Nigel Farage o Turcji

Nigel Farage: To jest nie tylko głupie, to jest cholernie niebezpieczne

Opublikowany 11.12.2015

„Jeśli istnieje jeden powód, dla którego Wielka Brytania powinna w tym referendum głosować za opuszczeniem Unii Europejskiej, jest nim szaleństwo integracji politycznej z Turcją.”

► Parlament Europejski, Bruksela – 02 grudnia 2015
► Mówca: Nigel Farage, UKIP, przewodniczący grupy EWDD
► Debata: Szczyt UE-Turcja
► Niebieska karta: Ivo Vajgl, grupa ALDE, Słowenia

Source: http://ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/avservices/copyright/index.cfm?&sitelang=en
http://www.europarl.europa.eu/portal/en/legal-notice

źródło: KarasekUS

Reklamy

Komentarzy 8 to “Nigel Farage o Turcji”

 1. mgrabas Says:

  Nigel Farage: Współczesna implementacja doktryny Breżniewa

  Opublikowany 12.12.2015

  Co zostało tu wyjaśnione na przykładzie Grecji, a także Portugalii, to że kraj jedynie wtedy ma demokratyczne prawa, jeśli sprzyja to temu projektowi. Jeśli nie, prawa te są odbierane.

  ► Parlament Europejski, Strasburg – 27 października 2015 r.
  ► Mówca: Nigel Farage, UKIP, przewodniczący grupy EWDD
  ► Niebieska karta: Marju Lauristin, grupa A&D, Estonia
  ► Debata: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r., w szczególności jeśli chodzi o finansowanie funduszy międzynarodowych, oraz z posiedzenia przywódców poświęconego szlakowi zachodniobałkańskiemu z dnia 25 października 2015 r., oraz przygotowania do szczytu w Valletcie w dniach 11-12 listopada 2015 r.

 2. mgrabas Says:

  Ryszard Legutko o wędrówce ludów

  Opublikowany 12.12.2015

  Jeśli co najmniej jedna trzecia z tych [przewidywanych] 60 milionów ludzi przyjedzie do Europy w najbliższych latach, będziemy mieli nowy średniej wielkości naród na naszym terytorium.

  ► Parlament Europejski, Strasburg – 27 października 2015 r.
  ► Mówca: Ryszard Antoni Legutko, grupa EKR
  ► Debata: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 15 października 2015 r.

 3. mgrabas Says:

  Korwin-Mikke vs niemiecka chadeczka

  Opublikowany 17.12.2015

  Czy Liechtenstein powinien wstąpić do Unii Europejskiej?

  ► Parlament Europejski, Strasburg – 16 grudnia 2015 r.
  ► Mówca: Angelika Niebler, grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  ► Niebieska Karta: Janusz Ryszard Korwin-Mikke, niezrzeszony
  ► Debata: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (17-18 grudnia 2015 r.)

 4. mgrabas Says:

  Nigel Farage: Kolejny zabór władzy

  Opublikowany 18.12.2015

  Za każdym razem, gdy zawodzi polityka Unii Europejskiej, a jest to dosyć często, żąda się więcej centralizacji i więcej Europy

  ► Parlament Europejski, Strasburg – 16 grudnia 2015 r.
  ► Mówca: Nigel Farage, UKIP, przewodniczący grupy EWDD
  ► Niebieska karta: Bernd Lucke, grupa EKR, Niemcy
  ► Debata: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (17-18 grudnia 2015 r.)

 5. mgrabas Says:

  Daniel Hannan: Potrzebujemy wolnego handlu, a nie wspólnego rządu

  Opublikowany 19.12.2015

  Pozostawanie w Unii Europejskiej jest jak bycie w autobusie. Można dosłownie stać w miejscu, ale stoi się w autobusie, a z przodu napisane jest, że jedziesz do Zjednoczonych Stanów Europy. Trzeba wysiąść z autobusu, aby pozostać w miejscu.

  Source: http://moneyweek.com/dan-hannan-interview/

 6. mgrabas Says:

  „Napisane przez rav niedziela, 03.01.2016, 13:23

  Próba zamachu na Nigela Faragea! Lider UKIP cudem uszedł z życiem!


  fot: youtube

  Lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), Nigel Farage, niemal cudem wyszedł cało z zamachu. Życie zawdzięcza umiejętności panowania nad pojazdem w poślizgu.

  Farage wracał swoim Volvo V-70 z Brukseli do domu w hrabstwie Kent, kiedy na francuskiej autostradzie niedaleko Dunkierki odpadło nagle lewe tylne koło. Udało mu się jednak zatrzymać samochód, a następnie wyskoczyć z samochodu na pas zieleni dzielącej jezdnie, by uniknąć pędzących ciężarówek.

  Pracownicy pomocy drogowej powiedzieli mu, że zapewne ma wrogów bowiem śruby mocujące wszystkie koła były poluzowane.

  Wypadek miał miejsce w końcu października ale Farage utrzymywał go w tajemnicy. Opisał go dopiero teraz na konkretne pytanie gazety Mail on Sunday, która uzyskała potwierdzenie zdarzenia i jego okoliczności od francuskiej policji.

  Zdaniem policjantów nie zdarza się, aby śruby we wszystkich kolach były poluzowane. Liderowi UKIP już kilkakrotnie grożono śmiercią.

  (rav)”

  źródło: http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/4929-proba-zamachu-na-nigela-faragea-lider-ukip-cudem-uszedl-z-zyciem

  • mgrabas Says:

   „Posted by Włodek Kuliński – Wirtualna Polonia w dniu 2010-06-26

   Pamięci Filipa Adwenta

   Filip Adwent był człowiekiem, który czynił wszystko, by obronić Polskę przed uwikłaniem w sidła Unii Europejskiej. W 2005 r. zginął tragicznie w „wypadku samochodowym”, który podobnie jak inne tego typu „wypadki” będzie musiał czekać na właściwe wyjaśnienie chyba do Sądu Ostatecznego. Niezależnie od tego, czy Polskę da się obudzić, czy już nie, należy przypomnieć przestrogi kierowane do nas przez Filipa Adwenta w kontekście akcesji do UE.

   Filip Adwent – lekarz, społecznik, eurodeputowany, całym życiem oddany Polsce. W ciemnych czasach PRL organizował we Francji konwoje z darami dla rodaków w kraju. Wolna Polska była jego marzeniem i dążeniem, dlatego tak silnie dostrzegał zagrożenia polskiej państwowości płynące ze strony Unii Europejskiej. Pochylmy się nad jego książką pt. „Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski”, w której kładł nacisk na konieczność przejrzenia Narodu i dostrzeżenia, że Europa mogła być zjednoczona na gruncie zasad chrześcijańskich, jako Europa Ojczyzn, w której każdy naród zachowuje własną tożsamość i suwerenność. Tymczasem w Unii Europejskiej chodzi o coś innego: o stworzenie „superpaństwa”, w którym nie liczą się ani wartości chrześcijańskie, ani prawa narodów, ani suwerenność państw, tylko interes machiny biurokratycznej. Polacy – wskazywał – powinni odróżniać dwa pojęcia: „Unia Europejska” i „zjednoczona Europa”. Cyniczna prounijna propaganda celowo zaciera różnicę między tymi dwiema rzeczywistościami, wprowadzając zamęt i dezinformację. Filip Adwent wskazywał dokładnie, na czym polega utrata suwerenności po wstąpieniu do UE. Dzieje się to nie poprzez formalną deklarację, lecz na mocy zmiany obiektywnych stosunków prawnych – prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem państwowym; decyzje w Unii podejmowane są większością głosów; Unia ewoluuje w kierunku superpaństwa; wspólna waluta euro ma zastąpić złotego.
   Adwent konsekwentnie rozprawił się z argumentami o prounijnej motywacji rzekomo wynikającej z wiary. Według niego, ta propaganda miała na celu przekonanie wierzących, aby opowiedzieli się w referendum za przystąpieniem do Unii. Była ona na tyle podstępna i przebiegła, że dali się na nią nabrać nawet niektórzy wyżej postawieni duchowni. Adwent ostrzegał także przed poważnym niebezpieczeństwem, jakie grozi Polsce ze strony Niemiec. „To państwo posługuje się organizmem prawnym i ekonomicznym Unii, aby odzyskać tzw. tereny ‚utracone’ czyli polskie ‚ziemie odzyskane’” Planują to dokonać pod szyldem Unii, w sposób legalny, ‚demokratyczny’, bezbolesny” – wskazywał.
   Filip Adwent ostatnie lata swojego życia poświęcił wzywaniu do czujności i rozwagi w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa dla Polski ze strony Unii Europejskiej. Apelował też o obronę naszej godności. Zauważał: „Możemy być pewni, że w Unii Europejskiej szczęścia nie znajdziemy, bo w Unii zagubił się człowiek, rozmyła się duchowość”. Rozumiał potrzebę zachowania prawdziwego dziedzictwa Europy związanego z chrześcijaństwem. „Niech Polska stanie murem w obronie własnej i ogólnoludzkiej godności, niech nie pozwoli wrogowi wkroczyć na jej ziemię, niech zatrzyma tę destrukcyjną falę degeneracji człowieka na terenie Unii Europejskiej, tak samo jak w 1920 r. zatrzymała pod Warszawą zalewającą ją falę bolszewizmu. To dopiero jest wyzwanie! To jest rzeczywista pomoc, którą możemy ofiarować Europie! ‚Za godność naszą i waszą!’”.
   Warto przy okazji przypomnieć, że istnieją zasady prawa naturalnego, czyli Prawa Bożego, których nie możemy zmienić ani odrzucić. Takim nienaruszalnym prawem jest duchowe dziedzictwo karmione Ewangelią, w którym osoba ludzka odnajduje źródło i głębię swej tożsamości, godności i świętości swego powołania. To wszystko składa się na treść tego nietykalnego antropologicznego bogactwa, któremu na imię Polska. Tego wszystkiego nie można sprzedać ani zamienić na euro. Filip Adwent rozumiał tę prawdę i zaświadczył o niej całym swoim życiem.
   Niech w zadumę wprowadzi nas wiersz Kazimierza Józefa Węgrzyna:

   „Pamięci Filipa Adwenta”

   Wieczne odpoczywanie
   daj Mu Dobry Panie!
   za wielki trud dla Polski –
   za miłość do ludzi
   za ten głośny krzyk trwogi
   nad naszą Ojczyzną
   którym sumienia uśpione
   w nas odważnie budził
   Wieczne odpoczywanie
   daj Mu Dobry Panie. (…)
   (Krwotok, Kubalonka 2007, s. 53).
   Ks. Jerzy Bajda”

   źródło: http://wirtualnapolonia.com/2010/06/26/pamieci-filipa-adwenta/


   od mg: spotkałem Filipa Adwenta w Przeworsku gdy osobiście zawieszał swój plakat wyborczy na starej akacji obok dworca PKP, podszedłem i zwróciłem Mu uwagę że to żywe drzewo i pokazałem Mu jak już inni kandydaci okaleczyli je gwoździami, za pomocą których powiesili swoje plakaty; Filip Adwent uśmiechnął się i pokazał mi, że On tak nie robi, swój plakat zawiesił na drzewie za pomocą przezroczystej taśmy klejącej
   przez tamtą rozmowę przy akacji dobrze zapamiętałem tego skromnego i przyjaznego człowieka
   ucieszyłem się, że właśnie Jemu udało się zostać posłem PE
   jakiś czas później media podały, że Filip Adwent nie żyje, „zginął w tragicznym wypadku samochodowym„!


   Filip Adwent
   fot. arch. prywatne
   źródło: http://magazynfamilia.pl/drukuj/Wyrazny_niezatarty_slad,1533,128.html

 7. mgrabas Says:

  http://xebola.wordpress.com/2016/01/06/turcja-odpowiada-za-wybuch-wojny-w-syrii-jej-sojusznicy-z-nato-kryja-kumpla-a-tusk-zaprasza-do-unii/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s