Z mieszanymi uczuciami obserwuję tę inicjatywę, chcącą „dobrze”, ale od początku wadliwą.

Popierał bym ich całym sercem gdyby tylko nie dawali się tak wpuszczać w maliny, nie wiem przez kogo – KRK, Brauna, żydostwo, masonerię, a może przez agentów Opus Dei, albo przez własną skłonność do grzechu głupoty robienia sobie bożków z Chrystusa i Marii, czynienia Ich obrazów, rzeźb, figurek, pomników, czego wyraźny zakaz zawarł Stwórca w Biblii… :(

Osoby te identyfikując się wyłącznie z KRK i niebiblijnymi, populistycznymi hasłami chcą ukonstytuować się w imieniu wszystkich Polaków, którym chcą nawet odebrać prawa do wyrażenia swej woli w referendach, a nawet w imieniu katolickiego (takiego z koroną, berłem i aureolą) „Chrystusa„!

http://www.ojczyzna.org/zasoby_www/KOMPILACJE_-_DO_NAGRANIA_I_ODTWARZANIA_W_DVD/FILMY_PRAWDY/DODATEK/FILMY_PRAWDY/3)%20P.P.%20DVD%20DISC/8)%20RELIGIA/02.Jak%20przezwyci%C4%99%C5%BCy%C4%87%20plany%20wroga/2)%20Intronizacja%20Chrystusa/3)%20CHRYSTUS%20KR%C3%93L/7)%20Obrazy/++.Krol%20Polski1.jpg

Stają się kolejną smutną karykaturą chrześcijaństwa, którym nie są, bo katolicyzm to niestety światowa religia i system dogmatycznego fanatyzmu, nie znoszący dialogu o prawdzie biblijnej.

Chociaż jak najbardziej słusznie dostrzegają nielegalność PRL-owskich władz, ale przez to, że reprezentują swoje, w moim przekonaniu, skrajnie błędne przekonanie, że działają w imieniu Jezusa Chrystusa, którego chcą zredukować i to zaocznie, do roli monarchy państwa polskiego, popełniają poważne sprzeniewierzenie się woli samego Boga i na tym chcą budować!

Nie wiem czy mają świadomość swojego fanatyzmu i śmieszności i zastanawiam się dlaczego są tak ograniczeni w widzeniu siebie samych, że z góry skazują się na niepowodzenie stawiając na fanatyzm i patrzenie przez okulary katolickie zamiast budować na prawdziwym Chrystusie i Jego woli zawartej przecież prostym językiem w Biblii.

Oto zapis obrad Sejmu Walnego sejmików ziemskich.

Sejm Walny w Niepołomicach 3-4 październik 2015 – dzień 1-szy – 3.10.2015

W komentarzach pod tym wpisem będę umieszczać spostrzeżenia i przemyślenia, które być może pomogą dostrzec to czego oni albo nie rozumieją, albo nie widzą, albo nie chcą zobaczyć w świetle prawdy.

od mg: opublikowano już podsumowanie tego dwudniowego posiedzenia Sejmu Walnego: 20151008 – KOMUNIKAT – PO SEJMIE WALNYM W NIEPOLOMICACH
plik pdf można skopiować z adresu: 20151008 – KOMUNIKAT – PO SEJMIE WALNYM W NIEPOLOMICACH.pdf

Reklamy

Komentarzy 17 to “Z mieszanymi uczuciami obserwuję tę inicjatywę, chcącą „dobrze”, ale od początku wadliwą.”

 1. mgrabas Says:

  czy Sejm Walny przypadkowo, nieświadomie, zajął się troszczeniem o interes KRK i budowaniem państwa religijnego ZAMIAST skupić się wyłącznie na odzyskaniu przez Polskę suwerenności (wszelkiej suwerenności – od UE, Izraela, Watykanu i jakiegokolwiek innego państwa, organizacji, kościoła, partii czy jakiejkolwiek innej grupy OBCYCH interesów)?

  • mgrabas Says:

   „Kiryn Kokoś 12.10.2015
   +MMaaddeelleeiinnee
   Ale państwo nie może nakazać nikomu wierzenia w Chrystusa i Jego królowanie ani uważania się za Jego poddanego!
   Kto tu mówi o jakimś rugowaniu? Co mnie obchodzą masoni i ich pomysły? To, co przyjmują czy odrzucają narody i społeczności, i ludzie w kwestii wierzeń i światopoglądu NIE JEST SPRAWĄ PAŃSTWA. Sprawą państwa jest PRAWO oparte na światopoglądzie tych, którzy je stanowią, ale nie narzucające nikomu tego światopoglądu. Czy to tak trudno zrozumieć? PAŃSTWO NAKAZUJE NIE KRAŚĆ, BO CI, KTÓRZY USTANOWILI TAKIE PRAWO, WIERZYLI, ŻE BÓG NIE ŻYCZY SOBIE KRADZIEŻY, ale nie znaczy to, że państwo ma wszystkich kontrolować, czy wierzą tak samo. OBOJĘTNIE, W CO KTO WIERZY, MA NIE KRAŚĆ, BO TAKIE JEST PRAWO. I koniec. Muzułmanin czy katolik – nie wolno mu ucinać dzieciom łechtaczek, podżynać gardeł ani palić niewiernych na stosie. Proste. ŁĄCZENIE SPRAW ŚWIATOPOGLĄDOWYCH Z SIŁĄ PAŃSTWA PROWADZI DO POWSTANIA CZEGOŚ, CO APOKALIPSA JANA NAZYWA BESTIĄ – RELIGIJNO-POLITYCZNEGO SYSTEMU PRZEŚLADOWCZEGO, KTÓRY UZURPUJE SOBIE MIEJSCE BOGA-SĘDZIEGO I FERUJE WYROKI NA TYCH, KTÓRZY NIE DOSTOSOWUJĄ SIĘ DO PRZYJĘTEGO ŚWIATOPOGLĄDU. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak państwo neutralne światopoglądowo, bo PRAWO MUSI BYĆ OPARTE NA OKREŚLONYM ŚWIATOPOGLĄDZIE, ale PAŃSTWO MUSI BYĆ NEUTRALNE WOBEC ŚWIATOPOGLĄDU OBYWATELI, o ile przestrzegają prawa. Wniosek? PRAWO NIE MOŻE NARZUCAĆ ŚWIATOPOGLĄDU. W średniowieczu tego nie rozumieli i dzisiaj najwyraźniej też niektórzy nie mogą pojąć…

   źródło: komentarze na YouTube pod tym filmem


   „Kiryn Kokoś 16.10.2015
   +MMaaddeelleeiinnee

   Zapewne myślimy (marzymy) o tym samym, a dyskusja toczy się o pryncypiach, ale są one dość ważne, więc pozwalam się jeszcze raz wtrącić.
   Otóż państwo nie może być ani „chrześcijańskie”, ani „świeckie”, gdyż kategoria religijna nie ma zastosowania do państwa. To tak, jakby ktoś sobie wymyślił „katolicki silnik odrzutowy” albo „islamską szczoteczkę do zębów” czy „świeckie chusteczki do nosa”. PAŃSTWO TO JEST FIRMA, KTÓREJ NARÓD/KRÓL/PARLAMENT itp. powierza zarządzanie krajem. I tyle. Oczywiście firma ta rekrutuje się z narodu, działa na jego terenie i za jego środki, a więc jest z nim ściśle związana, ale NA GRUNCIE PRAWA STANOWI ODRĘBNY PODMIOT.
   NARÓD MOŻE BYĆ CHRZEŚCIJAŃSKI. NARÓD MOŻE UCZYNIĆ SWÓJ KRAJ KRAJEM CHRZEŚCIJAŃSKIM, ale rury kanalizacyjne, asfalt i państwo nie są ani chrześcijańskie, ani katolickie, ani świeckie, ani ateistyczne. A jeśli ktoś im próbuje nadać cezurę religijną, to tak, jakby sobie ochrzcił psa czy kota albo nazwał swój stół św. Tomaszem…

   Oczywiście jako chrześcijanie nie mamy prawa tolerować w naszym kraju znęcania się nad dziećmi, handlu niewolnikami itd. itp. Nasz kraj mamy zmieniać przykładem, perswazją, ale także USTANAWIANIEM I EGZEKWOWANIEM PRAWA tak, by odzwierciedlał chrześcijańskie zasady wynikające z Prawa Bożego i Ewangelii. W tym celu oczywiście możemy odwoływać się do wartości RELIGIJNYCH, ale Z SAMEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA WYNIKA, ŻE NIE WOLNO NAM NIKOMU NARZUCAĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA, BO CHRZEŚCIJAŃSTWO JEST PRYWATNĄ SPRAWĄ MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A BOGIEM. Oczywiście ja, ty i każdy, kto mieszka w chrześcijańskim kraju ma prawo WYRAŻAĆ SWÓJ PRYWATNY STOSUNEK DO BOGA, BLIŹNIEGO I ŚWIATA, ale nie może tego żądać od innych, a tym bardziej nakazywać im, JAKI MA BYĆ ICH STOSUNEK do ww. Ponieważ zaś państwo jest firmą, z której usług korzysta się obligatoryjnie pozostając na terenie jurysdykcji tegoż, należy ZDEFINIOWAĆ W FORMIE PRAWA umowę między jednostką i rodziną a państwem tak, by wiara, religia i wyznawane wartości NIE BYŁY WARUNKIEM KONIECZNYM AKCEPTACJI TEGO PRAWA, tzn. żeby każdy mógł stosować się do tego prawa bez uczestniczenia w wierze i religii tych, którzy je ustanowili. Słowem, wymaga to starannego oddzielenia w prawie wiary i religii od WARTOŚCI I ZASAD, które z nich wynikają, a które w państwie mają zastosowanie uniwersalne. TAKIE PAŃSTWO NIE MA ŻADNEJ WŁADZY NAD SUMIENIEM, SERCEM ANI UMYSŁEM ORAZ WOLNOŚCIĄ człowieka, pod warunkiem, że PRZESTRZEGA ON PRAWA. I to jest jasna, uczciwa umowa społeczna, nieprawdaż?”

   źródło: komentarze na YouTube pod tym filmem

 2. mgrabas Says:

  OSTRZEGAM TEN SEJM WALNY PRZED PÓJŚCIEM NA MANOWCE ZA RELIGIJNYMI INTERESAMI DUCHOWIEŃSTWA KATOLICKIEGO CZY NAWET WATYKAŃSKIEGO (MOSOŃSKO-JEZUICKIEGO) ZAMIAST SKUPIENIA SIĘ NA DRODZE KU SUWERENNOŚCI I ODPARTYJNIENIU POLSKI!!!
  na przykładzie islamu lub izraelskiego syjonizmu wobec Palestyny, lub walk katolików i protestantów na wyspach brytyjskich, albo na przykładzie dawnych inkwizycji, stosów, tortur, masakr religijnych wyraźnie widać do czego prowadzi budowanie państwa na religijnym fanatyzmie
  Jezus Chrystus całkowicie sprzeciwił się takim ludzkim pomysłom przemocy, pozostawił w sprawach osobistych przekonań każdemu człowiekowi wolny wybór i był jak najdalej od narzucania komukolwiek światopoglądu, również był jednoznacznie przeciwny dążeniom do bogacenia się, a tym bardziej budowanie materialnej potęgi „kościoła” czy „kościołów” bo to dążenie jest całkowitym zaprzeczeniem chrześcijaństwa, jakie reprezentował swoją skromną osobą i postawą Jezus Chrystus
  ruchy intronizacyjne, maryjne, religijne są po prostu bałwochwalstwem raniącym i obrażającym Boga, który zupełnie innych postaw i aktywności oczekuje od chrześcijan – wystarczy przeczytać Nowy Testament i wpatrzyć się w dzieci…
  ODDAWANIE KOŚCIOŁOWI MAJĄTKU JEST NIEGODZIWOŚCIĄ WOBEC TYCH, OD KTÓRYCH KOŚCIÓŁ KATOLICKI BEZPRAWNIE I W SPOSÓB SKRAJNIE WYRACHOWANY I NIELUDZKI TEN MAJĄTEK WYŁUDZIŁ, SPRZEDAJĄC ODPUSTY, STRASZĄC PIEKŁEM, POWOŁUJĄC SIĘ NA AUTORYTET JEZUSA CHRYSTUSA, A NIE MAJĄC DO TEGO LEGITYMACJI OD TEGOŻ JEZUSA CHRYSTUSA.

  P.S. KRK i papiestwo swój autorytet uzasadnia powoływaniem się na rzekome słowa Jezusa wypowiedziane Piotrowi, jakoby Piotr był mianowany papieżem, a tak nie jest. Można się o tym przekonać wyjaśniając kwestię hebrajskiego znaczenia słowa „Kefas” tłumaczonego w grece na „Petros”.
  Używając Podręcznego Słownika Hebrajsko Polskiego i Aramejsko Polskiego ks. Piotra Briksa powstają poważne wątpliwości, czy rzeczywiście „Kefas” oznacza skałę lub kamień. Hebrajskie słowo „skała” jest na str. 196; czyta się – „cor”.
  Słowo „kamień” jest na str. 19 czyta się – „eben”
  Słowo „Kefas” albo niespolszczone „Kefa” jest na str. 167.
  Dowiadujemy się tam, że oznacza „dłoń ; ręka…” natomiast znaczenie jako „skała” jest pochodzenia aramejskiego. Okazuje się jednak, że w tym samym słowniku w części aramejskiej słowo „Kefa” nie występuje wogóle, ani nie ma słowa podobnego.
  Aramejskie słowo „skała” czyta się – „tor” str. 401.
  Kamień to „eben” tak samo jak w hebrajskim str. 391.
  Trzeba by się zastanowić, czy Izraelici mimo że używali jęz. aramejskiego przyjmowali obce imiona. Wiemy, że imię było dla Izraelity czymś bardzo ważnym, przeważnie albo zawsze coś oznaczało. Widzimy to na przykładzie nadawania imienia Janowi Chrzcicielowi. W Nowym Testamencie zauważamy występowanie imion używanych w dawnych czasach historii Izraela.
  Wydaje się, że zapożyczanie imion z innego wrogiego narodu byłoby, nie do pomyślenia, czymś równoznacznym ze zdradą tożsamości narodowej.
  Należy też zauważyć, że Paweł w swoich listach zawsze używa słowa „Kefas” nigdy nie tłumaczy go na greckie „Petros”.
  Jeżeli rzeczywiście słowo „Kefas” znaczy ręka to wypowiedź Chrystusa wydawała by mi się zupełnie logiczna, gdyż ręka kojarzy się nam z budowaniem, czyli pracą jaka czekała apostoła Szymona.
  Słowo „Skała” używane jest wielokrotnie w odniesieniu do Boga,
  Paweł używa go w odniesieniu do Chrystusa. Chrystus używa go w przypowieści o budownictwie na skale – jako solidnym fundamencie.
  Niektórzy uważają, że „Piotr” oznacza „kamień”, ale gdyby tak było w grece musiałoby być użyte słowo „litos”.

  Trzeba WYBRAĆ: ALBO Sejm Walny będzie służyć interesowi Polski, ALBO interesom KRK, a TE INTERESY SĄ ZE SOBĄ SPRZECZNE! Oto dowód: KRK ZAMIAST PRZESTRZEC I OBRONIĆ Polskę przed UE, POPCHAŁ Polaków do ODDANIA suwerenności Polski W NIEWOLĘ UE, bo UE obiecała duchowieństwu KRK korzyści majątkowe za to. Drugi dowód: KRK naganiał do głosowania na syjonistyczny PIS, służący interesom IZRAELA, a nie Polski. http://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE
  Trzeci dowód i kolejne…: KRK MILCZY wobec obecności w Polsce obcych wojsk imperialistycznego NATO, MILCZY wobec ustaw PRZYMUSU szczepionkowego, MILCZY wobec ludobójczej polityki IZRAELA, milczy wobec antypolskich roszczeń żydostwa i MILCZY ZAMIAST GŁOŚNO NAWOŁYWAĆ DO SPRZECIWU wobec właśnie dokonywanego na Europę zamachu poprzez politykę masonerii i żydostwa powodującą sprowadzanie zalewu islamistów do Europy!

  Dlatego teraz ze smutkiem też wyraźnie to widzę, że Sejm Walny BARDZIEJ pilnuje interesu KRK niż suwerenności Polski…

  • mgrabas Says:

   „Michael Oskroba 11.10.2015
   5:58 Powitanie Konrada. (…)
   24:20 Konrad kandyduje na czwartego wicemarszałka
   39:30 Sejm ma Herb
   42:30 Sejm szuka Hymnu
   43:44 Sejm szuka Króla
   44:10 Sejm potrzebuje kasy
   45:00 Lista Uchwał Sejmu w Niepołomicach
   58:00 Niezgoda z obecnym Kościołem i Episkopatem
   1:02:00 Poszukiwanie Komisji ds. Gospodarki
   1:05:00 Sejm nadal szuka Króla
   1:08:00 Poszukiwanie Masonów
   1:12:47 Poszukiwanie Opcji Niemieckiej
   1:17:50 Wyjście z UE i anulowanie Traktatu Lizbońskiego
   1:25:00 Sejm chce odebrać skradzione ziemie
   1:35:00 Strach przed GMO
   1:49:30 Strach przed Invitro, Gender, Szczepionkami
   1:51:20 Jesteśmy ważni, nie ma szans aby pan z Lublina się sprzeciwił sprzeciwianiu się przeciw GMO.
   1:55:00 Strach przed kulturą żydowską
   1:57:25 Strach przed masonerią
   1:59:50 Jesteśmy bogami (Lach jest bogiem dla Persów)
   2:03:00 Straszenie Islamizmem
   2:06:00 Jak nie płacisz to nie jesz.
   2:11:55 Wzorujmy się na Żydach i Amerykanach Czy on naprawdę to powiedział?
   2:15:12 Budujemy piramidę finansową
   2:19:00 A pan płacił?
   2:20:10 Dziadek ratuje sytuację przedstawiając prawdę o życiu.
   2:25:30 Sejm nadal szuka Króla
   2:29:35 Kolejny głos rozsądku. Czemu lepiej przestać szukać Króla
   2:34:36 Wypowiedź nowego Leppera.
   2:44:38 Straszenie Islamizmem
   2:47:44 Jak się z nami nie zgadasz to nie szanujesz papieża. Albo pracujesz w telewizji.
   2:49:30 Jestem księdzem i twierdzę, że to Jezus ustanowił Dekalog.
   2:51:10 A nie, jednak nie jestem księdzem.
   2:54:20 Sejm nadal szuka Króla
   2:58:20 Straszenie Gestapo
   3:01:00 Ubieram się na biało, bo mnie babcia zmusiła.
   3:02:10 Sejm nadal szuka Króla
   3:04:25 Polsce potrzeba Króla ale takiego z jajami.
   3:17:20 Mamy Króla!!!
   3:18:55 Tworzymy historię!
   3:27:00 Kolejna wypowiedź pana Konrada. Głos rozsądku.
   3:32:20 Ja obalę ten sejm!
   3:34:15 „Jesteśmy Neoszlachta”
   3:36:20 „Mamy władzę, a posłowie z wiejskiej prowadzą tylko terapię psychologiczną.”
   3:39:09 Kolejny głos rozsądku, czy poprzednie głosowanie nad wyborem Króla było słuszne?
   3:44:44 Ich Troje może wygrać życie.
   3:46:00 Głosowanie już jest zaklepane, nie ma sensu się odwołać. Causa finita – Pobite gary!

   W tym momencie niestety Ojciec Tadeusz Rydzyk przejął umysły wszystkich zgromadzonych. Nawet głos rozsądku się wycofał.

   4:09:00 To szatan głosuje przeciw.
   4:09:30 Sejm nie lubi Korwina.
   4:13:50 Człowiek przedstawił co się tak naprawdę dzieje w tym Sejmie, nie wiedząc nawet że mówił o tym sejmie >.<
   4:17:00 Głos rozsądku przemówił ponownie. Rydzyk zaprzeczył. Rydzyk ani nikt na sali nie lubi Korwina.
   4:45:00 We’ve got the power! You can do it! JUST DO IT! Don’t let your dreams be dreams!
   4:51:00 Będziemy rządzić!
   4:51:25 Mamy moc ponadnaturalną!
   5:16:27 Potrzebujemy Podziemnej TV żeby się wybić
   5:19:30 Wszyscy zaraz pójdziemy siedzieć do więzienia!

   5:20:47 A nie, jednak dopiero 25 października pójdziemy siedzieć.


   Szanowny Panie Konradzie. Udało mi się wysłuchać i obejrzeć te przedstawienie do końca. Rozumiem, że osobiście odczuwa Pan to inaczej niż osoba postronna, albo że jest Pan bardzo przed nadchodzącymi wyborami niesamowicie zdesperowany.

   Chciałbym Pana uprzedzić, że uważam Pana za analityka i prezentera, który w bardzo rzeczowy sposób prowadzi vlogi kanału PodziemnaTV. Tutaj, nie do końca rozumiem co Pana skłoniło, ale nie wstydzę się słów mówiąc, że dał się Pan wyruchać przez imitatora Ojca Rydzyka i dał się Pan wciągnąć w zaściankową sektę przeciwną GMO, Szczepionkom, czy podstawom matematyki. Albo gorzej, dał się Pan wciągnąć w chytrą sektę która jest niczym za co się podaje. Proszę ponownie odsłuchać fragment 4:13:50 opisujący co to jest Sejm Walny, a potem fragment 2:15:12 opisujący jak Sejm Walny działa. Na końcu wypowiedź 2:29:35 która się spełniła w 100%.

   Pozdrawiam i życzę cierpliwości i spokoju.”

   źródło: komentarze na YouTube pod tym filmem

 3. mgrabas Says:

  problem jest i to poważny

  jest nim złamanie II przykazania dekalogu http://pismoswiete.republika.pl/p2.html zarówno przez „intronizację Chrystusa króla” (w uchwale Sejmu Walnego, co również wiąże się z wykonywaniem rzeźb i pomników „Chrystusa króla”) jak i przez kult maryjny (w hymnie Bogurodzica mającym być nowym hymnem Polski)
  takie „czczenie” jest Bogu niemiłe i On brzydzi się takimi praktykami (poruszał tę sprawę w Starym Testamencie – że nie życzy sobie żeby sporządzano i czczono JAKIEKOLWIEK podobizny, nawet te, które miały by być Jego podobiznami)
  jeśli ktoś nie liczy się z wyraźną wolą Boga, czyni nieprawość, to jak to może być podstawą do budowania na tym przyszłego państwa polskiego?
  to woła o pomstę do Boga i to lekceważenie Boga spotka się z Jego gniewem

  1 A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: «Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej». 2 Aaron powiedział im: «Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie». 3 I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona. 4 A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedzieli: «Izraelu, oto bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej». 5 A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: «Jutro będzie uroczystość ku czci Pana». 6 Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić.
  7 Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 8 Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiary, mówiąc: „Izraelu, oto twój bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”».
  (Księga wyjścia rozdział 32 werset 1 – 8)

  nie można sobie lekceważyć Boga, nie liczyć się z Jego uczuciami i „czcić” Go w sposób, który dla Niego jest OBRZYDLIWOŚCIĄ!

 4. mgrabas Says:

  w tym wpisie będę cytować myśli godne zwrócenia na nie uwagi (kolorem zielonym zaznaczam myśli cenne, kolorem czerwonym myśli szkodliwe)

  06:07:25 w naszym systemie nie ma urn, nie ma lokali, w naszym systemie sejmiki załatwiają wszystko, nie ma już referendów

  06:09:38 to my, jako Polacy, obywatele Polski, jesteśmy w prawie i wzywamy urzędników, polityków, służby mundurowe i nie mundurowe do tego żeby zaczęli przestrzegać prawa w tym kraju

  06:09:51 wybory są nielegalne, bo są niekonstytucyjne, nawet według tej obecnej ichniej konstytucji

  06:11:00 według konstytucji wybory POWINNY BYĆ: proporcjonalne i bezpośrednie, NIE SĄ

  06:12:59 ta władza już panikuje, że media już się kończą, te media które łżą od rana do wieczora

  06:13:55 ta władza [samorządowa] będzie przejęta totalnie [przez sejmiki]

  06:13:58 my nie tylko nie uznajemy tej władzy „parlamentarnej”, ale też nie uznajemy władzy „samorządowej”, która jest de facto sfałszowana

 5. mgrabas Says:

  przy okazji powyższych rozważań i lektury innych miejsc internetowych nasuwa się pytanie:

  czym jest polska racja stanu?

  „aj said

  2015-10-15 (czwartek) @ 09:22:11

  To dopiero kpina z przeszłości. Nic nie wiemy o dziejach przedchrześcijańskich, bo chrześcijaństwo skutecznie nam te dzieje wymazało. To był podbój zbrojny i ideologiczny i tak to należałoby traktować, a nie kajać się i klękać przed najeźdźcą. Chrześcijaństwo to żydowski TWÓR do podboju świata tak samo jak ISLAM stworzony po krótkotrwałym urwaniu się chrześcijan z żydowskiej smyczy. Ale wiecie co? Na nic zdało się zrywanie smyczy skoro podbój żydowską ideologią i tak się udał i rozplenił po świecie. Idźcie do Kościoła głupcy słuchać czytań z ksiąg Izajaszów i innych żydów, spowiadajcie się żydowskim agentom w konfesjonałach, a potem dziwcie się, że znowu żydostwo was okradło i zniewoliło. „Dzięki” chrześcijaństwu żydostwo towarzyszy nam od kołyski aż po grób, wciąż przez całe życie urabiając nas na żydowską modłę. Jak w takich warunkach mamy z tym walczyć? Najpierw należałoby to żydostwo zniszczyć w sobie i wokół siebie, no ale na to się nie zanosi, bo przecież „najpierw jesteście katolikami, dopiero potem Polakami” i „cóż by nam przyszło z wolnej ojczyzny jeśliby Kościół miał na tym stracić”. To jest największe nieszczęście naszego kraju, nie potrafimy w większości dostrzec gdzie jest prawdziwy wróg i jakimi instrumentami się posługuje…

  Pan nie jest tu już mile widziany. Rozumiemy się, prawda?
  Admin

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519028

  „aj said

  2015-10-15 (czwartek) @ 09:23:56

  No i nasi „patroci-katolicy” głupcy i ślepcy to jest główna przyczyna upadku Polski…

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519030

  „NICK said

  2015-10-15 (czwartek) @ 11:20:44

  Coś czuję, że wielu dojdzie do wniosku, że chrześcijaństwo zniszczyło Polskę, Słowian. Zresztą wraz z żydostwem i islamem. Działając, niemal od początku, wspólnie i w porozumieniu.
  Czy jest coś na rzeczy?

  Ja nie będę z tym polemizował.

  Niezaprzeczalnym faktem jest natomiast, że istnieją wystarczające dowody na przedchrześcijańską potęgę Słowian i są tępione jak najskrzętniej.

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519060

  „aj said

  2015-10-15 (czwartek) @ 12:03:10

  Pierwszy mój komentarz tutaj i już jestem nie mile widziany? Bo ośmieliłem się nazwać rzecz po imieniu? Jestem pewien, że w głębi duszy wszyscy czujecie to samo, tę samą pustkę wypełnianą na siłę obcą kulturą. Nikt mi nie wmówi, że ta pustynna tradycja to nasze dziedzictwo, że Polak=Katolik, że „tylko pod tym znakiem…”Ja już się od tej zarazy uwolniłem, czego i wam drodzy rodacy życzę, bo bez tego nigdy nie będziemy wolni. Dziwi mnie to, że tak świetnie potraficie oddzielać kłamstwa propagandy od prawdy, wyszukiwać i nagłaśniać różne polityczne gierki i geszefty wymierzone przeciwko narodowi, a tej 1000-letniej okupacji i zniewolenia duchowego nie dostrzegliście, a może wy kochani nie chcecie tego dostrzec? W głowach się pewnie niektórym to nie mieści… Znam to mi też się kiedyś nie mieściło…Cóż dziękuję za możliwość skomentowania, nie będę już pisał, żeby nie denerwować patriotów watykańskich, ale chętnie poczytam… MIŁEGO DNIA.

  Do widzenia się z Panem. – admin

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519071

  „ihjg0o8uygf97yt said

  2015-10-15 (czwartek) @ 12:18:56

  Jeśli autor nie zna źródeł naszej historii przedchrześcijańskiej to odsyłam do kronik Długosza, Kadłubka, i około 30 innych.

  źródła do tych tekstów są najlepiej zebrane pod filmami Pawła Szydłowskiego:

  polecam wszystkim nieświadomym ta ukrywaną przed Polakami historię naszego kraju:  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519074

  „aj said

  2015-10-15 (czwartek) @ 12:28:28

  Jeszcze tylko ad.12 i znikam…Nie twierdzę, że chrześcijaństwo powstało w celu zniszczenia Polski, gdyż Polski jeszcze wtedy nie było. Moim zdaniem powstało spontanicznie za naukami Jezusa, ale zostało szybko zinfiltrowane i przejęte na własność przez sanhedryn i przerobione tak by stało się narzędziem podboju świata dla żydostwa. Narzędziem bardzo skutecznym zresztą co widać na dzisiejszej religijnej mapie świata. Niestety nauki te niosą ze sobą w świat żydowskie dzieje, mentalność i kulturę, a ten kto się tym karmi zostaje duchowym żydem, czy tego chce czy nie i potem taki duchowy żydek choćby nie wiem jak zwalczał żydowskich satanistów to jest na straconej pozycji, bo zanim jeszcze rozpoczął walkę już został POBITY. No i jeszcze kwestia techniczna, panie Marucha: Kiedy to i gdzie katolicyzm niepodzielnie panował w Polsce w okresie tzw. złotego wieku? Bo to że zapanował po roku 1768 to się zgodzę, co nawiasem mówiąc było główną przyczyną upadku państwa, kiedy fanatyczni katolicy pozbawiali praw niekatolicką szlachtę musiało się to skończyć „protekcją” owych przez sąsiednie „heretyckie” państwa i rozbiorami, no ale przecież dla patriotów katolickich to nie problem, bo „jeśli stracimy ojczyznę doczesną, przy wiecznej się ostaniem…” W XVI wieku i nawet później lud był wciąż pogański, a lud to było ponad 90% ogółu i wielu szlachetnych też pewnie hołdowało tradycjom WŁASNYCH przodków, tak więc z tym niepodzielnym panowaniem katolicyzmu to pan grubo przesadza. Siła państwa w tym okresie brała się raczej z wysokiej rycerskiej moralności jego przedstawicieli i umiejętności bojowych żołnierza, a już na pewno nie miała z tym nic wspólnego oficjalna religia państwowa. Taki sąd to dopiero oszołomstwo, zresztą mógłbym odpowiedzieć równie oszołomskich argumentem, że odkąd Maryja została ogłoszona Królową Polski za panowania Jana Kazimierza nic tylko KLĘSKA ZA KLĘSKĄ spotyka naszą nieszczęsną ojczyznę…

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519077

  „dr TS said

  2015-10-15 (czwartek) @ 23:43:53

  Szanowny Boydar dobrze dedukuje,że wiara chrześcijańska przyszła nam łatwo i mocno okrzepła. A dlaczego?
  Bo wmawianie nam czczenia bóstw pogańskich – to bzdura. Perkun, Szwarożyc czy Trygłów, Światowid?
  Wmawiają nam,że czciliśmy bałwany… Tak mówią jaśnie oświeceni naukowcy judaistyczni.
  A prawda jest inna.
  Słowiańska wiara pierwotna to czczenie boga Pana. Władcę nieba, ziemi i wszechświata. Stworzyciela wszystkiego.
  De facto – pierwotna wiara wyniesiona od wspólnego przodka o haplogrupie IJK z Bliskiego Wschodu.
  Słowianie czcili Pana. Jedynego. Którego później po chrzcie próbowano Słowianom obrzydzić. Dorysowano mu ogon, rogi i kopyta.
  Chrześcijaństwo zamiast dopełnić objawienia boga Pana w Chrystusie i Duchu Św. uznało go za bałwana.
  I dało nam Pana Boga, zamiast boga Pana.
  Przyczyną było chyba czczenie Pana przez Słowian w przedmiotach totemowych, jak Izraelici odlali cielca.
  Przodkowie nasi chcieli abstrakcyjne myślenie ucieleśnić, by widzieć swego Pana i zaczęli czcić jego wyobrażenia w Światowidzie, czy innych.
  Ponieważ Pan Bóg wTJ objawia swoją wolę wśród narodów, które mają nieść ją innym, zatem Biblię objawił Izraelitom. Podobnie jak Ewangelię.
  Dlatego dla Słowian chrześcijaństwo było jakby ich religią. Czuli to pod skórą.
  Pan i pani to dzieci boga Pana. Jesteśmy dziećmi Bożymi.

  Bardzo ładnie z historią Millera pokrywają się najnowsze badania genetyczne. Można je znaleźć u księdza z Tarnowa, jest fanem genetyki. Pod adresem:
  http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/polacy.htm

  Jeszcze data chrztu Popiela (jest bumaga w Watykanie) AD 874.

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519198

  „Dzonyy said

  2015-10-16 (piątek) @ 08:32:04

  Re 48
  Było w Gajówce, chrzest Polski miał miejsce dwa razy. Bardzo ciekawa historia.

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519233

  „mgrabas said

  2015-10-18 (niedziela) @ 05:07:29

  do 13. (Boydar)

  Cyryl i Metody nie przyniósł Polsce chrześcijaństwa tylko prawosławie, które z czasem zostało wyparte przez rzymski katolicyzm
  czym jest chrześcijaństwo i czym się różni od katolicyzmu można poznać z Biblii, a ściślej z Nowego Testamentu, w szczególności ze słów Jezusa Chrystusa zapisanych w Ewangeliach i zestawić z tym wszystkim czym jest współczesny katolicyzm…

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519502

  „mgrabas said

  2015-10-18 (niedziela) @ 05:30:10

  uzupełnienie do 57. (mgrabas)

  także prawosławie możemy zestawić z biblijnym chrześcijaństwem i wyciągnąć uczciwe wnioski
  oczywiście, że i tym (wynikającym z tego porównania) wnioskom można zaprzeczać w zaparte np. „nie widząc” jaskrawego nieposłuszeństwa kultu prawosławnych ikon z wyraźnym i jednoznacznym bożym zakazem zawartym w II przykazaniu dekalogu – (Wj20,4-6) itd….
  trzeba tu wyraźnie podkreślić, że Bóg gniewał się na Izraelitów nie tylko za czczenie przez nich cudzych bóstw, ale także za sam pomysł i realizację uczynienia sobie podobizny również samego Boga pomimo zakazu danego im raz na zawsze przez Boga! – (Wj32,1-8)

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519504

  „mgrabas said

  2015-10-18 (niedziela) @ 05:49:05

  również dzisiaj w Polsce istnieje współczesne bałwochwalstwo, sprzeczne z II przykazaniem dekalogu…
  polega ono na próbach odzierania Boga z Jego pełni i redukowania Go do czczonej tylko wybranej części, cechy, czy konkretnego wizerunku, a także, co jeszcze gorsze, na podnoszeniu stworzeń do godności będącej na równi lub ponad godności samego Boga! widać to np. w ilości kościołów, obrazów, modlitw, rzeźb poświęconych kultowi maryjnemu w porównaniu do ilości takiej samej uwagi poświęcanej samym osobom boskim czy Bogu jako wspólnocie (jedności) osób
  nie przypadkowo słowa obraz i obraza brzmią tak bardzo podobnie!

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/10/15/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski/#comment-519505

 6. mgrabas Says:

  Restytucja Monarchii w Polsce

  wici na obrady 17.X.2015 SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY ZIEMI WROCŁAWSKIEJ. Wrocław

  Opublikowany 07.10.2015

 7. mgrabas Says:

  Konstytucja kwietniowa (1935)

                
  Z Wikiźródeł, repozytorium wolnych materiałów źródłowych

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

  z 23 kwietnia 1935 r.,
  Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r., nr 30, poz. 227.

  Wikipedia
  Zobacz w Wikipedii hasło Konstytucja kwietniowa (1935)

  Crystal Clear action info.png

  Prawo historyczne


  Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

  USTAWA KONSTYTUCYJNA


  z dnia 23 kwietnia 1935 r.

  I. Rzeczpospolita Polska.

  Art. 1.

  (1) Państwo Polskie jest wspólnem dobrem wszystkich obywateli.
  (2) Wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia w pokolenie.
  (3) Każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa.
  (4) Za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swojem imieniem.

  Art. 2.

  (1) Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.
  (2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historji za losy Państwa.
  (3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronną i stanowisko wśród narodów świata.
  (4) W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

  Art. 3.

  (1) Organami Państwa, pozostającemi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej, są:
  Rząd,
  Sejm,
  Senat,
  Siły Zbrojne,
  Sądy,
  Kontrola Państwowa.
  (2) Ich zadaniem naczelnem jest służenie Rzeczypospolitej.

  Art. 4.

  (1) W ramach Państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa.
  (2) Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.
  (3) Państwo powoła samorząd terytorjalny i gospodarczy do udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego.

  Art. 5.

  (1) Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.
  (2) Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.
  (3) Granicą tych wolności jest dobro powszechne.

  Art. 6.

  Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.

  Art. 7.

  (1) Wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne.
  (2) Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani płeć, ani narodowość nie mogą być powodem ograniczenia tych uprawnień.

  Art. 8.

  (1) Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej.
  (2) Państwo roztacza opiekę nad pracą i sprawuje nadzór nad jej warunkami.

  Art. 9.

  Państwo dąży do zespolenia wszystkich obywateli w harmonijnem współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego.

  Art. 10.

  (1) Żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Państwa, wyrażonemi w jego prawach.
  (2) W razie oporu Państwo stosuje środki przymusu.

  II. Prezydent Rzeczypospolitej.

  Art. 11.

  Prezydent Rzeczypospolitej, jako czynnik nadrzędny w Państwie, harmonizuje działania naczelnych organów państwowych.

  Art. 12.

  Prezydent Rzeczypospolitej:
  a) mianuje według swego uznania Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek mianuje Ministrów;
  b) zwołuje i rozwiązuje Sejm i Senat;
  c) zarządza otwarcie, odroczenie i zamknięcie sesji Sejmu i Senatu;
  d) jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych;
  e) reprezentuje Państwo nazewnątrz, przyjmuje przedstawicieli państw obcych i wysyła przedstawicieli Państwa Polskiego;
  f) stanowi o wojnie i pokoju;
  g) zawiera i ratyfikuje umowy z innemi państwami;
  h) obsadza urzędy państwowe, Jemu zastrzeżone.

  Art. 13.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej korzysta z uprawnień osobistych, stanowiących Jego prerogatywy.
  (2) Do prerogatyw tych należy:
  a) wskazywanie jednego z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej i zarządzanie głosowania powszechnego;
  b) wyznaczanie na czas wojny następcy Prezydenta Rzeczypospolitej;
  c) mianowanie i odwoływanie Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
  d) mianowanie i zwalnianie Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych;
  e) powoływanie sędziów Trybunału Stanu;
  f) powoływanie senatorów, piastujących mandat z wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej;
  g) mianowanie i zwalnianie Szefa i urzędników Kancelarji Cywilnej;
  h) rozwiązywanie Sejmu i Senatu przed upływem kadencji;
  i) oddawanie członków Rządu pod sąd Trybunału Stanu;
  j) stosowanie prawa łaski.

  Art. 14.

  (1) Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają do swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów i właściwego Ministra.
  (2) Akty urzędowe, wypływające z prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej, nie wymagają kontrasygnaty.

  Art. 15.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzędowe nie jest odpowiedzialny.
  (2) Za czyny, niezwiązane ze sprawowaniem urzędu, Prezydent Rzeczypospolitej nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w okresie urzędowania.

  Art. 16.

  (1) Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej odbywa się w sposób następujący:
  (2) Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej wybiera Zgromadzenie Elektorów.
  (3) Ustępującemu Prezydentowi Rzeczypospolitej służy prawo wskazania innego kandydata.
  (4) Jeżeli ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej z tego uprawnienia skorzysta, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej dokonają obywatele w głosowaniu powszechnem z pomiędzy dwóch kandydatów: Zgromadzenia Elektorów i ustępującego Prezydenta Rzeczypospolitej.
  (5) Jeżeli ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej oświadczy, że nie zamierza skorzystać z prawa wskazania kandydata albo w ciągu siedmiu dni od dokonanego przez Zgromadzenie Elektorów wyboru nie wskaże innego kandydata i nie zarządzi głosowania powszechnego — kandydat Zgromadzenia Elektorów uznany będzie za obranego na Prezydenta Rzeczypospolitej.

  Art. 17.

  (1) Zgromadzenie Elektorów składa się z Marszałka Senatu, jako przewodniczącego, Marszałka Sejmu, jako jego zastępcy, z Prezesa Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz z 75 elektorów, wybranych z pośród obywateli najgodniejszych w 2/3 przez Sejm i w 1/3 przez Senat.
  (2) Mandaty elektorów wygasają z mocy samego prawa w dniu objęcia urzędu przez nowoobranego Prezydenta Rzeczypospolitej.

  Art. 18.

  (1) Zgromadzenie Elektorów zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej najpóźniej na piętnasty dzień przed upływem swego urzędowania.
  (2) Na trzy dni przed terminem Zgromadzenia, Sejm i Senat zbiorą się każdy zosobna, na zaproszenie swych Marszałków, celem dokonania wyboru elektorów.
  (3) Jeżeli Sejm i Senat są rozwiązane, a wynik wyborów do Izb Ustawodawczych w nowym składzie nie jest jeszcze ogłoszony — wyboru elektorów dokonają posłowie i senatorowie, wchodzący w skład poprzedniego Sejmu i Senatu.

  Art. 19.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej składa przed objęciem urzędu przysięgę treści następującej:
  Świadom odpowiedzialności wobec Boga i historji za losy Państwa, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchniczych Państwa bronić, jego godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen.
  (2) Akt złożenia przysięgi stwierdzają podpisem: nowoobrany Prezydent Rzeczypospolitej oraz osoby urzędowe, obecne przy zaprzysiężeniu.

  Art. 20.

  (1) Okres urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej trwa lat siedem, licząc od dnia objęcia urzędu.
  (2) Okres ten przedłuża się o czas niezbędny do ukończenia postępowania wyborczego w przypadku, gdy dla dokonania wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej będzie zarządzone głosowanie powszechne.

  Art. 21.

  Jeżeli przed upływem siedmioletniego okresu urzędowania nastąpi zgon Prezydenta Rzeczypospolitej albo Prezydent zrzeknie się urzędu — Marszałek Senatu zwoła niezwłocznie Zgromadzenie Elektorów celem wskazania przez nie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie wskazania ze swej strony innego kandydata zarządzi głosowanie powszechne.

  Art. 22.

  (1) Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może trwale sprawować urzędu, Marszałek Senatu zwoła połączone Izby Ustawodawcze celem rozstrzygnięcia czy urząd Prezydenta należy uznać za opróżniony.
  (2) Uchwała, uznająca urząd za opróżniony, zapada większością 3/5 ustawowej liczby członków Izb Połączonych.
  (3) W przypadku powzięcia powyższej uchwały, Marszałek Senatu zwoła niezwłocznie Zgromadzenie Elektorów.

  Art. 23.

  W czasie, gdy urząd Prezydenta Rzeczypospolitej jest opróżniony, funkcje Prezydenta sprawuje zastępczo Marszałek Senatu, a gdyby Senat był rozwiązany — Marszałek rozwiązanego Senatu; korzysta on wówczas ze wszystkich uprawnień z urzędem Prezydenta Rzeczypospolitej związanych.

  Art. 24.

  (1) W razie wojny okres urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża się do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju; Prezydent Rzeczypospolitej osobnym aktem, ogłoszonym w gazecie rządowej, wyznaczy wówczas swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju.
  (2) W razie objęcia przez następcę urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, okres jego urzędowania trwa do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju.

  III. Rząd.

  Art. 25.

  (1) Rząd kieruje sprawami Państwa, niezastrzeżonemi innym organom władzy.
  (2) Rząd składa się z Prezesa Rady Ministrów i Ministrów.
  (3) Prezes Rady Ministrów reprezentuje Rząd, kieruje jego pracami oraz ustala ogólne zasady polityki państwowej.
  (4) Ministrowie kierują poszczególnemi działami administracji państwowej albo spełniają poruczone im zadania szczególne.
  (5) Organizację Rządu, a w szczególności zakres działania Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i Ministrów — określi dekret Prezydenta Rzeczypospolitej.

  Art. 26.

  Ministrowie dla rozstrzygania spraw wymagających uchwały wszystkich członków Rządu tworzą Radę Ministrów pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów.

  Art. 27.

  (1) Prezes Rady Ministrów, Rada Ministrów i Ministrowie mają prawo wydawać rozporządzenia celem wykonania aktów ustawodawczych i z powołaniem się na nie.
  (2) Rozporządzenia te nie mogą stać w sprzeczności z aktami ustawodawczymi i będą ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

  Art. 28.

  Prezes Rady Ministrów i Ministrowie są odpowiedzialni politycznie przed Prezydentem Rzeczypospolitej i mogą być przez Niego w każdym czasie odwołani.

  Art. 29.

  (1) Sejm, w wykonaniu prawa kontroli parlamentarnej nad działalnością Rządu, może zażądać ustąpienia Rządu lub Ministra.
  (2) Wniosek taki może być zgłoszony tylko podczas sesji zwyczajnej, a głosowanie nad nim nie może się odbyć na posiedzeniu, podczas którego został zgłoszony.
  (3) Jeżeli za wnioskiem wypowie się Sejm zwykłą większością głosów, a Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu trzech dni nie odwoła Rządu lub Ministra, ani też Izb Ustawodawczych nie rozwiąże — wniosek będzie rozpatrzony przez Senat na najbliższem posiedzeniu.
  (4) Jeżeli Senat wypowie się za wnioskiem, uchwalonym przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej odwoła Rząd lub Ministra, chyba że rozwiąże Sejm i Senat.

  Art. 30.

  (1) Niezależnie od odpowiedzialności politycznej przed Prezydentem Rzeczypospolitej i parlamentarnej przed Sejmem, Prezes Rady Ministrów i Ministrowie ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za umyślne naruszenie Konstytucji lub innego aktu ustawodawczego, dokonane w związku z urzędowaniem.
  (2) Prawo pociągania Prezesa Rady Ministrów lub Ministra do odpowiedzialności konstytucyjnej służy Prezydentowi Rzeczypospolitej, a także Sejmowi i Senatowi w Izbach Połączonych.
  (3) Uchwała Izb Połączonych, oddająca Prezesa Rady Ministrów lub Ministra pod sąd Trybunału Stanu, zapada większością 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Izb Połączonych.


  IV. Sejm.

  Art. 31.

  (1) Sejm sprawuje funkcje ustawodawcze i kontrolę nad działalnością Rządu; nadto do Sejmu należy ustalanie budżetu i nakładanie ciężarów na obywateli.
  (2) Kontrola nad działalnością Rządu wyraża się w prawie Sejmu:
  a) żądania ustąpienia Rządu lub Ministra;
  b) pociągania wespół z Senatem Prezesa Rady Ministrów lub Ministra do odpowiedzialności konstytucyjnej;
  c) interpelowania Rządu;
  d) zatwierdzania corocznie zamknięć rachunków państwowych i udzielania Rządowi absolutorjum;
  e) udziału w wykonywaniu kontroli nad długami Państwa.
  (3) Funkcje rządzenia Państwem nie należą do Sejmu.

  Art. 32.

  (1) Sejm składa się z posłów, wybranych w głosowaniu powszechnem, tajnem, równem i bezpośredniem.
  (2) Kadencja Sejmu trwa lat pięć, licząc od dnia zwołania.
  (3) Rozwiązanie Sejmu przed upływem kadencji wymaga wskazania powodu.
  (4) Nowe wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu trzydziestu dni od rozwiązania Sejmu.
  (5) Głosowanie odbędzie się nie później niż sześćdziesiątego dnia po zarządzeniu wyborów.
  (6) W głosowaniu nie biorą udziału wojskowi, należący do zmobilizowanej części wojska lub marynarki wojennej.

  Art. 33.

  (1) Prawo wybierania ma każdy obywatel bez różnicy płci, który przed dniem zarządzenia wyborów ukończył lat 24 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.
  (2) Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania, jeżeli ukończył lat 30.
  (3) Ordynacja wyborcza do Sejmu ustali podział Państwa na okręgi wyborcze, określi liczbę posłów, unormuje postępowanie wyborcze tudzież oznaczy kategorje osób, pozbawionych prawa wybierania i wybieralności z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umysłowych.

  Art. 34.

  (1) Sejm wybiera ze swego grona Marszałka na okres kadencji.
  (2) Do czasu ukonstytuowania się następnego Sejmu, Marszałek zachowuje uprawnienia, służące mu przy wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej.

  Art. 35.

  (1) Sejm będzie zwołany na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji nie później niż trzydziestego dnia po ogłoszeniu wyniku wyborów do Izb Ustawodawczych.
  (2) Sesja zwyczajna Sejmu będzie otwarta corocznie najpóźniej w listopadzie i nie może być zamknięta przed upływem czterech miesięcy, chyba że budżet będzie uchwalony w terminie wcześniejszym.
  (3) Sesja zwyczajna może być odroczona na dni trzydzieści.
  (4) Odroczenie na okres dłuższy lub ponowienie odroczenia wymaga zgody Sejmu.
  (5) Okresu przerwy, spowodowanej odroczeniem sesji, nie wlicza się do biegu terminów, przepisanych Konstytucją dla czynności Sejmu.

  Art. 36.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej według swego uznania może w każdym czasie zarządzić otwarcie sesji nadzwyczajnej Sejmu, a uczyni to w ciągu dni trzydziestu na wniosek co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
  (2) Podczas sesji nadzwyczajnej przedmiotem obrad Sejmu mogą być wyłącznie sprawy, wymienione w zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej albo we wniosku o otwarcie takiej sesji, zgłoszonym przez posłów, oraz sprawy, których załatwienia na najbliższej sesji wymagają ustawy lub regulamin, albo które Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub Marszałka Sejmu uzna za nagłe.

  Art. 37.

  Uchwały sejmu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ustawowej liczby posłów, jeżeli Konstytucja inaczej nie stanowi.


  Art. 38.

  (1) Posiedzenia Sejmu są jawne.
  (2) Sejm może uchwalić tajność obrad.
  (3) Protokół i stenogram, wydawany z polecenia Marszałka, są wyłącznem stwierdzeniem przebiegu obrad Sejmu.
  (4) Nikogo nie można pociągać do odpowiedzialności za ogłaszanie i rozpowszechnianie sprawozdań z jawnych obrad Sejmu, jeżeli odtwarzają one w pełni i ściśle przebieg tych obrad.

  Art. 39.

  (1) Posłowie składają przed objęciem mandatu ślubowanie treści następującej:
  Świadom obowiązku wierności wobec Państwa Polskiego, ślubuję uroczyście i zaręczam honorem, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej, w pracy na rzecz dobra Państwa nie ustawać, a troskę o jego godność, zwartość i moc za pierwsze mieć sobie przykazanie.
  (2) Odmowa ślubowania lub ślubowanie z zastrzeżeniem równoznaczne jest z nieprzyjęciem mandatu.

  Art. 40.

  Posłowie otrzymują diety i mają prawo do bezpłatnego korzystania z państwowych środków komunikacji w granicach Państwa.

  Art. 41.

  (1) Posłowie korzystają tylko z takich rękojmi nietykalności, jakich wymaga ich uczestnictwo w pracach Sejmu.
  (2) Za treść wygłoszonych w Sejmie przemówień lub zgłoszonych wniosków i interpelacyj oraz za niewłaściwe zachowanie się podczas obrad — posłowie odpowiadają tylko przed Sejmem.
  (3) Jednakże za wystąpienia sprzeczne z obowiązkiem wierności wobec Państwa Polskiego albo zawierające znamiona przestępstwa, ściganego z urzędu, — poseł może być uchwałą Sejmu albo na żądanie Marszałka Sejmu lub Ministra Sprawiedliwości oddany pod sąd Trybunału Stanu i orzeczeniem tego Trybunału pozbawiony mandatu poselskiego.
  (4) Za naruszenie praw osoby trzeciej podczas obrad Sejmu poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zezwoleniem Sejmu.

  Art. 42.

  (1) Posłowie odpowiadają za działalność, nie związaną z uczestnictwem w pracach Sejmu, narówni z innymi obywatelami.
  (2) Jednakże karne postępowanie sądowe lub administracyjne a także postępowanie dyscyplinarne, wszczęte przeciw posłowi przed lub po uzyskaniu mandatu, należy na żądanie Sejmu zawiesić do wygaśnięcia mandatu.
  (3) Przedawnienie nie biegnie w czasie zawieszenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
  (4) Poseł, zatrzymany w czasie trwania sesji nie z nakazu sądu, — będzie na żądanie Marszałka Sejmu niezwłocznie wypuszczony na wolność.

  Art. 43.

  (1) Poseł nie może sprawować mandatu senatorskiego.
  (2) Ustawa oznaczy urzędy i stanowiska, których przyjęcie pociąga za sobą utratę mandatu poselskiego.
  (3) Posłowi nie wolno wykonywać czynności, nie dających się pogodzić ze sprawowaniem mandatu, pod skutkami określonemi w ustawie.

  Art. 44.

  (1) Posłowi nie wolno na swoje, ani na obce imię, ani też w imieniu przedsiębiorstw, spółek lub towarzystw na zysk obliczonych, nabywać dóbr państwowych ani uzyskiwać ich dzierżaw, podejmować się dostaw i robót rządowych, ani otrzymywać od Rządu koncesyj lub innych korzyści osobistych.
  (2) Za naruszenie powyższych zakazów poseł będzie na żądanie Marszałka Sejmu lub Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oddany pod sąd Trybunału Stanu i orzeczeniem tego trybunału pozbawiony mandatu poselskiego i korzyści osobistych, od Rządu otrzymanych.
  (3) Marszałek Sejmu może na podstawie uchwały Komisji Regulaminowej, powziętej większością 3/5 głosów, udzielić posłowi w poszczególnym przypadku zezwolenia na wejście z Rządem w stosunek prawny, jeżeli stosunek ten nie jest sprzeczny z dobremi obyczajami.

  Art. 45.

  (1) Prezes Rady Ministrów, Ministrowie i delegowani przez nich urzędnicy mają prawo brać udział w posiedzeniach Sejmu oraz przemawiać poza koleją mówców.
  (2) Posłowie mogą zwracać się do Prezesa Rady Ministrów i Ministrów z interpelacjami w sprawach, dotyczących ich zakresu działania, w sposób określony regulaminem.
  (3) Prezes Rady Ministrów lub interpelowany Minister obowiązany jest udzielić odpowiedzi w ciągu czterdziestu pięciu dni albo podać powody, uzasadniające odmowę udzielenia wyjaśnień.

  V. Senat.

  Art. 46.

  (1) Senat, jako druga Izba Ustawodawcza, rozpatruje budżet i projekty ustaw, uchwalone przez Sejm, oraz uczestniczy w wykonywaniu kontroli nad długami Państwa.
  (2) Nadto Senat narówni z Sejmem, choć bez prawa początkowania, bierze udział w rozstrzyganiu następujących spraw:
  a) o wniosku żądającym ustąpienia Rządu lub Ministra;
  b) o ustawach, zwróconych Izbom Ustawodawczym przez Prezydenta Rzeczypospolitej do ponownego rozpatrzenia;
  c) o zmianie Konstytucji;
  d) o uchylaniu zarządzeń, wprowadzających stan wyjątkowy.

  Art. 47.

  (1) Senat składa się z senatorów, powołanych w 1/3 przez Prezydenta Rzeczypospolitej, a w 2/3 w drodze wyborów.
  (2) Kadencja Senatu rozpoczyna się i kończy jednocześnie z kadencją Sejmu.
  (3) Ordynacja wyborcza do Senatu określi liczbę senatorów oraz sposób ich powoływania tudzież oznaczy kategorje osób, którym służyć będzie prawo wybierania i wybieralności.

  Art. 48.

  Art. 34 — 45, dotyczące Sejmu, stosuje się odpowiednio do Senatu.

  VI. Ustawodawstwo.

  Art. 49.

  (1) Aktami ustawodawczemi są:
  a) ustawy,
  b) dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.
  (2) Żaden akt ustawodawczy nie może stać w sprzeczności z Konstytucją.

  Art. 50.

  (1) Prawo inicjatywy ustawodawczej służy Rządowi i Sejmowi.
  (2) Inicjatywa ustawodawcza w sprawach budżetu, kontyngentu rekruta i ratyfikacji umów międzynarodowych należy wyłącznie do Rządu.
  (3) Sejm nie może bez zgody Rządu uchwalić ustawy, pociągającej za sobą wydatki ze Skarbu Państwa, dla których niema pokrycia w budżecie.

  Art. 51.

  Zaciągnięcie pożyczki państwowej, zbycie lub obciążenie nieruchomego majątku państwowego, oszacowanego na kwotę ponad 100.000 złotych, nałożenie podatków lub opłat publicznych, ustanowienie ceł lub monopoli, ustalenie systemu monetarnego, jak również przyjęcie gwarancji finansowej przez Skarb Państwa — może nastąpić tylko na mocy aktu ustawodawczego.

  Art. 52.

  (1) Umowy z innymi państwami: handlowe, celne, obciążające stale Skarb Państwa, zawierające zobowiązania nałożenia nowych ciężarów na obywateli albo powodujące zmianę granic Państwa — wymagają przed ratyfikacją zgody Izb Ustawodawczych, wyrażonej w ustawie.
  (2) Prezydent Rzeczypospolitej w przypadkach niecierpiących zwłoki może przed ratyfikacją, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić tymczasowo w życie wszystkie lub niektóre postanowienia, zawarte w umowach handlowych lub celnych.

  Art. 53.

  (1) Każdy projekt ustawy, przez Sejm uchwalony, będzie przekazany Senatowi do rozpatrzenia.
  (2) Uchwałę Senatu, odrzucającą projekt lub wprowadzającą w nim zmiany, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej większością 3/5 głosów.

  Art. 54.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej stwierdzi podpisem moc ustawy konstytucyjnie uchwalonej oraz zarządzi jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
  (2) Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu trzydziestu dni od otrzymania projektu ustawy zwrócić go Sejmowi z żądaniem ponownego rozpatrzenia, które może nastąpić nie wcześniej niż na najbliższej sesji zwyczajnej.
  (3) Jeżeli Izby Ustawodawcze większością ustawowej liczby posłów i senatorów uchwalą ponownie projekt bez zmian, Prezydent Rzeczypospolitej, stwierdziwszy podpisem moc ustawy, zarządzi jej ogłoszenie.

  Art. 55.

  (1) Ustawa może upoważnić Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania dekretów w czasie i zakresie, przez nią oznaczonym; upoważnieniem tem nie może być objęta zmiana Konstytucji.
  (2) Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo w czasie, gdy Sejm jest rozwiązany, wydawać w razie konieczności państwowej dekrety w zakresie ustawodawstwa państwowego z wyjątkiem:
  a) zmiany Konstytucji,
  b) ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu,
  c) budżetu,
  d) nakładania podatków i ustanawiania monopoli,
  e) systemu monetarnego,
  f) zaciągania pożyczek państwowych,
  g) zbywania i obciążania nieruchomego majątku państwowego, oszacowanego na kwotę ponad 100.000 złotych.
  (3) Dekrety, oparte na przepisach artykułu niniejszego, będą wydawane na wniosek Rady Ministrów i mogą być zmieniane lub uchylane tylko aktem ustawodawczym.

  Art. 56.

  Dekrety dotyczące organizacji Rządu, zwierzchnictwa Sił Zbrojnych oraz organizacji administracji rządowej, mogą być wydawane w każdym czasie, a zmieniane lub uchylane tylko przez takież dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej.

  Art. 57.

  (1) Dekrety Prezydenta Rzeczypospolitej mają moc ustawy i będą z powołaniem się na podstawę konstytucyjną ogłaszane w Dzienniku Ustaw.
  (2) Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanym w warunkach, Konstytucją oznaczonych.

  VII. Budżet.

  Art. 58.

  (1) Ustawa ustala corocznie budżet Państwa.
  (2) Rząd składa Sejmowi na sesji projekt budżetu nie później niż na cztery miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego.
  (3) Na rozpatrzenie budżetu pozostawia się Sejmowi dziewięćdziesiąt dni od złożenia projektu przez Rząd, Senatowi — dwadzieścia dni od upływu terminu, przepisanego dla Sejmu.
  (4) Na rozpatrzenie zmian, zaproponowanych przez Senat, pozostawia się Sejmowi dziesięć dni od upływu terminu, przepisanego dla Senatu.
  (5) Prezydent Rzeczypospolitej zarządzi ogłoszenie budżetu:
  a) w brzmieniu, nadanem mu przez Izby Ustawodawcze, jeżeli Sejm i Senat w przepisanych terminach budżet rozpatrzyły,
  b) w brzmieniu, nadanem mu przez Sejm, jeżeli Senat w przepisanym terminie budżetu nie rozpatrzył,
  c) w brzmieniu, nadanym mu przez Senat, jeżeli Sejm w przepisanym terminie budżetu lub zmian Senatu nie rozpatrzył,
  d) w brzmieniu projektu rządowego, jeżeli ani Sejm, ani Senat w przepisanych terminach budżetu nie rozpatrzyły.

  Art. 59.

  (1) Wydatki, niezaprojektowane w budżecie, nie mogą być uchwalone, a zaprojektowane nie mogą być podwyższone bez zgody Rządu.
  (2) Rząd nie może czynić wydatków bez upoważnienia ustawowego, chyba że zachodzi konieczność państwowa; w tym przypadku Rząd, na podstawie uchwały Rady Ministrów, dokona niezbędnego wydatku, przesyłając do Sejmu w terminie siedmiodniowym od powzięcia uchwały projekt ustawy o przyznaniu kredytów dodatkowych. Uchwała Rady Ministrów będzie jednocześnie ogłoszona w gazecie rządowej i podana do wiadomości Najwyższej Izbie Kontroli.

  Art. 60.

  (1) Państwo nie może pozostawać bez budżetu.
  (2) Jeżeli z powodu rozwiązania Izb Ustawodawczych budżet lub przynajmniej prowizorjum budżetowe do dnia, w którym rozpoczyna się nowy okres budżetowy, nie jest uchwalony, — Rząd ma prawo pobierać dochody i czynić wydatki w granicach zeszłorocznego budżetu aż do czasu uchwalenia prowizorjum budżetowego lub budżetu, który Rząd złoży nowoobranemu Sejmowi na pierwszem posiedzeniu.
  (3) Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Sejm złożony mu projekt budżetu w całości odrzuci, z tem, że Rząd w ciągu dni siedmiu od odrzucenia prześle do Sejmu nowy projekt budżetu lub prowizorjum budżetowego i że wydatki, czynione przez Rząd według zeszłorocznego budżetu, nie mogą być wyższe w poszczególnych pozycjach od zaprojektowanych w budżecie odrzuconym.

  VIII. Siły Zbrojne.

  Art. 61.

  (1) Siły Zbrojne stoją na straży bezpieczeństwa i praw zwierzchniczych Rzeczypospolitej.
  (2) Wszyscy obywatele są obowiązani do służby wojskowej i świadczeń na rzecz obrony Państwa.

  Art. 62.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej zarządza corocznie pobór rekruta w granicach ustalonego kontyngentu.
  (2) Zmiana kontyngentu wymaga aktu ustawodawczego.

  Art. 63.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej wydaje dekrety w zakresie zwierzchnictwa Sił Zbrojnych, a w szczególności określi dekretem organizację naczelnych władz wojskowych, oznaczając w nim sposób kontrasygnowania aktów, wydawanych przez siebie, jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych.
  (2) Prezydent Rzeczypospolitej postanawia o użyciu sił zbrojnych do obrony Państwa.
  (3) W razie mianowania Naczelnego Wodza prawo dysponowania siłami zbrojnymi przechodzi na niego.
  (4) Za akty, związane z dowództwem, Naczelny Wódz odpowiada przed Prezydentem Rzeczypospolitej, jako Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

  IX. Wymiar Sprawiedliwości.

  Art. 64.

  (1) Sądy wymierzają sprawiedliwość w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
  (2) Przez wymiar sprawiedliwości sądy strzegą ładu prawnego w Państwie i kształtują poczucie prawne społeczeństwa.
  (3) Sędziowie są w sprawowaniu swego urzędu sędziowskiego niezawiśli.
  (4) Orzeczenia sądowe nie mogą być zmieniane ani uchylane przez inne organa władzy.
  (5) Sądy nie mają prawa badać ważności aktów ustawodawczych, należycie ogłoszonych.

  Art. 65.

  (1) Sędziów mianuje Prezydent Rzeczypospolitej, jeżeli ustawy inaczej nie stanowią.
  (2) Organizację sądów tudzież odrębne stanowisko sędziów, ich prawa i obowiązki oraz uposażenie — określą ustawy.

  Art. 66.

  (1) Sędzia może być złożony z urzędu, zawieszony w urzędowaniu, przeniesiony na inne miejsce lub w stan spoczynku wbrew swojej woli jedynie mocą orzeczenia sądowego i tylko w przypadkach, ustawą przewidzianych.
  (2) Zasada ta nie dotyczy przypadku, gdy przeniesienie sędziego na inne miejsce urzędowania lub w stan spoczynku jest wywołane zmianą w organizacji sądów, postanowioną przez akt ustawodawczy.


  Art. 67.

  Sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego ani zatrzymany bez nakazu sądu, chyba że został schwytany na gorącym uczynku.

  Art. 68.

  (1) Żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla dochodzenia krzywdy lub szkody.
  (2) Poręcza się wolność osobistą, nietykalność mieszkania i tajemnicę korespondencji.
  (3) Ustawy określą warunki, w jakich może być dokonana rewizja osobista lub domowa albo naruszona tajemnica korespondencji.
  (4) Nikt nie może być pozbawiony sądu, któremu z prawa podlega, ani karany za czyn, niezabroniony przez prawo przed jego popełnieniem, ani też zatrzymany bez nakazu sądu dłużej niż czterdzieści osiem godzin.
  (5) Sądy wyjątkowe są dopuszczalne tylko w przypadkach, przewidzianych w ustawie.
  (6) Ustawy przeprowadzą zasadę, że sprawy, w których karę orzekła władza administracyjna, będą na żądanie strony przekazane na drogę postępowania sądowego.

  Art. 69.

  (1) Prezydent Rzeczypospolitej władny jest aktem łaski darować lub złagodzić skazanemu karę, wymierzoną orzeczeniem prawomocnym, tudzież uchylić skutki skazania.
  (2) Amnestja wymaga aktu ustawodawczego.

  Art. 70.

  (1) Powołuje się:
  a) Sąd Najwyższy do spraw sądowych cywilnych i karnych,
  b) Najwyższy Trybunał Administracyjny do orzekania o legalności aktów administracyjnych, oraz
  c) Trybunał Kompetencyjny do rozstrzygania sporów o właściwość między sądami a innemi organami władzy.
  (2) Odrębną organizację sądów wojskowych, ich właściwość, tok postępowania oraz prawa i obowiązki członków tych sądów określą ustawy.

  Art. 71.

  (1) Do orzekania w sprawach ministrów, senatorów i posłów, pociągniętych do odpowiedzialności konstytucyjnej, powołuje się Trybunał Stanu, złożony z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jako przewodniczącego, oraz sześciu sędziów.
  (2) Sędziów Trybunału Stanu i ich zastępców powołuje na okres trzyletni Prezydent Rzeczypospolitej z pośród sędziów sądów powszechnych, przedstawionych w liczbie podwójnej w połowie przez Sejm, a w połowie przez Senat, z równomiernem uwzględnieniem kandydatów każdej z Izb Ustawodawczych.

  X. Administracja państwowa.

  Art. 72.

  (1) Administracja państwowa jest służbą publiczną.
  (2) Administrację państwową sprawuje:
  a) administracja rządowa,
  b) samorząd terytorjalny,
  c) samorząd gospodarczy.

  Art. 73.

  (1) Dla celów administracji ogólnej Państwo będzie podzielone pod względem terytorjalnym na obszary administracyjne, a mianowicie województwa, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie.
  (2) Podział na województwa wymaga aktu ustawodawczego.
  (3) Gminy miejskie mogą w warunkach, oznaczonych ustawą, tworzyć powiat lub województwo grodzkie.

  Art. 74.

  Organizację administracji rządowej, a w szczególności zakres działania jej organów — określi dekret Prezydenta Rzeczypospolitej.

  Art. 75.

  (1) Stosownie do podziału Państwa na obszary administracyjne powołuje się do urzeczywistnienia zadań administracji państwowej w zakresie potrzeb miejscowych samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny.
  (2) Samorządy mają prawo w zakresie, ustawą oznaczonym, wydawać dla swego obszaru normy obowiązujące pod warunkiem zatwierdzenia tych norm przez powołaną do tego władzę nadzorczą.
  (3) Samorządy mogą być łączone w związki dla wykonywania zadań szczególnych.
  (4) Ustawa może nadać związkom osobowość publiczno-prawną.
  (5) Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje Rząd przez swoje organa lub przez organa samorządu wyższego stopnia.

  Art. 76.

  (1) Dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego powołuje się samorząd gospodarczy, obejmujący izby rolnicze, przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, pracy, wolnych zawodów oraz inne zrzeszenia publiczno-prawne.
  (2) Ustawy mogą łączyć izby w związki i nadawać im osobowość publiczno-prawną.
  (3) Do rozważania zagadnień, dotyczących całokształtu życia gospodarczego, opinjowania o projektach ustaw gospodarczych, tudzież harmonizowania poczynań w poszczególnych gałęziach gospodarstwa narodowego — może być ustawą powołana Naczelna Izba Gospodarcza.
  (4) Nadzór nad działalnością samorządu gospodarczego sprawuje Rząd przez powołane do tego organa.

  XI. Kontrola państwowa.

  Art. 77.

  (1) Do kontroli pod względem finansowym gospodarki Państwa oraz związków publiczno-prawnych, badania zamknięć rachunków Państwa, przedstawiania Sejmowi corocznie wniosków o absolutorjum dla Rządu — powołuje się Najwyższą Izbę Kontroli, opartą na zasadzie kolegjalności i niezawisłości członków jej kolegjum.
  (2) Najwyższa Izba Kontroli jest niezależna od Rządu.
  (3) Prezydent Rzeczypospolitej mianuje i odwołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a na jego wniosek i z jego kontrasygnatą mianuje i odwołuje członków jej kolegjum.
  (4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest za sprawowanie swego urzędu odpowiedzialny według zasad ustalonych dla odpowiedzialności ministrów.

  XII. Stan zagrożenia Państwa.

  Art. 78.

  (1) W razie zagrożenia Państwa z zewnątrz, jak również w razie rozruchów wewnętrznych lub rozległych knowań o charakterze zdrady stanu, zagrażających ustrojowi lub bezpieczeństwu Państwa albo bezpieczeństwu obywateli — Rada Ministrów za zezwoleniem Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzi stan wyjątkowy na obszarze całego Państwa lub części zagrożonej.
  (2) Zarządzenie takie będzie przesłane do Sejmu w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia.
  (3) Jeżeli Sejm jest rozwiązany, zarządzenie o ogłoszeniu stanu wyjątkowego będzie złożone nowoobranemu Sejmowi na pierwszem posiedzeniu.
  (4) Sejm może zażądać uchylenia zarządzenia.
  (5) Wniosek taki nie może być głosowany na posiedzeniu, podczas którego został zgłoszony.
  (6) Jeżeli Senat wypowie się za uchwałą Sejmu, Rząd niezwłocznie uchyli zarządzenie.
  (7) Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje Rządowi prawo zawieszania na czas trwania tego stanu swobód obywatelskich oraz możność korzystania z uprawnień szczególnych, przewidzianych ustawą o stanie wyjątkowym.

  Art. 79.

  (1) W razie konieczności użycia sił zbrojnych do obrony Państwa Prezydent Rzeczypospolitej zarządzi stan wojenny na obszarze całego Państwa lub jego części.
  (2) Podczas trwania stanu wojennego Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo bez upoważnienia Izb Ustawodawczych wydawać dekrety w zakresie ustawodawstwa państwowego z wyjątkiem zmiany Konstytucji, przedłużyć kadencję Izb Ustawodawczych do czasu zawarcia pokoju oraz otwierać, odraczać i zamykać sesje Sejmu i Senatu w terminach, dostosowanych do potrzeb obrony Państwa, jak również powoływać do rozstrzygania spraw, wchodzących w zakres działania Izb Ustawodawczych, Sejm i Senat w zmniejszonym składzie, wyłonionym przez te Izby.
  (3) W czasie trwania stanu wojennego Rząd korzysta z uprawnień przewidzianych ustawą o stanie wyjątkowym, a nadto z uprawnień szczególnych, określonych ustawą o stanie wojennym.


  XIII. Zmiana Konstytucji.

  Art. 80.

  (1) Zmiana Konstytucji może być dokonana z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej, Rządu lub ¼ ustawowej liczby posłów.
  (2) Wniosek, postawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej, może być głosowany tylko w całości i bez zmian lub ze zmianami, na które Rząd imieniem Prezydenta Rzeczypospolitej wyrazi zgodę.
  (3) Ustawa, zmieniająca Konstytucję z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej, wymaga zgodnych uchwał Sejmu i Senatu, powziętych zwykłą większością głosów; z inicjatywy zaś Rządu lub Sejmu — zgodnych uchwał, powziętych większością ustawowej liczby posłów i senatorów.
  (4) Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu trzydziestu dni od otrzymania projektu ustawy, zmieniającego Konstytucję zwrócić go Sejmowi z żądaniem ponownego rozpatrzenia, które może nastąpić nie wcześniej niż na następnej kadencji.
  (5) Jeżeli Izby Ustawodawcze uchwalą ponownie projekt bez zmian, Prezydent Rzeczypospolitej, stwierdziwszy podpisem moc ustawy, zarządzi jej ogłoszenie, chyba że rozwiąże Sejm i Senat.

  XIV. Przepisy końcowe.

  Art. 81.

  (1) Niniejsza ustawa konstytucyjna wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  (2) Jednocześnie uchyla się ustawę z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 267) wraz ze zmianami, wprowadzonemi ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 442) z wyjątkiem art. 99, 109—118 oraz 120.
  (3) Ustawa konstytucyjna z dnia 15 lipca 1920 r., zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 497) wraz ze zmianami, wprowadzonemi ustawami z dnia 8 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 146), z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 449), z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 608), oraz z dnia 18 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 240) zachowuje swą moc z tem, że art. 44 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 497) nadaje się brzmienie:
  „Zmiana niniejszej ustawy konstytucyjnej wymaga ustawy państwowej.“
  i że uchyla się art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 146).


  Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
  Prezes Rady Ministrów: W. Sławek
  Minister Spraw Wewnętrznych: Marjan Zyndram-Kościałkowski
  Minister Spraw Zagranicznych: Beck
  Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski
  Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
  Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
  Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: W. Jędrzejewicz
  Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Poniatowski
  Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman
  Minister Komunikacji: M. Butkiewicz
  Minister Opieki Społecznej: Jerzy Paciorkowski
  Minister Poczt i Telegrafów: E. Kaliński

  źródło: https://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_kwietniowa_(1935)

 8. mgrabas Says:

  zakres spraw planowanej na dni 14-15.11.2015 X sesji Sejmu Walnego w Konstantynowie Łódzkim w Hotelu „Leszczyński” ul. Ignacew 9 (obrady od godz. 11:30):

  „Dzień I 14 listopada 2015 roku
  I. Część przedpołudniowa – jako Sejm Walny Uchwałodawczy:
  Stosunek Sejmu Walnego (Ziem) do wyborów z 25 października 2015 roku do Sejmu i Senatu na Wiejskiej. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Czy Sejm Walny chce wyłonić Deputację do Prezydenta w sprawie postulatów Sejmu Walnego? Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Czy Sejm Walny obiera Podwojewodów i Podstarostów? Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Stosunek Sejmu Walnego (Ziem) do postanowień Synodu Biskupów w Rzymie zakończonego 25 października 2015 roku. Możliwa UchwałaSancyt.
  Głosowanie nad Uchwałą-Sancytem czy Sejm Walny powinien rozpoczynać obrady od „Modlitwy za Ojczyznę” Piotra Skargi – wniosek Posła Ziemskiego Ziemi Bielsko-Bialskiej Artura Skłodowskiego.
  Obrady nad rotą przysięgi Posłów Ziemskich na Sejmie Walnym. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Obrady nad hymnem śpiewanym na Sejmie Walnym – „Bogurodzica”, „Boże coś Polskę”, „Rota”. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Elekcja Sędziego Pokoju przy Sejmie Walnym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Posłami. Możliwy Akt elekcyjny.
  Głosowanie nad infamią dla Olgi Tokarczuk za antypolskie wypowiedzi. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Debata i głosowanie nad używaną przez Sejm Walny terminologią
  dotyczącą sejmikowania. Czy „Listy Społeczne” czy „Sejmiki
  Ziemskie”? – wniosek Posła Ziemskiego Ziemi Gdańskiej Konrada
  Daniela.
  Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Debata i głosowanie nad polską Ziemią – obszar, zakaz sprzedaży obcokrajowcom. Uchwała w sprawie uwolnienia więzionych rolników broniących polskiej Ziemi. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Debata i głosowanie nad polskimi lasami – obszar, zakaz sprzedaży obcokrajowcom. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Debata i głosowanie nad polskim majątkiem narodowym. Rozpoczęcie ruchu egzekucyjnego tj. odzyskiwania „sprzedanych” przez bolszewików (partie polityczne) dóbr narodowych. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  Debata i głosowanie nad polskim budżetem narodowym. Zakaz deficytu. Kto jest odpowiedzialny za polskie zadłużenie? Czy będziemy i kto je spłacać. Możliwa Uchwała-Sancyt.
  II. Część popołudniowa – jako Sejm Walny Gospodarczy –
  ZIEMIA I ENERGIA.
  Wystąpienia ekspertów z zakresu – energii odnawialnej, geotermii, kopalin, nowoczesnych źródeł energii etc.
  Możliwa Uchwała-Sancyt w sprawie strategii energetycznej Polski.

  Dzień II
  15 listopada 2015 roku
  III. Część przedpołudniowa – jako Sejm Walny Uchwałodawczy.
  Omówienie działalności Sejmików Ziemskich. Okręgi Sejmikowe Krajowe i Polonijne. Sposób obierania Marszałków. Sposób zwoływania Sejmików. Siedziby Sejmików. Posłowie Ziemscy.
  Finansowanie obrad Sejmikowych. Instrukcje poselskie. Głosowania.
  Lauda. Inne zagadnienia.
  Możliwe Uchwały-Sancyty.
  IV. Część popołudniowa – jako Sejm Walny Uchwałodawczy.
  Omówienie problemów ziemskich. Słowniczek pojęć odnoszących się do Sejmikowania.
  Niniejsze Wici zwołują jednocześnie Sejmiki Ziemskie przedsejmowe (prowincjonalne) w dniach od 17 października br. do 7 listopada br., jako Sejmiki Ziemskie Deputackie, wyłaniające Posłów Ziemskich z każdej Prowincji Sejmikowej (Okręgu Sejmikowego). Jest 41 krajowych i 9 Polonijnych Okręgów Sejmikowych vide – http://www.sejmwalny.org.pl .
  Jednocześnie jest zgoda, aby każdy mieszkaniec danej Ziemi mógł przyjechać na Sejm Walny do Konstantynowa Łódzkiego bez zgody Sejmiku Ziemskiego z zastrzeżeniem, że Posłowie wybrani na Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym mają pierwszeństwo w zasiadaniu w ławach poselskich. Zgoda ta umożliwia przyjechanie osób z Ziem gdzie nie ma jeszcze powołanych Sejmików Ziemskich lub w sytuacji, gdy ktoś nie mógł brać udziału w Sejmiku Ziemskim Prowincjonalnym a chce uczestniczyć w Sejmie Walnym.
  Każda Prowincja Sejmikowa ma do obsadzenia 5 miejsc na Sejmie Walnym włączając w to Marszałka danego Sejmiku Prowincjonalnego.
  Ponieważ ilość miejsc na Sejmie Walnym jest ograniczona do 250 prosimy o wysyłanie zgłoszeń do udziału w Sejmie Walnym w Niepołomicach pod e-mail: sejm.walny@gmail.com .

  W Sali nie może być nadkompletu, ze względów bezpieczeństwa i wymogów przeciwpożarowych.
  Warunkiem uczestnictwa w Sejmie Walnym będzie pokrycie we własnym zakresie wszelkich kosztów dojazdu i pobytu oraz uiszczenie opłaty na pokrycie kosztów uczestnictwa oraz w celu wsparcia idei Sejmu Walnego (opłata uiszczana na miejscu) w kwocie 100 PLN.
  Troszczmy się o Rzeczpospolitą – naszą Ojczyznę i Matkę!
  Przywróćmy Jej blask Najj. Rzeczypospolitej – oddolnie rządzonej, a przez to bezpiecznej i zasobnej!
  Dano w Siewierzu, dnia 16 października 2015 roku.

  Marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej A.D. 2014
  Wojciech Edward Leszczyński”

  źródło: http://www.sejmwalny.org.pl/dane/UNIWERSALY/20151016_Uniwersal_Pierwszych_Wici_KONSTANTYNOW.pdf

 9. mgrabas Says:

  okręgi ziemskie sejmików prowincjonalnych:

  http://www.sejmwalny.org.pl/dane/ORGANIZACJA/Okregi_Sejmikow_Prowincjonalnych.pdf

  źródło: http://www.sejmwalny.org.pl/okregi_sejmikowe.htm

 10. mgrabas Says:

  SEJM WALNY TV – Vol. CIL – Wyd. 2015.10.28 – PARTYJNY HALLOWEEN’2015

  Opublikowany 28.10.2015

  WYBORY PARTYJNE TO SATANISTYCZNO-MASOŃSKIE ŚWIĘTO. TO ŚWIĘTO DEMO[NO]KRACJI – ŚWIĘTO SZATANA!!! ORAZ SATANISTYCZNYCH ZASTĘPÓW NA ZIEMI – PARTII POLITYCZNYCH.

  CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s