w najprostszych słowach

aby nas oswoić z tym co oni zaplanowali zrobić, ich propaganda straszyła nas islamizacją Europy, ale islamiści nie kwapili się do Europy, więc oni zbombardowali rękami NATO i UE Libię i inne kraje, które oni zbrojnie napadają pod pozorem „wprowadzania pokoju i demokracji” no i zmusili ludność tych krajów do ucieczki – do Europy, a za pomocą UE zmusili kraje niesuwerenne (unijne) do zgody na to co zaplanowali i w ten oto sposób ZNISZCZĄ PAŃSTWA NARODOWE

spowodowali napływ cudzoziemców do państw narodowych by stworzyć problem, którego rozwiązaniem ma być rząd światowy – pod ich kierownictwem, który problem rozwiąże

następnym punktem ich planu jest DEPOPULACJA nieżydów, których mają w planie zostawić przy życiu w ilości poniżej 500.000.000 – https://7777777blog.wordpress.com/2015/08/22/cicha-wojna/comment-page-1/#comment-55013

powołują swoje kukiełki na prezydentów, premierów itd., które PODPISUJĄ ustawy korzystne dla nich

przy pomocy mediów SKUTECZNIE odwracają uwagę od tego co rzeczywiście robią, kierują wszystkim z za kulis, niewidoczni, pozostający w cieniu

Reklamy

Komentarzy 21 to “w najprostszych słowach”

 1. mgrabas Says:

  „Lata kłamstw, propagandy i manipulacji historią Polski odniosły swój (…) skutek – większość Polaków nie ma zupełnie pojęcia, że kraj nasz, od co najmniej stu lat, jest przedmiotem otwartej żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości. (…)”

  źródło: http://socjalnacjonalista.wordpress.com/2015/09/02/100-lat-agresji-zydowskiej-na-polske/

 2. mgrabas Says:

  „Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi.” (Mt12,25)

 3. mgrabas Says:

  „5 października 2013
  NWO – Nowy porządek świata – wszystko o nim + dowody

  Niewielu ludziom nazwa Nowy Porządek Świata (New World Order – NWO) cokolwiek mówi Ci którzy mieli do czynienia z tym pojęciem nie potrafią dokładnie powiedzieć co to jest, czym śmierdzi i z czym się to diabelstwo je. Tymczasem idea Nowego Porządku Świata jest de facto głównym nurtem współczesnej polityki (tak samo na szczeblu międzynarodowym jak i lokalnym) przez co nieznajomość zagadnienia może okazać się brzemienna w skutkach.

  W pierwszej części zajmiemy się definicją Nowego Porządku Świata jako głównego nurtu współczesnej polityki i jej pochodzeniu. W drugiej części przybliżę nieco przejawy tej polityki we współczesnym świecie. W trzeciej postaram się przedstawić przyszłość będącą konsekwencją realizacji planów architektów Nowego Porządku Świata. W czwartej postaramy się zdemaskować ludzi stojących za kurtyną i pociągających za sznurki.

  Mówiąc najogólniej Nowy Porządek Świata ma tylko jeden cel – absolutna, nieprzemijająca władza dla tych którzy stoją na szczycie. Koncepcja ta została stworzona jako narzędzie do ustanowienia dyktatury w skali globalnej. Władzy absolutnej której – dzięki globalnemu charakterowi – nie zagrozi żaden wróg zewnętrzny, a każda próba zrywu czy buntu w jednym kraju zostanie zdławiona przez żołnierzy krajów pozostałych.

  Nowy Porządek Świata – narodziny

  Od narodzin ludzkości tysiące władców chciało roztoczyć nad swoimi poddanymi absolutną władzę. Wielu z nich ten pomysł udało się zrealizować. Zawsze jednak dwa problemy stawały na drodze władców. Pierwszy to wróg wewnętrzny – sami poddani którzy pod wodzą wybitnych jednostek potrafili powalić na kolana ludzi uważających się za bogów. Drugim problemem był wróg zewnętrzny. Kiedy żył na świecie maniak pragnący władzy bardziej niż czegokolwiek zawsze pojawiał się ktoś dla równowagi (przykład – Józef Stalin i Adolf Hitler). A przez złośliwość losu maniak ten zamieszkiwał sąsiednie królestwo i w końcu jeden czy drugi tracił władzę.

  Tak więc dyktatura lokalna nie jest niczym nowym. Nowością stała się dyktatura globalna. Koncepcja utworzenia państwa obejmującego cały znany cywilizowany świat. W ten sposób wróg zewnętrzny zostałby wyeliminowany a wroga wewnętrznego w razie gdyby lokalna armia nie potrafiła zniszczyć zniszczyłaby armia pochodząca z innego regionu świata.

  Pierwszy raz świat miał do czynienia z czymś takim po zakończeniu Kongresu Wiedeńskiego. Po tym jak Napoleon został pokonany zwycięzcy wspólnie stworzyli obraz nowego świata. Obalone monarchie wróciły na trony a system na powrót stał się absolutystyczny. Monarcha znów miał najwyższą władzę, wprowadzono cenzurę, rozbudowano sieć agentów. Ponadto zwycięskie państwa uzgodniły że będą sobie wzajemnie pomagały w tłamszeniu każdego zrywu niepodległościowo-rewolucyjnego. Święte Przymierze miało od tej pory niszczyć każdego wroga, czy to zewnętrznego czy wewnętrznego. Nad światem zawisła groźba globalnej dyktatury.

  Próba ta jednak zakończyła się niepowodzeniem i nowy ład przetrwał jedynie 30 lat aż do wiosny ludów. Nacjonalistyczno-rewolucyjne nastroje ogarnęły Europę i na nic nie pomogło wojsko ani policja.

  W czasach późniejszych nastała swego rodzaju moda na ideologie mające zapewnić powszechny dobrobyt i pokój na ziemi. Komunizm miał przynieść wszystkim narodom zjednoczenie i powszechną równość. Miliony ludzi łykało ze smakiem słowa Włodzimierza Uljanowa (pseudonim „Lenin”) ale ich górnolotne oczekiwania spotkały się z twardą skałą rzeczywistości. Podczas gdy komuniści mordowali kolejnych ludzi, w samym sercu Europy wyrosły kolejne chore ideologie – faszyzm i narodowy socjalizm. Walka wolnych ludzi z tymi trzema utopijnymi mrzonkami dla naiwnych pochłonęła miliony istnień i zrujnowała świat. Ludzie starający się wprowadzić dyktaturę siłą zobaczyli że nie jest to możliwe bez jej dobrowolnego przyjęcia. Od tej pory bronią architektów NWO stały się nie dywizje czy armie ale propaganda, strach, terroryzm, podstęp, media i chwyty socjotechniczne. Ludzie zostaną wydymani w białych rękawiczkach, po cichu i bez ich wiedzy.

  „Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne„ – Aldorous Huxley „Nowy wspaniały świat”

  Tak więc Nowy Porządek Świata można scharakteryzować krótko w dwóch punktach:

  1.Władza absolutna dla wąskiej elity.

  2.Zatajenie przed światem wiedzy o działaniach władzy i stwarzanie pozorów wolności.

  Nowy Porządek Świata – współczesne przejawy

  Jak już zostało powiedziane cel Nowego Porządku Świata jest tylko jeden: niczym nie ograniczona władza. Niestety dla architektów NWO ludzie zawsze woleli być wolnymi niż płaszczyć się pod butem wszechpotężnej władzy więc opracowano sposoby na walkę z przyszłymi buntownikami.

  Ponadnarodowe superpaństwa i globalna administracja

  Jak już wspomniałem gwarantem utrzymania dyktatury jest stworzenie jej w skali globalnej. Wtedy nie byłoby żadnego wroga zewnętrznego a wróg wewnętrzny zostałby spacyfikowany przez Globalną Armię. Pierwszym etapem tworzenia Światowego Rządu jest unifikacja poszczególnych regionów w kontynentalne mocarstwa zespolone gospodarczo, prawnie i administracyjnie. Obecnie istnieją już unie kontynentalne:

  Unia Europejska:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

  Security and Prosperity Partnership of North America:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Security_and_Prosperity_Partnership_of_North_America

  http://www.stopthenorthamericanunion.com/NAUArticles.html

  Unia Afrykańska:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Afryka%C5%84ska

  Unia Narodów Południowoamerykańskich:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Narod%C3%B3w_Po%C5%82udniowoameryka%C5%84skich

  Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN):

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Narod%C3%B3w_Azji_Po%C5%82udniowo-Wschodniej

  (Jeśli o 4 ostatnich słyszysz pierwszy raz to nie masz się czego wstydzić. 90% populacji też nie ma o tym pojęcia. O tym że ponadnarodowe unie polityczne w obecnym kształcie są potrzebne światu jak świni siodło innym razem)

  W kontrolowaniu dziesiątek państw pomaga prawo. Umowy międzynarodowe ratyfikowane przez różne kraje mają większą moc niż ustawy i dekrety lokalnego rządu. Widać to dobrze na przykładzie Polskiego prawa. Umowy międzynarodowe mają jeden z największych priorytetów. Otóż umowy międzynarodowe mają status nadrzędny nad ustawami co oznacza ze jeśli zapis umowy międzynarodowej jest sprzeczny z ustawą to po prostu ustawa się nie liczy (Konstytucja RP Dz.U. 97.78.483 art. 91, ust. 2 i 3) Drugą bardzo istotną sprawą jest to że umowy międzynarodowe podpisuje urzędnik, najczęściej minister spraw zagranicznych za zgodą Rady Ministrów (Dz.U.00.39.443). Poza tym o ile ustawy łatwo odwołać bez żadnych ceregieli o tyle umowy międzynarodowe mają określony czas trwania i można je zerwać tylko w określonych sytuacjach, przy czym wcale nie musi być to interes narodowy (Dz.U.90.74.439 – Konwencja wiedeńska o prawie traktatów). Podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody sejmu jeśli jest dosyć ważna. Podsumowując akty prawne które są ważniejsze od ustaw i trudno je odwołać o ile to w ogóle jest możliwe przed minięciem określonego czasu są podpisywane przez urzędnika władzy wykonawczej. Podobny system prawny panuje w innych państwach które podpisały Konwencję Wiedeńską w Sprawie Traktatów (wszystkie państwa ONZ):

  http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.1990.74.439.html

  W najbliższych latach możemy się spodziewać otwartego proklamowania Rządu Światowego stworzonego na bazie ONZ oraz unii kontynentalnych.

  Globalna ekonomia

  Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jakie możemy obserwować jest łączenie ekonomii wszystkich regionów świata w jedną całość którą bardzo łatwo kontrolować. Najważniejszymi międzynarodowymi instytucjami ekonomicznymi są:

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Fundusz_Walutowy

  Bank Światowy:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_%C5%9Awiatowy

  oraz Światowa Organizacja Handlu:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Handlu

  Nie łudźmy się że celem tych instytucji jest szerzenie dobrobytu. Indonezja, Tajlandia czy Argentyna już zdążyły przekonać się na własnej skórze że wprowadzanie wytycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego to droga do zapaści i socjalizmu.

  Kolejną tendencją jest wprowadzanie jednej waluty kontynentalnej. Przykładem takiego postępowania jest wprowadzenie Euro:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro

  Ale ta słynna na naszym kontynencie waluta nie jest jedyną. Planowane jest też wprowadzenie innych kontynentalnych walut – Amero i Afro:

  http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_currency_union

  http://en.wikipedia.org/wiki/Afro_(currency)

  Wprowadzenie wspólnej waluty ma być kolejną metodą na kontrolowanie lokalnych rządów. W przypadku gdyby któryś rząd przeprowadzał reformy gospodarcze niezgodne z dyrektywami rządów wyższego szczebla (unijnych) można łatwo zaburzyć gospodarkę atakując walutę – układ krwionośny ekonomii. Wprowadzanie wspólnej waluty pod pozorem ułatwienia handlu (sic!) nie odpowiada na potrzeby lokalnych społeczeństw i przynosi więcej strat niż korzyści:

  http://ft.onet.pl/11,13604,strefa_euro_na_skraju_recesji,artykul.html

  Aparat ucisku

  Przede wszystkim pacyfikacja myślących inaczej niż władza musi przebiegać legalnie i za aprobatą ludzi. W tym celu prawo staje się coraz bardziej restrykcyjne. Pod pozorem walki z terroryzmem aparat przymusu dostaje coraz większe uprawnienia. Sztandarowym przykładem jest tu zmienione po 11 września prawo USA:

  http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act

  Dokument nazywany Patriot Act zezwala służbom bezpieczeństwa USA na podsłuchiwanie, inwigilację i zbieranie informacji finansowych o każdym kto jest PODEJRZANY o terroryzm, w dodatku bez zgody sądu. Zezwala też na wzmożone kontrole na granicach, ingerowanie w finanse osób prywatnych, znacząco podniósł kary.

  Kolejnym przejawem zwiększania uprawnień aparatu ucisku jest FEMA. Amerykańska agencja zarządzania kryzysowego:

  http://www.eioba.pl/a81836/fema_najpotezniejsza_organizacja_rzadowa_swiata

  A razie czerwonego alarmu FEMA ma prawo przejąć jakąkolwiek własność prywatną, jakiekolwiek fundusze, otoczyć kordonem miasta, przejąć władzę nad transportem i drogami, zwieźć ludzi do tymczasowych obozów relokacyjnych. W Stanach Zjednoczonych już rozpoczęto budowę obozów koncentracyjnych:

  http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/concentration.html?q=concentration.html

  http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/suppression.html?q=suppression.html

  Kontrolowanie wielomilionowych populacji ma ułatwić kolejny wynalazek. Elektroniczny chip wszczepiany pod skórę będzie w stanie przekazać odpowiednim organom miejsce pobytu, stan konta i stan zdrowia każdego człowieka któremu będzie wszczepiony:

  http://www.eioba.pl/a82171/rfid_radio_frequency_identification_device_urzadzenie_identyfikacji_radiowej

  Ułatwić kontrolę mają także kamery obserwujące rozrastające się wciąż miasta. W samym Londynie po zamachach z siódmego lipca zamontowano ich cztery miliony:

  http://hacking.pl/pl/news-6040-Strach_ma_milion_kamer_czyli_BigBrother_w_Londynie.html

  Wszelkie formy organizowania się ludzi są niemile widziane. A że jakaś organizacja mogła powstać musi istnieć forma komunikacji między członkami. Zapobiec ma temu zniesienie wolności słowa. Nie trzeba strzelać do tych którzy głoszą swój przekaz. Wystarczy tylko że opanuje się środki masowego przekazu. O ile kontrola prasy czy telewizji wymaga jedynie pieniędzy internet cenzurować jest o wiele trudniej. Na to jednak też są metody:

  http://www.pardon.pl/arty…mowe_ale_glupie
  http://wiadomosci.onet.pl/1775164,11,item.html
  http://webhosting.pl/kate…i_dla_obywateli
  http://www.hotmoney.pl/ar…igilacja-2.html
  http://wyborcza.pl/1,76842,5173311.html

  http://www.naturalnews.com/023858.html

  Ekonomiczne niewolnictwo

  Nowy Porządek Świata byłby niczym bez kontrolowania majątku swoich poddanych. Pieniądze nie mogą się znajdować w rękach ludzi którzy mogą ich użyć do zorganizowania masowego wyzwolenia spod buciorów władzy. Poza tym do realizowania założeń NWO potrzebne są duże pieniądze. W końcu utrzymanie aparatu przymusu, biurokracji i międzynarodowej administracji potrzebne są znaczne środki.

  Do działań realizacji planu NWO na szczeblu lokalnym poszczególne państwa biorą pieniądze z podatków. Obecnie w Polsce przeciętnie oddaje się ok. 70% swoich dochodów (różne źródła podają różne dane) w formie podatku:

  http://korwin-mikke.blog.onet.pl/2,ID188627792,index.html

  Normalnie się tego nie odczuwa ze względu na dywersyfikację podatków ale o tym w części opowiadającej o metodach stosowanych wprowadzania NWO.

  Na opłacenie rozbudowanej globalnej administracji mają posłużyć pieniądze zebrane z tzw. „podatku węglowego” płaconego za emisję dwutlenku węgla:

  Jednak prawdziwym ekonomicznym samobójstwem okazuje się system bankowy.

  Żeby opłacić potrzeby państwa rządy potrzebują pieniędzy. Wszystkimi operacjami finansowymi zajmuje się Bank Centralny (w Polsce Narodowy Bank Polski) znajdujący się w rękach prywatnych. Bank pożycza pieniądze rządowi który musi je oddawać z odsetkami. Jako że z każdym rokiem wydatki są podobne, podatki także a oddawać trzeba coraz więcej pieniędzy (gdyż bank dopisuje sobie odsetki) nie ma żadnej możliwości spłacenia długu oprócz stałego podwyższania podatków (co jest fizycznie niemożliwe). Finansowa pętla zaciska się wokół szyj kolejnych państw stawiając obywateli przed perspektywą długu którego nigdy nie płacą. W ostatnich latach możemy obserwować nasilenie tego procesu na przykładzie Stanów Zjednoczonych gdzie dług wyniósł już astronomiczną kwotę 10 000 000 000 000 dolarów:

  http://www.thewe.cc/contents/more/archive/us_debt.html

  Oznacza to że gdyby obywatele USA chcieli spłacić ten dług to każdy z nich musiałby zapłacić prywatnemu bankowi 33 000 dolarów. Oczywiście licząc także noworodki, dzieci, staruszków, bezdomnych, Meksykanów, więźniów, menelów i złodziei.

  Skąd banki biorą tyle pieniędzy? Może to zabrzmi śmiesznie i niewiarygodnie ale robią je z niczego. Utarł się pewien mit mówiący że banki biorą pieniądze z depozytów swoich klientów i pożyczają je swoim klientom. To oczywiście całkowita bzdura. System pracuje zupełnie inaczej. W jego zrozumieniu pomoże poniższa prezentacja:

  http://www.nbpportal.pl/prezentacje/kreacja.html

  (…)

  Podsumowując prywatne banki pożyczają budżetowi państwa pieniądze które w rzeczywistości nie istnieją i domagają się od nich procentów których nie można spłacić przy pełnej aprobacie rządu. Dlaczego na to pozwalamy?

  Nowy Porządek Świata – co dalej?

  Przejawy NWO które widzimy w obecnym świecie są dopiero początkiem do czegoś większego. Zabawmy się więc w proroków i spróbujmy przewidzieć jakie będą następne kroki w drodze do utworzenia globalnej dyktatury.

  Rząd Światowy

  Odkąd wizja Nowego Porządku Świata obecna jest w polityce jego architekci dążą do jednego: proklamowania Rządu Światowego. Jego poprzedniczkami była Liga Narodów zmarła śmiercią naturalną podczas II Wojny Światowej oraz istniejąca do tej pory Organizacja Narodów Zjednoczonych.

  Jak uczy historia obie instytucje nie były w stanie wywiązać się z zadania do którego zostały powołane – zapewnienia światu pokoju.

  W ciągu najbliższych lat możemy spodziewać się zatem że architekci NWO zrobią wszystko żeby stworzyć rozwinięcie ONZ jakim jest Rząd Światowy. Oczywiście ludzie opieraliby się temu bo po co komu kolejna instytucja skoro im dobrze w państwach narodowych? Na to jednak też jest lekarstwo. Ludzie którym na tym zależy będą wywoływać i podsycać dziesiątki kolejnych lokalnych konfliktów co widzieliśmy na przykładzie Gruzji:

  http://www.infowars.com/?p=3942

  http://www.infowars.com/?p=3875

  Niewykluczone że wywołają także wojnę na skalę globalną. Kiedy ONZ będzie rozkładać ręce oni od razu podadzą rozwiązanie – utworzyć ciało które będzie miało uprawnienia których nie ma ONZ – Rząd Światowy. Dysponujący własnym prawem, armią gotową je wymuszać, własnymi funduszami oraz uprawnieniami do kontroli wszelkich form ludzkiej działalności. Konflikty zbrojne szybko zostaną stłumione a zniewolona ludzkość będzie dziękowała dzielnym strażakom którzy uratowali im życie ale najpierw zaprószyli ogień.

  Depopulacja

  Olbrzymią populację bardzo trudno kontrolować. Im więcej ludzi którymi trzeba zarządzać tym trudniej to zrobić. Można porównać to do żonglowania trzema piłeczkami a dziesięcioma. Dlatego kolejnym celem panów spod znaku NWO będzie zmniejszenie liczby populacji do stanu umożliwiającego ich łatwą kontrolę.

  Poza tym dzięki wyludnianiu można wyniszczyć całkowicie Trzeci Świat dzięki czemu nie będzie żadnej realnej siły mogącej zagrozić państwom zachodnim będącym filarami NWO.

  Metod jest wiele.

  Pierwszą i najprostszą a nich jest wywołanie epidemii śmiertelnej choroby. Istnieją już na świecie wystarczająco duże arsenały broni chemicznej żeby posłać do piachu większość ludzkości. Nie łudźmy się – broń biologiczna nie służy do walki. Działa zbyt wolno żeby użyć jej podczas bitwy i łatwo może przenieść się na własnych żołnierzy czy cywili. Broń biologiczna jest produkowana tylko i wyłącznie do ludobójstwa. Śmiertelna choroba zaraźliwa niczym grypa mogłaby w krótkim czasie rozprzestrzenić się dzięki wielkiemu przepływowi ludzi w dzisiejszych czasach. Choroba uderzyłaby głównie w biedne kraje których obywateli nie stać byłoby na szczepionkę a które dostaliby wybrani do ocalenia ludzie.

  Kolejną metodą jest głód. Sposób ten został już wypróbowany dwukrotnie w historii z wielkim rezultatem przez komunistów:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_g%C5%82%C3%B3d_na_Ukrainie

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Skok

  Współczesnym narzędziem głodowego holokaustu może być Codex Alimentarius – regulacje dotyczące żywności stworzone pod pozorem dbania o jakość jedzenia:

  http://video.google.pl/videosearch?q=codex+alimentarius&hl=pl&emb=0&aq=f#

  Kolejną metodą mogą być masowe wysiedlenia ludzi na tereny niezdatne do zamieszkania. Rozwiązanie to jest bardzo eleganckie gdyż pozwala upiec dwie pieczenia na jednym ogniu – pozbyć się wrogów oraz zniszczyć kraj do którego wysiedla się ludność, a który nie utrzyma wielu imigrantów i stanie się areną wojen. Prekursorem tej metody jest zrealizowany w niewielkiej części przez nazistów Generalny Plan Wschodni będący podstawą geopolityki Adolfa Hitlera:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Plan_Wschodni

  Totalitaryzm

  Wszystko co opisałem w paragrafie „aparat ucisku” rozwinie się jeszcze bardziej zaraz po proklamowaniu Rządu Światowego lub nawet przed. Podstawową metodą kontroli będzie obowiązek wszczepienia pod skórę chipa dzięki któremu władza będzie wiedziała wszystko o swoim niesfornym obywatelu i w razie czego po prostu obetnie mu fundusze (lub zrealizuje wizję Trockiego zakładającą zniszczenie wrogów rewolucji przez zakazanie im pracy).

  Tych którzy w czasach zmasowanego terroru będą śmieli myśleć samodzielnie lub nie daj Boże działać przeciwko wszechpotężnemu Rządowi wywiezie się do obozów koncentracyjnych gdzie już czekają na nich kwatery:

  http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/concentration.html?q=concentration.html

  http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/suppression.html?q=suppression.html

  Nowy Porządek Świata – po trupach do celu

  Koncepcja Nowego Porządku Świata może być postrzegana albo jako idiotyczna albo jako genialna. Jest przejawem ludzkiego geniuszu który jest tak potężny że potrafił stworzyć system umożliwiający grupie ludzi zawładnięcie całą planetą. I tylko jeśli postrzegać ją pod takim kątem wydaje się ona dobrym pomysłem. Jawni apologeci NWO twierdzą że sama koncepcja jest dobra. W najlepszym przypadku mają po prostu dobre chęci i nie znają zamiarów architektów NWO. W najgorszym są idiotami.

  Wcześniej mieliśmy okazję poznać praktyczną stronę NWO odbiegającą od zapewnień światowych przywódców że ich polityka ma na celu przyniesienie ludzkości „złotego wieku”. Nikt o zdrowych zmysłach kto zdobył odpowiednia wiedzę w temacie nie stanie po stronie zamordystów. Mimo to nachalna propaganda pokazująca działania mające na celu ustalić Nowy Porządek Świata jako dobre jest najpotężniejszym narzędziem w celu jego ustanowienia.

  Czarne jest białe

  Jak pokazała historia ustanowienie brutalnej dyktatury bez dobrowolnego poparcia ludności jest niemożliwe. Nowożytna oświecona dyktatura musi stwarzać pozory działania dla dobra społeczeństwa by mieć rację bytu.

  Dlatego od kilku lat obserwujemy zmasowane „sranie w uszy” i spektakle nowomowy mające jeden cel – masowe pranie mózgu i przedstawienie NWO jako panaceum na bolączki ludzkości.

  I tak zamiast okupacji w celu czerpania zysków ze sprzedaży ropy mamy „szerzenie demokracji i stabilizację kraju”. Zamiast okradania obywateli na masową skalę i rzucania im ochłapów mamy „opiekę socjalną”. Zamiast inwigilacji mamy „zapobieganie aktom terroryzmu”. Zamiast zabijania cywilów afgańskich „walkę z Talibami”. Przykładów można mnożyć w nieskończoność a mają one jeden cel – wmówienie TOBIE że to co dzieje się na świecie to nic niepokojącego, taka ciekawostka mniej ważna niż romans Andrzeja Leppera. Że wszystko jest dobrze i rządzący chcą twojego dobra.

  Jeśli jeszcze o tym nie wiesz – TO WSZYSTKO GÓWNO PRAWDA.

  Pranie mózgu

  Właściwie cały plan byłby niemożliwy do zrealizowania gdyby nie nachalna medialna propaganda. Janusz Korwin Mikke powiedział nawet: „gdyby Hitler miał telewizję Niemcy do tej pory nie wiedzieliby ze przegrali wojnę”.

  Powiedzmy sobie szczerze: skąd taki przeciętny Kowalski ma wiedzieć jakie partie działają na terenie jego kraju i na którą głosować? Tylko z mediów takich jak telewizja czy prasa (oraz z ciągle rozwijającego się internetu). Jeśli media nie pokazują jakiejś partii w telewizji a za to do znudzenia wciąż pokazują te same zakazane gęby wytartych polityków to pan Kowalski nawet nie będzie sobie zdawał sprawy że jest inny wybór! Dzięki temu od samego początku istnienia III RP mamy do czynienia z demokracją sondażową. 95% ludzi nigdy nie miała w rękach programu politycznego partii i wiedzą tylko tyle co im telewizja koncesjonowana przez rząd pokaże. A tak się złożyło nieszczęśliwie w naszym pięknym kraju że mediami zawładnęła jedna klika do której zaliczając się postkomuniści tacy jak klan Walterowów który swoją potęgę zawdzięcza koncesji rządu PRL i kontaktom z SB:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Walter

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCena_Walter

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Walter

  czy kolejny medialny magnat Jerzy Urban, komuch, pełniący swego czasu obowiązki rzecznika prasowego rządu PRL:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Urban

  Adam Michnik zawdzięczający karierę decyzji okrągłego stołu:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Michnik

  Czy tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa Zygmunt Solorz-Żak:

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Solorz

  Wystarczy przysłuchać się z pewnym dystansem obecnym mediom żeby zobaczyć jak na dłoni że ich zadaniem jest nie informowanie społeczeństwa tylko narzucanie pewnego światopoglądu. Kilka przykładów z brzegu: informacja o tym że „proces Chodorkowskiego był polityczną zemstą” (nikt jednak nie potrafił wskazać uchybień w pracy sądu!!!). Pytanie dziennikarza po tym jak Julia Tymoszenko zawiązała koalicję z Partią Regionów: „czy to zatrzymanie Ukrainy w rozwoju czy odciągnięcie od zachodu” (autentyk. Może nie brzmiał dokładnie tak ale bardzo podobnie. Tekst przypomina słynne pytanie adwokata: „zabił pan żonę siekierą czy nożem” podczas gdy oskarżony jest niewinny). Wiadomość o śmierci 50 cywilów w Afganistanie pod koniec wiadomości a o śmierci 50 cywilów w Londynie przez kilka dni na okrągło.

  Czy nadal uważasz że media są obiektywne?

  Tworzenie iluzji

  Normalni ludzie szybko przejrzeliby plan ustanowienia Nowego Porządku Świata i zaczęli mu się sprzeciwiać. Żeby do tego nie dopuścić należy jak najdłużej utrzymywać ludzi w przekonaniu że są wolni. Np. zamiast wprowadzenia jednego podatku (sięgającego ok. 48% + ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ZUS, KRUS) wprowadza się dziesiątki różnych. No cóż, gdyby ktoś raz na rok przyszedł do nas i zażądał 23 000 złotych nie bylibyśmy tacy zadowoleni, prawda?

  Tworzenie problemów

  Ci sami ludzie tworzą problemy i potem podają przygotowane wcześniej rozwiązania które w takich okolicznościach są do zaakceptowania. Można to porównać do strażaka-podpalacza który najpierw podpala domy a potem je gasi za pieniądze. Przykładami może być wywoływanie wojen w celu przepchnięcia pomysłu o utworzeniu Rządu Światowego, organizowanie zamachów terrorystycznych żeby wzmocnić aparat przymusu i dać mu prawną rację bycia, niszczenie gospodarki w celu zaaprobowania coraz to bardziej restrykcyjnych pomysłów gospodarczych itp.

  Zastraszanie

  I dochodzimy do ich ulubionej metody. Jak wiemy człowiek któremu zagrozi się utratą życia zrobi wszystko żeby je ocalić. Nawet zabije kogoś innego lub przyzwoli na mord. W normalnych warunkach normy etyczne nie pozwalają ludziom aprobować Nowego Porządku Świata ze względu na antyhumanitaryzm. Jednak wystarczy zorganizować jeden zamach terrorystyczny (jak miało to miejsce 11 września 2001) żeby ludzie zaczęli srać w gacie i zgodzili się na ograniczenie swobód obywatelskich czy dwie bezsensowne (z perspektywy normalnego obywatela) wojny. Wystarczy dzień i noc puszczać medialną propagandę niby pokazującą jak to Islam jest strasznym wrogiem zachodu żeby ciołki – które nigdy nie były w żadnym kraju arabskim – popierały każdą bliskowschodnią wojnę. Wystarczy zrobić ze śmierci jakiegoś cywila telewizyjny show żeby ludzie naprawdę bali się po nocach.

  Nowy Porządek Świata – podsumowanie

  Wszystko co napisałem wcześniej pokazuje że wiek XXI będzie naznaczony walką z Nowym Porządkiem Świata tak jak wiek XX walką z komunizmem i nazizmem. Jeśli ludzie dadzą się nabrać na utopijne hasełka i uwierzą że czarne jest białe a Nowy Porządek Świata jest dobry czekają nas prawdopodobnie ciągłe wojny, powstania, rebelie lub – jeśli uda im się zrealizować swój cel – niewola. Jeśli historia komunizmu i nazizmu czegoś uczy to tego że im prędzej dostrzeże się problem i im szybciej się go zwalczy tym lepiej dla przeciętnego człowieka.

  źródło:http://www.eioba.pl

  źródło: http://www.koniec-swiata.org/nwo-nowy-porzadek-swiata-wszystko-o-nim-dowody/

 4. mgrabas Says:

  tak w praktyce przebiega tworzenie problemu, który ma zmusić podbijane narody do domagania się powołania światowego rządu, zdolnego problem rozwiązać

  „pokojowa migracja” – w praktyce

 5. mgrabas Says:

  „Posted by Marucha w dniu 2014-08-13 (środa)

  O mieszaniu ras i dlaczego Żydom tak na nim zależy

  Obcych ras nie należy wpuszczać do Polski nie dlatego, że mają za małe IQ (to może być używane jako argument w przypadku np. Murzynów, ale już nie w przypadku np. Chińczyków), ale dlatego, że są inni niż my i ich masowe przybycie tutaj i osiedlenie się byłoby po prostu kolonizacją.

  Czy to oznacza, że nienawidzę przedstawicieli innych ras? Nie! To oznacza po prostu, że chcę, aby Polska była krajem Polaków, czyli (czy to się komuś podoba, czy nie) białych ludzi. Oczywiście przynależność do białej rasy nie jest jedyną cechą narodu polskiego, ale jest jedną z nich, nawet jeśli gdzieś tam na przestrzeni historii znajdzie się jakiś śniady rodzynek szczerze spolonizowany.

  Trzeba rozróżnić szowinizm od separatyzmu rasowego. To, że chcę zachowania Polski taką, jaka jest pod względem rasowym, nie znaczy, że innym rasom życzę źle. Wręcz przeciwnie, niech im się wiedzie jak najlepiej, ale niech wykuwają swoją pomyślność we własnych krajach.

  Analogicznie – to, że nie zgodziłbym się, aby kloszardzi z dworca wprowadzili się do mnie do domu, nie oznacza, że życzę tym ludziom źle, czy ich dehumanizuję.

  Druga sprawa: mieszanie ras jest narzędziem globalizmu, aby zniszczyć narody i państwa, zwłaszcza te zbudowane przez białego człowieka. Pan X czy Pani Y może sobie nie wierzyć w znaczenie czy nawet istnienie ras, ale Żydzi, którzy stoją za globalizmem, wierzą. Istnieją wypowiedzi bardziej i mniej znaczących Żydów – Morgenthau, Coudenhove-Kalergi, Freud, czy głośne w ostatnich latach wypowiedzi niejakiej Barbary Spectre i Noela Ignatieva, dostępne w internecie, w których wprost mówią o konieczności zniszczenia białej rasy jako jedynego realnego konkurenta Żydów do władzy nad światem lub o konieczności kolonizowania państw należących do białych ludzi za pomocą masowej imigracji przedstawicieli innych ras.

  Otwieranie państw należących do białych ludzi na masową imigrację, to oprócz rewolucji seksualnej i feministycznej, główny postulat na wskroś żydowskiej i zarazem szowinistycznej Szkoły Frankfurckiej, sfinansowanej przez żydowskich krezusów oraz czołowe syjonistyczne organizacje żydowskie, a prowadzonej przez żydowskich intelektualistów; nie jakichś „lewicowców” bez żydowskiej świadomości, lecz autentycznych nacjonalistów czy wręcz szowinistów.

  To Szkoła Frankfurcka jest odpowiedzialna za zgniliznę, która zniszczyła naszą cywilizację w drugiej połowie XX wieku. Zostało to zrobione świadomie przez żydowskich supremacjonistów, którzy wcale tego nie ukrywali.

  Polecam lekturę książki Kevina MacDonalda „Kultura krytyki”, a zwłaszcza rozdziały: „Szkoła frankfurcka w socjologii i patologizacja więzi w społeczeństwach nieżydowskich” oraz „Zaangażowanie Żydów w kształtowanie polityki imigracyjnej USA”, gdzie, w oparciu głównie o źródła żydowskie jest opisana działalność Żydów w USA od 2 połowy XIX wieku do 1965 r, kiedy to za pomocą odpowiedniej ustawy otworzyli USA na oścież dla masowej imigracji, która sprawiła, że Stany w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat straciły swój dotychczasowy, euroamerykański charakter.

  Jeszcze raz podkreślam: dla Żydów rasa ma znaczenie, co wynika jasno z ich wypowiedzi.

  Multikulturalizm nie jest „lewicową utopią”, jak wielu naiwnych mniema, ale jest przemyślanym narzędziem niszczenia białego człowieka, niszczenia chrześcijaństwa (czy się to komuś podoba, czy nie, to biały człowiek był na przestrzeni wieków rozsadnikiem chrześcijaństwa) i niszczenia suwerennych państw narodowych na rzecz postulowanego przez Żydów i ich masońskie psy jednego państwa światowego.

  W książce MacDonalda jest przytoczone określenie syjonisty z USA, niejakiego Bena Wattenberga, który życzy sobie, aby Amerykanie stali się pierwszym „narodem powszechnym” świata. Warto tu dodać cytat innego syjonisty z USA, niejakiego Earla Raaba:

  „Urząd statystyczny poinformował, że wkrótce kolorowi czy nie-Europejczycy będą stanowić mniej więcej połowę ludności Stanów Zjednoczonych. I wszyscy będą obywatelami amerykańskimi. Przekroczyliśmy granicę, poza która partia nazistowsko-aryjska nie będzie już mogła zwyciężyć w tym kraju. Od półwiecza [my, Żydzi] wspieramy amerykańskiego ducha sprzeciwu wobec dogmatyków. Duch ten nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, ale heterogeniczna natura ludności sprawia, że jego rozwój jest nieodwracalny – i dzięki temu mamy dziś pewniejsze zapory przed dogmatyzmem, niż kiedykolwiek przedtem”.

  Jak widać z tego cytatu, niszczenie homogeniczności państw białych ludzi służy Żydom jako narzędzie trzymania tych ludzi w ryzach i do kontroli materialnych zasobów ich krajów). Bo jak Euro-Amerykanie mają się teraz zorganizować i odwrócić to, co się stało w 1913 r. i później? W multikulturowym społeczeństwie jest to bardzo, ale to bardzo trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe.

  Tak więc Stany Zjednoczone nadal będą państwem-własnością Żydów (którzy stanowią zaledwie około półtora procenta ich populacji) i ich narzędziem dominacji nad resztą świata. A Euro-Amerykanie będą tylko ich nawozem, tak jak dotychczas.

  Izrael Szahak twierdził, że historię narodu żydowskiego cechują cykle koniunkturalne, które polegają na tym, że Żydzi w państwach nie-Żydów zdobywają sobie status, który polega na tym, że, w różny sposób, doprowadzają do wyniesienia w takim państwie przychylnych sobie władców lub skorumpowania tamtejszych elit i przy ich pomocy do nadania sobie takich praw, które pozwalają eksploatować masy ludzkie tego kraju.

  Jednak zawsze prędzej czy później dochodzi do tego, że albo pojawia się jakiś władca utożsamiający się z tymi eksploatowanymi masami, albo te masy wywołują powstanie i wynoszą do władzy jakiegoś swojego przywódcę i wtedy dochodzi do zemsty na Żydach, objawiającej się pogromami lub/i wypędzeniami.

  I Szahak twierdził, że żydowskie elity na przestrzeni wieków zdawały sobie sprawę z istnienia takich cykli koniunkturalnych ich narodu. W wyżej przytoczonym cytacie widać po prostu, że uszczelniają system. Bo kim są niby ludzie określani przez Raaba jako „dogmatycy”, jeśli nie potencjalnymi przywódcami amerykańskiego ruchu wyzwoleńczego?

  Pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat z książki MacDonalda:

  „Istotnie, do najgłębszych motywów analizowanej w tym studium żydowskiej działalności politycznej i intelektualnej należy lęk przed antysemityzmem. Svonkin pokazuje, że po II wojnie światowej „zaniepokojenie” i niepewność nadal trapiły amerykańskich Żydów, mimo, że antysemityzm najwyraźniej osłabł wtedy tak znacznie, że stał się zjawiskiem marginalnym. Ale z powodu tych obaw po 1945 roku nadrzędnym celem organizacji żydowskich do spraw relacji z innymi grupami społecznymi (tzn. Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, Amerykańskiego Kongresu Żydów i Ligi Przeciwko Zniesławieniu) było (…) zapobieganie powstaniu w USA reakcyjnego masowego ruchu antysemickiego”.

  Piszący w latach siedemdziesiątych Isaacs przedstawił głębokie poczucie niepewności amerykańskich Żydów i ich przewrażliwienie na punkcie wszystkiego, co mogłoby się wydawać przejawem antysemityzmu. Rozmawiając na początku lat siedemdziesiątych „ze znanymi osobami” o antysemityzmie, pytał: „Czy według Pana/Pani może się to tutaj zdarzyć?”. „Nikomu nie trzeba było tłumaczyć, czym jest owo >>to<<„. Niemal wszyscy odpowiadali w taki mniej więcej sposób: „Każdy mający jakieś pojęcie o historii musi zakładać nie to, że może się zdarzyć, lecz że prawdopodobnie się zdarzy” lub „Pytanie nie brzmi: czy, lecz: kiedy”.

  Gorliwe angażowanie się Żydów w politykę Isaacs, moim zdaniem słusznie, kładzie na karb właśnie tego strachu przed antysemityzmem. Wielka aktywność Żydów w sprawie imigracji jest tylko jednym z kierunków ich wieloaspektowego ruchu mającego na celu zapobieżenie powstawaniu w społeczeństwach zachodnich masowego antysemityzmu” (…)

  Pochwałę różnorodności kulturowej w kontekście imigracji wyrażali też inni pisarze i przywódcy żydowscy. Charles Silberman stwierdza, że „Żydzi amerykańscy popierają tolerancję kulturową z powodu – głęboko zakorzenionego w historii – przeświadczenia, że są bezpieczni tylko w społeczeństwie uznającym bogaty wachlarz postaw i zachowań, a także różnorodność grup religijnych i etnicznych. Właśnie to przeświadczenie, a nie pochwalanie homoseksualizmu, skłania ogromną większość Żydów amerykańskich do uznawania „praw gejów” i do przyjmowania postawy liberalnej w większości tak zwanych kwestii społecznych”.

  Oczywiście z tą tolerancją i liberalizmem to, wicie-rozumicie, tylko w państwach gojów, bo w Izraelu to już zupełnie inaczej:
  http://www.wprost.pl/ar/287403/Izrael-drakonskie-prawo-przeciw-imigrantom-uchwalone/

  Autor: Przemądrzałe Bydlę

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2014/08/13/o-mieszaniu-ras-i-dlaczego-zydom-tak-na-nim-zalezy/

 6. mgrabas Says:

  „maniek said

  2015-09-04 (piątek) @ 17:17:39

  CZYSTA SOCJOTECHNIKA, IGRANIE NA UCZUCIACH LUDZKICH.
  NAJPIERW BOMBARDUJĄ PÓŹNIEJ WSPÓŁCZUJĄ.
  Zdjęcia martwego 3 letniego chłopczyka, imigranta obiegły cały Świat. Potworna tragedia, nie ma o czym mówić ale najgorsze jest w tym, że wypowiadają się politycy, nawołujący do solidarności, pomocy i współczucia dla imigrantów a z drugiej strony bez zmrużenia oka wysyłają bombowce bombardujące ich domy. A kto pochyli się nad naszymi głodującymi dziećmi, gdzie co roku w XXI wieku z niedożywienia choruje i umiera tyle polskich pociech.
  DZIECI I RYBY GŁOSU NIE MAJĄ WIĘC MILCZĄ !!!


  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/09/04/3-letni-chlopczyk-utonal-bo-jego-ojciec-potrzebowal-nowych-zebow/#comment-510704

  „Marucha said

  2015-09-04 (piątek) @ 15:20:39

  Ta dziewczynka to 6-letnia Polina Sładkaja.
  Jedno z wielu dzieci zabitych przez ukraiński neonazistowski reżym, wspierany przez USA.

  Jej zdjęcia nie obiegły świata…”

  źródło: https://marucha.wordpress.com/2015/09/04/3-letni-chlopczyk-utonal-bo-jego-ojciec-potrzebowal-nowych-zebow/#comment-510635

  • mgrabas Says:

   „Rzecznik Praw Gojów said

   2015-09-07 (poniedziałek) @ 17:36:51

   W Polsce jest około 10 000 parafii katolickich i około tysiąca innych katolickich ośrodków sakralnych (kontrolowanych przez posoborową sektę). Mamy więc w sumie około 11 000 ośrodków. Jeśli do każdego z nich zostanie przyjęta jedna rodzina uchodźców „Franciszek” zapodał (a une już zadbają, żeby były to jak najliczniejsze rodziny), to możemy się spodziewać tylko w samych ośrodkach katolickich kontrolowanych przez posoborowie około 100 000 imigrantów. Do tego teraz doliczmy to, co sprowadzi rząd Judeopolonii do kontrolowanych przez siebie ośrodków (a nie będą to tylko te zapowiadane 2 000; te 2 000 były tylko na początek, żeby złamać naturalny opór prawie całej polskiej opinii publicznej). Będą to w sumie setki tysięcy na samym starcie, a później rozpocznie się tzw. łączenie rodzin (którego w świetle różnych konwencji podpisanych przez Judeopolonię z kontrolowanymi przez unych instytucjami ponadnarodowymi nie będzie można zastopować). No i jesteśmy skolonizowani. Koniec homogeniczności etnicznej Polski w kilka lat.
   Najtragiczniejsza jest ta bezradność. Wystarczy włączyć jakąkolwiek telewizje czy radiostację (nawet te nominalnie katolickie). Nacisk na to, żeby złamać opór polskiej opinii publicznej wobec kolonizacji naszego kraju imigrantami jest tak wszechobecny, tak gigantyczny i tak bezczelny, że – odkąd żyję, a urodziłem się w latach 80. – jeszcze czegoś takiego w naszym kraju nie widziałem. Wszystkie media to jedna wielka gebelsiarnia. W 1989 r. całkowicie straciliśmy suwerenność informacyjną. Całkowicie!!! Głos przeciwny kolonizacji w przestrzeni informacyjnej (poza niszą w internecie) właściwie nie istnieje i nawet wobec tej niszy pojawiają się już głosy, żeby ją prawnie zakneblować. Ciekawe, czy jest jeszcze dla naszego narodu przyszłość?”

   źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/09/07/wszystkiemu-winien-jest-orban-i-wegry/#comment-511430

  • mgrabas Says:

   oto inny przykład socjotechnicznego działania kompeksu judeocentrycznego (żydowskiego) infiltrującego zarówno środowiska katolickie jak i protestanckie – od wewnątrz!

   osobom podatnym na wpływy radzę nie słuchać poniższych, wypowiadanych przez manipulanta syjonistycznych treści, których cel jest oczywisty, a skuteczność jest wprost proporcjonalna do podatności słuchaczy na sugestię!

   tu jeden z takich agentów wpływu robi syjonistyczne pranie mózgu: z powoływaniem się na odpowiednio dobrane urywki Biblii i z żydowskimi gadżetami „dla oswojenia” nas z tym, o czym przekonuje, jakoby było „nieuchronne” (bo – według niego – przecież „taka jest wola Boga”):

   a tu wyszło szydło z worka – gołym okiem widać jak usiłuje ustawiać nas przeciw Rosji:

   http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/1345-polski-gloszacy-ostrzegal-przed-rosja-w-2012-r-podnosza-sie-tam-sily.html

   „Palestyna nie istnieje”, „trzeba się modlić o powodzenie Izraela”, „Izrael jest źrenicą oka Boga”, „Polacy byli katami holokaustu”, „antychryst będzie chciał zlikwidować tylko jeden naród – Izrael”, „jeżeli odrzuciliście Izrael to odrzuciliście mesjasza Izraela, Zbawiciela, Jeszuę” itp. komunikaty instaluje w podświadomości urabianych ofiar poddawanych tej socjotechnice (z kolei izraelici urabiani są socjotechniką mówiącą o ich wybraństwie, misji podboju gojów itd.)


   od mg: proszę zwrócić uwagę na skuteczność oddziaływania na bezkrytyczną bierność słuchaczy, a wystarczyłoby zadać sobie najprostsze pytanie: czy naprawdę Bóg jest rasistą? czy w Biblii nie ma czarno na białym zapisanych słów, że Bóg nie ma względu na osoby?
   ten syjonista gdy się nakręcił to chlapnął o sobie kim naprawdę jest: „wielu rzeczy nie mogę powiedzieć, bo mnie obowiązuje tajemnica państwowa” (!) – w tym nagraniu: http://www.youtube.com/watch?v=GU0BvBNx0-s

 7. mgrabas Says:

  Nieudolność UE ws. uchodźców z Bliskiego Wschodu to dokładnie przemyślany plan

  http://pikio.pl/nieudolnosc-ue-ws-uchodzcow-z-bliskiego-wschodu-to-dokladnie-przemyslany-plan/  Żydo-MASOŃSKA UE z Brukselą to POTĘŻNE ZAGROŻENIE dla Europy ! said
  2015-09-04 (piątek) @ 07:36:46
  Ta zgraja żydo-masonów lewaków „komisarzy” z Brukseli tej totalitarnej UE tylko generuje POTĘŻNE zagrożenia i KONFLIKTY w Europie i na Świecie, a przecież powinno być ODWROTNIE !

  PRECZ z tą BZDURĄ „traktatem lizbońskim” który ZNISZCZYŁ Europę !

  Te „komisarze” z UE w Brukseli to zwykłe PODPŁACONE psy łańcuchowe żydo-bank-sterów z New Yorku oraz żydo-banków „centralnych” UE którzy zajmują się BANKRUTOWANIEM i brutalnym WYZYSKIEM ekonomicznym wszystkich mniejszych krajów tej UE na rzecz UPRZYWILIJOWANEJ żydo-masońskiej KASTY „nowobogackich” ZŁODZEJI !

  Po CO nam przeciętnym obywatelom w Polsce to psie gówno o nazwie „UE”, która CAŁĄ Europę celowo DESTABILIZUJE, organizuje-finansuje NAJAZDY szarańczy z Afryki i ZABRANIA nam przeciętnym obywatelom się BRONIĆ przed oczywistym RABUNKIEM z zewnątrz !

  Niech SZLAG TRAFI tych wszystkich „komisarzy” UE oraz tych EURO-deputowanych tego GÓWNA PSIEGO „parlamentu europejskiego” w PEDALSKIEJ Brukseli czyli SPRZEDAWCZYKÓW którzy prowadzą SABOTAŻ polskich obywateli na rzecz UPRZYWILIJOWANEJ KASTY zalegalizowanych złodzeji !

  Czas najwyższy SPALIĆ wszystkie biura tych SPRZEDWACZYKÓW „euro-deputowanych” w III RP oraz inne biura UE, które faktycznie organizują SABOTAŻ interesu polskich obywateli, organizują ZAGROŻENIA w Europie, organizują KRADZIERZE polskiego majątku państwowego, indagują do WOJEN i KONFLIKTÓW społecznych oraz międzynarodowych !!!

  DOSYĆ tego RUJNOWANIA Polski wy BANDYCI złodzeje z masońskiej Brukseli !
  DOSYĆ !

  Teraz ta banda żydo-masonów na ZAMÓWIENIE zabijaków żydo-masonów z ludobujczego Waszyngtonu SFINASOWALI oraz zorganizowali CELOWO NAJAZD szaranczy na Europę, aby dosłownie WSZYSKIE kraje w Europie ZESTABILIZOWAĆ wewnętrze, aby tym BANDYTOM zydo-masonom łatwiej się PONIEWIERAŁO oraz brutalniej WYZYSKIWAŁO te kraje OSŁABIONE destabilizają !

  Organizacja „unia europejska” z jej zarządem lewaków BOLSZEWIKÓW „komisarzy” razem z tymi przekupionymi psami „ero-deputowanymi” to WROGOWIE Nr 1 Polski, Węgier, Grecji i innych Krajów Europy !

  PRECZ z UE i dyktatu zboczeńców żydo-masonów z Brukseli !

  Polacy BROŃMY się ZAJADLE z bronią w ręku przed brutalnym zmasowanym NAJAZDEM na Polskę sfinansowanym przez żydo-masonów z Brukseli, Berlina i Waszyngtonu !

  Polacy ZABARYKADUJMY się w III RP i NIE wpuszczajmy jakich kolwiek NAJEŻCÓW z zewnątrz !

  DLACZEGO „polskie wojsko” nas Polaków NIE broni przed ZEWNĘTRZNYM zmasowanym NAJAZDEM rabusiów ?!

  DLACZEGO to gówniane NATO zbrojne ramie żydo-banksterów NIE broni Europy przed tak ZMASOWANYM NAJAZDEM RABUNKOWYM na Europę !

  Niech się Niemcy teraz UDUSZĄ razem z tym 1 milionem NAJEŹCÓW z Afryki, skoro ich ZAPROSIŁA do Niemiec, sfinansowała oraz zorganizowała ich NAJAZD sama kanclerz Merkel !

  To ludobójcy US Army zbrojne ramię żydo-banksterów pod dyktando żydo-masońskiej MELINY „biały dom” z Waszyngtonu razem z Anglią, Francją i Włochami brutalnie NAPADLI w 2011 roku na Afrykę Połnocną w celu RABUNKOWYM i ją całkowicie ZESTABILIZOWALI. brutalnie ZABILI ok. 280 tysięcy ludzi oraz celowo ZESTABILIZOWALI, a nawet ZNISZCZYLI ład społeczny, która to część Afryki była silnym KORDONEM ochronnym dla Europy.

  To ludobójcy US Army wystrzelili prawie 300 sztuk rakiet Tomahawk (ładunek trotylu 1000 kg !) na Libye i inne kraje tamtego rogionu !

  DOSYĆ tego bezkarnego LUDOBUJSTWA i mieszania na świecie przez tych ZABIJAKÓW z Waszyngtonu oraz czas NAJWYŻSZY ich postawić przed trybunałami międzynarodowymi i ROZLICZYĆ z ich LUDOBUJSTWA i rozbojów !

  Clintony, Bushe, Obama to są współcześni LUDOBUJCY !

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/09/04/nieudolnosc-ue-ws-uchodzcow-z-bliskiego-wschodu-to-dokladnie-przemyslany-plan/#comment-510486

  „Boydar said

  2015-09-04 (piątek) @ 08:07:37

  Tolerowanie, akceptowanie, popieranie i nakręcanie „tej” imigracji jest „multi-celi” – wielocelowe. Koncentrowanie się na jednym czy dwóch aspektach to ocenianie słonia po dotyku trąby. A i tak wszystkich nie znamy (celów/planów).

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/09/04/nieudolnosc-ue-ws-uchodzcow-z-bliskiego-wschodu-to-dokladnie-przemyslany-plan/#comment-510497

 8. mgrabas Says:

  „maniek said

  2015-09-04 (piątek) @ 10:00:06

  Rosja zdumiona bezradnością Unii

  Rosyjskie MSZ wyraziło „zdumienie i bardzo duże zaniepokojenie z powodu bezradności Unii Europejskiej w obliczu napływu uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”.

  Rzecznik rosyjskiego resortu spraw zagranicznych Maria Zacharow przypomniała, że „ten niebywały kryzys z uchodźcami jest bezpośrednim skutkiem całkowicie nieodpowiedzialnej i nieprzemyślanej polityki zmiany reżimów politycznych w regionie”

  Rzecznik stwierdziła, że UE powinna uczyć się od Rosji, która w ostatnich latach przyjęła na swoim terytorium ponad 900 tys. obywateli Ukrainy, z czego 400 tys. zostało uznanych za uchodźców. „Ludzie ci otrzymali tutaj dach nad głową, wyżywienie i zasiłek. Przeszliśmy przez to. Organizacje zajmujące się prawami człowieka nie zgłosiły żadnych pretensji do Rosji” – zaznaczyła.
  http://bit.ly/1i0B35f

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/09/04/nieudolnosc-ue-ws-uchodzcow-z-bliskiego-wschodu-to-dokladnie-przemyslany-plan/#comment-510526

 9. mgrabas Says:

  „Calvo(nie zarejestrowany), pt., 2015-01-09 14:49

  . Władimir Putin wygłosił przemówienie o napięciach z mniejszościami w Rosji. Powiedział: „Każdy przedstawiciel mniejszości, pochodzący z dowolnego miejsca na świecie, jeżeli chce żyć i pracować w Rosji, powinien mówić po rosyjsku, i przestrzegać rosyjskiego prawa. Jeśli muzułmanin woli prawo szarijatu, to radzimy mu, aby przeniósł się do tych krajów, gdzie szarijat obowiązuje. Rosja nie potrzebują mniejszości muzułmańskich. To te mniejszości potrzebują Rosji aby je chroniła, ale my nie będziemy tworzyć specjalnych przywilejów, ani zmieniać naszych praw zgodnie z ich życzeniami. Mogą sobie krzyczeć głośno o „dyskryminacji”. Nie będziemy tolerować braku szacunku dla naszej rosyjskiej kultury. Takie samobójstwo kulturowe ma miejsce w Ameryce, Anglii, Holandii i Francji, i muzułmanie przechwycą władzę w tych krajach. Jeśli my mamy przetrwać jako naród, to Rosja nie pójdzie tą drogą. Rosyjskiego prawa i tradycji nie da się pogodzić z brakiem kultury i prymitywnymi zwyczajami szarijatu. A jeśli nasz szanowny ustawodawca (Duma) uważa, że należy stworzyć nowe prawa, musi przede wszystkim mieć na uwadze interes Rosji i pamiętać, że mniejszości muzułmańskie nie są rosyjskie.’’ Słowa prezydenta Putina posłowie do Dumy przyjęli owacją na stojąco.

  źródło: http://zmianynaziemi.pl/wideo/w-rosji-zabroniono-prowadzenia-pojazdow-transwestytom-sadomasochistom?page=1

 10. mgrabas Says:

  „MatkaPolka said

  2015-09-11 (piątek) @ 13:33:19

  Izrael i USA destabilizuje i podpala cały świat – Europa Środkowo wschodnia – Ukraina, Północna Afryka – agresji na państwa arabskie – np. „Wiosna Arabska”
  Bliski Wschód – konflikt w Syrii, Jemenie, Daleki Wschód – Korea.

  Permanentna wojna i chaos – do tego służą radykalne ugrupowania Islamu– np. al-Kaida, ISIL są tworzone, finansowane przez CIA. Sa bezkarne przy biernej postawie europejskich syjonistycznych rządów.

  Islam został stworzony przez żydowskich rabinów, aby przeciwdziałać gwałtownie szerzącemu się kultowi Jezusa Chrystusa i związanymi z tym zjawiska nadprzyrodzone i cuda poczynając od cudu zmartwychwstania Jezusa a kończąc na innych cudach i objawieniach np. cud w Sokołce

  Islam i judaizm sa w istocie bardzo podobnymi religiami w swej agresji do innych – czytając Koran to tak jakby się czytało Talmud – nienawiść do Goja, nienawiść do innowiercy, fanatyzm w zabijaniu, koszerne jedzenie albo halal, obrzezanie, podobne traktowanie kobiety… na pewno można znaleźć wiele innych podobieństw i cech wspólnych. Wzajemna wrogość jest pozorna. Izrael jest podobno „solą w Oku Arabów” – to dlaczego do tej pory świat Arabski nie „przykrył czapkami” Izraela?

  Problem szturmu na Europe islamskich imigrantów to problem polityki syjonistycznych rządów mających na celu eliminacje białej rasy. To jakby eskalacja wcześniejszej antynarodowej i antyeuropejskiej polityki syjonizmu.

  To również polityka USA destabilizacji Europy, aby zapewnić sobie rolę hegemona

  Przyczyną powstania fali uchodźców są syjonistyczne rządy – Zionist Occupied Gogerment
  Szefowie rządów osadzani przez Bankierów – MFW. Żydowskie elity są mistrzami w sterowaniu masami społecznymi.

  Permanentna wojna i chaos – do tego służą radykalne ugrupowania Islamu– np. al-Kaida, ISIL są tworzone, finansowane przez CIA. Sa bezkarne przy biernej postawie europejskich syjonistycznych rządów.

  Rosja potrafiła stabilizować Islam. Rosja sowiecka potrafiła znaleźć formule współpracy z islamem
  Przypomnijmy – np. Polska budowała Libie i Irak…drogi fabryki elektrownie – USA to wszystko niszczy

  USA idzie na konfrontacje z Rosją, która przeciwstawia się roli USA jako hegemona buduje swoje struktury gospodarcze z Chinami i innymi państwami i podważa monopol petrodolara.
  zabito „dyktatora” Kaddafiego bo emitował swój własny zloty Dinar i chciał rozliczeń w handlu ropa naftową w Dinarach, a nie w petrodolarach, budował wielką rurę z wodą dla nawodnienia Sahary która miała wyżywić Afrykę. – Podobnie z Husajnem w Iraku; – i zaraz został zbombardowany, a potem nasłano łobuzów – najemników, którzy głównie zabijają cywilów. Jeśli ktoś chce naruszyć monopol czy to emisji pieniądza, czy to monopol kontroli żywności – To zaraz jest wojna

  Islam to broń Żyda przeciw Chrześcijaństwu. Celem jest eliminacja i cywilizacji rasy białego człowieka, zanik kultur europejskich i zastąpienie religii chrześcijańskiej satanistycznymi sektami. Chodzi również o destabilizacje regionu, kraju, społeczeństwa. Kryzys uchodźców wywołały wojny i bieda – wywołane w interesie Międzynarodowego Żyda. Celem wojen jest redukcja populacji oraz zagarniecie i kontrola surowców w Afryce

  ISLAM TO ODWRÓCENIE UWAGI OD ŻYDA. Wszyscy huzia na Araba , a Żyd się cieszy i pieniądze robi
  Islam był stworzony przez Rabinów w celu przeciwdziałania kultowi Chrystusa.

  NIECH WSZYSTKICH ISLAMSKICH IMIGRANTÓW PRZYJMUJE ISRAEL – DO ISRAELA – NIECH ZEŻRĄ ŻYDA.

  Dlaczego Israel wpuszcza nam islamskich terrorystów, aby nas Europejczyków atakowali

  Znieść rządy syjonistyczne w Europie – rak ludzkości. pozamykać bankierów za kratki, znacjonalizować banki Tak jak na Islandii. Idą wybory w październiku –

  Podobnie z Rosją – Rosja chce wyeliminować dolara i buduje wielką rure z gazem i z ropą – no to od razu jest wojna na Ukrainie i oczywiście kryzys Uchodźcy – wojna będzie trwała do ostatniego Ukraińca, niech się zabijają pod rządami „światłych” Żydów.

  Rozwiązanie problemów uchodźców to wyeliminowanie źródła problemu

  Uznać wyznawców Talmudu za organizacje przestępcze, gminy, organizacje Syjonistyczne rządy i Syjonistyczne banki – Rothschilda, Rockefellera, Goldmana – posadzić za kratkami, zagnać do ciężkich robót a wtedy będzie pokój na Ziemi

  Przenieść wszystkie konflikty wywoływane przez USA a generalnie przez Syjonizm do źródła tzn do USA i Izraela – zniszczyć USRAEL, zmieść syjonistyczne – zionist Occupied Goverment w Europie i na swiecie – a zapanuje pokój na Ziemi

  Wygnać syjonistyczne rządy – niech oni staną się Uchodźcami

  źródło: http://marucha.wordpress.com/2015/09/10/ponura-prawda-o-islamie/#comment-512467

  • mgrabas Says:

   „06.25.15 by Girion

   Steven Kelly, były wykonawca CIA: USA stworzyły ISIS dla korzyści Izraela

   Stany Zjednoczone poszukują „nigdy niekończącej się wojny” na Bliskim Wschodzie, która sprawia, że kraje nie są w stanie stawić czoła Izraelowi, powiedział były wykonawca CIA – Steven Kelly.

   Celem utworzenia tej grupy [ISIS], jest prowadzenie nigdy niekończącej się wojny w regionie, który służy kilku celom, oczywiście, sprawi to, że kraje się rozpadną, zniszczą relacje między [tamtejszymi] ludźmi, oraz zredukują ich możliwości do stawienia czoła Izraelowi.

   Powiedział PressTV we wtorek [23.06.15] Steven Kelly.

   Inną rzeczą jest zapewnienie stałego przepływu zamówień na broń z kompleksu wojskowego u nas, w domu. Oczywiście, to dawanie pieniędzy senatorom, którzy tak prą do wojny.

   Nowy raport mówi, że Pentagon płaci miesięczne pensje dla tzw. „umiarkowanych” rebeliantów w Syrii, którzy są przeszkoleni, by walczyć z terrorystami z ISIS.

   Rzecznik Pentagonu Elissa Smith powiedziała, że płacą im pensje w wysokości od 250-400 dolarów.

   Oni pozbyli się wiarygodnych, umiarkowanych grup, ponieważ ci, których wyszkolili i uzbroili, przenieśli się do pełnoprawnych ludzi ISIS.

   Pomysł dawania im pieniędzy w ten sposób, to definitywnie coś nowego i to nowy poziom żałosnego [ruchu, jaki wykonują Stany].

   Kiedy to zrobią, będzie to trochę trudniejsze, by udawać, że oni nie stworzyli tych ludzi, kiedy nadejdzie czas, by dołączyć do bardziej ekstremalnych wojowników.

   Źródło: http://www.presstv.ir/Detail/2015/06/23/417106/US-ISIL-Syria-Israel-Pentagon

   Tłum. Girion”

   źródło: http://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/06/25/steven-kelly-byly-wykonawca-cia-usa-stworzyly-isis-dla-korzysci-izraela/comment-page-1/#comment-1396

   • mgrabas Says:

    „Michał Gąsior 8 września 2015


    Amerykanie nie chcą syryjskich uchodźców • Fot. Chris Parypa

    Stany Zjednoczone Hipokryzji. Amerykanie odsyłają uchodźców z Syrii do Europy, bo… boją się terroryzmu

    Podczas gdy Niemcy spodziewają się w tym roku nawet 800 tys. wniosków o azyl, a inne europejskie kraje chcą przyjąć po kilkadziesiąt tysięcy uchodźców, USA nie zamierzają ulżyć partnerom w kryzysie. Amerykanie chcą udzielić schronienia ledwie 1,8 tys. migrantów z Syrii. Bronią się przed azylantami, choć sami pomogli „podpalić” Bliski Wschód.

    Pomagać, ale nie u siebie
    W kontekście dyskusji o kryzysie migracyjnym przez wszystkie przypadki odmienia się słowo „solidarność”. M.in. dlatego tak zaskakuje postawa bogatych krajów arabskich, które dużo mówią o pomocy potrzebującym Syryjczykom czy Irakijczykom, a nie przyjęły nawet jednego uchodźcy z tych krajów.

    To jednak nie jedyny przypadek cynizmu i hipokryzji. Gdy oczy wszystkich zwrócone są na Europę, umyka postawa innego światowego giganta. Stany Zjednoczone mówią wprost – przyjmiemy tylko symboliczną liczbę uchodźców z Syrii, a migracyjna fala to problem Niemców, Francuzów czy Włochów, nie nasz.

    1,8 tys. – tyle miejsc dla potrzebujących Syryjczyków zrobią w tym roku Amerykanie. To mniej, niż zadeklarowała Polska, i to w tym najbardziej ostrożnym scenariuszu.

    -Możemy zrobić o wiele więcej, by chronić tych ludzi – przyznał w ostatnim wywiadzie dla „Huffington Post” Sekretarz Stanu USA John Kerry. Ale zaraz dodał: – Nie mówię o przyjmowaniu uchodźców na stałe. Mamy obozy dla uchodźców w Jordanii, w Libanie, w Turcji… (…) Być może musimy utworzyć cały system obozów, by poradzić sobie z tym problemem.

    To wypowiedź dobrze oddająca atmosferę wokół kwestii uciekinierów z Syrii, jaka zapanowała za oceanem. USA zamierzają trzymać się od uchodźców z daleka. I mają w zanadrzu kilka argumentów.

    Strach przed dżihadem
    Po pierwsze, chodzi o postawę prezentowaną przez społeczeństwo. Amerykanie po latach wojen w Afganistanie i Iraku są sceptyczni wobec zagranicznych interwencji. Nawet jeśli nie oznaczają one wysyłania żołnierzy na kolejne misje. W teorii – jak napisał ostatnio „New York TImes” – Amerykanie mogliby np. wykorzystać okręty stacjonującej na Morzu Śródziemnym Szóstej Floty, by ratować uciekających tą drogą ludzi. Ale takie inicjatywy nie mają ani politycznego, ani społecznego poparcia.

    Poza tym w Waszyngtonie przekonują, że przecież Ameryka już zrobiła i robi swoje w temacie migrantów. Amerykanie długo byli najbardziej hojnymi sponsorami międzynarodowych programów, które wspierają uchodźców. Każdego roku wpuszczają do siebie około 70 tys. uchodźców. Syryjczycy nie stanowią wśród nich dużej grupy, bo biurokracja związana z przyznawaniem zgody na pobyt zajmuje dużo czasu – nawet dwa lata.

    Dodatkowo palącym tematem stała się za oceanem sytuacja imigrantów z Meksyku. Amerykanie nie będą podejmować debaty o Syryjczykach, skoro właśnie pod dyskusję poddawany jest pomysł jednego z Republikanów startujących w prezydenckich prawyborach, by deportować 11 milionów nielegalnych imigrantów.

    Najważniejszy jest jednak chyba inny argument. Otóż kiedy kilka miesięcy temu kilkunastu senatorów wystosowało do prezydenta Obamy list z apelem o przyjęcie co najmniej 65 tys. syryjskich uchodźców, krytyka była miażdżąca, a parlamentarzystów nazwano „kilką dżihadystów”. To pokazuje, że USA po prostu boją się terroryzmu, a wpuszczenie do kraju większej liczby azylantów z Syrii w mniemaniu Amerykanów oznacza ryzyko kolejnego ataku. Dlatego niech sobie radzi z nimi Europa…

    Moralny obowiązek
    Postawa Stanów Zjednoczonych może budzić zdumienie. Część komentatorów już zwraca uwagę, że akurat Amerykanie powinni być pierwszymi, którzy ruszą z pomocą dla Syryjczyków. Dlaczego? Bo pomogli stworzyć sytuację, która dzisiaj sprawia, że Syryjczycy stają się uchodźcami. Wojna w Iraku zdestabilizowała przecież Bliski Wschód i jest jedną z praprzyczyn dzisiejszej ekspansji Państwa Islamskiego.

    Amerykanie po prostu odwracają się plecami od regionu, który pomogli zdestabilizować. Ten rodzaj amnezji jest powodem do wstydu. ”

    źródło: http://natemat.pl/153863,stany-zjednoczone-hipokryzji-amerykanie-odsylaja-uchodzcow-z-syrii-do-europy-bo-boja-sie-terroryzmu

    • mgrabas Says:

     „opublikowano: 2015-09-13 16:46:26 · aktualizacja: 2015-09-13 17:57:38

     Niemcy zamknęli południową granicę i przywrócili na niej kontrolę! Pojawiły się ostrzeżenia przed zagrożeniem terrorystycznym

     Czy Niemcy pójdą w ślady Węgier i zbudują mur na granicy z powodu braku możliwości poradzenia sobie z tłumami uchodźców? Na razie zamknęły południową granicę.

     Tego chyba nikt się nie spodziewał. **Po wielodniowej fali niewybrednych ataków niemieckich polityków i mediów na Węgry, za to że chcąc powstrzymać falę migracji, zaczeły budować mur na granicy z Serbią, Niemcy „tymczasowo zamknęły” granicę z Austrią. Ogłosił to właśnie minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière.

     Ministrowie spraw wewnętrznych landów ostrzegają ponadto, że wśród nierejestrowanych uciekinierów mogą się znajdować terroryści.

     Wcześniej minister transportu Niemiec Alexander Dobrindt powiedział, że:

     • Doszliśmy do granicy wytrzymałości

     To właśnie on opowiedział się za przywróceniem kontroli na granicach Niemiec, ponieważ – jak określił – Unia Europejska w tej kwestii „kompletnie zawiodła”, a ochrona zewnętrznych granic UE „nie funkcjonuje”. Minister transportu podkreślił, że Niemcy angażują się znacznie bardziej w rozwiązanie problemu imigrantów niż inne kraje UE.

     Szef MSW w Nadrenii-Palatynacie Roger Lewentz powiedział, że władze centralne powinny były wcześniej uprzedzić władze lokalne i dać im czas na przygotowanie się.

     • Nie jesteśmy w stanie opanować sami strumienia imigrantów

     — powiedział Lewentz w rozmowie z „Welt am Sonntag”.

     Węzłem komunikacyjnym, do którego przyjeżdżają pociągi z uchodźcami, jest Monachium. Tylko w sobotę do stolicy Bawarii dotarło 12,2 tys. imigrantów. Część z nich spędziła noc na dworcu ze względu na brak wolnych miejsc noclegowych. W niedzielę rano do Monachium przyjechało kolejnych 750 uchodźców. Burmistrz Monachium Dieter Reiter apelował w sobotę do władz w Berlinie o pomoc.

     Do akcji pomocy imigrantom włączyła się Bundeswehra. W koszarach i innych obiektach wojskowych wygospodarowano 20 tys. miejsc dla uciekinierów.

     Merkel podjęła ponad tydzień temu decyzję o czasowym otwarciu granicy dla uchodźców z Syrii, którzy – protestując przeciwko szykanom władz węgierskich – wyruszyli na piechotę z Budapesztu w kierunku granicy austriackiej. Deklaracja niemieckiej kanclerz, że zostaną wpuszczeni do Niemiec bez zwykłych biurokratycznych procedur spowodowała, że liczba przyjeżdżających gwałtownie wzrosła.

     Podczas ubiegłego weekendu do Niemiec wjechało blisko 30 tys. azylantów. Szef MSZ Frank-Walter Steinmeier powiedział, że w ten weekend spodziewa się 40 tys. uciekinierów.

     Merkel broni swojej decyzji, uważając, że podjęła ją w sytuacji kryzysowej z pobudek humanitarnych. Jej bawarski koalicjant CSU jest natomiast zdania, że deklaracja była błędem, który wywołał falę przyjazdów.

     Slaw/ PAP/ „der Spiegel”
     autor: Zespół wPolityce.pl ”

     źródło: http://wpolityce.pl/swiat/265219-niemcy-zamkneli-poludniowa-granice-i-przywrocili-na-niej-kontrole-pojawily-sie-ostrzezenia-przed-zagrozeniem-terrorystycznym

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s