Różnice między Żydami, Syjonistami, a Chazarami.

http://marucha.wordpress.com/2016/08/16/roznice-miedzy-zydami-syjonistami-a-chazarami/ Posted by Marucha w dniu 2016-08-16 (wtorek)

Artykuł nie zaszokuje bywalców gajówki odkrywczością. Znamy te sprawy, ale warto sobie je przypomnieć. A także zwrócić uwagę na pewne kontrowersyjne twierdzenia.
Zamieszczone w artykule linki na ogół nie działają, więc wyrzuciłem wszystkie.
Admin

Ten artykuł narusza tabu wypromowane przez syjonistyczno-masońskie lobby i jej tuby propagandowe tworzące mit spisku żydowskiego.

Dowody historyczne, udowadniają, że Izrealici (syjoniści) jako wymyślony naród, nie mają żadnych związków z starożytnymi Semitami. Obecnie 45% syjonistów pochodzi w prostej lini od narodu Chazarskiego ,który w 740 roku AD, za panowania króla Bulana przyjął Judaizm jako religie narodową.

„Brytyjski, atak na Palestynę miał za zadanie wprowadzenie destabilizacji na Bliskim Wschodzie. Stworzenie wymyślonego przez syjonistów Izraela jest swoistym paradoksem, ponieważ większość syjonistów to ateiści i okultyści walczący z oficjalnymi religiami całego świata, zasłaniając się etykietką judaizmu.”

Kim są zatem syjoniści z Europy i Ameryki, którzy poprzez liczne podstępy podbili kraje semickie?.

„Masakra w Sabrze była elementem fałszywej flagi, bratobójczą bitwą między dwoma plemionami hebrajskim i arabskim, w którą wciągnięto ludzi za pomocą podstępów i prowokacji.”

Alecsandri ( http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Vasile_Alecsandri ), w swoim wystąpieniu przeciwko nowelizacji art. 7 konstytucji w dnia 10 października 1879, powiedział: „Kim są najeźdźcy? Jesteśmy inteligentnymi ludźmi, a nasza tajna misja musi skupić w swych szeregach wszystkich członków tego najbardziej ekskluzywnego klubu na ziemi, stworzyliśmy poprzez tajne bractwa nowy naród podbijający od wewnątrz wszystkie państwa świata … ”

Ludzie ci nie mają nic wspólnego z Semitami i Arabami, ale wykorzystują ich sztucznie wytworzone skrajne emocje do własnych celów. Celem tym jest podział poprzez wymuszoną nienawiść.

Arthur Koestler ( http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler ), pisarz hebrajski, w swojej książce „The Thirteenth Tribe” mówi, że większość syjonistów jest potomkami Chazarów, którzy judaizm przyjęli po zburzeniu Jerozolimy w DC 70 roku.

Wielka Chazaria znajdowała się na zachodnim brzegu Morza Kaspijskiego, między Wołgą a Donem, potem rozszerzyła się do wybrzeży Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego i Azowskiego.

Gdy Leon III, cesarz Bizancjum, przyjął delegację Chazarów na swoim dworze w Konstantynopolu, powstało Zjednoczone Królestwo Chazarów. Odbyło się to na następujących warunkach: małżeństwo syna Leona III, Konstantyna VI z księżną Irina i nawrócenie narodu Chazarskiego na Judaizm … Tak oto król Bulan w 740 roku doprowadził do zniszczenia judaizmu, zastępując go zlepkiem okultystycznych kultów, promowanych przez jego nadwornych magów. [Chodzi chyba o mozaizm, a nie judaizm – admin]

Halevi ( http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Juda_Halevi ), w filozoficznym poemacie Ha-Kuzari, opisuje konwersję okultyzmu na judaizm. Król Bulan manipulował prawem, zastępując mędrców magami. Według Halewiego, chazarski król stworzył niespotykaną nigdzie indziej w dziejach historii „umowę społeczną” między Bogiem i nowym „hebrajskim” zjednoczeniem.

Tak więc „nowy judaizm” jest przedstawiony jako seria mistycznych objawień doświadczanych przez osoby zawierające przymierze z „nowym Bogiem”. Na mocy tych nowych doświadczeń powstała Kabała i Talmud Babiloński (nie mylić z Jerozolimskim).

Bóg według tych założeń znajduje się tylko w Jerozolimie, w mieście Boga.

Korespondencja, datowana na 950 rok, pomiędzy królem chazarskim Józefem oraz Chasdaj ibn Szaprutem ( http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chasdaj_ibn_Szaprut ), z ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii kalifem Abd al Rachman.

( http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dokument_Schechtera )

Autentyczne listy zostały opublikowane w 1577 roku, aby udowodnić, że Żydzi mają swój kraj: Wielką Chazarię.

”Wraz z pojawieniem się wielkiej fali mongolskich Chazarów, którzy przeszli na judaizm, zanikły korzenie Żydów zamieszkujących kraje bałtyckie w tym Rosję, Rumunię, Polskę, Węgry, Niemcy… Emigrujący później do Ameryki syjoniści, są również potomkami Chazarów, pochodzenia Tatarskiego, a nie semickiego.”
(A. Koestler)

To XIII plemię to rak judaizmu. Ludzie ci stworzyli slogan antysemityzmu, za którym nie mogą się ukrywać, ponieważ nie są i nigdy nie byli Semitami! Tak, tak Panie Tusk, Kaczyński, Kwaśniewski, Michnik … Przestańcie opowiadać kłamstwa!

Koestler w swojej argumentacji nie jest jedyny. Profesor Dunlop z Columbia University, prof Burry z Anglii, a nawet Paliak z Uniwersytetu w Tel Awiwie, potwierdzają swoim autorytetem oraz wynikami przeprowadzonych badań pochodzenie dzisiejszych pseudo-Semitów.

Tylko mieszkańcy dzisiejszej Palestyny oraz nieliczne rodziny rozsiane po całym świecie, mogą uchodzić za Semitów czystej krwi. Tysiąc lat zajęło syjonistom wybicie Semitów poprzez liczne wojny, rewolucje i powstania.

Hebrajska Sabra, autochtoniczna linia krwi, została zniszczona poprzez perfidne działania syjonistów.
http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dwanaście_Plemion_Izraela

Książka „Izrael, jaka jest jego cena?” opublikowana została w 1953 roku i zawiera drzewo genealogiczne Hitlera, mającego syjonistyczne korzenie. Dlatego też ten okultysta z taką łatwością na rozkaz spokrewnionego z Rothschildami Forda dokonywał masowych mordów na resztkach plemion semickich. [Wątpię, czy go interesowały takie detale, jak semickość czy chazarskość – admin]

Tacy ludzie jak Weizmann, Golda Meir, Ben Gurion, Begin, Stoltzman, Tusk, Kaczyński, Komorowski, Sikorski … nie są żydami lecz potomkami Chazarów odgrywających swoją wyuczoną rolę w podboju państw narodowych …

Judaizm antropologiczny i okultyzm symboliczny nie ma żadnego związku z Żydami. Wielu chrześcijan, z antropologicznego punkt widzenia, ma więcej krwi pochodzenia hebrajskiego, niż syjoniści. Królowa Victoria nie należała do zaginionego plemienia Izraela, jak to starają się wam wmówić twórcy teorii spiskowych, czyli dezinformacji. Zamieszanie wynika z połączenia pojęć judaizmu, syjonizmu i aktu żydowskiego.

Termin „judaizm” został po raz pierwszy wprowadzony przez Józefa Flawiusza ( http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Józef_Flawiusz ), żydowskiego pisarza, w książce „Peri tu Iudaiku polemu – Wojna żydowska” . Judaizm jest jednolitym zbiorem przekonań, praw moralnych, praktyk religijnych i instytucji obrzędowych.

W początkowej fazie tworzyło go wiele osób należących do różnych narodów i ras. Innymi słowy żydowski świat jest mieszaniną kilku ras i kultur, zlepkiem mitów, podań i legend z rożnych epok ludzkości.

Vasile Zărnescu:
„W kilku artykułach ( np. tutaj: http://pl.m.wikipedia.org/wiki/Żydzi ) i wielu książkach z XX wieku, możemy dopatrzeć się wielu kłamstw na temat Żydów mylonych ze światowym syjonizmem…

Żyd / żydowski jest fonetycznie zniekształconą formą językową. Według historycznych i naukowych danych pochodzącą z języków germańskich. W rumuńskim wiele neologizmów łacińskiego pochodzenia rozpoczynających się od litery „j” lub zawierających literę „j” wymawianych jest z naciskiem na ową literę (justiție, justiția).

Germański dźwięk oznaczający literę „u” – w starożytnych pismach przybierał formę litery „y” lub „iu” – dziś został przekształcony w literę „i”. Germańskie „Juden” w języku niemieckim jest wymawiane „iúden”.

W rzeczywistości, słowo „Żydzi” jest adaptacją rumuńskiego słowa – „județ” (powiat), które zostało zapożyczone przez inne języki Europy Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rosja, Mołdawia, Siedmiogród i Wołoszczyzna).

Rozróżnienie między „Żyd” i „Żyd (syjonista)” jest zauważane w wielu językach: po francusku, „Żyd” = „hébreu”, gdzie dźwięk „v” zmienia się w „b”,  stąd” język hebrajski „dla” języka hebrajskiego, „,ale” Żyd (syjonista) ” to ” juif „; w języku hiszpańskim, a prawdziwy „Żyd” to „hebreo” lub „Żyd” – „Judio”; w języku rosyjskim, „Żyd (syjonista)” ,to „yevrey” ,ale „Żyd” = „JID”; w języku włoskim, „Żyd” = „ebreo”; w języku niemieckim, „Żyd” = „Jude”; i tak dalej… [Trudno jest zrozumieć, o co chodzi, tak niechlujnie i chaotycznie jest to wyartykułowane – admin]

Tak więc, w języku angielskim i niemieckim dla słowa „Żyd” również istnieją dwie oddzielne nazwy opisujące dwie zupełnie różne nacje: Hébreu lub Jude!

A to dlatego, że w Wielkiej Brytanii i Niemczech za Żydów uważa się Palestyńczyków , a syjonistami są przybysze z Europy Wschodniej: Rosji, Polski (Galicja), Czechosłowacji (Czesko-Morawskie), Węgier…

Syjonizm to „Kult”, mówi Marean Vanghelie; wiadomo, że Hitler nie był Żydem lecz syjonistą, dlatego z taką łatwością sprzedał tysiące prawdziwych Żydów.

„Hebr / Hébreus” zamordowali „Żydów / Juifs”, tworząc użyteczny dziś dla siebie mit sześciu milionów ofiar …

Innym niepodważalnym dowodem historycznym jest to, że Żydzi używają czystego języka hebrajskiego oraz arabskiego, natomiast syjonizm porozumiewa się w dużej mierze w jidysz czyli mieszance niewyraźnych słów niemieckich, polskich , rosyjskich i ukraińskich. Teraz spójrzmy na elity Polski, Rumunii, Rosji, Węgier, USA, Wielkiej Brytanii…

Ktoś zaraz spyta mnie: „To po co syjoniści wprowadzają Talmud, ubój rytualny i język hebrajski?” Odpowiedź jest zawsze tylko jedna: „abyście patrzyli tam, gdzie każą wam patrzeć… Tworząc chaos, dzielicie się na coraz mniejsze grupy…”

Jeśli Wikipedia, zaznacza aby nie mylić „języka jidysz” z „językiem hebrajskim”, to w związku z tym powinna też wyjaśnić, że Semici, Żydzi oraz Chazarzy i syjoniści to różne, niekiedy fałszywe nacje!

Syjoniści w Europie (od Atlantyku do Uralu i poza nimi do ex-sowieckiej republiki Birobidżan, która próbuje skoncentrować syjonistów w zachodniej części Związku Radzieckiego!) mówią w jidysz, który jest mieszanką języków narodowych.
[Birobidżan, czyli Żydowski Obwód Autonomiczny, nie jest republiką. Obecnie żydzi stanowią w nim znikomą mniejszość  – admin]

Natomiast ”Kultura jidysz” zawiera elementy skradzione z wszystkich podbitych przez syjonistów państw. Przybywający do Izraela emigranci szybko uczą się hebrajskiego, aby uzasadnić istnienie „państwa żydowskiego”, choć wiadomo, że żaden Chazar nie mówił po hebrajsku.

Tacy kłamcy jak Elie Wiesel czy Serban Leibovici to syjonistyczni komuniści.

Naczelny rabin Mojżesz Rosen przyznaje, że Serban Leibovici, komunistyczny syjonista, uczestniczący w Światowym Kongresie Syjonistów (który odbył się w Montreux w 1948 roku) ”… używa tylko języka jidysz, i tylko ten język Serban mógł znieść.”

Syjoniści zaatakowali Europę Środkową i Wschodnią w 1830 roku, jako „Żydzi” realizując różne scenariusze, które celowo nazywali „judeo-projektami”: „judeo-bolszewicy”, „rewolucja judeo-węgierska”, „judeo-komunistyczna”, „Judeopolonia” itd.

Wymawiano narodom mit żydowskiej ekspansji… Wymownym faktem jest liczebność przetrzebionego narodu żydowskiego: spójrzmy na upadłe cmentarze sefardyjskie i rozkwitające cmentarze aszkenazyjskie!

Jeszcze bardziej uderzające są twierdzenia amerykańskiego psychologa Kevina MacDonalda: „Zdecydowana większość Żydów (syjonistów) w USA to aszkenazyjscy Chazarzy”.

„Amerykańscy imigranci (syjoniści) są unikatową grupą okultystów przejawiających swą wrogość wobec kultury chrześcijańskiej, islamu, judaizmu i innych religii zakorzenionych w kulturze Ameryki… Ludzie ci agresywnie próbują dokonywać zmian prawnych, kulturowych i religijnych …”

Syjonista i mentor Hitlera, Ford, w swojej książce: „Międzynarodowy Żyd” pisze: „Stany Zjednoczone sprowadziły w ciągu czterdziestu lat 3,5 miliona imigrantów z silnym poczuciem tożsamości i mówiących w jidysz.”

Syjoniści mieli ogromny wpływ na społeczeństwo amerykańskie, w szczególności w zakresie zniesienia religijnego życia publicznego; działania te rozpoczęły się w latach 1899-1900, gdy próbowali usunąć słowo „chrześcijanin ”, ”buddysta” i „wyznawca” z życia publicznego.

Syjoniści kreowali i kreują aktywne formy nietolerancji religijnej, wprowadzając podział i nienawiść społeczną.

Henry Ford opublikował swoją książkę w 1920 roku. W ciągu czterech dekad (1880/1920) Ameryka przyjęła  3,5 miliona imigrantów, z większości z nich kreując idealne narzędzie europejskiego przewrotu.

To z amerykańskich pieniędzy finansowano Lwa Trockiego, Lenina, Stalina, Hitlera … Rewolucje Październikową, I i II wojnę światową, przejęcie Palestyny, powstanie i upadek komunizmu, kapitalizmu … To oni kreowali przewroty w Polsce i Rumunii na przełomie 1989/1990 roku … Robili to kreując ataki na państwa narodowe i tworząc mit użytecznego antysemityzmu.

Posłuchajcie „anty-obywatela” i oszusta Szymona Wiesenthala, który krzyczał i żądał na Akademii Rumuńskiej usunięcia słowa Żyd z powszechnego słownictwa, ponieważ rzekomo obraża to Żydów!

Jest to cicha forma przemiany Żydów w syjonistów, ale jak mało logiczna – to tak jakby próbować wytrzeć samego siebie … Ale również jednoznacznie wskazuje to na brak powiązań syjonizmu z semityzmem!

Dlatego też, w celu poszanowania prawdy historycznej i poszanowania języka „hebrajskiego”, Żydów, narodów semickich – nie narażamy Palestyńczyków … na ataki fałszywej flagi syjonizmu …

Talmudyści (wyznający idee Talmudu Babilońskiego), kabaliści – to międzynarodowa banda okultystów wykorzystująca zawiłości historyczne do własnych celów.

Uniwersalnym pomysłem ich działań jest wykorzystanie starożytnej religii w celu ochrony swoich interesów – przy jednoczesnej kreacji nienawiści do prawdziwych Żydów, tak aby tarcza ochrona objęła wszystkie formy ich nielegalnych działań.

I proszę was nie słuchajcie Owsiaka, Kaczyńskiego czy Komorowskiego, nie wystawiajcie żadnych lampek w oknach! Dlaczego ? Omówiłem to w temacie Halloween :

http://ligaswiatowa.hvs.pl/poganskie-korzenie-halloween/  [link nie działa – admin]

Liga Świata
Dydymus
https://ligaswiatowa.wordpress.com/

za: http://marucha.wordpress.com/2016/08/16/roznice-miedzy-zydami-syjonistami-a-chazarami/

 

Skomentuj    Zobacz wszystkie komentarze
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s