Państwo chce wiedzieć czy masz bitcoiny! Ustawa o Centralnej Bazie Rachunków obejmie waluty wirtualne

, Wczoraj, 09:13

Państwo chce wiedzieć czy masz bitcoiny! Ustawa o Centralnej Bazie Rachunków obejmie waluty wirtualneStworzenie jednej państwowej bazy kont bankowych przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ustawa obejmie nie tylko banki, ale także firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie oraz dostawców usług związanych z e-walutami.
Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt Ustawy o centralnej bazie rachunków.

Zasadniczym celem ustawy jest ułatwienie lokalizowania majątku pochodzącego z przestępstwa. Przy okazji komornicy i sądy będą mogli łatwiej lokalizować majątek dłużników. Nie jest to całkiem łatwe w kraju, w którym działają 674 podmioty wykonujące czynności bankowe, w tym 37 banków komercyjnych, 560 spółdzielczych, a do tego SKOK-i, firmy inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe itd.

CBR umożliwi „proaktywną analizę”

W lipcu 2016 roku weszło w życie prawo przewidujące funkcjonowanie centralnej informacji o rachunkach (CIR). Umożliwia ona służbom przekazywanie zapytań wyłącznie do banków i SKOK-ów. Niestety od lipca do sierpnia wysłano do CIR tylko 8 zapytań. Zdaniem ministerstwa ta mała liczba zapytań wynika z faktu, że CIR jest zarządzana przez podmiot prawa prywatnego. Mogło to rodzić obawy służb co do poufności ich działań.

Ponadto organy wymiaru sprawiedliwości mogły uzyskiwać informację płacąc abonament roczny za użytkowanie jednego z modułów komercyjnego systemu OGNIVO. Generowało to koszty w wysokości 830 tys. rocznie dla urzędów skarbowych i izb celnych.

Właśnie dlatego ministerstwo rozwoju proponuje stworzenie Centralnej Bazy Rachunków (CBR). Będzie ona niezależna od podmiotów prywatnych, będzie zawierać informacje o rachunkach różnych kategorii i prowadzonych przez różne podmioty, a państwo będzie miało bezpłatny dostęp do tej bazy.

Ponadto, jak napisano w uzasadnieniu projektu…

CBR umożliwi prowadzenie analizy proaktywnej, polegającej na analizowaniu danych hurtowych dotyczących rachunków w celu typowania tych, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej,

Baza obejmie waluty wirtualne

Zajrzyjmy do samej ustawy (kopię projektu znajdziecie pod tym tekstem). Pieczę nad tą bazą będzie miał minister ds. finansów.

Dane do bazy będą przekazywać „podmioty zobowiązane”. W rozumieniu ustawy takim podmiotem będzie to nie tylko bank czy SKOK, ale także dostawca usług płatniczych, fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne oraz podmioty oferujące usługi w zakresie walut wirtualnych. Ustawa wprowadza nawet definicję „waluty wirtualnej”, którą znajdziecie na stronie 3 i 4 projektu.

waluta wirtualna – oznacza zbywalne prawo majątkowe, którego przedmiotem jest cyfrowa reprezentacja wartości, posiadająca swój ekwiwalent w środku płatniczym traktowana jako środek wymiany i jednostka rozrachunkowa, nieposiadające statusu legalnego środka płatniczego i niebędące pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które może być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane za środki płatnicze drogą elektroniczną

Ministerstwo rozwoju uznało, że umieszczenie walut wirtualnych w ustawie było istotne, skoro coraz więcej osób przechowuje swoje dobra w ten sposób. Tym samym widzimy, że państwo wyciąga rękę do kontroli nad walutami wirtualnymi i stara się je zdefiniować.

Zobacz także:

Bitcoin. Złoto XXI wieku

Nie każdy musi angażować się w społeczność bitcoina albo śledzić na bieżąco kursy jego wymiany na złotówki. Jednak każdy, kto nie chce przegapić prawdziwej rewolucji, powinien rozumieć, czym jest i w jaki sposób działa ta wirtualna waluta. *

Przekazywanie danych

Dane przekazywane do CBR będą zawierać m.in. numer rachunku, dane wszystkich posiadaczy, datę otwarcia, kod waluty, rodzaj rachunku. Pod pojęciem „dane posiadaczy” należy rozumieć m.in. imię, nazwisko, PESEL, adresy, numery telefonów, e-mail oraz informację o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego.

Informacje o otwartych rachunkach mają być przekazane do CBR w ciągu 24 godzin od ich otwarcia lub zamknięcia. Niezrealizowanie tego obowiązku może oznaczać karę w wysokości do 1,5 mln zł.

Dostęp do CBR

Informacje o rachunkach będą udostępniane sądom, służbom, komornikom, GIIF i KNF. Ponadto uprawnione organy będą mogły przekazywać informacje pomiędzy sobą. Udostępnianie informacji o rachunku będzie następować w czasie rzeczywistym i w postaci elektronicznej. Podmioty uprawnione do dostępu będą nadawać swoim pracownikom indywidualne identyfikatory dostępu.

Komornicy będą płacić za dostęp do CBR 1 zł za każde udostępnienie w przypadkach innych niż te, kiedy jest to niezbędne do prowadzenia postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego świadczeń publicznoprawnych.

Dane dotyczące treści zapytań do bazy mogą być udostępniane prokuratorom i sądom. Te dane będą przechowywane w CBR przez 10 lat.

Wdrażanie ustawy

Przepisy ustawy mają wejść w życie w dwóch etapach. 26 miesięcy po ogłoszeniu ustawy wejdą w życie przepisy dotyczące przekazywania informacji o rachunkach przez instytucje zobowiązane. Po kolejnych 12 miesiącach wejdą w życie przepisy dotyczące udostępniania informacji o rachunkach podmiotom uprawnionym.

Projekt

Dokument264390 CBR by Dziennik Internautów on Scribd

https://www.scribd.com/embeds/334911268/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-Tuc0Pt1lxovqXk0NLN68&show_recommendations=true

źródło: http://di.com.pl/panstwo-chce-wiedziec-czy-masz-bitcoiny-ustawa-o-centralnej-bazie-rachunkow-obejmie-waluty-wirtualne-56174

Reklamy

Komentarze 3 to “Państwo chce wiedzieć czy masz bitcoiny! Ustawa o Centralnej Bazie Rachunków obejmie waluty wirtualne”

 1. mgrabas Says:

  Marcin Maj, Wczoraj, 12:35

  Proszę okazać konto na Facebooku do kontroli! Przegląd (e)prawny 23.12.2016

  Jaki nowy sposób walki z terroryzmem stosuje USA? Jaką ustawę przyjął ostatnio polski rząd? Czy będziemy załatwiać sprawy urzędowe przez komórkę? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

  W tym tygodniu w Dzienniku Internautów…

  poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

  Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

  Konfiskata rozszerzona – rząd przyjął projekt

  We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu karnego, która ma wprowadzić przepisy o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Przy okazji ustawa umożliwi stosowanie kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów, przez Policję i inne służby w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem. Kontrola ta będzie ograniczona w dwojaki sposób – albo przez odwołanie się wyłącznie do przestępstw, wobec których dane służby mają uprawnienia śledcze (np. ABW, CBA) albo przez odniesienie się do przepadku mającego zastosowanie do spraw poważnych (np. Policja, prokuratura, wywiad skarbowy).

  Już wcześniej pojawiały się obawy, że w pewnych przypadkach przepisy pozwolą na nieuzasadnioną inwigilację. Pisaliśmy o tym w tekście pt. Władza znów zwiększa uprawnienia do inwigilacji. Tym razem w przepisach o konfiskacie rozszerzonej.

  Profilowanie bezrobotnych do Trybunału!

  Wielokrotnie krytykowane profilowanie bezrobotnych jest przedmiotem wniosku jaki do Trybunału Konstytucyjnego skierował Rzecznik Praw Obywatelskich. Wątpliwości Rzecznika budzi przeniesienie części regulacji dotyczącej profilowania osób bezrobotnych do aktu prawnego rangi rozporządzenia. Poza tym w ustawie nie została także przewidziana możliwość zakwestionowania przyporządkowania bezrobotnego do konkretnego profilu, mimo że prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wynika wprost z 78 ustawy zasadniczej. Przypomnijmy w tym miejscu, że informacje ujawnione we wrześniu ukazały poważne wady algorytmu profilowania.

  Zobacz także:

  Prawo dla startupu

  Jeżeli dopiero myślisz o rozpoczęciu przygody biznesowej, w tej książce znajdziesz informacje na temat pierwszych kroków. Dowiesz się, co Cię czeka oraz jak zdobyć kapitał na dalsze działania. *

  Reforma edukacji ciągle się tworzy

  Reforma edukacji rzekomo jest ukończona i dopracowana. Mimo to minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała, że zespoły eksperckie uczestniczące w pracach nad przyjętą niedawno ustawą będą pracowały nad kolejnymi elementami regulującymi reformę.

  – Eksperci będą pracować nad przepisami dotyczącymi dotacji i subwencji, egzaminowania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nad regulacjami o kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach, czyli tych najbardziej uzdolnionych – stwierdziła minister. Więcej na ten temat w Forsal.pl.

  Sprawy urzędowe przez komórkę?

  Już wkrótce przez komórkę będzie można zawierać umowy całkowicie cyfrowo. Stanie się tak za sprawą m.in. Mobile Connect – narzędzia, które zaoferować mają operatorzy telekomunikacyjni. Mobile Connect to rozwiązanie, które po wdrożeniu pozwali na uwierzytelnienie i autoryzację obywateli w systemach administracji publicznej za pomocą telefonu.

  Dzięki niemu obywatel, który ma komórkę będzie mógł skorzystać z dostępu do portali lub usług on-line za pomocą bezpiecznego indywidualnego hasła (PIN) i tym sposobem np. załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu. W administracji publicznej mechanizm Mobile Connect będzie mógł znaleźć zastosowanie m.in. w projekcie wprowadzenia mobilnej wersji dokumentów, nad którym pracuje Ministerstwo Cyfryzacji (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta oraz potwierdzenie polisy OC przez komórkę) oraz w Profilu Zaufanym („eGO”). Co ważne – usługa będzie dostępna dla blisko 100 proc. użytkowników sieci komórkowych – nie będzie przy tym potrzebne połączenie z internetem. Szczegółu na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

  SKW wreszcie… odmówiła informacji

  Fundacja Panoptykon prosiła Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o informację o tym, jak często służba sięga po nasze billingi i inne dane telekomunikacyjne. SKWi nie udostępniła informacji, ale dodatkowo unikała wydania decyzji odmownej, którą Fundacja mogłaby zaskarżyć. Dopiero po długim czasie walki sądowej udało się tę decyzję odmowną uzyskać. O kulisach sprawy poczytacie na stronie Fundacji Panoptykon.

  Trzeba stworzyć zasady dla Big Data?

  Jak podaje Reuters, europejscy regulatorzy dostrzegają potrzebę monitorowania wzrostu w obszarze Big Data, z uwzględnieniem kwestii zbierania dużej ilości informacji stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności.

  Mówiąc konkretnie wątpliwości co do Big Data wyraził Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Jego zdaniem istnieje ryzyko wytworzenia nowej, niechcianej grupy klientów, co będzie wynikało z coraz dokładniejszych analiz danych. Uruchomiono konsultacje w sprawie utworzenia możliwego nadzoru w tym zakresie.

  DVD w gazetach i tantiemy

  Komu należą się tantiemy od płyt DVD? Czy istnienie dwóch konkurencyjnych organizacji zbiorowego zarządzania prawami powoduje, że korzystający nie musi płacić zanim OZZ sobie powyjaśniają tematy? Na te pytania odpowiada pewien wyrok opisany w Czasopiśmie Lege Artis. Warto poczytać.

  Chiny ograniczają publikowanie filmów

  Nowe regulacje w Chinach ograniczają udostępnianie materiałów wideo lub audio wygenerowanych przez użytkowników. Tym samym działające w Chinach platformy społecznościowe muszą zwiększyć swoją czujność i usuwać takie treści. Czyni to chińską cenzurę wyjątkowo ostrą. Więcej na ten temat pisze m.in. The Guardian.

  Porzucony telefon i prywatność

  Ciekawe orzeczenie dotyczące cyfrowej prywatności wydał sąd apelacyjny z Florydy. Jego zdaniem jeśli porzucony telefon komórkowy został zablokowany hasłem, to nadal mimo porzucenia nie uprawnia to władz do przeszukiwania telefonu bez nakazu. Sąd wskazał, że telefony nie są tylko „pudełkami” z określoną zawartością, ale są raczej czymś w rodzaju domu, z którego ktoś wyjechał i go zamknął. O sprawie pisze TechDirt.

  USA prześwietlają przyjezdnych w social mediach

  Rząd Stanów Zjednoczonych zaczyna żądać od niektórych przyjezdnych informacji o ich kontach na Facebooku, Twitterze i w innych serwisach społecznościowych. Oczywiście ma to pomóc w wyłapywaniu terrorystów. Rząd USA najwyraźniej jest pewien, że osoba planująca zamach będzie się starała wcześniej zasygnalizować to światu przez Facebooka. O sprawie pisze m.in. Politico.

  Zobacz także:

  Prawo w e-biznesie. Wszystko, co musisz wiedzieć

  Oto pierwsza w Polsce kompleksowa publikacja książkowa, prezentująca najnowsze aspekty prawne prowadzenia sprzedaży w internecie.*

  Universal walczy z… promocją filmu

  Nieukończony trailer filmu The Mummy wyciekł do internetu i spotkał się z dużym zainteresowaniem. Teraz Universal stara się powstrzymać rozpowszechnianie go, uciekając się do zgłaszania tej treści jako udostępnionej bez pozwolenia posiadaczy praw autorskich. Tak to już jest, że jedni modlą się o „wiralność” a drudzy z nią walczą. O sprawie pisze m.in. TorrentFreak.

  Słabe szyfrowanie to więcej szkody niż pożytku

  Tak uważa grupa robocza działająca w amerykańskiej Izbie Reprezentantów. Opublikowała ona długo oczekiwany raport, który zgadza się z wnioskami firm technologicznych. Zdaniem autorów raportu nie powinno się osłabiać szyfrowania mając na uwadze krótkoterminowe korzyści. Należy dostrzegać długoterminowe korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, które płyną z silnego szyfrowania. O sprawie pisze The Verge.

  * – Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.”

 2. mgrabas Says:

  http://niebezpiecznik.pl/post/centralna-baza-rachunkow-wiele-zmieni-nie-tylko-dla-posiadaczy-bitcoinow/

  • mgrabas Says:

   Tak wygląda tajna polska kopalnia kryptowalut!

   Opublikowany 8 sty 2018

   Skąd mam PIENIĄDZE?

   Opublikowany 2 maj 2016

   Jak działa CHIŃSKI INTERNET?

   Opublikowany 19 mar 2017

   NAJGORSZA ZABAWKA ŚWIATA

   Opublikowany 18 mar 2017

   CHINY kontra JAPONIA

   Opublikowany 16 mar 2017

   Jak zamieszkać na ISLANDII?

   Opublikowany 18 kwi 2017

   Odebrało mi MOWĘ!

   Opublikowany 15 kwi 2017

   Arktyka dała mi w mordę

   Opublikowany 11 kwi 2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s