„Żydzi przyjęli zasadę, że korzystne jest wszystko, co szkodliwe dla Polski”, czyli z jaką reakcją spotkał się najazd bolszewicki. „Polska musi być państwem polsko-żydowskim”

 

Opublikowane 2014/02/08

 

Posłowie żydowscy do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r.
POSŁOWIE ŻYDOWSCY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO W 1919 R.

Najazd bolszewicki przyjęli żydzi w Polsce z entuzjazmem. Tworzyli po miastach własne bojówki, strzelali do Polaków (w Wilnie żydówki wylewały kubły ukropu na przechodzące oddziały polskie). Oficerowie żydowscy szerzyli panikę w armii i przeszkadzali należytemu funkcjonowaniu swych oddziałów. Ochotnikom dokuczali i starali się budzić nienawiść przeciw nim.

Ilu w Polsce ludzi, tylu na to jest świadków, i więc się o tym nie rozpisuję: ze szczególnym naciskiem można się odwołać do ówczesnych wojskowych. Wkroczenie Letuwinów do Wilna dało żydom powód do uroczystych oświadczeń zaciekłej nieprzyjaźni przeciw Polsce. Prezes gminy Wygocki, datował wszystkie świetność dla żydów od daty oderwania Wilna od Polski; liczył na to, że to już na wieki.

Wnosząc z wypadków roku 1920, Żydzi przyjęli zasadę, że korzystne jest dla nich wszystko, co szkodliwe dla Polski. Przeprowadziwszy traktat o „mniejszościach”, uznali wnet, że to za mało, że to dopiero punkt zaczepienia do dalszych żądań. Nie kryli się zresztą z tym że będą wrogami Polski, dopóki nakreślony przez nich (a rozszerzany bez końca) program Judeopolonii nie zostanie wykonany do ostatniej kropki. Jasno postawili sprawę, jako Polska nie może być państwem polskim, lecz musi być polsko-żydowskim.

Pisałem o tym w roku 1921 w te słowa:

Przez całą wojnę stali po stronie niemieckiej. Doznaliśmy w Polsce tego żydowskiego germanizmu do sytości. Cała prasa żydowska głosiła, że żydzi stanowią nierozdzielną cząstkę niemieckiej kultury, najlepszą rękojmię germanizacji, przedłużenie ramienia niemiecczyzny daleko na wschód, ubezpieczenie najdokładniejsze niemieckiego panowania nad Polską i wierności tejże Polski względem Niemiec; zwracali uwagę, jako żargon żydowski jest właściwie niemieckim dialektem i wpraszali się na niemieckiego żandarma nad Polakami. Żądali za to, żeby im dopomóc do utworzenia Judeopolonii, który to termin techniczny spotykało się u nich dzień w dzień. Wiadomo było z góry, że żydzi staną po stronie Prus. Militaryzmowi zawdzięczali swą dojrzewającą hegemonię nad państwami Europy … Militaryzm stanowił drogę do panowania judaizmu, był zaś ruiną cywilizacji łacińskiej.” (na zdj. grupa posłów żydowskich do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r)

Feliks Koneczny, „Syjonizm a sprawa polska”

źródło: http://niezlomni.com/zydzi-przyjeli-zasade-ze-korzystne-jest-dla-nich-wszystko-co-szkodliwe-dla-polski-czyli-z-jaka-reakcja-spotkal-sie-najazd-bolszewicki-polska-musi-byc-panstwem-polsko-zydowskim/

Reklamy

Jedna odpowiedź to “„Żydzi przyjęli zasadę, że korzystne jest wszystko, co szkodliwe dla Polski”, czyli z jaką reakcją spotkał się najazd bolszewicki. „Polska musi być państwem polsko-żydowskim””

 1. mgrabas Says:

  by rzeczpospolitapolska | 2 Kwiecień 2017 · 12:58

  Żydzi będą świętować 20. rocznicę uchwalenia Polakom konstytucji IIIŻydo-RP

  Żydowskie gadzinowe media donoszą, że 2 kwietnia mija 20 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP.

  Może warto przypomnieć jak i gdzie zrodził się ostateczny kształt konstytucji.

  Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.

  Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

  ATK (późniejsza UKSW) powstała w 1954r. w czasie bolszewickich żydo-rządów i z ich inicjatywy! Pełne prawa kościelne ATK uzyskała w 1989 r. i odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną – katolicy winni to sobie przemyśleć!

  watykan
  novus_ordo

  Wypada tu przypomnieć, że w murach tej uczelni, w 1997r. – nosiła jeszcze nazwę ATK, ale miała prawa kościelne ! -, znalazło swoje lokum Studium Generale Europa (SGE), nowoczesna, kosmopolityczna, jew-ropejska idea i inicjatywa polityczna. Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.

  Dyrektorem generalnym SGE został nie byle, kto, bo sam A.Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział: „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

  Innymi słowy Żydzi są przeciw państwu narodowemu – o czym wiemy od dawna i z czego winniśmy zdawać sobie sprawę – i w walce z państwem narodowym otrzymują wsparcie Kościoła: „Nacjonalizm jest przeciwieństwem patriotyzmu” obwieścił abp S.Gądecki podczas niedawnej uroczystości z okazji 50. rocznicy ogłoszenia deklaracji „Nostra Aetate”.

  I właśnie w takim duchu, w duchu antynarodowym powstały zapisy Konstytucji RP – IIIŻydo-RP.

  Już bowiem, w preambule Konstytucji, na samym jej początku, czytamy:

  „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…)”

  Z powyższego wynika jasno, że nie tylko nie istnieją w Polsce mniejszości narodowe, ale istnieć nie będą mogły, ponieważ automatycznie staną się Narodem Polskim.

  Jak zatem odnieść się do:

  Art. 35.

  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (…)

  Czy jest możliwe zrozumienie powyższych zapisów bez interpretacyjnej wykładni naszych żydowskich prawniczych ekspertów?Art. 35 stał się zapewne bazą do ustawowego Kodeksu Wyborczego, który mniejszości niemieckiej gwarantuje dwa mandaty poselskie.

  Uważny Czytelnik winien od razu postawić pytanie, a co z mniejszością żydowską -? Dlaczego konstytucja o niej nie wspomina? Skąd ten antysemicki duch Konstytucji?

  Nie posiadam co prawda rabinicznych umiejętności interpretacyjnych, ale podejrzewam, że żydowscy spece przygotowujący Konstytucję załatwili tę kwestię właśnie w preambule: „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej (…)” – czyż nie jest to zawoalowany zapis przekształcenia Polski w Judeopolonię? Ale jak wyjaśnić Art. 35 pojęcia nie mam.

  Przejdźmy do kolejnej zagadki.

  Art. 4.

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

  Art. 104.

  1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

  To już jest „prawniczy”, czy raczej wynikający z rabinicznej tradycji, hochsztaplerski majstersztyk. Można więc postawić pytanie, czyje instrukcje są dla nich wiążące?

  A sam art. 4 skłania do kolejnej wątpliwości, do której części (etnicznej, mniejszościowej, większościowej) Narodu należy rzeczywista władza – to nie jest dostatecznie rozstrzygnięte?

  Z art. 104 można wyciągnąć dość oczywisty wniosek, że w takim razie wybory nie są potrzebne. A zatem, gdzie znajduje się źródło władzy, kto wydaje wiążące instrukcje? Itd., itd.

  Ponieważ na katolicko-żydowskiej uczelni ATK debatowano na temat „Konstytucja a porządek gospodarczy” zapewne do owoców debatującego grona należy zapis:

  Art. 220.

  1. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

  Podobne zapisy istnieją w ustawodawstwie każdego państwa Zachodu (?). Zapis ten zmusza do zadłużania państwa i obywateli w żydowskich bankach komercyjnych i bezpośrednio wyłącza rządy z realizacji polityki pieniężnej oraz pośrednio z realizacji polityki gospodarczej (zatem jakikolwiek rozwój jest wykluczony – rząd nie dysponuje instrumentami ekonomicznymi).

  Wprowadzenie tego zapisu do Konstytucji i jego utrzymanie jest nie tylko zdradą stanu państwa, ale także przestępstwem kryminalnym. Dość dobrze wiadomo, kto ten zapis wprowadził i na czyje zlecenie.

  tk_safjanProf. M.Safjan, (Żyd, ale w świetle preambuły należy do narodu polskiego) prezes TK, referował legalność i zgodność traktatu akcesyjnego IIIRP do UE z Konstytucją IIIRP.

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzygający o zgodności ustaw z Konstytucją został powołany w 1982r. po żydowsko-kościelnym (watykańskim) zamachu stanu w sierpniu 1980r. Działalność orzeczniczą rozpoczął już w 1986r. – ! Do czego faktycznie służy to ciało wystarczy przywołać jego opinię potwierdzającą zgodność zapisów traktatu akcesyjnego z Konstytucją. Mimo, że sprzeczność była i jest oczywista, a dotyczy choćby faktu podporządkowania Polski EBC i przyjęcia waluty € UE, gdy tym czasem Konstytucja RP stwierdza, że Centralnym Bankiem Państwa Polskiego jest NBP. Zatem służący żydowskim interesom TK nie stwierdził oczywistej nielegalności traktatu akcesyjnego, przyjętego przez żydo-władze IIIRP na żądanie Międzynarodowego Żyda. Głównym zadaniem i celem TK jest ochrona interesów żydowskiej finansjery i ich korporacji. TK stoi bowiem nad Konstytucją i nad konstytucyjnymi organami państwa – nad sejmem, rządem i prezydentem. Mamy zatem kolejne potwierdzenie, że jakiekolwiek wybory są w zachodniej – czytaj: w żydowskiej – demokracji jedynie farsą.

  Ukraina_Wizyta_u_Prezydenta2843

  Prezesi TK (w środku A.Rzepliński z IIIŻydo-RP) krajów bałtyckich z przyjacielską wizytą u prezydenta ukraińskiego żydo-reżimu.

  4cb4a400-c910-4ffa-83e5-d89fb1ecc966_900x

  A.Rzepliński

  A może to jest właściwa wizja dla trybunałów, ich prezesów i członków?

  2015r. Dariusz Kosiur

  zródlo: http://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/04/02/zydzi-beda-swietowac-20-rocznice-uchwalenia-polakom-konstytucji-iiizydo-rp/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s