Polacy już zorientowali się, że zostali ograbieni.

13 marca 2016

Czy obce wojska sprowadzane są do Polski, aby chronić zagrabiony majątek i złodziei, czy zabrać pozostały i wymordować sprzeciwiających się ?

Irak 3Sprowadzanie do Polski obcych wojsk, czy „obcych sił porządkowych” znane jest w historii i określane jednym słowem ZDRADA NARODU I PAŃSTWA. Rozwalenie własnej armii, a obecnie sprowadzanie obcych wojsk, może mieć jedynie na celu utrzymanie okupacji siłą, gdy Polacy już zorientowali się, że zostali ograbieni z majątku wypracowanego przez pokolenia.

Grabież prywatyzacyjną dokumentuje wybitny specjalista dr Ryszard Ślązak w ostatnio wydanej książce pt. „Czarna księga prywatyzacji 1988-1994, czyli jak likwidowano przemysł (wyd. Wektory, Wrocław 2016). Także potwierdza to artykuł  prof. Włodzimierza Bojarskiego pt. „Gospodarczy rozbiór Polski. Łupieska transformacja lat 1989-2014”, który poprzedza ten tekst, na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/gospodarczy-rozbior-polski-lupieska-transformacja-lat-1989-2014/

Opisany w książce R. Ślązaka mechanizm grabieży prywatyzacyjnej jest tylko jednym z wielu elementów tego procederu w wielu dziedzinach.

Innym elementem jest bezprawny zwrot wielu nieruchomości, głównie prywatnych, fałszywym spadkobiercom, także tych, za które zostały wypłacone odszkodowania. Państwo Polskie  w latach powojennych wypłaciło dwunastu państwom odszkodowania za majątek zagranicznych właścicieli, pozostawiony i przejęty na terenie Polski, który w 80-90 procentach dotyczył  nieruchomości pożydowskich. Polska zapłaciła nawet za mienie pożydowskie na Ziemiach Zachodnich, za które nie powinna płacić.

Polska była w czasie ostatniej wojny ponad dwukrotnie bardziej zniszczonym krajem, niż następny w kolejności kraj i 3-4 krotnie bardziej zniszczona niż agresor – Niemcy. Niemcy nie zapłaciły Polsce żadnych odszkodowań, jeśli nie liczyć propagandowego „ochłapu” za pracę przymusową. Odszkodowania należne Polsce od Niemiec według opracowań Biura Odszkodowań Wojennych i prof. Klafkowskiego oszacowane ( uważa się te szacunki za zaniżone) w cenach 1939 r. po przeliczeniu w USD, z uwzględnieniem inflacji do cen 2015 r. wynoszą w złotych około 5 BILIONÓW PLN !!!.  Natomiast przeliczając według wartości złota w 1939 r. i w 2015 r. odszkodowania wyniosą 10 BILIONÓW ZŁOTYCH. Dokumentuje to książka dr Ludwika Staszyńskiego, byłego żołnierza Armii Krajowej pt. „W szponach ludobójców i grabieżców. Polska pod niemiecką i sowiecką okupacją 1939-1945” Wyd. II, W-wa, 2014 r. Odszkodowania za zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu zgodnie z prawem międzynarodowym. Nie wyegzekwowanie do tej pory tych odszkodowań,  przez polskie rządy, też jest ZDRADĄ STANU.

Irak 7Kolejnym ważnym obszarem grabieży Polaków i Państwa Polskiego jest sfera finansowa, w tym bankowa opanowana w 70-90 procentach przez kapitał zagraniczny, pod „przykrywką” nazw różnych państw. Drenaż finansowy za pomocą lichwy i spekulacji  tylko przez system bankowy, będący głównie w rękach zagranicznych, wynosi według obliczeń byłego pracownika NBP, na podstawie danych bilansowych i rachunku wyników tej instytucji – 155 miliardów PLN rocznie. ( obliczenia na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/miedzynarodowy-pasozyt-lichwy/)

Corocznie zagraniczne firmy transferują nielegalnie z Polski około 100 miliardów złotych, według  najnowszego raportu, opublikowanego w grudniu 2015 roku, Global Financial Integrity (międzynarodowej organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływami finansowymi). Polska należy do pierwszej dwudziestki najbardziej wyzyskiwanych krajów przez zagraniczne korporacje i jest w tej grupie jedynym krajem należącym do Unii Europejskiej ( więcej na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/01/polska-wsrod-krajow-najbardziej-wyzyskiwanych-przez-korporacje-tracimy-rocznie-ok-100-mld-zl/ )

Z braku ochrony patentowej, praw autorskich, ochrony własności przemysłowej, kradzieży myśli technicznej wielkość strat jest ogromna.

Syntetyczne dane z oszacowań  tylko z początku transformacji i rezultaty nie zmierzone całego procederu demokracji kolonialnej zawarte są  na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/10/zbigniew-dabrowski-transformacja-ustrojowa-w-demokracje-kolonialna-2/

Czy szykowana kolejna „kolorowa rewolucja” za pomocą tzw. „Komitetu Obrony Demokracji” organizowana przez potomków byłych funkcjonariuszy NKWD, w tym z niezależnej siatki stworzonej przez płk. Światłę na zlecenie Berii, ma doprowadzić do wojny domowej jak na Ukrainie,  i uzasadnić interwencję obcych wojsk ? Czy może chodzi o wywołanie wojny z Rosją, gdzie Polacy mają być „mięsem armatnim” , do pozbycia się z kraju, tak jak tych co wyjechali za „chlebem” na Zachód ?

IrakCzy też chodzi o zdewastowanie kraju jak w Iraku, Syrii, czy Libii ?

Poniższy tekst ze strony monitor-polski.pl omawiający „zmianę ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium”, który został wniesiony do Sejmu 4 marca jest poważnym ostrzeżeniem dla Polaków, aby zbudzili się jak nie będzie za późno. Zestawienie powyższych faktów i procesów oraz poniższa przepowiednia i komentarze wskazują na bardzo niebezpieczny scenariusz rozwoju wydarzeń, realizowany w Polsce.

Redakcja KIP

Legalizacja operacji wojskowych obcych wojsk w Polsce w czasie pokoju bardzo realna

Z niepokojem patrzę się na projekty nowelizacji ustaw takich jak o „zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium”, który został wniesiony do Sejmu 4 marca. Został przedłożony przez ministra obrony narodowej, a Rada Ministrów go przyjęła.

Co mówi Konstytucja RP?

Art. 117. Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy.

Cha, czyli ustawą można zezwolić na strzelanie nie tylko do obcych wojsk, ale i ludności cywilnej (jeśli np. stwierdzi się zagrożenie, że są tam terroryści) przez obce wojska. I to właśnie ma miejsce!

„obce wojska będą mogły prowadzić operacje wojskowe (inne niż ćwiczenia) w czasie pokoju na terytorium Polski. „  (…) „Przyjęto, że obce wojska będą mogły mieć przyznane takie uprawnienia, jakie mają Siły Zbrojne RP.” ( link )

Można mieć wrażenie, że komuś zależy na tym aby Polska wyglądała jak Syria lub Afganistan. Szczerze się tego obawiam, wiedząc jakie są np. plany syjonistycznych żydów co do naszej pięknej ojczyzny. Tłumaczenie, że „Wprowadzenie tych regulacji jest konieczne ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa w sąsiedztwie Polski i pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej” jest czystą demagogią, gdyż w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa każdy suwerenny kraj rozbudowuje własną armię, a u nas następował do tej pory jej demontaż. Byśmy się nie mogli bronić.

Irak-2 “Pan szwadron śmierci” Jamesa Steele'a, Cheneya i Rumsfelda w Iraku.

„Pan-szwadron-śmierci”-Jamesa-Steelea-Cheneya-i-Rumsfelda-w-Iraku

Dostaję wiele maili od zaniepokojonych czytelników tego bloga – wreszcie nie jestem uważany za panikarza i paranoika. Nie jest to jednak powód do zadowolenia, bo potwierdza to tylko, że plany wprowadzenia Rządu Światowego i depopulacji większości globu rzeczywiście są realizowane. Szkoda, że tak mało jest publikacji identyfikujących zbrodniarzy. A przecież wiadomo kim oni są, posłuchajcie chociażby wykładu Sergieja Salla „Perspektywy Ziemskiej Cywilizacji„.

Nikt też publicznie nie apeluje o aresztowanie zbrodniarzy, co rozwiązywało by sprawę.  Chodzi oczywiście o Komitet 300 – potomków kapłanów egipskich z tzw. genem Cohena.

Oto fragmenty korespondencji z jedną z czytelniczek bloga:

Zło rozpanoszyło się bo ludzie żyjąc byli i są OBOJĘTNI na jednostkowe przejawy zła, które dały furtkę, że z małego cieku, potem potoku stały się wartką i narowistą rzeką. A BRAK WIEDZY to nic innego jak brak informacji czyli wiedzy o tym co się dzieje dookoła nas. (…) Czyli, że zło się tak rozpanoszyło i zaanektowało nasz świat winna jest obojętność ludzi i brak wiedzy.

jedyne co można zrobić to:
nasze środowisko (ścisłe) powinno przeprowadzić medytację na przeciwdziałaniu i nie dopuszczeniu do podpisania takiej ustawy przeciwko narodowi.

Powinno mniej więcej to brzmieć (wystarczy bardzo krótko i parę razy to samo powtórzyć, tekst będzie trzeba dokładnie ustalić, ważne aby to było tylko 2-3 lub więcej zdań, ważne , że krótkie), np:

Ja nie daję przyzwolenia na przekazanie uprawnień polskich sił zbrojnych obcym siłom gdzie obce wojska będą mogły użyć broni i środków przymusu bezpośredniego. Nie ma mojego przyzwolenia aby obecna władza w Polsce, która jest naszym pracownikiem wprowadzała i podpisała taką ustawę.

Oczywiście medytacja byłaby przeprowadzona każdy sam w domu przeczytałby tekst jaki byśmy sformułowali i wypowiedzieli o tym samym czasie i w tym samym dniu. Oczywiście w internecie nie byłoby nic.

Marku jeżeli o czymś takim jest mowa (chodzi o wspomnianą nowelizację ustawy, M.P.), to znaczy to po prostu jedno. Obecna władza jest zdrajcą i niczym się nie różni od poprzedników, przydupasy Unii i zdrajcy narodu jak również narodów słowiańskich. (…) Oczywiście jak ta ustawa przejdzie i ludzie będą obojętni i swojego zdania władzy nie powiedzą to może to się stać: Zobaczyłam to:

Wśród tych wojsk widziałam oddziały stworzone z imigrantów, które pastwią się nad ludnością cywilną Polski ( gwałty, mordy) i ich dobytkiem (grabią i niszczą). Będzie (…) im na rękę, że pewne połacie ziemi będą wyczyszczone z Polaków. Oni specjalnie dadzą ich na przód bo wiedzą co będą robić. Potem udadzą, że nie wiedzieli, ze tak oni postąpili.

Oczywiście jeśli będą musieli się tłumaczyć co wątpliwe. Chcą stworzyć to co jest na Ukrainie. Zobaczyłam zniszczenia. Zakłady nie polskie będą chronione. To jest ostatnia ich możliwość aby zniszczyć naród Polski.

Wiem dobrze, że to im się nie uda ale ofiar ludzkich może być dużo. Najbardziej to narażeni jesteśmy my w Poznaniu. Czy musi być znowu aktualne przysłowie Polak przed i po szkodzie głupi? bo jest obojętny naprawdę i dupy mu się nie chce podnieść.

Mojego przyzwolenia na to nie ma. (…)

Zob.:

za: http://www.monitor-polski.pl/legalizacja-operacji-wojskowych-obcych-wojsk-w-polsce-w-czasie-pokoju-bardzo-realna/comment-page-2/#comments

źródło: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/03/czy-obce-wojska-sprowadzane-sa-do-polski-aby-chronic-zagrabiony-majatek-i-zlodziei-czy-zabrac-pozostaly-i-wymordowac-sprzeciwiajacych-sie/

 

 

Reklamy

Komentarzy 7 to “Polacy już zorientowali się, że zostali ograbieni.”

 1. mgrabas Says:

  „on 26 marca 2016 22:24

  Zimbabwe: Kapitał narodowy albo żaden

  – Firmy prowadzone przez zagranicznych inwestorów muszą sprzedać lub przekazać 51% swoich udziałów czarnym rdzennym mieszkańcom Zimbabwe. W przeciwnym wypadku ich firmy będą zamykane. (…). Jeżeli biali osadnicy mogli sobie wziąć od nas ziemię bez płacenia, to my możemy postąpić w podobny sposób w stosunku do nich. Zabrać im ziemię i im nie płacić. – zapowiedział Patrick Zhuwao, minister ds. unarodowienia gospodarki w rządzie Zimbabwe. Zwolennicy teorii, zgodnie z którą kapitał nie ma narodowości, doszukali się w ogłoszonych przez władze w Harare planach nacjonalizacji gospodarki rasizmu.

  (Na podstawie kresy.pl opracował A.D.)”

  źródło: http://xportal.pl/?p=24843

 2. mgrabas Says:

  Robią nas w konia: Minister rządu PiS o „Rodzina 500 plus” – uczciwy vs cyniczny rząd #143

  Opublikowany 24.03.2016
  PodziemnaTV odc. 143 LINK do cytowanego wywiadu:
  http://fakty.interia.pl/polska/news-elzbieta-rafalska-500-zl-na-kazde-dziecko-byc-moze-premier-p,nId,2139742
  (Minister Elżbieta Rafalska w kontrwywiadzie RMF FM)
  Nowe podatki na sfinansowanie programu „Rodzina 500 plus”:
  http://biznes.pl/magazyny/handel/nowe-podatki-i-oplaty-wedlug-pis-pierwszy-wlasnie-wszedl-w-zycie/5tem5b

  „Pro-pain1 minutę temu
  następna miernota intelektualna z PiSu, która myśli że pomoże biedocie jak ograbi podatników. I jeszcze myśli, że jest to sprawiedliwe i szlachetne.”

  „wi76tek4 dni temu
  Jeśli były prezes Energii przez 210 dni zarobił 4,5mln zł, to o czym tu mówimy. Czy by mu nie wystarczyło np. 200tys.zł. Póki takie „złodziejskie” umowy będą które ktoś tworzy i je zatwierdza, to nic się nie zmieni. Szok.
  A sędziowie mają emeryturę taką ile zarabiają i…. NIE PŁACĄ ZUSU. A podobno wszyscy są równi wobec prawa.
  Takich przykładów można przytaczać bardzo dużo. SZOK.”

  „Igor Kowalski2 dni temu
  +Krzysztof Nowak Obecny rząd już w grudniu zeszłego roku podniósł planowany na 2015 r deficyt budżetowy o 3,9 mld zł ,na ten rok zaplanował deficyt o 8 mld większy niż ten planowany w roku ubiegłym ,wiec chyba jednak rząd PIS -u nie ogranicza wydatków skoro potrzebuje więcej pieniędzy ? Jakie to zmiany w finansowaniu państwa rząd zaproponował ? Tak zapowiadany podatek od hipermarketów okazał się podatkiem od handlu ,będą go płacić wszystkie ( przede wszystkim polskie ) firmy handlowe które przekroczą pewien pułap obrotów ,doprowadzi to do zahamowanie rozwoju polskich średnich firm które zaczynały konkurować z firmami z kapitałem zagranicznym .Ten niby podatek od banków to nie podatek od banków tylko od instytucji finansowych , płacić go będą również firmy ubezpieczeniowe a koszty związane z prowadzeniem go instytucje te i tak przerzucą na swoich klientów .500 + nie jest żadnym zwrotem podatku związanego z wychowaniem dzieci , już od kilku lat rodzice mogą rozliczać się wraz z dziećmi co powoduje że większość rodzin wielodzietnych które mają małe lub średnie dochody wcale nie płaci podatku CIT . Program 500 + ma kosztować rocznie 22 mld zł ,zyski z podatku ,,bankowego ” i od handlu dadzą jakieś 8 mld , skąd PiS wezmie w przyszłym roku brakujące 14 mld skoro w obietnicach wyborczych zapowiadał jeszcze obniżenie wieku emerytalnego i zwiększenie kwoty wolnej od podatku ? Musi podnieść podatki albo jeszcze bardziej zadłużyć państwo ,tak czy inaczej ty i ja za to zapłacimy .”

 3. mgrabas Says:

 4. mgrabas Says:

 5. mgrabas Says:

  Robią nas w konia: PiS DA… NIEMCOM #158

  Robią nas w konia: Rządowe wsparcie dla zagranicznych inwestycji kosztem Polaków to.. zdrada? #159

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s