Muammar Kaddafi, libijski mąż stanu

CZERWIEC 16, 2016


Mu’ammar al-Kaddafi, libijski przywódca, pułkownik, twórca koncepcji islamskiego socjalizmu, systemu prawnego opartego na prawie szariatu i znacjonalizowaniu przemysłu naftowego. Pieniądze z ropy wykorzystywał do realizacji i finansowania programów społecznych, finansowania ruchów wyzwoleńczych na całym świecie i do rozbudowy wojska. W latach 70. zainicjował w Libii budowę modelu demokracji bezpośredniej, w której zachował on jednak czołową rolę.

W 1977 roku rozwiązał republikę i utworzył Dżamahirijję. Dżamahirijja opierała się na teorii opisanej w Zielonej książce. Oficjalnie przyjął jedynie symboliczną rolę w rządzie – jako dowódca naczelny wojska i szef Komitetów Rewolucyjnych. Zaangażował się w konflikty graniczne z Egiptem i Czadem. Radykalna i antyzachodnia polityka al-Kaddafiego doprowadziła do izolacji Libii przez Zachód, a w rezultacie bombardowań Libii przez lotnictwo amerykańskie w 1986 roku i nałożenie na Libię sankcji gospodarczych przez ONZ. Od 1999 roku rozpoczął proces prywatyzacji, ogólnoafrykańskiej integracji gospodarczej i poprawy relacji z Zachodem. W 2011 roku został obalony w wyniku wojny domowej, a w trakcie jej trwania zabity przez przeciwników jego rządu.

Al-Kaddafi był postacią kontrowersyjną. Jego zwolennicy chwalili go za postawę antyimperialistyczną i jego poparcie dla idei panarabskich i panafrykańskich, dzięki czemu otrzymał on wiele różnych nagród międzynarodowych. Przeciwnicy natomiast potępiali go jako autokratę, którego polityka wspierała konflikty plemienne i walki wewnętrzne w wielu innych krajach.

kadaffii

Poniżej przedstawiam kilkanaście
zrealizowanych zasad 
Muammara al-Kaddafi’ego,
z części II Zielonej Książki.

1. Brak rachunków za prąd; elektryczność jest darmowa dla wszystkich obywateli.

2. Brak oprocentowania pożyczek; banki w Libii są państwowe, a zero-procentowe pożyczki są prawnie zagwarantowane dla wszystkich.


3. Posiadanie mieszkania jest w Libii uważane za prawo człowieka.


4. Wszyscy nowożeńcy w Libii otrzymują 60000 dinarów
(50000 dolarów amerykańskich) rządowego wsparcia na zakup mieszkania.

5. Edukacja i opieka zdrowotna są bezpłatne. Przed rządami Kadafiego tylko 25 % Libijczyków umiało czytać i pisać. Dziś wskaźnik analfabetyzmu wynosi 17%.

6. Jeśli Libijczycy chcą zostać rolnikami otrzymują ziemię, budynki gospodarcze, sprzęt, nasiona, żywy inwentarz za darmo.

7. Jeśli Libijczyk nie może znaleźć wsparcia edukacyjnego i medycznego, którego potrzebuje rząd funduje mu wyjazd zagraniczny i stypendium w wysokości 2300 dolarów amerykańskich na miesiąc w celu zaakomodowania się i na wynajęcie samochodu.

8. Gdy Libijczyk kupuje samochód to rząd dopłaca mu połowę ceny auta.

9. Cena benzyny w Libii wynosi 14 centów amerykańskich za jeden litr.

10. Libia nie ma zagranicznych długów, a jej rezerwy dochodzące do 150 miliardów dolarów amerykańskich zostały zamrożone.

11. Jeśli Libijczyk absolwent nie może znaleźć zatrudnienia po skończeniu edukacji w wyuczonym zawodzie, to jeśli znajdzie inną pracę, państwo będzie płacić mu średnią pensję w wyuczonej profesji dopóki nie znajdzie pracy w swoim zawodzie.

12. Każda porcja sprzedanej benzyny jest bezpośrednio dotowana na konta bankowe Libijczyków ( czyli bogactwo naturalne kraju jest bogactwem całego Narodu a nie rządu!!! – przyp. hubal)

13. Becikowe wynosi 5000 dolarów amerykańskich.

14. Czterdzieści bochenków chleba kosztuje w Libii 15 centów amerykańskich.

15. Jedna czwarta Libijczyków posiada uniwersyteckie wykształcenie.

16. Kadafi zorganizował największy na świecie projekt irygacji Great Manmade River (Wielka Rzeka Uczyniona Ludzką Ręką), w celu zapewnienia dostaw wody pustynnemu krajowi.

Dlaczego zamordowano Kaddafiego?

Kaddafi planował opartą na libijskim dinarze, wspólną walutę dla Afryki (ponad 1 mld ludzi) i dla głównych producentów ropy naftowej. Rezerwy złota Libii (143,8 t, wartość 6,5 mld $) i 9-te w świecie zasoby ropy gwarantowały powodzenie jego planów. Przed napadem NATO, upaństwowiony Centralny Bank Libii wypuszczał pieniądz i zarządzał nim oraz dawał wszystkie pożyczki państwowe kraju, bez lichwiarskiego pośrednictwa żydo-banksterów. Stąd powszechne, darmowe edukacja i opieka nad zdrowiem oraz „pożyczki” bezprocentowe państwa dla każdego młodego małżeństwa w wys. 50 tys. Stąd 33 mld $ na Ósmy Cud Świata: zaopatrzenie w wodę Tripolisu, Benghazi i in. miast libijskich i nawodnienie pustyni na rolnictwo. Libijczycy obawiają się, że bandyckie NATO celowo wywoła humanitarną katastrofę, niszcząc system nawadniania spod pustyni.

Toteż wg obserwatorów, wojna kompleksu jot w Libii rozgrywa się o kontrolęfinansowo-walutową, ropę i wodę. Każdy naród posiadając zasoby naturalne i energetyczne oraz własny pieniądz na rozwój infrastruktury opartej na nich, jest wolny od kontroli banksterskiej poprzez tzw. kredyt zewnętrzny. Libia był bliskodania światu przykładu suwerenności finansowo-gospodarczej,niebezpiecznego z punktu widzenia żydobanksterii, zaprzeczenia planu Rotszyldów z XVIII w. podboju i zniewolenia gojów, naród po narodzie. Choć większość narodów nie ma zasobów ropy i gazu, energetyka odnawialna uczyniłaby je niezależnymi, zwłaszcza gdy kosztach infrastruktury o połowę niższych bez banksterskiej lichwy. Suwerenność energetyczna wyzwala narody od sitwy żydobanksterskiej, ich „pożyczek” na „rozwój”, uzależnienia od ropy i gazu w rękach jelit oraz energii A lansowanej w ramach programu globalnej eugeniki jako rzekomo niezastąpione źródło energii. Wolne narody nie potrzebują globalnych rynków, by spłacać pożyczki własnym bankom we własnej walucie, na warunkach określanych przez naród a nie przez obce, ludobójcze pasożyty.

Piotr Bein 5.7.2011

Za rządów Kaddafiego naukowcy libijscy pracowali nad stworzeniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o energię słoneczną. System stał się zagrożeniem dla petrodolara i wielomiliardowego biznesu petrochemicznego. Czy był to powód zamordowania pułkownika i przejęcia wpływów w Libii przez mafię żydobansterów?

Demokracja USrahella

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dwa-lata-od-wyzwolenia-humanitarnego-przez-nato-libia-w-stanie-anarchii-2013-10

Mordu dokonali pod osobistym nadzorem Hilarii Clinton, będącej wtedy szefem MSZ czyli Sekretarzem Stanu. Tą samą, która ubiega się o prezydenturę USA.

 

Demonstracja w Trypolisie 1 Lipca 2011

W całej Libii odbywały się masowe demonstracje przeciwko NATO i kukiełkowatej „radzie narodowej” i jej zbrodniom.  Zwróćcie uwagę na ogromne poparcie Libijczyków dla Kaddafiego, o którym mogą śnić polskojęzyczni politycy!

1 Lipca 2011 odbyła wielka demonstracja poparcia dla rzekomego dyktatora Libii Muammara al Kaddafiego. W mediach jest całkowita blokada informacji na ten temat – blokowany jest również Google.
Jak się okazuje, jednym z niewielu źródeł informacji na ten temat jest blog dr Piotra Beina.

Była to największa demonstracja jaka kiedykolwiek odbyła się w Libii. Naród libijski w olbrzymiej większości popiera Kaddafiego, który zrobił dla tego kraju więcej niż jakikolwiek inny człowiek. Libia za Kaddafiego stała się najdogodniejszym do życia krajem, Kaddafi zrealizował największy projekt w historii Afryki – sztuczne nawodnienie północnej części kraju wodą znajdującą się pod Saharą. 2 miliony ton wody dziennie pobrane z 270 potężnych studzien w południowo-wschodniej części kraju jest transportowane przez 4000 km rurociągów na północ kraju. Libia stała się dzięki temu prężnym, szybko rozwijającym krajem. Kaddafi, w trakcie otwierania pierwszej części projektu w 1991 roku już wtedy oświadczył, że globaliści będą robić wszystko by poniżyć znaczenie tego projektu.

Kryminalne media ukrywają też fakt, że w ONZ opracowano raport na temat poszanowania praw człowieka w Lbii. W raporcie przedstawiono osiągnięcia „reżimu” Kaddafiego w dziedzinach edukacji, opieki nad dziećmi, kultury, wolności słowa, opieki zdrowotnej (darmowa), tolerancji religijnej, warunków ekonomicznych itd.

Raport, a także inne opinie na temat warunków życia w Libii, czynią z Kaddafiego wielkiego bohatera Afryki, człowieka, który potrafił zmienić spory skrawek lądu, jakim jest w Libia w raj.

Tymczasem globaliści wykonujący rozkazy tajnego „rządu światowego” dokonują nalotów, mordują ludność cywilną, zabijają bezkarnie synów Kaddafiego i planują inwazję lądową.
W Nowym Porządku Świata (NWO) nie może bowiem być mowy o tym by istniały niezależne kraje, by ludzie żyli godnie, by mogli się rozwijać i być niezależni. Satanistyczny NWO ma na celu dominację, a w ostateczności eliminację większości ludności świata – a takie kraje jak Libia czy Białoruś, stoją na drodze realizacji tych diabolicznych planów.

Demonstracja poparcia dla Kaddafiego, która miała miejsce wczoraj w Trypolisie, świadczy o tym, że większość ludności kraju będzie broniła suwerenności z pełnym poświęceniem. Już w marcu rozdano ludności cywilnej 1 milion sztuk broni palnej, obecnie rozdaje się drugi milion. Czy, jeśli Kaddafi byłby tyranem, to ludność cywilna nie użyła by tej broni na obalenie go?

Siły przeciwne Kaddafiemu reprezentują interesy globalistów. Rebelianci w Benghazi, pierwsze co zrobili to powołali nowy bank centralny! Skąd ten pośpiech? Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakaz aresztowania Kaddafiego i jego syna oraz szefa wywiadu libijskiego za zbrodnie przeciwko ludności, gdy tymczasem bezkarnie bombardowane są libijskie domy, zabijane dzieci, a to przecież dopiero początek krwawej inwazji na Libię.

Laureat Pokojowiej Nagrody Nobla, Prezydent USA Barack Obama, będzie odpowiadał przed sądem za wojnę wypowiedzianą innemu państwu bez zgody Kongresu – sprawa została założona przez 10 uczciwych kongresmenów amerykańskich z różnych partii. Obama tłumaczy się, że po pierwsze to nie jest wojna, a po drugie, że nie musi się pytać o zgodę Kongresu, gdyż wykonuje rozkazy ONZ – czym przyznaje, że USA nie jest już państwem suwerennym i podlega jakiemuś nieokreślonemu „rządowi światowemu” reprezentowanemu przez ONZ.

Można liczyć na to, że łamiący Konstytucję USA Prezydent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Większą jednak nadzieję budzi to, że naród libijski oprze się agresji satanistycznych sił NWO, które chcą z pełną mocą zaatakować ten kraj i zniszczyć osiągnięcia Kaddafiego, podobnie jak zrujnowano wysoko rozwinięty Irak czy byłą Jugosławię. Libia ma większe możliwości militarne od Iraku, mimo, że ma 4 razy mniej ludności.

Istnieją uzasadnione przypuszczenia, że Kaddafi dysponuje bronią atomową.
Niedawne trzęsienie ziemi 8.4 w Libii, które odnotowały sejsmografy, m.in. w Rumunii, które następnie szybko wymazano z rejestrów, wskazuje na potężny wstrząs jaki nastąpił na terenie tego kraju. Przypuszcza się, że mogła to być demonstracja siły ze strony Kaddafiego, który pod pustynią detonował potężną bombę termonuklearną aby ostrzec satanistów przed pomysłem inwazji na ten kraj.
Największa bomba termojądrowa, radziecka tzw. „Bomba Cara”, miała 50 Megaton i jej podziemny wybuch spowodował właśnie trzęsienie ziemi o mocy 8.4 w skali Richtera.
Pamiętajmy, że Rosja przez wiele lat była i chyba nadal jest sojusznikiem Libii. Nie jest więc wykluczone, że Libia została przez Rosję uzbrojona arsenałem nuklearnym.
NWO może więc nadziać się na niezłą „minę”.

link : http://monitorpolski.wordpress.com/

Stany Zjednoczone Afryki – nadchodzi Zloty Dinar

Muammar Kaddafi od wielu lat marzył o stworzeniu Stanów Zjednoczonych Afryki z niezależną walutą w postaci złotego dinara, która miałaby zmienić życie ekonomiczne Afryki – jednego z najbogatszych kontynentów pod względem złóż naturalnych. Rozwój tego regionu jest celowo blokowany poprzez niekończące się wojny i konflikty, aby zapobiec rozkwitowi kontynentu, a instytucje takie jakMiędzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy przez ostatnie dekady były narzędziarniami Waszyngtonu do powstrzymania rozwoju tego regionu.

Czy widzicie analogie do Polski i naszych ogromnych zasobów naturalnych? Czy to będzie prawdziwy powód wybuchu III WŚ?

http://hubalblog.wordpress.com/2016/03/06/polska-kuwejtem-europy/

http://www.eioba.pl/a/4tqo/polska-kuwejtem-europy-jestesmy-najbogatszym-krajem-swiata

Przed inwazją na Libię w 2011 roku Kaddafi stworzył i sfinansował plan niezależności ekonomicznej kontynentu, do czego udało mu się przekonać większość afrykańskich przywódców. Po wielu latach dyskusji przywódcy pięćdziesięciu trzech krajów zdecydowali się przystąpić do planu utworzenia wspólnej afrykańskiej waluty. Plan powstał już w 2004 roku z datą wprowadzenia waluty planowaną na 2023 rok. Kaddafi został wybrany przewodniczącym Unii Afrykańskiej w 2009 roku, a członkowie zdecydowali się zaadoptować libijski dinar jako afrykańska walutę kontynentu, opartą na złocie oraz jedyną możliwą walutę w handlu afrykańską ropą.

Afrykańskie kraje produkujące ropę za namowa Kaddafiego planowały odrzucenie tzw. petrodolara, oczekując opłat za gaz i ropę naftową tylko w złocie. Na liście krajów znalazł się: Egipt, Sudan, Płd. Sudan, Gwinea Równikowa, Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Tunezja, Gabon, Płd. Afryka, Uganda, Chad, Surinam, Kamerun, Mauretania, Maroko, Zambia, Somalia, Ghana, Etiopia, Kenia, Tanzania, Mozambik, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Jemen, który dopiero co odkrył złoża ropy. Cztery kraje członkowskie OPEC-u: Algieria, Angola, Nigeria – wielki producent ropy i kraj o największych zasobach gazu w Afryce oraz Libia ze swoimi największymi zasobami ropy w Afryce stanowiłaby nowy system oparty na złotym dinarze.

Nie dziwi wiec fakt, ze francuski prezydent Nicolas Sarkozy, któremu Waszyngton dał główną rolę w przewodzeniu atakowi na Libię, posunął się do nazwania Libii: zagrożeniem dla stabilizacji finansowej „całego świata” ( czytaj zagrożenia dla żydobanksterskiej dominacji – przyp. hubal .

Wykorzystanie złota jako waluty przetargowej oraz niechęć do dolara były zauważalne wśród afrykańskich i arabskich krajów już od 2000 roku, kiedy to Saddam Hussain po raz pierwszy zażądał płatności za ropę w Euro podważając wartość amerykańskiego dolara. Następnym krajem, który zbojkotował dolara, byłIran, który w 2009 zażądał płatności za ropę w euro. W 2011 przywódca Libii Muammar Al Kaddafi zażądał płatności za libijska ropa nie w euro lecz w zlocie.

http://mediumpubliczne.pl/2016/04/kaddafi-zostal-zabity-pomysl-zlotego-dinara-maile-hillary-clinton/

 

EKONOMIA POZYTYWNA – Obraz ekonomii według Muammara al-Kaddafiego

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/06/ekonomia-pozytywna-ii-obraz-ekonomii-wedlug-muammara-al-kaddafiego/

 

Młody dziennikarz wyjaśnia czym jest reżim polityczny oraz dyktatura, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie: czy każda dyktatura jest zła.

W ciągu godzinnego wystąpienia dowiadujemy się m.in. kim był Saddam Hussein, dlaczego obalili go ludzie, którzy wcześniej umożliwili mu dojście do władzy i gdzie podziało się irackie złoto. Następnie poznajemy dokonania Muammara Kaddafiego i jego drogę prawości, która doprowadziła do „koalicji chętnych” niszczących Libię w celu zabezpieczenia własnych interesów. Na koniec Korczarowski prezentuje zupełnie nieznany nam obraz Białorusi – państwa suwerennego, bezpiecznego, w którym ludzie żyją spokojnie i godnie, a wszystko za sprawą wieloletnich rządów Aleksandra Łukaszenki, który bezwzględnie rozprawił się z pączkującą oligarchią i złodziejską prywatyzacją, zapewniając tym samym stabilny wzrost gospodarczy przewyższający nawet dwukrotnie wskaźniki dot. Polski!
Dowiemy się o roli „ekonomicznych morderców”, tajnej polityce zagranicznej USA, niewyjaśnionych śmierciach niepokornych prezydentów, mafii paliwowej, roli Al-Kaidy na bliskim wschodzie i wielu, wielu innych czynnikach kształtujących współczesne relacje międzynarodowe.

 

HISTORYCZNY WYWIAD Z SYNEM ZAMORDOWANEGO MUAMMARA KADDAFIEGO, SAIFEM AL-ISLAMEM

http://wolna-polska.pl/libia-syjonistyczny-smok-i-bebny-wojny/historyczny-wywiad-z-synem-zamordowanego-muammara-kaddafiego-saifem-al-islamem

KADDAFI, Zielona Książeczka, Trzecia Teoria Międzynarodowa i nacjonalizm

Zielona książka w angielskiej i rosyjskiej wersji językowej

W czerwcu 1973 utworzył ideologię polityczną stanowiącą podstawę ludowej rewolucji. Trzecia Teoria Międzynarodowa uznała ZSRR i USA za kraje imperialistyczne, odrzucała zachodni kapitalizm i ateizm bloku wschodniego. W związku z tym idea ta była podobna do teorii trzeciego świata opracowanej przez przywódcę Chin, Mao Zedonga. W ramach tej teorii Kaddafi pochwalił nacjonalizm i zalecał utworzenie panarabskiego państwa, które poprowadzi świat islamu iTrzeci Świat w walce przeciwko imperializmowi. W islamie widział kluczową rolę tej ideologii, wzywał do odrodzenia islamu, powrotu do początków Koranu, odrzucał interpretacje naukowe i Hadis (opowieść przytaczająca wypowiedź proroka Mahometa), co rozgniewało wielu libijskich duchownych. W 1973 i 1974 roku jego rząd pogłębił zależność prawa od szariatu, wprowadził np. karę chłosty jako karę dla skazanych za cudzołóstwo lub kontaktyhomoseksualne. Zestawił Trzecią Teorię Międzynarodową w trzech krótkich tomach opublikowanych w latach 1975-1979, znanych jako Zielona Książeczka. Jeden tom był poświęcony kwestii demokracji, przedstawiając wady systemów przedstawicielskich i przewodnictwo bezpośrednich (Rad Ludowych). Drugi opisywał poglądy Kaddafiego dotyczące socjalizmu, natomiast trzeci dotyczył kwestii społecznych dotyczących rodziny i plemienia. Dwa pierwsze tomy zalecały radykalną reformę, trzeci natomiast przyjmował społecznie konserwatywne stanowisko, głosząc że pomimo że mężczyźni i kobiety są równi, to biologicznie przeznaczeni są w życiu do różnych ról.

Muammar Kaddafi: Naród i rodzina

Naród w społeczności międzynarodowej zajmuje to samo miejsce, co rodzina w plemieniu. Jeśli w danym plemieniu dochodzi do waśni pomiędzy rodami twardo obstającymi przy swoim, siłą rzeczy kryje to w sobie zagrożenie dla całego plemienia, tak samo jak rodzinie zagrażają waśnie pomiędzy zacietrzewionymi jej członkami. Gdy zaś waśnie jątrzą nieustępliwe plemiona wchodzące w skład narodu — zagrożony jest sam naród. Szowinizm, użycie siły posiadanej przez określony naród przeciw innym słabszym narodom, lub realizacja postępu poprzez ograbianie innego narodu, jest złem przynoszącym szkodę całej ludzkości. Lecz jednocześnie silna jednostka, mająca poczucie własnej wartości oraz świadoma swych obowiązków, jest bardzo ważnym, pożytecznym ogniwem w rodzinie.

Godna szacunku, silna i świadoma swego znaczenia rodzina przynosi plemieniu korzyści społeczne i materialne. Rozwinięty, produktywny i oświecony naród przynosi pożytek całemu światu. Polityczna i narodowa struktura ulega degeneracji, jeśli przechodzi na niższy etap społeczny — np. rodu lub plemienia.

Naród — jak powiedzieliśmy — jest czymś w rodzaju wielkiej rodziny, która wskutek przekształceń przeszła od jednego plemienia w zbiór oddzielnych plemion pochodzących jednak z tego samego pnia i związanych z nim dziejowo.

Rodzina staje się narodem dopiero po przekształceniu się z plemienia w zbiór plemion, a następnie zawiązaniu się rozmaitych związków i przemieszaniu się. Ostateczne przeistoczenie następuje jednak po upływie długiego czasu. Z czasem dochodzi do powstania nowych nacji i rozpadu starych, jednakże wspólnota pochodzenia, wspólne związki dziejowe stanowią historyczną podstawę każdego narodu. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu wspólne pochodzenie, a drugie zajmują więzi narodowe. Naród określa się jednak nie tylko wspólnotą pochodzenia, choć stanowi ona podstawę i źródło powstania; naród to także historycznie ukształtowane struktury powodujące, że określone skupisko ludzkie żyje na jednym terytorium, tworzy jedną historię przydając jej wspólne dziedzictwo kulturowe oraz kroczy wspólną drogą ku przyszłości. W ten sposób naród, niezależnie od więzów krwi, opiera się w ostatecznym rozrachunku na wspólnych powiązaniach oraz wspólnym Sosie dziejowym.

Dlaczego jednak na mapie świata pojawiły się i znikały wielkie państwa, a na ich miejscu znów powstawały nowe?

Czy powód jest wyłącznie polityczny, a nie ma żadnego związku z prawdami zawartymi w Społecznej Podstawie Trzeciej Teorii Światowej? A może jest odwrotnie? Zastanówmy się: rodzina jest bezsprzecznie strukturą społeczną, a nie polityczną — podobnie zresztą plemię, które jest rozrośniętym wskutek przyrostu naturalnego skupiskiem rodzin. Natomiast naród jest rozrośniętym w ten sam sposób plemieniem, którego liczba szczepów zwiększyła się.

Naród stanowi także strukturę społeczną o związku narodowym, podobnie jak plemię stanowi strukturę społeczną o związku plemiennym, rodzina — rodzinnym, a narody świata — strukturę społeczną o związku ogólnoludzkim. Są to sprawy oczywiste.

Następnie mamy do czynienia ze strukturą polityczną leżącą u podstaw państwa. To ona właśnie tworzy polityczną mapę świata. Dlaczego mapa ta podlega z czasem zmianom?— Zależy to od tego, czy struktura polityczna pokrywa się ze społeczną, czy też nie. W przypadku tożsamości struktur w obrębie jednego narodu warunki stabilizują się i zmiany nie zachodzą, chyba że zmiana struktury politycznej jest wynikiem najazdów kolonialnych czy też wewnętrznego rozkładu. Wtedy jednak pojawia się ona ponownie pod hasłami walki narodowej, odrodzenia czy jedności. Jeśli natomiast struktura polityczna obejmuje swym zasięgiem więcej niż jeden naród, wówczas zostaje ona rozdarta w wyniku niepodległościowych dążeń każdego narodu, zgodnie z poczuciem przynależności narodowej.

Wielkie imperia, które widział świat rozpadły się, ponieważ ich polityczna struktura nałożona była na wiele różnych narodów, które uświadomiły sobie swą narodową odrębność i wystąpiły z żądaniem niepodległości. Polityczne imperia rozpadły się, a tworzące je składniki powróciły do swych społecznych źródeł. W każdej epoce historycznej znajdujemy oczywiste dowody takiego biegu rzeczy.

Dlaczego imperia składają się z różnych narodów? Państwo jest tworem politycznym złożonym z wielu elementów, z których podstawowym jest naród. Struktura każdego państwa nie jest jedynie strukturą społeczną jak struktura rodziny, plemienia czy narodu. Jedynie państwo narodowe jest formą polityczną zgraną z naturalną strukturą społeczną, co zapewnia mu przetrwanie tak długo, jak długo nie zagrozi mu inny, silniejszy naród, lub jak długo jego struktura polityczna nie ulegnie wpływowi struktury społecznej — plemion, rodów i rodzin. Gdy struktura polityczna podporządkuje się strukturze społecznej: rodzinnej czy plemiennej, lub nawet strukturze religijnej, i przejmie jej wzorce — ulegnie rozpadowi.

Innymi czynnikami kształtującymi strukturę państwa nie będącego państwem narodowym są czynniki religijne, ekonomiczne i militarne, bowiem jedna religia może być czynnikiem konstytuującym państwo wielonarodowe, podobnie jak mogą nim być względy ekonomiczne czy podboje militarne. Dlatego też świat w pewnym okresie historycznym obserwuje powstanie danego państwa czy nawet imperium, które następnie ulega rozpadowi. Dzieje się tak, gdy świadomość narodowa staje się silniejsza np. od świadomości religijnej i rozpoczyna się walka pomiędzy różnymi narodami złączonymi jedną wiarą. W końcu narody zdobywają niepodległość i każdy z nich powraca do własnej struktury społecznej, a imperium ulega rozpadowi. Rola religii uwidacznia się ponownie, gdyż świadomość religijna staje się silniejsza od świadomości narodowej i różne narody jednoczą się pod sztandarem wspólnej wiary. Trwa tak dopóki znów nie przeważy poczucie przynależności narodowej.

Wszystkie więc państwa, w których skład z powodów religijnych, ekonomicznych, militarnych czy ideologicznych wchodzą różne narody, będą dopóty rozdzierane walką narodowowyzwoleńczą, dopóki wszystkie narody nie wyzwolą się, tzn. dopóki czynnik społeczny nie odniesie zwycięstwa nad czynnikiem politycznym. Dzieje się tak pomimo względów politycznych decydujących o powstaniu państwa, gdyż podstawą życia jednostki jest rodzina, plemię, naród i ludzkość w ogóle — a więc czynnik społeczny. Poczucie więzi narodowej jest bowiem czynnikiem zasadniczym i niezmiennym.

Należy wiec przywrócić należną rangę tej społecznej prawdzie i otoczyć opieką różne skupiska ludzkie: od rodziny, by wychować ludzi prawych i zdrowych, poprzez plemię, stanowiące społeczną osłonę i naturalną społeczną szkołę wychowującą człowieka już poza rodziną, aż po naród. Jednostka poznaje najcenniejsze wartości społeczne dzięki rodzinie i plemieniu, które stanowią naturalną formę społeczną, w utworzenie której nikt nie ingerował. Opieką otacza się rodzinę dla dobra jednostki, plemię — dla dobra rodziny, jednostki i narodu. Czynnik społeczny czyli narodowościowy jest prawdziwym i trwałym motorem rozwoju historii.

Niedopuszczalne jest więc lekceważenie więzi narodowych w skupiskach ludzkich. System polityczny sprzeczny z sytuacją społeczną jest strukturą tymczasową, która legnie w gruzach pod wpływem czynnika społecznego tych skupisk, tzn. narodowościowego ruchu każdego narodu.

Nie są to żadne spekulacje, lecz prawdy wzięte wprost z życia człowieka. Każda jednostka powinna być ich świadoma i zdając sobie z tego sprawę działać tak, by działanie to było pożyteczne. Innymi słowy konieczna jest znajomość tych niezmiennych prawd, by życie społeczności ludzkich przez nieporozumienie czy brak poszanowania dla podstaw ludzkiego życie nie ulegało niepotrzebnym deformacjom i rozkładowi.

Społeczeństwa, w których z jakiejś przyczyny dochodzi do zagrożenia istnienia i spójności rodziny, przypominają pole, którego roślinności zagraża susza czy pożar. Kwitnące ogrody i bujne pola są tam, gdzie roślinność rozwija się w sposób naturalny, kwitnie, umacnia swe korzenie i rozrasta się. Podobnie jest z ludzkim społeczeństwem.

Społeczeństwo kwitnące to takie, w którym jednostka rozwija się naturalnie na łonie rodziny, w którym kwitnie rodzina, a jednostka znajduje w niej swą stabilizację jak liść na gałązce, a gałązka na drzewie. Jeśli je oberwać — przestają odgrywać jakąkolwiek rolę i tracą szansę materialnego bytu. Podobnie dzieje się z jednostką ludzką w oderwaniu od rodziny. Każda jednostka pozbawiona rodziny traci swe znaczenie i możliwość życia społecznego. Gdyby społeczność ludzka doszła do tego, że człowiek mógłby istnieć bez rodziny, byłoby to społeczeństwo wykolejeńców podobnych sztucznym roślinom.

Muammar Kaddafi

Fragment „Zielonej Książki”

za http://www.nacjonalista.pl/2015/05/10/muammar-kaddafi-narod-i-rodzina/

źródło: http://hubalblog.wordpress.com/2016/06/16/muammar-kaddafi-libijski-maz-stanu/

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Muammar Kaddafi, libijski mąż stanu”

  1. mgrabas Says:

    „Muammar al-Kaddafi – Zielona Książka

    https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/04/pytania-do-referendum/comment-page-5/#comment-494

    https://7777777blog.wordpress.com/2011/05/04/pytania-do-referendum/comment-page-6/#comment-495

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s