HIPER-ALARM Dość tego!!! Zagrożenie poważne Suwerena, Narodu Polskiego, przez wroga wewnętrznego — aparatczyków niesprawiedliwości

Posted by grypa666 w dniu 23/03/2017

HIPER-ALARM Dość tego!!! Zagrożenie poważne Suwerena, Narodu Polskiego, przez wroga wewnętrznego — aparatczyków niesprawiedliwości

System niesprawiedliwości przekroczył granice wytrzymałości społecznej, szykują się bunty ludowe, ludzie mają dość „neo-komuny”.

Obywatele Polski chcą opuszczać kraj — ale nie na Zachód, tylko na Białoruś i do Rosji!!! Totalna klęska propagandy kłamstw i nienawiści do naszych bratnich słowiańskich narodów…

Mafia dintoryjna nie reprezentuje Polskiego Narodu i Państwa, tylko okupacyjną władzę żydłacką w Polsce. Mafia ta nie kieruje się nadrzędnym prawem naturalnym, obowiązującym w naszej cywilizacji, ani wypływającymi zeń Konstytucją i Prawem Polskim, tylko zasadami talmudycznymi: supremacjonizm żydłacki kosztem gojów, traktowanych jak bydło. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, członkowie mafii oraz członkowie rządu odpowiedzialni za brak konsekwencji, będą ścigani i karani należycie.

Nasze miejsce jest nad Wisłą, musimy je odzyskać z rąk wrogów!

Polacy są dzielni, nie zasłużyli sobie na takie traktowanie i nie pozwolą, żeby koczownicy i przybłędy niszczyły Nas i Nasze Państwo.

Pierwszy etap: Demonstrujemy masowo w każdym przypadku rażącej, przewlekłej niesprawiedliwości! Niebój się, przyjdź, bo może też będziesz potrzebował poparcie przez masy Rodaków. Tak długo będą nas nękać, jak długo pozostaniemy bierni. Miarka się przebrała.

Drugi etap: obywatelskie nieposłuszeństwo.

Trzeci etap: społeczny śmietnik dla mafii dintoryjnej.

AKCJA Przyjdź na demonstrację w Będzinie w obronie Andrzeja Dziąby przed miejscową mafią dintoryjną — adres i data wkrótce

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Sprawa Andrzeja Dziąby

Niewinny ści(ą)gany do ciupy

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie
insp. mgr Arkadiusz WIĘCEK
Uprzejmie informuję, że w piśmie z 20 lutego 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego w Będzinie oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie do Zakładu Karnego w Wojkowicach (w załącznikach wezwanie do stawienia się oraz wspomniane pismo). Wyrok Sądu Rejonowego w Radomsku w sprawie VI K 145/09, który w majestacie prawa usiłuje się teraz wykonać, jest elementem talmudycznego systemu prawnego, który prześladuje, dręczy i morduje Polaków (w załączniku opis tej sprawy). Jestem Polakiem i żądam zgodnego z prawem naturalnym traktowania mnie jako człowieka i obywatela.
Na podstawie obowiązującego i stosowanego prawa złożyłem wnioski o zawieszenie i odroczenie wykonania wyroku. Na wezwanie Sądu Rejonowego w Będzinie je uzasadniłem i opłaciłem (kolejne załączniki). Mimo to z pomocą Policji w Będzinie usiłuje się doprowadzić mnie przymusowo do Zakładu Karnego w Wojkowicach, uczestnicząc tym samym w przestępczym procederze przeciwko mnie jako przedstawicielowi narodu i państwa polskiego. To ewidentny przejaw zdrady Polski. Proszę w tym nie uczestniczyć, gdyż po odzyskaniu przez Polskę suwerenności tego rodzaju zachowania będą surowo ścigane i karane.
W związku z bezprecedensowym prześladowaniem mnie jako człowieka, obywatela i przedstawiciela Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” zamierzamy 29 marca 2017 r. zorganizować demonstrację przed siedzibą Sądu Rejonowego w Będzinie (kolejny załącznik), aby zwrócić uwagę społeczeństwa na niepraworządny system prawny w Polsce. Spośród siedmiu postulatów naszej organizacji na pierwszym miejscu jest suwerenność, a na drugim praworządność. Wolni obywatele mają prawo żyć w praworządnym państwie (w załącznikach podstawa prawna działania stowarzyszenia oraz regulamin).
Z poważaniem — Andrzej Dziąba
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Uprzejmie przesyłam skan pisma, które dotrze również za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

&&&&&&&&&&&&&&&&

Panie prokuratorze Kawecki!

Sprawa dotyczy Sądu Rejonowego w Radomsku, a nie Radomiu. Trzeba czytać dokładnie. Nie tylko dokładności brakowało prokurator Ewie Kozłowskiej, która oskarżyła mnie z art. 226 kk, chroniąc i reprezentując swojego kolegę „po fachu” prokuratora Jana Jarosa z Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie.
Pan też się nie popisał w innej sprawie, w której znieważeni poczuli się sędziowie z Częstochowy. Nie mogąc przyjąć niewygodnej prawdy o sobie, woleli posłużyć się nieprawdą, donosząc na mnie również z art. 226 kk. Jak pan by teraz ocenił okoliczności, które pozwoliły na sporządzenie i skierowanie przeciwko mnie aktu oskarżenia na gruncie definicji prawdy Arystotelesa: „Jeżeli mówimy, że coś jest i to jest, to jest prawda. Jeżeli mówimy, że coś jest, a tego nie ma, to jest kłamstwo”?
Ludzie mówią, że funkcjonariusze publiczni w Polsce, a wśród nich prokuratorzy i sędziowie są niekompetentni, aroganccy i skorumpowani i tak jest. To jest prawda. Funkcjonariusze publiczni, a wśród nich prokuratorzy i sędziowie w sytuacjach krytycznej oceny ich niekompetencji, arogancji i korupcji twierdzą, że czują się znieważeni. Czy znieważony może czuć się funkcjonariusz publiczny, który swoim zachowaniem nie zasłużył na szacunek?
Najpierw pan, a potem prokurator Ewa Kozłowska nie zasłużyliście sobie na szacunek. Na szacunek nie zasłużyli sobie sędziowie, których pan chronił oraz prokurator Jan Jaros, którego chroniła Pana koleżanka „po fachu”.
Wasze miejsce jest na społecznym śmietniku. Nie reprezentujecie polskiego narodu i państwa tylko okupacyjną władzę żydowską w Polsce. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności wasze zachowania będą ścigane i karane z należną surowością.Andrzej Dziąba.

Interwencje

Roman Fudyma do sądu w Będzinie: Tak jak Prawdy nie można zniszczyć, tak godności nie można zabrać lub komuś jej nadać. Przez swoje postępowanie można ja jednak utracić. Dlaczego sobie to robicie ? W bliźnim widzieć należy człowieka, ze szczególną starannością widzieć zaś należy go u tych, którzy jak Andrzej Dziąba, walczą o człowieczeństwo, podstawy tego, aby wartości takie, jak WOLNOŚĆ, PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ mogły się realizować!
Ponownie apeluje do Panstwa, aby w sprawie Andrzeja Dziaby zachowac czlowieczenstwio i dopilnowc, aby sprawiedliwosci stalo sie zadosc. Dlaczego obywatele i sady nie biora sie za zlodziei i dewastatorow Polski ? Od momentu urzeczywistniania zorganizowanego na nasza wolnosc i suwerennosc zamachu, piastujacy wladze przestepcy pozostaja ciagle bezkarni. Pisza o tym profesorowie W. Bojarski, Kiezun, I.C. Pogonowski, K. Poznanski itp. Ile musi jeszcze ucierpiec, upasc moralna swiadomosc Polakow (wiekszosci), aby znowu zaczac dzialac?
Roman Fudyma, Szwecja, 03,17

Andrzej Dziąba:Dziękuję Panie Romanie. Zorganizujemy demonstrację przed Sądem Rejonowym w Będzinie. Chcą konfrontacji, więc będą ją mieli. Trzeba nagłośnić, że sądy w Polsce reprezentują okupacyjną władzę żydowską, która gnębi Polaków.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Panie Andrzeju [Dziąba], zadzwoniłem dzisiaj rano do sędziego Grzegorza Gałczyńskiego – telefon bezpośredni 32 368 81 30. Oczywiście potraktował mnie obcesowo, ale chyba przyjął do wiadomości, że Pana sprawą interesuje się wielu ludzi w całym kraju. I to dużo znaczy. Myślę, że sam fakt dużego zainteresowania osób postronnych zadziała.

pozdrawiam — Aleksander Małkiewicz
Andrzej Dziąba: Panie Aleksandrze! Bardzo dziękuję. Pozytywne zainteresowanie problemem drugiego człowieka to początek udzielenia mu pomocy. W naszym regulaminie jest to pierwsze zadanie: „1. Monitorowanie problematyki w w/w zakresie” (w załączniku pełny regulamin). To, co teraz się dzieje przy okazji mojej sprawy, to jest dialog społeczeństwa z władzą sądowniczą. Nie byłby on konieczny w tak spontanicznej i nierzadko dramatycznej formie, gdyby funkcjonowały w sposób prawidłowy mechanizmy wyłaniania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Niestety tak nie jest i stąd rodzą się niepotrzebne problemy. […]
…………………………………

Barbara Florczak z W-wy niedostała odpowiedzi od sądu w Będzinie. Wiadomość od niej z fb: Kierowniczka poinformowala mnie ze nic mi nie powie, bo nie jestem strona w sprawie.

…………………………………

Poniedziałek, 20 Marca 2017 12:44 Dariusz Komorowski:

Witam serdecznie …

Jestem dziennikarzem Tygodnika „TYLKO POLSKA”, z siedzibą ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa, nr. legitymacji 7/2017

Prosiłbym bardzo o udzielenie mi informacji o Panu Andrzeju Dziąba zam. 42-500 Będzin ul. Cynkowa m2b

sygn. akt VI K 145/09 sr. w Radomsku VIII Ko 653/17

sygn. akt VIII Ko 654/17 sr. w Będzinie

sygn. akt VIII W pkz 505/16

W trybie prasowym chciałbym uzyskać wszelkich możliwych informacji dotyczących w/w A. Dziąba, oraz jakie kroki są podjęte na dzień dzisiejszy, jak też proszę o wszelkie informacje na przyszłość ,jeśliby cokolwiek się zmieniło.

Z poważaniem — komorowski dariusz

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PB do Prezydenta RP, Prezesa PiS, Ministra Sprawiedliwości: Jedna z tysięcy spraw Polaków traktowanych jak bydło przez talmudyczną mafię aparatu niesprawiedliwości przy przyzwoleniu władzy wykonawczej. Dość tego! Następny etap: masowe bunty w całym kraju.

Piotr Bein, PhD, PEng
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta/bloger
Grypa666.wordpress.com
PiotrBein.wordpress.com

https://grypa666.wordpress.com/2017/03/23/wydanie-specjalne-sprawa-andrzeja-dziaby-socjo-patyczna-mafia-dintojri-polin-igra-z-ogniem/

†††††††††††††††††††††††††

Socjo-patyczna mafia dintojri Polin igra z ogniem

Sędziowie przygotowują się na starcie z rządem. I tworzą struktury, które mają koordynować ich opór

Jak zreformować sądownictwo

Romuald Piątek: Zgadzam się w zupełności = tak jest wszędzie – tu daję załącznik P-969 Stowarzyszenia z Gdańska.

Ja z obawy przed utratą zycia w zamknietym szpitalu psychiatryczynym uciekłem 10 maja 2014 do Londynu i wystapiłem o azyl polityczny w UK – lecz w zmowie z konsulami-bandytami byłem aresztowany z demonstracji pod Downinng Street o4.pazdziernika 2014 , wystapiłem więc o azyl polityczny 24.11.2014 – i wzmowie dostałem kwaterę i zasiłek dopiero po 4 miesiącach w Leicester , adwokatka dostarczyła przetłumaczone dowody = dowody jednoznaczne – no i dostałem z data 22 maja 2015 pismo z HO , że Decyzja przyznania azylu bedzie w ciągu 3 m-cy . ale przestano wypłacać mi zasiłek i 13 lipca 2015 wyrzucono mnie z kwatery !!!
Wszelkie skargi do wszystkich instytucji zostaja bez odpowiedzi , lub z Trybunałów ,,rzniecie głupa” , że nie mogą sie zająć sprawą bo …brak jest Decyzji !!! Sprawa u mnie jest bardzo prosta z dowodem nie do podważenia = Postanowienie SN wydane jednoosobowo bez rozprawy = łamiące art 398 poz 10 KPC i art 45 Konstytucji !!! Dodaję , że mam informacje od znajomych o 3 innych takich samych bandyckich Postanowieniach SN !!! Tu załaczniku informacja z PO Warszawa dotyczy wydania Postanowienia SN przez obecną prezes-bandytę SN Gersdrf = prokuratura zakończyła to odmową !!!
Czekam za tym i jeszcze innym Postanowieniem SN !!! Jak jest przyczyna ? – otóż jako pasjonat prawa twierdzę , że winna samodzierżawiu prawa jest prokuratura – zwłaszcza obecnie Krajowa -wszelkie skargi kierowane do niej , do MS , do RPO sa odsyłane do …oskarzanych sędziów-bandytów i ,,właściwych prokuratur” – a odpowiedzi , że wyroki prawomocne , śedziowie niezawiśli , że dano juz odpowiedż , że kolejne pismo nie wnosi nic nowego , albo że odpowiedzi nie będzie , bo treść znieważająca !!! Tylko , że odpowiedzianość ponosi jednostkowo minister sprawiedliwości i premier , którzy nie przyjmuja na skargi osobicie raz w tygodniu zgodnie z art 229 i 253 KPA !!! Wszelkie żądania o przyjęcie na skargę osobistą z nimi są bez odpowiedzi !!!
Sumując – nie wydano wyroków do 20 aktów oskarżeń , oraz ,,prowadzą śledztwo” 3 lata za pohańbienie, ale aktu oskarzenia nie bedzie , więc będzie kolejne pohańbienie teraz Dudy + Szydło , konstytucji … zgodnie z załącznikiem P-1480 i P-1481 . Dodaję , że i posłowie milczą – ostatnie odmowy – lub braki odpowiedzi są od posłów Kukiza , Jachnika , Sanockiego = więc kim oni są ??? !!!
Osób pokrzywdzonych świadomie przez mafie prawników i milczące Kliki polityków znam wiele!!!

Kongres przestępczości zorganizowanej

źródło: http://grypa666.wordpress.com/2017/03/23/wydanie-specjalne-sprawa-andrzeja-dziaby-socjo-patyczna-mafia-dintojri-polin-igra-z-ogniem/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s