TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM – SZOKUJĄCY DOKUMENT!

forumdlazycia Tradycji Katolickiej

cf87cf87112

TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM

SZOKUJĄCY DOKUMENT! TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM, WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 1 MAJA 2016 ROKU

Źródło:http://dsnmp.ru/shokiruyushhiy-dokument-taynyiy-mezhdunarod-nyiy-memorandum-vstupayushhiy-v-silu-s-1-maya-2016-goda/ /Opublikowano 8 listopada 2015 r.

W dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Strasburgu zostało podpisane tajne Międzynarodowe Memorandum, „ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – Memorandum”, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Pełny tekst tego Memorandum, — w tłumaczeniu z języka angielskiego na język grecki,   —  umieszczono 14 sierpnia 2014 roku i ponownie opublikowano 6 września 2014 roku na portalu internetowym http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html

z artykułem — komentarzem «ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ», — czyli „Szok!

Czytajcie,   — to   nie   jest  scenariusz   terroryzmu!   —   To   zgoda wszystkich sił zła.”

Memorandum — ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM — dotyczy bezpośrednio Współpracy w dziedzinie polityki

– zarządzania  i religii między Unią Europejską a Rządem Greckim, Cerkwią w Konstantynopolu „Poza Istanbulem”, — Chrześcijańskimi Cerkwiami Prawosławnymi, Kościołem Katolickim,   Rządem Rosyjskim i Rządem Republiki Cypru.

Sens   niniejszego Memorandum

View original post 2 838 słów więcej

Reklamy

Komentarze 3 to “TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM – SZOKUJĄCY DOKUMENT!”

 1. mgrabas Says:

  „(…) Sens niniejszego Memorandum — sprowadza się do ustanowienia NOWEJ PLANETARNEJ RELIGII

  — nowej religii planetarnego — MUDANA RELIGIO ADUNATA — wraz z nowym typem społeczeństwa, kultury, moralności, edukacji, opieki medycznej,

  — a ściślej mówiąc, — projektu kompletnej reorganizacji Cerkwi i społeczeństwa, stworzenie anty-Cerkwi i społeczeństwa — państwa Antychrysta.

  Dokument ten ujawnia przyczyny zachodzących obecnie wydarzeń w Grecji, Rosji, — dowodzi niezbicie o pewnym jednolitym i mocnym węźle identyfikacji elektronicznej, homoseksualizmie, nowej moralności, edukacji i reformach religijnych.

  W świetle tego dokumentu zrozumiałymi stają się też transformacje w sferze edukacji religijnej, — jak również przyczyny pośpiesznego zwołania w Konstantynopolu w 2016 roku w dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy) Wszechprawosławnego (Pan-prawosławnego) Soboru.

  Cel jest jeden — zniszczyć Cerkiew Prawosławną, — przemienić ludzi w bydło.

  Znani hierarchowie, którzy podpisali to Memorandum, — o ile rzeczywiście podpisali, — do czego mamy wątpliwości, — ponieważ wśród nich są podpisy takich prawdziwych pasterzy Cerkwi Chrystusowej jak

  — archimandryty Efraima, metropolity Morfskiego Neofity, który jest uczniem Świętego Starca Paisiusza ze Św. Góry Athos, — a także metropolity Vostrskiego Tymoteusza;

  — to oni wyrazili całkowity brak wiary w Boga w Trójcy uwielbianego i czczonego, — wyrzekli się swoimi podpisami Prawdziwego Boga i przygotowali sobie wieczne męki piekielne.

  Jednak, — i my to podkreślamy, — nie mamy wątpliwości o tym, że dokument ten jednak jest realnym „planem działania” sił masońskich, w dużej mierze wyjaśniającym reformy, już zrealizowane w naszym społeczeństwie.

  Memorandum podpisali:
  ◾Przewodniczący Parlamentu Europejskiego — Herman Van Robey
  ◾Przedstawiciel rządu greckiego — Minister Edukacji — Andreas Loverdos
  ◾Przedstawiciel Cerkwi w Konstantynopolu, poza Konstantynopolem, — metropolita Ikonium Feoklitos, Azja Mniejsza
  ◾Przedstawiciel słowiańskich patriarchatów i rządu rosyjskiego, — arcybiskup Hilarion Wołokolamski, — Rosja
  ◾Przedstawiciel Świętej Góry Athos — Igumen Efraim Vatopedski
  ◾Przedstawiciel Cerkwi Cypru i rządu Cypru, — metropolita Neofita Morfski i Trimifuncki Barnaba
  ◾Przedstawiciel Cerkwi Antiocheńskiej, — Eliasz Tripolski
  ◾Przedstawiciel Cerkwi Aleksandrii, — Bazyli Tripolski
  ◾Przedstawiciel Cerkwi Jerozolimskiej — Tymoteusz Vostrski

  (…)”

  źródło: http://forumdlazycia.wordpress.com/2016/02/03/tajne-miedzynarodowe-memorandum-szokujacy-dokument/

 2. mgrabas Says:

  TEKST MEMORANDUM (w skróconej wersji)

   

  WPROWADZENIE

   

  Podpisane w Strasburgu 25-29 czerwca 2014 r.

  Memorandum wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku i do 16 sierpnia 2020 r.

  Nasza odpowiedzialność i uprawnienia polegają na tym, aby wdrożyć Reformy w okresie obowiązywania Memorandum. Memorandum może przedłużyć swoje działanie lub może zacząć swoje stosowanie przed terminem.

  MEMORANDUM o Funduszach Ubezpieczeniowych w Grecji, na Cyprze i w Unii Europejskiej

  ARTYKUŁÓW 11

  Artykuł 1: Konsolidacja funduszy ubezpieczeniowych w Grecji do 09/18/2019,

  1. Socjalne zabezpieczenie Służby Zdrowia, Urząd Kredytowy
  2. Ubezpieczenie Rolnictwa i Pracy

  Artykuł 2: Konsolidacja Wypłat Emerytalnych w wysokości 560 € w dwóch etapach (2) od 30.09.2017 i 365 € do 30.9.2020

  Artykuł 3: Wydanie Karty Elektronicznej wszystkim osobom, ubezpieczonym w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni. Po zakończeniu (terminu ważności) Karty, jest ona automatycznie aktualizowana w Instytucjach (Fundusze Ubezpieczeniowe) na kolejne 365 dni itd. Od 01.12.2017 należy zmienić Kartę.

  Artykuł 4: Urzędy zostają otwarte (pracują) we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. Instytuty pozostają otwarte we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. od północy do 8 godz. (20-tej) po południu, z wyjątkiem 8 miesiąca. Realizacja reformy od 01.01.2017.

  Artykuł 5: Dniem wolnym dla organizacji ubezpieczeniowych jest sobota w ciągu całego roku.

  … ..

  Artykuł 11: Później należy dokonać połączenia Urzędów w jeden (1) od 16/8/2020

   

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w dziedzinie edukacji

  Artykułów 12

  Artykuł 1: Edukacja wielokulturowa we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju, od 9.11.2016.

  Artykuł 2: Anulowanie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, od 9.11.2017.

  Artykuł 3: Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów, od 11.11.2016

  Artykuł 4: Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego przez wychowanków szczebla szkoły z greckim językiem wykładowym (demotyką) i stopniowo na poziomie Gimnazjum i Liceum, od 11.11.2016.

  Artykuł 5: Wprowadzenie do poziomu wykształcenia szkoły z demotyką (szkoła podstawowa) lekcji na temat edukacji seksualnej, od 09.11.2016 i wydawanie bezpłatnych prezerwatyw dla wszystkich uczniów według poziomu edukacji w szkole podstawowej, od 10.11.2016.

  Artykuł 6: Rezygnacja z lekcji o greckiej historii, usunięcie informacji o Greckim Powstaniu, wprowadzenie lekcji o Europejskim Renesansie, poświęconej głównie pytaniom o Francuskiej i Włoskiej Rewolucji Garibaldiego w 1843 roku. Reforma rozpoczyna się od 11.12.2018.

  Artykuł 7: Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, od 11.12.2017.

  Art. 8: Zniesienie narodowych świąt i festiwali, od 16.10.2016

  Artykuł 10: Zniesienie Wydziałów Teologicznych na Uniwersytetach, od 16.10.2016. Przekształcając je w Wydziały Religioznawstwa jako Katedry Wydziału Filozofii. Usuniecie kursu edukacji religijnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, począwszy od 09.11.2016, i wprowadzenie lekcji religioznawstwa, od 09.12.2016.

  Artykuł 11: Rezygnacja z wielu profesorów na różnych poziomach kształcenia i wprowadzenie Internetu, od 01.01.2017

  Artykuł 12:

  12 A: Wprowadzenie obrazów – slajdów na lekcjach edukacji seksualnej, od 19.09.2016.

  12 B: Wprowadzenie elektronicznej identyfikacji studentów (uczniów), od 20.09.2017.

  12 C: Wprowadzenie elektronicznych e-Baras (mamy tu na myśli jedynie kody kreskowe lub coś podobnego do nich) bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i na uniwersytetach oraz wprowadzenie studentów-nauczycieli w szkołach i na uniwersytetach z Kartą Bezpieczeństwa.

  12 D: Przekształcenie placówek oświatowych i zakładów akademickich na miejsca o wolności seksualnej, od 17.09.2017

  12E: Wolność seksualna studentów, od 16.09.2016.

   

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO o Cerkwi (Kościele)

  Artykułów 15:

  Artykuł 1: Specjalny

  1A: Reforma Kościelnej (Cerkiewnej) Służby Bożej. W szczególności: czas, rozkład nabożeństw. Sezon zimowy: Sprawowanie Boskiej Liturgii (Mszy św.) w niedziele od 10 rano do 11:30. Sezon letni: Boska Liturgia (Msza św.) w niedzielę po południu, o 7:30 (19.30), o 9-tej wieczorem (21-ta). Reforma rozpoczyna się, od 17.10.2017.

  1B: Usunąć ikonostasy z cerkwi, od 26.10.2017.

  1C: Wprowadzenie ikon według wzorca epoki Odrodzenia – zastąpienie bizantyjskiej mentalności, od 01.03.2017: 1

  1D: Wprowadzenie organów – instrumentów muzycznych w Cerkwi, od 01.03.2017.

  Artykuł 2:

  2A: Znieść obowiązkowe noszenie strojów przez kapłanów poza kościołem (cerkwią) od 15.08.2017.

  2B. Usunięcie bród i włosów u duchowieństwa, od 1.5.2017.

  Artykuł 3: Rezygnacja z czuwania w poświęconych świątyniach i klasztorach, od 14.08.2018.

  Artykuł 4: Usunięcie Świętych – antysemitów, od 15/08/2016

  Artykuł 5: Wprowadzenie antyrasistowskiego kierunku kazań dla całego duchowieństwa, wszystkich stopni kapłańskich, od 15.09.2016.

  Art. 6: Usunięcie antysemickich śpiewów we wszystkich cerkwiach (kościołach) chrześcijańskich, od 16.09.2016

  Artykuł 7:

  7A: Usunąć Jutrznię w Chrześcijańskich Cerkwiach Prawosławnych, od 16.09.2016

  7B : Wprowadzenie nowych nabożeństw, następujących po sobie we wszystkich chrześcijańskich cerkwiach (kościołach), od 16.09.2017.

  7 C: Wprowadzenie świąt otaczającego środowiska w dniu 5 czerwca każdego roku i 21 grudnia oraz poświęconego Matce Ziemi – 14 kwietnia. Początek reformy 20.09.2016

  7D: Wprowadzenie święta żydowskiego Holokaustu, z określonym nabożeństwem dla wszystkich chrześcijańskich cerkwi (kościołów). Święto należy obchodzić (3) razy w roku, zwłaszcza 27 stycznia, 21 kwietnia, w drugą niedzielę (tygodniu?) po chrześcijańskiej Wielkanocy, zwaną Św. Tomasza. Początek reformy 01.07.2016.

  7 E:. Usunąć wszystkie narodowe święta wszystkich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich, od 15.7.2017

  Artykuł 8:

  8A: Zreformowanie wszystkich świąt chrześcijańskich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich (Uwaga: nie pisze się od jakiego czasu wprowadza się do stosowania).

  8B: Wprowadzenie nowych świąt w Kościele (Cerkwi) Chrześcijańskiej,

  8C: Usunąć niedostępność wejścia do wszystkich Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich, od 17.4.2017.

  8D: Wejście do ONZ, która będzie sprawować opiekę nad jedyną Chrześcijańską Cerkwią (Kościołem), od 15.07.2017.

  8E: Pytanie: Jerozolima stanie się stolicą duchową, od 01.05.2017.

  8 F: Dokonać zniesienia Patriarchatów Jerozolimy, Aleksandrii, Antiochii i Słowiańskich Patriarchatów, za wyjątkiem Patriarchatu Moskiewskiego, od 01.05.2017

  8 G: Pozostaną tylko trzy Patriarchaty Zjednoczonej Cerkwi (Kościoła) Chrześcijańskiego, to jest: Patriarchat Rosyjski, Patriarchat Rumuński i Patriarchat Konstantynopola, od 01.05.2016.

  8: Przemiana szkół cerkiewnych (kościelnych) na szkoły religioznawstwa we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) Chrześcijańskich, od 17.7.2017.

  Artykuł 9

  9А: Otwarcie Chalkińskiej Szkoły Teologicznej (na wyspie Chalki w Turcji), od 17.7.2017.

  9 B: Grecka Cerkiew przejmuje opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej muzułmańskich domów modlitwy.

  9C: Także (Cerkiew Grecji) przejmuje opiekę nad buddyjskimi domami modlitwy i w ogóle wszystkich wierzeń religijnych, od 01.09.2016.

  9 D: Lekcje dla wszystkich wierzących wszystkich wyznań religijnych, we wszystkich ośrodkach religijnych, wszystkich Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów), od 20.09.2016

  Artykuł 10

  10 A: Wprowadzenie nowych wieloreligijnych nabożeństw z instrumentami muzycznymi we wszystkich Chrześcijańskich Cerkwiach (Kościołach), od 20.05.2017.

  10 B: Przyjmowanie we wszystkich świątyniach instrumentów muzycznych i organizacja koncertów, nie tylko religijnych, w świątyniach religijnych, od 20.10.2017

  10 C: Prowadzenie koncertów antyrasistowskich i antyfaszystowskich wewnątrz i na zewnątrz cerkwi (kościoła), jako regularnie prowadzonych przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie, od 01.05.2017.

  10 D: Zniesienie ZAKAZU WJAZDU na Świętą Górę Athos, od 01.06.2017

  10 E : Przyjęcie przez Chrześcijańskie Cerkwie (Kościoły) federalnych multiorganizacji, od 1.9.2017.

  10 F: Przyjęcie przez ONZ Rządu Światowego dla międzynarodowych stowarzyszeń, od 1.09.2018

  Artykuł 11

  11A: Przyjęcie przez Watykan pierwszej roli w Cerkwi (Kościele) Chrześcijańskim, od 15.08.2017.

  11B: Wprowadzenie Katolickich (tj. Papieskich) mnichów i katolickich klasztorów oraz mnichów ze starożytną grecką Liturgią na Świętą Górę, od 20.11.2017 do 18.08.2018.

  11C: Przyjęcie kolejki linowej na Świętej Górze – smart system (inteligentne systemy) – starożytnych kultowych posągów – przekształcenie Athosu w ekologiczny archaiczno – bizantyjski internat-państwo – z niezależnym zarządzaniem państwowym – przekształcenie go w nowy ośrodek nowego trendu chrześcijańskiego i nowej muzyki cerkiewnej (kościelnej), od 1.4.2018.

  Artykuł 12: Zgoda Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów) na to, że wchodzą one już do nowej ery, New Age (epoki), od 2016 roku

  Artykuł 13

  13A: Od 17.7.2017 przeniesienie Patriarchatu Ekumenicznego (Powszechnego) na wyspę Patmos w Grecji lub na Górę Athos, lub do Samotraki, czyli stworzenie trzech (3) ośrodków Patriarchatu Ekumenicznego.

  13 B: Ustanowienie liderów (przywódców) Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich w wieku od 28 lat i starszych, od 11.1.2017.

  Artykuł 14

  14A: Organizacja sympozjów dotyczących problemów ekologii, konferencji i międzynarodowych stowarzyszeń na wyspach Grecji, a także na Cyprze i na Świętej Górze.

  14B: Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie likwidacji państw narodowych i tworzenie stowarzyszeń, takich jak multi-kraje, multi-ośrodki, multi-kulturowe, wielowyznaniowe i religijne państwa – formacje, takie jak Patriarchat Ekumeniczny, od 15.8.2017

  14 C: Likwidacja lektorów psalmów w chrześcijańskich cerkwiach (kościołach) i wprowadzenie chórów, od 16.10.2014 r.

  Artykuł 15

  15A: Powyższe porozumienia zostaną ratyfikowane przez Sobór Powszechny Chrześcijańskiej Cerkwi Prawosławnej, od 19.6.2016 do 09.07.2016.

   

  Powyższe umowy zostały ratyfikowane przez:

  • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
  • Przedstawiciel Rządu Greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos
  • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
  • Przedstawiciel Świętej Góry opat Efraim
  • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
  • Dla Patriarchatu Jerozolimy metropolita Vostryjski Tymoteusz
  • Dla Patriarchatu Aleksandrii arcybiskup Basyli Tripolski
  • Dla Patriarchatu Antiochii, arcybiskup Eliasz Tripolski
  • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
  • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper

   

  15B: Przejęcie od Patriarchatu Jerozolimy wszystkich chrześcijańskich miejsc pielgrzymek w celu przekazania ich czterem administracyjno – zarządzającym organom: ONZ, UNESCO, Cerkiew Rosyjska, Watykan, rozpoczęcie realizacji od 01.05.2017.

  15 C: Artykuł wyjaśniający: wszystkie części składowe majątku będą pod bezpośrednim zarządem wyżej wymienionych Chrześcijańskich Cerkwi Prawosławnych, Kościołów wraz z władzami państwowymi i ponadpaństwowymi.

   

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie szpitali i opieki zdrowotnej

  Artykułów 8

  Artykuł 1: Szpitale zostaną podzielone dla ludzi starszych i młodych według wieku. Będą oni badani i leczeni w różnych miejscach, od 08.09.2017.

  Artykuł 2: Wejście do szpitala możliwe tylko z kartą ubezpieczeniową, w przeciwnym razie wejście będzie zakazane, od 8.9.2017.

  Artykuł 3:

  3A: Szpitale, jak zostanie ustalone, od 01.08.2017

  3B. Utworzenie specjalistycznych szpitali więziennych, od 16.9.2017

  Artykuł 5: Elektroniczna identyfikacja obywateli od 17.6.2017 dla wszystkich usług, ale nie dla szpitali.

  Artykuł 6: Likwidacja wielu medycznych specjalności, od 17.8.2017.

  Artykuł 7: Scalanie szpitali i tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków szpitalnych, od 17.08.2017.

  Artykuł 8

  8A: Wprowadzenie kart zdrowia dla wszystkich obywateli, lekarzy, od 19.9.2017.

  8B: Likwidacja ośrodków opieki zdrowotnej i hospicjów (?-od tł.), od 19.9.2017.

   

   

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie reformy administracyjnej

  Artykuł 1: Elektroniczna identyfikacja wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Państwa Rosyjskiego, od 16.6.2017. Przyjęcie artykułu przez wszystkie cerkwie (kościoły) chrześcijańskie.

  Artykuł 2:

  2 A: Rezygnacja z suwerenności państwowej – przyjęcie powstania Państw Federalnych, zjednoczonych w regiony – ze stolicą regionów, realizacja od 17.10.2017.

  2B. Przyjęcie do Federacji Cypru, od 14.08.2017

  2 C: Przyjęcie ONZ jako najwyższego organu, od 10.7.2017, dla wszystkich religii świata.

  2D: Tworzenie centrów religijnych WCC na całej planecie, jak Famagusta na Cyprze 14.8.2018 – w Konstantynopolu dwóch ośrodków religijnych w świątyniach św. Jerzego, św. Fanuriusza, Św. Zofii z Konstantynopola, od 14.8.2018.

  Artykuł 3: Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich państwach Unii Europejskiej, bez ograniczeń, od 19.11.2016.

  Artykuł 4:

  4A: Podjęcie działań dotyczących homoseksualizmu (chodzi o gejowskie parady i pochody) – aby mogły one swobodnie i regularnie odbywać się na wszystkich ulicach miast Unii Europejskiej, od 16.8.2016.

  4B: Uznanie małżeństw homoseksualnych i małżeństw transseksualistów i adopcji dzieci przez homoseksualistów, od 16.5.2016

  4 C: Uznanie stosunków seksualnych od wieku 19 (?) lat jako dorosłych, od 18.05.2016.

  4 D: Uznanie wolności seksualnej w telewizji i w prasie oraz wolna dystrybucja różnego rodzaju licznych czasopism pornograficznych na wszystkich poziomach edukacji, od 18.11.2016.

  4 E: Tworzenie charytatywnych domów opieki w pobliżu wszystkich instytucji edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji w całej Unii Europejskiej – oraz w obozach dla wojskowych, od 19.12.2016.

  4 F: Nauczanie na wszystkich poziomach edukacji pięknej erotycznej przyjemności, od 22.12.2017, nie tylko przez profesorów, ale i zwykłych pracowników.

  Artykuł 5: Uznanie w Internecie wolności dla pornografii dziecięcej, ale tylko od 14 lat i starszych, od 24.12.2017.

  Artykuł 6:

  6 A: Znieść święta narodowe i uznać rząd światowy, od 10.12.2016.

  6B: Legalizacja homoseksualizmu w placówkach oświatowych – nauczanie homoseksualizmu w placówkach oświatowych, od 20.9.2016.

  Artykuł 7:

  7A: Legalizacja nowych kultów – New Age, od 21.9.2017.

  7B: Usunięcie greckiej flagi i flag w całej Europie, zniesienie świąt religijnych w Europie, od 1.3.2017

  7 C: Wprowadzenie festiwali ekologicznych, od 21.3.2017.

  7 D: Usunięcie flag greckich i bizantyjskich, które znajdują się na budynkach edukacyjnych, użyteczności publicznej i świątyniach, od 20.04.2017.

  7 E: Stworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami wszystkich wyznań i religii w krajach Unii Europejskiej i na Świętej Górze, od 17.03.2018.

  Artykuł 8:

  8A,8B: Przyjęcie partnerstwa cywilnego i gejów oraz usunięcie w całej Unii Europejskiej obowiązkowych ślubów religijnych i cywilnych, od 21.10.2017.

  8C:. Uznanie kremacji zmarłych, od 01.05.2016

  8D: Usunięcie w UE pogrzebów religijnych i stopniowe wprowadzanie obowiązkowego spalania – kremacji zmarłych, od 20.5.2016.

  8E: Przyjęcie kremacji przez Cerkiew (Kościół) oraz tych, którzy chcą pogrzebu religijnego, od 22.5.2016.

  8F: Usunąć ze stosowania w Unii Europejskiej, ślubowania i przysięgi religijnej w Parlamencie, przez polityków, gubernatorów, burmistrzów, studentów, itp., od 23.5.2016.

  8G: Usunąć błogosławieństwo wodą świętą w parlamencie, w instytucjach edukacyjnych i państwowych, jeżeli jest to stosowane w UE, od 24.5.2016

  Artykuł 9:

  9A: Usunąć przysięgę w parlamencie w całej UE, od 25.5.2016.

  9B: Usunąć błogosławieństwo wodą świętą we wszystkich placówkach oświatowych, od 9.1.2016.

  9C: Odwołanie obowiązkowego chrztu dzieci i prowadzenia ksiąg urodzeń, od 09.12.2016.

  9 D: Tworzenie archiwów elektronicznych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, uniwersyteckich i instytucjach o charakterze publicznym, urzędach i ministerstwach we wszystkich krajach Europy, aby wprowadzić system odcisków palców i skanowania tęczówki oka, aby wszyscy obywatele, studenci, nauczyciele, i przywódcy polityczni zostali wprowadzeni do tych systemów na wyżej wspomnianych kryteriach. Realizacja od 27.7.2017 do 29.10.2017.

  Artykuł 10:

  10A: Tworzenie wielonarodowych i nie narodowych armii według standardów NATO, od 30.1.2017, z równoczesnym zniesieniem w UE obowiązkowego okresu służby wojskowej.

  10 B: Elektroniczny podpis dla wszystkich obywateli, w stosunkach z państwem wielonarodowym UE; obywatele rozpoczną te operacje od 30.3.2017.

  Artykuł 11

  11 D: Od dnia 1.05.2016 utworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Reform.

  11 E: Od 01.05.2016 utworzenie Europejskiego Biura do spraw Reform z kapitałem zakładowym 800.000.000 euro.

  11 F: Utworzenie regionalnego Stowarzyszenia Śródziemnomorskiego ze wszystkimi stowarzyszonymi krajami śródziemnomorskimi, od 13.7.2017. Europejski organ koordynujący będzie miał swoją siedzibę na Świętej Górze Athos od 17.12.2017.

  11Z: Utworzenie Biura Ekologicznego do spraw Reform, od 21.11.2016, z siedzibą w Dubrowniku, Chorwacja.

  11.I: Utworzenie Biura do spraw Reformy Nowej Ery (New Age) w Barcelonie, od 22.1.2016

  11.K: Utworzenie nowego Biura Europejskich Reform Religijnych, od 23.11.2016, w koordynacji z centrum religijnym WATYKANU przy pełnej konsultacji i koordynacji z Unią Śródziemnomorską, ONZ, WCC, którego siedziba i biuro znajduje się w Paryżu, od 24.11. 2016.

   

  Podpisano:

  • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
  • Przedstawiciel Rządu Greckiego, Minister Edukacji Andreas Loverdos
  • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
  • Przedstawiciel Świętej Góry, opat Efraim
  • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
  • Dla Patriarchatu Jerozolimy, metropolita Vostryjski Tymoteusz
  • Dla Patriarchatu Aleksandrii, arcybiskup Bazyli Tripolski
  • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
  • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper
  • Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów (WCC), Andre Lodki
  • Dla Kościoła Albanii, metropolita Polikarp Girokastrijski

   

  Staramy się realizować te wszystkie reformy od dnia 1 maja 2016 roku do 16 sierpnia 2020 roku – ze względu na konieczność wniesienia zmian i wprowadzenie NOWEJ ERY od dnia 1 maja 2016 roku.

  Staramy się wprowadzić zmiany również na słynnej Górze Athos w Grecji i utworzyć na niej klasztory wszystkich religii i doktryn oraz klasztory Watykanu. Dążymy do tego ze względu na tych, którzy będą naszymi następcami, żeby zastosować podane wyżej reformy. Ponownie i wielokrotnie modlimy się do Jedynego Boga i jedynego człowieka, aby objawił się On w świecie, aby rozwiązać wszystkie problemy naszej planety (prawdopodobnie modlą się do Antychrysta) …

   

  Tłumaczenie wykonane przez wspólnotę internetową „Prawosławny Apologeta” w 2015 roku.

   

  Źródło:

  http://apologet.spb.ru/ru/

   

   

  Tłumaczył Andrzej Leszczyński

  2.2.2016 r.

  źródło: http://gazetawarszawska.com/94-demo-contents/nwo/3198-tajne-miedzynarodowe-memorandum

 3. mgrabas Says:

  http://przemex.wordpress.com/2016/02/02/pis-realizuje-nowy-porzadek-swiata-na-odcinku-polskim/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s