Informacje przemilczane przez media – powiedz o tym innym!

Pod tym wpisem (w komentarzach) będę zamieszczać informacje, o których przeciętny Polak nie usłyszy ani w radiu, ani w TV, ani nie przeczyta w prasie przygotowywanej dla Polaków przez tych, którzy za tymi mediami stoją…

Zachęcam do lektury i do współtworzenia tego wątku.

Reklamy

Komentarzy 126 to “Informacje przemilczane przez media – powiedz o tym innym!”

 1. mgrabas Says:

  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU wystosowało petycję http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze do Parlamentu Europejskiego 0578/2012
  i List Otwarty http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  a także wysłało e-mail do Prezydenta RP i do wiadomości Internautów o treści jak niżej.

  From: Maria Bejda
  Date: June 18, 2014 4:47:39 AM PDT (CA)
  Subject: Do prezydenta RP: Stop talmudycznym rządom w Polsce!

  Stop talmudycznym rządom w Polsce !

  Łowicz, 16.06.2014r.

  Teresa Wojda, Maria Bejda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:
  http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  Bronisław Komorowski /Szczynukowicz

  Wzywamy Pana, jako uzurpatora nielegalnie sprawującego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i działającego na szkodę i krzywdę Suwerena jakim jest Naród Polski, do odwołania przyjazdu na Boże Ciało w dniu 19 czerwca 2014r. do Łowicza, siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

  Jako autorki listu otwartego do Pana w obronie Narodu Polskiego z 18.04.2012r., na który Pan do dziś nie odpowiedział a który stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejestrowaną 15.05.2012, mamy bezwzględne konstytucyjne prawo i obowiązek żądać od Pana :
  żądamy :
  1) natychmiastowego odwołania wizyty w Łowiczu
  2) niezwłocznego pokojowego przekazania urzędu prezydenta RP na ręce Pana Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, który wyraził gotowość przewodzenia w odzyskaniu przez Suwerena tj. Naród Polski faktycznej władzy w Polsce. http://www.tcichocki.pl
  3) niezwłocznego ustąpienia z zajmowanego stanowiska
  4) oddania się do dyspozycji Trybunału Narodu Polskiego

  Oszukał Pan Naród Polski podając swoją fałszywą tożsamość co jest nie tylko niemoralne ale jest przestępstwem! Choćby z tego powodu wszystkie Pana działania wymierzone przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu są z mocy obowiązującego prawa nieważne!
  https://docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit

  Cyt: ” W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości. Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (…) W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU „KORCZ” MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE…. I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”
  link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”
  http://trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego
  link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”
  http://archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn/

  Już wszyscy rodowici Polacy w Polsce i na świecie doskonale wiedzą, że władzę w Polsce sprawuje okupant żydowski, którego Pan jest przedstawicielem.

  Pomimo poinformowania władz unijnych, OBWE i międzynarodowego trybunału Karnego w Hadze, o sprawcach i fakcie dokonanej agresji, zawojowania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ludobójstwa na Narodzie Polskim, uznawanie Pana jako prezydenta RP, rządu D.Tuska, sejmu, senatu i władz wszelkich szczebli w Polsce dowodzi, że stał się Pan wraz z innymi w tym D.Tuskiem i J.Kaczyńskim, narzędziem do realizacji ich niszczycielskich celów, zniewalania narodów, niszczenia państw.

  Wszystkie partie polityczne w Polsce działają w interesie okupanta żydowskiego, na zasadach praw Talmudu a na szkodę Narodu Polskiego, więc z mocy prawa Suwerena tj. Narodu Polskiego są nielegalne. Tak więc jakiekolwiek partyjne przetasowania w rządzeniu Polską np.zamiana PO na PIS czy inne skompromitowane ugrupowania są nie do przyjęcia dla Suwerena.
  http://trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy
  http://trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac
  http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak

  Niech okupant żydowski zaprzestanie organizować nam, rodowitym Polakom ruch narodowy i podtykać żydowskich przywódców dla zwodzenia młodych Polaków! http://www.monitor-polski.pl/podwojne-dno-prowokacji-marszu-niepodleglosci/

  Wielką zuchwałością Pana jako wyznawcy Talmudu, najbardziej rasistowskiej księgi świata, jest planowany przez Pana przyjazd na Mszę Świętą z okazji Bożego Ciała do Łowicza. http://www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Prezydent-posadzi-Dab-Wolnosci/

  Ironią i kpiną jest zamiar zasadzenia “drzewa wolności” na terenie zniewolonego przez okupanta żydowskiego miasta Łowicza, gdzie działa amerykańska baza strategiczno-militarna hydroszczelinowania do wydobywania węglowodorów, niszcząca środowisko a nade wszystko zasoby wody pitnej w Polsce i w Europie !
  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/
  http://nofrackingfrance.fr/maria-bejda-teresa-wojda-inicjatywa-obywatelska-dorzecza-bzury-i-sludwi-obywatelski-ruch-oporu-4670
  http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/
  http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

  Szczytem zuchwałości Pana i sprawców agresji, zawojowania terytorium oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim jest zatwierdzenie wypłat odszkodowań za Holokaust z pieniędzy zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.
  cyt. z FB:
  “KOMOROWSKI I TUSK BĘDĄ PŁACIĆ ŻYDOM z naszych podatków ODSZKODOWANIA ZA HOLOCAUST….Komorowski i parlament PODPISALI USTAWĘ wg której 50000 Żydów z Izraela oraz ich spadkobiercy oraz tysiące z reszty świata będą otrzymywać z Polski co miesiąc emeryturę/zasiłek w wysokości STU EURO 100 euro ; za to, że cierpieli pod niemiecką i sowiecką okupacją do 1956 roku.
  Jak donosi specjalny wysłannik do spraw kontaktów z żydowską diasporą (…)nie trzeba mieć nawet POLSKIEGO OBYWATELSTWA. Wystarczy świstek z Muzeum Holocaustu Yad Vashem lub tylko nawet ustne zeznania świadków, jako dowód kwalifikacji danej osoby do tego świadczenia. Tak więc nasz parlament i Komorowski będą wypłacać pieniądze Żydom z obszaru Europy i ich dzieciom, krewnym, pociotkom i każdemu, kto zechce od października 2014 roku. Reszcie Żydów z całego świata pieniądze Polska zacznie wypłacać od kwietnia 2015. Oprócz tego będzie się toczył proces odzyskiwania POZOSTAWIONEGO w Polsce żydowskiego mienia. Będziemy płacić 5 milionów euro miesięcznie.”

  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=59&NrGlosowania=79
  “Tak więc wszyscy (prawie) posłowie głosowali jak jeden mąż. Także ci z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Czy oni nie wiedzieli, co przegłosowują?”

  Uwikłał Pan Rzeczypospolitą Polską w konflikt na Ukrainie a przez to sprowadza Pan na teren Naszej Ojczyzny niebezpieczeństwo działań wojennych, na co tym bardziej nie ma zgody Narodu Polskiego. Wobec powyższego wszystkie Pana decyzje, działania podejmowane są wbrew woli, wbrew interesom Narodu Polskiego i są nielegalne !
  Pan jako uzurpator poparł bandycki pucz w Kijowie i uznał uzurpatorów na Ukrainie za „legalną władzę” Ukrainy. Ponosi Pan moralną współodpowiedzialność za ludobójstwo w Odessie jak też za cierpienia bezbronnych milionów rodowitych mieszkańców Ukrainy, broniących swojego miejsca do życia.http://opolczykpl.wordpress.com/2014/05/06/oskarzam-o-masowa-zbrodnie-przeciwko-ludnosci-cywilnej-w-odessie/

  Doskonale Pan wie, że Naród Polski jest przeciwko Panu, więc niezrozumiałe, niegodne i niemoralne jest trwanie z uporem na stanowisku.

  Polski Obywatelski Ruch Oporu przejmuje pokojowo władzę w Polsce. My Naród Polski, Słowianie potrafimy rządzić naszym krajem bez Waszej talmudycznej degrengolady !

  Teresa Wojda, Maria Bejda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU”

  W samym Łowiczu i okolicach rozwieszono plakat o treści:

  PODŻEGACZE WOJENNI PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!

  „DĄB WOLNOŚCI” POSADZONY W „BOŻE CIAŁO” W ŁOWICZU
  PRZEZ UZURPATORA, PODŻEGACZA WOJENNEGO SZCZYNUKOWICZA-KOMOROWSKIEGO, PEŁNIĄCEGO NIELEGALNIE FUNKCJĘ PREZYDENTA R.P. „DĘBEM ZNIEWOLENIA NARODU POLSKIEGO !!!

  TO JAWNA PROWOKACJA! Rodowici Polacy, uznani przez prokuraturę za pokrzywdzonych truciem wody, i działaniem bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowiczu, trzymają się z dala od sprawców !!!

  NIE NARAŻAJMY SWEGO ŻYCIA I ŻYCIA BLISKICH NA BEZPOŚREDNIE ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO !!!

  BOJKOTUJMY PRZYJAZD DO ŁOWICZA SPRAWCÓW AGRESJI NA POLSKĘ, ZAWOJOWANIA TERYTORIUM I LUDOBÓJSTWA NA NARODZIE POLSKIM !!! (Skarga do Trybunału Karnego w Hadze)

  NIE CHCEMY TEKSASU W ŁOWICZU I W POLSCE! STOP WOJNOM ! STOP NISZCZENIU ŻYCIA !!! (na plakacie umieszczono zdjęcie z terenów pozostałych po szczelinowaniu w Teksasie i podpisane Teksas-krajobraz zniszczenia)

  źródło: wiadomość przekazana dalej od Piotra Beina (niezależnego badacza ludobójstwa XXI wieku, dr Piotr Bein z Kanady)

  od mg: Bronisław Szczynukowicz pomimo listu otwartego do Łowicza pojechał: http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4957-boze-cialo

  od mg: linki do powyższych dokumentów do pobrania w formacie pdf
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/14977543/Skarga%20na%20agresj%C4%99%20na%20Polsk%C4%99%2C%20debelacj%C4%99%20terytorium%2Cludob%C3%B3jstwo%20na%20Narodzie%20Polskim.pdf
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/14977543/Stop%20niszczeniu%20narod%C3%B3w%20i%20pa%C5%84stw%20%21%20Polska%20ofiar%C4%85%20spisku%20%C5%9Bwiatowego.pdf
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/14977543/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/14977543/Do%20prezydenta%20RP%20-%20Stop%20talmudycznym%20rz%C4%85dom%20w%20Polsce%20%21.pdf

  • mgrabas Says:

   ciąg dalszy tej historii: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14977543/%C5%BBydowskie%20okupacyjne%20w%C5%82adze%20%C5%81owicza%2C%20wys%C5%82uguj%C4%85%20si%C4%99%20Polakami%20z%20policji%20przeciwko%20Polce%20broni%C4%85cej%20Narodu%20Polskiego.pdf

   Stop dla gazu łupkowego w Łowiczu – 12.06.2013

   Obywatelskie przesłuchanie protestujących – Gaz łupkowy Łowicz – 7.06.2013

   https://dl.dropboxusercontent.com/u/14977543/Media%20lokalne%20chroni%C4%85%20%20przest%C4%99pc%C3%B3w%20a%20zniewa%C5%BCaj%C4%85%20obro%C5%84c%C3%B3w%20Narodu%20Polskiego.pdf

  • mgrabas Says:

   „From: Maria Bejda
   Date: November 2, 2014 11:38:10 AM PST (CA)
   To: =========
   Subject: Re: Nawigatorzy jutra – nowa „pierwsza kadrowa”

   https://docs.google.com/document/d/1e5_7UMF0a6CysYrxZ1-WF-QCLCqmFbQ-nw25xkGV8j4/edit

   Poprzez identyfikację i bojkot do uwolnienia Polski spod żydowskiego jarzma.

   Drodzy Rodacy,
   wobec powszechnej w Polsce świadomości zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego wzywamy do kontynuacji działań w ramach obrony koniecznej. W okolicznościach podstępnego przejęcia Polski przez mniejszość żydowską wzywamy do przyśpieszenia działań w ogólnopolskiej akcji identyfikacji zakaumflowanych Żydów i ich popleczników oraz powszechnego bojkotu wyborów samorządowych 16.11.2014r.
   Rodowity Polak nie kandyduje w wyborach, nie podpisuje żadnych list wyborczych, nie idzie na żadne głosowania. Pełni dyżury przed lokalami wyborczymi w dniu wyborów z kamerą w ręku i liczy osoby odwiedzające lokale wyborcze. Stoimy przed szansą udaremnienia fałszerstw wyborczych dokonywanych przez okupanta z Sądem Najwyższym i Państwową Komisją Wyborczą na czele.

   Powinnością każdego rodowitego Polaka jest zdobywanie wiedzy na temat zagrożeń dla istnienia Narodu Polskiego, szerzenie tej wiedzy wśród najbliższych, sąsiadów i znajomych. Wzajemne wspieranie się, okazywanie sobie życzliwości i dobroci. Jednoczenie się pod hasłem : „Pokrzywdzeni nie płacą sprawcom „.
   Rodowity Polak nie należy do żadnej partii: PO, PSL, PIS, SLD, Solidarna Polska, Kongres Nowej Prawicy, Ruch Palikota i inne. Nie chce mieć nic wspólnego z antypolskimi organizacjami typu: “Marsz Niepodległości”, “Oburzeni”, “Niepokonani”, związki zawodowe, kluby Gazety Polskiej i Radia Maryja, Ruch Narodowy itp. Nie wychodzi na żadne marsze, demonstracje, protesty, które są inspirowane przez okupanta w celu wywołania zamieszek. Nie uczestniczy w procesjach, mszach, uroczystościach kościelnych organizowanych przez zjudeizowany kościół katolicki. Modli się w zaciszu domowym, z dala od sekt ( np.Neokatehumenat, Odnowa w Duchu Świętym), organizacji masońskich, symboli judaizmu (menora, gwiazda, krzyż ośmioramienny sekty scjentologów), którymi opasana jest cała Polska , do czasu opowiedzenia się władz kościelnych po stronie ciemiężonego Narodu Polskiego a przeciwko żydowskiemu okupantowi. Rodowity Polak bojkotuje wszelkie imprezy i uroczystości państwowe, lokalne i towarzyskie z udziałem wrogów i kolaborantów. Odmawia przyjęcia odznaczeń, tytułów i nadawanych godności. Bojkotuje imprezy sportowe, koncerty, przedstawienia teatralne, media, firmy, towary i usługi okupanta.

   Polski Obywatelski Ruch Oporu (PORO↡) poprzez pozwy, skargi, petycje, wnioski do władz różnych szczebli, wymiaru sprawiedliwości w Polsce, instytucji unijnych, OBWE oraz Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, zdemaskował współuczestniczenie tych instytucji w niszczeniu Narodu Polskiego i innych narodów oraz państw, pod dyktando światowych elit żydowskich. Podstępnie, stopniowo, w czasie pozornego pokoju, doszło do zawojowania terytorium Polski. Następuje masowe sprowadzanie Żydów do Polski przy jednoczesnym eliminowaniu i wyniszczaniu Narodu Polskiego.

   Na wezwanie Tadeusza Cichockiego, gotowego do podjęcia się roli przywódcy do czasu odzyskania władzy przez Suwerena, tj. Naród Polski, okupacyjne władze nie przedstawiły dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk, ponieważ protokóły wyborcze zostały zniszczone dla ukrycia fałszerstw oraz manipulacji wynikami wyborów w centralnej urnie wyborczej PKW.

   Tylko prawda wyzwala w nas nieprawdopodobną siłę i moc zjednania, które przepędzą wrogów Narodu Polskiego !
   To żydowski okupant ma się bać a nie NARÓD POLSKI !

   POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
   Maria Bejda, Teresa Wojda,

   Łowicz, 08.08.2014r.
   www. petycjeonline.com, “Protest przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”
   http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

   źródło: wiadomość otrzymana pocztą elektroniczną

 2. mgrabas Says:

  Cała prawda o AIDS

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cala-prawda-aids-cz-2014-06
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cala-prawda-aids-cz-ii-2014-06
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cala-prawda-aids-cz-iii-2014-06
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/cala-prawda-aids-cz-iv-2014-06

  CDN…

  Tłum. Ola Gordon

  Tags : , , , , ,

 3. mgrabas Says:

  Dr Zbigniew Kękuś jedzie do Prezydenta

  więcej: https://www.youtube.com/channel/UCei2F8XW9VA9UIOXLXf4l_A

 4. mgrabas Says:

  Rozpad państwa na przykładzie pism Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczepionek.

  Dr Jerzy Jaśkowski
  Polska
  2014-06-30

  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/rozpad_pastwa_na,p2136921354

  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/rozpad_pastwa_na,p1092046375

 5. mgrabas Says:

  Chemitrials – Geoinżynieryjne Imperium Rothschildów

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chemitrials-geoinzynieryjne-imperium-rothschildow-2014-04

 6. mgrabas Says:

  „(…) Historia Monsanto może być wzorem rozwoju dynamicznego kapitalizmu. Na początku ubiegłego wieku założyciel firmy nazwał ją panieńskim nazwiskiem swojej żony, dziedziczki fortuny starej hiszpańskiej rodziny żydowskiej, wzbogaconej na handlu niewolnikami z Ameryką (na przełomie XVIII i XIX w. społeczność żydowska zmonopolizowała ten interes). Na początku firma produkowała sacharynę dla Coca-Coli, potem zaczęła działać trochę jak Goldman Sachs, rozszerzała wejścia polityczne. Zasłużyła się dla wysiłku wojennego Stanów Zjednoczonych zdobywając ekskluzywne kontrakty na dostawy chemicznych broni masowego rażenia w czasie wojny w Wietnamie. Agent Orange był znakomitym herbicydem, skuteczną trucizną zabijającą ludzi nawet kilkadziesiąt lat po zastosowaniu. (…)”

  więcej: http://blog.wirtualnemedia.pl/jerzy-szygiel/post/zakazane-slowo-monsanto

 7. mgrabas Says:

  http://opolczykpl.files.wordpress.com/2014/07/tal.jpg?w=660wykrwawiana przez Izrael Palestyna

  https://scontent-a-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t1.0-9/10553400_822706654418686_97271699820987449_n.jpguwaga żydomediów

  • mgrabas Says:

   Tego nie pokażą na Onecie, ani na Wp.pl: Świat się budzi i masowo protestuje przeciwko dokonywanym przez Izrael ludobójstwie


   protest1

   Tysiące demonstrantów na ulicach Londynu, Paryża i Oslo protestuje przeciwko Izraelowi. Masowo protestują nawet… ortodoksyjni żydzi! Widoku ortodoksyjnego żyda z palestyńską flagą nie pokaże jednak żadna mainstreamowa telewizja, nie dowiesz się o tym z żadnego portalu głównego nurtu informacyjnego. Na tego typu informacje jest ostry ban również w prawicowych mediach, np. w „Gazecie Polskiej”, na portalach Nizalezna.pl, wPolityce.pl, wSieci.pl czy w Telewizji Republika. Odbiorcy tych mediow mają nie wiedzieć, co się naprawdę na świecie dzieje.

   A tymczasem kilka tysięcy osób protestowało na ulicach Londynu oraz przed ambasadą Izraela w zachodnim Londynie. Na transparentach demonstrantów pojawiły się napisy „Przerwać oblężenie strefy Gazy” i „Wolność Palestynie”. Pomimo tego, iż protestujący zablokowali ulice i wspinali się na dachy autobusów, policja uznała manifestację za pokojową.

   protest4

   protest2

   Mniejsze protesty odbyło się w Paryżu, około 100 osób protestowało przed budynkiem francuskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

   protest5

   Jednym z protestujących był Żyd Stephane Frappreau. Jak powiedział, demonstrował w obronie powstrzymania masakry ludności cywilnej w strefie Gazy.

   protest6

   „Myślę, że ludzie mają tendencję do zapominania, że Palestyńczycy to ludzie, którzy cierpią, dzieci i kobiety umierają tam każdego dnia. I myślę, że ludzie, którzy dzisiaj mylą pewne rzeczy, powinni wyciągnąć szybkie wnioski: bycie przeciwko Izraelowi nie jest antysemityzmem” – mówi Stephane Frappreau.

   protest7

   protest3

   We Francji znajduje się największa społeczność żydowska i muzułmańska w Europie Zachodniej, dlatego rząd francuski bardzo ostrożnie odnosi się do kwestii konfliktu w Strefie Gazy.

   protest8

   Prezydent François Hollande wydał oświadczenie na początku tygodnia, udzielając wsparcia Izraelowi. Później, po ujawnieniu ilości palestyńskich ofiar, wygłosił przemówienie skierowane do premiera Izraela Benjamina Netanyahu i palestyńskiego prezydenta Mahmouda Abbasa, w którym stanowczo potępił przemoc i wezwał do powrotu do rozmów pokojowych.

   W Londynie rzeczniczka premiera Davida Camerona powiedziała, że premier popiera Izrael w obliczu ataków przez Hamas na izraelskich cywilów.

   Źródło:

   http://abcnews.go.com/International/wireStory/thousands-protest-gaza-strikes-london-paris-2452578

   Podczas przemówienia w Izraelskim Parlamencie 12 marca 2014 r. David Cameron pochwalił się przed zebranymi, że jego prapradziadek był niemieckim Żydem. Premier Cameron oświadczył również, że łączy go z narodem izraelskim „specyficzna więź” oraz obiecał stanąć z nim „ramię w ramię”. Wspomniał także, że jego przodek Elijah Lewita był pierwszym w historii autorem nowel w języku Yidish. Cameron wypowiedział na zakończenie słowa w języku hebrajskim „jesteśmy z wami”.

   http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/10692563/David-Cameron-tells-Israelis-about-his-Jewish-ancestors.html ( w linku video z przemówienia Camerona w Knesecie)

   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/brytyjski-premier-david-cameron-ujawnil-zydowskie-korzenie-2014-03

   Dziś prawie wszystkie organizacje żydowskie są organizacjami syjonistycznymi, najpotężniejszą organizacją żydowską jest Światowy Kongres Żydów – World Jewish Congress (JWC).

   http://en.wikipedia.org/wiki/World_Jewish_Congress

   Syjonizm jest ideologią wbrew naukom Tory, która twierdzi, że dopiero Mesjasz wprowadzi Żydów z powrotem do Ziemi Obiecanej i grzechem przeciw Bogu są jakiekolwiek próby przyspieszenia tego zdarzenia. Stąd właśnie – niestety cenzurowane w mediach – zdecydowane protesty żydów ortodoksyjnych przeciwko obrazoburczo uzurpatorskiemu tworowi, jakim jest państwo Izrael.

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Syjonizm

   Syjoniści odrzucili nauki Tory na rzecz rasistowskiego Talmudu oraz mistycyzmu Kabały. Podzielona społeczność żydowska po II wojnie światowej zjednoczyła się pod sztandarem rodziny Rothschildów. Od maja 2013 roku funkcję przewodniczącego Światowego Kongresu Żydów sprawuje francuski bankier Baron David René James de Rothschild, zarządzający bankowym imperium N M Rothschild & Sons.

   http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ren%C3%A9_de_Rothschild

   Edmond James de Rothschild założył pierwsze osiedla w Palestynie w 1887 roku zakładając tam winnicę. http://pl.wikipedia.org/wiki/Edmond_James_de_Rothschild

   Oddany do użytku w 1992 roku budynek Sądu Najwyższego Izraela również był ufundowany przez rodzinę Rotszyldów.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_Israel

   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/izrael-kontynuuje-rzez-2014-07

   Michał KK

   Wolna-Polska.pl

    

   źródło: http://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/07/15/wiat-sie-budzi-i-masowo-protestuje-przeciwko-dokonywanym-przez-izrael-ludobojstwie/

   • mgrabas Says:

    Tego nie pokażą Fakty ani Wiadomości: Izraelczycy protestują w centrum Tel-Awiwu i Hajfy przeciwko zbrodniom wojennym własnego państwa


    protests in Tel-Awiw

    W sobotę 19 lipca w Tel-Awiwie i Hajfie odbyły się kolejne – w Polsce jak zwykle programowo przemilczane – masowe protesty niezindoktrynowanych Izraelczyków przeciwko agresji własnego państwa na palestyńską Strefę Gazy oraz przeciwko wieloletniej krwawej izraelskiej okupacji Palestyny.

    Podczas protestów doszło również do kolejnych ataków izraelskich nacjonalistycznych bojówek na pokojowo protestujących demonstrantów. W Tel Awiwie syjoniści rekrutujący się z szeregów kibiców klubu piłkarskiego Maccabi dokonali kilku zaczepnych ataków i usiłowali ukraść jeden z banerów. Zostali jednak odparci i aresztowani przez policję, podobnie jak kilku demonstrantów, którzy odpowiedzieli siłą na ich agresję. W Hajfie miała miejsce podobna zorganizowana akcja. Uczestnicy protestu obrzucali napastników kamieniami. Poniżej nagranie z protestu w Tel Awiwie 19 lipca 2014 r.

    Izraelska armia przeprowadziła masowe ataki na gęsto zaludnione wschodnie przedmieścia Gazy, skąd próbuje się wydostać tysiące ludzi – poinformowali świadkowie i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy. Przedwczoraj w związku z rosnącymi stratami w składzie osobowym zgrupowań uczestniczących w izraelskiej operacji wojskowej dowództwo podjęło decyzję o rozszerzeniu fazy lądowej operacji przeciwko palestyńskim bojownikom. Główne uderzenie naniesiono w rejonie Shizaya, który zamieszkuje około 200 000 Palestyńczyków. „Naliczyliśmy 17 ofiar śmiertelnych. Ale są jeszcze dziesiątki, jeśli nie setki, zabitych i rannych. Nie możemy do nich dotrzeć. Nasze samochody są ostrzeliwane” – powiedział przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

    israel-protests-200714_lead_media_image_1

    Rządząca w Strefie Gazy organizacja Hamas wzywa Izrael do wprowadzenia dwugodzinnego zawieszenia broni, żeby wywieźć zabitych i rannych ze wschodniej części stolicy palestyńskiej enklawy. Prośba została przekazana izraelskim władzom za pośrednictwem Czerwonego Krzyża – poinformowały media. Według niektórych informacji, Izrael obecnie rozpatruje propozycję. Izraelskie dowództwo wojskowe wcześniej poinformowało, że zamierza rozszerzyć skalę fazy lądowej operacji przeciwko palestyńskim bojownikom i wprowadzić do enklawy dodatkowe sił piechoty i sprzęt wojskowy.

    Siły Obronne Izraela poinformowały, że dwugodzinne zawieszenie broni zostało zerwane z winy Hamasu – donosi źródło w dowództwie izraelskiej armii. „Porozumienie o zawieszeniu broni zostało zerwane z winy Hamasu, który nadal ostrzeliwuje naszych żołnierzy. Jesteśmy zmuszeni do reagowania” – podkreśliło źródło.

    Liga Państw Arabskich oskarżyła Izrael o zbrodnie wojenne w jednej z dzielnic w Gazie przy granicy z Izraelem i zażądała natychmiastowego zawieszenia działań zbrojnych. Zgodnie ze słowami sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich Nabila El-Arabi, Izrael „ma natychmiast zakończyć operację wojskową w Gazie i zapewnić niezbędną ochronę ludności cywilnej w Palestynie”. „Izrael jest w pełni odpowiedzialny za zbrodnie, w wyniku których zginęły dziesiątki Palestyńczyków” – powiedział Nabil El-Arabi.

    W Strefie Gazy brakuje wody pitnej. Izraelskie bombardowania sprawiły, że poważnie uszkodzona została infrastruktura dostarczająca wodę. ONZ alarmuje, że Gazie grozi kryzys humanitarny. Zniszczenia spowodowane izraelskimi bombardowaniami pozostawiły 900 tysięcy ludzi, a więc połowę populacji, bez dostępu do bieżącej wody. Niektórzy z nich nie mają wody już od ponad tygodnia. Ekipy techniczne nie są w stanie naprawić zniszczonych rur, dopóki trwają bombardowania. Widok cystern z wodą i ludzi tłoczących się przy nich stał się już codziennością. Organizacje pozarządowe alarmują, że sytuacja jest katastrofalna. „Spora część ważnej dla życia infrastruktury wodnej została zniszczona. Na przykład studnie i rury kanalizacyjne. W czasie bombardowań cysterny z wodą nie są w stanie jeździć po mieście i dostarczać ludziom pitnej wody. Tysiące ludzi ryzykują więc życiem i na piechotę chodzą do najbliższych ujęć po wodę” – powiedział wysłannikowi Polskiego Radia Arwa Mhanna z pracującej w Gazie organizacji Oxfam.

    WolneMedia.net

    źródło: http://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/07/21/izraelczycy-protestuja-w-centrum-tel-awiwu-przeciwko-zbrodniom-wojennym-wlasnego-panstwa/

    • mgrabas Says:

     Dowody procesowe izraelskiej zbrodni ludobójstwa i eksterminacji ludności cywilnej Palestyny. Polskie media ukrywają temat


     israeli terrorism2

     Izrahell ma w nosie głos płynący od ludzi całego cywilizowanego świata, który wzywa stanowczo: przestańcie zabijać. Po krwawej sobocie 19 lipca i atakach z niedzielnego poranka liczba zamordowanych Palestyńczyków sięgnęła już ponad 350 ludzi, z czego większość stanowią dzieci i kobiety. Natomiast liczba rozszarpanych palestyńskich domów w wyniku ostrzału rakietowego wyniosła 1007.

     http://ghad.ps/160118.html

     http://ghad.ps/160118.html

     Elementarnym kłamstwem mainstreamowych mediów jest bezustanne powtarzanie frazy: „konflikt izraelsko – palestyński”. Otóż nie mamy tu do czynienia z „konfliktem”, ale z systematycznym ludobójstwem na cywilnej ludności i niszczeniem cywilnej infrastruktury ludzi, którzy żyją w zatłoczonym i odciętym od świata gettcie. Ludzi, którzy nie mogą bo i nie mają możliwości się obronić. To nie „konflikt”, ale żydowski sadystyczny mord i nazywajmy rzeczy po imieniu.

     Pamiętaj ten widok, drogi Czytelniku, gdy następnym razem usłyszysz z żydowskich ust oskarżenia wobec gojów o tak zwany antysemityzm:

     israeli terrorism6

     israeli terrorism7

     10561819_825177017492604_9106230821721294392_n

     israeli terrorism4

     israeli terrorism1

     israeli terrorism

     israeli terrorism3

     israeli terrorism13

     israeli terrorism14

     israeli terrorism15

     israeli terrorism16

     israeli terrorism8

     10530917_825781364098836_4951705235771290342_n

     10436041_825781230765516_2648004142003603941_n

     10514621_825177157492590_1546258948561508853_n

     10524330_825177074159265_5525424284264234461_n

     israeli terrorism12

     israeli terrorism9

     Zapamiętaj go dobrze, bo tak właśnie wygląda tak zwany konflikt, którego oblicza mainstream Ci nie pokaże.

     „Jedynym sposobem, aby prowadzić moralną wojnę jest sposób żydowski. Niszczcie ich święte miejsca, zabijajcie mężczyzn, kobiety i dzieci, a nawet ich zwierzęta” – rabin Manis Friedman z sekty Chabad Lubawicz.

     israeli terrorism10

     israeli terrorism11

     media

     Zdjęcia (znaczna część z nich na bieżąco i bez ostrzeżenia jest blokowana przez syjonistycznego facebooka):

     https://www.facebook.com/sawtelghad?fref=photo

     https://www.facebook.com/ICAI2

     (a303)

     Wolna-Polska.pl

     źródło: http://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/07/21/dowody-procesowe-izraelskiej-zbrodni-ludobojstwa/

  • mgrabas Says:

   http://wolna-polska.pl/wiadomosci/co-dalej-z-resztowka-polski-henryk-pajak-2015-01

 8. mgrabas Says:

  Na co idą pieniądze z ZUS:

  Cytat:
  Rządowe statystyki mówią, że średnia pensja w Polsce to ok. 3600 zł. To znaczy, że średnie składki emerytalne to 703,08 zł miesięcznie – procent Składki emerytalnej do ZUS jest stały, określony ustawowo. Liczba pracujących na koniec II kw. 2011 to 16.163 mln. Możecie te Dane sami zweryfikować przeglądając oficjalne strony rządowe, sięgając do oficjalnych statystyk GUS. Miłej zabawy. Ale co z Tego wynika?? BARDZO WIELE, a właściwie BARDZO DUŻO. Dużo czego?? PIENIĘDZY, oczywiście. Pomnóżcie urzędową i oficjalną liczbę zatrudnionych i oficjalną i bardzo urzędową średnią składkę emerytalną do ZUS. Powinno Wam wyjść miesięcznie 11.375.519.400 zł, czyli ponad jedenaście miliardów trzysta siedemdziesiąt pięć milionów. To gigantyczne pieniądze, a jest to Tylko składka emerytalna. Bawmy się dalej: pomnóżcie to razy 12 miesięcy, a wyjdzie na to, że w skali roku jest to 136.506.232.800 zł. Kończą się Wam okienka w kalkulatorze? Mnie też. Zatem powiem, że jest to słownie ponad 136 miliardów 506 milionów zł w roku. Mamy w Polsce około 5 mln emerytów, dokładnie – w marcu 2011 – było ich 4,979 mln. To znowu wg oficjalnych, rządowych i jedynie słusznych i poprawnych statystyk. Rencistów nie liczę, Bo już na pewno nie zmieszczą mi się w kalkulatorze, a poza tym – na nich jest OSOBNA składka!!!. Wychodzi mi zatem na to, że rocznie jest to średnio 27.301 zł na emeryta, czyli miesięczna emerytura średnio powinna wynosić 2.275,00 zł. Tymczasem średnia emerytura – znowu wg rządowych, oficjalnych i jedynie słusznych i poprawnych statystyk wynosiła w tymże marcu 2011 zaledwie 1721,00 zł. Czyli o 554 mniej niż wynika ze składek wyliczonych na podstawie danych statystycznych rządu RP, GUS, ZUS, KRUS i każdy inny SRUS. Jak policzycie dalej, to wyjdzie Wam NADWYŻKA rzędu 32% w stosunku do wydatków na Emerytury (czyli średnio ZUS jest na plusie około 2,5 miliarda zł miesięcznie, czyli 30 miliardów Rocznie!!!). Tymczasem, rząd ubolewa, że budżet dopłaca ponoć do emerytur dziesiątki miliardów rocznie. Jesteście zdumieni?? To przeliczcie jeszcze raz. Też liczyłem, bo nie wierzyłem. Wniosek jest taki: ktoś z trójki: GUS, ZUS, Rząd RP łże. ŁŻE W BEZCZELNY SPOSÓB. Gorzej: dopuszczam możliwość, że łże więcej niż jeden, a nawet że łżą Wszystkie wymienione instytucje. Taki jest mój wniosek. Ale jest też PYTANIE: co dzieje się z nadwyżką??? I takie są wnioski wynikające z oficjalnych danych statystycznych. Chyba, że Rostowski przesłał sfałszowane dane do GUS, wszak to, używając eufemizmu, mistrz kreatywnej księgowości. Załóżmy jednak, że dane oficjalne są prawdziwe, a więc wnioski zeń wynikające także. Proszę sobie wyobrazić, jaka gigantyczna nadwyżka powstanie przy wydłużeniu czasu pracy potrzebnego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oczywiście, pracy tej i tak nie ma, a bezrobocie zamiast maleć wciąż rośnie, co również potwierdzają dane oficjalne. Na co ma pójść taka nadwyżka?? Na zrzutkę na Greków?? Włochów?? By żyło im się jeszcze lepiej?? Gdzie jest kasa ??? Jeśli tak jak ja, jesteś przeciw kłamstwom rządzących, to proszę skopiuj to na inne fora, aby Jak najwięcej osób mogło to przeczytać, zanim zostanie usunięte. Dodam od siebie że post został usunięty po 20 minutach od chwili pojawienia się go na w.p.  https://pl-pl.facebook.com/pages/Precz-z-tuskiem/177307119044258

  Okazuje się, że rząd okłamuje ludzi w sprawie bankructwa ZUS.

  Na co idzie lwia część pieniędzy z ZUS – u??

  Mi nasuwa się inny przykład. Otto Bismarck jako pierwszy wprowadził obowiązek emerytalny, i dlatego Niemcy posiadały ogromne pieniądze na wywołanie I wojny światowej.

  Założe się, że w kazdym państwie pieniądze z emerytur idą na zbrojenia i nieludzkie eksperymenty.”

  źródło: http://www.zbawieniecom.fora.pl/linki-pl,12/na-co-ida-pieniadze-z-zus-u,1899.html

  od mg: cytowany w ramce wpis był napisany 24 października 2012

 9. mgrabas Says:

  Po co w Polsce baza NATO

  „(…) Czy przewiduje się w najbliższym czasie taki kryzys w w następstwie którego dojdzie do potrzeby zaopatrywania wojsk walczących na granicy z Rosją, lub poza tą granicą?

  Czy może wręcz planuje się stworzenie takiego kryzysu i tym samym koniecznym staje się budowa wielkiej bazy zaopatrzeniowej dla planowanych operacji militarnych przeciw Rosji?

  Czy w tej sytuacji Polska jako członek NATO nie będzie uczestnikiem tej operacji (co wydaje się oczywiste choćby ze względu na planowaną bazę jej środki materiałowe i ludzki) i celem odwetowych uderzeń ze strony Rosyjskiej.

  Warto tu przypomnieć, że doktryna rosyjskiej obrony zatwierdzona w czasach prezydentury Miedwiediewa, zakłada prewencyjne uderzenia atomowe.

  Czy zmierzamy w szybkim tempie do konfliktu nuklearnego NATO – Rosja i zagłady naszego narodu? (…)”

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/07/25/po-co-w-polsce-baza-nato/

  od mg: http://polish.ruvr.ru/news/2014_07_25/Rosja-przylapala-Ukraine-na-uzyciu-zakazanych-bomb-2165/

 10. mgrabas Says:

  TTIP, CETA, TISA – sekretne umowy niepokoją także polityków

  Marcin Maj, 29-07-2014, 08:52

  Powstające w sekrecie umowy handlowe wzbudzają coraz większe obawy, także u polityków. Niemcy mogą odrzucić CETA z powodu tych samych obaw, które wzbudza TTIP. W drodze jest jeszcze TISA, która zaczyna się pojawiać w debacie publicznej.

  Więcej ostatnio mówiono o powstającym w sekrecie porozumieniu handlowym TTIP, które czasem nazywane jest drugim ACTA. Czytelnicy Dziennika Internautów wiedzą jednak, że „rodzeństwo ACTA” obejmuje też inne podobne porozumienia – CETA, TISA, TPP. Z wymienionych porozumień tylko TPP nie dotyczy bezpośrednio Unii Europejskiej.

  O porozumieniu CETA, które jest negocjowane od 2009 roku, media powoli zapominały. Jest pewne, że prace nad tym porozumieniem z jakiegoś powodu przedłużyły się. Możliwe, że jednym z powodów stał się opór Niemiec.

  W ubiegłą sobotę niemiecki serwis Sueddeutsche.de poinformował, że Niemcy nie chcą podpisać porozumienia CETA w kształcie proponowanym obecnie, gdyż boją się zapisów dotyczących ochrony inwestorów (zob. Berlin lehnt Freihandelsabkommen mit Kanada vorerst ab).

  Obawy o spory inwestor-państwo

  Dlaczego jest to ciekawa informacja? Najwyraźniej w przypadku CETA obawy wzbudza dokładnie to samo zagadnienie co w przypadku TTIP. Chodzi o ISDS, czyli mechanizm
  rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo. Istnieją obawy, że
  dzięki zapisom ISDS firmy będą mogły pozywać państwa za straty finansowe
  wynikające ze zmian w prawie. Może więc dochodzić do tego, że państwa
  nie będą wprowadzać np. przepisów prokonsumenckich w obawie przed
  firmami.

  Jeśli chcecie lepiej zrozumieć czego boją się przeciwnicy TTIP, możecie obejrzeć poniższy film niemieckiego ATTAC-u (są polskie napisy).

  Część polityków powie, że powyższy film jest irracjonalny, bo negocjacje są sekretne i krytycy nie wiedzą co jest w porozumieniu. Cóż… to może lepiej odtajnić negocjacje? Dopóki negocjacje są tajne, każdy obywatel ma pełne prawo wierzyć wszelkim obawom.

  CETA szykowała grunt pod TTIP?

  Wróćmy teraz do porozumienia CETA. Najwyraźniej wzbudza ono podobne obawy jak TTIP i to nie tylko w obywatelach, ale także w niemieckich politykach. Wcześniej można było spotkać się z poglądami, że CETA to takie „testowe porozumienie”, które miało poprzedzić TTIP. To porozumienie miało być zawarte na linii Kanada-UE, przygotowując grunt dla podobnego porozumienia USA-UE.

  Wolny handel vs. uczciwy handel

  Teraz okazuje się, że test może nie wyjść. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na rozmowę z europosłem Berndem Lange, która była niedawno opublikowana na stronie Parlamentu Europejskiego. Zdaniem deputowanego negocjatorzy TTIP wciąż zapominają o pewnych ważnych rzeczach.

  Jeszcze raz podkreślam – transparentność. Jest ona konieczna, by odzyskać zaufanie obywateli w proces negocjacji umowy – mówił Bernd Lange – Podstawowe dokumenty muszą być dostępne publicznie!
  Poza tym musimy jasno podkreślić, że Unia Europejska ma swoje nienaruszalne ramy dotyczące między innymi ochrony konsumentów czy bezpieczeństwa żywności, które muszą zostać zagwarantowane w treści umowy. Dla mnie ważniejszy jest uczciwy handel, niż wolny handel.

  Lange zauważył też, że TTIP funkcjonuje w pewnym szerszym kontekście.

  Przed nami kilka tur negocjacji – pierwsza będzie Kanada, później Singapur, Wietnam, Japonia i kilka innych państw. Ponadto, czeka nas także odnowienie porozumień z Meksykiem oraz rozmowy w sprawie międzynarodowej umowy o handlu usługami (TISA).
  Sporo się zmienia w Światowej Organizacji Handlu (WTO) i moim zdaniem powinniśmy powoli odchodzić od umów dwustronnych na rzecz porozumień multilateralnych
  – podsumował Lange.

  TISA na horyzoncie

  Niemiecki europoseł wspomniał o porozumieniu TISA i warto poruszyć jeszcze ten temat.

  TISA to skrót od Trade in Services Agreement. Jak
  wynika z nazwy, to porozumienie ma dotyczyć współpracy handlowej w
  zakresie usług. Można się spotkać z opiniami, że TISA, TTIP i TPP to trzy elementy jednego planu, który ma podporządkować państwa korporacjom. Można takie poglądy uważać za teorie spiskowe, ale niestety brak przejrzystości sprzyja zarówno teoriom spiskowym jak i spiskom.

  Na chwilę obecną TISA nie wzbudza dużego szumu w mediach, choć serwis Wikileaks opublikował bardzo ciekawe wycieki na temat porozumienia.

  Niedawno Komisja Europejska opublikowała zestaw dokumentów dotyczących TISA. To jeszcze nie oznacza, że negocjacje TISA są całkiem przejrzyste. Poczyniono tylko pewien krok w kierunku przejrzystości i trudno powiedzieć czemu to miało służyć. Możliwe, że władze UE zrozumiały, że bez przejrzystości daleko nie zajadą. Można też sądzić, że w przyszłości twórcy porozumień takich jak TISA, TTIP i CETA będą eksperymentować z pewnymi „minimalnymi poziomami przejrzystości”, które będą służyć tylko tworzeniu pozorów, a nie organizowaniu konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia.  źródło: http://di.com.pl/news/50332,0,TTIP_CETA_TISA_-_sekretne_umowy_niepokoja_takze_politykow-Marcin_Maj.html

  od mg: więcej o TTIP: http://di.com.pl/tagi/TTIP

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s