po holokauście Słowian!

Żydowskim reżimom udało się doprowadzić w słowiańskich państwach do demograficznego załamania. Z największą determinacją polityka ta jest realizowana właśnie w Polsce, w państwie, w którym procentowy udział ludności etnicznie słowiańskiej jest najwyższy.

W aktualnej sytuacji politycznej w Europie jest oczywiste, że Słowianie największe nadzieje na powstrzymanie zbrodniczego, syjonistycznego, imperializmu USA wymierzonego przeciw państwom narodowym, przeciw ludzkości (polityka świadomej depopulacji popieranej także przez Kościół – encyklika „Laudato si”), a więc co zrozumiałe w Europie głównie przeciw Słowianom, pokładają w Rosji. Rosja bowiem, jest jedynym słowiańskim, światowym, mocarstwem politycznym i militarnym zdolnym przeciwstawić się barbarzyńskiemu, opanowanemu przez syjonistów Zachodowi.

Dariusz Kosiur

źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/05/31/xiii-sobor-slowianski-dlaczego-organizowanie-sie-slowian-jest-wazne/

W Moskwie trwają obrady XIII Soboru Słowiańskiego | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ

BY | 30 MAJA 2017 · 21:12


26 maja 2017r. rozpoczął się w Moskwie kolejny, XIII Sobór Słowiański. W pracach Soboru uczestniczy prezes Stowarzyszenia WPS, dr Paweł Ziemiński, który przekaże niebawem bezpośrednią relacje z obrad Soboru.

Otrzymaliśmy także informację, że nasz kolega, redaktor Edward Maciejczyk, który był gościem XIII Soboru Słowiańskiego jako przedstawiciel Wschodniego Kościoła Katolickiego w Ameryce z misją koordynacji działań medialnych Kościołów Katolickich Rytu Wschodniego, został po powrocie z Moskwy aresztowany na lotnisku w NY.

Redakcja WPS

źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/05/30/w-moskwie-trwaja-obrady-xiii-soboru-slowianskiego/comment-page-1/#comment-30628

Komentarze 3 to “XIII Sobór Słowiański – dlaczego organizowanie się Słowian jest ważne? WIERNI POLSCE SUWERENNEJ”

 1. mgrabas Says:

  by paziem | 18 czerwca 2017 · 02:12

  Relacja (1) z jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego

  W dniach od 26 maja do 3 czerwca 2017 roku odbywał się Jubileuszowy Wszechsłowiański Zjazd (Sobór), w którym wziąłem udział, w międzynarodowym gronie ponad 220 uczestników z wszystkich krajów słowiańskich, w tym kilku osób z Polski.

  Najliczniej reprezentowani byli oczywiście gospodarze, czyli Rosjanie, na czele z przewodniczącym prezydium Związku Wszechsłowiańskiego prof. Olegiem A. Płatonowem, kierownikiem Instytutu Ruskiej Cywilizacji i redaktorem naczelnym gazety „Ruskij Wiestnik”. Spośród innych osobistości politycznych i naukowych z Rosji należy wymienić chociażby gen. płk Leonida G. Iwaszowa (prezydenta Akademii Geopolitycznej, więcej: http://general-ivashov.ucoz.ru/), prof. Sergieja N. Baburina (jednego z liderów opozycji antyjelcynowskiej, 3 krotnego deputowanego Dumy Państwowej, więcej : http://baburin.ru/), czy prof. Walentina J. Katasonowa (eksperta w dziedzinie finansów międzynarodowych, przewodniczącego Rosyjskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. S.F. Szarapowa, więcej: http://ruskline.ru/author/k/katasonov_valentin_yurevich/).

  Jeśli chodzi o delegację polską, to obecni byli zarówno przedstawiciele Polskiego Komitetu Słowiańskiego – pod nieobecność przewodniczącego B.Tejkowskiego, delegacji przewodziła pani Barbara Krygier, jak i tzw. „wolni strzelcy”, m.in. dr M.Głogoczowski, Krzysztof Wojciechowski (reżyser i scenarzysta filmowy), Aleksander Nawrocki (poeta, prozaik i eseista, krytyk, wydawca, tłumacz) oraz ja, Paweł Ziemiński, prezes stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej i zarazem członek prezydium Związku Wszechsłowiańskiego.

  Jubileuszowy Zjazd Wszechsłowiański rozpoczął się od uroczystego plenarnego posiedzenia w sali konferencyjnej Rosyjskiej Biblioteki Państwowej nieopodal Kremla, w trakcie którego dokonano oficjalnego otwarcia i przypomnienia historii odbytego, również w Moskwie, w roku 1867 Zjazdu Słowiańskiego, któremu patronował ówczesny car Rosji, Aleksander II.

  Po wystąpieniu Olega A. Płatonowa miały miejsce wystąpienia kilku członków prezydium Związku Wszechsłowiańskiego, m.in. Sergieja N. Baburina, Leonida G.Iwaszowa, po czym głos zabrali przewodniczący delegacji zagranicznych, w tym również przewodniczący delegacji Donieckiej Republiki Narodowej – Aleksandr W. Smiekalin i Ługańskiej Republiki Narodowej – Roman W. Razum.

  W dwóch turach wystąpień , przedpołudniowej i poobiedniej głos zabrało kilkadziesiąt osób. Obrady były filmowane zarówno przez telewizje rosyjskie, jak i przez ekipy filmowe zaproszonych delegacji. Nie muszę dodawać, że dokumentację fotograficzną wykonywali także indywidualnie uczestnicy Zjazdu.

  Całość relacji filmowej z pierwszego dnia Zjazdu Wszechsłowiańskiego :

  Od razu na wstępie trzeba zauważyć, że w sensie ceremonialnym oprócz oprawy słowiańskiej, czego wyrazem była obecność flag wszystkich państwa słowiańskich – Zjazd jubileuszowy miał zdecydowanie religijny stygmat wyrażający się symboliką prawosławną, obecnością wśród uczestników duchownych prawosławnych z Rosji, Serbii i Czarnogóry. Wyraźną intencją organizatorów było powiązanie idei słowiańskiej z duchowością prawosławną i wymiarem religijnym. Dawało temu wyraz w swych wystąpieniach wielu delegatów, ale oczywiście nie wszyscy. Sama trasa podróży statkiem, który od 27.05 do 3.06.2017 był naszym domem i zarazem pływającą salą konferencyjną” (a w zasadzie kilkoma, gdyż dyskutowano w trzech głównych przestrzeniach obrad) świadczyła o tym, że płyniemy trasą kluczowych miejsc nie tylko dla państwowości rosyjskiej, ale może głównie dla prawosławnej duchowości i religijnej tożsamości rosyjskiej.

  Wypłynęliśmy z portu rzecznego położonego w północnej części Moskwy, Trasa wiodła kanałem Moskwa – Wołga ( budowany w latach 1932-1937 przez więźniów specjalnie stworzonego łagru i noszący do 1947 roku imię Józefa Stalina, a następnie nazwany Kanałem imienia Moskwy ) , następnie kanałem Wołżańsko-Bałtyckim , poprzez jeziora Onega i Ładoga, z zawinięciem do miast i miejscowości: Uglicz(http://bgm.org.ru/ oraz http://www.ugli4.narod.ru/ ), Jarosław, Gorice(http://www.nortfort.ru/kbm/ ), Kiżi, Swirstroj(Monaster Trójcy Świętej Aleksandra Świrskiego), Wałaam ( wyspa na jeziorze Ładoga z monastyrem, patrz: https://valaam.ru/en/ ) i kończyła się w porcie rzecznym w St.Petersburgu (http://lavra.spb.ru/ ).

  Filmowy skrót z przebiegu podróży:

  https://www.facebook.com/slavjanskiuniverzitet/videos/1618335644843842/

  W trakcie podróży statkiem przebiegała zasadnicza cześć merytoryczna jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego. Prace zorganizowano w formie 14 konferencji i okrągłych stołów. Uczestnicy tych posiedzeń przedstawili ponad 300 wykładów, wystąpień, oświadczeń i prezentacji zgrupowanych w następujących blokach zagadnień:

  -Konferencja ”Cywilizacja słowiańska i właściwości słowiańskiej ideologii

  -Konferencja ”Słowiańska oświata

  -Konferencja ”Aktualne problemy słowiańskiej historii

  -Konferencja ”Słowiańskie państwo, prawo i geopolityka

  -Konferencja ”Słowiańszczyzna i Zachód

  -Konferencja ”Droga do słowiańskiej jedności i porozumienia. Słowiańska federacja. Ruś zjednoczona

  -Okrągły stół ”Słowiańska gospodarka i stosunki ekonomiczne

  -Konferencja ”Słowiańska literatura i dziennikarstwo

  -Okrągły stół ”Słowiańskie malarstwo, rzeźba i architektura

  -Konferencja ”Słowiańska muzyka, teatr i kino

  -Okrągły stół ”Słowiańska młodzież

  -Okrągły stół ”Niszczycielskie siły w historii Słowiańszczyzny

  -Okrągły stół ”Słowiańska encyklopedia

  -Konferencja ”Organizacja ruchu słowiańskiego

  Omówieniu części konferencyjnej Zjazdu poświęcę następny odcinek relacji.

  Paweł Ziemiński”

  źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/18/relacja-1-z-jubileuszowego-zjazdu-wszechslowianskiego/#more-11229

 2. mgrabas Says:

  BY PAZIEM | 19 CZERWCA 2017 · 17:24

  Apel Zjazdu Wszechsłowiańskiego w sprawie wojny na Ukrainie i Porozumień Mińskich

   

  W trakcie Zjazdu Wszechsłowiańskiego, w wyniku dyskusji i prac redakcyjnych powstało kilkanaście dokumentów programowych oraz oficjalnych deklaracji, oświadczeń i apeli. Postaramy się publikować niektóre z nich. Reszta będzie wkrótce osiągalna na oficjalnej stronie Związku Wszechsłowiańskiego.

   

  Apel

  Delegatów Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego

  (Moskwa- St. Petersburg, 26.05 – 03.06.2017 roku)

   

  Do przywódców państw – uczestników Porozumień Mińskich:

  Prezydenta republiki Białoruś – A.Łukaszenko

  Prezydenta Federacji Rosyjskiej – W.Putina

  Prezydenta Ukrainy – P.Poroszenko

  Prezydenta Francji – E.Macron

  Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec – A.Merkel

   

  Kopia : do wszystkich przywódców krajów słowiańskich

   

  My, delegaci i uczestnicy Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego,

  Przedstawiciele społecznych organizacji i związków z wszystkich państw słowiańskich, wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, gdzie w Donbasie giną niczemu nie winni ludzie, gdzie brat występuje przeciw bratu z bronią w ręku.

  Jesteśmy przekonani, że wszystkie możliwe konflikty, w tej liczbie i wojenne, między słowiańskimi narodami i państwami mogą i powinny być rozwiązywane na drodze rozmów pokojowych. Działania wojenne w Donbasie, sprowokowane przez przeciwników jedności słowiańskiej, przynoszą zysk tylko wrogom świata słowiańskiego. Na wojnie  zarabia ten, kto ją organizuje i jest nią zainteresowany.

  Słowiańskiemu światu potrzebny jest pokój!

  Popieramy Porozumienia Mińskie dla uregulowania sytuacji w Donieckim i Ługańskim Obwodach Ukrainy. W chwili obecnej uważamy, że w wielu problemach porozumiewające się strony nie mogą znaleźć pozytywnych rozwiązań. Ciążą na nich urzędowe stereotypy i instrukcje, od których oni nie mogą odstąpić.

  Pomóc temu może narodowa dyplomacja. Właśnie narody powinny i mają prawo podejmować decyzje o swoim losie, o losie swojej Ojczyzny.

  Proponujemy Wam, przywódcom państw uczestników Mińskiej Grupy negocjacyjnej, swoją pomoc i społeczne wsparcie.

  Do procesu negocjacyjnego rekomendujemy włączyć Związek  Narodów Słowiańskich Białorusi, Rosji, Ukrainy – międzynarodową organizację społeczną, mającą wielkie doświadczenie w analizie, przezwyciężeniu i rozwiązaniu kryzysowej sytuacji.

  Sformowanie grupy roboczej dla uczestniczenia w pokojowym procesie negocjacyjnym  powierzamy przedstawicielowi Ukrainy Kijaszko Sergejowi Nikołajewiczowi, posłowi kilku kadencji do parlamentu Ukrainy, profesorowi Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Nauk, jednemu z przywódców Związku Narodów Słowiańskich Białorusi, Rosji, Ukrainy. W skład wspomnianej grupy proponujemy włączyć  Baburina Sergeja Nikołajewicza, eks vice- przewodniczącego Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, przewodniczącego Międzynarodowego Związku Słowiańskiego i Czerginca Nikołaja Iwanowicza, przewodniczącego Związku Pisarzy Republiki Białoruś.

  Delegaci Zjazdu, przedstawiciele organizacji i związków społecznych wszystkich państw słowiańskich są gotowi okazać  wszelkie informacyjne, prawne, profesjonalne wsparcie przedstawicielom międzynarodowej słowiańskiej społeczności w ramach Mińskiej grupy kontaktowej.

  Jesteśmy przekonani, że narodowa dyplomacja jest w stanie i powinna przyczynić się do szybszego osiągnięcia pokoju w Donbasie, stać się instrumentem, który może w przyszłości zapobiec jakiemukolwiek bratobójczemu konfliktowi w świecie słowiańskim.

   

  wersja oryginalna rosyjskojęzyczna:

   

  Славянскому миру нужен мир !

   

  Обращение

  Делегатов Юбилейного Всеславянского съезда

  ( Москва – Санкт-Петербург, 26.05 – 03.06 2017 года )

   

  Руководителям стран-участниц Минского переговорного процесса:

  Президенту Республики Беларусь  А.Лукашенко

  Президенту Российской Федерации  В.Путину

  Президенту Украины  П.Порошенко

  Президенту Франции  Э.Макрону

  Канцлеру Федеративной Республики Германия  А.Меркель

   

                                                   Копия: всем руководителям славянских государств

   

  Мы, делегаты и участники Юбилейного Всеславянского съезда, представители общественных организаций и объединений из всех   славянских государств, выражаем свою глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине, где в Донбассе гибнут ни в чем не  повинные  люди, где брат идет на брата с оружием в руках.

  Мы уверены, что все возможные конфликты, в том числе и военные, между славянскими народами и государствами могут и должны решаться мирным, переговорным путем. Военные действия в Донбассе, спровоцированные противниками славянского единства, приносят прибыль только врагам славянского мира. На войне зарабатывает тот, кто ее организует и в ней заинтересован.

  Славянскому миру нужен мир!

  Мы поддерживаем Минский переговорный процесс  по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины. В то же время мы считаем, что по многим вопросам договаривающиеся  стороны не могут найти позитивного решения. Над ними довлеют чиновничьи стереотипы и инструкции, от которых они не могут отступить.

  Помочь этому может народная дипломатия.   Именно народы должны и имеют право принимать решения о своей судьбе, о судьбе своего Отечества.

  Мы предлагаем Вам, руководителям государств-участников  Минской переговорной группы, свою помощь и общественную поддержку.

  В переговорный процесс рекомендуем включить Собор славянских народов Беларуси, России, Украины  –  международную общественную организацию, имеющую большой опыт по анализу, преодолению и разрешению кризисных ситуаций.

  Формирование рабочей группы для участия в мирном переговорном процессе  поручается представителю Украины  Кияшко Сергею Николаевичу, народному депутату Украины нескольких созывов, Академику Международной  славянской Академии наук,  одному из руководителей  Собора славянских народов  Беларуси, России, Украины. В ее состав предлагаем включить Бабурина Сергея Николаевича, экс вице-спикера Госдумы Российской Федерации, Председателя Международного славянского Совета и  Чергинца Николая Ивановича, Председателя Союза писателей  Республики Беларусь.

  Делегаты съезда, представители общественных организаций и объединений всех  славянских государств готовы оказать всемерную информационную, правовую, профессиональную поддержку представителям международной славянской общественности в Минской контактной группе.

  Мы уверены, что народная дипломатия сможет и должна  поспособствовать быстрейшему достижению мира  в  Донбассе,  стать  тем инструментом, который поможет в дальнейшем предотвратить  любой  братоубийственный конфликт  в  славянском  мире.

   

  Powyższe dokumenty zostały osobiście przesłane przeze mnie do poniższych adresatów w Polsce:

   

  do: listy@prezydent.pl,
  bp@prezydent.pl,
  kontakt@kprm.gov.pl,
  dsz@kprm.gov.pl,
  emb_pl@mfa.gov.ua,
  Ambassade@defrance.pl,
  rusembpol@mid.ru,
  info@warschau.diplo.de,
  poland@mfa.gov.by
  DW: Дмитрий Орлов ,
  Sergei Kiyashko ,
  rzecznik@msz.gov.pl,
  warszawa@afp.com,
  michal.mrozinski@afp.com,
  janek.skarzynski@afp.com,
  stanislaw.waszak@afp.com,
  osser@interia.pl,
  damien.simonart@afp.com,
  ex_1987@hotmail.com,
  shizhongyu@xinhua.org,
  czechtv@ikp.pl,
  mattern@pro.onet.pl,
  varsovia@efe.com,
  ekkeoverbeek@gmail.com,
  nikkei@nikkei.pl,
  suren84in@yahoo.com,
  wspolnotakaz@gmail.com,
  butrimas.e@gmail.com,
  telewizja@ard.pl,
  radio@ard.pl,
  beatrice.repetzki@gtai.de,
  lesser@ant.pl,
  michał.wozniak@gtai.de,
  lwowa@wp.pl,
  itartass@neostrada.pl,
  o.sumskaya@rian.ru,
  r-kurier@it.com.pl,
  Польский культурно-деловой центр в Калининграде,
  vgera@ap.org,
  lyman@nytimes.com,
  csokolowski@ap.org,
  akeplicz@ap.org,
  bbartel@polskieradiochicago.com,
  bturek@it.pl,
  marand@wa.onet.pl,
  ivan.kozlovsky.w@gmail.com,
  ukrinform@wp.pl,
  igor.isayev@gmail.com,
  basnina.anna@gmail.com,
  sadokha.d@gmail.com,
  Lucie.Szymanowska@mtva.hu,
  crsdavies@gmail.com,
  oper@belta.by,
  okir@belta.by,
  serwisinformacyjny@rp.pl,
  pomoc@itvp.pl,
  wiadomosci@tvp.pl,
  newsroom@pap.pl,
  russia@newsbalt.ru

   

  źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/19/apel-zjazdu-wszechslowianskiego-w-sprawie-wojny-na-ukrainie-i-porozumien-minskich/#more-11236

 3. mgrabas Says:

  BY PAZIEM | 19 CZERWCA 2017 · 18:45

  Delegaci Zjazdu Wszechsłowiańskiego żądają uwolnienia Mateusza Piskorskiego i zaprzestania prześladowań

  Delegaci Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego żądają od władz Polski oraz instytucji europejskich uwolnienia Mateusza Piskorskiego, przestrzegania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i Obywatela  i zaprzestania prześladowania w Polsce działaczy politycznych o odmiennych przekonaniach niż oficjalna linia rządu.

  WOLNOŚĆ DLA POLSKIEGO PATRIOTY MATEUSZA PISKORSKIEGO

  Delegaci Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego wyrażają protest przeciwko policyjnej samowoli polskich władz w stosunku do obywatela Polski, przewodniczącego partii „Zmiana”, Mateusza Piskorskiego, aktywnego uczestnika międzynarodowego ruchu słowiańskiego.

  18 maja 2016 roku aresztowano go i już ponad rok przetrzymywany jest w areszcie bez przedstawienia jakichkolwiek zarzutów, co poważnie narusza Międzynarodowe Pakty  ONZ  o obronie praw i wolności człowieka i obywatela.

  Główna wina Piskorskiego polega na tym, że zajmuje on aktywną obywatelską postawę i zdecydowanie występuje przeciwko faszystowskim tendencjom na Zachodniej Ukrainie, gdzie  dokonano ludobójstwa narodu polskiego przez członków  organizacji OUN-UPA.

  Zwracamy się do Prezydenta Polski, Ministra Sprawiedliwości Polski, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z żądaniem niezwłocznego uwolnienia Mateusza Piskorskiego z więzienia i zakończenia prześladowań obywateli Polski o odmiennych poglądach niż oficjalne.

  Przyjęto przez delegatów Jubileuszowego Zjazdu Wszechsłowiańskiego

  1 czerwca 2017

   

  oryginalny tekst rosyjskojęzyczny:

   

  СВОБОДУ ПОЛЬСКОМУ ПАТРИОТУ МАТЕУШУ ПИСКОРСКОМУ!

  Делегаты Юбилейного Всеславянского Съезда выражают протест против полицейского произвола польских властей в отношении гражданина Польши, председателя партии «Смена», Матеуша Пискорского, активного участника международного славянского движения.

  18 мая 2016 года его арестовали и уже более года содержат в камере предварительного заключения без предъявления каких-либо обвинений, что грубо нарушает Международную конвенцию ООН по защите прав и свобод человека и гражданина.

  Главная вина Пискорского в том, что он занимает активную гражданскую позицию и решительно выступает против фашистских тенденций на Западной Украине, где был осуществлен геноцид польского народа членами организации ОУН-УПА.

  Мы обращаемся к Президенту Польши, Министру Справедливости Польши, Европейскому Парламенту и Совету Европы с требованием немедленно освободить Матеуша Пискорского из застенков и прекратить преследования инакомыслящих граждан Польши.

  Одобрено делегатами Юбилейного Всеславянского Съезда

  1 июня 2017

   

  źródło: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/19/delegaci-zjazdu-wszechslowianskiego-zadaja-uwolnienia-mateusza-piskorskiego-i-zaprzestania-przesladowan/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s