Czy twoja gmina przyjmie tzw. uchodźców? Akcja ndie.pl o dostęp do informacji publicznej!

„Posted by Administrator on paź – 1 – 2015

Czy twoja gmina przyjmie tzw. uchodźców?

Akcja ndie.pl o dostęp do informacji publicznej!

Wojewodowie kierują do samorządów pytania, ilu uchodźców mogą przyjąć. Część odmawia, są to jednak nadal nieliczni, dlatego chcemy zachęcić Państwa do postawy obywatelskiej – wysyłanie maili do samorządowców z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat przyjęcia tzw. uchodźców.

Gminy/Miasta, które wyrażą chęć przyjmowania tzw. uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu powinni spotkać się z protestami lokalnych środowisk i utratą mandatu przy najbliższych wyborach samorządowych. Jeśli będzie taka możliwość, chętnie z kamerą wybierzemy się do urzędu miasta bądź gminy – jesteśmy bardzo zainteresowani, jak będą tłumaczyć się samorządowcy, którzy zamierzają przyjąć obcych kulturowo „uchodźców”.

Prosimy w tej sprawie kontaktować się z nami na adres e-mail: kontakt@ndie.pl

Poniżej przedstawiamy wzór przykładowego pisma:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko,
adres zamieszkania
email

Wójt/Burmistrz/Prezydent *
Gminy/Miasta *
……………………………………………

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 782) wnoszę o udostępnienie następujących informacji dotyczących ewentualnego/planowanego przyjęcia tzw. uchodźców na terenie gminy/miasta *:

– czy władze gminy/miasta* mając na uwadze sytuację finansową oraz sprzeciw mieszkańców zamierzają wzorem innych odmówić wojewodzie przyjmowania jakichkolwiek tzw. uchodźców,
– jaką liczbę tzw. uchodźców gmina/miasto* zamierza przyjąć,
– jakie obiekty gminne/miejskie* mają zostać udostępnione uchodźcom.
– czy w związku z tzw. uchodźcami planowana jest eksmisja (wypowiedzenie umów) osobom zajmującym mieszkania komunalne i socjalne,
– czy planowane jest przyznawanie tzw. uchodźcom mieszkań komunalnych bądź socjalnych z pominięciem kolejki oczekujących,
– czy planowane jest wspieranie tzw. uchodźców zasiłkami pochodzącymi z kasy gminy/miasta*,
– czy planowana są konfiskaty bądź zajęcia mienia prywatnego na potrzeby tzw. uchodźców,
– czy planowane jest zwiększenie liczebności klas szkolnych bądź ich łączenie w celu przyjęcia tzw. uchodźców,
– czy planowane jest i w jakiej liczbie przeznaczenie na potrzeby tzw. uchodźców obiektów szkolnych lub Państwowej/Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie powyższych informacji na podany adres mailowy.

* Niepotrzebne skreślić

źródło: http://ndie.pl/czy-twoja-gmina-przyjmie-tzw-uchodzcow-akcja-ndie-pl-o-dostep-do-informacji-publicznej/

Reklamy

Komentarze 3 to “Czy twoja gmina przyjmie tzw. uchodźców? Akcja ndie.pl o dostęp do informacji publicznej!”

 1. mgrabas Says:

  „13.10 10:33

  W gminach nie ma miejsca dla uchodźców

  Samorządy nie są przygotowane na przyjęcie uchodźców – takie są wnioski z ankiety, sporządzonej na potrzeby Ministerstwa Pracy. „Rzeczpospolita” informuje, że jeśli rząd nie namówi gmin do lokacji imigrantów z Syrii, wyda ponad 35 mln złotych z budżetu.

  Badanie nie pozostawia wątpliwości – samorządy nie mają środków, by przyjąć rodziny z Afryki i Bliskiego Wschodu i deklarują nikłą liczbę miejsc zakwaterowania dla nich. Pierwsze grupy uciekinierów przyjadą do Polski w 2016 roku – w ciągu pierwszych miesięcy będzie ich 6.5 tysiąca. Urząd do spraw Cudzoziemców zapewniał, że samorządy nie będą zmuszane do pomocy imigrantom.

  I do niej kompletnie się nie palą. Wojewodowie na prośbę resortu pracy zlecili w gminach ankiety z pytaniami, czy są w stanie przyjąć uchodźców i jaką konkretnie ich liczbę. Cząstkowe wyniki sondażu podał „Dziennik Gazeta Prawna”. W województwie kujawsko-pomorskim w 142 gminach ze 144, zadeklarowano pomoc dla… 20 imigrantów. Z województwa zachodniopomorskiego spłynęło 66 odpowiedzi na 114 oczekiwanych. Tylko 7 tamtejszych gmin jest w stanie zakwaterować potrzebujących z Syrii, łącznie ok. 170 osób.

  Na Śląsku wśród 73 gmin, tylko dwie dały zielone światło na sprowadzenie uchodźców. Proponują przyjęcie 8 osób.

  – Pomoc cudzoziemcom to zadanie państwa, nie samorządów – odpowiada „Rzeczpospolitej” Monika Chylaszek, rzecznik prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

  Największym problemem dla uchodźców może okazać się oczekiwanie na mieszkanie. A władze mogą przyznawać lokale komunalne i socjalne wyłącznie mieszkańcom. W wielu gminach wiejskich takich mieszkań po prostu nie ma. Rząd stara się namówić samorządy do pomocy, bowiem politycy zdają sobie sprawę, że koszty przedsięwzięcia będą ogromne. Jeśli dojdzie do procederu łączenia rodzin, imigrantów będzie w Polsce 10 razy więcej, niż zakładano. Średni koszt utrzymania uchodźcy dzisiaj to wydatek ok. 4 tys. złotych, dodatkowo prawie 1000 zł na zasiłki i dożywianie dzieci w szkołach.

  „Rzeczpospolita” informuje, że wynajęcie mieszkania przez imigranta nie będzie takie proste, bowiem właściciele niechętnie będą zawierali z nimi umowy i mogą podnosić opłaty.

  Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita.”

  źródło: http://newsroom.salon24.pl/673682,w-gminach-nie-ma-miejsca-dla-uchodzcow

  „WAWA13.10 10:53

  @Autor
  Polacy czekają w kolejce latami na przydział mieszkań komunalnych, nie widzę , żadnego powodu by „uchodźcy” dostawali je poza kolejnością!!! taka polityka tylko zachęca do nielegalnej emigracji”

  źródło: http://newsroom.salon24.pl/673682,w-gminach-nie-ma-miejsca-dla-uchodzcow#comment_10786071

  „YGREK200013.10 12:03

  @

  image

  żródło: http://newsroom.salon24.pl/673682,w-gminach-nie-ma-miejsca-dla-uchodzcow#comment_10786300

  „YGREK200013.10 12:04

  @

  image

  żródło: http://newsroom.salon24.pl/673682,w-gminach-nie-ma-miejsca-dla-uchodzcow#comment_10786301

 2. mgrabas Says:

  „akt. 19.10.2015, 17:22

  Samorządy z Podkarpacia przeciwne przyjmowaniu uchodźców

  Żadna z podkarpackich gmin nie wyraziła woli przyjęcia uchodźców. Samorządy tłumaczą to głównie brakiem wolnych mieszkań, w których mogliby zamieszkać uchodźcy, oraz problemami finansowymi. Są także głosy wyrażające obawę i lęk przed inną kulturą i religią uchodźców.

  (…)

  Pismo do podkarpackich samorządowców, z pytaniem o możliwość ewentualnego przyjęcia uchodźców relokowanych i przesiedlonych, wysłała po koniec września – na prośbę resortu pracy i polityki społecznej – wojewoda podkarpacki.

  Jak poinformowała Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz z biura prasowego wojewody podkarpackiego na 160 wysłanych pism odpowiedziało 28 gmin żadna nie wyraziła gotowości przyjęcia uchodźców. 11 gmin w ogóle nie podało przyczyn negatywnego stanowiska.

  -Gminy nie miały obowiązku przekazywania odpowiedzi negatywnych – wyjaśniła Kwiatanowska-Rodkiewicz. Dodała, że brak odpowiedzi od pozostałych samorządów traktowany jest także jako negatywne stanowisko w sprawie przyjęcia uchodźców.

  Najczęściej podawanym powodem braku gotowości przyjęcia uchodźców są braki mieszkań socjalnych czy komunalnych, oraz problemy finansowe. Te przyczyny podał m.in. Dynów wyjaśniając brak deklaracji przyjęcia uchodźców. Włodarze tego miasta w odpowiedzi udzielonej wojewodzie zapewnili jednocześnie, że pozytywnie oceniają starania polskich władz w sprawie przyjęcia przez Polskę uchodźców.

  Przyjęciem uchodźców nie są zainteresowane też władze Przemyśla. Rzecznik tamtejszego urzędu miasta Witold Wołczyk powiedział, że jednym z głównych powodów dla których miasto nie jest gotowe przyjąć uchodźców jest brak informacji o skali pomocy finansowej zarówno ze strony państwa jak i UE. Drugi powód to brak możliwości lokalowych.

  -Nie mamy mieszkań dla mieszkańców miasta, a tym bardziej dla uchodźców. Kolejka oczekujących jest bardzo długa, niektórzy czekają nawet po 5-7 lat – wyjaśnił Wołczyk.

  O problemach lokalowych mówił też zastępca burmistrza podrzeszowskiej Boguchwały Piotr Klimczak (Boguchwała znalazła się wśród tych samorządów, które nie odpowiedziały na pismo wojewody).

  Przypomniał, że wiele lat temu w gminie przyjęto rodzinę z Kazachstanu, która się usamodzielniła, wybudowała własny dom, a ich dzieci założyły już własne rodziny.

  -Dwa lata temu też mieliśmy wolę udzielania pomocy i opracowaliśmy program. Jednak sposób dofinansowania ze strony państwa jest tak mizerny, że w zasadzie cały program pomocy musielibyśmy zrealizować sami, a nas nie stać na to – wyjaśnił Klimczak.

  Z kolei miasto Krosno zapewniło, że solidaryzuje się z ideą pomocową, „ale ma świadomość, iż deklaracja pomocy humanitarnej wiąże się z odpowiedzialnością w sferze jej realizacji, podkreślając, iż tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga rozwiązań systemowych, w tym zapewnienia dużego wkładu finansowego”.

  Gminy wskazywały także na duże bezrobocie i związaną z tym niemożność zapewnienia stałych miejsc pracy uchodźcom. Jak wyjaśniały praca pomogłaby w ich aktywizacji zawodowej i szybszym przystosowaniu się do życia w naszym kraju.

  Ten argument wysunął m.in. Jarosław. Władze tego miasta wyraziły jednocześnie „zrozumienie trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się osoby zmuszone do opuszczenia swoich krajów w ucieczce przed wojną bądź innymi zagrożeniami”. Jednak – jak argumentowano – problemy mieszkaniowe i problemy na rynku pracy uniemożliwiają im zagwarantowanie godziwych warunków pobytu uchodźców.

  Natomiast burmistrz Sokołowa Młp. Andrzej Ożóg uważa, że te powody podawane przez samorządy są drugorzędne. W jego opinii włodarze, prawdopodobnie ze względu na poprawność polityczną, nie chcą podawać prawdziwych przyczyn odmowy przyjęcia uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki.

  -Ludzie się obawiają i nie chcą, żeby w pobliżu ich domów, w ich miejscowości zamieszkali muzułmanie. Boją się ze względu na ich odmienność kulturową, religijną. Zwłaszcza, jak się słyszy, że z takimi problemami zmagają się inne kraje europejskie, gdzie są duże grupy muzułmanów, jak Niemcy, Francja, Anglia – mówił Ożóg.

  Dodał, że mieszkańcy Sokołowa kategorycznie sprzeciwili się przyjęciu uchodźców. Takie opinie pojawiły się przede wszystkim na oficjalnym profilu urzędu gminy i miasta na Facebooku, ale także w rozmowach z mieszkańcami poszczególnych gmin. Ożóg zaznaczył, że nie było ani jednej pozytywnej opinii, ani jednego głosu „na tak” mieszkańców na temat przyjęcia uchodźców.

  Zastrzegł jednocześnie, że nie ma takich negatywnych odczuć, jeżeli jest mowa o przyjmowaniu np. Polaków z ukraińskiego Donbasu.

  Biuro prasowe wojewody podkarpackiego podkreśliło, że pytanie skierowane do samorządów miało charakter orientacyjny, a odpowiedzi nie są traktowane jako wiążące deklaracje. Zebrane informacje urząd przekaże do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, „jako odpowiedź na zapytanie”. ”

  źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Samorzady-z-Podkarpacia-przeciwne-przyjmowaniu-uchodzcow,wid,17918208,wiadomosc.html?ticaid=115df3

  „~Sprawiedliwy

  Niech Pani Kopacz wezmie do siebie uchodźców corka Pani Kopacz druga rodzine i juz 15 osob ma gdzie mieszkać. Następnie Stefan N z Lodzi nie wezmie do siebie ze dwie rodziny i zwolennicy Peolandii niech wezmą po kilka osob. Ciesze sie ze nareszcie Polacy zaczeli myslec.”

  źródło: jeden z komentarzy pod powyższym artykułem

 3. mgrabas Says:

  źródło: http://wirtualnapolonia.com/2015/11/14/wlodek-kulinski-komentarz-z-wieza-eiffla/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s