Żydzi w Polsce – ukrywana prawda

 

Przedstawiony tekst jest streszczeniem wykładu dr Ewy Kurek „stosunki polsko-żydowskie.” Szczegóły opisywanych zagadnień znajdują się w wykładzie, oraz w książkach dr Ewy Kurek. Zachęcamy aby po jego przeczytaniu wysłuchać wykładu, oraz sięgnąć po książki. 

I. Wstęp

Cywilizacja JUDEO-Chrześcijańska jest mitem. Nic takiego nie istnieje, cywilizacja żydowska i chrześcijańska rozwijały się osobno, a wartości stanowiące te dwie odrębne cywilizacje są ze sobą sprzeczne.

W interesującym nas temacie istnieją dwie zasadnicze różnice, które jako sprzeczne z moralnością chrześcijańską nie pozwalają mówić o cywilizacji judeo-chrześcijańskiej:

 1. W sytuacji zagrożenia Żydzi mają prawo a wręcz obowiązek poświęcić część swojej wspólnoty dla ratowania drugiej części wspólnoty

Ta zasada była powszechnie stosowana przez władze gett podczas drugiej wojny światowej.

Po dziś dzień żaden Żyd nie został ukarany za wydanie na śmierć Żydów, jeżeli twierdził, że zrobił to, by ratować innych Żydów (Prawo zostało usankcjonowane przez ustawodawstwo państwa Izrael w 1950 r.)

2. Obowiązkiem Żyda jest ratowanie własnego życia za wszelka cenę.

Żyd ma prawo wydać na śmierć sąsiada, członka rodziny, współmażonka a nawet dziecko, byle tylko uratować własne życie.

Po dziś dzień żaden Żyd nie został ukarany za wydanie na śmierć Żydów, jeżeli twierdził, że zrobił to, by ratować siebie. (Prawo to również zostało usankcjonowane przez państwo Izrael w 1950 r.)

W ŚWIETLE TYCH DWÓCH PRAW POPULARNA NARRACJA O TYM, ZE POLACY NIE DOŚĆ RATOWALI ŻYDÓW JEST WARTA CO NAJWYŻEJ IRONICZNEGO UŚMIECHU. ŻYDZI NIE MAJĄ PRAWA ROZLICZAC POLAKÓW, CHOĆBY DLATEGO, ŻE SAMI SIEBIE NIE ROZLICZYLI ZA POMOC W HOLOCAUŚCIE.

II. Żydzi w Polsce

Skąd na ziemiach Polskich tak duża mniejszość żydowska? Żydzi w II RP stanowili ok. 10%) podczas gdy w Niemczech w 1933 liczba Żydów wynosiła 0,77% niemieckiej populacji.

Masowe osiedlanie się Żydów w Polsce rozpoczęło się w XIV w., za panowania Kazimierza Wielkiego. Polska XIV w. dzięki unowocześnieniu metod rolniczych posiadała wysokie nadwyżki żywności. Powstał jednak problem z eksportem.

Polskie społeczeństwo stanowe posiadało ściśle przyporządkowane funkcje w ramach systemu feudalnego. W uproszczeniu można powiedzieć, że król odpowiadał za rządzenie państwem, duchowieństwo za sprawy duchowe, chłopi mieli zajmować się uprawą ziemi, a szlachta (rycerstwo) obroną ziemi w czasie wojny i administrowaniu jej uprawą w czasie pokoju. Szlachta z powodów prestiżowych nie chciała zajmować się handlem, tymczasem na Zachodzie, gdzie w owym czasie wybuchały klęski głodu istniało duże zapotrzebowanie na żywność. Myśmy tę żywność mieli, ale nie było komu nią handlować.

Stosunek szlachty do handlu w Rzeczypospolitej

Z tego powodu Kazimierz Wielki  (poprzez ogłoszenie korzystnych przywilejów osadniczych) sprowadził na polskie ziemie Żydów, którzy nie mieli oporów przed pełnieniem roli pośredników w handlu polskim zbożem.

statut kaliski1

Statut Kaliski w 1334 zaczął obowiązywać na terenie całej Korony Polskiej

 

Żydzi wypędzani z innych krajów Europy znaleźli osiedlenie w Polsce.Początkowo współpraca układała się bardzo dobrze. Polska m.in. na nieustannym eksporcie zboża (staliśmy się spichlerzem Europy) zbudowała swoją potęgę, której apogeum przypadło na XVI w.

Niestety błędem było przyznanie Żydom autonomii podatkowej. Być może wrodzona Polakom, łacińska niechęć do biurokracji sprawiła, że zrezygnowaliśmy z opodatkowania indywidualnego Żydów, zamiast każdy płacić osobno, społeczność żydowska jako całość w danym regionie miała rozliczać raz do roku się z określonej sumy pieniędzy. To tak, jak gdyby dziś fiskus nie pobierał podatku  PIT, itd. od każdego obywatela, ale rozliczał całą gminę lub powiat z odgórnie założonej sumy. W przypadku Żydów taki system spowodował, że bogatsza część  zaczęła wyzyskiwać resztę, doprowadzając do znacznej polaryzacji majątkowej wewnątrz społeczności żydowskiej w Polsce.

Bardzo bogata elita żydowska skupiona w tzw. Kahałach, czyli żydowskich gminach bogaciła się kosztem obłożonej przez nią bardzo wysokimi podatkami reszty Żydów. Populacja biedoty żydowskiej zwiększała się w zastraszającym tempie. Dopiero w 1764 sejm konwokacyjny odebrał kahałom prawo pobierania podatków poprzez zniesienie tzw. Sejmu Czterech Ziem.

To właśnie w kręgach biedoty żydowskiej stanowiącej ok. 85% populacji Żydów w Polsce (żyjącej na bardzo niskim poziomie materialnym) powstał ruch chasydzki w XVIII w.

wilno_żydowskie

 

Tak też w Polsce wykształcił się piąty stan: Żydzi, dzielący się na bardzo bogatą, uprzywilejowaną mniejszość, i na cierpiącą biedę większość.

Współistnienie Żydów i Polaków

Ludność polska przyzwyczajona była do żydowskiej mniejszości, problem zaczął się, gdy utraciliśmy własne państwo. Już podczas potopu szwedzkiego zdarzały się przypadki zdrady Polaków przez Żydów, lecz nie zmieniło to faktu, że Polacy przeżyli zdumienie, kiedy zaborcy byli przyjaźnie witani właśnie przez  Żydów. Okazuje się, że ciepłe przyjęcie bolszewików przez polskich Żydów nie było niczym nowym…  Źródła potwierdzają, że już w 1772 r. we Lwowie i w Brodach Austriacy byli witani jak zbawcy. Zaborców przywitały rozświetlone synagogi i wiwatująca ludność żydowska. Okazało się, że Żydzi nie czuli żadnej więzi z Polakami, żadnej wdzięczności za udzielenie im schronienia przez czterysta lat…

Nie było tak, że wszyscy Żydzi byli nieprzychylnie nastawieni do Polski. Ok. 1,5% populacji żydowskiej pomagało Polakom w walce z zaborcami. Reszta pomagała zaborcom.

W XIX w. Polacy w końcu uświadomili sobie, że Żydzi są wrogami polskiej niepodległości. Dochodziło także konfliktu interesów w kwestiach ekonomicznych (Żydzi blokowali Polakom dostęp do wielu prestiżowych zawodów) W 1832 Joachim Lelewel wydrukował i rozpowszechnił odezwę do ludności żydowskiej w Polsce. Wzywał do pomocy w walce o wolność snując wizję wolnej i tolerancyjnej dla Żydów nowej Polski, ale także napominał, że jeżeli ludność żydowska dalej będzie wroga polskim ruchom niepodległościowym, Polacy  Żydom nigdy tego nie zapomną.

Żydzi wręcz obawiali się powstania niepodległego państwa Polskiego. Już na początku wybuchu I wojny światowej, działacz żydowski Max Bodenheimer, wystosował memorandum do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy w którym przestrzegał przed utworzeniem polskiego państwa narodowego i wykazywał zbieżność interesów żydowskich i niemieckich.

Ewa Kurek: POLACY I ŻYDZI – TRUDNE SĄSIEDZTWO

Żądanie autonomii. Polacy – główni antysemici.

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Tymczasem  na łamach prasy żydowskiej rozpoczęła się dyskusja, jakie społeczność żydowska ma wysunąć ŻĄDANIA wobec Polaków. W świetle zachowania Żydów w czasie zaborów, wysuwanie przez nich jakichkolwiek żądań, nie mogło pomóc w poprawie stosunków polsko-żydowskich.

Podczas obrad Sejmu Ustawodawczego poseł Grynbaum w imieniu społeczności żydowskiej zażądał aby konstytucja nowego polskiego państwa gwarantowała Żydom… autonomię na polskich ziemiach. Części miast zamieszkanych przez Żydów miały być wydzielone z jurysdykcji państwa polskiego (na myśl przychodzą dzisiejsze muzułmańskie dzielnice dużych europejskich miast, faktycznie nie kontrolowane przez macierzyste państwa). Żydzi liczyli m.in. na poparcie PPSu, jednak ich żądanie zostało stanowczo odrzucone przez wszystkich Polaków w sejmie. Mieczysław Niedziałkowski, poseł PPSu powiedział: „Póki naszego życia, póki Polacy po tej ziemi chodzą, póty Polską dzielić się z nikim nie będziemy. Polska jest państwem Polaków!”.

żydzi_2rp
źródło: inne-jezyki.amu.edu.pl

Od tej pory zaczęła się akcja zniesławiająca Polskę na całym świecie. 

Zniesławianie Polski przez  Żydów ma długą tradycję. Zaczęło się 100 lat temu, kiedy Żydzi ostatecznie stracili nadzieję, że uda im się uzyskać autonomię w Polsce.  Akcja dyfamacyjna (zniesławiająca) Polskę była dla nas dużym zagrożeniem,  zwłaszcza w perspektywie wojny polsko-bolszewickiej.

Słowo „antysemityzm” zostało wymyślone przez Niemców w połowie XIX w. , przez Żydów zostało bardzo szybko podchwycone i używane przeciwko Polakom, ten rzekomy antysemityzm Polacy mieli „wyssać z mlekiem matki”, a więc według Żydów był on nam wrodzony.

Żydzi przed ukuciem pojęcia „antysemityzm” posiadali określenie używane przez nich wobec gojów jako negatywny stereotyp. Przed XIX w. „antysemitów” nazywano „hamanami”. Pierwszymi hamanami byli dla Żydów Rzymianie którzy udzielili im schronienia po powstaniu Bar-Kochby.

Następnie „dyżurnymi” hamanami byli m.in. Anglicy, a później Polacy.  Tak się składa, że, ci wśród których mieszkali Żydzi stawali się zawsze w ich oczach hamanami-antysemitami. M.in. zgodnie z tą zależnością niedługo antysemitami staną się Amerykanie.

Nazywanie Polaków antysemitami jest bzdurą w kontekście tego, że przez kilka wieków Żydzi byli NASZYMI GOŚĆMI. Trzeba sobie raz na zawsze to powiedzieć.

III. Autonomia i mur – marzenie żydowskie

Wspomnijmy jeszcze raz genezę uczynienia z Polaków „czołowych antysemitów”. Nie przyznaliśmy Żydom autonomii, która zawsze była marzeniem Żydów.

Żydzi zawsze dążą do odgrodzenia się od otoczenia. Teraz także to robią, odgradzając się murami od Palestyńczyków.

Kiedy jednak nie ma możliwości zbudowania muru, wystarczy drut lub sznur

Ejruw, ogrodzenie magiczne

Żyd w czasie szabasu, może np. przenosić rzeczy tylko w obrębie własnego mieszkania. Żydzi naginają te prawo, ogradzając np. kilkanaście domów. Ogrodzony obszar uznają za jeden wielki wspólny „dom” w którego obrębie mogą  prowadzić normalne życie, nie oglądając się na restrykcyjne zakazy.

Żydzi zawsze chcieli być odizolowani od chrześcijan, uważając się za wyższą kategorię ludzi, naród wybrany przez Boga.

Szokujące słowa rabina. „Goje jak zwierzęta pociągowe – mają służyć Żydom

żydzi_cytat2

Dlatego istnieją dwa istotne powody odgradzania się Żydów od nie-żydów:

1. Naginanie prawa szabasowego

2. Odgrodzenie się od gojów

Pierwsze mury Żydzi wybudowali w XV w Wenecji, gdzie pozwolono im osiedlić się na terenie starej odlewni (huty) po włosku gietto. Stąd pochodzi wyraz GETTO.

Postawienie muru jest wygodniejszym sposobem ogradzania się, gdyż wystarczy raz postawić mur, tymczasem ogradzanie sznurem wymaga cotygodniowej pracy ( a także pozwala definitywnie odgrodzić się od gojów).

Badania historyczne pozwoliły ustalić, że w 1916 r.  „osznurkowana” była cała Warszawa. Żydzi sfinansowali otoczenie Warszawy… drutem telefonicznym. Dzięki temu w szabas mogli się poruszać po całym mieście.

Żydzi i II wś

Do 1939 roku Żydzi nie mieli szans na uzyskanie autonomii i postawienie murów. Szansa pojawiła się… po wkroczeniu Niemców do Polski. Żydzi PETRAKTOWALI z Niemcami utworzenie własnych autonomii – tradycyjnie nazywanych GETTAMI, co zostało odnotowane w dokumentach gmin żydowskich. Budowa murów była finansowana przez Żydów. Np. słynny Umschlagplatz został wybudowany przez Żydów, co zostało odnotowane przez Adama Czerniakowa, prezesa warszawskiego Judenratu w słynnym dzienniku.

Policja żydowska w Geccie
Policja żydowska w getcie

Szymon Datner, żydowski historyk żydowski, obliczył, że w trzech pierwszych latach wojny, na 10 obywateli RP którzy ginęli, 9 było Polakami, a tylko 1 był Żydem. Żydzi byli odizolowani od działań wojennych i masowego terroru przebywając w gettach. Elita żydowska, wzorem kahałów wprowadziła opodatkowanie biedoty żydowskiej, co doprowadzało do niedoborów żywności i głodu, przy bardzo wysokim poziomie życia nielicznej warstwy uprzywilejowanej. Sytuacja ta nie była niczym nowym – tak funkcjonowała struktura społeczności żydowskich przez wiele lat pobytu na polskiej ziemi. O warunkach w gettach decydowały władze żydowskie, posiadając  autonomię podatkową jak w I RP.

Judenrat_kraków
Krakowski Judenrat

Żydzi (elita żydowska)  w początkowych latach wojny byli zadowoleni  z zaistniałej sytuacji. Cieszyli się, że są odgrodzeni od Polaków, których wciąż nazywali antysemitami. Ich sytuacja uległa diametralnej zmianie, gdy Niemcy zaczęli wprowadzać plan „Endlosung der Judenfrage” – „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” .

Od października 1941 obowiązywała kara śmierci dla Polaków za ratowanie Żydów. Mimo to, Polacy zapisali jedną z najpiękniejszych kart w historii. Żaden naród nie uratował podczas II wojny tylu Żydów co Polacy. Postawa zarówno indywidualna, państwa podziemnego i Kościoła była taka sama, mimo wielkiego zagrożenia.

Polacy absolutnie nie mają za co się wstydzić. Niestety wiele do ukrycia mają sami Żydzi. Tylko szef warszawskiego Judenratu, Adam Czerniakow,  odmówił podpisania dokumentu umożliwiającego wywózkę Żydów na śmierć.  Reszta Judenratów żadnej odmowy nie wyraziła. Żydów (biedotę żydowską, starców, kobiety, dzieci) wyłapywała i odprowadzała na pewną śmierć policja żydowska.   Np. w wyłapywaniu i wywożeniu Żydów z getta w Łodzi brało zazwyczaj udział trzech Niemców, dwóch gestapowców sprawdzających, czy drzwi wagonów są odpowiednio zaryglowane i jeden maszynista. Żydowski poeta, świadek zagłady, Icchak Kacenelson pisał: „Rękami Żydów zadano śmierć Żydom”. Kronikarz getta warszawskiego pisał: „te zbrodnie żydowskie muszą być pokazane światu, jeśli któryś z tych zbrodniarzy przeżyje, musi zostać osądzony”.  Jak wspomniano na początku, nic takiego się nie stało. Ben Gurion mówił w 1946 r. do Żydów przyjeżdżających z Polski: „jesteście bez serca, bez sumienia”.

arrendt1

85% Żydów zostało wymordowanych, w przeważającej części przy aktywnym udziale majętnej elity żydowskiej. Wymordowana została biedota. Martwi nie mają głosu. W pisaniu historii II wojny św. propagandy  na ten temat, uczestniczyli ci, którzy sami brali udział w mordowaniu własnego narodu, do spółki z tzw. żydokomuną, która znalazła się w Polsce wraz z Armią Czerwoną.

Dramatyczna prawda o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej.

Podobnie jak w przypadku zaborów, nie było tak, że wszyscy Żydzi współpracowali z Niemcami i Sowietami. Ok 1-2% Żydów, także polskich patriotów, współpracowało z Polakami zakładając  Żydowski Związek Wojskowy ściśle współdziałający z Armią Krajową, podlegający władzom w Londynie. Żydowski Związek Wojskowy wywodził się także z prawicowej organizacji żydowskiej Beitar. W powstaniu w Getcie Warszawskim walczyli właśnie ci Żydzi, którzy m.in. wywieszali polskie flagi. Spośród tych Żydów przeżyły wojnę cztery osoby.  Po wojnie historię wypaczyła propaganda komunistyczna, lewicowa, wyolbrzymiając rolę niewprawionemu i mało efektywnemu w walkach ŻOB, a przemilczając rolę patriotów z ŻZW.

Historia Żydów podczas II wojny jest zafałszowana przez samych Żydów.Podczas gdy w polskich domach przekazywało się prawdę, m.in. o AK, to nie było analogicznej możliwości wśród Żydów, ponieważ ci, którzy rzeczywiście walczyli z okupantem niemieckim zginęli. Dopiero m.in. badania młodych, polsko-żydowskich historyków zaczynają odkłamywać nieprawdziwą wersje historii.

Na koniec polecamy wykład prof. Jerzego Roberta Nowaka:

 

Dlaczego geopolitycy nie zauważają tworzenia Kondominium Rosyjsko – Niemieckiego Pod Żydowskim Zarządem Powierniczym

 

kondominium1z10
źródło: paczaizm.pl

Motywacją do niniejszego artykułu była krótka odpowiedź (około pół minuty) pana Jacka Bartosiaka na zadane mu pytanie na jednym ze spotkań. Z odpowiedzi wynika, że pan Bartosiak nie zna tematu, o który został zapytany, więc jego odpowiedź traktuję jako stereotypowe rozumienie, które krąży w obiegu publicznym.

Odpowiedź pana Bartosiaka: https://www.youtube.com/watch?v=bQgQjHFVdGI&feature=youtu.be&t=29m07s

Nieporozumienie polega na tym, że pan Grzegorz Braun w swoich wypowiedziach podkreśla, że koncepcja Kondominium Rosyjsko – Niemieckiego Pod Żydowskim Zarządem Powierniczym (poniżej jakoKRNPŻZP) nie polega (a co najmniej nie musi polegać) na instalowaniu na ziemiach Europy Środkowo – Wschodniej dodatkowej, zastępczej, czy nowej państwowości.  W efekcie pan Bartosiak sfalsyfikował  tezę pana Brauna zaprzeczając czemuś, czego pan Braun nie twierdzi…

Myślę że kwestię tego nieporozumienia oraz samą kwestię KRNPŻZP łatwiej będzie zrozumieć jeśli przywołamy pojęcia ideologii, strategii, sztuki operacyjnej oraz taktyki zgodnie z publikacją „Naukowe podstawy nacjokratyzmu[1]

Mówiąc skrótowo taktyka zajmuje się drobnym elementem przydatnym do realizacji celu (przykładowo w demokracji pojedyncze walki przedwyborcze).Sztuka operacyjna wymaga zaangażowania i skoordynowania większych sił w celu realizacji elementu przydatnego do realizacji celu (dla przykładu przeprowadzenie całej kampanii wyborczej w celu wygrania wyborów).Strategia jest długofalową metodą osiągania celu (np. wzmacnianie tendencji etatystycznych). Ideologia jest z kolei systemem norm społecznych wytyczających zasadnicze cele (kontynuując retorykę przykładu może to być ideologia neo-marksistowska nastawiona na wdrożenie socjalizmu metodami pokojowymi poprzez tzw. „marsz przez instytucje”).

Warto pamiętać, że konkretne działania w gruncie rzeczy nie muszą być bezpośrednio koordynowane (np. operacje A z taktyką B i operacją C), jeśli osoby realizujące cel znają ideologię i strategię, która z niej wynika. Chociaż należy się spodziewać, że istotne podmioty komunikują się między sobą, wzajemnie podpowiadają, wskazują na kluczowe elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę etc. (chociażby w celu optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów). Może to być np. komunikacja z użyciem symboli w przestrzeni publicznej, stosowanie negatywnych stereotypów typu „antysemita”, „faszysta”, stosowanie pozytywnych stereotypów typu „postęp”, „demokracja”, czy też jednoznaczne wypowiedzi osób z autorytetem (warto dla lepszego zrozumienia przeczytać to:https://pl.wikipedia.org/wiki/Israel_Singer ).  Jawne, lecz zakodowane, metody komunikacji są lepsze od tajnych, gdyż dzięki temu jest gwarancja, że trzech kelnerów nie podsłucha premiera w jego willi, do której nie mają dostępu. Dodatkowo poszczególne elementy (np. operacja D) może być realizowana przez kogoś innego dla zupełnie innych celów. Dla niniejszych rozważań nie ma to większego znaczenia, gdyż ostatecznie liczy się przede wszystkim to, żeby stwierdzić, że coś się dzieje, nie trzeba łapać konkretnych ludzi za rękę.

Opiszę poniżej jak może wyglądać ideologia, i strategia KRNPŻZP oraz przytoczę niektóre (nie jest to artykuł dokumentujący wszystkie takie elementy) przykłady sztuki operacyjnej i taktyki. Proszę pamiętać, że elementy taktyczne oraz z zakresu sztuki operacyjnej są w gruncie rzeczy widoczne, lecz ideologia i strategia są jedynie moją projekcją ukierunkowaną na lepsze zrozumienie przejścia ideologia → strategia → sztuka operacyjna → taktyka. Charakter projektu KRNPŻZP praktycznie uniemożliwia potencjalnym pomysłodawcom upublicznienie go w niniejszej formie , więc proszę nie oczekiwać, że ktoś wyszpera coś takiego na stronie jakiejś ambasady, ministerstwa, fundacji, stowarzyszenia lub  kancelarii prawniczej.

 

Ideologia  – Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków rozwoju członkom swojej społeczności, przewidywanie zagrożeń oraz przygotowywanie rozwiązań na wypadek ziszczenia się zagrożenia.

 

Strategia – W obliczu wzrastającego zagrożenia w obszarze Bliskiego Wschodu (szczególnie wzrostu siły i znaczenie Iranu) realizacja ideologii poprzez przejęcie realnej kontroli na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym stworzenie nowego państwa jest niewskazane[2]. Taką strategię można nazwać tworzenie KRNPŻZP.

 

Dlaczego napisałem akurat o Iranie? Z ostatniego okresu:

2014.04.18 – http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1103999,USA-lagodniejsze-dla-Iranu-Odblokowuja-kolejne-transze-dolarow

2016.01.17 – http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9298845,koniec-sporu-o-iranski-program-atomowy-ue-i-usa-znosza-sankcje-wobec-teheranu,id,t.html

2016.02.16 – analiza Aleksandry Rybińskiej na temat reakcji innego państwa  w regionie: http://wpolityce.pl/swiat/281870-analiza-burza-w-dwoch-kroplach-wody-saudowie-sa-tak-zaniepokojeni-wzrostem-znaczenia-iranu-ze-zaczeli-sie-rozgladac-za-mozliwoscia-zakupu-broni-atomowej?strona=1

 

Sztuka operacyjna (przykłady z naciskiem na perspektywę Polski):

a) Antypolonizm – zohydzanie Polski w Polsce i zza granicą. Dobrymi przykładami są treści w linkach poniżej:

Cel operacji:  Nikomu ma nie brakować państwa polskiego, a szczególnie suwerennego państwa Polaków.

b) Religia holokaustu – zgodnie z zasadami religii holokaustu główną, a wręcz jedyną istotną ofiarą II wojny światowej był naród żydowski. Objawia się to m.in. wyolbrzymianiem liczby ofiar narodowości żydowskiej, jak i przemilczanie innych ofiar. Elementem religii holokaustu jest również ignorowanie badań, które podważają powszechną „narrację” o przebiegu mordów na ludności cywilnej w okresie II wojny światowej oraz o roli samych Żydów[3]. Podobnie przemilcza się fakty podważające wyjątkowość zabijania Żydów, chociażby takie jak mordy na Polakach (w formie skondensowanej o tym w filmie animowanym „Ludobójstwo” – https://www.youtube.com/watch?v=Pn1xzeQy1Lk), masakra Nankińska, zbrodnie bolszewickie, czy ludobójstwo Ormian w Turcji (to są też wydarzenia z XX wieku).

Cel operacji: naród żydowski jest tak wyjątkowo skrzywdzony, że wszystko im się należy w ramach zadośćuczynienia (przy czym zmanipulowane jest tutaj również pojęcie „naród żydowski”).

 

c) Ksenofobia jako negatywny stereotyp – ksenofobia to siła wypychająca obcych ze wspólnoty, a oikofilia (umiłowanie swoich) to siła przyciągająca swoich do wspólnoty. Obie te siły są od siebie zależne, gdy rośnie jedna rośnie i druga, gdy maleje jedna również maleje druga. Ksenofobię można w języku polskim podzielić łatwo na cztery poziomy siły: ostrożność, niechęć, wrogość,nienawiść. Inaczej mówiąc można wyróżnić pewien poziom ksenofobii, który musi istnieć aby móc mówić o wspólnocie oraz pewien poziom maksymalny, powyżej którego członkowie wspólnoty stają się niebezpieczni dla osób spoza wspólnoty[4]. W kontekście wspólnot narodowych w języku polskim wykształciły się kluczowe dla ksenofobii pojęcia – nacjonalizm orazszowinizm. W tym ujęciu nacjonalizm jest typowy dla poziomu ksenofobii między wartością minimalną oraz maksymalną, a szowinizm odpowiada poziomowi ksenofobii wykraczającej poza wspomniane maksimum. Z tego powodu niektórzy nazywają szowinizm skrajnym nacjonalizmem, ja proponuję nazywanie szowinizmem patologiczne zniekształcenie nacjonalizmu. Dodatkowo w języku polskim istnieje słowo patriotyzm, które oznacza miłość do ojczyzny.

W tej operacji kluczowe jest praktyczne wyrugowanie z przestrzeni publicznej pojęcia szowinizmu oraz przypisywanie cech szowinizmu nacjonalizmowi (zapominając przy tym np. że każdy nacjonalizm jest inny, gdyż każda wspólnota wytwarza inną kulturę oraz inne wartości). Ostatecznie więc w obiegu funkcjonują tylko dwa słowa z bardzo zubożonymi znaczeniami: patriotyzm – coś dobrego o ojczyźnie; nacjonalizm – coś złego o narodzie.

Cel operacji: odebranie Polakom prawa do integrowania i rozwijania się w ramach wspólnot oraz rozumienia rzeczywistości przez ich pryzmat. Równocześnie jest to wstęp do tzw. multi-kulti, gdyż w efekcie tej sterowanej zapaści semantycznej język w użyciu powszechnym uniemożliwia merytoryczną dyskusję w temacie – ostatecznie przecież każda ksenofobia, czyli każda wspólnota, jest zła, czyż nie taką właśnie mamy „retorykę” czy też „narrację”? Ilu znacie „autorytetów” mówiących o dobrej, czy chociaż pożytecznej ksenofobii i czym ona się różni od tej złej?

d)Majątkowe roszczenia środowisk żydowskich – o roszczeniach dość sporo mówi Grzegorz Braun oraz Stanisław Michalkiewicz. Każdy może samodzielnie znaleźć materiały. Ja tutaj przytoczę tylko przykładowe linki do politycznych działań w tym temacie:

http://comptroller.nyc.gov/wp-content/uploads/2015/07/Ltr_to_Polish_PM_7-30-15.pdf

http://www.pch24.pl/amerykanscy-zydzi-chca-od-polski-odszkodowania–zydowskie-roszczenia-wsparlo-46-kongresmenow,36843,i.html

http://olidarni2010.pl/32280-list-kongresu-polonii-amerykanskiej-do-46-kongresmenow—pelna-wersja-w-j-polskim.html

 

Cel operacji: w powszechnym mniemaniu faktem musi być koncepcja, że naród Polski (który śmie nazywać się narodem, mimo że ksenofobia to zło jw.) jest winny zapłacić majątkiem za holokaust.

e) Regionalny podział Europy – UE dzieli terytorium Europy na regiony w oderwaniu od państw narodowych. W tym kontekście można tutaj przytoczyć Euroregiony oraz dotacje, których wysokość zależy od regionalnej zamożności. Euroregiony podkreślają transgraniczność obszarów. Z kolei dotacje uczą ludzi, że struktury państwa są ciemiężycielami ściągającymi podatki (skądś pieniądze na składkę do UE trzeba znaleźć), a UE opiekunem, który rozdaje dotacje. Dodatkowo w kontekście malejącej władzy centralnej (prawo państwowe podporządkowane prawu UE) warto zwrócić uwagę na względnie rosnącą władzę samorządową, szczególnie prezydentów dużych miast.

Cel operacji: oderwanie skojarzeń ludzi związanych z konkretnym regionem od specyfiki państw narodowych i władzy centralnej.

 

Taktyka

a) Polowanie na antysemitów – Wskazywanie kogoś palcem ma spowodować jego śmierć cywilną (podobnie jak nazywanie np. faszystą). W ten sposób można odsuwać od mediów osoby niebezpieczne z perspektywy realizacji celów strategicznych.

Przykłady indywidualnie:

http://natemat.pl/172277,pisal-o-chwilowo-nieczynnym-obozie-w-oswiecimiu-dzisiaj-tvp-info-zaprasza-go-do-programu

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19698963,antysemita-leszek-zebrowski-poprowadzi-wyklad-o-zolnierzach.html

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17647681,Antysemickie_wystapienie_Brauna_na_uniwersytecie_.html

http://niezalezna.pl/67553-tomasz-lis-o-pawle-kukizie-antysemita-i-szaleniec-wsciekly-atak-salonu-w-tok-fm

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/radio-maryja-sieje-antysemityzm,85032.html

http://wyborcza.pl/1,75398,4919408.html

http://www.wsensie.pl/dummy-category-2/item/3945-marian-kowalski-zaatakowany-w-dublinie-przez-antife/3945-marian-kowalski-zaatakowany-w-dublinie-przez-antife

 

Może też dotyczyć całej społeczności:

http://www.radiownet.pl/publikacje/polak-znaczy-antysemita

http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/735407,Poklosie-Polski-antysemityzm-jest-bardzo-silny

http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/116256,czy-polacy-to-antysemici.html

b) Prowokacje – każda pojedyncza prowokacja to działanie taktyczne. Można np. spalić kukłę Żyda na rynku we Wrocławiu. To niedawna sprawa, więc zgrabny komentarz poniżej:

„Mamy więc kolesia o nieznanym życiorysie, który ewidentnie próbował rozwalić ruch społeczny skierowany przeciw rządom „ch…, d… i kamieni kupy”. I ten facet podpala kukłę Żyda podczas manifestacji przeciw przyjmowaniu islamskich imigrantów do Polski. Sprawę nagłaśniają media zwalczające nowy Rząd RP i nawołujące do „obrony demokracji”, czyli byłych już rządów „ch…, d… i kamieni kupy”. Wniosek jest oczywisty: Jaka piękna prowokacja!”

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/4697-jaka-piekna-prowokacja-czyli-kto-spalil-kukle-zyda-we-wroclawiu-najnowsze-slajd-kafelek.html

c) Lobbing w parlamencie i organach władzy wykonawczej – w sprawie emerytur dla Izraelczyków polskiego pochodzenia: ofiary nazistowskich i sowieckich represji (polski podatnik płaci za działania nazistów i sowietów?), albo podejrzanie hojne rozdawanie polskiego obywatelstwa Izraelczykom.

http://www.pch24.pl/polska-sfinansuje-emerytury-50-tys–zydow,23463,i.html

http://natemat.pl/96193,nie-znaja-jezyka-nie-chca-tu-mieszkac-ale-dostaja-polskie-obywatelstwo

d) Edukacja – w całości trzeba zadbać również o prawidłową edukację swojej młodzieży… Poniżej przykładowe objawy tego pojawiające się w działaniach taktycznych:

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/polacy-jestescie-odpowiedzialni-za-holokaust

http://www.fakt.pl/krakow/zydzi-nie-wejda-do-muzeum-auschwitz-z-prywatna-ochrona,artykuly,585472.html

f) Pomoc od Mossadu – sprawy związane z uchodźcami/imigrantami/najeźdźcami to dobra okazji by zwiększyć wpływy Mossadu w Polsce…

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Mosad-pomoze-Polsce-weryfikowac-uchodzcow,wid,17865719,wiadomosc.html

 

Przy okazji chciałbym podkreślić, że nie mam nic przeciwko takiej ideologii środowisk żydowskich, niemniej bardzo mi nie odpowiada realizacja strategiczna tej ideologii poprzez działania idące w kierunku utworzeniaKRNPŻZP na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto mam pytanie do środowisk ideologiczno-politycznych.

Mianowicie jaką ideologię oraz wynikającą z niej strategię mamy dla Polski i Polaków? Wiem, że teraz nikt nie odpowie wprost, niemniej na to pytanie powinna być znana odpowiedź,  co najmniej na poziomie ideologicznym. Właściwie jedynie pan Janusza Korwin – Mikke decyduje się o tym mówić, co w skrócie sprowadza się do maksymalnie możliwego wolnego rynku oraz silnego państwa minimum (to wszystko wprowadzone metodą jednego cięcia w analogii do obcinania ogona kotu) oraz pan Grzegorz Braun postulujący rozwijanie Polski w kierunku Rzeczpospolitej Narodu Polskiego Cywilizacji Łacińskiej.

Z perspektywy pytania skierowanego do Jacka Bartosiaka w sprawieKRNPŻZP (ostrzeżenia Brauna o które pan Bartosiak był pytany) i jego odpowiedzi pragnę zwrócić uwagę, że geopolityka, w której ekspertem jest pan Bartosiak, praktycznie nie porusza wątków cywilizacyjnych czy socjologicznych. Nie jest też dziedziną wiedzy, która analizuje działania niejawne, konspiracyjne, a nawet jawne działania z zakresu wojny informacyjnej. Geopolityka, o której opowiada pan Bartosiak, jest niezwykle pożyteczną metodą rozumienia sytuacji na świecie i relacji międzypaństwowych z perspektywy interesów konkretnych podmiotów politycznych (państwa, organizacje wspólnotowe typu NATO, UE, zorganizowane grupy bojowe jak np. Hamas, ISIS, al-Nusra etc.). Dlatego właśnie naturalnym skojarzeniem dla geopolityka, gdy słyszy o KRNPŻZP, jest pomysł instalacji państwa Izrael na terytorium Europy, ewentualnie kontrolowania tej części Europy zbrojnymi bojówkami inspirowanymi przez służby Izraela, a nie np. cele strategiczne części diaspory żydowskiej. Innymi słowy geopolityka nie dostrzeże KRNPŻZP na etapie przygotowań jego powstania typu taktyczno-operacyjnego, lecz dopiero gdy uzyska siłę oddziaływania międzynarodowego już po powstaniu.

Tomasz Węgrzyn

[1]Józef Kossecki, „Naukowe podstawy nacjokratyzmu”,Warszawa 2015, s. 9-19.

[2]Postulowanie lub stworzenie takiego państwa jest wykluczone z uwagi na jednoznacznie agresywny, wręcz szowinistyczny charakter takiego działania.

[3]Szczególną uwagę proponuję poświęcić publikacjom Ewy Kurek, a zwłaszcza „Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945”, Warszawa 2015, wydanie drugie.

[4]Por. „Ksenofobia i Wspólnota”, Zbigniew Musiał i Bogusław Wolniewicz, Komorów 2010, wydanie drugie poszerzone, s.28-51.

źródło: http://kontrrewolucjablog.wordpress.com/2016/05/30/zydzi-w-polsce-ukrywana-prawda/

Jedna myśl w temacie “Żydzi w Polsce – ukrywana prawda

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s