Ankieta konstytucyjna – wymiar sprawiedliwości.

Pilne i ważne!. Prośba Zespołu Poselskiego n/rz Nowej Konstytucji z ankietą do wypełnienia.

Szanowni Państwo!

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie przez wskazanie (podkreślenie) tej odpowiedzi, która jest Państwa zdaniem właściwa.
Prosimy także o zachęcenie do wypełnienia ankiety przez państwa znajomych, przyjaciół, rodzinę. Sprawa nowej konstytucji nie może być sprawą tylko polityków. To powinna być nasza, obywatelska konstytucja – dlatego właśnie do państwa się zwracamy o uczestnictwo w jej przygotowaniu.
Wypełniona ankietę prosimy dostarczyć do jednego z naszych biur lub przesłać na adres: ul. Prudnicka 3; 48-304 Nysa Biuro Poselskie Posła Janusza Sanockiego koordynującego akcję.

Kornel Morawiecki
Przewodniczący Zespołu n/rz Nowej Konstytucji

 


 

Ankieta konstytucyjna – wymiar sprawiedliwości.

1. Czy działalność sędziów (ich kompetencje, jakość wydawanych wyroków, przewlekłość spraw) powinna mieć wpływ na ocenę ich zawodowej działalności, wysokość wynagrodzeń, zawodowe awanse?
a) Tak;
b) Nie, sędziowie są nieusuwalni i niezawiśli
c) Nie mam zdania

2. Czy sędziowie powinni być wybieralni?
a) Nie
b) Tak, ale tylko sędziowie sądów najniższego szczebla;
c) Tak ale tylko sędziowie do szczebla sądów rejonowych;
d) Wszyscy powinni być wybieralni

3. W przypadku wybieralności sędziów kto powinien jej dokonywać?
a) Obywatele – wybory powinny być powszechne;
b) Sejm;
c) Senat
d) Prezydent (za ew. zgodą np. Senatu)
e) Specjalny organ umocowany w konstytucji np. Krajowa Rada Sądownictwa

4. Krajowa Rada Sądownictwa:
a) Powinna zostać zlikwidowana, a jej kompetencje przekazane jednej z izb parlamentu (np. Senatowi)
b) Powinna w części składać się z przedstawicieli społeczeństwa, organizacji społecznych, stowarzyszeń, prawniczych organizacji zawodowych;
c) Powinna zostać w obecnym kształcie jako ciało korporacyjne, bo tylko sędziowie potrafią kontrolować sędziów;
d) Powinna być wybierana przez jedną z izb parlamentu (np. senat)

5. Jakie kryteria powinien spełniać kandydat do zawodu sędziego?
a) Tylko wykształcenie prawnicze wraz z aplikacjami
b) Co najmniej kilkuletni staż zawodowy w zawodzie prawniczym;
c) Nieskazitelność charakteru

6. Czy sędzia powinien mieć nominację:
a) okresową
b) czy dożywotnią

7. Staż w zawodzie prawniczym dla kandydata na sędziego powinien wynosić:
a) 5 -10 lat;
b) Więcej
c) W ogóle nie powinno być żadnego stażu

8. Czy sędzia powinien być poddawany okresowym badaniom psychologiczno – psychiatrycznym i jak często:
a) tak
b) nie
9. Nieskazitelność charakteru powinna być rozumiana jako:
a) niekaralność,
b) dobra opinia w społeczeństwie,
c) stabilne życie rodzinne,
d) brak odchyleń psychicznych
e) brak dewiacji
f) transparentność finansowa
g) inne (wymień jakie)

10. Czy sędzia, który wydaje jawnie niesprawiedliwe wyroki uchylane np. potem w instancji wyższej lub w instancjach międzynarodowych powinien odpowiadać za wydanie bezprawnego wyroku?
a) Tak
b) Nie

11. Czy sędzia, któremu udowodniono wydawanie bezprawnych, uchylanych, niesprawiedliwych wyroków powinien zostać usunięty ze stanowiska?
a) Tak – po dokładnym zbadaniu sprawy przez odpowiedni organ;
b) Nie sędzia jest nieusuwalny

12. Nieusuwalność sędziego powinna przysługiwać:
a) Wszystkim sędziom od najniższego szczebla;
b) Sędziom od szczebla Sądu Apelacyjnego
c) Tylko Sędziom Sądu Najwyższego;

13. Czy powinna istnieć instytucja rewizji nadzwyczajnej, w ramach której możliwa byłaby kontrola merytoryczna (nie tylko formalna) prawomocnych wyroków przez powołany do tego organ?
a) Tak
b) Nie

14. Badaniem spraw w ramach Rewizji Nadzwyczajnej zajmować się ma:
a) Sąd Najwyższy;
b) Senat
c) Krajowa Rada Sądownictwa
d) Inne ciało

15. Trybunał Konstytucyjny powinien zostać:
a) Zlikwidowany, a jego kompetencje przekazane Sądowi Najwyższemu
b) Zlikwidowany, a jego kompetencje przekazane Senatowi
c) Powinien pozostać w obecnym kształcie

16. Sąd Najwyższy powinien składać się z:
a) Sędziów wybieranych przez Krajową Radę Sądownictwa;
b) Sędziów wybieranych przez Prezydenta za zgodą Senatu;
c) Sędziów w wyborach powszechnych

17. Sędziowie Sądu Najwyższego powinni pełnić swą funkcję :
a) Dożywotnio (jak w USA);
b) Do emerytury,
c) Kadencyjnie

18. Wynagrodzenia sędziów powinny być:
a) Ponadprzeciętnie wysokie;
b) Najwyższe w państwie, wyższe od wynagrodzenia Prezydenta RP;
c) Przeciętne
d) Uzależnione od trafnych wyroków

19. Sądownictwo Administracyjne
a) powinno zostać utrzymane;
b) Powinno zostać zlikwidowane, a jego funkcję powinno przejąć sądy powszechne;

20. Procedura sądowa – orzekanie o winie
a) powinna zostać utrzymana;
b) powinna być gruntownie zmieniona i o winie powinna orzekać ława przysięgłych

21. Procedura sądowa – procesy
a) Powinna być utrzymana
b) powinna być gruntownie zmieniona i proces powinien się toczyć bez przerw, w ciągu kilku dni.

22. Czy do polskiego procesu powinna być wprowadzona ława przysięgłych, złożona ze zwykłych obywateli, spełniających warunki – niekaralności i dobrej opinii – która orzekałaby o winie lub niewinności?
a) Tak
b) Nie

23. Immunitet sędziów
a) Powinien zostać utrzymany;
b) Powinien obowiązywać tylko na sali sądowej;
c) Powinien zostać zniesiony całkowicie;

24. Sędzia złapany na przestępstwie:
a) Powinien zostać zwolniony bo ma immunitet;
b) Powinien zostać zatrzymany tak jak każdy obywatel;

25. Przedawnienie
a) Przestępstwa popełniane przez sędziów, prokuratorów i innych funkcjonariuszy państwowych powinny się przedawniać tak jak przestępstwa popełniane przez innych obywateli;
b) Powinny się przedawniać po dwukrotnie dłuższym okresie czasu niż zapisany w kodeksie karnym;
c) Nie powinny się przedawniać nigdy, dopóki sprawca żyje.

26. Struktura sądownictwa
a) Powinno się wprowadzić najniższy szczebel sądów – „Sądy Pokoju” do rozstrzygania najprostszych, drobnych spraw;
b) Sądy powinny być dostosowane do struktury administracyjnej państwa tzn. powinny być sądy powiatowe, wojewódzkie i Sąd Najwyższy.
c) Struktura sądownictwa powinna zostać taka jak obecnie.

27. Prawo łaski
a) Powinno zostać zniesione;
b) Powinno zostać utrzymane i pozostawać w kompetencji Prezydenta
c) Powinno zostać utrzymane i pozostawać w kompetencji Sejmu

28. Koszty postępowań sądowych powinny być ustalane w zależności od:
– wartości przedmiotu sporu wraz z dodatkowymi kosztami zażaleń
– w zależności od ilości rozpraw
– czy powinny być ustalone od stopnia trudności

28 . Czy Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wybierany w wyborach powszechnych ?
a) tak
b) nie.

29. Czy prokuratura powinna być tak jak sądy powszechne wpisana do Konstytucji RP
a) tak – to umocni niezależność prokuratorów;
b) nie – to utrudni kontrole i odwoływanie prokuratorów źle wypełniających swoje funkcje;

30. Biegli sądowi: Czy biegły, wydający fałszywą opinię, powinien być:
a) ukarany bezwzględną karą wyższą niż w przypadku zwykłych fałszerstw dokumentów?
b) aktualnie obowiązujące przepisy, przewidujące możliwość odstąpienia od wymierzenia kary lub nadzwyczajne złagodzenie kary, są wystarczające
c) nie mam zdania

Dane respondenta:
1. Imię i nazwisko ………………………………………….
2. Adres …………………………………………………….
3. Mail ………………………………………………………
4. Tel. ……………………………………………………….
5. Uwagi (organizacja, środowisko itp.) ……………………

 


 

Jeżeli chcemy wykarczować bezprawie w polskich sądach i prokuraturach nie możemy pozostawać bierni. Stańmy w jednym szeregu i wypełnioną ankietą powiedzmy stanowcze nie bezkarności przestępcom pozawijanym w togi. Pokażmy kaście zwyrodniałych szwindlerów, że stać nas na na wspólne działania zmierzające do zmiany konstytucji i tym samym pozbawienia boskich przywilejów.

Nikt nie może stać ponad prawem!. 

AA-Ankieta-Akt-Wym-Spr.doc – kliknij, pobierz.

źródło: http://barwybezprawia.pl/2016/02/20/pilne-i-wazne-prosba-zespolu-poselskiego-nrz-nowej-konstytucji-z-ankieta-do-wypelnienia/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s